Od myśli do skutków

Od myśli do skutków.

Myśli prowadzą do czynów, a te z kolei pociągają za sobą skutki. Salomon opisuje związek między czynami a myślami, porównując prawych z niegodziwymi. Pisze: „Myśli prawych są sprawiedliwością; kierownictwo niegodziwych to zwodzenie. Słowa niegodziwców to czyhanie na krew, lecz prostolinijnych uwolnią ich usta” (Przysłów12:5, 6).

Już nawet myśli osób dobrych są szlachetne i skoncentrowane na tym, co słuszne i sprawiedliwe. Ponieważ prawi miłują Boga i bliźnich, kierują się dobrymi intencjami. Natomiast niegodziwi powodują się samolubstwem. Dlatego ich zamiary oraz metody, jakimi wprowadzają je w życie, są zwodnicze. Ludzie tacy postępują zdradziecko. Bez wahania zastawiają pułapki na niewinnych, na przykład posuwają się do fałszywych oskarżeń w sądzie. Słowa wypowiadane przez nich są jak „czyhanie na krew” tych niewinnych ofiar, gdyż mają na celu ich skrzywdzenie. Prostolinijni, którzy są świadomi niegodziwych knowań i posiadają mądrość niezbędną do zachowania ostrożności, potrafią uniknąć tego niebezpieczeństwa. Mogą nawet ostrzec nieostrożnych i tym samym uchronić ich przed zwodniczymi zamysłami niegodziwców.

Jak się powiedzie prawymi niegodziwym? „Niegodziwcy zostają obaleni i już ich nie ma”,odpowiada Salomon, „lecz dom prawych się ostoi” (Przysłów12:7). Użyte tu słowo „dom” według pewnego dzieła „mieści w sobie wszystko, co ma związek z domem, i wszystko, co cenne dla człowieka — to, co pozwala mu godziwie żyć”. Odnosi się nawet do rodziny i potomków prawego. W każdym razie sens tego przysłowia jest jasny: prawi ostoją się nawet w obliczu przeciwności.” cytat ze Strażnicy str. 30 z roku 2005 wydanie z 15 stycznia.

Można powiązać powyższy tekst z wypowiedziami Jezusa: Łk 6:45 nwt-pl „Człowiek dobry wydobywa dobro z dobrego skarbu swego serca, ale niegodziwy wydobywa ze swego niegodziwego skarbu to, co niegodziwe: bo z obfitości serca mówią jego usta.” Mt 15:19 bw „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.” Mk 7:21 bw „Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa,”

A tego co w sercu nie widać, nim stanie się czyn. Nie ujawnia się „co kto myśli” z obawy zagrożenia konsekwencjami. Wiadomo szczerość „nie popłaca”, w różnych sytuacjach w stosunku do określonych osób. Niby z konieczności, pojawia się, gra pozorów i ciągłe analizowanie „co można mówić” lub nie w rezultacie obłuda. Czy to jest „dobre”?

Propozycje radzenia sobie ze stresem

(…)Biblia pomaga nam też zwalczać stres przez zachęcanie nas do prowadzenia urozmaiconego i zrównoważonego życia. Jedni zapamiętują się w pracy, drudzy pracują rzadko. Niektórzy zawsze są poważni, a inni nigdy. Każda taka krańcowość prawie niezmiennie stwarza problemy i wywołuje stres. Przeczytajmy jednak wypowiedź z Księgi Kaznodziei 3:1-8, gdzie Bóg mówi, że wszystko ma swój czas. Biblia wyraża wiec realistyczny i zrównoważony pogląd na życie. W przeciwieństwie do lenistwa praca zasługuje na pochwałę. Jednakże Biblia nalega przy tym, aby człowiek znalazł trochę czasu na rozrywkę i się cieszył się owocami swej pracy (Kaznodziei 3:12,13; 10:18; Przysłów 6: 9-11). Dobrze jest od czasu do czasu zastanowić się poważnie nad sensem życia i nad tym, jakie życie należy prowadzić. Ale warto też odprężyć się w gronie rodziny i przyjaciół. Zależnie od tego, w jakiej mierze potrafimy się zastosować do biblijnej rady co do zachowywania równowagi, w takiej mierze będziemy mieć mniej problemów ze stresem.- „Jak znaleźć prawdziwe szczęście” str. 47 akapit 18 

