Byli świadkowie widziani „oczami” brooklynu.

    Można dla ułatwienia wymienić w punktach to co jest najważniejsze,  zdaniem Ciała Kierowniczego  w nastawieniu, odchodzących z  organizacji przez nie kierowanej. Widać wyraźnie, jak ck chce nastraszyć, zniechęcić do analizy na podstawie Biblii, tego co mówią byli Świadkowie Jehowy. Posługując się przy tym półprawdami i kłamstwami (np.twierdząc jakoby wszyscy byli świadkowie, znani są z „uczynków ciała” w poniższej treści ze strażnicy o tym nie ma) oraz głoszeniem haseł, sloganów na ich temat. Proszę przeczytać poniżej:

1.Przypisywane są byłym świadkom najniższe pobudki „zazdrość.kłótliwość, samolubna ambicja lub chęć zdobycia sławy.”

2.”Doszukiwanie”się błędów w organizacji.

3.Zniechęcają do głoszenia ewangelii „od domu do domu”.

3.Kwestionują potrzebę istnienia organizacji korygującej poglądy ludu Bożego.

4.Poddają wątpliwość poszczególne nauki.

5.Utrzymują,że „duch święty” oddziałuje na poszczególne osoby bez pośrednictwa jakiegoś ciała zarządzającego.

6.Twierdzą że wystarczy samemu czytać Biblię.

7.W taki sposób narażają się j.w. Bogu Jehowie i On z nimi sobie poradzi bo są przeciw „prawdzie”.

8.Dyskutowanie  z nimi w/g ck nie ma sensu, bo mogą zwieść z drogi „prawdy.”

9.Chcą „uczniów pociągnąć za sobą”.

10. Twierdzą że wystarczy być dobrym człowiekiem aby być zbawionym i nie trzeba należeć do organizacji.

STRAŻNICA z roku 1983 (CIV) NR 20 str 14,15

„Dochodzi u nich do głosu zazdrość. kłótliwość, samolubna ambicja lub chęć zdobycia sławy.(skąd takie spostrzeżenia? zawsze byłem od tego daleki, a w organizacji wśród starszych, takie nastawienie jest częste)(….)Doszukując się błędów, wyżej wspomniane osoby tracą z oczu zasadniczy cel (głoszenie ewangelii) wytknięty chrześcijanom przez Boga (…) które Jehowa wyznaczył wiernym naśladowcom swego Syna, Chrystusa Jezusa. (Jak. 1:22-25; Mat. 28:18,20).

13. Opozycjoniści, którzy w  ten sposób atakują zbór chrześcijański, zmierzają do podkopania wiary u ludu Jehowy i odciągnięcia niektórych,aby z nich zrobić własnych uczniów (…)„Spośród was samych powstaną ladzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów” (Dzieje 20:30). (….)Przeciwnikom nie sprawia radości uczestniczenie w wielkim dziele czynienia uczniów. Zamiast tego, chytrze podchodzą do osób,które już są Świadkami Jehowy, i gładkimi słowami usiłują u tych wiernych chrześcijan osłabić postanowienie dokładnego spełnienia ślubów złożonych Jehowie.(…) nie    podejmowali jakże trudną pracę głoszenia od domu do domu i znosili prześladowania od przeciwników prawdy. Argumentują,że pragnie On tylko tego, abyśmy byli dobrymi ludźmi (a jakimi mamy być, złymi aby tylko głosić), troszczyli się o innych pod względem cielesnym l miłowali naszych bliźnich.

15. Niektórym może trudno się uporać z takim wyrachowanym wywodem, to prawda, że Jehowa jest pełen miłości i że chce,abyśmy byli uczciwymi ludźmi Nie ulega kwestii, iż pragnie, aby chrześcijanie żywili miłość do bliźnich, traktowali ich życzliwie i w razie konieczności troszczyli się o ich fizyczne potrzeby (Łuk. 6:33,36)(…) powinniśmy  pozyskiwać uczniów (a czyich uczniów?) : zapoznawać ludzi z „dobrą królestwie i po całym świecie głosić ją na świadectwo (Mat.24:14, Jana 15:17-27).

