Obłuda w ocenie Strażnicy

   W Strażnicy nie jest napisano w tytule artykułu „strzeż się obłudy” tylko „jak reagujesz na obłudę?”- niżej w jakim artykule. Taki tytuł już ukierunkowuje, jakby reakcja na obłudę  była ważniejsza,   jak sama obłuda. Dlaczego? Często w taki sposób pisze się o innych sprawach, jak tu o obłudzie. Jest ona czymś złym wspomina o tym Strażnica ale jednocześnie, korzystając z tego  co napisano w artykule. Wspomnę zalecono  ostrożność w ocenie kiedy czyjeś zachowanie jest obłudne a kiedy nie. Nie wyjaśniając dokładnie czym się  kierować w ocenie lub podając  sprzeczne informacje. A przecież rady mają sens jak wiadomo jak zastosować je  w praktyce lub słowa skierowane do czytelników pozwalają  uzmysłowić o co wydawcy chodzi. Czy tak jest? Moim zdaniem nie. Z  jednej strony ostrzeżenie przed obłudnikami a z drugiej strony przestroga przed możliwością pomyłki w ocenie czyjegoś zachowania. Jak uniknąć pomyłki? Czy nie jest tak, że czytelnik pozostaje w tym samym miejscu jeśli chodzi o wiedzę na temat obłudy jaką miał przed przeczytaniem artykułu lub jest jeszcze bardziej zdezorientowany niż był wcześniej. Strażnica z 15 listopada 2001 roku na str. 21. cytuję

Judasz Iskariot (….) pocałował (Jezusa) go bardzo czule. Zwyczajowo wyrażano w ten sposób serdeczne przywiązanie. (…)”obłudnik” znaczy „ten kto odpowiada” i odnosi się także do aktora.(…) Z czasem słowem zaczęto określać człowieka stwarzającego pozory by zwieść innych.(…) faryzeusze (…) udawali lojalnych nauczycieli Prawa Bożego (…) szerzyli nauki ludzkie które odwracały od Boga.(…) Trzeba przyznać, że obłudne postępowanie ludzi wierzących może zrazić do religii. /to prawda i znam takie przykłady/ (…) Nasz stosunek do obłudy powinien (…) być rozsądny i zrównoważony. Najpierw trzeba się nauczyć rozpoznawać obłudników. Nie zawsze to jest łatwe. /dlaczego nie łatwe?/ (…) Jezus udzielił rady:miej oczy szeroko otwarte.(…) Obłudnicy mogą się pojawić nawet w prawdziwym zborze chrześcijańskim. /czyli w organizacji Świadków Jehowy, z zasady obłudnicy wg CK to są poza tą organizacją/ (…) ‚Mieć oczy szeroko otwarte’ znaczy nie pozwolić się zwieść osobie, która udaje,że kieruje się miłością a tymczasem jest samolubna i szerzy poglądy niezgodne z Pismem Świętym.(…) Obłudnik  przypomina zdradliwą skałę ukrytą tuż pod powierzchnią  spokojnej wody.(…) bezwodny obłok.(…) Na oszustów trzeba naprawdę uważać. Nie można jednak być przesadnie ostrożnym wobec wszystkich. (…) Czasami odnosimy wrażenie, że jakaś osoba postępuje dwulicowo. Nie możemy jednak pochopnie uznać kogoś  takiego za obłudnika. /czy jest to kwestia uznania czy głoszenia nauk  niezgodnych z Pismem Świętym? Jeśli uznania to absurd/ (…) obłuda ściągnie na hipokrytów śmierć. Zostanie (…)całkowicie zdemaskowana.”

Wg tego co tu napisano,  każdego można uznać za obłudnika, nawet jak  nim nie jest lub co jeszcze gorsze nie uznać za obłudnika kogoś kto nim jest. Obłudnicy „szerzyli nauki ludzkie które odwracały od Boga”. Przecież należy przyjąć, że wydawca siebie stawia na   pozycji głoszącego nauki zgodne z Pismem Świętym. Zgodność z Biblią zgadzam się jest najważniejsza .

A jak jest w rzeczywistości jeśli chodzi o wydawcę? Pozostawiam bez odpowiedzi. Co myślisz o tym?  

„Źródło mądrości;” zdaniem Ciała Kierowniczego.

