Pokolenie mające doczekać końca

     Rewelacyjne wyjaśnienia dotyczące bliskości końca w nowej Strażnicy 15.02.2008 a raczej odsunięcie końca w bliżej nieokreślony czas o czym czytelnik może się przekonać (czasopismo świadków Jehowy dwutygodnik). Ciało kierownicze świadków Jehowy podawało różne szczegóły związane z zbliżającym się„końcem świata” (czyt: tego końcem systemu w/g ck) Po roku 1975 nie padały już daty ani konkretny rok. I w związku z tym z niespełnieniem się poprzednich dat ,  które tak myślę były podawane przez ck  po to aby  podtrzymać nastrój oczekiwania na spełnienie tego co zapowiedział Jezus w odpowiedzi napytanie apostołów kiedy nastąpi koniec.

Dlatego że w strażnicy z 15.02.2008 jest nowe rewelacyjne wyjaśnienie zupełnie inne niż obecnie to tłumaczone było wcześniej, przypominamy jakie wyjaśnienie na ten temat zawierała książka „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” nas str 154 jest napisane tak w akapicie8 czyli ostatnim: Po zwróceniu uwagi na liczne wydarzenia,które miały znamionować okres następujący po roku 1914,Jezus powiedział cytujemy: ”To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko wydarzy (włącznie z końcem tego systemu). Które pokolenie miał na myśli? Pokolenie które już żyło w roku 1914. Żyjący jeszcze członkowie tego pokolenia są już bardzo  starzy ( uwaga nasza: książkę wydano 1984 roku a opierano się na  Psalm 90:10 ns  Samych w sobie dni naszych lat jest lat siedemdziesiąt; a jeśli dzięki szczególnej sile jest lat osiemdziesiąt, i tak zmierzają do niedoli oraz rzeczy szkodliwych; bo to musi szybko przeminąć, a my odlatujemy.). A przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć, gdy zły system się skończy. Możemy więc być pewni, że wkrótce nastąpi w Armagedonie koniec wszelkiego zła i wszystkich złych ludzi.”koniec cytatu

W miedzy czasie ck się wycofało z takiego tłumaczenia słowa pokolenie podając różne interpretacje które chyba niejeden członek organizacji miałby problem z jasnym wytłumaczeniem na czym one polegają i teraz pojawiło się kolejne które brzmi tak Strażnica z 15.02.2008 na str. 24w akapicie 13 podaje tak” To pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie  ..Jezus miał na myśli swych uczniów”(Jego uczniami są oczywiście w/g ck namaszczeni duchem członkowie organizacji którzy wejdą w skład niebiańskiego rządu 144000 i część z nich stanowi ck) (…) /akapit 14/ Obecnie ludzie nie mający duchowego zrozumienia uważają, że nie rzuca się w oczy żaden znak obecności Jezusa. Ich zdaniem wszystko dzieje tak jak dawniej :(2 Piotra 3:4) Natomiast namaszczeni duchem wierni bracia Chrystusa – nowożytna klasa Jana –(oczywiście namaszczeni ze 144 000 którzy jeszcze żyją na ziemi bo znaczna ich część żyła w I w.n.e a teraz pozostał tylko ostatek który jest w organizacji świadków Jehowy)  dostrzegają ten znak jak gdyby to była błyskawica , i pojmują jego prawdziwe znaczenie.Jako pomazańcy ci tworzą nowożytne ‚pokolenie’ które nie przeminie ‚dopóki się to wszystko nie stanie’ (i to jest zmiana w stosunku do tego co było podawane wcześniej) Wynika z tego,( nie wyjaśnione z czego konkretnie bo to że oni widzą błyskawicę czy to wystarczy?) że niektórzy namaszczeni bracia Chrystusa będą jeszcze na ziemi, gdy rozpocznie się zapowiedziany wielki ucisk” koniec cytatu(czyli koniec tego systemu inaczej Armagedon)

