Jezus królem szarańczy?

      Przerażająca i szokująca jest interpretacja dotycząca tego, kim jest „szarańcza” z 9 rozdziału księgi Objawienia,  zawarta w literaturze Towarzystwa Strażnica.  Nie zastanawiałem się nad tym tematem wcześniej i powiem, że nie dobrze, a teraz po bliższym zapoznaniu,  to co zobaczyłem jest przerażające, a szczególnie jak zostało to  wytłumaczone. Proszę zwrócić kim jest król szarańczy, i przeciw komu jest ona skierowana,  w jakim celu i z jakim wynikiem?


  W  strażnicy nr 4 z roku 1981  wymieniono razem 80 określeń biblijnych i proroczych, które zdaniem wydawcy od roku 1919 odnoszą się do ostatka namaszczonych ze 144 000. Mają one potwierdzać fakt, jak dobrze w Biblii jest uzasadnione, posiadanie zaufania  dla „niewolnika” a zatem również dla ck. Jednym  z podanych tam  określeń dotyczących zdaniem wydawcy „niewolnika” (namaszczonych), jest nazwanie go „szarańczą„. 


Strażnica z 15 lipca 1990 str. 23 napisano:

„Świadkowie Jehowy od dawna uważają, (tzn. zdaniem ck świadkowie Jehowy, mają tak uważać, bo wiem niejednego sj. gdyby zapytać, to by nie wiedział) że szarańcze z 9 rozdziału Księgi Objawienia wyobrażają namaszczonych sług Bożych żyjących na ziemi w naszym stuleciu. (bardzo ciekawe jak Ci się czytelniku to kojarzy? Sami chcą, żeby  ich nazywać szarańczą 🙂 nie wiem, czy jest to żart patrz poniżej w/g ck., czy groza?) Chrześcijanom tym zlecono określone zadanie— mają ogłaszać orędzie o Królestwie po całej ziemi oraz pozyskiwać uczniów (Mateusza 24:14; 28:19, 20). W tym celu muszą pokonywać różne przeszkody i być wytrwali w  działaniu. Cóż mogłoby to zobrazować lepiej niż niestrudzona szarańcza?  

Chociaż owad ten ma niewiele ponad pięć centymetrów długości, zwykle przemierza od 100 do 200 kilometrów dziennie. Szarańcza pustynna może pokonać aż 1000 kilometrów. W czasopiśmie GEO wyjaśniono, że„ uderza skrzydełkami 18 razy na sekundę nawet przez 17 godzin na dobę, do czego nie jest zdolny żaden inny owad”. Na jakiż imponujący wysiłek zdobywa się to niepozorne stworzenie!(…)

 Jezus przyrównał swych naśladowców do owiec, węży, gołębi i szarańczy. (do szarańczy w którym wersecie?) Porównania te są naprawdę stosowne w dzisiejszych czasach. (o szarańczy też?) Dlaczego? Szybko nadciąga koniec tego systemu rzeczy, a problemy przytłaczają nas bardziej niż kiedykolwiek.

   Zachowując w pamięci obrazowe słowa Jezusa, prawdziwi chrześcijanie są blisko związani z trzodą Bożą i potulnie przyjmują rady od organizacji Jehowy. Są czujni i ostrożni, gdy coś mogłoby im przeszkodzić w działalności chrześcijańskiej, a jednocześnie w całym swym postępowaniu pozostają nienaganni. Wytrwale też pełnią wolę Bożą w obliczu trudności. I stale uczą się od niektórych stworzeń wykazujących „in­stynktowną mądrość” ( a jaką mądrość wykazuje szarańcza? Chyba że „mądrze” sieje zniszczenie).  Koniec cytatu       

    Strzały twoje są ostre w serce wrogów Króla (Psalm 45:6) Powyższa karykatura  z takim podpisem to jedna z wielu ilustracji którymi w latach trzydziestych żądlono ‚ludzi  którzy nie mają pieczęci Boga’

   Dziwne jest to wyjaśnienie dotyczące szarańczy, bo królem nad szarańczą, jest ‚anioł otchłani’ czyli diabeł.  /przekazy podprogowe i symbole demoniczne w literaturze Towarzystwa Strażnica i głoszenie zagłady ludzkości to powinno pobudzać do myślenia/. Zobaczmy kto jest królem szarańczy w/g ck.?

Zobaczmy jak ukazano  moment  wyjścia szarańczy z otchłani i jej lot w/w książce.

   


   A proszę przeczytać kim jest król nad szarańczą w/g 22 rozdziału akapit 20 str 148 książki „Wspaniały finał Objawienia bliski”? (…) Jan pisze: (szarańcze)Mają nad sobą króla, anioła otchłani. Jego imię po hebrajsku:Abaddon [„Zniszczenie”], po grec­ku zaś ma na imię Apollion [„Niszczyciel”] (Objawienie 9:11). Występując w charakterze (co to znaczy w charakterze?) „anioła otchłani”i „Niszczyciela”, Jezus rzeczy­wiście sprowadził na chrześcijaństwo bolesne biada.(…)


 Czy można wymyślić coś bardziej poniżającego i gorszącego? Jezus jako „niszczyciel” (a co diabeł robi w/g ck?) i król nad szarańczą, sprowadzający ‚biada’ na chrześcijan a Jego naśladowcy jako ‚szarańcza’ strzelająca do wrogów czyli chrześcijan? Szokujące!