16(…)Od czasu do czasu opozycjoniści podają w wątpliwość rożne nauki powszechnie uznawane przez Świadków Jehowy. Często jest to  zwykłe spieranie się o słowa, podobnie jak w I wieku n.e. (1Tym. 6:3,4). Potrafią również kwestionować potrzebę istnienia organizacji, korygującej poglądy ludu Bożego. Utrzymują,że duch święty może kierować poszczególnymi osobami bez pośrednictwa jakiegoś centralnego ciała zarządzającego.

Gotowi są twierdzić, że wystarczy tylko czytać Biblię.(a co mamy czytać?) (…) nominalne chrześcijaństwie czyta ją już od setek lat. (…)Jakież panuje tam zamieszanie i jaki brak zrozumienia właściwego orędzia zawartego w Słowie Bożym. Jakaż różnica między tym stanem rzeczy a pokojem l jednością wśród prawdziwych chrześcijan,którzy nie poprzestają na czytaniu Biblii, ale , również wnikają w jej nauki l gorliwie się do nich stosują! (jest różnica między czytaniem a wnikaniem, skoro nie potrafią „bronić” tego co twierdzą śj) (Efez. 4:3-6).

17 (…)„Zostawcie ich. To ślepi przewodnicy” (Mat. T5s14).Sprzeczanie się i dyskutowanie z nimi oraz przekonywanie ich jest daremne, a przy tym niegodne chrześcijanina. Nikogo się nie zmusza,żeby był Świadkiem Jehowy. Jest to zaszczyt i dobrowolnie przyjęta odpowiedzialność (Ps. 110:3). Jeżeli ktoś nie chce należeć do społeczności, którą Jehowa uznaje i której błogosławi, wolno mu powziąć taką decyzję.

18 Staramy się postępować z takimi ludźmi po chrześcijańsku.(….) pochlebną mową uwodzą serca prostodusznych” (Rzym.16:17,18). Publiczne dyskutowanie z tymi, którzy dążą  do wywołania podziałów, świadczyłoby o braku rozeznania. Nie pozwólmy, by tacy przeciwnicy siali wśród nas niepokój. Działania ich ani nie zaszkodzą prawdzie, ani nie powstrzymają Jehowy od wykonania tego, co zapowiedział w swoim Słowie.

19(…)Z kolei ci, którzy wywołują podziały i sieją zamieszanie wśród ludu Bożego, wystawiają się na poważne niebezpieczeństwo, gdyż narażają się samemu Jehowie. Żaden z nich nie powinien lekceważyć ostrzegawczych słów Pawła z Listu de Hebrajczyków 6:4-8, gdzie czytamy, że kto rozmyślnie grzeszy przeciwko świętemu duchowi Bożemu, tego niepodobna „znowu ożywić do skruchy”.(grzeszą przeciw „duchowi Bożemu” byli śj – to jest osąd a „nie sądźcie abyście nie byli sądzeni” )

20(…) (Mat. 28:20). Toteż nie musimy się zbytnio niepokoić, gdy pojawiają się przeciwnicy, którzy walczą z prawdą. Jest to jeden ze sposobów, jakie stosuje Szatan, by powstrzymać dzieło rozgłaszania dobrej nowiny. Ale pozostając lojalni i dając w mowie i w uczynkach właściwy przykład zbożnego oddania, możemy  być pewni, że ‚z tego wszystkiego wyjdziemy z wy ci ę s k o dzięki Temu, który nas umiłował. „Koniec cytatu

 

   I jak się nie dziwić problemom, jakie mają świadkowie z „otwartością umysłu” na działanie Ducha Bożego”. Można to skwitować w organizacji nie ważne jak ci jest, to zawsze „jest dobrze” a po za organizacją jest tylko „źle” nawet jak ktoś „chodzi drogami Bożymi” to nic mu to nie da…..

Świadkowie są w/g ck. fałszywie oskarżani

    Strażnica z 1lipca 1993 str. 23 podaje przyczynę, dlaczego o świadkach Jehowy opowiada się różne ich zdaniem kłamstwa.  Tym samym jest to wyjaśnienie, dlaczego mają zamknięte umysły na wszelką krytykę ich, ich organizacji, kierowanej przez  Ciało Kierownicze. Właściwie każdą krytykę traktują jako dla nich złośliwą, absolutnie niewiarygodną i nie wartą głębszego zastanowienia. Wspomniana strażnica zawiera takie wyjaśnienie. Cytuję: 

„19Świadkowie Jehowy ani nie usiłują przypodobać się ludziom,ani się ich nie boją (Przypowieści 29:25; Efezjan 6:6).