   Tytułem wyjaśnienia powołania miały się skończyć w 1935 roku ale się nie skończyły i nadal coraz to młodsi pomazańcy się pojawiają iw takiej sytuacji trwanie pokolenia się wydłuża. A Jezus nie podał w taki sposób tego aby obliczać zbliżanie się końca tylko powiedział „Mat 24:5ns bo wielu przyjdzie,powołując się na moje imię i mówiąc: ‚Ja jestem Chrystusem’; i w błąd wprowadzą wielu. i tego wersetu nie wyjaśnia ck jak się spełnia tylko mówi o tym że „namaszczeni duchem wierni bracia Chrystusa – nowożytna klasa Jana –dostrzegają ten znak” a jak pojmują  jak nie wiedzą jak się spełnia ważny element tego znaku dotyczący „ja jestem Chrystus”.

Co myślisz o tym?

Napisz jeśli chcesz .

Fałszywe proroctwa

   W trakcie rozmów na necie że świadkami Jehowy zauważyliśmy pewien poważny problem związany z tym co jest napisane w JANA4:1 „UMIŁOWANI,NIE KAŻDEMU DUCHOWI WIERZCIE LECZ BADAJCIE DUCHY,CZY SĄ Z BOGA,GDYŻ WIELU FAŁSZYWYCH PROROKÓW WYSZŁO NA TEN ŚWIAT”jak mają problem z uzasadnieniem swojego stanowiska wówczas mamy ciekawe wypowiedzi chcemy pokazać co jest w nich interesującego na czym polega a jest o tyle ciekawe, że mogą tak postępować tylko w ten sposób zamykają sobie drogę do rozmowy w sposób umożliwiający zrozumienie rozmówcy. Zapominają, że nie chodzi o poparcie stanowiska rozmówcy tylko zrozumienie aby móc wyjaśnić mu co mówi ich zdaniem Biblia.

  Warto uważam zacytować co mówi książka „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi”na str. 95 w akapicie 14„Bardzo rozpowszechnioną formą spirytyzmu jest wróżenie. Jest praktyka dowiadywania się o przyszłości albo o czymś nieznanym przy pomocy niewidzialnych duchów” a następnie książka „Czego naprawdę uczy Biblia?” na str 103„Osoba pragnąca służyć Jehowie musi pozbyć się wszystkiego,co ma związek z rozmaitymi formami okultyzmu. Może chodzić o książki, czasopisma, filmy, plakaty, i utwory muzyczne, które zachęcają do takich praktyk i przedstawiają je jako coś atrakcyjnego?”Zacytujemy wypowiedź która faktycznie padła w necie i nie jest wymyślona i zaznaczamy, że ten cytat nie ma na celu atakowanie osoby a pokazanie problemu wróżenia.

   Oto przykładowa wypowiedź: „Barbara jak Isa wciela w życie słowa Jezusa?Odeszła od Bożej Organizacji reklamuje katolickie książki i wróciła do takiego stanu sprzed poznania prawdy.Nigdy nie uwierze w przyjaźń katoliczki i odstepcy.Jak jedno i drugie ma zdradzieckie zapedy.Niedługo sie pokłócicie.Już nie nie pierwszy raz tak bedzie. Mówicie dużo ale jak jest to tylko można sie domyślać”. 2008-02-19 08:12
A tak diabeł mówił o Hiobie  Job 2:5 BW „Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy.”

Skąd wypowiadający słowa wiedział co zrobi Isa lub już zrobiła? Przecież wypowiada się„wróciła do stanu sprzed poznania prawdy”, „ma zdradzieckie zapędy”.i „niedługo się pokłócicie”Podobnych wypowiedzi ze strony świadków Jehowy padło na necie wiele i nie będziemy ich przytaczać wszystkich ani też wielu bo ta ilustruje o czym mówimy.

   W stosunku do Hioba  diabeł też wiedział co zrobi a jak była prawda? – „na pewno będzie ci złorzeczył w oczy.”