    W artykule ze strażnicy pod tytułem „Jehowa daje mądrość” bez biblijnego uzasadnienia ,przedstawiono pogląd zgodnie z którym, oczywiście mądrość można nabyć przez studiowanie Biblii, przy pomocy literatury wydawanej przez Towarzystwo Strażnica pod nadzorem Ciała Kierowniczego. Czy to jest możliwe bez pomocy tej literatury? Taki wariant nie jest rozpatrywany. Czytelnik – świadek Jehowy (może nie każdy ale mający wątpliwości, nie będzie mógł tego powiedzieć) przyjmie do swego umysłu, że to jest niemożliwe. Dlaczego? W Strażnicy z 15 listopada 1999 roku na str 25 napisano tak:


Kluczową rolę w zabieganiu o mądrość odgrywa wnikliwe studium Biblii. Powinno ono jednak być czymś więcej niż samym czytaniem z myślą o nabyciu informacji. Koniecznie musi obejmować celowe rozmyślanie nad treścią danego fragmentu tej Księgi. Zdobywanie mądrości i rozeznania wymaga też zastanawiania się nad tym, jak poznawaną wiedzę można wykorzystać przy rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Jeżeli chcemy uzyskać zrozumienie, musimy analizować, jak nowy materiał wiąże się z tym, co już wiemy.(to jest często bardzo trudne – bo się nie wiąże) Czy nie przyznasz, że dogłębne studiowanie Pisma Świętego wymaga czasu i niemałego wysiłku? W takie rozważania wkłada się ich tyle, ile w „szukanie srebra i poszukiwanie ukrytych skarbów”.Czy dołożysz potrzebnych starań?(…).Powinniśmy gorąco pragnąć szukać duchowych skarbów i je odkopywać. (trudne potrzebne ułatwienie) Aby nam to ułatwić, Jehowa dostarcza znakomitych narzędzi do prac poszukiwawczych —aktualnych czasopism Strażnica i Przebudźcie się! oraz innych publikacji biblijnych (Mateusza 24:45-47)  (45) „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? (46) Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! (47) Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem.. /warto zwrócić uwagę,że w wypowiedzi Jezusa nie ma mowy o Towarzystwie Strażnica ani też o Strażnicy i Przebudźcie się i innych przez nie wydawanych publikacjach/ O swym Słowie i drogach poucza nas także na zebraniach chrześcijańskich. Musimy regularnie na nie uczęszczać, nadstawiać ucha na przekazywane informacje,usilnie starać się wyłowić i zapamiętać kluczowe myśli, jak również głęboko zastanawiać się nad swą więzią z Jehową (Hebrajczyków 10:24, 25). I zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, (25) nie opuszczając naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem,i to tym bardziej, gdy widzicie przybliżanie się dnia./ (w tym wersecie nie ma mowy o nabywaniu mądrości przez uczęszczanie na zebrania świadków Jehowy)


We wspomnianym już artykule napisano również, że mimo wszystko  nie jest to proste – takimi słowami: ”Osobiste studiowanie Biblii – niezbędne do szukania mądrości – niejednemu kojarzy się z niczym przyjemnym, (….) 58 lat Lawrence „Zawsze pracowałem fizycznie. Trudno mi studiować.”Michael lat 24 „Musiałem się zmuszać, by zasiąść do studiowania” Myślę że mówili o studiowaniu Biblii za pomocą literatury”chwalonej przez CK. Dlaczego tak mówili? Przecież są to „znakomite” pomoce. Sam miałem problem aby chętnie analizować wewnętrznie sprzeczne myśli. Dlatego uważam, że to jest powód. Jak zrozumieć wewnętrzne sprzeczności np. z jednej „CK jest kanałem łączności z bogiem a z drugiej strony   w „kanale” ewidentne błędy. Czy Bóg je popełnia? To oczywiste że nie. Skąd się biorą? A przecież wyżej napisano „Jehowa dostarcza znakomitych narzędzi do prac poszukiwawczych czasopism Strażnica i Przebudźcie się! oraz innych publikacji biblijnych” To tylko życzenie wydawcy. Dlaczego? W czym są znakomite? I czy Jehowa dostarcza? Jak powyższe uzasadnić, że tak jest dla tych którzy oczekują rzeczowych argumentów.


Napisz co myślisz o tym?