Co myślisz o tym?

Napisz

Zapraszamy

Ciekawa wypowiedź do postu

Ciekawostka! 10 000 = 200 000 000?

  Ciało kierownicze Świadków Jehowy prezentuje pogląd, że Biblia jest napisanym listem od Boga dla członków niebiańskiego rządu, czyli 144 000 wybranych z ziemi przyszłych władców a z nich wywodzi się samo ck. Wobec tego w/g ck wszędzie w Biblii jest mowa o pomazańcach. Takie rozumowanie siłą rzeczy,musi powodować wiele problemów z wyjaśnieniem niektórych wersetów biblijnych, i niżej podamy jeden z takich przykładów:

  Księga Objawienia 9:16 opisuje: „A liczba wojsk konnicy: dwa miriady miriadów – usłyszałem ich liczbę.” O kim tu jest mowa? Poczekajmy za chwilę. Książka „Wspaniały finał Objawienia bliski!” str 151 akapit 10 mówi o treści tego wersetu cytuję:

  „Literalne miriady to wielokrotności dziesięciu tysięcy. Wobec tego dwa miriady miriadów to 200 milionów. Wprawdzie są już miliony głosicieli Królestwa, ale daleko jeszcze do setek milionów! (Wydawca przyznaje że ma problem. Dlaczego? patrz niżej) (…)  drugim znaczeniem odpowiednika wyra­zu „miriady”, podawanym w słownikach języ­ka greckiego i hebrajskiego, a mianowicie: (jest)„bardzo liczny,niezliczony” (może więcej niż 200 mln? lub mniej zależy co dla kogo jest liczne?)(Słownik grecko–polski pod redakcją Z. Abramowiczówny; W. Gesenius, Hebrdischesund Aramdisches Handwórtebuch uber das Alte Testament).Jak widać wydawca widzi problem z liczbą konnicy a kim jest konnica? Zobaczmy wyjaśnienie kim jest konnica pogłębia problem.

  Wspomniana w/w książka str 150 akapit 9: „Kogo więc wyobraża konnica? Namaszczoną duchem duchem klasa Jana (?),mająca władzę ‚kłucia i szkodzenia ‚(czyli bardzo  przykre jest zetknięcie z takimi którzy „kłują i szkodzą” lub dziwne wytłumaczenie o kogo chodzi?)

  „Jednakże żyjących na ziemi członków klasy Jana jest już mniej niż 10 000.”   (Czyli z tego  wyjaśnienia wiadomo że chodzi o namaszczonych czyli żyjących pozostałych ze 144 000 wybranych.Jak jednak pokazać że owe mniej niż 10 000, może być równe 200 000 milionom?) 

 Moim zdaniem aby było więcej konnicy Książka podaje tak str 153 akapit 15 „Namaszczona duchem klasa Jana pod wodzą Jezusa podąża przodem a wielka rzesza gorliwie uczestniczy z nią w tej najbardziej niszczycielskiej szarży wdziejach ludzkości.”  Tak przedstawia  szarżę  konnicy  książka  „Wspaniały finał Objawienia bliski!” na stronie  151 „chrześcijaństwo stało się martwe” (….) ten wzbudzający grozę zastęp zwiastunów Królestwa wyrusza do boju jako armia odpowiednio zorganizowana i poddana teokratycznemu kierownictwo Pana Jezusa Chrystusa” str 151 (…) kłującymi „ogonami koni” są miliardy Biblii, książek, broszur i czasopism. A „szkoda” przyjdzie od strony Jehowy. str 153.

    Jest to nie bardzo  jasne, bo z tego tłumaczenia by wynikało,że wielką rzeszę, też zalicza się do konnicy a zatem do klasy Jana. W/g mnie jednak nie stanowi klasy Jana.  A dlaczego? Czy nie tylko dlatego o niej jest mowa, że te nie całe 10 000 wygląda, na za małą liczbę w stosunku do 200 milionów? Moim zdaniem tak. Choć ok 7 milionów świadków to też  mało, ale zdecydowanie więcej, jak nie całe 10 tysięcy pomazańców w stosunku 200 mln. konnicy.

  (Tylko nie wiemy czemu ma służyć poniższy cytat z książki? Proszę przeczytać.) *Henry Barclay Swete, autor dzieła Commentary on Revelation (Komentarz do Księgi Objawienia), tak wyjaśnia wzmiankę o „dwóch miriadach miriadów”: „Te olbrzymie liczby wykluczają doszukiwanie się literalnego spełnienia, a dalszy opis potwierdza ten wniosek”.Koniec cytatów

  

   Przy tej wzmiance to poprzednie interpretacje tracą sens. Bo jeśli nie dosłownie rozumieć 200 milionów, to po co te poprzednie próby wykazywania, że liczba konnicy nie jest taka mała w rzeczywistości, w stosunku do liczby podanej w księdze Objawienia? Nie wiem

   Czy chodzi naprawdę o „akcję zbrojną” i w której biorą udział pomazańcy i „wielka rzesza”?

