Patrz tak jak Bóg radzi ck.


    Poniższy artykuł ukazuje jak łatwo członkowie Ciała Kierowniczego mówią innym o patrzeniu z Bożego punktu widzenia i słusznie. Tylko powstaje pytanie czy sami wiedzą jak to robić? Skoro zmieniają zdanie podając tzw „nowe światło”czy to jest też Boży punkt widzenia czy ludzkie widzimisię? Czy  cały  szereg błędnych dat końca „świata”, to też był Boży punkt widzenia w/g ck ?Odpowiedź jest: TO NIE BYŁ BOŻY PUNKT WIDZENIA. I inne podobne pytania narzucają się same.


 STRAŻNICA z 15 GRUDNIA 2002 str
24

„Patrz na sprawy z Bożego punktu widzenia”


„DZIEŃ 14 września 2002 roku w Nowym Jorku był ciepły i słoneczny. W Centrum Szkoleniowym w Patterson oraz w dwóch innych obiektach Świadków Jehowy w tym rejonie zebrało się 6521 osób różnej narodowości, by uczestniczyć w zakończeniu nauki  przez 113 klasę Biblijnej Szkoły Strażnicy—Gilead. Studenci przybyli z 14 krajów i w ciągu ostatnich pięciu miesięcy przysposabiali się do służby misjonarskiej w 19 państwach, do których zostali potem skierowani.

Programowi przewodniczył 97-letni Carey Barber, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Zwrócił uwagę na dziedzictwo istniejącej prawie 60 lat Szkoły Gilead, która przygotowała do służby misjonarskiej tysiące osób. Brat Barber powiedział: „Nie ma przesady w twierdzeniu, że szkolenie, które tu otrzymali, przyniosło wspaniałe rezultaty. Dzięki pomocy tych wykwalifikowanych misjonarzy dosłownie setki tysięcy potulnych ludzi na całej ziemi oddało swe życie Jehowie i podjęło prawdziwe wielbienie oraz świętą służbę”.

(…)absolwenci zostali zachęceni do tego, by we wszystkich swych poczynaniach uwzględniali Boga.(…) „Patrz na wszystko z Bożego punktu widzenia”. Brat Lloyd zwrócił uwagę na przykłady Dawida i Syna Bożego,Jezusa (l Samuela 24:6; 26:11; Łukasza 22:42). Przypomniał studentom, że podczas pięciu  miesięcy wytężonego analizowania Biblii szkolili się w patrzeniu na sprawy z Bożego punktu widzenia, po czym zapytał: „Czy prowadząc studia biblijne z ludźmi na swoim nowym terenie,będziecie im pomagać zapatrywać się na sprawy z Bożego punktu widzenia?” A jeśli chodzi o udzielanie rad drugim, mówca zalecił studentom: „Nie mówcie: ,Według mnie… Uważam,że…’.

(….)Starajcie się raczej pomóc innym zrozumieć pogląd Boga.Dzięki temu dla osób, z którymi się zetkniecie,okażecie się prawdziwym błogosławieństwem”.

(…)” koniec cytatu

   Jak pomóc innym zrozumieć Boga jak się Go nie rozumie? Dlaczego taki wniosek? Cytat ze:strażnicy z 1 września 1998 str 14,15 Chrześcijanie (czyt. świadkowie Jehowy) uznają nadzór tego „niewolnika i tym samym podporządkowują się władzy Jezusa oraz Jehowy, który jest jego głową „– podporządkowanie ludziom z ck jest podporządkowaniem Jezusowi i Jehowie. Czyli w/g ck ich punkt widzenia jest taki jak Boga? Absurdalne stwierdzenie. Co powiesz? Czyj to punkt widzenia? 


Ciało Kierownicze Świadków Jehowy radzi jak traktować krytykę w mediach.