   Oczywiście powstaje pytanie dlaczego padają takie wypowiedzi? Sam je słyszałem wielokrotnie w rodzaju „jak tak będziesz robił to będziesz wykluczony i zginiesz w armagedonie”lub opinie w rodzaju „ona na pewno to zrobi lub zrobiła”. Co chce osiągnąć ten kto wypowiada takie wróżby? Moim zdaniem zastraszyć rozmówcę wywrzeć presję do określonego działania i nie mając zaufania do Boga podda się takiej presji. Sam nie potrafiłem w przeszłości odróżnić ostrzegania od wypowiadania fałszywych proroctw w stosunku do innych i zauważenie tego faktu miało dla mnie znaczenie przełomowe i dzięki Bogu(JHWH) to zauważyłem. Obecnie razem to widzimy wtedy kiedy inni je wypowiadają.

    Otóż wypowiedzi tego rodzaju padają nie z ust często szeregowych świadków Jehowy. Lecz nie oni są ich źródłem. Jest źródło takich postaw jeśli literatura wydawana pod nadzorem ck jest pełna jest pełna proroctw które się nie spełniły rok np.1914,1925, 1975itd. czyli fałszywych przepowiedni.1Ti 4:1bw A„Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich”

     Kiedy dodamy do tego umieszczanie demonicznych ilustracji w literaturze Towarzystwa mamy pełny obraz sytuacji  >> kliknij << . Kiedy dodamy do tego brak słów :organizacja, ciało kierownicze, kanał łączności z bogiem i inne to staje się zastanawiające jak postąpić i pobudzające do myślenia czy ck zarzucając innym religiom przynależność do Babilonu Wielkiego samo do niego nie przynależy?.Moim zdaniem tak Kiedy dodamy do tego fakt potajemnej przynależności Towarzystwa Strażnica do ONZ i wycofanie po ujawnieniu tego przez tzw „odstępców” czyli osoby które były członkami organizacji świadków Jehowy .>> Kliknij  <<

    Biblia przedstawia tak dwa źródła  proroctw:
Pierwsze: Jozuego 23:14 bw „A oto ja idę dziś drogą całej ziemi; poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz; wszystkie się wam wypełniły,a nie zawiodło z nich żadne słowo”

>> kliknij <<


Drugie:
Jana 8:44 bw Ojcem waszym jest diabeł (…)w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Ponieważ zapowiedzi prorocze ck się nie spełniały z jakiego były źródła? Odpowiedź jest jest oczywista.

   Jezus Chrystus powiedział jaki wpływ ma nauczyciel na ucznia Łuk 6:40 bw „Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz” Do czego ck przygotowało członków organizacji? Czyli uczeń czyni to co uczy mistrz. A kto jest mistrzem? Czy ck? Tak zachęca do pełnego zaufania i posłuszeństwa.Jakie jest wyjście?

A tak radzi książka „Czego naprawdę uczy Biblia?” na str 103 „Osoba pragnąca służyć Jehowie musi pozbyć się wszystkiego, co ma związek z rozmaitymi formami okultyzmu” Czy to oznacza że trzeba się pozbyć kontaktu z ck jak radzi książka wydana pod nadzorem ck.?

Jeśli chcesz napisz co myślisz

Prosimy o komentarze.

Czuwajcie

    Dziś zajmiemy się podstawową kwestią jeśli chodzi o postrzeganie sytuacji w jakiej znajdują się świadkowie Jehowy w otaczającym ich świecie i roli jaką pełni tzw „niewolnik wierny i roztropny”(a właściwie ciało kierownicze świadków Jehowy) w XXI wieku. I proszę zobaczyć czy wyjaśnienie podawane przez ciało kierownicze  fragmentu wypowiedzi Jezusa ma takie zastosowanie jak chciało by widzieć ck.? Nie chodzi o to aby być złośliwym (wrogiem prawdy) czy czynić niesłuszne zarzuty (szerzyć oszczerstwa) jak mówią świadkowie (o tych którzy krytykują ich ciało kierownicze a jest właśnie stanowisko ck) tylko żeby nie doszukiwać się w Biblii tego czego w niej nie ma. Nie mamy  nic przeciw poszczególnym członkom tej organizacji,to są często bardzo porządni ludzie ,tylko wprowadzeni w błąd przez to między innymi o czym piszemy dziś.