W pełni zdają sobie sprawę z tego, że mimo wszelkich ich wysiłków,żeby być wzorowymi podatnikami i dobrymi obywatelami, przeciwnicy będą wypowiadać się o nich lekceważąco i szerzyć złośliwe kłamstwa (l Piotra 3:16).

  O powyższych  słowach dobrze pamiętają i są nawet zaskoczeni, że tak łatwo mają one zastosowanie tzn. szybko są wypowiadane fałszywe opinie „kłamstwa” o świadkach i samym „niewolniku”  przez ludzi z po za organizacji. Bo w/g tego co pisze strażnica wszystkie niepochlebne zdania o „niewolniku” i „ciele kierowniczym” to są „głupstwa” nad którymi szkoda czasu, aby się zastanawiać i nie ma potrzeby, tego sprawdzać.

Wiedząc o tym, starają się iść za przykładem Daniela, o którym nieprzyjaciele powiedzieli: „Nie znaleźliśmy przeciw temu Danielowi żadnego zarzutu, chyba że znajdziemy go przeciw niemu w prawie jego Boga” (Daniela6:5, Bp). Nigdy dla dogodzenia ludziom nie sprzeniewierzymy się zasadom biblijnym. Z  drugiej strony bynajmniej nie chcemy zostać męczennikami. Staramy się prowadzić spokojne życie i przestrzegać apostolskiej rady:„Taka jest (…) wola Boga, abyście swoim dobrym postępowaniem zmuszali do milczenia ludzi nierozumnych, opowiadających głupstwa”(l Piotra 2:15, Wp).

20Jesteśmy przekonani, że nasze stanowisko polegające na trzymaniu się z dala od świata w pełni harmonizuje z Biblią. Znajduje  też potwierdzenie w dziejach chrześcijan z I wieku. Otuchy dodają nam słowa Jezusa: „Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Jana 16:33). Nie nęka nas strach. „Któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem”

(Osobom ze świadków piszących komentarze w internecie tego brakuje o czym pisze strażnica.)

(l Piotra 3:13-16). Działając w ten sposób,będziemy w dalszym ciągu mądrze postępować w stosunku do ludzi postronnych.” koniec cytatu

   To prawda, że właściwym postępowaniem można zmusić przeciwników do milczenia. Tylko czy tak jest? Tzn jest właściwe postępowanie świadków Jehowy a mimo to krytyka.  Trzeba samokrytyki, aby stwierdzić jak jest w rzeczywistości . Czy krytyka zawsze musi być złośliwa, czy zdarza się też, że jest uzasadniona i pożyteczna?

Przypowieści  27:6 bw „Razy przyjaciela są oznaka wierności, pocałunki wroga są zwodnicze.”

Co myślisz?

W/g CK. żołnierze mogą, być głosicielami pokoju.

    Zaskoczyło mnie, powiem więc szokujące jest z jaką satysfakcją Ciało Kierownicze, mówi o  celu swej działalności głoszenia „od domu do domu”, przedstawiając między innymi siebie, jako pomazańców reprezentujących „armię szarańczy”, która niszczy wszystko co napotka na swej drodze. Bóg jest „Bogiem pokoju”(JHWH), Jezus mówi(Jana 14:27) ns „Zostawiam wam pokój, daje wam mój pokój”a głoszona dobra nowina jest o Jezusie jest o „pokoju”.A tu proszę popatrzmy dalej z jaką satysfakcją Ciało Kierownicze pisze o wojnie i chęci wznoszenia „okrzyków wojennych”.Skąd takie lubowanie się ck w niszczeniu i zabijaniu? Skoro Bóg chce aby wszyscy żyli (byli zbawieni) 1Tymoteusza 2:4 bw „który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.” i ma bardzo życzliwe nastawienie do wszystkich ludzi.(słońce świeci wszystkim)

