Starsi u świadków Jehowy „leczą” depresję wiernych.

  Po okresie burzliwych zdarzeń związanych z rokiem 1975 dotyczących niespełnionych oczekiwań  i szeregu dramatów poszczególnych jednostek w organizacji. Powstawały osobiste pytania wymagające szybkiej odpowiedzi co do decyzji w wyborze życiowych priorytetów – konsekwencje wyborów bolesne. Decyzje oparte o wytyczne WTS, przynosiły różnorodne rozczarowania osobiste. Trzeba było coś z tym zrobić. Czy poniższe rady były odpowiedzią na wyzwanie? Oto jak pokrzepiać osoby w depresji. Rady ze STRAŻNICY nr 3 z roku1983 str 7-12.

                  „Język wyszkolony, aby

                  „pokrzepić znużonego”

JEHOWA Bóg obiecał swego czasu: „Chcę wam też dać pasterzy odpowiadających memu sercu i ci naprawdę będą was karmić, posługując się wiedzą oraz wnikliwością”. Czyż nie dodaje otuchy świadomość, że się jest pod opieką duchowych pasterzy, którzy są zarówno rozumni, jak i wnikliwi? (Jer. 3:15).(…) Starsi w zborze, dzięki coraz dokładniejszemu poznawaniu Biblii i stałemu posługiwaniu się nią oraz przejawianiu wnikliwości płynącej z serca, mogą skutecznie pomóc wielu przygnębionym. Większość nadzorców bardzo też sobie ceni praktyczne wskazówki dotyczące ich pracy pasterskiej.(…) Oczywiście starsi postąpią nieco inaczej z członkiem zboru wykazującym cechy ludzi „niekarnych” lub „pustych gadułów” (1 Tes. 5:14; Tyt. 1 :10-13,Nowy Przekład).

Niekiedy podanie krańcowo przeciwstawnych przykładów ułatwia dostrzeżenie różnicy między właściwymi a niewłaściwymi metodami działania.(…) Chcąc pomóc „duszy przygnębionej”, prawdopodobnie zapytają, dlaczego czuje się nieswojo. Nieraz wydaje się takiemu, że utracił ducha Bożego. A starsi wiedzą z przykładów biblijnych (…) że podłożem depresji może być grzeszne postępowanie.

Jeżeli więc przeczytają z daną osobą teksty biblijne dotyczące chrześcijańskiego trybu życia gotowi są potem spytać: Czy w świetle tego, co mówi Biblia,nie masz czasem jakiejś realnej podstawy, by uważać, że Bóg odebrał ci swojego ducha?(…)Ludzie ogarnięci depresją często bez żadnych uzasadnionych powodów mają przytłaczające poczucie winy. Wnikliwość pozwoli starszym zorientować się. jaka jest sytuacja. Pewna przygnębiona chrześcijanka, (…) była przekonana, że utraciła ducha Bożego. W pewnym momencie jeden ze starszych  (przypis mój) powiedział: „Naprawdę pomyśl i zastanów się, czy nie uczyniłaś czegoś złego „ Osoba ta po prostu dalej siedziała i płakała: „Ależ ja nic takiego nie pamiętam, czy chcecie żebym wymyśliła? Czy to pomoże? – odpowiedziała wreszcie, zaniósłszy się szlochem. Starsi zrozumieli, o co chodzi i spróbowali pomóc jej w inny sposób. (…) Przy zadawaniu potrzebnych pytań będą się wystrzegać wpadania w ton oskarżycielski, lecz zrobią to delikatnie, naprawdę wczuwając się w cudze położenie.(…)

   

    Starsi (…) Nie szczędząc szczerych pochwał. Niech twoje wypowiedzi oraz pytania będą proste i bezpośrednie. Mów tak, żeby można cię było łatwo zrozumieć. Trzymaj się konkretów, lecz zarazem unikaj krępujących pytań. Chcąc komuś wykazać błąd w rozumowaniu,można się posłużyć porównaniami które pobudzają do myślenia lub angażują uczuciowo w trochę podobną sprawę (…) starsi,którzy wiedzą, (…) mogą ich zachęcać do trwania w modlitwach.(…) Nawet wtedy, gdy wytrąconego z równowagi nawiedzają  złe myśli, nie musi się on uważać za człowieka bezwartościowego i potępionego przez Boga. Biblia wręcz ostrzega przed pogrążaniem się w takich medytacjach i doprowadzaniem ich” do formy dojrzałej (Jak. 1:14,15; Gal. 5:16).(…) W stanie depresji może na przykład wzbierać w kimś gniew” lub uraza. Niewielką pomocą będą wtedy słowa starszego: „Nie wolno ci żyć w takim nastroju”, albo: „Staraj się nie myśleć w ten sposób”.(…)

