Bułgaria – napaść na Świadków Jehowy.


   Poniżej trzy informacje o incydencie w Bułgarii, dotyczącym napaści na świadków Jehowy zgromadzonych na obchodzone przez  nich doroczne święto Pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa podane przez PAP, RMF 24 i komunikat Biura Prasowego Towarzystwa Strażnica. Proszę zwrócić uwagę czym się różnią, te informacje z różnych źródeł, jeśli chodzi zorientowanie czytelnika o okolicznościach związanych z napaścią na Świadków Jehowy. Która jest dla nich przykra i należy współczuć ofiarom zajścia.

1. PAP

Bułgaria.Napad na siedzibę Świadków Jehowy
PAP 2011-04-18 2011-04-18 14:25

Pięć osób zostało rannych, a 10 trafiło do aresztu po napadzie przedstawicieli młodzieżówki pozaparlamentarnej partii WMRO na siedzibę organizacji Świadków Jehowy w Burgas – poinformowało w poniedziałek bułgarskie radio publiczne.
W Burgas, gdzie do incydentu doszło w niedzielę wieczorem, Świadkowie Jehowy mają jeden z trzech dużych ośrodków w Bułgarii. Apele do akcji przeciw członkom tej grupy wyznaniowej rozpowszechniono w internecie.

Kilkudziesięcioosobowa grupa zaatakowała salę, w której świadkowie Jehowy mieli zebranie. Obrzucono ich petardami i kamieniami. Według policji jeden ranny trafił do szpitala, obrażenia pozostałych czterech nie są poważne.

Nacjonalistyczna partia WMRO sprzeciwia się obecności Świadków Jehowy w Bułgarii i nie uznaje oficjalnej rejestracji tej grupy wyznaniowej, dokonanej w 1998 roku. Protesty przeciw rejestracji i zebraniom Świadków Jehowy partia organizowała od lat zarówno w Burgas, jak w Sofii i Warnie, lecz nigdy dotychczas nie dochodziło do aktów przemocy. Według mediów Świadkowie Jehowy mają około 2-3 tys. wyznawców w Bułgarii.

Z Sofii Ewgenia Manołowa

Źródło: PAP

 

Kliknij tu. Informacje za PAP2. RMF 24
Kilka osób rannych w napadzie na siedzibę Świadków Jehowy
Poniedziałek,18 kwietnia(14:33)

Pięć osób zostało rannych w ataku na siedzibę organizacji Świadków Jehowy w Bułgarii. Do aresztu trafiło 10 osób z młodzieżówki, która przyznała się do napadu.Kilkudziesięcioosobowa grupa zaatakowała salę, w Burgas,gdzie świadkowie Jehowy mieli zebranie. Obrzucono ich petardami i kamieniami.

Apele wzywające do ataku rozpowszechniane były  . Nacjonalistyczna partia WMRO, która odpowiada za atak,sprzeciwia się obecności Świadków Jehowy w Bułgarii i nie uznaje oficjalnej rejestracji tej grupy wyznaniowej. Świadkowie Jehowy mają około 2-3 tys. wyznawców w Bułgarii. Artykuł pochodzi z kategorii: Świat RMF FM/PAP


Kliknij tu. Wiadomość RMF 24


3.Komunikat Biura Prasowego Towarzystwa Strażnica
(fragmenty):

[…] Jakieś 20 minut przed rozpoczęciem uroczystości Pamiątki około 60 rozzłoszczonych mężczyzn zgromadziło się przed Salą Królestwa. […]

Świadkowie niezwłocznie zawiadomili policję, ale jej reakcja była powolna. W czasie napaści w budynku znajdowała się ponad setka osób w tym kobiety,
dzieci i osoby w podeszłym wieku. Obrażenia odniosło 5 ofiar zabranych do szpitala z poważnymi obrażeniami w tym wstrząśnieniami mózgu.

