Towarzystwo Strażnica o „kanałe łącznośći z bogiem”.

  Rzeczą rozsądną jest uważać, że skoro Towarzystwo Strażnica stwierdza,że jest w „kontakcie z bogiem” czy też jest swoistą „gorącą linią” przez którą bóg podaje „wiarygodne” wiadomości dla tych którzy spełniają jego wolę. To Towarzystwo Strażnica (wcześniej „sługa” później „wierny i roztropny niewolnik”) powinno dokładnie wiedzieć na czym polega jego rola w tej dziedzinie i kto z żyjących osób na ziemi jest używany do kontaktów z bogiem. A tak nie było nigdy i czasami zdaniem WTS sami czytelnicy wyrażali w tej sprawie opinię którą akceptowali ci którzy stanowili podobno sam „kanał”. Niestety to tak jakby rzecznik jakiegoś rządu nie wiedział, czy jest rzecznikiem rządu i wsłuchiwał się, w to co o nim mówią jego rozmówcy i jeśli twierdzą że nim jest, to to oznaczałoby dla niego, że jest rzecznikiem  a użyte przez nich argumenty za uznawał za  rozsądne. Przecież to jest niedorzeczne rozumowanie. Prawda? A jednak proszę zobaczyć. Tak było. „Kanał” w tym wypadku jakby ” ci przekazujący informacje od boga” który nie wie czy nim jest lub nie jest tego pewny. A czytelnicy o tym mówią. Książka „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego” str 626:

 


Wielu spośród tych, którzy zostali w tamtym czasie oddani utrzymywało, że „sługą wiernym i roztropnym”, przepowiedzianym w Ewangelii według Mateusza 24:45-47 (Bg) i mającym zaopatrywać domostwo wiary w pokarm duchowy był jeden człowiek Charles Taze Russell. Przez kilka lat po jego śmierci opinię taką opinię wyrażała sama Strażnica. Ze względu na wybitną rolę, jaką odegrał brat Russell Badacze Pisma Świętego sądzili, iż tak właśnie jest. Sam Russell nie głosił tego poglądu, ale przyznawał rację argumentom, które wydawały się rozsądne. Jednakże podkreślał też, iż każdy, kim Pan się posłuży będzie musiał okazywać zarówno pokorę, jak i gorliwość w przysparzaniu Mu chwały. A jeśli wybrany przez Pana człowiek zawiedzie zajmie miejsce ktoś inny.


Jednakże po śmierci brata Russella światło prawdy świeciło coraz jaśniej, a dzieło głoszenia zapowiedziane przez Jezusa nabrało jeszcze większego rozmachu. Stało się więc oczywiste że „sługa”(Bg), czy też „niewolnik wierny i roztropny” (NW) nie przestał istnieć wraz ze śmiercią brata Russella.  Zresztą w roku 1881 on sam wyraził pogląd, że ów „sługa” składa się ze wszystkich wiernych chrześcijan namaszczonych duchem. Uznawał, iż jest to sługa zbiorowy, klasa osób zjednoczonych w spełnianiu woli Bożej.(por Izajasza 43:10 Bg) Zrozumienie to zostało potwierdzone przez Badaczy Pisma Świętego w roku 1927. Świadkowie Jehowy uważają obecnie, iż za pomocą Strażnicy oraz pokrewnych publikacji niewolnik wierny i roztropny zapatruje ich w pokarm duchowy. Nie twierdzą, że klasa niewolnika jest nieomylna ale uznają za jedyny kanał, jakim Pan posługuje się w dniach ostatnich tego systemu rzeczy.” koniec cytatu

