Źródło zrozumienia Biblii w/g ck..

       Na temat jak zrozumieć Biblię napisano wiele różnych publikacji przez najróżniejszych  autorów. Od czego to zależy? I tym razem skupię się na tym co na ten temat opublikowane zostało przez organ wydawniczy świadków Jehowy tzn, czasopismo strażnica. Nim zacytuję fragmenty publikacji mówiącej na temat źródła zrozumienia zwróćcie drodzy czytelnicy uwagę przy czytaniu na następujące  rzeczy:  kto pisze? i o kim?i jak pisze o intencjach i pobudkach piszących? i czy przedstawia argumenty potwierdzające przedstawione wnioski? a jeśli to jakie są to argumenty? czy zachęca się czytelnika do upewnienia się co do słuszności postawionych wniosków?
      W strażnicy nr.23 z 1 grudnia 2002 roku na str. 16 napisano  tak cytuję „Pouczenia od Jehowy przynoszą nam korzyść pod względem duchowym i fizycznym. Nie są to puste akademickie rozważania teologiczne. W Biblii czytamy ‚ Ja Jehowa jestem twoim Bogiem, uczę cię byś odniósł pożytek, sprawiam, że idziesz drogą którą powinieneś kroczyć’ Jak Jehowa sprawia, że idziemy wskazaną przez niego pożyteczna drogą? Przede wszystkim dał nam swoje natchnione Słowo, Pismo Święte. To nasz podstawowy podręcznik, po który zawsze sięgamy. Warto więc byśmy na zebraniach zborowych śledzili przedstawiane myśli we własnym egzemplarzu Biblii. Płynące z tego korzyści widać na przykładzie
etiopskiego eunucha wspomnianego w 8 rozdziale Księgi Dziejów
Apostolskich.(….) Filip (..) zapytał: ‚ Czy istotnie rozumiesz co czytasz. Jak odpowiedział etiopski dostojnik? ‚Jakżebym mógł, jeśli mi ktoś nie udzieli wskazówek?’ I uprosił Filipa, żeby wszedł
i przy nim usiadł. Następnie Filip pod wpływem ducha świętego
pomógł mu pojąć słowa proroka Izajasza. (I teraz jest rzecz kluczowa ) Czego dowodzi to zdarzenie? Nie wystarczy czytać Biblii samemu. Jehowa, posługuje się swym duchem, używa klasy
niewolnika wiernego i roztropnego by we właściwym czasie udzielić nam zrozumienia tej Księgi W jaki sposób to czyni? Brak wyjaśnień. Czy to zdarzenie jest rzeczywiście dowodem, że dziś sposobem na przekazanie zrozumienia Biblii są zebrania organizowane na podstawie publikacji napisanych pod nadzorem ciała kierowniczego świadków Jehowy? (Mat 24:45-47; Łuk 12:42). Chociaż tego niewolnika Jezus nazwał ‚wiernym i roztropnym’, nie przypisał mu nieomylności. Owo grono wiernych chrześcijan namaszczonych duchem wciąż składa się z niedoskonałych ludzi. Mimo najlepszych intencji mogą oni popełniać błędy, podobnie jak to się przytrafiało braciom z tego grona w I wieku. (Dzieje 10:9-15; Galatów 2:8, 11-14) Mają oni jednak czyste pobudki, a Jehowa posługuje się nimi, by udostępniać nam narzędzia do studiowania Biblii, umacniając naszą wiarę w Jego Słowo i zawarte w nim obietnice. Podstawowym narzędziem dostarczonym przez klasę niewolnika jest Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” Ciekawa konstrukcja tu występuje Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata jest narzędziem do studiowania Biblii. Czy to oznacza że samo ck nie traktuje  to narzędzie za autentyczną Biblię a jedynie tylko za narzędzie do jej studiowania.? Przyznam się że jak to czytałem to byłem trochę w szoku. Bo myślałem, że to jest Biblia wydana przez Towarzystwo Strażnica organ wydawniczy świadków Jehowy.
     Następną ciekawą uwagę można poczynić na temat w jaki sposób zdarzenie  z etiopskim dostojnikiem jest dowodem że dziś Jehowa się posługuje niewolnikiem wiernym i roztropnym aby pomóc innym zrozumieć Biblię? Bo wyjaśnienia na ten temat brak w strażnicy.W/g mnie oczywiście chodzi o to aby czytelnik sobie uświadomił czytając na zebraniu strażnicę, że gdyby nie strażnica którą w tej chwili czyta to nie zrozumiał by jak się rzeczy mają.? Ze strażnicy bo w niej jest przedstawiony argument że samemu sie nie da zrozumieć bo Filip musiał pomóc temu dostojnikowi a czytelnikowi uświadomiła ten fakt strażnica czyli niewolnik a właściwie ck. A może myślisz inaczej to chętnie posłucham.
        Następnie warto zauważyć zwroty tu występujące niewolnik ma „najlepsze intencje” i „czyste pobudki” oraz „Jehowa się nim posługuje” Po pierwsze to niewolnik mówi to sam o sobie co jest typowe w publikacjach ck a po drugie ci którzy krytykują ck zawsze zdaniem ck mają złe intencje (może przegapiłem z inną opinia sie nie spotkałem) a ck trzeba wierzyć że oczywiście ma najlepsze intencje i czyste pobudki i nie zachęca się do sprawdzania przez czytelników tychże intencji i pobudek.
Zachęcam Cię czytelniku do sprawdzenia tego jest tu napisane dla twego dobra bo przecież chodzi o Twoje zbawienie. Jak myślisz warto to sprawdzić?
Napisz co myślisz.
     