Biblia wg Strażnicy „zmienia” życie ludzi


  Tym razem, spróbuje pokazać, jaka sprzeczność  występuje w treści  artykułu ze strażnicy z 1 lipca 2009 roku na stronie 23  „Biblia pomaga zmienić życie” w stosunku do powyższego tytułu. Przedstawiono pogląd, że Biblia pomaga dokonać pozytywnych zmian w życiu człowieka u osób które z różnych powodów zagubiły się lub zniechęciły i nie widziały sensu lub potrzeby trzymania się wzniosłych zasad i przestrzegania norm moralnych. Nie ulega wątpliwości, że każda pozytywna zmiana w życiu człowieka i niezależnie od przyczyny który ją sprawiła jest pożądana. Tytuł artykułu kieruje uwagę na pozytywne zmiany których dokonuje w życiu człowieka Biblia a w treści artykułu przedstawia się, że jest inaczej. Zobaczmy jaka jest prawda zdaniem wydawcy. Niewiarygodne ale taka jest prawda. Nie Biblia ,choć tytuł tak sugeruje, sprawia zmiany. Warto zwrócić na to uwagę, jak czytanie zawartej w strażnicy treści kształtuje punkt widzenia czytelnika, mającego pełne zaufanie do wydawcy. A uzasadnieniem dla życzliwego punktu widzenia  czytelnika w stosunku  do wydawcy  są dobroczynne skutki ..czego? No właśnie Biblii? Niby tak ale właściwie to nie. Zobaczmy, czy Biblia a jeśli nie? To co zmienia pozytywnie życie ludzi? Sam tytuł jest intrygujący i zachęca do przeczytania. Oto dwie skrótowe relacje opisanych osób z moimi „cięciami” treści, aby pokazać zmiany pod wpływem „Biblii”  i rzeczywiste powody zmian nie pokazane w tytule.

„Penelope Toplicescu, lat 40, Australia … miałam 10 zaczęłam się interesować religią….. ochrzczona jako  katoliczka …….zrodziły się we mnie wątpliwości….16 lat rodzice się rozeszli…..zaczęłam się upijać i zażywać narkotyki….Rzuciła szkołę….  /w pracy poznała Liene a ona poznała ze świadkami Jehowy/ …..Kontynuowałam studium Biblii.. żeby znaleźć jakieś błędy w ich naukach i móc z czystym sumieniem z nimi zerwać….. Mama początkowo sprzeciwiała się moim kontaktom ze Świadkami …później …przyznała nawet… /Penelope zmieniła się na lepsze zapewnia wydawca – choć nie podano szczegółów pozwalających potwierdzić autentyczność osoby/ „Wiem że stałaś się taką osobą, ale nie dzięki wychowaniu a dzięki temu, czego dowiedziałaś się o Jehowie” /a więc zdaniem wydawcy nie dzięki Biblii a dzięki kontaktowi ze śj/ Jej słowa sprawiły mi ogromną radość…… Teraz moje życie ma cel i sens…z mężem….. zajmujemy się nauczaniem innych o Biblii.? /faktycznie uczą jak zostać świadkiem Jehowy/

Jose Carlos Pereira da Silva, lat 31, Brazylia…jako młody chłopak byłem brutalny i agresywny…. wygląd i zachowanie sprawiały że inni omijali mnie z daleka…. Zażywałem narkotyki… Gdy spotkałem Świadków Jehowy, na podstawie Biblii wyjaśnili mi, że Bóg zamierza przekształcić ziemię w raj… dzięki temu czego się dowiedziałem gorąco zapragnąłem odmienić swoje życie….nie było jednak łatwo …zerwać z  narkotykami, pijaństwem, bójkami i wulgarną mową…. Gdy zacząłem się spotykać ze Świadkami Jehowy, nie miałem wątpliwości że praktykują religię prawdziwą…. przyjęli mnie serdecznie i z miłością…. chyba bym już nie żył… koniec cytatu.

Widać z tych relacji, że nie  Biblia zmieniła życie tych osób a spotkanie się ze Świadkami Jehowy, choć tytuł artykułu mówi zupełnie co innego. Dlaczego tytuł mówi co innego a treść co innego? Inne artykuły Towarzystwa Strażnica mówią wręcz że, nie należy oczekiwać pozytywnych zmian czytając samemu Biblię. Znam wypowiedzi świadków z których wynika że można nawet zgłupieć czytając Biblię i „odejść od prawdy ” co znaczy przestać być Świadkiem Jehowy. Potrzeba jest studiowania Biblii ze  Świadkami Jehowy, przy wykorzystaniu literatury Towarzystwa Strażnica która ją tłumaczy. Dlaczego nie ma tego w tytule artykułu? Tzn. czytaj publikacje Towarzystwa Strażnica a wtedy będziesz wiedział co mówi Biblia. Niestety taki wniosek nasuwa się z tych relacji. Dlaczego jednak taki tytuł? Jest to sposób na skłonienie czytelnika do zapoznania się z treścią. Bo czy można inaczej to wytłumaczyć? Życie wskazuje na coś zupełnie innego, że naprawdę Biblia „zmienia życie ludzi”  tak jak w tytule artykułu a nie kontakt ze Świadkami Jehowy  poznałem osoby które zaczęły czytać Biblię samodzielnie i poznały rzeczywiście prawdę o tym co się „dzieje pod niebem”.

