Nowe światło czyli nowe zrozumienie w/g ck a Biblia.

    Jest pewne zjawisko nie wiem czy znane wśród wyznawców innych religii (może zmiany np. o tym jedzeniu mięsa w piątek i pójście za to do piekła /jakiś przykład/ podobno teraz można jeść i do piekła się nie idzie a wcześniej się szło)   a występujące u świadków Jehowy a właściwie u ich kierownictwa zwanego ciałem kierowniczym. Zjawisko polega na zmianach w interpretacji różnych fragmentów Biblii. Zmiany trudno wytłumaczyć w jakikolwiek rozsądny sposób dla osób z po za tej organizacji religijnej jako uzasadnione. Żeby to unaocznić podam jeden przykład choć można podać wiele ale muszę się ograniczać aby nie zamęczać czytelnika: jak się zmieniała interpretacja

Władze zwierzchnie’ z Rzymian 13:1

1916 – ‘Władze zwierzchnie’ to rządy ludzkie.
1943 – ‘Władze zwierzchnie’ to Jehowa Bóg i Jezus Chrystus.
1964 – ‘Władze zwierzchnie’ to rządy ludzkie.

obecnie dowiedziałem się, że jest powrót podobno do interpretacji że Jehowa Bóg i Jezus Chrystus. czyli poprzedniej z 1943 roku.

   Kiedy dodamy do tego wielokrotne zmiany terminu dotyczące zapowiadanego tzw „końca świata” ck nie stosuje takiego zwrotu tylko końca tego systemu rzeczy. To mamy jakiś obraz tego o czym piszemy.

   Oczywiście w tym okresie kiedy obowiązuje określona interpretacja każdy świadek Jehowy twierdzący inaczej jak aktualnie twierdzi ck jest odstępcą wobec Boga. Czy to jest rozsądne podejście? Przez wiele lat będąc w tej organizacji wiem jakie problemy mają poszczególni członkowie organizacji żeby nadążać za zmianami i umieć sobie i innym wytłumaczyć zasadność tych zmian w oparciu o Biblię. I praktycznie wiem, że gdyby świadkowie chcieli być szczerzy całkowicie w rozmowach i mówić to co myślą to mam wątpliwości kto nadawałby się z nich do miana tego który się trzyma drogi prawdy i nie jest odstępcą w/g interpretacji ck.Moim zdaniem nikt.

Bardzo interesująca jest interpretacja jak ck uzasadnia w/g Biblii fakt takiego swego postępowania. W/g nich Biblia to zapowiedziała i znaleziony zostało kluczowy werset który o tym mówi i słyszałem go wielokrotnie będąc członkiem organizacji i powiem był problem z jego tłumaczeniem zgodnym z intencją ck. Wykorzystam wyjaśnienie podane w strażnicy z roku CII nr 4

str 27 akapit pierwszy po podtytule„Dlaczego nieraz korygowane jest zrozumienie”z art pod tytułem„Wierny niewolnik daje pokarm na czas słuszny” cytuję: „Niektórzy mogą teraz zapytać; Jeżeli Świadkowie Jehowy otrzymują ‚pokarm na czas słuszny’ (aktualne wydania strażnicy),to dlaczego od czasu do czasu ich poglądy na pewne nauki się zmieniają? – Biblia odpowiada na to: „Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia” Przypowieści 4:18

   To jest kluczowy werset z Przypowieści 4:18 w/g Biblii Warszawskiej I dlatego w terminologii dotyczącej omawianego w tym poscie zjawiska nazywane jest przez ck NOWYM ŚWIATŁEM. w/g Przypowieści. 4:18. Dlaczego akurat ten werset stał się takim fundamentalnym dla ck? Nie wiem.