Niby wszystko jest w porządku Świadkowie Jehowy czyli czytelnicy Strażnicy „uważają” /patrz wyżej/ Nie twierdzą że „klasa niewolnika” jest nieomylna. Ciekawe prościej byłoby napisać jest omylna. Jednak nie piszą. Dlaczego? Przecież zaraz problem jak „kanał” którym posługuje się bóg może się mylić? Przecież to jest nonsens chyba, że to tylko takie zdanie mają Świadkowie Jehowy a w rzeczywistości to taki „kanał” nie istnieje. Spotyka się zwrot, że ten kto jest Świadkiem Jehowy (formalnie nie został wykluczony lub nie zrezygnował z przynależności) inni o nim mówią, że jest „w łączności”. Z kim? To jest pytanie. Bo jednocześnie spotyka się stwierdzenie, że o więź z Bogiem (czyli”łączność”) każdy musi utrzymywać sam. Słusznie. Więc w czym mu ma pomagać „kanał łączności z bogiem”?

Co myślisz o tym?

   


Ciało kierownicze Świadków Jehowy uczy dzieci.

    „Czy wiesz, co robi niewolnik? — Służy innym, nie oczekując niczego w zamian. Zajmuje ostatnie, a nie pierwsze miejsce. Zachowuje się jak ktoś najmniej ważny, a nie jak ktoś najważniejszy. I właśnie o tym mówił Jezus: kto chce być pierwszy, powinien być gotowy usługiwać innym. („wierny i roztropny niewolnik” czy jego też dotyczą te słowa ? Moim zdaniem TAK)

Co twoim zdaniem oznacza to dla nas? — Czy niewolnik kłóci się ze swoim panem o lepsze miejsce? Albo czy sprzecza się o to, kto ma najpierw zjeść posiłek? Jak myślisz? — Jezus wyjaśnił, że sługa zawsze przedkłada dobro swego pana nad własne (Łukasza17:7-10).

Jak zatem powinniśmy traktować innych? — Powinniśmy im chętnie usługiwać. A to znaczy, że mamy stawiać ich wyżej od siebie,czyli uważać za ważniejszych od nas. W jaki sposób mógłbyś to robić? (…)

Zapewne pamiętasz, że Wielki Nauczyciel był gotowy usługiwać ludziom. Podczas ostatniego wieczora spędzonego z apostołami nawet umył im stopy. Jeżeli my też dajemy innym pierwszeństwo i usługujemy im, sprawiamy radość zarówno.Wielkiemu Nauczycielowi, jak i jego Ojcu, Jehowie Bogu. „ koniec cytatu Książka „UCZ SIĘ OD WIELKIEGO NAUCZYCIELA” str 111. 

    Książka jest przeznaczona do czytania dzieciom przez rodziców będących Świadkami Jehowy. Piękne rady dla dzieci które w pewnym momencie swego życia  się zorientują, że życie w organizacji „idzie” inną drogą niż  wyżej napisano. Mogą zadać  rodzicom np. takie pytanie: A dlaczego Ci wujkowie z Brooklynu tak mówią a sami chcą być ważniejsi od innych? Nie mając mądrej odpowiedzi wkrótce tracą chęć „służenia bogu w jego organizacji”.

    W ewangelii Mateusza 20:20-28 opisano jak  Salome matka Jakuba i Jana prosiła Jezusa aby  jeden jej syn  siedział po prawicy a drugi lewicy. Apostołowie byli źli na na nich. Jezus zganił taką postawę Jakuba i Jana. W tej książce zacytowano wypowiedź Jezusa” Kto by chciał być pierwszym wśród was, ma być waszym niewolnikiem”  Czy źródłem  nauki o rządzie bożym 144 000 wybranych z ziemi do tego aby z nieba rządzili poddanymi na ziemi jest podobna postawa jak wówczas naganna  Jakuba i Jana potępiona przez Jezusa? Czy nie jest chęć bycia ważniejszym od innych jak u wspomnianych dwóch apostołów?

A innym się radzi aby byli pokorni i nie zabiegali o zaszczyty? Słusznie zresztą. Tylko dlaczego „niewolnik „zapomina o tym jak sam w/w definiuje na czym polega jego rola? Zakłamana postawa CK .Zapominają o pokorze u siebie.

Co myślisz o tym?

