Świadkowie Jehowy o praktycznej stronie religii

 

  „1.Większość religii opiera się na pewnym zbiorze wierzeń lub doktryn ale często tworzą one gąszcz teologiczny, w którym przeciętny laik zupełnie się gubi. Zawsze sprawdza się zasada przyczyny i skutku. 2.Zgodnie z nią nauki danej religii powinny oddziaływać na osobowość i zachowanie każdego jej wyznawcy. A zatem ogólnie rzecz biorąc, czyjeś o postępowanie jest w mniejszym, czy większym stopniu odzwierciedleniem przekonań religijnych.Jaki wpływ wywiera na ciebie twoja religia? 3.Czy dzięki niej zdobywasz się na życzliwość, wspaniałomyślność, uczciwość, pokorę wyrozumiałość, i współczucie?” – książka „Człowiek poszukuje Boga” – wydawnictwo Świadków Jehowy str. 12 akapit 19 /numeracja autora bloga aby ułatwić odniesienie się do zdań z cytowanej w/w książki/

  Pamiętaj powyższe stwierdzenia, nie  dotyczą jako kryterium oceny religii  Świadkowie Jehowy ale zdaniem Ciała Kierowniczego , dotyczą wszystkich innych religii. Czytelnicy mogą sami ocenić w jakim  stopniu mogą je zastosować do wierzeń znanych we własnych poglądach  lub wyuczonych. Spróbujmy sprawdzić, czy nie można zastosować, mimo wszystko tych stwierdzeń z książki „Człowiek poszukuje Boga” do religii Świadków Jehowy.

1. Użyjmy przykładu z dyskusji pod poprzednim postem, czym lub kim jest niewiasta z Biblii  w księgi Rodzaju 3:15 w/g Ciała  Kierowniczego  Świadków. 

  1.Niewiasta (organizacja) to małżonka samego Boga złożona z niebiańskich stworzeń duchowych przebywających w niebie.

  2.Niewiasta (oblubienica -144 000) czyli  zbór (kościół) złożony z tych którzy będą razem z Jezusem (oblubieńcem) panować w niebie a wywodzących się tylko zdaniem CK ze Świadków Jehowy.

Ta pierwsza niewiasta (organizacja) jest ziemska i niebiańska: ziemska jej część obecnie dba o  potrzeby duchowe owiec  (Świadków Jehowy) rozproszonych po całej ziemi, jak również ludzi z poza organizacji.(głoszenie ewangelii, wydawanie różnych publikacji i ich rozpowszechnianie).

Potocznie nie należy wykluczyć , że nawet  niejeden ze Świadków Jehowy mówiąc o biblijnej „niewieście” zwanej organizacją, może ów termin zastosować do Towarzystwa Strażnica. Dlaczego?  To jednak błąd, bo nie może WTS być „niewiastą” która lub której „potomstwo” zetrze głowę „węża”- szatana.

Czy nie trudno się w tym pogubić? Kim jest niewiasta z księgi Rodzaju 3:15? A miało być skomplikowane tylko zdaniem CK w religii fałszywej. Natomiast u Świadków Jehowy jest to zdaniem CK jasne i przejrzyste. Czy tak jest? NIE.

2. Czy stosunek do np. wykluczonych głoszony przez CK oddziałuje na zachowanie pozytywnie? Przypisywanie czasami im różnych czynów (nie mają możliwości wyjaśnić innym,  że to są kłamstwa),usprawiedliwiających  niechęć czy wyraźną nienawiść. Skutkiem tego znane są przypadki samobójstw, wśród wykluczonych spowodowane ich traktowaniem. Czy to jest pozytywne i chwalebne godne naśladowania i pochodzące od Boga. NIE.

3. Czy przedstawianie siebie „ustami” CK , jako bożych wybrańców sprzyja odzwierciedlaniu tych szlachetnych cech (życzliwość, wspaniałomyślność, uczciwość, pokorę wyrozumiałość, i współczucie)? Czy sprzyja raczej zadufaniu w sobie czyli „pysze tego ludu”? A  godne zachowania są jednostkowe lub na pokaz i jeśli są to czy rzeczywiście ukształtowane dzięki organizacji? 

„Niech inny Cię chwali a nie Twoje własne usta” Przypowieści Sal. 27:2 

„Obwiniają cie twoje usta, a nie ja; i twoje własne wargi odpowiadają przeciw tobie.” NS Hioba 15:6

Co myślisz o tym?