„Niewierzący” – kim jest wg Ciała Kierowniczego świadków Jehowy

Ten kto się dowie kogo świadkowie Jehowy mają uważać za niewierzącego może być bardzo zaskoczony. Jego stosunek do Boga nie ma żadnego znaczenia i nie chodzi o to czy wierzy w Boga. Zobaczmy jak termin „niewierzący” został wyjaśniony w STRAŻNICY z 1 LIPCA 2004 na str 30,31 w odpowiedzi na pytanie czytelnika: „Kogo miał na myśli Paweł, używając w Liście 2 do Koryntian 6:14 określenia „niewierzący”?”

(…)Z kontekstu tej wypowiedzi wynika, że apostoł mówił o osobach, które nie należały do zboru chrześcijańskiego. (…) W swym drugim liście apostoł oświadczył, że Szatan „zaślepił umysły niewierzących”. Dobra nowina jest „zasłonięta” przed oczami takich ludzi. Nie okazują oni żadnego zainteresowania służeniem Jehowie, wcześniej bowiem Paweł wyjaśnił: „Gdy następuje zawrócenie ku Jehowie, zasłona zostaje usunięta” (2 Koryntian 3:16;4:4).

(…)Określenia „niewierzący” Paweł konsekwentnie używa jednak w odniesieniu do osób, które jak już wspomniano, nie są członkami zboru chrześcijańskiego, składającego się z „wierzących w Pana”  (Dzieje 2:41; 5:14; 8:12, 13).

(…)często bywa przytaczana jako mądra wskazówka dla osób rozglądających się za partnerem małżeńskim (Mateusza 19:4-6). Oddany Bogu, ochrzczony naśladowca Chrystusa postąpi roztropnie, jeśli nie będzie szukać współmałżonka pośród „niewierzących”, ponieważ mają oni zupełnie inne cele życiowe, poglądy oraz system wartości.

(…)Paweł udzielił chrześcijańskim wdowom. Apostoł napisał:Wolno jej poślubić, kogo zechce, tylko w Panu” (1 Koryntian 7:39). W myśl tej wypowiedzi oddani Bogu chrześcijanie powinni szukać partnera małżeńskiego tylko wśród tych, którzy są „w Panu”.

A co znaczy wyrażenie „w Panu” i podobne sformułowanie „w Chrystusie”? (…) . Osoba taka zaczyna podążać za Chrystusem i całkowicie podporządkowuje się woli Bożej, gdy oddaje się Bogu. Potem zgłasza się do chrztu i zostaje ordynowanym sługą Jehowy Boga, cieszącym się jego uznaniem. A zatem pobieranie się „tylko w Panu” oznacza zawarcie związku małżeńskiego z kimś, kto dał dowody, że ma prawdziwą wiarę i że jest oddanym „niewolnikiem Boga i Pana Jezusa Chrystusa” (Jakuba 1:1).

(…) powyższa rada, by pobierać się „tylko w Panu”, nie jest nierozsądna. A co sądzić o nawiązywaniu romantycznej znajomości z osobą pełnoletnią, która wychowała się w chrześcijańskiej rodzinie, od lat jest aktywnym członkiem zboru i działa jako nieochrzczony głosiciel? (…) Kogoś takiego nie można co prawda uznać za „niewierzącego”, ale nie można go też zaliczyć do ludzi będących „w Panu”.

Rada, której Paweł udzielił w sprawie małżeństwa, służy naszej pomyślności (Izajasza 48:17). Kiedy oboje przyszli małżonkowie są oddani Jehowie, ich związek ma solidne duchowe podstawy. Łączą ich wspólne wartości i dążenia. To istotny warunek do stworzenia szczęśliwego małżeństwa. Ponadto kto pobiera się „tylko w Panu”, okazuje lojalność względem Jehowy, zaskarbiając tym sobie nieprzemijające błogosławieństwa, ponieważ „z lojalnym Jehowa będzie postępował lojalnie” (Psalm 18:25).