Świadkowie Jehowy zdaniem CK mają „kanał łaczności z Bogiem”

  Choć poszczególni Świadkowie Jehowy  nie wiedzą na czym polega działanie „kanału łączności z Bogiem”, najczęściej wierzą w jego istnienie lub milcząco przyjmują, że skoro inni  śj prawdopodobnie wierzą, więc to oni też przynajmniej powinni wierzyć. Dokładnie trudno jest o tym mówić. Dlaczego? Bo o tym   się bardzo rzadko rozmawia rzeczowo lub wcale w oparciu choćby o takie  pytania. Kim lub czym jest ów kanał? Co potwierdza, że łączność z bogiem jest nawiązana właśnie dzięki niemu? Jak są na to dowody po za samym zaufaniem do CK? Na czym polega łączność z bogiem skoro są błędy w przekazywaniu informacji? Ciało Kierownicze które nadzoruje ich działalność na całej ziemi twierdzi, że taki „kanał” istnieje. Pozostaje  więc im wierzyć, że tak jest. Ponieważ zdaniem tego „kanału” czyli „niewolnika” /patrz niżej/  myślę że mogę się tak wyrazić samo powątpiewanie w jego istnienie jest niedopuszczalne a kwestionowanie podanych przez ten „kanał” informacji („pokarmu na czas słuszny”) jest już odstępstwem od boga choćby Biblia mówiła inaczej niż CK /a za takie się wyklucza  z ich organizacji i traci się rzekomo szansę na zbawienie/. Więc lepiej siedzieć „cicho” aby nie zostać wykluczonym.

Moim zdaniem nie da się na podstawie Biblii potwierdzić istnienie „kanału”. I  jest to  widoczne w przedstawianych argumentach zawartych  w „pokarmie” czyli Strażnicy wydawanej przez WTS.

Oto przykład w którym ten w/w problem z uzasadnieniem jest dobrze widoczny. Książka „Zorganizowani do spełniania woli Jehowy” str 171 podaje:
 „Zażyłą więź z Jehową możemy też pielęgnować, gdy pod zwierzchnictwem Jego Syna ściśle współpracujemy z nowożytnym widzialnym kanałem łączności, który pomaga nam spełniać wolę Bożą. (jak można pomagać  spełniać wolę Bożą?)  Jak zapowiedziano w Ewangelii według Mateusza 24:45-47, nasz Pan Jezus Chrystus, powołał   „niewolnika wiernego i roztropnego”  (ale nie ma tu mowy o „kanale” a „niewolniku”) – złożonego z namaszczonych chrześcijan żyjących na ziemi – i powierzył mu  zadanie dostarczania domownikom wiary „pokarmu we właściwym czasie” Obecnie „niewolnik”(…) /czyli  ok 9000 osób stanowi „kanał łączności z bogiem ” i jest reprezentowanych przez Ciało Kierownicze a jak „on” działa?   nie wiadomo skoro czasami błędnie informuje/ obficie zaopatruje nas w duchową strawę w postaci różnych pomocy do studiowania Biblii. Za jego pośrednictwem Jehowa zachęca nas, byśmy codziennie czytali Słowo Boże, regularnie uczęszczali na chrześcijańskie zebrania i gorliwie głosili „dobrą nowinę (czyli ewangelię).”

W wyjaśnieniu z książki jest szereg sprzeczności i wątpliwości oraz widoczny jest brak wiary – pewności u tego kto pisze tekst. Zwrot „więź z Jehową możemy TEŻ /wytłuszczenie moje/ pielęgnować” i użyte tu słowo TEŻ w zacytowanym tekście jest tego dowodem. Przecież to oznacza że do nawiązania i pielęgnowania więzi z Bogiem ów „kanał”nie jest konieczny, bo można inaczej a nawet tylko  inaczej  Jak? I proszę rzeczywiście  jest napisane.  W tej książce na str 170  „Jehowa nie jest zbyt wzniosły ani zbyt odległy, by słyszeć nasze prośby. Jeśli podejmujemy starania, by zbliżyć się do Niego, On zbliży się do nas.” Kogo dotyczy słowo „NAS”? Książka „Zorganizowani…” jest przeznaczona dla Świadków Jehowy” – podano na str 4. Czyli każdy Świadek Jehowy może sam bez pośrednictwa „kanału” nawiązać więź z Bogiem. Z tym wnioskiem się zgadzam i dziwne, że „kanał” nie umiał tego dostrzec, że nie jest niezbędny w tym co napisał.