Stres jest poważnym problemem, zwłaszcza długotrwały. Jak sobie z nim radzić? Na ile pomocne są powyższe rady? Na ile wyznawany światopogląd religijny w tym może pomagać? Moim zdaniem powinien.W powyższym tekście przedstawiono cały szereg sugestii z powołaniem się na wersety biblijne, które zdaniem wydawcy, są pomocne w unikaniu stresu. Warto zwrócić uwagę, na skoncentrowanie się w tym tekście, wokół zastosowania  rad z Biblii, bez przynależności do określonej grupy religijnej. Czy z tego ma wynikać, zdaniem wydawcy że radzenie sobie stresem, wiąże się  nie tyle z przynależnością do określonej religii, co zastosowaniem się do Biblii? Zdaniem wydawcy niekoniecznie. Przecież to jest tylko fragment książki.  Faktycznie jednak zdecydowanie tak.


Sumienie i wybór drogi.

  „Czy nam się to podoba, czy też nie, sumienie odzywa się w każdym z nas. Jest ono jednym z tych słodkich i gorzkich zarazem składników naszego życia, od których nikomu nie udało się jeszcze z powodzeniem uciec. Ma ono moc wzbogacić nas i dodać nam siły, ma moc określić prawdziwą wartość naszych stosunków z tymi, którzy nas znają. Wszystko zależy jednak od naszej odpowiedzi na głos tegoż sumienia. Wybór należy do nas. Najczęściej jest to wybór trudny. (…)  Większości z nas stosunkowo łatwo jest zachować dobre sumienie wtedy, kiedy waga problemów jest niewielka. Ale im większa „stawka”, im większy „koszt”, tym trudniej odpowiedzieć na pytania sumienia, dokonać moralnego osądu i zdobyć się na poniesienie konsekwencji. Gdy zaś koszt wyboru jest bardzo wysoki, wówczas stajemy na prawdziwym rozdrożu moralnym, nasze życie wchodzi w fazę poważnego kryzysu.” – fragment z wstępu do książki „Kryzys sumienia” R.Franza.

Oto kilka wersetów biblijnych na temat sumienia i jego roli w życiu każdego człowieka.


Rz 2:15 bw ” (POGANIE) DOWODZĄ też oni, że TREŚĆ ZAKONU jest zapisana W ICH SERCACH; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę;”  

Rz 9:1bw „PRAWDĘ MÓWIĘ  w Chrystusie, nie kłamię, a POŚWIADCZA MI TO SUMIENIE moje w Duchu Świętym,”


Dz 24:16 bw
„Przy tym sam usilnie STARAM SIĘ o to, abym WOBEC BOGA I LUDZI miał zawsze CZYSTE sumienie.”

1P 2:19
nwt-pl
„Jeśli bowiem ZE WZGLĘDU NA SUMIENIE wobec Boga KTOŚ ZNOSI SMUTKI i cierpi NIESPRAWIEDLIWIE, jest TO RZECZ MIŁA.”

Ciekawa rzecz jeśli poganie postępują wg prawa Bożego, bo działa w nich sumienie. To jaki cel ma, takie nauczanie religijne, które doprowadza do ostrego konfliktu sumienia u człowieka który chce być w zgodzie z wymogami „swojej religii”?  Sumienie dane od Boga każdemu. Sprzeczne ze sobą wymogi religijne, doprowadzające, do wewnętrznego konfliktu mogą być tylko wymaganiem ludzkim. Wewnętrzny konflikt to fakt, znam go z autopsji. Co ma być priorytetem, człowieka w dokonywaniu wyborów, sumienie czy ludzkie interpretacje, odrzucające jego głos? Odpowiedź jest oczywista.