Dobieraj słowa jakimi mówisz do innych radzi CK.

 

 

   Kontynuując poprzedni temat można zobaczyć jak Ciało Kierownicze Świadków Jehowy radzi członkom  organizacji właściwie dobierać słowa a  na ten temat w książce  „Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej” na stronie 160 czytamy „Słowa są niezwykle skutecznym narzędziem porozumiewania się. Ale aby spełniły swój cel, muszą być starannie dobrane. Wyraz odpowiedni w jednej sytuacji niekoniecznie będzie stosowny w innej. Żartobliwe wyrażenie użyte niewłaściwie może się zmienić w „słowo bolesne”. Posługiwanie się takimi wyrażeniami niekiedy po prostu świadczy o bezmyślności i nie liczeniu się z drugimi. Po za tym niektóre słowa mają dwa znaczenia, a jedno z nich jest obraźliwe lub upokarzające (Prz.12:18; 15;1) Natomiast „dobre słowo”, raduje serce tych do których jest kierowane. (Prz. 12:25) Znalezienie odpowiednich słów wymaga wysiłku, nawet od kogoś inteligentnego. (…) w kwestii okazywania drugim respektu Biblia stawia wyższe wymagania niż niejedno prawo czy obyczaj. Zachęca bowiem chrześcijan, by szanowali ludzi wszelkiego pokroju. (1 Piotra 2:17) Jeśli serce  pobudza nas do słuchania tego polecenia będziemy się odnosić z szacunkiem do wszystkich, bez względu na wiek.

A teraz ciekawostka

Niestety,wielu ludzi nie będących prawdziwymi chrześcijanami używa języka obraźliwego i wulgarnego.  Może im się wydawać, że takie dosadne słowa przydadzą mocy ich wypowiedziom. Albo po prostu mają żałośnie ubogie słownictwo.” koniec cytatu

Na ile na zebraniach członków organizacji Świadków Jehowy udaje się praktycznie nauczyć stosowania owych rad ze wspomnianej w/w książki to proszę ocenić drodzy czytelnicy. Moim zdaniem to jest tylko teoria z praktyką niewiele lub nic nie mająca wspólnego. A w stosunku do „byłych braci” nie wspomnę.

Proszę zwrócić uwagę, że wielu ludzi nie będących prawdziwymi chrześcijanami używa takiego języka obraźliwego i wulgarnego.

Zdaniem wydawcy takie zachowanie  nie dotyczy  członków tejże organizacji, bo oni są prawdziwymi chrześcijanami i właściwie „dobierają słowa” a wyznawcy innych religii opartych o naukę Chrystusa , to tylko „podróbki” i posługują się „mową wulgarną”.

To mam pytanie w tym kontekście, czy Świadkowie Jehowy są prawdziwymi chrześcijanami czy nie? Moim zdaniem nie.