Świadkowie Jehowy pracują nad sobą.

    Książka „Zorganizowani do pełnienia służby dla Jehowy” str 117-119 wydawnictwo Świadków Jehowy przedstawia stanowisko Ciała Kierowniczego w kwestii rozwoju duchowego członków tej organizacji religijnej. Zdaniem wydawcy, każdy może mieć wpływ na swój rozwój Jest to zaskakujące i niemożliwe. A jeszcze bardziej absurdalne jest co ma w rozwoju pomóc. Zobaczmy. Cytuję:


Jeżeli oddałeś swe życie Jehowie, to pragniesz Mu służyć na zawsze.Ale do jakich celów duchowych dążysz na tej drodze? Gdy będziesz je sobie wyznaczać,(żeby wyznaczać sobie takie cele w rozwoju duchowym  trzeba znać  stan docelowy i wiedzieć dokładnie  jak do niego zmierzać a skąd człowiek cielesny ma to wiedzieć? absurd) cel  pomogą ci mądrze wykorzystywać twoją energię i inne posiadane dobra (1 Kor. 9:26). Będziesz zmierzać do czegoś wartościowego. Przyśpieszyć swój rozwój duchowy, a ubiegając się o dodatkowe przywileje służby, będziesz się skupiać na rzeczach naprawdę ważnych (Filip. 1:10; 1 Tym. 4:15, 16).(….)

Każdy powinien dążyć do celów teokratycznych dostosowanych do jego sytuacji życiowej. Można na przykład zmierzać do tego, by co tydzień uczestniczyć w służbie polowej, założyć i prowadzić domowe studium biblijne, poświęcać więcej czasu na przygotowywanie się do zebrań zborowych, podjąć pomocniczą lub stałą służbę pionierską, usługiwać tam, gdzie są większe potrzeby, pomagać przy wznoszeniu Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń,pracować w Betel lub pełnić służbę misjonarską. Oczywiście na zebraniach zborowych, większych zgromadzeniach i w publikacjach Świadków Jehowy niekiedy kieruje się uwagę na jeszcze inne cele teokratyczne które stosownie do swoich warunków być może zechcesz rozważyć, a potem osiągnąć. (czyli realizuj to co samolubnie zamierzyło Ciało Kierownicze a bóg będzie cię wspierał w rozwoju duchowym) Ważne jest, że byś pozostawał niezłomny i dokładnie pełnił swą służbę.(oczywiście dokładnie masz realizować polecenia ludzi z CK a jak nie zrobisz tego dobrze to będzie twoja „wina” – nie zrobisz postępów – czyli wzbudzanie „poczucia winy”  za efekt swego stanu) Czyniąc tak, będziesz przysparzał chwałę Bogu i osiągniesz ostateczny cel — możliwość służenia Jehowie po wieczne czasy (Łuk. 13:24;1 Tym 4:7b, 8).” koniec cytatu

  

Wielu świadków Jehowy wierzy że realizacja planów Ciała Kierowniczego w swoim życiu spowoduje u nich wzrost duchowy. A wzrost odbywa się niezależnie od ludzkich planów, zamierzeń i pomysłów.  Wiem o tym że wierzyłem tak inni i wiem, że mi szkoda tych którzy nadal w to wierzą. I mają poczucie winy jeśli coś im się nie udaje w czynieniu postępów.A oto dowód z Biblii w przekładzie Nowego Świata, że żaden człowiek nie zna dróg Bożych i dotyczy to również Ciała Kierowniczego i nie może zaplanować swego rozwoju duchowego:
Izajasza 55:8
ns
„Bo wasze myśli nie są moimi myślami ani moje drogi waszymi drogami” – brzmi wypowiedz Jehowy.

  

Korzystaj w głoszeniu z publikacji radzi CK.

   Można próbować uzasadniać konieczność  używania publikacji Towarzystwa Strażnica w głoszeniu ewangelii. Tylko czy podstawie Biblii da się to zrobić, bo niewątpliwie dla Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy taka potrzeba istnieje.  Za czasów pierwszych chrześcijan nie było Towarzystwa Strażnica ani tez Biblia nie mówi, że  do   głoszenia ewangelii  takie miało w przyszłości powstać. Zobaczmy jak sobie z tym poradził wydawca książki „Zorganizowani do spełniania woli Jehowy” na str 100 i 101  napisano:

   

   „Już od pierwszych rozmów pomagaj zainteresowanemu zrozumieć, że do wykonania swego dzieła na ziemi Jehowa posługuje się dziś pewną organizacją.(….) (czy się posługuje, zawsze jest z tym problem, który werset o tym mówi?) Im bardziej osoby zainteresowane będą cenić organizację Jehowy, tym lepiej poznają Jego samego. (gdzie tak jest napisane w Biblii ?)