Odłączenie się od organizacji Jehowy

    O co chodzi? Otóż nie chodzi o człowieka który został pozbawiony przynależności do organizacji świadków Jehowy przez działanie starszych czyli nie była to jego osobista decyzja. Dziś chce poświecić uwagę osobom które zrezygnowały same z bycia świadkami Jehowy.Po pierwsze jak one są traktowane przez członków  organizacji czyli swoich byłych braci a po drugie dlaczego tak są traktowani a jak powinni?
     Oto jak o takich osobach napisane jest w książce „Zorganizowani  do spełniania woli Jehowy” na str 155 akapit 1 i podtytuł omawiajacy wspomiane wyżej osoby i swoistą ocenę ich decyzji w świetle organizacji z punktu widzenia ciała kierowniczego świadków Jehowy. Bo nie wiem jak taka postawa jest traktowana (świadoma rezygnacja z utożsamiania tej osoby ze społecznością do której przynależała) w innych społecznościach religijnych.

     Ów podtytuł brzmi „Odłaczenie się”  cytuję ” Termin ‚odłączenie się’ dotyczy sytuacji, gdy ochrzczony czlonek zboru rozmyslnie wyrzeka sie przynależności  do prawdziwych chrzescijan – może to pokazać swoimi czynami bądź też wprost poinformować, że nie chce być uważany za świadka Jehowy. Ktoś taki zajmuje w oczach Jehowy zupełnie inna pozycje niż głosiciel, który całkowicie przestał uczestniczyć w służbie kaznodziejskiej.’ (słuzba kaznodziejska to dla członka organizacji głoszenie ewangelii w/g formuły podanej przez ck) Tu jest ciekawe wyjaśnienie dlaczego mógł się za zaniedbać w głoszeniu nauk ck. Dalsza część cytatu.Ten ostatni być może zaniedbał regularne studium Słowa Bozego albo na skutek trudności osobistych lub prześladowań utracił zapał do służenia Jehowie.  Starsi oraz inni członkowie zboru nadal będą mu udzielać stosownej pomocy duchowej. Natomiast osoba, która sama sie odłączyła wyrzekając się wiary i świadomie porzucając wielbienie Jehowy jest traktowana jak ktoś wykluczony.Zbór powiadamia się o tym pomocą krótkiego  komunikatu'(Imię nazwisko) nie jest już świadkiem Jehowy. Apostoł Jan tak napisał o ludziach, którzy za jego czasów wyrzekli się wiary chrześcijańskiej: „Wyszli z nas ale nie byli naszego pokroju; bo gdyby byli naszego pokroju, pozostaliby z nami” (Jana 2:19) O rozmyślnym opuszczeniu swego miejsca w zobrze mogą świadczyć czyny, na przykład wstąpienie do świeckiej organizacji, która ma cele sprzeczne z Biblią i przez to ściąga na siebie wyrok Jehowy Boga.(Izj 2:4,  Obj 19:17-21) Jeżeli chrześcijanin postanowił związać się z ludźmi nie mającymi uznania Bożego, w zborze podaje się krótki komunikat: (Imię i nazwisko ) Osoba ta jest traktowana tak samo jak ktoś wykluczony. Powyższe ogłoszenie powinien zatwierdzić nadzorca przewodniczacy.”