Reprezentanci partii politycznej VMRO zakłócali zebrania chrześcijańskie już wcześniej oraz poprzez media rozpowszechniali kłamstwa o Świadkach Jehowy. Doniesienia o kryminalnej działalności partii były wnoszone wcześniej z wielu powodów, ale ataki były kontynuowane. Teraz społeczność międzynarodowa przygląda się jak autorytety Rządu bułgarskiego zareagują na te akty bezprawia.

W ubiegłym roku w Bułgarii niemal 4.000 osób obchodziło uroczystość śmierci Chrystusa.
Na całym świecie jest ponad 7,5 mln Świadków Jehowy którzy w pokoju spotykają się wspólnie w celach religijnych.

Źródło: http://www.jw-media.org/bgr/20110421.htm

CK (WTS -niewolnik) twierdzi, że ma coraz lepsze zrozumienie

  Oto jak Ciało Kierownicze Świadków Jehowy przedstawia swoje interpretacje, pod kątem ich trafności, czy też przyczyny dużej zmienności w czasie. Tak jak do uzasadnienia istnienia obecnie „niewolnika wiernego i roztropnego” używa wypowiedzi Jezusa z Ewangelii Mateusza 24:45-47, tak do uzasadnienia, nie do końca jasnego zrozumienia lub jego brak, używa  wypowiedzi z Przypowieści 4:18 ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień” Tak to zagadnienie przedstawiono na str 14 w STRAŻNICY z 15 STYCZNIA 2005 akapity 17-20 cytuję:


Wyzwoleni z ciemności i ucisku – /czy na pewno wyzwoleni?/


17.Po śmierci Jezusa uczniowie odważnie posłuchali jego nakazu, by głosić o nim „zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei i Samarii, i aż do najodleglejszego miejsca na ziemi” (Dzieje1:8). Choć na nowo powstały zbór chrześcijański co rusz spadały prześladowania, Jehowa mu błogosławił, zapewniał duchowe oświecenie oraz wzrost liczebny (Dzieje 2:47; 4:1-31; 8:1-8).

18.Natomiast przeciwnicy dobrej nowiny mieli przed sobą coraz mroczniejszą przyszłość. W Księdze Przysłów 4:19 czytamy: „Droga niegodziwych jest jak mrok; nie wiedzą, o co się potykają”.„Mrok” zaczął gęstnieć w roku 66, gdy wojska rzymskie obległy Jerozolimę. Z niezrozumiałych powodów na jakiś czas się wycofały, ale w roku 70 wróciły i obróciły miasto w ruinę. Według żydowskiego historyka Józefa Flawiusza zginęło wówczas przeszło milion Żydów. Ale wierni chrześcijanie uszli cało. Dlaczego? gdy tylko zakończyło się pierwsze oblężenie i usłuchali nakazu Jezusa i uciekli z miasta (Łukasza 21:20-22).

19.Nasza sytuacja jest bardzo podobna. Nadchodzący wielki ucisk położy kres    niegodziwemu szatańskiemu systemowi rzeczy. Ale lud Boży nie ma powodu do obaw, gdyż Jezus przyrzekł: „Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy” (Mateusza 28:20). Chcąc umocnić wiarę pierwszych uczniów i przygotować na przyszłe wydarzenia, Jezus dał im w swej niebiańskiej chwały. A dzisiaj? W roku 1914 wizja ta się spełniła. Jakże wzmocniła wiarę ludu Bożego! Jednocześnie stanowi zapowiedź cudownej przyszłości, a słudzy Jehowy stopniowo otrzymują w nią wgląd. W dzisiejszym coraz mroczniejszym świecie „ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień” (Przysłów 4:18).

