Madrość roztropnego to poznanie właściwej drogi.

 

  Czytam wypowiedzi różnych osób mających  odmienne punkty widzenia w kwestiach dotyczących zbawienia u Boga a więc tego co jest przyjętą w/g nich prawdą o wszystkim co się dzieje pod słońcem. I nasuwa się szereg pytań dotyczących niespójności, niekonsekwencji i wreszcie braku mądrości mieszczącej się w głoszonych poglądach jako jedynie słusznych i rzekomo pochodzącychBoga.
Pisze ogólnie bo w istocie braki w rzeczowej argumentacji, potwierdzającej głoszone poglądy dotyczą wielu religii, nie tylko Świadków Jehowy choć o nich a raczej naukach jest ten blog ale też tych również którzy ich krytykują. A do tego zadziwiać może mimo to obrona, tychże poglądów w sposób świadczący o braku nie tylko miłości ale szacunku do rozmówców i taki stosunek do inaczej myślących w istocie dyskredytuje punkt widzenia tego który tak postępuje. Czy można bronić wartości i sprawiać aby rozmówca czuł się nic nie warty bo myśli inaczej i przy tym cały czas mu ubliżać? Nie. Tym bardziej jeśli chodzi kwestiereligijne. Nie należy się wtedy dziwić, jeśli tak ktoś postępuje, że sprzyja odcinaniu się
innych od jakiejkolwiek religii i stawaniu się ateistami oraz agnostykami.
Przypowieści 14:8
bw „Mądrość roztropnego to poznanie właściwej drogi,leczgłupotagłupcówzawodzi.”

1Koryntian 14:25bw „skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: Prawdziwie Bóg jest pośród was.”

Dan 5:11 bw Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów.W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość jak mądrość bogów. Król Nebukadnesar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, Chaldejczykami i astrologami, – więź z Bogiem u Daniela była widoczna wzbudzając  powszechny szacunek i uznanie. U niego zaś nie było ośmieszania rozmówców.

5Mojżeszowa4:6
Zachowujcie je więc i spełniajcie, gdyż jest to mądrość wasza i wasze zrozumienie w oczach ludów, które usłyszawszy wszystkie te przepisy, powiedzą: ‚Ten wielki naród jest niewątpliwie ludem mądrym i odznaczającym sięzrozumieniem’. – miała być widoczna niezwykłość w mądrych prawach wśród ludu Bożego, bez chwalenia się tego ludu.

Te kilka wersetów biblijnych ukazuje, że mądrość tkwiąca w tym co płynie od Ojca z góry jest dostrzegalna dla innych w wypowiedziach i zachowaniu.Więź z nim powoduje łatwiejszy lepszy kontakt z innymi i wzbudza szacunek u innych. Mimo, że nie muszą podzielać punktu widzenia. Czy tak? A jak jest w rzeczywistości? Nie jest tak, bo toczą się uwłaczające dyskusje rzekomo w obronie prawdy o Bogu połączone z poniżaniem rozmówców. Smutne.