      Chodzi o werset kluczowy dla ck z Mateusza 24:45-47 który jest cytowany na poparcie istnienia ‚niewolnika” (czyt. ck) 45 „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? 46 Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! 47 Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem.” w/g przekładu świadków Jehowy czyli NW. Oto cytuje w/g innych przekładów dla porównania.

Mat 24:45 Biblia warszawska „Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym,którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?”

Mat 24:45 Bibia poznańska „Jest że taki sługa wierny i roztropny, którego pan postawił nad swoją służbą, aby wydzielał jej żywność w określonym czasie?”

Mat 24:45 Biblia przekład dosłowny „Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą,którego pan postawił nad swoją służbą, aby im wydawał żywność we właściwym czasie?”

Mat 24:45 Kowalskiego „Któż jest więc tym wiernym i roztropnym sługą, którego pan ustanowił nad swoją czeladzią, aby wydzielał jej żywność we właściwym czasie?”

Mat 24:45 Biblia tysiąclecia „Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym,którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?”

Mat 24:45 Przekład współczesny „Któż więc jest tym wiernym i mądrym sługą, który z polecenia swego pana dba o to, by podwładni otrzymywali posiłek o właściwej porze?”

    Oto co pisze jedna ze strażnic 1982 roku a to jest bardzo ciekawe bo uważamy,że stanowisko ck w tej sprawie nie uległo zmianie-strażnica nr 6 tom CIII na str.1O w akapicie 14 podaje cytuje „ Od przeszło 100 lat Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy stopniowo wyjawia zespół podstawowych prawd o okupie złożonym przez Jezusa, o nadziei zmartwychwstania i nadchodzącym Królestwie naszego Boga.Dzięki łamom tego czasopisma w umysłach i sercach milionów szczerych osób ożyła Biblia. Pomagało im dostrzec błędy w naukach religii nominalnego chrześcijaństwa, a także całego ogólnoświatowego imperium religii fałszywej, to jest„Babilonu Wielkiego”. Kierowało uwagę na katastrofalny upadek duchowy „Babilonu Wielkiego” i powtarzało proroczy nakaz anioła”Wydostańcie się z niego, mój ludu(…..) Obj17:1,5,15,18; 18:2,4 .(…) Niemniej jednak zawsze byli i tacy,którzy zamiast niewzruszenie i lojalnie współpracować na rzecz Królestwa, woleli powrócić do wierzeń i metod religii fałszywej. Ludzie tego pokroju nie przyjmują do wiadomości, że Mistrz, Chrystus Jezus posługuje się namaszczonym gronem swoich ziemskich naśladowców jako „niewolnikiem wiernym i rozumnym” (obecnie „roztropnym” zamiast „rozumnym”)przez którego rozdaje pokarm duchowy. Po raz pierwszy w roku 1895 niektórzy sympatycy Strażnicy Syjońskiej wysunęli sugestię, że do tego czasopisma odnoszą się słowa „ten niewolnik” albo jak wówczas mówiono „on sługa” -zapisane w Ewangelii według Mateusza 24:46 (Biblia Gdańska)Wrogowie zaczęli gwałtownie się sprzeciwiać temu poglądowi i w związku z tym w Strażnicy z 1 października 1909 roku można było przeczytać:

Nasi przyjaciele utrzymują, że podług tego wersetu pod koniec obecnego wieku Ewangelii nasz Pan nie będzie szerzył Prawdy przy użyciu wielu kanałów, lecz tylko przez jeden. Twierdzą oni, że każdy z nich poznał teraźniejszą Prawdę bezpośrednio z publikacji Towarzystwa Strażnica lub pośrednio od takich, którzy uzyskali oświecenie przez ten kanał łączności. Cieszy ich więc,że jako współsłudzy mogą dołożyć ręki do dzieła prowadzonego przez Towarzystwo, i są przekonani, iż w ten sposób stosują się do kierownictwa Boskiej Opatrzności, jak też do wskazówek zawartych w Słowie Bożym.