Na str 170 napisano:

„Bliską więź z Jehową możemy zadzierzgnąć jedynie za pośrednictwem Jego Syna, Jezusa.(Jana 17:3, Rzym 5:10) Żaden człowiek nie zdołałby lepiej niż on przybliżyć nam osobowość Jehowy Boga”

Po co wobec tego „kanał” jeśli nie jest w stanie pomóc w nawiązaniu więzi z Bogiem, można to zrobić „jedynie” za pośrednictwem Jezusa? Żaden człowiek nie jet w stanie w tym pomóc. Czyli członkowie „niewolnika” również nie mogą pomóc. Więc po co mają „niby ” pomagać w tym? Żaden człowiek to żaden.

Można postawić jeszcze szereg pytań, na które nie znajdziemy odpowiedzi w literaturze Towarzystwa Strażnica.

Biblia nic nie mówi o „gorącej linii”do kontaktów z Bogiem która miała zaistnieć w przyszłości a ostrzega 2 Piotra 2:3 „Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.” BW

Co myślisz o tym, napisz!

Świadkowie Jehowy zdaniem CK są w prawdziwej religii.

  Argument jakiego  np. używa Ciało Kierownicze na uzasadnienie swego stanowiska , że jako jedyni  spośród innych religii  „miłują się wzajemnie”. Czy oficjalne stanowisko przedstawiane w literaturze Towarzystwa Strażnica potwierdza się w rzeczywistości? Czy tak rzeczywiście jest to wiedzą najlepiej sami Świadkowie Jehowy.  A jakie argumenty są  przedstawiane na poparcie istnienia miłości wzajemnej wśród współwyznawców tej grupy wyznaniowej.? Można cytować wiele fragmentów z licznych publikacji WTS ale ograniczę się do „czerwonej książki” zwanej tak ze względu na kolor okładek. Używanej do „uczenia” innych spoza tej organizacji,  na czym wg Biblii polega religia prawdziwa, wymienia je książka „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi”, obecnie już nie stosowana do tego celu. Argumenty w niej  przedstawione są aktualne.

Str 189 tej książki przedstawia takie dowody. Cytuję:


Najważniejszą cechą po której można rozpoznać prawdziwych uczniów Chrystusa jest miłość wzajemna. Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie między wami miłość”. Czy w znanych ci wyznaniach dostrzegasz tę miłość. Co na przykład robią ich członkowie, gdy kraje, w których mieszkają prowadzą ze sobą wojnę. (…) katolik zabija katolika,  protestant – protestanta, muzułmanin – muzułmanina. Czy twoim zdaniem takie postępowanie jest zgodne ze Słowem Bożym i rzeczywiście odzwierciedla ducha Bożego. (Jana 3:10-12) (…)świadkowie Jehowy. Nie idą za przykładem światowych religii. Nie zabijają swoich współwyznawców na polach bitew. /to prawda, tylko czy to jest wszystko?/ Nie należą do kłamców, którzy mówią: „Miłuję Boga” a jednocześnie nienawidzą swego brata z powodu jego przynależności narodowej, szczepowej, czy rasowej. /pominięto różnice światopoglądowe, bo „niby” ich nie ma wśród ŚJ/ (Jana 4: 20,21) Ale okazują też miłość jeszcze inaczej. Jak? Swoim sposobem odnoszenia się do bliźnich (były śj jest bliźnim czy nie?) oraz życzliwym pomaganiem drugim w poznawaniu Boga. (Galatów 6:10) (…) Kto więc stanowi społeczność prawdziwych czcicieli Boga? Nie wahamy się powiedzieć, że są nimi Świadkowie Jehowy. (…) praktykowanie religii prawdziwej daje już teraz wielkie zadowolenie, (jakie zadowolenie? nie ma) a ponadto toruje drogę do życia wiecznego na rajskiej ziemi. (czy na pewno? gdzie Biblia mówi że w przyszłości wiecznie na ziemi będą żyć tylko świadkowie Jehowy – Mateusza 5:5 „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, /nie świadkowie Jehowy/ gdyż oni odziedziczą ziemię” ) Koniec cytatu.