Proszę zobaczyć jak opisano działalność głoszenia w strażnicy z 15Lipca 2008 roku strona 4-6 akapity 5, 15,16.cytuję:

„5Dawanie świadectwa w I wieku n.e. stanowiło jedynie zapowiedź większego dzieła, które miało być wykonywane w naszych czasach. Działalność kaznodziejską namaszczonych chrześcijan prorok Joel przyrównał do niszczycielskiej plagi owadów,między innymi szarańczy (Joela 1:4). Ta symboliczna szarańcza,posuwając się niczym armia, pokonuje przeszkody, wchodzi do domów i pochłania wszystko, co napotka na swej drodze

(odczytaj Joela 2:2, 7-9 a niewymieniony werset 25 w strażnicy„I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem.”,”Zmiłuj się nad swoim ludem”za nieposłuszeństwo przyszły plagi między innymi „szarańcza” ale Bóg zlituje się nad swoim ludem ).

Cóż za barwny obraz tego, jak wytrwale i dokładnie lud Boży wywiązuje się z zadania głoszenia w czasach nowożytnych! Aby spełnić tę proroczą zapowiedź,(spełnić zapowiedź?przecież Bóg sam je spełnia ) namaszczeni chrześcijanie i towarzyszące im „drugie owce” skupiają się przede wszystkim na służbie od domu do domu.(…)

Przed nami doniosłe wydarzenia (związane zgłoszeniem w/g ck. Proszę zobaczyć do czego jeszcze przyrównane jest głoszenie ewangelii przez świadków.)

15Czego jeszcze należy się spodziewać w związku z dziełem głoszenia? Pewnym unaocznieniem może być opisane w Księdze Jozuego oblężenie Jerycha. Przypomnijmy sobie, że tuż przed jego zniszczeniem Bóg polecił Izraelitom, by przez sześć dni okrążali miasto raz dziennie. Ale siódmego dnia mieli wyraźnie wzmóc swoją aktywność.(…)

16Głoszone przez nas orędzie może w którymś momencie upodobnić się do „potężnego okrzyku wojennego”. W Księdze Objawienia 16:21 dobitne wyroki przedstawiono jako „wielki grad,którego każda bryła ważyła około talentu”. Dalej w tym wersecie czytamy: „Była to plaga nadzwyczaj wielka”. Czas  pokaże, jaką rolę w rozgłaszaniu tych kulminacyjnych wyroków odegra służba od domu do domu. Możemy jednak być pewni, że przed końcem „wielkiego ucisku” imię Jehowy zostanie rozsławione na niespotykaną wcześniej skalę (czyżby dzięki głoszeniu wyroku i groźby zniszczenia niesłuchających głosicieli przyrównanych przez ck do „szarańczy”? Moim zdaniem. Nie) (Obj. 7:14; Ezech. 38:23).” Koniec cytatu

Moim zdaniem wyraźnie widać, że Ciało Kierownicze co najmniej myli, Jezusa z diabłem a  głoszenie „ewangelii o pokoju” z zapowiadaniem  krwawej jatki, na której zależy diabłu i jego poddanym demonom. On (diabeł) dąży do skłócania ludzi  ze  sobą, a jak się nie udaje w całej pełni, to chciałby doprowadzić do zniszczenia zarówno głoszących „ewangelię zagłady”,jak też tych którzy ją przyjmą i to zniszczenie przez Boga, a do przyjęcia  ewangelii „zmusza”zapowiadaną groźbą zniszczenia przez Boga. A więc ck. Boga , Stwórcę wszystkiego przedstawia jako nieszanującego tego co stworzył,skoro teraz miałby zniszczyć ludzi.

Jak to nazwać co robi ck?

Co myślisz o tych wyjaśnieniach ck, czym jest szarańcza? A czym lub kim jest na prawdę destrukcyjna szarańcza?

Czy Duch Boży połączył:dwie owczarnie w jedną trzodę?

   Ciało Kierownicze Świadków Jehowy dzieli owce: na mające żyć wiecznie ma ziemi i takie które  z nieba, mają nimi rządzić zwane „pomazańcami”.