Z kolei o wrogach prawdy powiedziano w Strażnicy:

Chcą zwrócić gdzie indziej umysły tych, którzy przyjęli oświecenie i mówią im, że każdy powinien na własną rękę szukać skarbów Prawdy Bożej oraz że publikacje Towarzystwa były po prostu pierwszym krokiem do dalszego rozwoju, ale przedstawione w nich nauki z czasem pozostaną daleko w tyle. Tacy nielojalni współsłudzy sugerują ponadto, iż zachodzi niebezpieczeństwo kultu Towarzystwa i że chcąc temu zapobiec,trzeba koniecznie odwrócić się doń tyłem lub mówiąc dosadniej, dać mu kopniaka. Powiadają: możemy studiować Biblię,lecz wyrzućmy publikacje Towarzystwa.

    Słowa te zapisano przeszło 72 lat temu, lecz po dziś dzień są tacy nieliczni, co usiłują podważyć zespół prawd, które Jehowa stopniowo wyjawił za pośrednictwem swego jedynego kanału komunikacyjnego. Światło prawdy świeci coraz jaśniej, a my powinniśmy się cieszyć z tego, że możemy pozostawać ‚niewzruszeni’ w łączności z wiernym niewolnikiem naszego Mistrza.” koniec cytatu.

    Wróćmy teraz w celu lepszego zrozumienia co miał na myśli Jezus do słów poprzedzających Jego wypowiedź  na którą powołuje się ck z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza i co się okazuje czy Jezus zapowiedział powstanie tu klasy ludzi z nadzieją życia w niebie jako królowie i oni stanowić „niewolnika” i z nich miało się wywodzić ciało kierownicze świadków Jehowy? Czy o tym mówił Jezus? Nie. A czym Jezus mówi przed wypowiedzią o niewolniku czy też słudze jak oddają inne przekłady. Mówi o zachowaniu czujności aby nie zapomnieć o tym że On przyjdzie i tak werset 44 mówi „Wy też bądźcie czujni, bo Syn Człowieczy przyjdzie o takiej porze której nie możecie przewidzieć” i 48 „Gdyby zaś taki sługa był nieodpowiedzialny i myślał o sobie”Mój Pan chyba zwleka” i przestał dbać o powierzony mu dobytek to czekałby go smutny koniec jak „przed potopem jedli pili i nie zorientowali się, że przyszedł potop” Podając przykład niewolnika Jezus unaocznił, że ważne czy sługa zajmuje się tym co mu kazał Pan tak jak pracownicy czy zajęli by się pracą skoro nie ma kierownika a może można nie pracować i co by się stało gdyby przyszedł a oni nie pracują? Tak wszyscy uczniowie Jezusa mieli czekać na Jego powrót nie sugerując się tym, że go nie ma i zajmować się tym o co im kazał. Jezus podał przykład zaspokajania dobytku przez podawanie mu żywności przez sługę. Nie ma tu mowy moim zdaniem o podawaniu pokarmu duchowego na czas słuszny przez niewolnika dla innych w czasie końca jako jednym z szczegółów zbliżającego się końca tylko o zachowaniu czujności. Ciało kierownicze dopatrzyło się w tej wypowiedzi podstaw do stworzenia organizacji która zajmuje się drukowaniem strażnic jako „pokarmu na czas słuszny”. Czy tak to widział Jezus nasz Pan? Nie.

   Wyraźnie powiedział jak miało być. Oto Jego wyjaśnienie. Odnośnie pomocy swoim uczniom i dostarczenia „pokarmu na czas słuszny” obiecał: Jana 14:26 ns „Ale wspomożyciel, duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was nauczy wszystkiego i przywiedzie wam na pamięć wszystko, co ja wam powiedziałem.” W/g wypowiedzi Jezusa niewolnik nie miał uczyć prawdy tego Jezus nie powiedział. Miał jej nauczyć wspomożyciel Duch Święty. Dlaczego więc ck wymyśliło nową naukę o niewolniku i rządzie ludzkim nad ziemią przez tych którzy dziś stanowią niewolnika?