Zwróćmy uwagę dowodem na okazywanie miłości wzajemnej wśród świadków Jehowy jest nie zabijanie swoich współbraci w wojnie. A co powiedzieć o normalnym życiu codziennym? Przecież miłość do drugich przejawia się w codziennym działaniu. Wielu świadków jest bardzo rozgoryczonych zachowaniem swoich braci w okazywaniu miłości.Znane powiedzenie „swoi (czyli inni świadkowie Jehowy) ci nie pomogą” wynikające z praktyki życiowej. Wiele można pisać o traktowaniu byłych świadków Jehowy przez organizację. To jest zupełnie nie zrozumiałe dla tzw „ludzi ze świata” mówiąc językiem CK. Gdzie tu miłość? Okazywanie miłości bliźnim to jest głoszenie ewangelii, czyli przedstawianie innym stanowiska organizacji w sprawach dotyczących tego co się dzieje „pod słońcem”. Czy na tym polega możliwość rozpoznania uczniów Chrystusa jak opisano wyżej?

Ciekaw jestem Twego zdania.

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy o „złym niewolniku”;

 

  Powinny być biblijne argumenty pozwalające zidentyfikować „złego niewolnika” jeśli traktować przypowieść Jezusa o istnieniu „niewolnika” jako proroczą na nasze czasy. Pomijając jednak czy jest prorocza czy nie.  Przyjmując punkt widzenia Ciała Kierowniczego. Bardzo ważną moim zdaniem kwestią dla poszczególnego Świadka Jehowy jest wnikliwa analiza wszystkiego co należy wiedzieć o tzw „złym niewolniku” a podane jest w literaturze wydawanej przez Towarzystwo Strażnica. Zastanawiało mnie zawsze dlaczego informacji pozwalających w sposób jednoznaczny zidentyfikować „złego niewolnika” jest stosunkowo mało w tym co jest publikowane przez wspomnianego wyżej wydawcę, A jeśli już są, to bardzo nie precyzyjne. I sprowadzają się do tego że jeśli jacyś „namaszczeni” nie zgadzali (bez wyjaśnień dlaczego? bez wg CK biblijnego uzasadnienia  błędnego stanowiska „opozycji” ) się ze stanowiskiem Strażnicy to nie jako automatycznie przypisywano im przynależność do tzw „złego niewolnika”. Sprowadza się to do twierdzenia my (wydający strażnicę) jesteśmy  „dobrzy” a oni (nie zgadzający się) są „źli”. Takie uzasadnienie jest stanowczo niewystarczające. Powinien zastanawiać fakt dlaczego brak  jest biblijnych  argumentów?  Przecież  berejczycy sprawdzali a żeby to zrobić potrzeba dogłębnej analizy potrzebnych informacji.

Dziś bez kwestii nieporuszanej w Strażnicy. Jakie argumenty są najczęściej podawane?


  1. Opozycja”(zły niewolnik) miałby wg WTS kwestionować wyłącznośćpodawania „prawdy o Bogu i drodze zbawienia” przez Strażnicę.Co jest „niewdzięcznością” bo przecież poznali tą „prawdę”dzięki Strażnicy. Innej możliwości „poznania prawdy” zdaniemCK nie ma.