Jaka jest różnica między „drugimi owcami” a pomazańcami? To  jest bardzo ciekawe , bo tylko  ck widzi tą różnicę w Biblii ale  w sposób uporządkowany ,nie potrafi tego uzasadnić, aby było to ich stanowisko było zgodne z tym, co jest w Biblii napisane. Dlaczego? Może kilka pytań. Czy Jezus mówił o różnych rodzajach owiec? Tak. Warto zwrócić uwagę czego dotyczy różnica? (Mat15:24) Mówił że został „posłany do zaginionych owiec z domu Izraela” A co z  owcami rozumiem z innych narodów ? Jezus mówi że musi przyprowadzić aby powstała jedna (Jana 10:16) „owczarnia i jeden pasterz”. Kim są te inne? Jaka jest różnica między owcami a owcami? W/g ck dotyczy miejsca zbawienia pomazańcy pójdą do nieba a ‚drugie owce’ będą żyć na ziemi. Pomazańcy niby mają Ducha Bożego choć, to jest takie nie do końca pewne,Kiknij tu pisałem o tych w innych postach. A drugich owiec jak z jest z Duchem Bożym mają Go czy nie?

Przy tym kiedy mówimy o „jednej owczarni i jednym pasterzu”? Sprawdziłem różne dostępne mi przekłady Biblii i okazuje się, że tylko przekład Nowego Świata używa w ewangelii Jana 10:16 zwrotu „jedna trzoda i jeden pasterz” zamiast „jeden pasterz i jedna owczarnia”.Wszystkie inne używają zwrotu „jeden pasterz i jedna owczarnia” Powiem szczerze, interesowało mnie to już dawno.

Dlaczego? Bo w/g ck są „dwie owczarnie”  zebrane w „jedną trzodę” Dlaczego tak? Moim zdaniem aby zróżnicować owce, podzielić na klasy: na „lepsze” mające nadzieję niebiańską i gorsze z„nadzieją ziemską” ale wtedy nie zgadza się z „jedną owczarnią”(Jana 10:16), to ck wymyśliło „jedną trzodę złożoną z dwóch owczarni”.

Biblia mówi „zostaliście powołani w jednej nadziei (Efezów 4:4) i (Mat25:33)I postawi owce po swej prawicy” /bez podziału na dwa rodzaje owiec/ bo  Jezus jest „pasterzem” wszystkich owiec .(Jana 10:2)

STRAŻNICA• 1 LUTEGO 2002 str. 21

cytuję:

9(…)Co ciekawe, na różnicę między (…) wielką rzeszą („wielka rzesza” – owce mające żyć na ziemi)  a 144 000 członków Izraela duchowego ( to pomazańcy  mający nimi rządzić) wskazuje wizja dana Janowi u schyłku I wieku n.e. (Objawienie 7:4, 9, 14).

(trzeba  zacytować tu również werset 15 Dlaczego o tym później/dotyczy to drugich owiec/ „Właśnie dlatego są przed tronem Boga i dniem i nocą pełnią dla niego świętą służbę w jego świątyni; a zasiadający na tronie rozpostrze nad nimi swój namiot.”)

Czy drugie owce też otrzymują ducha świętego, a jeśli tak, to w jaki sposób oddziałuje on na ich życie? zobacz tu

10Duch święty rzeczywiście odgrywa istotną rolę w  życiu  osób należących do drugich owiec.(to go mają czy nie?)Swoje oddanie się Jehowie symbolizują one chrztem „w imię Ojca i Syna, i ducha świętego” (Mateusza 28:19). Uznają zwierzchnictwo Jehowy, podporządkowują się Chrystusowi jako swemu Królowi i Odkupicielowi oraz’ pozwalają, by duch Boga,  czyli  Jego czynna siła, wpływał na ich życie. Dzień po dniu starają się wydawać (czy mogą wydawać owoce, nie mając Ducha Bożego?)owoce ducha’, a mianowicie: „miłość, radość, pokój,wielkoduszną cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiarę,łagodność, panowanie nad sobą” (Galatów 5:22, 23).