Po przeczytaniu odpowiedzi możemy zauważyć, iż w stosunku do człowieka określanego jako „niewierzący” zamiennie używa się zwrotu raz o tym, że nie można go zaliczyć do oddanych „w panu”innym razem „nie naśladuje Jezusa” lub inaczej „nie  oddał się Jehowie” i nie ochrzcił. W każdym bądź razie zgodnie z odpowiedzią udzieloną  czytelnikowi przez wydawcę Ciało Kierownicze Świadków Jehowy określa jako wierzącego człowieka który jest ochrzczonym członkiem organizacji przez nie kierowanej. Tym samym każdy kto zapewnia, iż wierzy w Boga i naśladuje Jezusa a nie jest ochrzczonym świadkiem Jehowy jest człowiekiem „niewierzącym”. Ileż w tym jest arogancji i zuchwalstwa.

Świadkowie Jehowy i ich problem korzystania z internetu

Ciało Kierownicze świadków Jehowy  zniechęcając czytelników w publikowanym „pokarmie na czas słuszny” doprowadziło u wielu nawet do wrogości w stosunku do internetu. Dlaczego? Chodzi o stałe zniechęcanie świadków Jehowy do korzystania z internetu, przedstawiając go jako zagrożenie duchowe. Zdaniem CK w internecie publikują „kłamliwe informacje” o naszej działalności „odstępcy” czyli byli świadkowie Jehowy a są to przeważnie dokumenty, cytaty pochodzące z literatury publikowanej przez WTS. I mimo to CK przestrzega, iż najlepiej jest tam nie zaglądać do tego „diabelskiego narzędzia” aby nie odejść od „drogi prawdy”. Stąd uważam, iż bierze się u świadków Jehowy niechęć do sprawdzania rzetelności WTS i z góry przyjęte założenie, że informacje negatywne na temat ich organizacji są kłamliwe. Powstał problem. Na czym polega? I czego należy oczekiwać?  Oto co opublikowane zostało w Głosie Szczecińskim  na temat Pamiątki Śmierci Chrystusa w dniu 13 kwietnia 2012 roku. Informacja jest podana w pdf a więc trzeba zapisać dokument a później otworzyć i przeczytać na stronie poniżej u góry jest link do artykułu.        LINK DO INFORMACJI

W tym artykule jest wypowiedź która pokazuje problem do pokonania. Oto co powiedział dla gazety świadek Jehowy Stanisław Muszyński: „Świadkowie Jehowy podczas odwiedzin proponują bezpłatne studium biblijne. Polega na odwiedzinach raz w tygodniu w domu osoby niezdecydowanej. Tam prowadzone są rozmowy, proponowana i omawiana jest biblijna literatura. – W obecnych czasach ludzie proszą o takie studium z którego mogliby korzystać za pomocą internetu. Ale za pomocą sieci prowadzone są jednak tylko rozmowy formalne. Niemniej jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje.”

Jak sobie teraz poradzi Ciało Kierownicze aby ponownie zachęcić do posługiwania się czytelników internetem? „Kanał łączności” CK  wprowadziło się w kanał przez potrzebę ukrywania wielu informacji o swoich działaniach. Takie postępowanie z pewnością nie jest z Boga. O naszym Ojcu im więcej wiemy tym bardziej Go kochamy z CK jest zupełnie odwrotnie. A jak zniechęcano jeszcze niedawno do internetu Strażnica z 15 SIERPNIA 2011 str 4 w art. „Internet jak mądrze korzystać z globalnej sieci” pisano tak: „Szatan przekazał Ewie na wskroś fałszywe informacje. Ona zaś dała im wiarę i podzieliła się nimi z Adamem, który sprowadził na ludzkość nieszczęście (….) Nie stań się „internetową Ewąlub Strażnicy z 15 lipca 2011 roku „Z czym się wiąże unikanie fałszywych nauczycieli? Nie przyjmujemy ich w naszych domach ani ich nie pozdrawiamy. Nie czytamy ich literatury, nie oglądamy programów telewizyjnych z ich udziałem,nie przeglądamy ich stron internetowych ani nie dodajemy komentarzy na ich blogach” To tylko dwa przykłady z wielu ostrzeżeń na temat internetu. Przez cały ten okres CK za pomocą swego organu WTS publikowało swoją stronę w internecie. A niedawno z datą 2 kwietnia odczytano w zborach  list na początku kwietnia w którym podano między innymi:

Organizacja Jehowy dobrze wykorzystuje Internet, by docierać z dobrą nowiną do wszystkich zakątków świata. Rozważmy dla przykładu, co udaje się osiągnąć dzięki naszym stronom internetowym. Dziennie jakieś 400000 osób — zarówno naszych współwyznawców jak i ludzi nie będących Świadkami Jehowy — odwiedza strony watchtower.org.jw.org lub jw-mediaorg.”

Czyli Ciało Kierownicze czyniło i czyni wbrew temu co zalecało innym wg sparafrazowanych słów apostoła Pawła z Rzymian 2:21 brzmiałoby to tak „Ty który uczysz drugiego nie posługuj się internetem sam się posługujesz internetem. ”Rażąca niekonsekwencja CK.

Zobacz: Świadkowie Jehowy a Internet

Świadkowie Jehowy nigdy nie będą razem.

W tym co poniżej jest napisane jest moim zdaniem wiele nowości czyli tzw. „nowego światła”. Chodzi o to czy nadal jest organizacja Boża, czy już tylko rodzina? A jak to traktować czy następuje odejście definitywne od ogłaszania roku 1935 jako końca zgromadzania pomazańców? Pojawiają się etapy realizacji zamierzenia Bożego, tylko obecnie zdaniem CK żyjemy w okresie dwóch etapów. Zobaczymy jak ten temat będzie się rozwijał –  Strażnica z 15 lipca 2012 str 27,28


JEDEN JEHOWA” ZGROMADZA SWOJĄ RODZINĘ

RODZINA z czym kojarzy ci się to słowo? Z atmosferą ciepła i szczęścia? Ze zmierzaniem do wspólnych celów? Z bezpiecznym miejscem, w którym można dorastać, uczyć się i wymieniać poglądy? Zapewne będziesz miał takie skojarzenia, jeśli twoi najbliżsi troszczą się o siebie nawzajem. Twórcą rodziny jest sam Jehowa (Efez. 3:14, 15). Pragnął On, by wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi cieszyły się poczuciem bezpieczeństwa, wzajemnym zaufaniem i prawdziwą jednością.

2 Gdy ludzie zgrzeszyli, przestali należeć do wszechświatowej rodziny Bożej. Ale zamierzenie Jehowy nie zostało udaremnione. (…) przeanalizujmy, jak możemy współpracować w realizacji zamierzenia Jehowy co do zjednoczenia wszystkich stworzeń.


     „ZARZĄDZANIE I JEGO REALIZACJA

3(…) Jehowa (…) wprowadził On szczególne „zarządzanie”,czyli sposób kierowania sprawami mający na celu zjednoczenie wszystkich rozumnych stworzeń (odczytaj Efezjan 1:8-10). /w związku z zarządzaniem przy pełnej granicy wyznaczonych czasów, mianowicie aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi./ Zarządzanie to jest realizowane w dwóch etapach. Pierwszy polega na przygotowaniu zboru pomazańców do życia w niebie pod przewodnictwem Jezusa Chrystusa jako ich duchowej Głowy. Etap ten rozpoczął się w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e., gdy Jehowa zaczął zgromadzać przyszłych niebiańskich współkrólów Chrystusa (Dzieje 2:1-4). Pomazańcy na podstawie ofiary okupu zostają poczytani za prawych ku życiu i chętnie uznają fakt, że są usynawiani jako „dzieci Boże”(Rzym.3:23, 24; 5:1; 8:15-17).