20.Jeszcze przed nadejściem roku 1914 mała grupka namaszczonych chrześcijan zaczęła pojmować istotne prawdy dotyczące powrotu Pana. Na przykład zrozumieli oni, że powrót ten będzie niewidzialny, na co wskazało dwóch aniołów, którzy w roku 33 ukazali naśladowcom Jezusa podczas jego wniebowstąpienia. Kiedy obłok zabrał go uczni z oczu, aniołowie ci powiedzieli: „Ten Jezus który został od was wzięty do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki go widzieliście idącego do nieba” (Dzieje 1:9-11). koniec cytatu


Po przeczytaniu tego fragmentu ze strażnicy można zauważyć, że wypowiedź z księgi Przypowieści jest kluczowa dla zrozumienia. Dlaczego interpretacja stosowana w literaturze Towarzystwa Strażnica, dotycząca proroctw, nauk biblijnych oficjalnie przyjętych przez Ciało Kierownicze i podawanych jako przyjęte przez Świadków Jehowy jest tak zmienna? Powstaje szereg pytań. Czy rzeczywiście po to została zapisana w Biblii taka wypowiedź? Czy miała ona obrazować, stopniowe wprowadzanie ludu bożego w zrozumienie woli bożej? I czy do tego celu miał być powołany „niewolnik wierny i roztropny”, aby to objawiać innym ? Czy w Biblii są przykłady podane aby kiedykolwiek, Bóg tak czynił stopniowo informował swoich sług o swoich zamiarach? I przy tym zmieniał zdanie, doprecyzowywał lub było widoczne „kluczenie”? NIE. Przypowieść podaje „ ścieżka prawych jest jak jasne światło” Wokół miał być mrok a ta ścieżka miała być jasna. Przysłów 4:19 czytamy:„Droga niegodziwych jest jak mrok; nie wiedzą, o co się potykają” Czy tak było pomijając już czy ta przypowieść jest prorocza i czy zapowiadała powstanie Towarzystwa Strażnica?


Jeśli wiesz coś interesującego na powyższy temat napisz.

  

Uwaga: Blog nie służy do kreowania się kogokolwiek, włącznie ze mną a więc nie będzie informacji o Andrzeju czyli o mnie. Wiem że mogą  być ciekawe, ale tak ma być. Zapraszamy do dyskusji o temacie postu, o ile masz istotne informacje  dotyczące poruszanego zagadnienia.Mów prawdę radzi CK.

  Z całą pewnością gdyby członkowie organizacji zwanej „organizacją Jehowy” stosowali się do tego aby mówić prawdę, całkowicie inaczej wyglądałaby sytuacja wewnątrz tej organizacji. A takie niewygodne fakty dotyczące wyjaśnień zawartych w publikacjach Towarzystwa Strażnica nauk i zmieniających się poglądów, pozostających w konflikcie z tym co mówi Pismo Święte. Następnie powody wykluczeń tzw. „odstępców” za wskazywanie tych niezgodności z Biblią nauk podawanych przez WTS czy też rezygnacji z pozostawania członkiem organizacji coraz większej ilości osób z takich samych powodów. Tylko wewnątrz nie mówi się prawdy w tej sprawie. O byłych członkach organizacji można powiedzieć wszystko co „złe”. Tylko czy aby chronić interes organizacji,  da się nie kłamać? A w przeciwieństwie do tego, słusznie się radzi w książce i tak być powinno bez względu, na to kogo to dotyczy. Cytuję


„Stale pamiętaj o dniu Jehowy” na str 116


(…) Micheasz oznajmił: „jego bogacze są pełni przemocy, jego mieszkańcy mówią fałsz, a język w ich ustach jest zwodniczy” (Micheasza  6:12). Pamiętajmy więc, że prorocy wyraźnie potępili „zwodzenie” oraz tych, którzy mieli „zwodniczy język”. Dlatego nawet chrześcijanin, który na pewno nie kłamie rozmyślnie, powinien rozważyć: Czy nie próbuję czasem „zwodzić” innych albo czy nie  mam „zwodniczego języka”? Czego Bóg wymaga ode mnie pod tym względem?