11Członkowie drugich owiec muszą również pozwalać, by  święty  duch Boga (jak może Duch Boży oczyszczać jakby go „drugie owce nie miały? Ck unika wyraźnie stwierdzenia, czy  „drugie  owce” mają Ducha Bożego czy nie?) i Jego Słowo ich oczyszczały, czyli uświęcały. Pomazańcy już dostąpili szczególnego uświęcenia—zostali uznani za prawych i świętych jako oblubienica Chrystusa Objawienie 14:3”I śpiewali nową pieśń przed tronem /mowa o pomazańcach i też są przed tronem jak drugie owce – patrz wyżej/ i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.”(Jana17:17; 1 Koryntian 6:11; Efezjan 5:23-27). Prorok Daniel nazwał ich„świętymi Najwyższego”, którzy otrzymają Królestwo  pod władzą „syna człowieczego”,(będą pod władzą Jezusa Chrystusa, a więc rządzić nikim nie będą ) Chrystusa Jezusa(Daniela 7:13,14, 18, 27). Wcześniej Jehowa za pośrednictwem Mojżesza i Aarona oznajmił narodowi izraelskiemu: „Ja jestem Jehowa, wasz Bóg; a wy się uświęćcie i macie być święci,ponieważ ja jestem święty” (Kapłańska 11:44).

12Słowo „uświęcenie” w zasadzie oznacza „akt lub proces uczynienia świętym, oddzielenia bądź wyodrębnienia na służbę lub użytek dla Jehowy Boga; pozostawanie świętym,uświęconym lub oczyszczonym”. Już w roku 1938 w Strażnicy napisano, iż Jonadabowie, czyli drugie owce, „muszą wiedzieć, że od każdego, kto stanie się częścią ludu wielkiego i będzie żył na ziemi, wymaga się poświęcenia [oddania się Bogu] oraz uświęcenia”. W  wizji zapisanej w Księdze Objawienia powiedziano o członkach wielkiej rzeszy, że „wyprali swoje długie szaty i wybielili je we krwi Baranka” oraz że„dniem i nocą pełnią dla niego [Jehowy] świętą służbę w jego świątyni” (Objawienie 7:9, 14, 15). Wspierani duchem świętym, usilnie starają się sprostać wymaganiom Jehowy co doświętości (2 Koryntian 7:1).koniec cytatu

Ciekawe  dlaczego ck używa zwrotu „drugie owce” a jak żyję nie czytałem w literaturze Towarzystwa Strażnica o „pierwszych owcach”. A  może  ktoś znalazł zwrot „pierwsze owce” w strażnicy lub innej publikacji WTS taki zwrot a ja przeoczyłem. W Biblii nie ma czegoś takiego, ale skoro są w/g ck drugie to powinny być „pierwsze owce”. To co przeczytałem, są tylko owce zgromadzone w „jedną owczarnię”.

Więc na tytułowe pytanie postu można tylko odpowiedzieć. Nie. Co o tym myślisz?

Ck mówi -„za krytykę nas, bóg zniszczy.was „

  Ciało kierownicze wypaczyło zdarzenia mające miejsce, za czasów Mojżesza twierdząc, że Bóg zgładził Izraelitów buntujących się przeciw Mojżeszowi, jakby był to bunt przeciw Niemu samemu. I porównuje tamte wydarzenia , jakoby dziś oni przewodzą ludowi bożemu, są Mojżeszem i twierdzi że wszyscy którzy krytykują ck są współczesnym Korachem,którego Bóg Jehowa zniszczy. Takie wyjaśnienie, powoduje strach u świadków,nawet przed uzasadnioną krytyką ck za ewidentne przekręcanie,tego co uczy Biblia.

Nieprawdą jest że ,wówczas Izraelici krytykowali tylko Mojżesza, oni buntowali się przeciw Bogu a Mojżesz ogarnięty współczuciem,wstawiał się w ich obronie do Boga (JHWH) i Bóg posłuchał Mojżesza, dziś nawet gdyby to było możliwe, nie wyobrażam sobie podobnego zachowania u ck. Obecnie ck często pisze jak bardzo chce,aby Bóg niszczył członków organizacji,tylko za to,że krytykują ich nie biblijne nauki. I uzasadnia, że właśnie tak Bóg postąpi.

Oto biblijna relacja wydarzeń, na które ck się powołuje.

Księga Liczb rozdział 14:

14:1-Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos,i płakał lud tej nocy.