KORZYSTANIE Z LITERATURY BIBLIJNEJ

   Pierwsi chrześcijanie gorliwie krzewili Słowo Boże. Sporządzali jego odpisy na własny użytek i do wspólnych rozważań. Polecali je też innym. Rękopisów Bożego słowa prawdy było niewiele i bardzo je ceniono (Kol. 4:16; 2 Tym. 2:15; 3:14-17; 4:13; 1 Piotra 1:1).Dzisiaj dzięki współczesnej technice Świadkowie Jehowy drukują miliony egzemplarzy Biblii oraz setki milionów pomocy do jej analizowania, takich jak traktaty, broszury, książki i czasopisma, publikowane w najrozmaitszych językach. Gdy dzielisz się z kimś dobrą nowiną, staraj się robić jak najlepszy użytek z licznych pomocy do studiowania Biblii dostarczanych przez „niewolnika wiernego i roztropnego” (Mat. 24:45). W naszej Służbie Królestwa przeczytasz, które publikacje należy proponować w danym miesiącu. Po: tym co miesiąc możesz rozpowszechniać czasopisma, zwłaszcza podczas tak zwanych dni czasopism Chociaż „wierny niewolnik” troszczy się głównie to, by we właściwym czasie dostarczać pokarm duchowy współsługom w domu Bożym, to jednak  odzwierciedlają szczodrość Jehowy,(czy efektywność CK?) sowicie zaopatruje w tę strawę każdego, kto usilnie pragnie Go poznać. Ponieważ sam wiesz, ile zyskałeś dzięki czytaniu i studiowaniu wydawnictw Świadków Jehowy, więc zapewne zechcesz się podzielić nabytą wiedzą z drugimi (Hebr. 13:15, 16). Z pomocą tych publikacji nawet nowi mogą osiągać wspaniałe wyniki w głoszeniu dobrej nowiny. Koniec cytatu (czy te wyniki są zasługą Ducha Bożego ,czy skuteczności Towarzystwa Strażnica w realizacji swoich celów?)

    Biblia mówi o tym że ewangelia będzie głoszona nie mówi jednak o tym że do tego będzie potrzebne istnienie wydawnictwa Towarzystwa Strażnica Dla potrzeb ludzi z CK potrzebne są a nawet konieczne drukarnie publikacje i zarządzanie całą strukturą organizacji. A Biblia mówi tak Zachariasza 4:6  „Toteż on odezwał się i rzeki domnie: „Oto słowo Jehowy do Zerubbabela, mówiące: ‚ „Nie wojskiem, niemocą, lecz moim duchem” – powiedział Jehowa Zastępów.a Ciało Kierownicze mówi „Ponieważ sam wiesz, ile zyskałeś dzięki czytaniu i studiowaniu wydawnictw Świadków Jehowy Pomijając że powyższe stwierdzenie zacytowane z książki WTS jest bardzo ogólnikowe. To w pierwszym wieku n.e. rozprzestrzenianie ewangelii zależało tylko i wyłącznie od Jezusa

(Dzieje Ap 16:7 ns Potem, dotarlszy do Mizji, usilowali pojsc do Bitynii, lecz duch Jezusa im nie pozwolil)

czy to miało się zmienić. NIE.

Ciało Kierownicze zachęca do czujności


   Ciało Kierownicze uważa, że świadkowie Jehowy wiedzą na co czekają i mają zachowywać czujność. Na czym więc polega zachowanie czujności. Tak to zostało   zinterpretowane w książce „ŚWIADKOWIE JEHOWY GŁOSICIELE KRÓLESTWA „ na str 713-715. Czuwanie oparte jest wg wydawcy na dwóch elementach a szczególnie ciekawy jest drugi element zachowania czujności. Nie ma na to, podanego uzasadnienia biblijnego na jakiej podstawie wydawca wysuwa taki wniosek? Cytat:

Świadkowie czuwają obecnie już od kilkudziesięciu lat Na co czekają?

