Rząd 144 000 pomazańców ciągle niepełny.

    Świadkowie Jehowy twierdzą w oparciu o nauczanie CK, że w przyszłości panowanie nad ziemią, będzie sprawował rząd 144 000 powołanych z ziemi świadków Jehowy, wraz Jezusem na czele, jakby „premierem”. (choć z takim nazwaniem Jezusa, o ile pamiętam się nie spotkałem)
   
    Ten rząd ma doprowadzić ziemię z żyjącymi na niej poddanymi tzw „drugimi owcami” do raju obiecanego przez Boga, na początku kiedy w nim znaleźli się Adam i Ewa.
     Od 33 roku n.e. trwa powoływanie  i niektórzy twierdzą, że liczba 144 000 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące) jest stosunkowo niewielka i powinno się już dawno zakończyć kompletowanie tego „rządu”,a tak nie jest. Dlaczego?

      
      Ciekawie wyjaśnia to strażnica z 1 Maja 2007 w pytaniu czytelników str 30. Pytanie brzmi „Kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie?
      
      Cytuję „Biblia nie podaje dokładnej odpowiedzi na to pytanie” Dlaczego? Czy ten problem w Biblii nie występuje, czy też jest mało ważny….Wiemy, że namaszczenie duchem świętym uczniów Jezusa, mających żyć w niebie rozpoczęło się w roku 33 n.e.
        Przez długi czas wierzono, że w roku 1931 ..się zakończyło”
        W roku 1935 zrozumiano, że ‚wielka rzesza’ z księgi Objawienia 7:9-15 to ‚drugie owce’ mające nadzieję ziemską. …zwłaszcza od roku 1966 wierzono, że powoływanie pomazańców (144 000) dobiegło kresu w 1935 roku. Wydawało się uzasadnione, ….że od tamtego czasu ochrzczeni niemal wszyscy chrześcijanie przyznawali że mają nadzieję ziemską.(jeśli było inaczej to zastąpił kogoś kto okazał się niewierny)….jak czas pokazuje ….niektórzy po 1935 roku ochrzczeni otrzymali nadzieję niebiańską.
      
      Najwyraźniej
więc nie można ustalić konkretnej daty, kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie.

       Ciekawe zdania …pomazańcy nie domagają się szczególnych względów. Nie uważają …ze posiedli lepsze zrozumienie. niż niektórzy bardzo doświadczeni członkowie wielkiej rzeszy.Nie oczekują specjalnego traktowania…Ten i ów pomazaniec był nawet słaby duchowo…    pomazańcy i drugie owce pod nadzorem Ciała Kierowniczego głoszą dobrą nowinę.”koniec cytatu

       To jakby Ci ostatni pomazańcy są drugiej kategorii w stosunku, do tych powołanych wcześniej do nieba lub brak jest pełnego zrozumienia dla faktów jakie mają miejsce.  A może źle to widzę.
     Choć proszę zwrócić uwagę na zwroty: wiemy że, wierzono, zrozumiano, wydawało się uzasadnione, jak czas pokazuje, najwyraźniej nie można ustalić itd.

    A Biblia mówi o jednej nadziei /Efezów 4:5 „Jedno Jest ciało i jeden duch, tak jak zostaliście powołani w jednej nadziei, do której was powołano”/ dla wszystkich i o owcach które będą zbawione i dlaczego nie szukać tu odpowiedzi o tym dlaczego nie można ustalić daty końca powołania do „zbawienia”(życia w niebie).Brak w niej tych wszystkich dat o których mówi strażnica ale i uzasadnienia ich, pojawienia się w strażnicy.
       Pomijając gdzie zbawienie się dokona.Dlaczego nie traktować, że dotyczy wszystkich chrześcijan? Przecież Ojciec chce dobrze dla wszystkich dzieci.Przecież inne dzieci to diabelskie.Skąd się wziął podział na drugie owce, bo o pierwszych owcach to nawet CK nie mówi? Co myślisz?