3-Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu

9-tylko nie buntujcie się przeciwko Panu.

11-Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud?

19-Odpuść przeto winę tego ludu

20-I rzekł Pan: Odpuściłem na twoje słowo;

27-Jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie?

35-Ja,Jahwe, powiedziałem tak i tak postąpię z całym tym złym zborem,który zmówił się przeciwko mnie. Na tej pustyni wyginą i tu pomrą.

Strażnica z 1983 roku str 12,13 cytuję:

wszyscy idący drogą buntu- przeciw Jehowie i Jego organizacyjnym postanowieniom,(podawanym przez ck) niechybnie ściągną na siebie zgubę.(…)

zlekceważyli zwierzchność ustanowioną przez Boga. Z całą pewnością stanowi to dobitne ostrzeżenie dla każdego, kto by utrzymywał, iż jest Świadkiem Jehowy, a przybierał krytykancką lub wyniosłą postawę wobec teokratycznego porządku Bożego w naszych czasach wierni słudzy Jehowy powinni mieć się na baczności! (…)’Inny ostrzegawczy przykład przytoczony przez Judę dotyczy lewity Koracha, który uciekł do„buntowniczej mowy.Uniesiony ambicją, bezpodstawnie oskarżył Mojżesza o samolubne wprowadzenie na urząd arcykapłana swego brata Aarona;obwinił też Aarona o zagarnięcie dla siebie i swej rodziny przywileju kapłaństwa. Korach nie uszanował zaszczytnego,uprzywilejowanego stanowiska, które Jehowa przyznał Aaronowi i jego synom, lecz zbuntował się przed postanowieniom Bożym.”koniec cytatu

Ck utrzymuje że obecnie świadkowie, którzy ich krytykują zostaną zniszczeni przez Boga, jako buntujący przeciw niemu samemu.Postawa ck przypomina nastawienie apostołów, które jest Jezus stanowczo zgromił,tylko niszczyć i zabijać.

Łukasza9:55 bw A On, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście.

  

Ciało kierownicze o swoich błędach

  Ciało Kierownicze Świadków Jehowy w sposób niezwykle zawikłany,tłumaczy  rolę Ducha Bożego w podawaniu „pokarmu na czas słuszny”- czyli jaki wpływ ma Duch Boży na to co ukaże się drukiem w  literaturze Towarzystwa Strażnica? Nasuwa się taki  wniosek czytając tą literaturę, że ck aby nadać wagę temu co pisze twierdzi, że niby ma  Ducha Bożego, a kiedy popełnia  błędy w tłumaczeniu Biblii, czyli tzw.nowe światła i mylne zapowiedzi „końca  świata”- to samo wychodzi że Go nie ma, ale nie chcąc się do tego przyznać z powodu j.w.i w niezwykle zagmatwany sposób, próbuje problem wyjaśnić . Jak? Proszę przeczytać jak ck tłumaczy, tą kwestię w książce „Świadkowie Jehowy- głosiciele królestwa Bożego”str.708,709 cytuję:

Świadkowie Jehowy pozwalają, by Biblia objaśniała sama siebie (…)Czyż jednak zbiegiem lat Świadkowie Jehowy nie korygowali niektórych swych wierzeń?Jeżeli rzeczywiście wybrał ich i prowadził Bóg,a swe nauki opierali przede wszystkim na autorytecie Pisma Świętego,to dlaczego takie zmiany były w ogóle potrzebne?

(szkoda,że w tu nie jest napisane ,że w/g ck nimi kierował Duch Boży i mimo to były zmiany /błędy/ w zrozumieniu)

Dzisiejsi członkowie jedynej prawdziwej organizacji chrześcijańskiej nie otrzymują objawień od aniołów ani nie  dostępują natchnienia od Boga.Dysponują jednak natchnionym Pismem Świętym, wyjawiającym Jego myśli i wolę. Jako organizacja i jako jednostki muszą uznać Biblię za prawdę Bożą,uważnie ją studiować i pozwalać, by na nich oddziaływała ( 1Tes.2:13). A jak dochodzą do właściwego zrozumienia Słowa Bożego?