Na to, że Jezus przyjdzie jako Władca Królestwa, by wykonać na niegodziwym systemie rzeczy podległym Szatanowi i w pełni rozciągnąć dobrodziejstwa swego królowania na całą ziemię. (Mateusza 6:9,10)

(…)

ZUPEŁNIE PEWNI SWEGO ZROZUMIENIA” (duże litery moje)

Świadkowie Jehowy jako zbór obejmujący zasięgiem cały świat mają „zupełną pewność swego zrozumienia” (…) Jednakże dzięki nieustannemu pogłębianiu wiedzy coraz lepiej sobie uświadamiają, (to są pewni czy nie? skoro sobie ciągle uświadamiają) jak niektóre wersety pasują do ogólnego wzorca prawdy biblijnej i jak jeszcze ściślej stosować się w życiu do rad ze Słowa Bożego.

   Po za tym mają Świadkowie Jehowy mają „zupełną pewność” co do obietnic złożonych przez Boga. Są głęboko przekonani, że w wyznaczonym przez Niego czasie wszystkie ziszczą się co do joty.(…)


   Co więc powinni robić? „Stale baczcie, wciąż czuwajcie”, polecił „bo nie wiecie, kiedy jest wyznaczony czas. Dlatego czuwajcie,(..i gdy [Pan] nagle przybędzie, nie zastał was śpiących. Ale co mówię mówię wszystkim: Czuwajcie” (Marka 13:33, 35-37). Świadkowie Jehowy doskonale zdają sobie sprawę z potrzeby czuwania.

  Nadmierny zapał, z jakim nieraz przyjmowali spełnianie się pewnych proroctw,nie zmienia faktu, że od pierwszej wojny światowej wciąż przybywa mnóstwo dowodów,(czy było i jest wiadomo czy trzeba czekać na dowody?) iż żyjemy w okresie zakończenia tego systemu rzeczy. Z pewnością o wiele lepiej jest pragnąć ujrzeć urzeczywistnienie woli Boga i z tego powodu okazywać gorliwość —nawet nadgorliwość  (lepiej opowiadać nonsensy czy tak?) niż usnąć duchowo i nie dostrzegać realizacji Jego zamierzeń (por. I. 19:11; Dzieje 1:6; 1 Tes. 5:1, 2,6).

Na czym jednak polega czuwanie?


Czuwać— ale jak?

Po pierwsze: (dopisek mój)

   Czujni chrześcijanie nie ograniczają się do czekania z założonymi rękami. Przeciwnie — muszą dbać swój stan duchowy, (czyli praca nad sobą)  aby Jezus, przychodzący jako Wykonawca wyroków okazał się również ich Wyzwolicielem (Luk. 21:28). „Zwracajcie uwagę na samych siebie”,ostrzegł Jezus, „z wasze serca nigdy nie stały się ociężałe wskutek przejadania się i nadmiernego picia, i trosk życiowych i żeby ów dzień nagle was nie zaskoczył. (…)


Po drugie (mój dopisek)


  Czuwanie nie polega jednak na „zwracaniu uwagi na samych siebie” (najpierw polega a później nie polega, zaraz się wyjaśni do czego zmierza wydawca)

   Czuwający strażnik musi zawiadomić drugich o tym co widzi.(…) czujni chrześcijanie są obowiązani obwieszczać innym „dobrą nowinę o królestwie” i ostrzegać ich,że już wkrótce Chrystus przyjdzie wykonać wyrok na tym niegodziwym systemie rzeczy. (Mat 24:14,30,44)

(…)


   Kto dowodzi swej czujności ogłaszaniem ostrzeżenia? (zachęta do chrześcijan a  czujność zachowują świadkowie Jehowy tak uważa CK)  Świadkowie Jehowy znani są na całym świecie z pilnego obwieszczania imienia i Królestwa Bożego. (proszę zwrócić uwagę głoszą imię a czy o tym mówił Jezus) Nie zostawiają głoszenia wybranej klasie duchowieństwa. Uważają tą działalność za obowiązek wszystkich wiernych (chrześcijan ?) i za istotny element wielbienia Boga. (Rzym 10:9,10; 1 Kor9:16) ” koniec cytatu


  Czuwanie więc polega na głoszeniu „zagłady ” i tego co podaje wydawca jako „dobrej nowiny” a chrześcijanie (czyt: świadkowie Jehowy) mają w tym wytrwać co będzie  dowodem ich czuwania o którym mówił Jezus. Bardzo ciekawa konkluzja bez żadnego uzasadnienia biblijnego.