 

 

Ciało kierownicze mówi – dzięki wam słychać Boga

    Każdy kto jest świadkiem Jehowy, czuje na sobie wielką presję psychiczną, ma stale czuć się w obowiązku głosić „ewangelię”. W praktyce ma głosić, to co uważa za ewangelię Ciało Kierownicze, czy inaczej „wierny i roztropny niewolnik”. Najważniejszym moim zdaniem czynnikiem mobilizującym do głoszenia „dobrej nowiny o królestwie” przez świadków Jehowy, jest ciągle w nich utwierdzana wiara, we wszelkich publikacjach Towarzystwa Strażnica w prawdziwość twierdzenia Ciała Kierowniczego,  że mają czynić tak dlatego, że tak postanowił Bóg (JHWH) wg WTS Jehowa. I jeśli nie będą tego robić, to „Jego głos” nie będzie słyszalny i oczywiście ludzie Go nie poznają,a zatem nie będą zbawieni i nie będą zbawieni również ci świadkowie którzy się zaniedbali w obowiązku głoszenia. Jest w tym bardzo umiejętnie wykorzystywana naturalna chęć,  przekazywania innym ważnych informacji, a tym bardziej w wymiarze „zbawiennym”. Pamiętam jak z wymienionych wyżej powodów ,czyniłem to z wielkim zapałem i dobrze rozumiem, innych czyniących podobnie. Dla przykładu w strażnicy z 15 sierpnia 2003 na stronie 20 w akapicie 11, 12 tak napisano:


(…) „Obecnie podczas ostatecznego spełnienia się tego proroctwa (przykład częsty brak tu uzasadnienia  dlaczego wydawca twierdzi ,że to proroctwo się ostatecznie spełnia właśnie obecnie i to może być przedmiotem zapytania rozmówcy, na które to pytanie świadek Jehowy prawdopodobnie nie będzie umiał odpowiedzieć)  /Micheasza 7:12 ludzie zostaną zgromadzeni „od morza do morza od góry do góry”/ nie tylko jako jakiś określony naród, ale ludzie ze wszystkich narodów rzeczywiście odnoszą korzyść z bezstronności i sprawiedliwości Boga. (Izajasza 42:1) Pod jakim względem? Szukając odpowiedzi, przeczytajmy wcześniejsze słowa proroka, z rozdziału 6, wersetu 9 „Głos Jehowy woła do miasta, a odznaczający się praktyczną mądrością będzie się bał twego imienia” Jak wszystkie narody słyszą ów głos Jehowy (…) To prawda, że ludzie nie słyszą dosłownie głosu Boga. Jednakże Jego głos dociera do wszystkich ras i warstw społecznych dzięki naszej ogólnoziemskiej działalności kaznodziejskiej, Ci którzy dają posłuch „boją się imienia Bożego” – zaczynają darzyć je głębokim szacunkiem. (czy chodzi tylko o szacunek dla imienia Bożego? czy szacunek przynosi niejasne niezrozumiałe  poselstwo? ) A zatem występując w roli gorliwych głosicieli Królestwa, bez wątpienia postępujemy sprawiedliwie i życzliwie.”


Wszystko było dobrze gdyby nie fakt, że jeśli rozumieć głos przekazujących jako głos Boga to ten przekaz, nie może zawierać błędów, przekłamań już nie wspominając o ewidentnych kłamstwach jak choćby niespełnione „proroctwa” strażnicy. A przecież gdyby nawet to wszystko pominąć, czego nie wolno zrobić to czy głos Boga mógłby być tak niewyraźny, mam na myśli ciągle zmieniające się interpretacje powstające podobno pod kierownictwem Jego Ducha.  Jak to połączyć z wypowiedzią apostoła Pawła 1 Koryntian 14:8 ns„Bo istotnie, jeśli trąba (trąba – orędzie podawane przez strażnicę) da niewyraźny sygnał, któż się przygotuje do bitwy?”. Pamiętam jak wiele dezorientacji i kontrowersji wśród śj. wywoływały  informacje płynące od Ciała Kierowniczego. I wiem  z doświadczenia jak bardzo jest im z tym źle, jak muszą  tłumaczyć innym z poza ich organizacji ,dlaczego tak napisano w literaturze, a okazało się błędem a miało być od boga. Dlaczego? A  później CK niestety musi   ostrzegać świadków Jehowy, aby nie czytali w internecie tego co piszemy powyżej lub przyznać że nie powinno tak być. Nie przyznaje się jednak do błędu. Czy taki stan można przypisywać Bogu. NIE. Jego głos jest wyraźny i jednoznaczny.