Cytuję dalej „Niewolnik wierny i rozumny (nasz przypis.:obecnie już nie rozumny a roztropny)przeżywa to samo, co zbór w pierwszym stuleciu, który posiadał tylko częściową wiedzę. Wiele zagadnień biblijnych będzie się w pełni rozumieć dopiero wówczas, kiedy Bóg całkowicie urzeczywistni swoje zamierzenie.(1 Kor 13:9-12)Niewolnik nie jest natchniony przez Boga, lecz stale bada Pismo Święte i starannie ocenia wydarzenia światowe, jak również sytuację ludu Bożego, żeby mieć orientację w spełnianiu się proroctw biblijnych. Na skutek ludzkiej ułomności nieraz może się zdarzyć, że zrozumie coś tylko częściowo lub nieściśle a w rezultacie potrzebne jest skorygowanie. Nie znaczy to jednak, jakoby ‚niewolnik’ nie miał publikować prawdopodobnych wyjaśnień i czekać do czasu gdy osiągnie ostateczne, pełne zrozumienie.(….)(Czyt. Niewolnik) Klasa ta jest tak pokorna i chętna do uczenia się, że gdy trzeba coś zmienić, gotowa jest to uczynić Dowodzi tym samym swej wierności wobec Jehowy i Jego słowa”

      Należy pamiętać ze to piszą o sobie samych członkowie ck wywodzący się w/g nich z niewolnika. Każdy o sobie gdyby tak napisał to proszę się zastanowić jakbyśmy zostali odebrani przez czytelnika czy jako pokorni czy nie?

       Czy ktoś czytał o tym że do zrozumienia dochodzimy przez badanie i dostajemy jakieś nowe światło czy zrozumienie to tylko i wyłącznie wynik działania Ducha Bożego? Moim zdaniem to wynik działania Ducha Bożego a nie jakiś świateł i różnych w różnym czasie dających diametralnie różne wyniki w zrozumieniu Biblii.

      Proszę zauważyć jakie było zrozumienie apostołów bez Ducha Bożego lub przed Jego otrzymaniem Dz. Ap. 1:6.7 Przed otrzymaniem Ducha Świętego pytają Jezusa (…) „Panie czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?” w 1:8 zapowiedź Jezusa (…) weźmiecie moc Ducha Świętego (…) czyli mieli otrzymać Ducha Świętego i dlatego nic nie rozumieli o czym Jezus mówił. a drugi rozdział Dziejów Apostolskich mówi co sie działo jak otrzymali moc Ducha Świętego.

    Wszystko im się poukładało w głowach i zaczęło się intensywne głoszenie ewangelii o Jezusie.Czyli wniosek jest taki z tego że ck nie korzysta z Ducha Świętego i nie może zrozumieć. Czy tak? A Jezus powiedział że czytamy w ewangelii Jana 14:26 w/g Biblii Warszawskiej „Lecz pocieszyciel,Duch Święty którego Ojciec pośle w imieniu moim nauczy was wszystkiego i przypomni wam, co wam powiedziałem” I jakoś Jezus nie wspomniał o Przypowieści 4:18 i nowych światłach a dlaczego bo zapomniał? Nie, bo nie o to chodzi.

Biblia mówi w Łukasza 1:78 BW że „dzięki (Jezusowi) któremu nawiedzi nas światłość z wysokości”.Światłość a nie światła. Ciekawie mówi również o odstępcach w Judy 13 w/g BW nazywając ich „Wściekłymi bałwanami morskimi wyrzucającymi hańbę swoją (…) błąkającymi się gwiazdami” NW „gwiazdy bez ustalonego toru” ( czyli mamy klucz do świateł bo gwiazdy jakieś światło dają ale skoro błąkające się tzn wg nich nie można chodzić nie tylko drogą Bożą ale żadną. Biorąc pod uwagę te migające się światła ck jeśli chodzi o zrozumienie do jakiego wniosku dochodzisz czytelniku?

A co Biblia mówi o diable w kontekście światłości czy ma cokolwiek z nią wspólnego?Proszę czy sami jesteśmy w stanie pojąć? 2 Koryntian 11:14 w/g BW„ I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości” Co myślisz czy może zwieść? Przybrać postać anioła światłości (diabeł) a być światłością dla świata jaką jest Jezus to jest różnica ale tylko Duch Święty o którego trzeba się modlić pomoże ją dostrzec czy tak uważasz.? Łukasza 11:13 (…) da Ducha Świętego tym którzy go proszą (…)” i ten Duch Jana 14:26 „(…)nauczy was wszystkiego(…)”

Możesz skomentować.