Pomyśl o tym.

Jaki wniosek Ci się nasuwa?

Napisz.

  

Pranie mózgu?


Ciało kierownicze a działalność charytatywna.


      Strażnica z 1 grudnia 1990 str.
24 

Dlaczego nie posiadacie szpitali czy przy­chodni specjalistycznych, nie prowadzicie działalności charytatywnej ani nie świadczycie społeczeństwu innych usług, jak to robią liczne wyznania?


   Gdzie tylko jest to możliwe, Świadkowie Jehowy szybko reagują na potrzeby ofiar wojen lub klęsk żywiołowych. Prawdę mówiąc,zwykle jako jedni z pierwszych są na miejscu z żywnością, odzieżą oraz ochotnikami do pomocy w odbudowie. Nie prowadzą jednak poradni ani szpitali, podobnie jak nie mają oddziałów straży pożarnej ani policji, choć i te służą ochronie życia.

 

   Świadkowie Jehowy są oddanymi kaznodzie­jami ewangelii, a ich powinnością jest głosze­nie i nauczanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym i robią to po całym świecie na świadec­two przed nadejściem końca (Mateusza 24:14). Jezus powiedział, że żniwo jest wielkie, a ro­botników mało. Zaniedbanie tej najważniejszej,działalności na rzecz innych starań, jakkol­wiek chwalebnych, byłoby niewybaczalnym błędem (Mateusza 9:37, 38).

(Nie zacytowany „Potem powiedział do swych uczniów: „Tak, żniwo jest wielkie, ale pracowników mało. (38) Proście zatem Pana żniwa, aby wysłał pracowników na swe żniwo”.)

 

    Nawiasem mówiąc, wśród Świadków Jeho­wy też są lekarze, pielęgniarki i sanitariusze. Traktują jednak tę pracę jako drugorzędną wobec swego głównego powołania, którym jest służba chrześcijańska.” Koniec cytatu


  Szkoda czasu na inne zajęcia, skoro ich powinnością jest głoszenie ewangelii – twierdzi ck. Problemem jest kiedy, któryś z nich potrzebuje pomocy wskutek starości schorzeń. I musi trafić do tych którzy zajmują się pomocą takim osobom, w przeciwieństwie do zaleceń ck a są z innych wyznań, należących do Babilonu Wielkiego. A Biblia mówi tak :


  Jakuba 1:27 w/g przekładu Nowego Świata „Forma oddawania czci, która jest czysta i nieskalana z punktu widzenia naszego Boga i Ojca, polega na tym: opiekować sie sierotami i wdowami w ich ucisku (…)

Czy jest stosowne nie zajmowanie się w sposób zorganizowany  osobami potrzebującymi pomocy?


Co myślisz o tym?

Chcesz napisać to zapraszamy.

Drugie owce są „martwe”.

Pytania czytelników STRAŻNICA z 15 WRZEŚNIA 2003 str 30,31

   Niemożliwe jest zbawienie, bez uzyskania życia wiecznego czyli „życia w sobie.” A od czego zależy ‚życie w sobie’? Proszę uważnie przeczytać, jak to tłumaczy ck w stosunku do pomazańców, i tzw „drugich owiec”.Proszę zwrócić uwagę, jaka długa i trudna droga do zbawienia czeka drugie owce  a jak „łatwa” 144 000. Cytuję:

 

  „Co to znaczy ‚mieć życie w sobie’?

Biblia mówi, że Jezus Chrystus ‚ma życie sam w sobie ‚oraz że jego naśladowcy ‚mają życie w sobie’ (bez sami w sobie) (Jana 5:26; 6:53). Te dwa wersety róż­nią się jednak znaczeniem.

Jak Ojciec ma życie sam w sobie”, oznaj­mił Jezus, „tak też dał Synowi, aby miał życie sam w sobie”.Przed wypowiedzeniem tych nie­zwykłych słów, Jezus oświadczył:„Zaprawdę,zaprawdę wam mówię: Kto słyszy moje słowo i wierzy temu,który mnie posłał, ten ma życie wieczne (…) Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci,któ­rzy  usłuchają, będą żyli”. Jezus nawiązał tu do niezwykłej mocy, jakiej udzielił mu Ojciec— do zdolności zapewnienia ludziom korzystnej pozycji w oczach Bożych. Co więcej,Jezus po­trafi wskrzesić tych, którzy śpią snem śmierci, potrafi obdarzyć ich życiem. To, że Jezus ma „ży­cie sam w sobie”, oznacza, iż powierzono mu taką władzę. Podobnie jak Ojciec, Syn również ma„w sobie dar życia” (Jana 5:24-26; przypis w NW). A co z naśladowcami Jezusa?