      Uważam za istotne to, że nie precyzyjnie określono w cytowanej wyżej książce „Zorganizowani” kogo można traktować jako człowieka który się odłączył czyli sam zrezygnował z uznawania go za świadka Jehowy. Jak również nie ma tam podane jakie warunki on sam musi spełnić aby można było przyjąć, że podjął taką decyzję tzn mam na myśli czy powinien przedstawić pisemne oświadczenie czy też nie. W książce takiego oczekiwania w stosunku do podejmującego decyzję nie wyrażono.- zawarto stwierdzenie że może wprost poinformować bez wyszczególnienia na czym miałoby polegać takie poinformowanie. Jednocześnie podając, że może swoimi czynami pokazać, że nie chce być uważany za świadka Jehowy do czynów zalicza się wstąpienie do świeckiej organizacji która ma cele sprzeczne z Biblią czytaj sprzeczne z punktem widzenia ck.

     Ciekawe jest jest to, że ten który przestał aktywnie uczestniczyć w działalności głoszenia ewangelii przez świadków Jehowy może być człowiekiem który się zaniedbał w regularnym w regularnym studiowaniu Biblii i należy mu pomagać.  Natomiast ten który się rezgnuje z bycia świadkiem Jehowy nie ma takiej możliwości aby jego decyzja była wynikiem zaniedbań pod tym względem i z tym można się zgodzić bo wie co robi. Jest w jednak pewien problem ck przyjmuje założenie, że skoro się nie zaniedba w studium Biblii to takiej rezygnacji nie złoży a jeśli ona następuje to jest to napewno wynik zdecydowanie błędnego rozumowania. Ściąga na siebie wyrok Jehowy Boga i wiąże się z ludźmi którzy nie mają uznania bożego. Istotne jest równiez to, że niezależnie co teraz czyni będzie traktowany jak wykluczony. Czyli jak ktoś kto złamał prawo boże. Nie ma możliwości  podjecia  takiej decyzji tylko dlatego, że nie chce popierać nie biblijnych decyzji ck i uczestniczyć w działaniach które są sprzeczne z jego sumieniem przed Bogiem. Ck nie przymuje opcji takiej o to, że może się mylić w ocenie jak to było wielokrotnie i punkt widzenia odłączającego jest z Bożego punktu widzenia słuszny a ich ck. nie. 

   W tym kontekście interesujące jest pytanie kto się odłączył od organizacji bożej mówiąc językiem ck ci którzy pozostali w „nauce Russela” czyli  badacze Pisma Świętego czy świadkowie Jehowy którzy poszli za „nauką Rutherforda” bo mamy sytuację  taką, że zwolennicy obu nauk nie oskarżają się wzajemnie o odstępstwo. Dlaczego? A może tak właśnie powinno być w zgodzie z Biblią? Co Ty drogi czytelniku na to? Możesz napisać. Zapraszamy.