Zapraszamy

Nie szukać w Biblii tego czego w niej nie ma.

      Książka „Zorganizowani do pełnienia naszej służby” wydawnictwa świadków Jehowy na str 21 przedstawia od czego zależy jedność członków zboru chrześcijańskiego w następujący sposób cytuję akapit 2 na wspomnianej stronie. „Na początku tego listu apostoł Paweł napomniał Koryntian w związku z istniejącymi w zborze rozdźwiękami o których sie dowiedział. Apelował do braci, żeby ‚mówili zgodnie’ i żeby ‚stosownie zjednoczeni byli tego samego zdania i mieli ten sam tok myśli’ (1 Koryntian 14;33,40) Następnie udzielił rad co do różnych spraw mających wpływ na jedność zboru. Posłużywszy przykładem doskonałego ciała ludzkiego, wskazał wyraźnie na konieczność zachowywania jedności i zgodnego współdziałania.Z tego widać, że wszyscy którzy wchodzą w skład zboru chrześcijańskiego, niezależnie od zajmowanej pozycji, mają serdecznie troszczyć się o siebie nawzajem (1 Koryntian 12:12-26) Takie harmonijne współdziałanie różnych członków zboru wymaga uporządkowania – organizacji. I mamy przykład znalezienia tego czego w Biblii nie ma. Bo sama Biblia tak przedstawia źródło jedności  ” Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2 list do Koryntian 13:13, Biblia Tysiąclecia) Jako dar wynikający z prowadzenia przez Ducha Świętego a nie współdziałania dzięki organizacji.
     Następnie na str 24 czytamy tak „Chociaż w I wieku powstawały coraz to nowe zbory, apostołowie i starsi ze zboru w Jeruzalem w dalszym ciągu usługiwali jako naczelni nadzorcy
w charakterze ciała kierowniczego całego zboru chrześcijańskiego.(….) Zbory stosowały się do zarządzeń ciała kierowniczego i dzięki temu cieszyły się błogosławieństwem Jehowy i pomyślnie się rozwijały” ( Dzieje 8:1, 14, 15; 15:1, 2, 22-31 16:4, 5) koniec cytatu Bardzo ciekawe  zbory  zbory cieszyły się błogosławieństwem Bożym dzięki temu ze słuchały się ciała kierowniczego a nie dzięki poddawaniu się pod działanie  Ducha Świętego  (nie spotkałem w wersetach słowa ciało kierownicze) str 25 akapit 1 pierwsze zdanie” Podobnie  zorganizowane są wszystkie dzisiejsze zbory Świadków Jehowy.”
Uwzględniając to, że doszukało się ck w Biblii tego czego w niej nie ma to odpowiedź jest jednoznaczna, jak zbory są dziś zorganizowane.I konsekwentnie dzięki czemu jest zachowana jedność zboru świadków Jehowy.
  Odpowiedź w akapicie następnym w pierwszym zdaniu. „Jedność jest zachowywana dzięki lojalnemu uznawaniu zwierzchnictwu Chrystusa oraz podporządkowywaniu się ‚niewolnikowi wiernemu i roztropnemu’ organizacyjnemu kanałowi  informacyjnemu'”  Czy nie wystarczyłoby uznawaniu zwierzchnictwa Chrystusa? A gdzie tak pisze w Biblii że oprócz Chrystusa musi być podporządkowywaniu się niewolnikowi? Miał mówiąc językiem ck niewolnik dawać pokarm a nie żądać podporządkowania. 
   A cały wywód  w książce zaczyna na str 22 i jak to pogodzić z dalszą częścią wywodów moim zdaniem się nie da i tak 1 akapit cytuję „Apostoł Paweł wyraził w liście 1 do Koryntian 4:6 kluczową myśl, która stanowi dziś dla nas ochronę, jak była ochroną dla ówczesnych chrześcijan w Koryncie. Podał następującą zasadę: Nie wykraczajcie ponad to, co zostało napisane’. Gdy pozwolimy aby naszym przewodnikiem była Biblia otrzymamy wyraźne odpowiedzi na nasze pytania” W przekładzie współczesnym oddano to tak
„abyście się od nas nauczyli nie doszukiwać się w Piśmie czegoś więcej niż ono zawiera”
   Tylko te wypowiedzi z Biblii stoją w ostrym kontraście w stosunku do tego co ck podaje dalej we wspomnianej książce świadkowie bardzo chętnie wyznawcom innych religii zarzucają nie biblijne poglądy. A sami co czynią? A Objawienie 22:8 mówi w/g przekładu współczesnego 22:8 „Teraz ja, Jan oświadczam wszystkim słuchaczom proroczych słów tej księgi, jeśliby ktoś chciał dodać coś doda mu Bóg plag opisanych w tej księdze”
Co myślisz o tym drogi czytelniku?
Zapraszamy do komentarzy.