  2. Opozycja”przestaje głosić „prawdę o Bogu” nie jest posłusznaJezusowi a On nakazał głoszenie „ewangelii”.

  3. Opozycja”nie ma pomysłu na „prawdę” tylko skupia się na krytyceStrażnicy czyli „bije swoich byłych braci”.

  4. Opozycja”wraca do nauk babilońskich takich jak np. nauka trójcy, duszynieśmiertelnej czy piekle.

  5. Opozycja”zalecastudiowanie samej Biblii bez Strażnic.


Strażnica z 1 czerwca 1982 roku na str 11

raz pierwszy w roku 1895 niektórzy sympatycy Strażnicy Syjońskiej wysunęli sugestię /skąd się wzięła ta sugestia z jakiego ducha?/ (…) że do tego czasopisma odnoszą się słowa ‚ten niewolnik’ (który werset utożsamia  strażnicę z tym niewolnikiem?)  (…) wrogowie zaczęli się gwałtownie (? a na czym polegała ta gwałtowność) sprzeciwiać temu poglądowi (…) 1 października 1909 roku napisano (…) Nasi Przyjaciele utrzymują (pytanie kim są przyjaciele? brak argumentu biblijnego w twierdzeniu przyjaciół), że podług tego wersetu pod koniec obecnego wieku Ewangelii nasz Pan nie będzie szerzył Prawdy przy użyciu wielu kanałów, lecz tylko przez jeden (.,,). Twierdzą oni (czy twierdzenie jest argumentem? NIE), że każdy z nich poznał teraźniejszą Prawdę bezpośrednio z publikacji Towarzystwa Strażnica lub pośrednio od takich, którzy uzyskali oświecenie przez ten kanał łączności. Cieszy ich to więc, że jako „współsłudzy” mogą dołożyć ręki do dzieła Prowadzonego przez Towarzystwo,  i są przekonani, iż w ten sposób stosują się do kierownictwa Boskiej Opatrzności, jak też do wskazówek zawartych w Słowie Bożym. /o wrogach czyli „opozycji” napisano/ „Chcą zwrócić gdzie indziej umysły tych, którzy przyjęli oświecenie. I mówią im, że każdy powinien na własną rękę szukać skarbów prawdy Bożej oraz te publikacje Towarzystwa były po prostu pierwszym krokiem do dalszego rozwoju, ale przedstawiane w nich nauki z czasem pozostaną daleko w tyle. Tacy nielojalni „współsłudzy” sugerują ponadto, iż zachodzi niebezpieczeństwo kultu Towarzystwa i że chcąc temu zapobiec, trzeba koniecznie odwrócić się doń tyłem lub mówiąc dosadniej, dać mu kopniaka. Powiadają, Możemy studiować Biblię, lecz wyrzućmy publikacje Towarzystwa!”


Uzasadnienie jw. sprowadza się do następującego rozumowania

Bóg ustanowił „kanał łączności” czy to Ci się podoba czy nie to tak jest a nasi przyjaciele, tzn zwolennicy utrzymują, że ten kanał to „my” czyli Towarzystwo Strażnica organ wydawniczy Ciała Kierowniczego. I inaczej Biblii nie zrozumiesz a Bóg nie będzie „oświecał” pojedynczego człowieka z osobna. A który werset biblijny mówi o istnieniu „kanału łączności”? Żaden. Dlaczego to co „utrzymują przyjaciele” ma być słuszne? Nawet wypowiedź Jezusa o „niewolniku” nie zawiera informacji, że„niewolnik” będzie „kanałem łączności z bogiem”.

Wypowiedź Jezusa z Mateusza 24:45-47 wg przekładu Nowego Świata

„Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? (miał dawać pokarm a nie być kanałem łączności między bogiem a ludźmi – w Biblii nie ma również napisane „wierny niewolnik” będzie wydawał Strażnicę a „zły niewolnik” będzie go krytykował, bo wtedy wszystko byłoby zrozumiałe) Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem.” Po raz kolejny lekceważenie rady Pawła z 1 Koryntian4:6 „Nie wychodźcie poza to, co jest napisane”

Wobec tego pytanie kim jest „zły niewolnik”?