 

 

Lojalność wobec Biblii

    Ciekawe omówienie na czym polega lojalność wobec Biblii w/g ck  znajduje się w strażnicy z 1 października 1997 na str. 15 w art.  pod tytułem” Lojalne obstawanie przy natchnionym slowie Bożym” oparty na wersecie z kluczowym z  2 Koryntian 4:2 ” Wyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postepujemy przebiegle ani nie fałszujemy słowa Bożego”         Pisze o tym bo w rozmowach chętnie świadkowie Jehowy podkreślają że mają ogromny szacunek do Biblii i nawet się wyróżniają pod tym względem spośród wszystkich społeczności religijnych i jest to ich zdaniem cecha pozwalającą w nich rozpoznać prawdziwych naśladowców Jezusa. W książce ” Bedziesz mógł zyć wiecznie w raju na ziemi” na str.187 w rozdziale omawiającym temat „Jak rozpoznać religię prawdziwą” jest podtytuł ” Szacunek dla slowa Bożego” z treści wyraźnie sugeruje że świadkowie Jehowy mają do niej szacunek a już w pierwszym zdaniu napisano tak „Ludzi wyznających prawdziwą religię można też rozpoznać po ich stosunku do Biblii”
     Cytuje treść pierwszego akapitu w/w strażnicy na str 15 „W doniosłym (często występujące zwroty w testach ck „doniosłe” a dlaczego nie poprostu proroctwo? Chodzi moim zdaniem o doniosłość tylko dlatego, że organizacja pod nadzorem ck w/g też ck przyczynia się do jego spełnienia)  proroctwie na temat swej królewskiej obecności i zakończenia starego systemu rzeczy  Jezus Chrystus zapowiedział ‚Ta dobra  nowina o królestwie będzie głoszona po całejj zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec’ (Mateusza 24:14)Ponadto polecił swym naśladowcom :  ‚Czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów (…) ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem'(Mateusza 28:19,20)
    Po przedstawieniu tych zapowiedzi w omawianym artykuł jest zawarte ciekawe sformułowanie wskazujące na to jakoby na członkach organizacji spoczywał obowiązek spełnienia tych proroczych  zapowiedzi Jezusa. Jeśli masz wątpliowości drogi czytelniku lub chcesz mieć pewność uważnie przeczytaj kolejny cytat z wspomninej straznicy. Zaskakujące a jednak cytuję dalszą część „Urzeczywistnienie tych proroctw wiąże się z ogromem pracy: trzeba tłumaczyć i drukować Biblię, objaśniać ją ludziom oraz pomagać im w stosowaniu się do zawartych w niej zasad.       (Jak można pomóc innym stosować do zawartych tam zasad to tak jakby np. agenci  ubezpieczeniowi pomagali swoim klientom przestrzgać warunków ubezpieczenia przecież to absurd.) Jakimże przywilejem jest uczestniczenie w tej działalności.”
      To spełnienie proroctw zależy przecież od Boga i Jego ducha Zach 4:6 „(….)nie dzięki mocy ani dzięki a dzięki mojemu Duchowi to się stanie(…)” a nie dzięki ludzkiej pracy.
    Dalej mam taką uwagę o kim mówi ck o własnej działalności czy działalności innych?  Moim zdaniem o sobie mówi ck tak sam oceń czytelniku bo wypowiedź jest bardzo interesująca. A może uważasz inaczej. W akapicie 2 na stronie 16 jest powiedziane tak” Dla wielu religia to interes a publikowanie książek, których są tłumaczami lub wydawcami, stanowi jeden ze sposobów zarabiania na zycie”
     W akapicie 3 ma stronie 16 na temat komtetu zajmującego się tłumaczeniem Biblii wydanej przez Towarystwo Strażnica  świadków Jehowy  podano” Przekład Biblii Nowego Świata ‚Przetłumaczenie Pisma Świętego (…) oznacza wyrażenie w innym języku myśli i wypowiedzi Jehowy Boga (….) Świadomość ta skłania do głębokiej refleksji. Tłumacze New World Translation of the Holy Scriptures, przejęci miłością i bojaźnią wobec Boskiego Autora Pisma Świętego, czują się przed Nim szczególnie odpowiedzialni za jak najwierniejsze przekazanie Jego myśli i oznajmień. Poczuwają się też do odpowiedzialności
przed wnikliwymi czytelnikami, którzy dążeniu wiecznotrwałego wybawienia zdani są na korzystanie z przekładu natchnionego Słowa Najwyższego Boga. W takim poczuciu wielkiej odpowiedzialności komtet złożony z mężczyzn oddanych Bogu pracował przez wiele lat nad New World Translation of the Holy Scriptures . Komitet ten postanowił dokonać przekładu Biblii, który byłby jasny i zrozumiały oraz tak ściśle trzymał się oryginału hebrajskiego i greckiego, że umożliwiałby nabywanie coraz dokładniejszego poznania.”(Proszę zwrócic uwagę nie ma poznania czego? a uważam to za ważne to jest ogólnikowe stwierdzenie)
     Oto pewna opinia: Po przeczytaniu PrzekładuNowego Świata oczywistym staje się fakt, że Świadkowie Jehowy wydali Biblię, której celem jest nauczanie ich własnej doktryny. Aby tego dokonać, zmienili sens większości starożytnych rękopisów greckich Nowego Testamentu.    Przekład Nowego Świata nie przeszedł pomyślnie sprawdzianu, w myśl którego najlepszy przekład Biblii dokładnie nam przekazuje myśli oryginalnych pisarzy hebrajskiej i greckiej części Biblii, w sposób łatwy do zrozumienia w naszym języku. Przekład Nowego Świata nie oddaje wiernie tego, co pisarze Nowego Testamentu mówili o Jezusie.
     Następnie na stronie  20 w/w w akapicie 16 na zakończenie można zacytować (…) nigdy nie próbujmy dopasowywać go własnych (przekład Biblii) poglądów przekręcaniem lub naciąganiem jego wypowiedzi”
Co Ty czytelniku myślisz na ten temat? Zapraszamy do dyskusji.