11. Z drugiej strony Bóg wyjaśnił przez proroków, jakiego dobrego postępowania od nas wymaga. W Księdze Zachariasza 8:16 czytamy:„Oto, co winniście czynić: Mówcie prawdę jeden do drugiego. Sądźcie w swych bramach zgodnie z prawdą i sądem pokoju”. Za dni Zachariasza bramy były miejscem publicznym, w którym starsi rozpatrywali sprawy sądowe (Rut 4:1; Nehemiasza 8:1). Ale Zachariasz nie twierdził, ze należy być prawdomównym tylko w takich okolicznościach. Oczywiście musimy być uczciwi podczas załatwiania rożnych rzeczy na płaszczyźnie oficjalnej, ale jesteśmy też usilnie zachęcani do mówienia prawdy jeden do drugiego” W grę wchodzą więc także rozmowy prowadzone w zaciszu domowym ze współmałżonkiem lub krewnymi, jak również codzienne rozmowy z duchowymi braćmi i siostrami — osobiste, telefoniczne czy jeszcze inne. Wszyscy mają prawo oczekiwać, że to, co mówimy, jest prawdą. Chrześcijańscy rodzice powinni wpajać dzieciom, jak ważne jest stronienie od fałszu. Dzięki temu będą one dorastać ze świadomością, że Bóg każe wystrzegać się „języka oszukańczego” i że zawsze trzeba mówić prawdę (Sofoniasza 3:13). koniec cytatu 


Czy tak jest jak podano w tej książce? NIE. W świadomości Świadków Jehowy jest, że to co służy kształtowaniu pozytywnego obrazu organizacji jest „głoszeniem prawdy”.Nawet jak przy tym występuje przeinaczanie faktów ,bądź ewidentne kłamstwa., w celu usprawiedliwienia organizacyjnych nieprawidłowości. Jeśli znasz czytelniku, fakty w tej sprawie. Napisz.


Ścisłość informacji wg CK

  Sprawdzaj ścisłość informacji. W zilustrowaniu i objaśnieniu pewnych myśli mogą ci pomóc informacje o niedawnych wydarzeniach, cytaty oraz relacje z czyichś przeżyć. Ale jak się upewnić, że są one zgodne z prawdą? Możesz na przykład starać się je czerpać tylko z wiarygodnych źródeł. Pamiętaj też, że trzeba sprawdzać ich aktualność. (…)

Kiedy się upewnisz co do rzetelności źródła, dobrze przemyśl, jak zamierzasz użyć określonych informacji. Sprawdź, czy twój sposób wykorzystania cytatów i danych liczbowych będzie zgodny z kontekstem, z którego zostały wyjęte. Starając się wypowiadać dobitnie, uważaj, żebyś na przykład wyrażenia „niektórzy ludzie” nie zamienił na „większość”, „wiele osób” —na „wszyscy” a „w niektórych wypadkach” —na „zawsze” Gdybyś zawyżał liczby i wyolbrzymiał fakty, rozmiary zjawisk bądź powagę sytuacji, słuchacze mogliby zacząć wątpić w twoją rzetelność.

Jeżeli przekazując informacje, zawsze dbasz o ścisłość, zyskasz opinię osoby szanującej prawdę. Postawi to w dobrym świetle wszystkich Świadków Jehowy. A co ważniejsze, przysporzy chwały „Jehowie, Bogu prawdy” Ps 31:5)” cytat z książki „Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej” str 225 rok 2002

Opis rozwoju działalności Świadków Jehowy na Kubie z książki „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa” zawiera takie „zwroty akcji” których zestawienie może nasuwać cały szereg wniosków zarówno, co do rzetelności, jak też widocznych sprzeczności podawanych informacji. Jest wyraźna sprzeczność,między radami w książce do szkoły, a tym co poniżej przeczytamy. Dlaczego? Czy tu też chodzi o nowe światło? Różnica wydania książek to 7 lat. Występują w książce, nie tylko zwroty sprzeczne ze sobą,  przy tym jednocześnie  barwne, i do  tego jeszcze najczęściej  nic nie mówiące.

Oto one z roku 1995:

W lutym 1943 wysłano misjonarzy na Kubę ….

W1932 roku przez radio w Hawanie przemawiał J.F. Rutherford.. do kogo skoro jeszcze nie było tam śj? pierwsi ochrzczeni 1934 roku, a nazwę przyjęto w 1931?