Czy Świadkowie Jehowy to protestanci?

W/g CK duch Boży wspiera tylko świadków Jehowy

  Trudno jest rozmawiać ze świadkami Jehowy jeśli trzymając się nauki Ciała Kierowniczego mają wpojone, że wszystko co co wiedzą jest z boga i tylko oni głoszą „jedyną prawdę o  wszystkim co dzieje się pod słońcem” I prawie każdy przejaw nie zgadzania się z nimi jest traktowany jako przeciwstawianie się temu co postanowił bóg.

 

   A poniższy cytat  ze strażnicy z 1 Lipca 2006 str.27 jest tego dowodem.

Cytat:

20 Zpowyższej relacji o Saulu i Dawidzie wypływa krzepiąca nauka: prześladowcy sług Jehowy nie mogą liczyć na powodzenie, gdy przeciwstawia się im duch Boży (Psalm 46:11 125:21) Jehowa postanowił, że królem nad Izraelem będzie Dawid, i nikt nie mógł tego zmienić. Jehowa postanowił (czy CK postanowiło? a mówi że Bóg, na pewno ludzie z CK a twierdzą że Bóg aby „wzmocnić” swój pomysł) też, że w naszych czasach „dobra nowina o królestwie będzie głoszona”, i nikt nie zdoła te mu przeszkodzić. – (prawdą jest że będzie głoszona dobra nowina czyli ewangelia ,tylko czy  taka jak podaje Ciało Kierownicze. Trzeba to udowadniać że taka  a nie twierdzić że nikt temu nie przeszkodzi.) Dzieje 5:40, 42).


  I właściwie dla wielu z nich nie mają znaczenia ciągłe zmiany w interpretacji Biblii i błędne zapowiedzi tzw „końca świata” podawane przez ich Ciało Kierownicze” i tak bóg kieruje ich organizacją bo tak twierdzi wydawca strażnicy. A przecież Bóg się nie myli a ludzie z CK się mylą i to powinno wystarczyć. Kiedy  Duch Boży  kieruje błędu nie ma. Przecież to jest oczywiste. A dla świadków Jehowy takie pisanie, to odstępcze szkalowanie ludu Bożego, które nic nie da. Absurdalne rozumowanie nauczonych przez CK świadków  Jehowy.


21.Niektórzy przywódcy religijni i polityczni usiłują stwarzać nam przeszkody, uciekając się do kłamstw, a nawet przemocy. Jednakże Jehowa, który ochraniał Dawida pod względem duchowym, również obecnie osłoni swój lud (a ludem bożym w/g CK, są tylko świadkowie  Jehowy)(Malachiasza 3:6). Dlatego powtarzamy za Dawidem: „W Bogu pokładam ufność. Nie będę się lękał. Cóż  może mi uczynić ziemski człowiek?” (Psalm 56:11; 121:1-8;Rzymian 8:31). Obyśmy z pomocą Jehowy dalej pokonywali trudności, wywiązując się ze zleconego przezeń zadania głoszenia dobrej nowiny o Królestwie ludziom ze wszystkich narodów.” Koniec cytatu

 Proszę zwrócić uwagę Jehowa postanowił, że tylko świadkowie Jehowy będą głosić dobrą nowinę a przecież wierzą sami, że tylko Jego wola się dzieje ale On tu ma tylko być pomocnikiem w tym co sami czynią jako realizację Jego woli. Przecież to jest nonsens. Czyli tym samym jakby CK przyznaje że to jest ich decyzja ale to „bóg postanowił i będzie pomagał”. W taki sposób ludzie zawsze, mogą innym coś zlecić i twierdzić że Bóg tak chce i będzie „was ” wspierał jak będziecie to czynić” bo to jest dzieło „Boże” i nikt nie jest w stanie temu się przeciwstawić. A prawda jest taka niezależnie co czynią ludzie w tym CK, Bóg zawsze realizuje swoja wolę sam -„bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi” -i nie potrzebuje nikomu w tym pomagać.

Walka o dzieci i majątek po M.Jacksonie

Dalsze szczególy
Świadkowie Jehowy w Rosji