Prześladowca bardziej a nie ofiara wart współczucia wg ck

    Zastanawiałem się bardzo o czym napisać post i powiem tak dużo w organizacji świadków Jehowy mówi się o empatii, współczuciu i wczuwaniu się w położenie drugich i słusznie. Pytanie tylko czy należy zrównywać ofiary cierpień z zadającymi cierpienia. Kiedyś jeden brat jak gdy byłem jeszcze członkiem tej organizacji zapytał mnie dlaczego w organizacji lepiej mają wyrządzający krzywdy od cierpiących krzywdy? Powiem, że miałem dylemat co mu powiedzieć bo wiedziałem, że zgadzam się z nim a chciałem mu powiedzieć coś co by go podniosło na duchu. I nie pamiętam co powiedziałem ale nie było nic pokrzepiającego w sytuacji jego zamiaru dalszego funkcjonowania w tej organizacji.

Zawsze się osobom cierpiącym mówiło przebacz i słusznie. Tylko prześladowcy i zadający cierpienia byli przy tym rozumiani,tłumaczeni i w jakiś sposób usprawiedliwiani bo są niedoskonali. I znalazłem coś co pomoże uświadomić na czym polega problem w tej sytuacji. Zaznaczmy nie chcemy się skoncentrować na tym o czym za chwilę napiszemy tylko chodzi o zrozumienie dlaczego nie można moim zdaniem zrównywać cierpiących z zadającymi cierpienia..

    Ponieważ w rozmowach tu na necie zauważyłem, że ogromnym problem w organizacji jest  zachowanie równowagi pod tym względem przejawiające się na różne sposoby. Zdecydowaliśmy się na bardzo drastyczne pokazanie na czym ten brak równowagi w organizacji polega o to strażnica z 1 listopada1995 roku na str 25 zawiera art pod tytułem „Pocieszenie dla osób o ‚złamanym sercu’” w akapicie 2 jest napisane tak”. Do najbardziej niegodziwych wynaturzeń należy seksualne napastowanie niewinnych dzieci. Tak samo jak mądrość szatańskiego świata postępki te są zwierzęce i demoniczne (Jakuba 3:15) /Nie wiem po co w tym miejscu o tej mądrości?/ Czytamy dalej W akapicie 4 Czy w zborze chrześcijańskim (tu mowa o sytuacji panującej w organizacji świadków Jehowy) spotyka się ludzi miewających tego rodzaju niepokojące myśli?

   „W pewnych krajach – tak, przy czym bogobojne osoby niekiedy zmagają się z depresją, gniewem, poczuciem winy, wstydem, bądź uczuciem osamotnienia” To co zdarzyło się w życiu ofiary nazwane jest tu„wypartym wspomnieniami” i w tym artykule dalej jest napisane np. tak ja dalece położony jest nacisk aby niejako obronić zadającego ból przez zwracanie uwagi różne aspekty tej sytuacji i tak” akapit drugi na str 26 ‚ Na temat charakteru owych wspomnień ( z dzieciństwa ) oraz stopnia ich zgodności z rzeczywistością krąży w tym świecie wiele sprzecznych opinii. Świadkowie Jehowy ‚nie są częścią świata’ i nie wdają się w takie polemiki (Jana 17:16) /Też to wtrącenie sensu nie ma w tym miejscu moim zdaniem/ Z treści wynika że trudno jest ustalić prawdziwy przebieg zdarzeń i odtworzenie rzeczywistego przebiegu zdarzeń może być nie możliwe.