Jeżeli nadzorca zdoła w porę dostrzec (?) negatywną postawę przygnębionego, dopóki depresja nie rozwinie się w całej pełni, to w wielu wypadkach możliwe będzie (?) przywrócenie mu równowagi wewnętrznej i uchronienie go przed pogrążeniem się w jeszcze głębsze rozkojarzenie, które by już wymagało ingerencji lekarza. Ale i wtedy starszy może pomóc cierpiącemu lub jego rodzinie, uświadamiając im, że choroba weszła w stadium, gdzie potrzebna jest fachowa opieka.(?) Nie znaczy to bynajmniej, że ma się podejmować roli lekarza bądź też ustalać sposób leczenia. Może jednak podsunąć kilka praktycznych sugestii. (…) Starsi muszą niekiedy pomóc osobie przygnębionej w przywróceniu równowagi między różnymi zakresami jej aktywności (…) Z pewnością będą zachęcać do służenia Bogu całą duszą. (…) pewne jednostki ogarnięte głęboką depresją i nie zdolne do głoszenia od drzwi do drzwi w miarę swych możliwości były obecne przy dyskusji biblijnej prowadzonej przez innego Świadka Jehowy, a jeśli ich stan na to pozwalał, także brały w niej udział.

   

Starsi mogą się modlić razem z osobą przygnębioną i na jej intencję,unikając przy tym wypowiedzi, które pogłębiłyby u niej poczucie winy

(…)Żona pewnego podróżującego nadzorcy popadła w głęboką depresję. Napisała o sobie: „Przez całe życie byłam bardzo aktywna w służbie dla Boga i sprawiało mi to ogromną radość. Potem jednak przez jakieś trzy kwartały dręczyło mnie okropne uczucie, jakbym się znajdowała w głębinach ziemi i nie mogła się stamtąd wydostać”. Oboje z mężem musieli się wycofać z pracy odwiedzania zborów, a żona podjęła kurację pod opieką lekarza. Przeszło rok później odzyskała zdrowie na tyle, że mogła wraz z mężem powrócić do poprzedniej służby. Obecnie, oddana całą duszą Bogu tak jak dawniej, pisze: „Jestem znowu szczęśliwa w tej służbie. Ale teraz, jeśli czuję się ponad miarę zmęczona i wyczerpana, zostaję w domu I odpoczywam, starając się nie lekceważyć ostrzegawczych sygnałów organizmu. Potrafię już rozpoznać niebezpieczne, objawy i z ufnością oczekuję, że dzięki Jehowie z czasem będę mogła całkowicie wrócić do zdrowia”.


Powyższy fragment tekstu przeczy posiadaniu lub nabyciu, przez chociażby niektórych starszych „wnikliwości” potrzebnej do skutecznego pomagania „znużonym”. Czyli będącym w głębokiej depresji członkom organizacji świadków Jehowy. Skoro nadzorca podróżujący mający szkolić starszych i udzielać im rad jak mają pomagać „znużonym”, nie był w stanie pomóc własnej żonie. Jak mógł pomóc innym starszym w zdobyciu wnikliwości? Nie mógł. Jego żona podaje: „Potrafię już rozpoznać niebezpieczne, objawy” Kiedy? Po przebyciu specjalistycznego leczenia. Nie stosuje tu uogólnienia, wiem jaka jest rzeczywistość.Jak w praktyce wygląda pomoc. Jest oczywiste że owa „wnikliwość” nie istnieje a  w tekście występuje z innych przyczyn.


(…)Pocieszanie w rozmowach dusz przygnębionych wymaga sporego wysiłku. Trzeba się tego uczyć na podstawie rad ze Słowa Bożego.Trzeba też nabierać wnikliwości. Ale wyniki są warte zachodów.