JAK CHRZEŚCIJANIE REAGUJĄ NA PUBLICZNE ZNIEWAGI str 26-29 strażnica z 1 kwietnia 1995

„JAK reagujesz, gdy ktoś cię znieważa lub szerzy o tobie kłamstwa? Rzecz jasna czujesz się głęboko dotknięty. Czegoś podobnego doświadczają Świadkowie Jehowy, kiedy w środkach masowego przekazu podaje się na ich temat błędne lub wypaczone informacje.(…) Na przykład w Niemczech w pewnej publikacji katolickiej napisano, że „każdy Świadek jest zobowiązany przekazywać od 17do 28 procent swych dochodów na rzecz centrali tej sekty”. Jednakże Świadkowie Jehowy nie są sektą, a ich dzieło jest w całości finansowane z dobrowolnych datków.Ubolewają nad tym, iż tą fałszywą informacją wprowadzono w błąd wielu czytelników. Ale jak prawdziwi chrześcijanie powinni reagować, gdy się ich zniesławia w środkach przekazu? (…)

W rozdziale 23 Ewangelii według Mateusza w interesujący sposób opisano, jak Jezus potępił przeciwników religijnych za ich obłudę i nieuczciwość. Czy dla dzisiejszych chrześcijan stanowi to wzór odnoszenia się do krytyków? Niezupełnie. (?) Syn Boży zdemaskował swych religijnych oponentów, gdyż posiadał jedyną w swoim rodzaju władzę i wnikliwość, a poza tym miał na uwadze dobro przysłuchujących się tłumów.

(….) Ogólnie rzecz biorąc, współcześni chrześcijanie nie popełniają błędu, jeśli podejmują próby sprostowania fałszywych opinii na temat ich działalności i nauk oraz starają się udzielić rzeczowych i logicznych wyjaśnień. Dzięki temu pomagają szczerym ludziom zrozumieć, że zarzuty stawiane Świadkom Jehowy są bezpodstawnymi oszczerstwami.

(…) Jezus mówił o faryzeuszach „Zostawcie ich. Są ślepymi przewodnikami”. (…) dyskusja z tak wrogo usposobionymi osobami była bezcelowa, nie przyniosłaby nikomu pożytku, doprowadzając jedynie do czczego sporu (Mateusza 7:6; 15:12-14; porównaj27:11-14). Swymi odpowiedziami Jezus pokazał, że jest „czas milczenia i czas mówienia” (Kaznodziei 3:7).

Świadkowie Jehowy nie oczekują, że wszyscy będą się o nich wyrażać z uznaniem.(…) Kiedyś zapytano C. T. Russella, pierwszego prezesa Towarzystwa Strażnica, dlaczego nie broni się przed zarzutami oszczerców. Odrzekł wtedy: „Jeżeli będziesz się zatrzymywać,żeby kopnąć każdego psa, który na ciebie zaszczeka, to nigdy daleko nie zajdziesz”. Nie powinniśmy więc pozwolić, aby wypowiedzi zdeklarowanych przeciwników odwróciły naszą uwagę od służby dla Boga (Psalm119:69).  Koncentrujmy się na dziele zleconym prawdziwym chrześcijanom — na ewangelizacji. (…) Wyrazem takiej nienawiści są liczne doniesienia prasowe, w których roi się od kłamliwych zarzutów pod adresem Świadków Jehowy, toteż należy je ignorować. /żadnych konkretów: liczne, roi się, kłamliwe zarzuty/

Jednakże w środkach przekazu mogą się czasem pojawiać informacje, które świadczą o braku wiedzy o Świadkach bądź też wypaczają lub mylnie interpretują pewne fakty. Niekiedy materiały dziennikarzy pochodzą z nieobiektywnych źródeł. Podjęcie decyzji o tym, czy taką fałszywą informację pominąć milczeniem, czy też bronić prawdy odpowiednimi środkami, zależy od okoliczności — od tego, kto i w jakim celu sprowokował krytykę. Czasem sprawę można wyjaśnić stosownie sformułowanym listem do redakcji, jeśli zostanie opublikowany w całości. Ale bywa, że odnosi on skutek całkowicie odwrotny od zamierzonego. Dlaczego?Nieprawdziwe informacje mogą nabrać jeszcze większego rozgłosu albo przeciwnicy wykorzystają tę okazję do publikowania dalszych kłamstw i oszczerstw. Zazwyczaj lepiej jest decyzję w sprawie takiego listu pozostawić starszym,których to dotyczy. Jeżeli w jakimś kraju negatywne doniesienie prasowe rozbudza uprzedzenia, Biuro Oddziału Towarzystwa Strażnica może poinformować zbory, jak wyglądają fakty, dzięki czemu każdy głosiciel będzie mógł udzielić zadowalającego wyjaśnienia osobom zainteresowanym tą sprawą.