Sama Biblia powiada: „Czy nie do Boga należy wykład?” (1 Mojż. 40:8).Jeżeli podczas studiowania Pisma Świętego trudno im pojąć jakiś fragment,muszą wyszukać inne natchnione wersety, które rzucają światło na dany temat. W ten sposób pozwalają, by Biblia objaśniała sama siebie, i na  tej podstawie starają się zrozumieć„wzór” prawdy przedstawiony w Słowie Bożym (2 Tym.1:13). Umożliwia im to Jehowa, prowadząc ich swym świętym duchem.Aby jednak korzystać z przewodnictwa tego ducha, muszą pielęgnować jego owoce

(jak człowiek może pielęgnować owoce Ducha Bożego? moim zdaniem albo ma Ducha Bożego i w konsekwencji ma Jego owoce, albo nie ma Ducha Bożego i owoców nie będzie miał a pielęgnowanie nic nie  pomoże – w tej dziedzinie nie da się być „ogrodnikiem”)

,wystrzegać się zasmucania go i działania wbrew niemu oraz poddawać się jego kierownictwu (Gal. 5:22, 23, 25; Efez. 4:30).(…)

(…)Wyobraźmy  sobie, że ktoś dłuższy czas przebywał w ciemnym pomieszczeniu. Czy nie byłoby lepiej, gdyby światło docierało do niego powoli! Właśnie tak Jehowa obdarzał swych sług światłem prawdy—oświecał ich stopniowo (por.Jana16:12, 13).Spełniało się w ten sposób przysłowie:„Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia” (Prz. 4:18).(…)

(Później podane są przykłady że Abraham, Daniel a nawet sam Jezus nie znał „dnia i  godziny” końca tylko Ojciec – mimo że wszyscy byli blisko z Bogiem.To ma być dowód że ck ma prawo się  mylić. Tylko że ck podawało wyjaśnienia twierdząc, że tak  podaje organizacja Boża i jej członkowie mieli obowiązek z tym się zgadzać a w podanych przykładach tak nie było)

(…)Natomiast zrozumienie  tych  prawd nieustannie się pogłębia „we właściwym czasie—wyznaczonym przez Jehowę (Mat. 24:45; por. Dań. 12:4, 9). A niekiedy wskutek ludzkiej pomyłki lub gorliwości opartej na mylnych przesłankach zapatrywania sług Bożych mogą wymagać korekty.

Na przykład w różnych okresach współczesnej historii Świadków Jehowy ich gorące pragnienie usprawiedliwienia zwierzchnictwa Jehowy prowadziło do przedwczesnych wniosków dotyczących tego, kiedy nastąpi koniec niegodziwego systemu rzeczy, podległego Szatanowi (Ezech. 38:21-23).Ale Jehowa nie wyjawił z góry dokładnego czasu(Dzieje 1:7). Jego lud musiał więc skorygować swe poglądy na ten temat.

(…)Czy zatem okoliczność, że Świadkowie Jehowy oczekiwali go przed wcześnie,miałaby dowodzić, iż nie prowadzi ich Bóg?

(UWAGA:Amosa3:7 „Bo Wszechwładny Pan, Jehowa, nie uczyni nic, jeśli swej poufnej sprawy nie wyjawił swoim sługom prorokom.”)

Wcale nie, podobnie jak pytanie uczniów Jezusa o bliskość Królestwa w ich czasach nie przeczy temu, iż byli oni wybrani i prowadzeni przez Boga(Dzieje 1:6; por. Dzieje 2:47; 6:7)” koniec cytatu


(a mieli już Ducha Bożego, czy czekali na Jego wylanie? Moim zdaniem ich błędne oczekiwania, były spowodowane tym, że Duch Boży na nich nie został jeszcze wylany ).(…)

  Nasuwa się takie pytanie gdzie w Biblii jest podane, że miała istnieć„centralna produkcja” wyjaśnień biblijnych proroctw biblijnych i zrozumienia Biblii? I jeszcze,że takie wyjaśnienia miały być, publikowane wyłącznie przez Towarzystwo Strażnica?

Nie znalazłem w Biblii przykładu świadczącego o tym, że zapowiedzi sług  Bożych wynikające z oddziaływania na nich Ducha Bożego były błędne i wymagały korekty.

Wieszto napisz.