 

   Jakiś rok później Jezus zwrócił się do swych słuchaczy:„Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Jeżeli nie jecie ciała Syna Człowieczego i nie pi­jecie jego krwi, nie macie życia w sobie. Kto spo­żywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim” (Jana 6:53, 54).Jezus zestawia tutaj posiadanie „życia w sobie” z uzyskaniem życia wiecznego. (…)

Mówiąc o swych naśladowcach, że mają ży­cie w sobie, Jezus wspomniał też o swoim ciele i krwi. Podobną wzmiankę uczynił póź­niej przy okazji ustanawiania Wieczerzy Pańskiej. Uczniom, którzy mieli być uczestnikami nowego przymierza, polecił wtedy spożywać stosowne symbole —przaśny chleb i wino.Czy to znaczy, że całą pełnię życia uzyskują tylko chrześcijanie namaszczeni duchem,związani nowym przy­mierzem z Jehową Bogiem? Nie. Te dwie wypo­wiedzi dzielił rok. Osoby, które słyszały słowa Je­zusa zanotowane w Ewangelii według Jana 6:53, 54, nic jeszcze nie wiedziały o dorocznej uroczys­tości i używanych podczas niej symbolach mają­cych wyobrażać ciało i krew Chrystusa.

  

   W 6 rozdziale Ewangelii według Jana Jezus porównuje najpierw swoje ciało do manny. Mówi: „Wasi praojcowie jedli mannę na pustkowiu, a jednak pomarli. To jest chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy mógł z niego jeść i nie umrzeć. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba;jeśli ktoś je z tego chleba, bę­dzie żył na wieki”. Ciało i krew Jezusa znaczyły więcej niż literalna manna. Dla­czego? Ponieważ jego ciało zostało zło­żone za „życie świata”,umożliwi; dostąpienie życia wiecznego. Dlatego zwrot ‚mieć życie w sobie’ w Ewangelii według Jana 6:53 odnosi się do wszystkich,którzy otrzymają bezkresne życie —czy to w niebie, czy na ziemi(Jana6:48-51).

 

   Od którego momentu naśladowcy Chrystusa mają życie w sobie,czyli uzyskują pełnię ży­cia? W wypadku namaszczonych dziedziców Królestwa dzieje się to, gdy dostępują zmar­twychwstania do życia w niebie jako nieśmier­telne stworzenia duchowe (1 Koryntian 15:52, 53; 1 Jana 3:2). „Drugie owce” Jezusa uzyska­ją pełnię życia (życie w sobie) po upływie jego Tysiącletnie­go Panowania. Do tego czasu osoby te będą wypróbowane, a jeśli dochowają wierności,zo­staną uznane za prawe i godne życia wiecznego na rajskiej ziemi (Jana10:16; Objawienie 20:5, 7-10).

   Na pustkowiu zarówno Izraeli­ci, jak i „ogromna mieszana spo­łeczność”potrzebowali manny do utrzymania się przy życiu(Wyj­ścia12:37, 38; 16:13-18). Podobnie chcąc uzyskać życie wieczne,WSZYSCY chrześcijanie—czy są pomazań­cami, czy nie— MUSZĄ KORZYSTAĆ z niebiańskiej manny,(zastosowane wytłuszczenie moje- duże litery) przejawia­jąc wiarę w zbawienną moc ciała i krwi, które Jezus złożył w ofierze. (…)Koniec cytatu .

    A jak to korzystanie z niebiańskiej manny ma się  ma odbywać?

  Krótko mówiąc „mieć życie w sobie” to oznacza życie wieczne które można uzyskać „Jeżeli nie jecie ciała Syna Człowieczego i nie pi­jecie jego krwi, nie macie życia w sobie.” Nie jedząc ciała i nie pijąc krwi Syna Człowieczego nie ma ‚życia w sobie’,czyli zbawienia połączonego z życiem wiecznym.I wszystko na ten temat.
    I nic Jezus nie mówił o jakimś zróżnicowaniu warunków, zależnie od miejsca, w którym będzie ktoś przebywał po uzyskaniu zbawienia.

  
   Więc jak sobie wyobraża ciało kierownicze świadków Jehowy uzyskanie zbawienia dla tzw „drugich owiec? Niby po 1000 letnim okresie panowania Jezusa i pomazańców i jakimś wypróbowaniu. Nie ma o tym w Biblii. Zobacz czytelniku jeśli uważasz inaczej.

    Czyli w sumie „łatwe zbawienie w niebie” po zmartwychwstaniu dla 144 000, a dla ich poddanych na ziemi życie wieczne, po pomyślnym przejściu 1000 letniego „trudnego testowania”.

 
    Biblia mówi o jednej nadziei życia wiecznego (Efezów 4:4)
dla wszystkich dzieci. Więc dlaczego „jakieś dzieci”(ck) wymyślają, że Ojciec jest tak niesprawiedliwy i postanowił, że aby rządzić ziemskimi poddanymi można po kilkudziesięciu latach dostać się do rządu? A żeby być poddanym tego rządu, trzeba 1000 lat „testowania”, przez tych tak ubogo”przetestowanych” -wypróbowanych.

A gdzie w Biblii jest powiedziane o „testowaniu” drugich owiec przez pierwsze?

Lub gdzie Biblia mówi o podziale stanowisk lub zróżnicowaniu miejsc zbawienia „pierwszych i drugich owiec”?

Co myślisz?
Zapraszamy do komentarzy


Ciało kierownicze bez Ducha Świętego?