Spróbuj sobie wyobrazić radość na widok kogoś, kto był załamany I ze łzami w oczach opisywał swój stan, ale potem zaczynał się zmieniać. Stopniowo zanikały łzy, oczy nabierały blasku, a twarz się rozjaśniała uśmiechem. Jakże wdzięczna jest taka osoba serdecznemu I wyrozumiałemu pasterzowi! A co najważniejsze, podoba się to naszemu współczującemu Ojcu niebiańskiemu, który „pociesza przygnębionych” (2 Kor. 7:6 Kowalski).”


Po pierwsze:

Cały tekst skoncentrowany jest na pomaganie tym którzy mają poczucie winy i wiązanie go z przypadkami depresji u członków organizacji.

Po drugie:

Występuje cały czas balansowanie między tym, że starsi „wiedzą” jak pomóc, bo są wyszkoleni „dzięki coraz dokładniejszemu poznawaniu Biblii i stałemu posługiwaniu się nią oraz przejawianiu wnikliwości płynącej z serca, mogą skutecznie pomóc wielu przygnębionym”. Choć podaje się że pocieszanie „wymaga sporego wysiłku” i trzeba się tego nauczyć. Jednocześnie muszą się uczyć wnikliwości i mogą sobie wyraźnie nie radzić ale jednocześnie będą pomagać. W czym wobec tego?

Po trzecie:

Występujące zwroty jak: „starsi wiedzą”, „mogą dostrzec”, „wnikliwość pozwoli starszym” lub „niekiedy”, „nieraz”, „może” ,„możliwe”, „będą starsi” – wskazują, że problem „znużonych” niestety przerósł tych którzy powinni sobie radzić, tylko tego się nie mówi.

Po czwarte:

Wielokrotnie pisano w ich publikacjach: „Świadkowie Jehowy są najszczęśliwszym ludem na ziemi” Przecież miała to być organizacja Boża w której „Bóg prowadzi swój lud” żyjący podobno w „raju duchowym”. cdn…


Świadkowie Jehowy a ich zdrowie psychiczne

 Autorzy publikacji Świadków Jehowy utrzymują, że zdaniem „niewolnika wiernego i roztropnego” a właściwie Ciała Kierowniczego co następuje: publikacje WTS przedstawiają  najlepsze rady, dla tych którzy chcą żyć „po bożemu”,  cieszyć się  życiem i zaznawać pełni  szczęścia. Przykładów utwierdzania czytelników w takim mniemaniu jest wiele. O tym mówią choćby same tytuły książek wydawnictwa Świadków Jehowy: „Jak znaleźć prawdziwe szczęście?”, „Tajemnica szczęścia rodzinnego”. Czy rzeczywistość potwierdza taki stan psychiczny tej społeczności? Czy jest odwrotnie, rady zawarte w tych publikacjach nie sprzyjają zdrowiu psychicznemu? Oto co napisano  na temat związku zdrowia fizycznego ze stanem psychicznym w Strażnicy nr. 3 z roku 1985 str. 28.


            „Leczenie psychosomatyczne

Liczne studia nad leczeniem psychosomatycznym „sygnalizują przewrót w tradycyjnych zapatrywaniach, „istną rewolucję”’ czytamy w  „Medical World News”. Przedmiotem rosnącego zainteresowania staje się na przykład wpływ psychiki na układ odpornościowy organizmu. Najnowsze badania wykazały znaczne obniżenie odporności u wdów i wdowców tuż po zgonie współmałżonka. Stan taki nie ustępuje, dopóki osamotnieni nie pogodzą się z losem.

W toku trzyipółletnich obserwacji, którymi zostali objęci chorzy na serce pacjenci znani z tego, że są ambitni, agresywni i mają ducha rywalizacji, dowiedziono wpływu psychiki na serce. nauczenie tych mężczyzn cierpliwości, układania sobie innego planu zajęć, aby mieli więcej czasu na rozmyślanie i przebywanie w gronie rodziny, oraz rozładowywania napięć nerwowych sprzyjało osiągnięciu stanu, w którym do ponownego zawału dochodziło dwa do trzech razy rzadziej niż u pacjentów korzystających jedynie z porad lekarskich i zażywających zwykłe lekarstwa.

Odkrycia te potwierdzają prawdziwość pewnych stwierdzeń biblijnych, na przykład, że „radość serca wychodzi na zdrowie” i „życiem dla ciała jest serce spokojne” (Prz. 17:22; 14:30, BW).”