Co myślisz o tym? Możesz skomentować.

Zapraszamy.

Dni Ostatnie

W książkach wykorzystywanych przez świadków Jehowy do prowadzenia tzw.studiów biblijnych czyli zapoznawania wyznawców innych religii:czego naprawdę uczy Biblia pod kątem jak się w nich przedstawia różne szczegóły z Biblii na uzasadnienie, że żyjemy w dniach ostatnich i rzuciła mi się w oczy bardzo ciekawa rzecz otóż w przedstawione dowody wyjęte z wypowiedzi Jezusa pomijają bardzo istotne szczegóły ale po kolei.Sprawa jest bardzo istotna bo bardzo motywuję innych do podjęcia decyzji o przyłączeniu się do organizacji świadków Jehowy która pozostanie za ziemi na zawsze tak twierdzi ciało kierownicze świadków Jehowy

W książce „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” na str 148 jest rozdział pod tytułem „Koniec świata jest bliski” i właściwie zawsze przy odpowiedzi na to pytanie dlaczego bliski?cytowane jest pytanie zadane Jezusowi przez apostołów i tu również zacytuję ze str 148 akapit 2 „Powiedz nam kiedy się to stanie i jaki będzie znak tego przyjścia i końca świata?„ w/g BW a podobno poprawnie w akapicie 3 powinno być „Kiedy się to stanie oraz co będzie znakiem twej obecności i zakończenia systemu rzeczy” tak podaje przekład Nowego Świata świadków Jehowy. Następnie w akapicie 4 jest tak „Jezus nie podał tylko jednego wydarzenia, które by stanowiło„znak” Mówiło wielu różnych okolicznościach i wydarzeniach.(….) inni wymienili dodatkowe zdarzenia. (…) Wszystkie przepowiedziane wypadki miały nastąpić w okresie nazwanym przez pisarzy biblijnych„dniami ostatnimi”(2Tymoteusza 3:1-5; 2Piotra 3:3,14) I proszę zwrócić uwagę na słowo wszystkie. Miały być tak jednoznaczne, jak linie papilarne u człowieka aby nie można było dopasować to do innego okresu w dziejach”.

Oto te wszystkie wydarzenia w/g książki tzw czerwonej „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi”

1.Powstanie(…..)naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Mateusza24:7

2.Będą braki żywności Mateusza 24:7

3.Będą trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim Mateusza 24:7

4.W jednym miejscu po drugim (będą) zarazy Łukasza 21:11

5.Wzrost bezprawia Mateusza 24:12

6.Ludzie będą mdleć ze strachu. Łukasza 21:26

7.Nieposłuszeństwo rodzicom.2Tymoteusza 3:2

8.Lubowanie się w pieniądzach.2Tymoteusza 3:2

8.Stwarzanie pozorów zbożnego oddania, ale okazywanie się fałszywym wobec jego mocy.2Ty3:5

9.Niszczą ziemię Objawienie 11:18

Miały być wszystkie wydarzenia a brak jest Mateusza 24:4,5,11 A Jezus, odpowiadając,rzekł do nich: „Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził w błąd; bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc:‚Ja jestem Chrystusem’; i w błąd wprowadzą wielu. I werset11 .„I powstanie wielu fałszywych proroków, i wielu wprowadzą w błąd” Mateusza 24: 23 „A jeśli ktoś wam powie:‚Oto tu jest Chrystus!’ albo: ‚Tam!’,nie wierzcie.24 Bo powstaną fałszywi Chrystusowie oraz fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i dziwy, żeby jeśli to możliwe wprowadzić w błąd nawet wybranych. Czyli nie ma nic o pojawieniu się fałszywych proroków w dniach ostatnich.”

