Świadkowie Jehowy zdaniem CK to naród wybrany.


Sam rozsądek podpowiada, że tylko jedna religia może być prawdziwa.Jest to zgodne z zasadą, że prawdziwy Bóg nie jest Bogiem nieporządku lecz pokoju. (1 Koryntian 14:33) Kto więc dziś stanowi społeczność prawdziwych czcicieli Boga? Nie wahamy się powiedzieć, że są nimi Świadkowie Jehowy. – czytamy w książce Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Skąd ta pewność, że wasza religia jest prawdziwa? Nie macie na to nadprzyrodzonych dowodów, nie dysponujecie żadnymi cudownymi darami. I czy z upływem lat nie musieliście dokonywać w swych poglądach i w naukach pewnych zmian? Skąd zatem przeświadczenie,że prowadzi was Bóg? – cytat pochodzi z książki ŚWIADKOWIE JEHOWY GŁOSICIELE  KRÓLESTWA  BOŻEGO str 704.

Dalej napisano.

Skąd ta pewność że wasza religia jest prawdziwa? (…) Aby odpowiedzieć (…) warto rozważyć, jak Jehowa wybrał i prowadził swój lud w starożytności.

Bóg dokonuje wyboru w czasach biblijnych.

W XVI wieku p.n.e. Jehowa zgromadził Izraelitów pod górą Synaj i dał im sposobność zostania Jego narodem wybranym. (…) Powiedział„Jeżeli pilnie będziecie słuchać głosu mojego (…) będziecie szczególną moją własnością. (…) lud odparł „Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan (Jehowa, NW) wypełnimy”. (….)Izraelici zostali wybrani przez Boga. (….) /str 705/ w I wieku n.e. sytuacja się radykalnie zmieniła (…) Izraelici(…) zostali (…) odrzuceni przez Jehowę (….) W dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku (Jehowa) swego świętego ducha na naśladowców Jezusa (…) dzięki czemu stali się „rodem wybranym(…) narodem świętym, ludem na szczególną własność”. (…)Czy w czasach biblijnych do rozpoznania tych, których Bóg wybrał i prowadził, zawsze potrzebne były nadprzyrodzone znaki czyli cuda?Wcale nie. (…) W Biblii zapowiedziano, że cudowne dary z I wieku ‚będą usunięte’ (1 Koryntian 13:8) Nastąpiło to po śmierci ostatniego z 12 apostołów (…)

Jak Bóg dokonuje wyboru obecnie?

(…)wskazał (…) że podczas „zakończenia systemu rzeczy”uwidoczni się wyraźna różnica między „pszenicą”(prawdziwymi chrześcijanami) a „chwastami” /str 706/(chrześcijanami rzekomymi). „Wybrani” wyobrażeni przez pszenicę, zostaną jak w I wieku zgromadzeni do jedynego prawdziwego zboru chrześcijańskiego. (Mat 13:24-30, 36-43, 24:31)(…) Jezus przedstawił (…) członków tego zboru jako„niewolnika wiernego i roztropnego”(…) Do owego wiernego niewolnika miała się przyłączyć „wielka rzesza”(…).

Po czym mieli być rozpoznani prawdziwi czciciele Boga żyjący w czasie końca? Czy po tym, że mają zawsze rację i nigdy się nie pomylą?Nawet apostołowie potrzebowali skorygowania. (Łuk 22: 24-27, Gal2:11-14) Kto tworzył jedyną prawdziwie chrześcijańską organizację, gdy w roku 1914 rozpoczęły się dni ostatnie tego świata? Mnóstwo kościołów chrześcijaństwa utrzymywało że reprezentują Chrystusa. (…) Czy któryś z nich spełniał wymagania podane w Piśmie Świętym?

Ów jedyny zbór chrześcijański musiałby stanowić organizację, która opiera się na Piśmie Świętym jako głównym autorytecie, anie tylko cytuje pojedyncze wersety, odrzucając pozostałe, jeśli nie odpowiadają jej obecnej teologii. (Jana 17:17, 2 Tym 3:16,17)Musiałaby to by być organizacja, której wszyscy członkowie – nie tylko jednostki – wzorem Jezusa naprawdę nie są częścią świata.(…)Prawdziwa organizacja chrześcijańska dawałaby świadectwo, że Bóg ma na imię Jehowa, i wykonywałaby dzieło zlecone przez Jezusa – głosiłaby dobrą nowinę o Królestwie Bożym. (…)Prawdziwych czcicieli Boga znano by również z ofiarnej miłości wzajemnej,(…). Jest rzeczą oczywistą, że gdy w roku 1914 rozpoczął się czas końca,żaden z kościołów chrześcijaństwa nie odpowiadał miernikom biblijnym obowiązującym jedyny prawdziwy zbór chrześcijański.”koniec cytatu z książki.


W poprzednim poscie pisałem że, z niebios jest kierowana działalność Świadków Jehowy i podałem argumenty podane przez wydawcę w nich były cudowne zdarzenia. Teraz wydawca udowadnia że, organizacja Świadków Jehowy jest w prawdziwej religii nie potrzebne są kutemu, żadne potwierdzenia w postaci cudów. Warto dodać że, organizacja opiera się zacytuję „Ów jedyny zbór chrześcijański musiałby stanowić organizację, która opiera się na Piśmie Świętym jako głównym autorytecie” pomijając poszczególne nauki głoszone nią, samo słowo „organizacja” nie występuje w Biblii. Więc jak może się jakaś ludzka konstrukcja(słowo – „organizacja”)opierać się na Piśmie Świętym skoro ono o niej nie mówi? Jezus mówi w Ewangelia Jana 17:17 Słowo Boże „jest prawdą” i ono nie mówi o „organizacji bożej” przeocza tak istotny „fakt”.Dlaczego?


Co myślisz o tym? Jesteśmy ciekawi Twojej opinii.