     Co zrobić kiedy osobnik taki wykorzystuje dzieci. Oczywiście można wnieść oskarżenie”na str. 17 dalej w 4 jest napisane tak: „Niemniej jeśli jedyną podstawą są ‚wyparte wspomnienia’ oskarżenia nie należy wnosić pochopnie’ i akapit 3 na str 28 „Warto pamiętać, jak zawodne bywają ‚wyparte wspomnienia’ jeśli chodzi o rozpoznanie domniemanego napastnika’. Jeśli spotka się ze starszymi w tej sprawie „imiona ‚zapamiętanych’ napastników potraktować należy z największą dyskrecją’ jeśli chce coś zrobić ze sprawą ‚ w myśl zasady z Ewangelii według Mateusza18:15 powinien z podejrzanym porozmawiać osobiście. Jeśli po podjęciu tych działań oskarżenie zostanie odrzucone zbór będzie uważał podejrzanego za osobę niewinną. „Biblia mówi że do rozpoczęcia postępowania sądowego potrzeba dwóch lub trzech świadków”– str 28 akapit 6.„Przy załatwianiu sprawy sądowniczej należy kierować się zasadami podanymi   w Piśmie Świętym” To jest prawda że potrzeba dwóch świadków  w/g Biblii czy jednak ma oznaczać  że nic nie można w sprawie zrobić oprócz działań strony pokrzywdzonej? Proszę zwrócić  uwagę, że Biblia nic nie mówi o komitetach sądowniczych i to akurat ck nie przeszkadza a to że nie ma dwóch świadków to przeszkadza.  ( 2Koryntian 13:1; 1Tymoteusza 5:19) Skoro dwóch świadków nie ma to ofierze pomóc nie można. Następnie na str.29 w akapicie 1 jest powiedziane tak nie ma 2 lub 3 świadków to nic nie można zrobić „Nie oznacza to że owe ‚wspomnienia’ uważa się za fikcyjne lub prawdziwe. A jeśli jest winny choć się wypiera nic nie można zrobić pozostawić Jehowie sprawę” . I czego tu zabrakło?

     Dostrzegam tu dwie rzeczy zaskakujące,  że ogromny nacisk jest położony na aby nie pomóc ofierze a wytłumaczyć zadającego ból ofierze i dać mu możliwość obrony przed oskarżeniem. A następną rzeczą jest fakt powoływania się na Biblię która rzekomo nie zawiera w sobie możliwości rozwiązania tego problemu. Jakoby temat kończył się na braku dwóch świadków zapominając o tym że samo słowo  „organizacja” (i wiele innych o których pisałem)  jest terminem nie biblijnym ale to oczywiście może istnieć. Przy takim  podejściu jaskrawie widać że, nie liczy się człowiek Jego uczucia  to co on przeżywa tylko jak uzasadnić żeby nie pomóc  bo….tak przecież mówi Biblia. Stąd stosunek do wykluczonych i tych którzy nie zgadzają się z ck jest konsekwentnie przejawem tego samego nastawienia. Wtedy kiedy trzeba bronić organizacji ludzkiej można wszystko, nawet jak Biblia nie mówi o czymś co pasuje ck – taki punkt widzenia jest ck ale kiedy trzeba przejawiać życzliwość dla pokrzywdzonych, wykluczonych i tych którzy mówią o tym o czym teraz piszę już nie liczy się Biblia. Psalm 27:10 mówi tak ” Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan (czyli Bóg) jednak mnie przygarnie” Co ten werset  ma cokolwiek  wspólnego z organizacją który mówi o sobie, że jest Boża?

     Co myślisz o tym drogi czytelniku?

     Możesz skomentować.

 

Rodzina Boża albo organizacja

 

  Gdyby przyjąć to co jest stanowiskiem ciała kierowniczego świadków Jehowy to mamy ogromne zamieszanie: jak to w końcu jest czy mamy organizację czy rodzinę. I jak mają się wzajemnie traktować wszyscy świadkowie Jehowy czy są rodziną czynie a może jeszcze inne relacje ich łączą. Dlaczego pytam? Proszę bardzo. Efezów 3:15 w/g NW „(Bogu) zawdzięcza swe miano każda rodzina w niebie i na ziemi” W/g tego wersetu mamy rodzinę Bożą.