Czy ty osobiście powinieneś w ogóle się zajmować takimi insynuacjami? Do przeciwników, którzy je wysuwają,  najwyraźniej odnosi się rada Jezusa, by ‚ich zostawić’, czyli zignorować. Lojalni chrześcijanie mają biblijne podstawy, aby się wystrzegać odstępców oraz ich poglądów (l Koryntian 5:11-13; Tytusa 3:10, 11; l Jana 2:19; 2 Jana 10, 11). Gdyby ktoś szczerze pragnął się dowiedzieć, czy zarzuty stawiane Świadkom Jehowy są prawdziwe, czy też nie, to twoja rzetelna wiedza w zasadzie wystarczy, by udzielić zadowalającej odpowiedzi. (Zobacz Strażnicę numer 15 z roku 1986, strony 8 i 9).

(…)Liczą się informacje z pierwszej ręki /czyli od samych świadków/

(…)W dobie obecnej prawdziwi chrześcijanie muszą się liczyć ze zniewagami, gdyż jest to forma prześladowania (Jana15:20).

Świadkowie Jehowy cenią sobie jednak rozmowy z osobami bezstronnymi, odznaczającymi się takim samym usposobieniem, jak ludzie,którzy przyszedłszy do Pawła w Rzymie, oznajmili: „My zaś uważamy za właściwe, żeby od ciebie usłyszeć, co myślisz, bo doprawdy wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie się mówi przeciwko niej” (Dzieje 28:22).

Osobom mylnie poinformowanym udzielaj wyjaśnień w duchu łagodności (Rzymian 12: 14; porównaj 2 Tymoteusza 2:25). Zachęć, by czerpali informacje o Świadkach Jehowy z pierwszej ręki, dzięki czemu będą mogli przejrzeć na wylot fałszywe oskarżenia. Niekiedy warto też posłużyć się wyjaśnieniami opublikowanymi przez Towarzystwo Strażnica, które zawierają szczegóły na temat organizacji, jej historii i nauk. Pewnego razu Filip po prostu odpowiedział Natanaelowi: „Chodź i zobacz” (Jana 1:46). Możemy postąpić podobnie. Każdego, kto wyraża takie życzenie, serdecznie zapraszamy, by odwie­dził miejscowa Salę Królestwa i osobiście się przekonał, jakimi ludźmi są Świadkowie Jehowy oraz w co wierzą.

(…)

Jakież to pokrzepiające, że zniewagi nie powstrzymują ludzi od zostania Świadkami Jehowy! W Niemczech w pewnym programie telewizyjnym odstępcy opowiadali o Świadkach wierutne kłamstwa. (podobnie żadnych szczegółów jakie kłamstwa? chociaż przykład)Jeden z telewidzów stwierdził, że są to zmyślone historie, i postanowił wznowić studium biblijne ze Świadkami. Tak oto publiczne zniewagi czasami przynoszą pozytywne rezultaty! (Porównaj Filipian 1:12, 13).

Apostoł Paweł wiedział, że niektórzy będą przejawiać większe zainteresowanie „fałszywymi opowieściami” niż prawdą.(…) Pamiętaj o obietnicy Jezusa: „Szczęśliwi jesteście, gdy was lżą i prześladują, i ze względu na mnie kłamliwie mówią przeciwko wam wszelką niegodziwość. Radujcie się i skaczcie z radości, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków przed wami” (Mateusza 5:11, 12).” Koniec cytatu

  Podsumowując krytyka jest zawsze zła w/g ck i szerzą ją wrogowie ludu bożego  np. byli świadkowie lub osoby źle poinformowane. I najlepiej jest ignorować „złe” informacje w mediach. Jedyne wiarygodne informacje o Świadkach Jehowy, podaje organizacja śj na ich temat i tam  trzeba po nie sięgać.:)

Napisz co myślisz, jeśli chcesz.

„Zło zwyciężaj dobrem” radzi ck innym.

     Wg niżej podanego artykułu ze strażnicy, Dawid był człowiekiem o którym nikt nie powinien powiedzieć złego słowa – postępował bez zastrzeżeń. I postępowanie Dawida, było zapowiedzią zachowania Jezusa. Zachowanie człowieka, który ubliżał Dawidowi, było w/g strażnicy skandaliczne i zachowanie Dawida spokojnie można porównać, do zachowania Jezusa, znoszącego niesłuszne obelgi.
     A co ciekawe w konkluzji oczywiście zachowanie ich obu, jest przykładem dla chrześcijan, (chrześcijanie to  rozumiem „owce” będące pod nadzorem Ciała kierowniczego i starszych w zborze) jak należy postępować w podobnych sytuacjach. Ciało Kierownicze i starsi nie znoszą podobnego zachowania, owiec w stosunku do siebie jak Dawid, czy Jezus. Nie cierpią, tylko wykluczają ze zboru jak mówią z organizacji bożej, twierdząc że takie postępowanie jest niedopuszczalne. Członkowie CK nie biorą przykładu z Jezusa a chcieliby z nim współrządzić. Innym polecają, że trzeba cierpieć i zło zwyciężać dobrem a sami zadają owcom „ból”. Cytuję:


„ZWYCIĘSTWO nad złem” Strażnica z 1 maja 1999 (ostatnia strona)

ten zdechły pies miałby złorzeczyć memu panu, królowi? Pozwól,proszę, że pójdę i utnę mu głowę”— domagał się wódz izraelski Abiszaj, Do tak gniewnej reakcji pobudził go Beniaminita Szimej, który obrzucał nienawistnymi obelgami jego pana, króla Dawida (2 Samuela 16:5-9).

Abiszaj skłonny był postąpić według powszechnie dziś wyznawanej zasady— oddać pięknym za nadobne. Chciał, by Szimej zapłacił za znieważenie Dawida.

Jak jednak zareagował Dawid? Powstrzymał Abiszaja, mówiąc:„Zostaw go”.(„Bóg mu pozwolił”) Chociaż zarzuty Szimeja były bezpodstawne,

(warto wspomnieć, że wcześniej Dawid chcąc odebrać żonę Uriaszowi Chetejczykowi, ukartował intrygę na polu bitwy doprowadzając go do śmierci i prorok Natan mu ten grzech wytknął, współcześnie tacy jak Natan przedstawiając grzechy starszym, mieliby również co robić)

z pokorą oparł się pokusie wywarcia zemsty. Wolał raczej pozostawić bieg wydarzeń w rękach Jehowy (2 Samuela 16:10-13).(ck i starsi sami działają, nie zostawiają biegu wydarzeń w rękach Jehowy, jak im owce zarzucają  cokolwiek tu kliknij )

Gdy Dawid powrócił na tron po nieudanym buncie własnego syna,który zmusił go do ucieczki, Szimej jako jeden z pierwszych powitał króla i błagał o przebaczenie. Abiszaj znów chciał go zabić, ale Dawid na to nie pozwolił (2 Samuela 19:15-23).

W tym wypadku zachowanie Dawida stanowi godną zapowiedź postawy Jezusa Chrystusa, o którym apostoł Piotr napisał: „Gdy go obrzucano obelgami,nie odwzajemniał się obelgami (…) ale poruczał siebie temu,który sądzi w sposób nacechowany prawością” (1Piotra 2:23).

W dzisiejszych czasach chrześcijan (chrześcijanie czyli owce, nie dotyczy to starszych jako pasterzy, oni umieją wykluczyć i nie cierpieć jak Dawid nawet jak ktoś zostanie„skrzywdzony”przez ich decyzję o wykluczeniu.Skoro dotyczy to Jezusa, to dlaczego nie biorą przykładu z Dawida członkowie Ciała Kierowniczego i starsi w zborach, serwując wykluczenia dla swoich braci, którzy ich krytykują za błędne decyzje. W/g nich starsi mają władzę, którą skwapliwie wykorzystują do wykluczania ze zboru, nie za mówienie poglądów niezgodnych z Biblią, tylko za krytykę ich postępowania niezgodnego z Biblią. . To mi się nigdy nie podobało, jako człowiekowi z tzw. „władzą” w kiedy byłem w organizacji.) zachęca się, by byli „pokornego umysłu , nie odpłacając krzywdą za krzywdę”( l Piotra 3:8, 9) Jeżeli będziemy  naśladować (w/g mnie czytelnicy) przykład Dawida i Jezusa Chrystusa, my również zdołamy ‚zwyciężać zło dobrem’ (Rzymian 12:17-21).”

Koniec cytatu

     W taki oto sposób ck zachęca i słusznie do zwyciężania „zła dobrem” a sami pasterze (ck i starsi) zwyciężają „zło” złem. Nie pozostawiając Bogu sprawy jak by nie mieli pewności, czy On zajmie właściwe stanowisko i zabierze swego Ducha „niepokornym” i pozbawi ich życia w armagedonie tzw „odstępców” tu kliknij.

Co myślisz o tym? Jeśli chcesz, napisz czekamy.