Czy dzięki ck możesz się zbliżyć do Boga?

   Uzasadnienie zależności od ck  każdego człowieka  cytuję: Strażnica z 1985 roku tom CVI na stronie 11 w akapicie 16 podaje ( nie mogłem wprost uwierzyć, oto co przeczytałem-cytat na jakiej podstawie można tak pisać-przecież musiałem to w przeszłości czytać i na to nie zwróciłem uwagi):

Kto chce się podobać Jehowie ten nie może myśleć, że wystarczy utrzymywać ‚osobistą więź z Bogiem’ (a co jest potrzebne? to jest zaskakujące trzeba być zależnym od ck) i należeć do pierwszej lepszej organizacji religijnej.”Później to aby była jedność wśród prawdziwych chrześcijan o której mówi Paweł w liście 1 Koryntian 1;10„(…) aby nie było wśród podziałów” to muszą chrześcijanie chodzić na zebrania na których podaje się to co przygotowało ck. (uważam że trzeba uznawać Jezusa i być w nim w społeczności zgodnie z powołaniem przez Boga z 1 Kor. I:9 )
           A w akapicie 18 tej strażnicy na stronie 12 napisano że nawet pomazańcy czyli namaszczeni duchem są zależni od ck jeśli chcą mieć łączność z Bogiem lub ją utrzymać… cytuję:

„Gdyby każdy z namaszczonych duchem naśladowców Jezusa poprzestawał jedynie na’osobistej więzi z Bogiem’ i nie przyłączył się do jedynej wspólnej organizacji, jak mógłby się cieszyć taką łącznością(….)”  Więź z Bogiem pomazańca (czyli członka niewolnika -144 000 przyszłych współkrólów z Jezusem,którzy teraz rzekomo wydają pokarm na czas słuszny czyli mają wpływ na to będzie drukowane w publikacjach) jest zależna od jego kontaktu z ck i jeszcze coś aby głosić czynić uczniów trzeba organizacji (czyli ck) o tym mówi a strażnica w treści art.

      Ten tok rozumowania podtrzymuje książka „Zbliż się do Jehowy”wydana w 2002 roku a więc 17 lat po w/w strażnicy. We wstępie od wydawcy na str 3 (nie numerowana jakby się komuś nie zgadzało) napisano tak ”Jak zabiegać o bliską więź z Bogiem? Bez względu na to z kim chcielibyśmy się zaprzyjaźnić, najpierw musimy go dobrze POZNAĆ i docenić jego zalety” I to jest prawda to właściwie w czym problem? Otóż poznać i w tym cała sprawa to on daje się poznać nie tobie osobiście tylko dzięki organizacji inaczej go nie poznasz. Dowód na tej stronie wydawcy piszą „Oby ta książka pomogła Ci (…)”A kto ją wydał? towarzystwo strażnica jako organ wydawniczy ck. Oczywiście publikacji za pomocą których ck to czyni jest więcej i tak o nich mówi j.w.o wspomnianej książcc.  Więc kto może zapoznać cię z Bogiem i dostarczyć o nim wiedzy?