4Drugi etap ma na celu przygotowanie tych, którzy będą żyć w ziemskim raju pod panowaniem mesjańskiego Królestwa Chrystusa.Pierwszą część tej grupy stanowi „wielka rzesza” (Obj. 7:9,13-17; 21:1-5). Podczas Tysiącletniego Panowania dołączą do niej miliardy wskrzeszonych (Obj. 20:12, 13). (…) Po upływie tysiąca lat „to, co na ziemi”, zostanie poddane końcowej próbie. Ci,którzy okażą się wierni, będą uznani za ziemskie „dzieci Boże” (Rzym. 8:21; Obj. 20: 7,8).

5Dzisiaj realizowane są oba etapy Bożego zarządzania – zarówno niebiański jak i ziemski. Ale jak każdy z nas może popierać zarządzenie?

7(…) Jehowa na podstawie Chrystusowej ofiary okupu uznaje pomazańców za prawych jako swoich synów, a drugie owce za prawe jako swoich przyjaciół,(…)


Pojawia się sformułowanie dotyczące drugich owiec jako „przyjaciół” Boga mających w przyszłości stać się synami Bożymi. Jedni i drudzy uznani za prawych w oczach Boga. Nie wiadomo jak wobec tego traktować „owce” które będą zbawione w stosunku do „przyjaciół” i „synów” – przecież nadzieja jest jedna.  Wydawca twierdzi, że obecnie realizowane są dwa etapy a wcześniej jeden bardzo długi zgromadzania pomazańców. Pierwszy się nie zakończył a się zaczął drugi zgromadzania „przyjaciół” drugich owiec. Gdzie w Biblii jest mowa etapach? Czy „zebrać wszystko razem w Chrystusie to, co w niebiosach, i to, co na ziem”? Etapowo aby byli w końcu oddzielnie. Razem to razem. Owce razem. Tak to przedstawia Biblia.

Świadkowie Jehowy odbudowują dom w Malanowie

Poprzedni post dotyczył sposobu w jaki Ciało Kierownicze zaleca udzielać pomoc biednym, czyli głosić im nadzieję, iż w przyszłości Jezus Chrystus jako król z pewnością o nich nie zapomni i przypominanie o tym jest obecnie najważniejsze. Zobaczmy co zdarzyło się, w Polsce a dokładnie w Malanowie na Wielkopolsce. W budynku w którym mieszkali świadkowie Jehowy nastąpiła eksplozja gazu i bardzo istotne jest co się działo dalej. Jedna z osób piszących komentarze pod poprzednim postem, chyba nie wiedziała o tym zdarzeniu i opisywała różne przypadki akcji ratowniczych po klęskach żywiołowych występujących w innych krajach prowadzonych przez świadków Jehowy i nie mających nic wspólnego lub bardzo niewiele z pomocą biednym. Czy ta niżej podana przez media sytuacja ma coś wspólnego z pomaganiem biednym i pokrzywdzonym fizycznie? Nie wiem, całkiem możliwe, iż nic, może ktoś z czytelników będzie wiedział i o tym napisze. Mam nadzieję.

Głos Wielkopolski 2012-01-31, Aktualizacja: 2012-02-01 22:55

Świadkowie Jehowy odbudowują dom w Malanowie

Czegoś takiego mieszkańcy Malanowa jeszcze nie widzieli. Kilka tygodni temu wybuch gazu zniszczył dom ich sąsiadów. Budynek nadawał się tylko do rozbiórki. Dziś stoją już mury nowego, odbudowanego domu. To wszystko dzięki pomocy i dobrej organizacji świadków Jehowy.