     „Niewolnik wierny i roztropny” to są  naśladowcy Jezusa, ci którzy w danym czasie żyli na ziemi,(wg ck tylko świadkowie Jehowy) od czasów apostołów do dziś a wszyscy oni na przestrzeni wieków, stanowili klasę 144 000 powołanych do życia w niebie jako współkrólowie z Jezusem na czele.Do roku 1935 w/g ck nie byłoinnej nadziei jak współrządzenie z Jezusem.Strażnica nr.23, strony 13-15, akapity 14-19 z roku 1979 poniżej cytat. Wcześniej kilka pytań:

     Czy „niewolnik” miał mieć, lepsze zrozumienie w miarę upływu czasu?Czy miał zawsze odczuwać na sobie, działanie Ducha Świętego? Czy też w miarę upływu czasu, miało być trudniej o dostęp do Ducha Świętego? Jak zaraz przeczytasz czytelniku,  nie jest to wszystko takie oczywiste. Ck o sobie pisze tak różnie, raz że ma Ducha Świętego, a raz że jakoby nie ma, i świadkowie mają się o to modlić. Wcześniej apostołowie mieli obiecanego Ducha, a C.T.Russell i J.F.Ruterhrford już jakby nie, choć nie jest to tak jednoznacznie, napisane  w strażnicy. Biorąc pod uwagę zmienność poglądów obu prezesów i niespełnione „zapowiedzi prorocze” to w/g mnie nie mieli Ducha Świętego.

I mimo to ck twierdzi aby nie zostawiać ich,  jako reprezentantów niewolnika, bo nie ma gdzie pójść aby służyć bogu. W razie odejścia, pozostaje tylko organizacja szatana. Proszę przeczytać aby się przekonać, jak łatwo można  pogubić się, w ocenie rzeczywistości. Wyjaśniam  pisane w nawiasach kursywą wtrącenia,  to moje słowa, cytuję:

14.”Niewolnik wierny i rozumny” (obecnie-roztropny) jako klasa lojalnego stróża zawsze pilnie wypatrywał, co przygotowuje Bóg Jehowa.(wypatrywać zawsze można i zobaczyć coś lub nie)  Ze swego dogodnego punktu (nie Duch Święty prowadzi tylko trzeba mieć dogodny punkt ?)  obserwacyjnego dostrzegł, gromadzące się dowody bliskości wielkiego ucisku (…)” (jak  było wszyscy zainteresowani wiedzą – pisano to w roku 1979, po”armagedonie” w 1975)


15.Pobudzany tą nadzieją „nie­wolnik wierny i rozumny”zwracał uwagę całego ludu Bożego na znak czasów,zapowiadający bliskość pa­nowania Królestwa Bożego.Trzeba jednak zaznaczyć, że nie był w tym zakresie inspirowany (wg mnie chodzi o Ducha Świętego, ale czy na pewno nie wiem, mogę się mylić)  ani w działa­niu swym doskonały. Pisma szeregu członków klasy „niewolnika”, któ­re się złożyły na chrześcijańską część Słowa Bożego, były (czy są?) natchnio­ne i nieomylne, ale inaczej przed­stawia się rzecz z późniejszymi pracami. Literatura wydawana za ży­cia Charlesa Taze Russella, pierw­szego prezesa Towarzystwa Strażni­ca, nie była doskonała; nie była też doskonała za J.F. Rutherforda, następnego prezesa Towarzystwa. Coraz jaśniejsze światło padające na Słowo Boże,(jakie światło? Duch Święty miał działać na uczniów Jezusa) jak również fakty historyczne,(jakie fakty?) po wielokroć aż do na­szych dni wskazywały, w czym należy wprowadzić poprawki takiego czy innego rodzaju. Ale nie zapominaj­my, że pobudki tego „niewolnika” zawsze były czyste, niesamolubne; we wszystkim powodowały nim dobre intencje /ciekawe
im trzeba wierzyć w dobre intencje, a
w/g nich,krytykujący ck zawsze mają złe intencje, choć bym inaczej twierdził to nie wierzą, dlaczego? bo jeszcze innego wyjaśnienia nie słyszałem o byłych śj/   (…). W gruncie rzeczy, tym,którym usługuje „niewolnik”, wszel­kie sprostowania w zrozumieniu (jak nie ma Ducha Świętego są sprostowania, czy tak?)da­ły sposobność do okazania lojalno­ści i miłości – tej miłości, która w myśl słów Jezusa miała cechować jego naśladowców (ciekawy powód do okazywania miłości a gdzie w Biblii jest o  wyrozumiałości za pomyłki  czynione przez ck ?)(Jana13:34,33)(…)


16Do jakiego wniosku prowadzi nas powyższy przegląd dziejów wiernego i rozumnego „niewolnika” Jehowy w przeciwstawieniu do historii nominalnego chrześcijań­stwa? Do takiego, że Jezus Chrys­tus dotrzymał swej obietnicy. Od chwili w niebo wstąpienia przez cały czas aż do tej pory był ze swym chrześcijańskim zborem reprezento­wanym przez tegoż „niewolnika”. Duch Jehowy obficie spływał na klasę „niewolnika”(kiedy spływał?)  i jej towarzy­szy, połączonych w posłusznym wy­konywaniu nakazów w sprawie gło­szenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym i pozyskiwania uczniów (Hat. 10:7} 24:14; 28:19,20). Trwać przy Jezusie Chrystusie to trzymać się tych, którymi on raczy’ się posłu­giwać. Dokąd moglibyśmy się zwró­cić poza prawdziwym zborem chrześ­cijańskim? Jedynie do organizacji Szatana, na którą składa się poli­tyczna „Bestia”i ogólnoświato­we imperium babilońskiej religii fałszywej(Apok. 13:1,14,15; 17: 3-6)(…).