A co możemy powiedzieć o tychże „odkryciach” obserwując wzajemne relacje członków organizacji świadków Jehowy? Czy dowodzą one prawdziwości, tego co napisano we wspomnianych wersetach biblijnych z księgi Przypowieści? Jeżeli przyjmujemy że świadkowie Jehowy powinni być zadowoleni z życia, to dziwnie brzmi wypowiedź z  książki „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” str.190: „Kto więc dziś stanowi społeczność prawdziwych czcicieli Boga? Nie wahamy się powiedzieć, że są nimi Świadkowie Jehowy. (…) praktykowanie religii prawdziwej daje już teraz prawdziwe zadowolenie, a ponadto toruje drogę do życia wiecznego na rajskiej ziemi” Następnie czytamy na str. 237 „To zaszczyt należeć do przypominającej rodzinę widzialnej organizacji Bożej , której członkowie tak zgodnie obcują ze sobą, okazując sobie nawzajem miłość” Powinni więc świadkowie Jehowy  mieć głęboką satysfakcję z „kroczenia” słuszną drogą i taka odpowiedź powinna być oczywista. Niestety tak nie jest, a wręcz odwrotnie, sytuacja się pogarsza. Kiedyś nie było aż tak głośno o zdarzeniach tragicznych  w skutki, jeśli chodzi o  wzajemne  relacje między członkami tej społeczności. Wielu członków tej organizacji nie „wytrzymuje” napięć, które powstają w wyniku  zderzenia rzeczywistości z tym o czym się tak pięknie pisze, w wyżej zacytowanej książce. Świadkowie  próbują ratować sytuację przez obłudną grę pozorów. Niektórzy gotowi są nie przebierać w środkach aby tylko utrzymać członków rodziny w organizacji. cdn..


Co wiedzą o sekcie Świadkowie Jehowy a co inni…

Różne są zdania na temat znaczenia i zastosowania słowa „sekta”. Popatrzmy jak to słowo było zinterpretowane w jednej ze strażnic sprzed ponad 25 lat. W czasopiśmie wydawanym przez Towarzystwo Strażnica, pod nadzorem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy tak napisano na ten temat, na str. 2 w STRAŻNICY nr. 9 z roku 1984.

w krajach, gdzie przeważa któryś ze wschodnich kościołów ortodoksyjnych, słowo „kościół” (ewentualnie: „cerkiew”) oznacza kościół prawosławny. Natomiast gdzie na czoło wybił się protestantyzm, tam na ogół trzeba wyraźniej określić, do jakiego kościoła się należy. Ale nawet w takich krajach człowiek nie może się powoływać na przynależność do kościoła, jeśli nie jest członkiem którejś z dużych, dawno powstałych religii protestanckich. W przeciwnym razie uważa się go za stronnika jakiejś sekty. Co prawda w Stanach Zjednoczonych nawet dosyć drobne odłamy niejednokrotnie bywają uhonorowane mianem kościoła; jednakże w większości innych krajów musiałby się zadowolić określeniem: sekta.

CO TO JEST SEKTA?

Za sektę uważa się „stosunkowo małą, niedawno powstałą grupę o charakterze wyłącznie religijnym; szczególnie taką, która odłączyła się od wspólnoty wyznaniowej z długą tradycją”. Według innej definicji sekta to „odłam jakiejś religii o odmiennych zapatrywaniach, zwłaszcza taki, który w oczach reszty jej członków uchodzi za odszczepieńczy”.

Niektórzy twierdzą, że słowo „sekta” pochodzi od łacińskiego czasownika secare (ciąć) i odnosi się do grupy, która się oderwała od panującego kościoła. Inni dopatrują się w nim związków z łacińskim czasownikiem sequre (naśladować) i dlatego stosują je do grupy zwolenników podążających za określonym człowiekiem oraz uznających go za swego przywódcę lub nauczyciela. (…) Zaskakująca jest jednak okoliczność, że setki, a może nawet tysiące spośród 10 000 podobno istniejących na świecie kościołów i odłamów podają się za chrześcijańskie. Co w tym takiego dziwnego? Otóż członkowie wielu tych sekt podążają za ludźmi jako swoimi przywódcami, gdy tymczasem Jezus Chrystus powiedział: „Wodza macie jednego, Chrystusa” (Mat.23:10). Zdumienie” wywołuje również fakt, że tak zwani chrześcijanie dzielą się na tyle kościołów, wyznań i sekt, skoro przecież Chrystus prosił swego Ojca w modlitwie, by jego naśladowcy „wszyscy stanowili jedno” (Jana 17:20 Biblia Tysiąclecia). W takim razie z jakiej racji tyle kościołów i sekt przypisuje miano chrześcijańskich? A jak doszło do całego zamieszania religijnego.