Feralnegodnia Mirosława Śniak poczuła woń gazu. Kiedy jej mąż wszedłdo kuchni, nastąpiłwybuch. Siła eksplozji była tak duża, że mężczyznę i jegosyna wyrzuciło z budynku. Na szczęście nic im się nie stało.Dużo szczęścia mieli też teściowie pana Marka, na którychprzewróciła się ściana budynku. Najbardziej ucierpiała paniMirosława, która z poparzeniami trafiła do szpitala. Rodzina zdnia na dzień została bez dachu nad głową. – Straciliśmywszystko, łącznie z tym, co było w środku. To była sekunda,dwie. Wyleciały wszystkie okna, jedna ściana się przewróciła, adwie się odchyliły. Inspektor nadzoru stwierdził, że dom nadajesię tylko do rozbiórki – opowiada Marek Śniak.

Wieść o nieszczęściu, jakie dotknęło siedmioosobowąrodzinę, rozniosła się po okolicy lotem błyskawicy. Dotarłarównież do świadków Jehowy, do których należą Śniakowie

Reakcjabyła natychmiastowa. – Już na drugi dzień przyjechali współbraciaspod Warszawy i zorganizowali pomoc. Podzielili obowiązki brygad, zktórych każda wykonuje inne prace. Są elektrycy, hydraulicy,malarze i stolarze. Średnio pracuje tu 50 osób, a jednego dniabyło ich nawet sto – mówi Śniak. – Wszyscy pracują tubezinteresownie i nie patrzą na to, że jest styczeń, że padadeszcz czy śnieg. Dzięki nim w ciągu dwóch tygodni dom zostałrozebrany ręcznie do fundamentów, wywieziono gruz i postawiliśmynowy dom.
Bracia ze zboru pomagają postawić nowy dom

Prace na budowie nadzoruje Janusz Smoleń, przewodniczącyRegionalnego Komitetu Budowy Sal Królestwa na regionłódzko–kaliski. – W Polsce jest dziesięć takich komitetów. Naco dzień zajmujemy się budowaniem Sal Królestwa, a w takichsytuacjach natychmiast pomagamy. Mamy około 800 chętnych, którzyw razie potrzeby są pod telefonem. Ofiarność jest duża, bowszystkie te osoby pracują nieodpłatnie – mówi Janusz Smoleń. -Jestem bardzo zadowolony z tego, co się tu dzieje. Idzie namwyjątkowo szybko. Dzięki władzom gminy udało się wszystkosprawnie załatwić.
Świadkowie Jehowy kiedy trzeba komuśpomóc, rzucają wszystko i jadą

Potwierdza to równieżMarek Szweryn, który zajmuje się zaopatrzeniem i pomocą prawną.- Na przygotowanie prawne czeka się pół roku, a nam się udałoto załatwić w kilka dni. Inspektor nadzoru budowlanego odbierakażdy etap budowy. Wszystko jest pod kontrolą – mówi MarekSzweryn. – Traktujemy się jak najbliższa rodzina i kiedy komuśtrzeba pomóc, rzucamy swoje zajęcia, sprawy prywatne, bierzemy wpracy urlop i pomagamy bliźnim. Na tym polega chrześcijańskamiłość – dodaje.

W nowym domu pozostało tylko położeniena dachu blachy, tynkowanie ścian, zamontowanie grzejników,pomalowanie pomieszczeń i wstawienie mebli. – Myślę, że za dwa,trzy tygodnie będziemy mogli wrócić do domu – cieszy się MarekŚniak.

Relacja wideo po odbudowie

Piosenka o nadziei.

Dwa komentarze pod opisem zdarzenia o przeciwstawnej treści:

wiadomo katolikom by nie odbudowali…

gość-2012-02-04 19:55

Prawdziwi chrzescijanie Swiadkowie to prawdziwi chrzescijanie Jezus powiedział ze po owocach ich poznacie. tomek(gość) 2012-01-31 20:52