Pierwsi kubańczycy dali się ochrzcić w 1934, a w ich ślady poszli inni…..jakie ziarna dotarły w roku 1910, skoro jeszcze śj, nie było wcale na świecie?

W roku 1936 było na Kubie zaledwie 40 głosicieli Królestwa

Ziarna prawdy biblijnej dotarły na Kubę już w roku 1910 ….dotarły nauki WTS a nie świadków Jehowy a czy były to prawdy w rozumieniu CK?

Wzrost był jednak niewielki. zdanie zaraz po   wizycie J.F.Rutherforda w roku 1932 ……..jaki mógłby być wzrost, skoro zaczęto chrzcić w roku 1934?

w roku 1943 przybyli na Kubę misjonarze wyszkoleni w Gilead..

od przyjazdu misjonarzy nastąpił jeszcze bardziej dynamiczny rozwój… a jak mógł  być bardziej dynamiczny, skoro był wcześniej niewielki? chyba raczej chodzi o zaznaczenie wartości szkoły Gilead, czy tak?

Tamtejsze pole duchowe okazały się niezwykle urodzajne….o jakie pola chodzi i jaki niezwykły urodzaj?

Tylko 1,4 procent z ich grona uznawało się za namaszczonych duchem braci Chrystusa…

mówiąc językiem CK nie należących do wielkiej rzeszy

Wielka rzesza zaczyna być widoczna w Ameryce Łacińskiej

W lutym 1943 roku, w połowie wojny, przygotowując się do jej wykonywania dzieła po jej zakończeniu, Towarzystwo Strażnica otworzyło w Nowy Jorku Szkołę Gilead przysposabiającą misjonarzy do służby na terenach zagranicznych. Jeszcze przed końcem owego roku 12 absolwentów tej szkoły zaczęło usługiwać na Kubie. Tamtejsze pole duchowe okazały się niezwykle urodzajne. Ziarna prawdy biblijnej dotarły na Kubę już w roku 1910. Trzy lata później wygłosił tam wykład C.T.Russell. W 1932 roku przez radio w Hawanie przemawiał J. F. Rutherford, a jego wystąpienie retransmitowano w języku hiszpańskim. Wzrost był jednak niewielki. W owych czasach panował tam analfabetyzm i często spotykało się uprzedzenia na tle religijnym.  Z początku zainteresowani wyłaniali się głównie wśród ludności  anglojęzycznej pochodzącej z Jamajki oraz z innych krajów. W roku 1936 było na Kubie zaledwie 40 głosicieli Królestwa.Ale sadzenie i nawadnianie ziaren prawdy o Królestwie zaczęło z  czasem wydawać piękne owoce. Pierwsi kubańczycy dali się ochrzcić  w 1934, a w ich ślady poszli inni. Począwszy roku 1940 służbę od domu do domu w tym kraju wspierały codzienne audycje radiowe i śmiałe świadczenie na ulicach. Kiedy w roku 1943 przybyli na Kubę misjonarze wyszkoleni w Gilead, było tam 950 osób które przyjęły dobrą nowinę i głosiły ją drugim choć nie wszystkie czyniły regularnie. W ciągu dwóch lat od przyjazdu misjonarzy nastąpił jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. W roku 1945 na Kubie działało już 1894 świadków Jehowy. Chociaż na ogół wywodzili się z religii głoszącej, że każdy kto wiernie chodzi do kościoła, znajdzie się w niebie to jednak ogromna większość  tych, którzy zostali Świadkami Jehowy niewątpliwie uchwyciła się nadziei na życie wieczne w raju na ziemi. (1 Mojż. 1:28; 2:15; Prz. 37:9, 29 ;Obj. 21:3, 4). Tylko 1,4 procent z ich grona uznawało się za namaszczonych duchem braci Chrystusa.-” cytat ze str 458, 459 „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa” rok 1995

Napisz co interesującego widzisz w powyższym tekście, przydatnego dla innych czytelników, jeśli masz takie spostrzeżenia.