W książce „Wiedza która prowadzi do życia wiecznego” na stronach od 98-105 dodaje do tych wydarzeń następujące: „zajadli” będą ludzie „Wyzuci z naturalnego uczucia” i „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi” z Mateusza 24:14jest taki też komentarz „Z pomocą i błogosławieństwem Boga miliony Świadków Jehowy poświęca na dzieło głoszenia i pozyskiwania uczniów miliardy godzin” w akapicie 14 na str 105 Czyli w/g ck tylko świadkowie Jehowy swą działalnością głoszenia wypełniają ten element znaku „dni ostatnich” ogłoszeniu ewangelii na całej ziemi.

Na stronie 107 napisano tak „Wydarzenia te składają się na „linie papilarne”,które nie mogą się odnosić do żadnego innego okresu” W tej książce nie ma jednak już nic o tym że wymienia się wszystkie wydarzenia dotyczące „końca” i wszystkie mają wystąpić i to jest ciekawe nawet na to wcześniej nie zwróciłem uwagi a zawsze wiedziałem że należy mówić o wszystkich wydarzeniach aby nie pomylić okresu o którym mówimy. Iw tej książce tej nie ma fragmentów z wypowiedzi Jezusa o fałszywych prorokach a ani fałszywych chrystusach ale podaje się w treści rozdziału że wymienione są tylko nie które wydarzenia podane w Biblii. Dlaczego jednak pomija się wspomniane wydarzenia przez Jezusa dotyczące fałszywych proroków.?

I kolejna książka najnowsza z 2005 roku „Czego naprawdę uczy Biblia?” podaje na str 86 tak znów pytanie apostołów do Jezusa wakapicie2 „Co będzie znakiem twojej obecności oraz zakończenia systemu rzeczy?” i znów na stronie 88 jest tak w akapicie 5 „Przeanalizujmy teraz część zapowiedzianych wydarzeń, które potwierdzają że istotnie żyjemy w dniach ostatnich (….)”

Dodano w stosunku do poprzedniej książki „Wiedza” kolejny element znaku „Nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” Daniela 12:4 Szkoda że po przednia książka nie poruszała tego elementu? Ck nie dostrzegło, że świetnie to by pasowało do tytułu książki. I niestety i ta książka konsekwentnie pomija wspomniany wątek o fałszywych prorokach i fałszywych chrystusach. Choć wiadomo jest że ten szczegół spełnia się również z zapowiedzi Jezusa dotyczącej dni ostatnich. A mówi Mateusza 24:33 „Taki wy,gdy ujrzycie to wszystko wiedzcie,że blisko jest tuż u drzwi” Jak myślisz dlaczego?

Moim zdaniem w obliczu tylu niespełnionych zapowiedzi ck czy nie byłby to wprowadzanie niewygodnego tematu. Jak wytłumaczyć rok 1914, 1925, 1975 i tak dalej? A to daty zapowiedziane przez ck. Wyjaśnia to Biblia w 5 Mojżeszowej 18:22 BW „Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go”.

Ck to potwierdza w strażnicy z roku CII nr 4 z 1981  roku „Niewolnik nie jest natchniony przez Boga”

Zapraszamy do komentarzy

Zobacz film o proroctwach biblijnych   ” ODLICZANIE DO WIECZNOŚCI”

Trzymaj się organizacji Jehowy

     Książka wydawnictwa świadków Jehowy pod tytułem„Zorganizowani do spełniania woli Jehowy” na str 170 w rozdziale 17 w pierwszych trzech akapitach art pod tytułem takim jak post „Trzymaj się organizacji Jehowy”mówi tak cytuję:

    Uczeń Jakub napisał:„Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was”(nie organizacji) (Jak 4:8) Co prawda obciąża nas niedoskonałość, ale Jehowa nie jest zbyt wzniosły ani zbyt odległy, by usłyszeć nasze prośby. (Dzieje17:27) Jeśli podejmiemy starania,(dlaczego starania? czy nie można się zwyczajnie zbliżyć ?)    by zbliżyć sie do Niego, On zbliży się do nas. Czynimy to przez nawiązywanie zażyłej osobistej więzi z Jehową i podtrzymywaniem jej między innymi szczerymi modlitwami (Ps. 39:12)Taką zażyłość pielęgnujemy również przez studiowanie Jego słowa, Biblii. Dzięki dokładnej wiedzy i zrozumieniu możemy poznawać Jehowę Boga oraz Jego zamierzenie i wolę względem nas. (2Tym 3:16,17) W ten sposób uczymy się Go miłować i nabywamy zdrowej bojaźni przed wywołaniem Jego niezadowolenia.(Miłość to owoc Ducha Bożego to jak można się uczyć miłować Boga?)(Ps 25:14)

Bliską więź z Jehową możemy zadzierzgnąć jedynie za pośrednictwem Jego Syna,Jezusa (Jana 17:3; Rzym 5:10) (…) Zażyłą więź z Jehową możemy też pielęgnować

gdy pod zwierzchnictwem Jego Syna ściśle współpracujemy z nowożytnym widzialnym kanałem łączności, który nam pomaga spełniać wolę Bożą Jak zapowiedziano w Ewangelii według Mateusza 24:45-47, nasz Pan, Jezus Chrystus, powołał „niewolnika wiernego i roztropnego” -złożonego z namaszczonych chrześcijan żyjących na ziemi – i powierzył mu zadanie dostarczania domownikom wiary „pokarmu we właściwym czasie”. Obecnie „niewolnik” ten obficie zaopatruje nas w duchową strawę w postaci różnych pomocy do studiowania Biblii. Za jego pośrednictwem Jehowa zachęca nas, byśmy codziennie czytali Słowo Boże, regularnie uczęszczali na chrześcijańskie zebrania i gorliwie głosili „dobrą nowinę o królestwie” (Mat 24:14; 28:19; Joz 1:8; Ps 1:1-3) Nigdy nie patrzmy na ów kanał łączności z cielesnego punktu widzenia. W przeciwnym razie moglibyśmy zapomnieć , że to Jehowa kieruje swoją organizacją i w rezultacie odrzucić sposobność przybliżania się do Niego. Starajmy się raczej jak najściślej trzymać się widzialnej części organizacji Jehowy i chętnie słuchać jej wskazówek.(Jak można nawiązywać osobistą więź z Bogiem przez kontakt z ludźmi?To zaprzeczenie w/g mnie tego co było w pierwszym akapicie tego rozdziału bo tam było o zbliżaniu się do Boga a nie organizacji) Przybliży to nas do naszego Boga, Jehowy, oraz zapewni nam siły i ochronę w czasie prób.

   Ciekawy szczegół do tego rozdziału wnosi strażnica

z 1 Lipca 1995 roku na stronie 18 w akapicie 16 mówiąc o osobach wchodzących w skład niewolnika cytuję „Czy chrześcijańscy pomazańcy są na ziemi królami? Nie ich władza królewska jest sprawą przyszłości. (1Kor 4:8) Niemniej obecnie są obdarzeni godnością królewską w tym sensie, że zostali wybrani, by w przyszłości dostąpić przywileju takiej władzy. (…) Czy namaszczeni chrześcijanie stanowią na ziemi kapłaństwo? W pewnym sensie tak. Jako zbór bezsprzecznie pełnią funkcję kapłanów.(…) Obecnie grono namaszczonych chrześcijan tworzy klasę „niewolnika wiernego i roztropnego” – kanał, przez który jest udostępniany pokarm duchowy.(Mat 24:45-47) (…) każdy kto chce wielbić Jehowę, musi to czynić razem z tymi namaszczonymi chrześcijanami”.(dlaczego musi ? Czyli nie ma wyjścia dlatego całkowita bezradność świadków bez organizacji i można ich lepiej rozumieć jak bronią organizacji to kwestia zbawienia w ich przekonaniu a raczej ufają ck że tak jest jak w poście napisaliśmy)

Może wiesz dlaczego każdy musi czynić to razem z namaszczonymi?

Zapraszamy do komentarzy.