Tyle cytatu ze Strażnicy. Godny zauważenia jest  fakt przy czynieniu zarzutu innym o podziały, iż sami Świadkowie Jehowy w Polsce mają obok siebie istniejące trzy grupy o wspólnych korzeniach, uznające C.T.Russella za tego który zapoczątkował te wszystkie ugrupowania. Mowa o wspomnianych: Świadkach Jehowy,  Stowarzyszeniu Badaczy Pisma Świętego, Zrzeszeniu Wolnych Badaczy Pisma Świętego i  Świeckim Ruchu Misyjnym Epifania. Wszystkie te grupy jeśli mówić o wspólnych korzeniach istnieją trochę ponad 100 lat i już nastąpił podział i nie są razem. A przecież Jezus mówił aby „wszyscy stanowili jedno”. Dlaczego nie są razem?

Teraz inne wypowiedzi o znaczeniu słowa sekta.

Jest to grupa ludzi, która posiada strukturę typu piramidowego i autorytarne kierownictwo. Charakterystyczne dla niej jest nauczanie i przewodnictwo pochodzące od osoby lub osób znajdujących się naszczycie tej hierarchii. Grupa tego typu zazwyczaj uzurpuje sobie prawo do posiadania wiedzy na temat jedynej drogi do Boga, Nirwany, Raju, Ostatecznej Rzeczywistości, Pełnego potencjału, Drogi do szczęścia itd. Celem takiego oddziaływania jest uzyskanie pełnego panowania nad swoimi członkami i zatrzymanie ich na stałe wewnątrz grupy.

http://www.edukateria.pl/praca/sekty-spoleczny-problem-dla-zagrozenia-rozwoju-dzieci-sekta-cult/

Ciekawa wypowiedź na temat stosunków panujących w sekcie:

„Jeśli spotkacie ludzi najbardziej przyjacielskich, jakich tylko potraficie sobie wyobrazić, otwartych i serdecznych, prawdziwie bajecznych… I jeśli spotkacie lidera grupy pełnego natchnienia, wyrozumiałości,czułości i dobroci, jakiej nigdy nie doświadczyliście… I kiedy cel grupy jest czymś, czego sobie nigdy nie wyobrażaliście… I kiedy to wszystko wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, to najprawdopodobniej jest zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Te grupy szukają ludzi inteligentnych, mających ideały, intelektualnie i duchowo ciekawych… Nie porzucajcie tego, kim jesteście, nie porzucajcie tego, co robicie, w co wierzycie…”Jeannie Mille, była członkini jednej z sekt – zamordowana

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=78

W Polsce na gruncie prawa pozytywnego pojęcie sekty nie istnieje. W prawodawstwie nie stosuje się terminu „sekta”. Ustawodawca polski w żadnym z obowiązujących aktów prawnych nie podał znaczenia tego terminu, nie dokonał wykładni autentycznej. Podjęto jednak próbę zdefiniowania sekty kryminogennej. Jest to zespół ludzi powiązanych ze sobą wspólnym, z reguły uformowanym przez nich światopoglądem oraz stałymi bądź okresowymi formami kultowymi, pseudokultowymi oraz organizacyjnymi, zaś cele działania tego zespołu bądź formy realizacji wynikające z ich  światopoglądu, zachowań kultowych lub pseudokultowych, nie są uznane przez państwo oraz są sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

Raport Rządowy MSWiA z 2000 roku str.14

Strażnica podaje znaczenie słowa sekta w taki sposób aby czytelnik dopatrywał się sekt, poza organizacją Świadków Jehowy. Jest to oczywiste dla czytelników uznających, nadzór nad działalnością Świadków Jehowy za sprawowany przez osoby reprezentujące „kanał łączności z Bogiem.” Natomiast jak widać na gruncie prawa, nie zdefiniowano znaczenia słowa sekta. Dlaczego? Czy możliwe jest zdefiniowanie tego słowa w sposób obiektywny, nie obarczony traktowaniem inaczej wierzących jako konkurencję, biorąc pod uwagę najróżniejsze kryteria, pomijając zachowania kryminogenne ?