18 Jezus słusznie mógł zapytać apostołów: „Czyż i wy chcecie odejść?” (…) Piotr dał właściwą odpowiedź: (…) Ty masz słowa życia wiecznego. (…)(Jana 6:67-69). Nie inaczej jest dzisiaj; wyświetlę powyższych fak­tów mądrość nakazuje oczywiście utrzymywać stale łączność z „nie­wolnikiem wiernym i rozumnym”.(…) Czy więc nie powinniśmy być wdzięczni Jehowie Bogu i Jezu­sowi Chrystusowi za to, że wśród nas jest ten „niewolnik”?


19Jak możemy dać wyraz naszej wdzięczności? (…) współdziałanie z ‚wiernym niewolnikiem,w głosze­niu i wychowywaniu uczniów. Możemy też przejawić wdzięczność przez skwapliwe przyjmowanie pokarmu du­chowego, (…) przez udział w zebraniach zborowych. Nie powinniśmy przy tym przeoczać przywileju modlenia się o to, żeby duch Jehowy prowadził klasę nie­wolnika” i dodawał jej sił do pra­cy, jaką ma do wykonania.(…) udziela­nia(…) pomocy na pokrycie ko­sztów ogólnoświatowej działalności tego „niewolnika”. Zatem różne są możliwości, jakimi możemy okazać docenianie metodzie, którą Bóg Jehowa posługuje się „niewolnikiem wiernym i rozumnym”oraz mu błogo­sławi. Ujawniamy przez to, że ma­my żywą, aktywną wiarę, którą daje się poznać po uczynkach(Jak 2: 17,26).”koniec cytatu

 Samo Ciało Kierownicze świadków Jehowy często cytuje werset z Przypowieści 4:18 „Lecz ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień.Tylko ck nie podaje, kiedy miała zacząć jaśnieć, i kiedy ma nastąpić pełny dzień?

A proroctwo Daniela 12:4 Ty zaś.Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie przebiegać i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy”.(nastała ale nie u ck)

 Moim zdaniem to kluczenie w pomyłkach proroczych i dziwnych zmianach nazywanych „nowym światłem” ck wyjaśniło tak: „Pisma szeregu członków klasy „niewolnika”, któ­re się złożyły na chrześcijańską część Słowa Bożego, były natchnio­ne i nieomylnea później natchnienia nie było. (mój wniosek)cytuje z postu:  /w XX wieku niewolnik/nie był w tym zakresie inspirowany” – rozumiem przez Ducha Świętego.

Skąd miał informacje jeśli nie był inspirowany?

Co o tym myślisz?

Zapraszamy do komentarzy.

 

 Źródło informacji J.F. Rutherforda ?

Ciało Kierownicze się chwali.

   Książka „Zorganizowani do pełnienia służby” na stronie 27,28 w akapicie 4 podaje tak „Zbory uznają i wprowadzają w czyn postanowienia Ciała Kierowniczego, które podejmuje decyzje organizacyjne dla dobra ogółu, i podporządkowują się jego kierownictwu.” Co z tego wynika? Proszę przeczytać jak przedstawia wynik swoich działań, ciało kierownicze świadków Jehowy w STRAŻNICY z 1LISTOPADA 1991 na str 30. Cytuję w całości:


  ” WIDZISZ,patrząc na umiejętnie oszlifowany,

lśniący diament przepiękny klejnot. A co byś zobaczył, gdybyś go oglądał przez mikroskopu prawdopodobnie ujrzałbyś rysy, pęknięcia,zanieczyszczenia lub inne skazy. podobnie ujrzałbyś rysy,pęknięcia, zanieczyszczenia lub inne skazy.

Czy miałbyś zniszczyć lub wyrzucić ten brylant z powodu tego, jak wygląda pod mikroskopem? Ależ nie! Wystarczy, że weź­miesz go do ręki, a znowu będziesz mógł podziwiać piękno oraz niepowtarzalny blask, wyróżniający diament spośród innych ka­mieni szlachetnych.

Podobnie jest z ziemską organizacją Jeho­wy (?Zbory uznają i wprowadzają w czyn postanowienia Ciała Kierowniczego” a nie Jehowy), która pod niejednym względem stanowi wyjątek.

Żadna inna ludzka społeczność nie utrzymuje tak bliskich stosunków ze Stwór­cą.Obie grupy tworzą organizację,która wyróż­nia się niczym wspaniały, lśniący klejnot.