Strażnica z 15 maja 2005 roku na str 8 w artykule „Wiedza o Bogu umacnia rodziny” akapit 3 zawiera takie zdanie potwierdzające takie stanowisko. „Ponieważ Bóg jest Założycielem rodziny. potrzebujemy Jego wskazówek dotyczących jej funkcjonowania” W życiu jeśli ktoś zakłada rodzinę to wszyscy wiedzą co to znaczy a w tym przypadku w stosunku do Boga powinno znaczyć to samo czyli staje się Ojcem i tak Jezus mówiłaby się modlić Mateusza 6:9 „A wy tak się módlcie: Ojcze nasz (….)”

W strażnicy z 15 października 1996 na str 29 pod podtytułem „Niewolnicy Boga” mamy niespodziankę 2 zdanie brzmi „Obecnie wiele ludzi dobrowolnie zostaje niewolnikami – niewolnikami Boga. Dzięki tej niewoli uzyskali prawdziwą wolność – wyzwolili się z babilońskich nauk i praktyk spirytystycznych. (Jak to pogodzić z symbolami demonicznymi w publikacjach Towarzystwa Strażnica?) Same sprzeczności.. (…) „Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli” Z czego wyzwoli ? (Jana 8:32) Tak się wyzwoli, że staną się nie dziećmi tylko niewolnikami. Czy ktoś słyszał jak u Ojca dobrego być niewolnikiem bo ja nie? Gdzie jest rodzina? Ciekawe rozumowanie.

To nie koniec niespodzianek. A kim są cudzoziemcy? Bo tak nazywa się członków wielkiej rzeszy czyli świadków Jehowy którzy mają żyć na ziemi. Strażnica 1 lipca 1996 roku na str. 21 w akapicie 8mówi ” Chociaż wielka rzesza cudzoziemców nigdy nie wejdzie do poza obrazowego Miejsca Świętego, może się dużo nauczyć z tego co symbolizowały sprzęty z literalnej świątyni.(…) cudzoziemcy potrzebują pomocy ducha świętego do zrozumienia coraz to nowych prawd ze słowa Bożego, przekazywanych za pośrednictwem „niewolnika wiernego i roztropnego” Cudzoziemcy to nie rodzina? Czy jednak rodzina?
Żeby było jeszcze ciekawiej to zobaczmy w strażnicy z 15 stycznia 2008 roku na str. 28 napisano w akapicie 18 ” Radość namaszczonych braci podzielają chrześcijanie należący do drugich owiec. Są zdecydowani ich wspierać. Będąc przyjaciółmi Boga,pragną ze wszech sił pełnić dla Niego służbę. Podczas Dnia Sądu chętnie będą popierać postanowienia Boże a Jezus poprowadzi ich do ‚źródeł wód  życia’. wtedy wreszcie uznani za godnych służenia Jehowie na ziemi na całą wieczność” A więc mamy przyjaciół Boga jako członków wielkiej rzeszy.

A na zakończenie zobacz drogi czytelniku i może mi pomożesz jak to jest w strażnicy z 15 lipca 1995 roku wszystko byłoby dobrze zobaczmy jednak podtytuł „Doceniaj postanowienia Jehowy” i pierwsze dwa zdania „Jakże możemy być wdzięczni Jehowie Bogu, że czule troszczy się o każdego członka międzynarodowej rodziny Jego chwalców. Za pośrednictwem swej organizacji powziął podyktowane miłością postanowienie, aby nam pomagać w zachowaniu prawości wobec Niego. „To jak to jest, czy to jest w końcu rodzina, czy organizacja i jej członkowie, czy obcy cudzoziemcy, czy przyjaciele Boga, czy też Bóg jako Ojciec i Jego dzieci? I dotyczy to wszystkich ludzi jako Jego dzieci? Uważam, że dotyczy wszystkich ludzi jako dzieci Bożych, a omówiliśmy tylko na przykładzie świadków Jehowy.

Pomożesz czytelniku. Zapraszamy