      To o czym pisze ma znaczenie ogromne a moim zdaniem najważniejsze w życiu człowieka. W jaki sposób możemy poznać drogi Boże inauczyć się nimi chodzić i jak nawiązać z nim bliską więź ?od czego to zależy?. I jak zwykle skoncentrowałem się na tym jak to opisuje ciało kierownicze świadków Jehowy.Sposób przedstawienia tej kwestii przez ck jestbardzo interesujący bo wydaje się logiczne organizacja boża powinna nauczyć jej członków jaki jest ten kto nią kieruje. Za chwilę wyjaśnię dlaczego to napisałem jest takie ważne dla ck .Tylko problem w tym, że Biblia nic nie wspomina o tym aby taka organizacja miała kiedykolwiek istnieć lub też istniała.

     Dzięki temu że wszyscy ludzie powinni poznać Boga ck uzasadnia potrzebę istnienia organizacji która będzie zapoznawać z Bogiem i dzięki temu jest potrzeba ich (ck) organizacyjnej działalności (przygotowywanie„pokarmu” czyli wydawanie literatury biblijnej i budowa sal zgromadzeń i organizacja zgromadzeń) i działalność uświadamiania innych o tychże wartościach czyli tzw głoszenie ewangelii. A z tą działalnoscią się wiąże wiele innych możliwości dostępnych dla zajmujących się tym w ramach organizacji.(a to jest bardzo atrakcyjne)

      Nigdzie w Biblii nie ma takiego stanowiska a wręcz przeciwnie Bóg wiązał się osobiście z jednostkami i na nich dokonywał rzeczy niezwykłych.Przykłady :Noe, Abraham, Samson, Gedeon, Dawid, Daniel itd. a organizacja jak  twierdzi ck przez cały ten czas istniała (wybrany lud z Jego kapłanami i króla mi siedzącymi na tronie w Jego imieniu) i co w końcu„organizacja” kompletnie zawiodła? a jednostki są wspomiane i to co zrobiły  to „zasługi”  organizacji w/g ck ( a jak jest obecnie? tak samo) a to niedorzeczne.

     A dzięki komu to wszystko się działo? Wersetów jest dużo i nie wymienię wszystkich,ale niektóre. Samson „Jego zaś ogarnął Duch Pański toteż rozdarł go(…) „ lwa który mu zaszedł drogę. Daniel mówi Daniela 6:23 : „Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów(…)” i niepożarły Daniela w jaskini. Micheasz mówi 3:8 :„ Lecz jestem pełen siły i ducha Pana , prawa i mocy aby oznajmić Jakubowi (Jakub oznaczał wtedy organizację w/g ck którą Micheasz miał ją karcić) jego przestępstwo(…)” Paweł 1 Kor 2:5-7 : „I przybyłem do was w słabości iw lęku i w wielkiej trwodze .Aby mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiły się w nich Duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. „Czy Pawła nauczyła głoszenia ewangelii organizacja ? jak twierdzi ck bo wtedy miała już istnieć? Jakoś on nic o tym nie mówi? A nawet musiał swego czasu skarcić obłudę Piotra członka ciała kierowniczego mówiąc językiem współczesnego ck Gal 2:14.(Piotra ck uważa za członka ówczesnego ck i wówczas Paweł go skarcił) Czy takie skarcenie byłoby mozliwe obecnie? Moim zdaniem byłoby po Pawle i jego działalności w ramach organizacji. Oczywiście mówię o organizacji trzymając się wspólczesnego stanowiska ck.   Co myślisz czy to jest możliwe aby dziś Bóg wszystkich ludzi miał zapoznać ze swoimi drogami do zbawienia za pośrednictwem ciała kierowniczego świadków Jehowy?

Jeśli chcesz możesz się wypowiedzieć. Zapraszamy.