Należy jednak pamiętać, że ta ogólnoświa­towa społeczność składa się z niedoskona­łych ludzi. Co zatem moglibyśmy dostrzec, gdybyśmy ją oglądali przez symboliczny mikroskop? Ujrzelibyśmy grzeszne skłon­ności i wady poszczególnych jej członków (Rzymian 3:23)


Często spotyka się to, (gdzie? myślę że po za organizacją czy tak?) co Biblia określa mianem uczynków ciała:„nie­przyjazne stosunki, rywalizację, zazdrość, napady gniewu, spory, podziały, sekty, za­wiść, pijatyki,hulanki i tym podobne” (Gala­tów5:20, 21).

Lud Jehowy wyraźnie odróżnia się od skażonego pod względem duchowym świata jak lśniący brylant od zwykłych kamieni (Mateusza 5:14-16).


Podobnie rzecz się ma z ziemską organizacją Jehowy (?), która się odznacza nie spotykaną nigdzie indziej jednością nauk i silną więzią łączącą jej członków.


Osoby pragnące służyć Bogu najwyraźniej mają do wyboru tylko jedną organizację, na której spoczywa duch i błogosławieństwo Jehowy.


 Świadko­wie Jehowy przetrwali pomimo zakazów działalności, ataków motłochu, aktów samo­sądu, bicia, niesłusznego wtrącania do wię­zień,tortur, a nawet egzekucji. Okazali niezłomną wiarę.


 W jednej z gazet (w jakiej gazecie nie wiadomo? nazwa gazety, data, strona itp. właściwie mnie to już nie dziwi , brak takich szczegółów stał się to normą w organizacji która jest wg ck klejnotem) ) podano, iż „protestanci, katolicy i żydzi są zaabsorbowani spadkiem liczby wiernych” w kościołach i synagogach. Natomiast Świadkowie Jehowy pilnie studiują Biblię. Coraz więcej młodych i starszych, mężczyzn i kobiet, przychodzi na kilka cotygodniowych zebrań zborowych.  W liście do pewnej redak­cji (jakiej? to ważne) zaznaczono, żenajcenniejszym dobrem, jakie posiadają [Świadkowie Jehowy], jest ich religia, a przedmiotem ich troski jest zapoznawanie z nią drugich”.


  Dzięki  takiemu nastawieniu swych człon­ków organizacja Jehowy (?) wyróżnia się ni­czym drogocenny brylant. Cześć za to należy się Temu,(temu?dlaczego brak komu?) który swym świętym duchem wzmacnianie doskonałych ludzi i zapewnia im kierownictwo (czyje kierownictwo? to nie jest oczywiste).

 Oto moi słudzy będą wznosić okrzyki radości,dobrze się mając w sercu'”(Izajasza 65:13, 14).

Proroctwo to spełnia się na naszych oczach.

Obejmij wzrokiem całość i pa­miętaj, iż żadna ziemska organizacja (raz jest ziemska, a innym razem Jehowy) nie odczuwa tak szczególnej troski i ochrony Bożej. Nigdy nie przestań doceniać przywi­leju pozostawania jej członkiem.” koniec cytatu


Co myślisz o tym?

Zapraszamy do komentarzy.


Dlaczego śj nie wymieniają swoich publikacji na inne?

   W Strażnicy nr 21 z 1984 roku str 27,28 /pytania czytelników/ jest zawarte  ciekawe pytanie i „bardzo interesująca” odpowiedź wydawcy.

„Dlaczego świadkowie Jehowy nie chcą wymieniać swych podręczników do studiowania Biblii na literaturę religijną osób, które napotykają przy głoszeniu?


  Świadkowie Jehowy peł­nią swą służbę publicz­ną zgodnie ze wskazówka­mi pochodzącymi od Boga. Jezus powiedział, że w okresie „zakończenia sys­temu rzeczy dobra nowina o Królestwie musi być „głoszona po całej zamie­szkanej ziemi na świadec­two wszystkim narodom; a wtedy nadejdzie koniec” (Mat. 24:3,14). (Ciało Kierownicze pisze świadkowie „głoszą zgodnie ze wskazówkami od Boga”, nie dodając że zdaniem ck, tak ma to rozumieć poszczególny świadek)

  Świadko­wie Jehowy nie zachodzą więc do ludzi, żeby u nich szukać prawdy lub oświecenia. Przeciwnie,najpierw sami poświęcili mnóstwo godzin na poznanie prawdy ze Słowa Bożego i po przyswojeniu sobie „dobrej no­winy” posłusznie idą dzie­lić się nią z drugimi.


  Wiele ludzi myśli, że w każdej religii jest coś dobrego,(wg ck nie ma nic dobrego albo cała „prawda”, którą głosi brooklyn, albo u innych „kłamstwo”) kłamstwo  a odmienne zda­nie (a jak ck traktuje odmienny od nich pogląd?) gotowi są uznać za przejaw ograniczoności. (Porównaj z tym jednak wypowiedź Jezusa zapisaną w Ewangelii według Mateu­sza 7:13,14,21-23).(…)

 Świadkom Jehowy nie są obce wierzenia in­nych ludzi. Zdobyli dość dużo podstawowych wiado­mości o doktrynach reli­gijnych mieszkańców da­nej okolicy. Takie doktry­ny są omówione w książce pt. „What Has Religion Done for Mankind? (Co religia uczyniła dla lu­dzkości? ), a także w licz­nych artykułach czasopism „Strażnica i„Przebudźcie się! ” Informacje o różnych religiach są tam przeciw­stawione dokładnym naukom zawartym w Biblii.(nie wiem po co słowo „dokładnym”? w Biblii nie ma  nauk nie dokładnych)


  Słowo Boże ostrzega chrześcijan, że „Szatan wciąż nadaje sobie pozór anioła światła. Dlatego też nic w tym wielkiego, jeśli jego słudzy także nadają sobie pozory sług sprawiedliwości” Ale ko­niec ich będzie według ich uczynków”(o uczynkach ck nie mówi)  (2 Kor.11:14,15). Szatan tak umie­jętnie przedstawił się jako „anioł światła”, że udało mu się zwieść na­wet doskonałego człowieka, jakim była Ewa (1 Tym. 2: 14).

 

   Świadkowie Jehowy postępowaliby więc nie­rozważnie, przyjmując li­teraturę,która ma na celu zwodzić, i traciliby cen­ny czas na czytanie tego. Nie chcą się znaleźć w takim żałosnym stanie jak Żydzi, o których Paweł na­pisał, że „prawdę Bożą zamienili na kłamstwo” (Rzym. 1:25,Romaniuk).


  Ponadto literatura re­ligijna, do której czyta­nia ludzie mogą namawiać Świadków Jehowy, jest niekiedy pisana przez odstępców lub zawiera ich poglądy.(warto zauważyć, że nie ma nic o tym, że poglądy odstępców są złe i dlaczego?)  Prawdziwym chrze­ścijanom polecono unikać takich osób (2 Jana 9,11;Tyt. 3:10,11). (….)

(2Tym.2:16-19). Chrześ­cijanie trzymający się go nie będą zainteresowani słuchaniem odstępców ani też zdobywaniem szkodli­wych pism, (pod jakim względem szkodliwych? Dla świadka koduje się w głowie, tylko to szkodliwych, jak czyta strażnicę) które tamci mogliby rozpowszechniać ‚dla nieuczciwego zysku”. Po co wspierać finansowo ich niegodziwość, kupując taką literaturę? (Tyt. 1: 11). Jako lojalni chrze­ścijanie przestrzegajmy mierników Bożych,karmiąc swe umysły tym, co praw­dziwe i słuszne, oraz wiernie i z docenianiem trzymając się kanału, dzięki któremu poznaliśmy prawdę zawartą w Biblii, (Porównaj z tym List 1do Tymoteusza 4:16)”.(Stro­na 17).


   Właśnie dlatego Świad­kowie Jehowy, kierując się nakazami mądrości i poszanowania dla rad Bo­żych, nie mają zwyczaju wymieniać zawierających prawdy duchowe, wartościowych pomocy do studiowania Biblii na literaturę reli­gijną, która szerzy błąd lub odstępcze poglądy.(znów ogólniki) koniec cytatu ze strażnicy

 

    Proszę zwrócić uwagę, nie przeczytamy w strażnicy  uzasadnienia,  dlaczego te pisma są „szkodliwe”. Całe to uzasadnienie sprowadza do się  argumentacji, zakodowanej w głowie czytelnika mającego zaufanie do ciała kierowniczego. Jest złe, bo nie pochodzące  od naszej organizacji,  a tylko w niej przedstawia się prawdę, o Bogu i o tym co ma do powiedzenia czytającemu i innym.

  W innych publikacjach są tylko „kłamstwa” o Bogu.  Dlatego szkoda „prawdy”(strażnicowej), wymieniać na „kłamstwo”(inne publikacje), a czytanie „kłamstw” co Ci może dać? Pomyśl oczywiście, nic dobrego.

 

  Jak nie rozsądne jest to rozumowanie, tak dla przykładu. Dzieje Apostolskie przekład Nowego Świata  17:28 ns Dzięki niemu bowiem mamy życie i poruszamy się, i istniejemy, jak to rzekli nawet niektórzy z waszych poetów: ‚Bo jesteśmy też jego potomstwem”.

   Paweł znał wypowiedzi poetów.Tzn nie były złe. Dlaczego czytał a może ktoś mu powiedział? W/g ck nie powinien czytać? Tak

Pomyśl jak można twierdzić, że to co piszą inni jest złe, tylko dlatego że piszą inaczej?

 

    Dziwne jest to wszystko: jak otworzysz którąkolwiek strażnicę, czy tez inną publikację Towarzystwa Strażnica, to znajdziesz  wypowiedzi  osób z poza organizacji. Dlaczego  ck nie daje przykładu, zgodnego z tym co poleca innym? Powiem przekornie. W ck sami też, nie powinni czytać. Czy w ck mogą powiedzieć za apostołem Pawłem 1 Koryntian 11:1 ns Stańcie się naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.”?
Czyli nie czytajcie, bo my też nie czytamy.


Przekornie napisałem wiem, po to aby ukazać, absurdalność odpowiedzi wydawcy udzielonej czytelnikom.

Co o tym myślisz?

Napisz jakie masz zdanie.

Zapraszamy.

 

 

Nowy blog – Inez zaprasza

   Zrozumienie przez aniołów czy Ducha Świętego?