Tu jeszcze:Malanowo
Udzielenie pomocy pokrzywdzonym jest godne pochwały. Nasuwa się jednak cały szereg pytań oglądając zdjęcia i krótki film wideo będący podsumowaniem przeprowadzonej akcji pomocowej. Czy byli to biedni ze względów na które nie mieli wpływu trudno powiedzieć? Z filmu widać, iż mieszkańcy to nie wdowy i sieroty, ani też niepełnosprawni, a pełne i zdrowe rodziny.
Dlaczego tak szybko nadeszła  wszechstronna i skuteczna pomoc? Dlaczego  tak szybko i skutecznie została przeprowadzona cała akcja z odpowiednim nagłośnieniem medialnym?  Nie wiemy jednak nic o przyczynach wybuchu gazu, gdyby to było nieszczęście spowodowane wyłącznie siłami natury sprawa byłaby oczywista. Tak jednak tu nie było.  Należy  przyjąć, iż wielu pomagających pracowało z całego serca i pełnym zaangażowaniem. Z całą pewnością utrata dachu nad głową w okresie zimowym  to nieszczęście. Czy jednak tak się dzieje w każdym przypadku, kiedy potrzebna jest pomoc? Może odezwie się ktoś, kto wie więcej o zdarzeniu i poznamy więcej informacji istotnych w obiektywnej ocenie całej sytuacji.

Świadkowie Jehowy „rzeczywiście” pomagają biednym

Świadkowie Jehowy są uczeni przez Ciało Kierownicze, iż istotą ich działalności jest udzielanie rzeczywistej pomocy, tym którzy jej potrzebują a na czym ona polega? Otóż właśnie. Na czym? I czy tego typu pomoc można traktować jako rzeczywistą pomoc dla biednych. Zobaczmy jak o tym napisano w  Strażnicy z 1 września 2003 roku na ostatniej stronie.

             Rzeczywista pomoc dla ubogich

KIEDY Syn Boży, Jezus Chrystus, przebywał na ziemi, był szczerze zainteresowany pomaganiem ubogim. Pewien naoczny świadek tamtych wydarzeń zauważył: „Ślepi znowu widzą a kulawi chodzą, trędowaci dostępują oczyszczenia, a głusi słyszą i umarli są wskrzeszani, a biednym jest oznajmiana dobra nowina” (Mateusza11:5). A co z milionami biednych żyjących w dzisiejszych czasach? Czy istnieje dla nich jakaś dobra nowina? Owszem,skierowano do nich orędzie tchnące nadzieją!

Chociaż ubodzy są często zapominani lub pomijani przez świat, Słowo  obiecuje „Biedny bowiem nie zawsze będzie zapomniany, nie zginie tez nadzieja potulnych” (Psalm 9:18) Te pokrzepiające słowa spełnią się wtedy, gdy Królestwo Boże, realny rząd niebiański,zastąpi władze ludzkie (Daniela 2:44). Jako Król tego niebiańskiego rządu Jezus „użali się nad maluczkim i biednym, a dusze biednych wybawi. Z ucisku i gwałtu wykupi ich duszę, a ich krew będzie drogocenna w jego oczach” (Psalm 72:13, 14).

Jakie warunki zapanują na ziemi, kiedy Chrystus obejmie nad nią władzę? Jego poddani będą się cieszyć owocami swej pracy. W biblijnej Księdze Micheasza 4:3, 4 czytamy: „Będą siedzieć, każdy pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym, i nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie; powiedziały to bowiem usta Jehowy Zastępów”. Królestwo Boże usunie nawet choroby i śmierć(Izajasza 25:8). Jakże odmienny będzie wtedy świat! Możemy wierzyć w biblijne obietnice, gdyż zostały spisane pod natchnieniem samego Boga. Biblia nie tylko zawiera orędzie nadziei,ale także pomaga nam sobie radzić z codziennymi problemami, takimi jak ubóstwo i wynikający z niego brak szacunku dla samego siebie. Chrześcijanin znajdujący się w potrzebie wie dzięki studium Biblii, że w oczach Boga jest równie cenny jak zamożny współwyznawca. Biblijna Księga Hioba podkreśla, że Bóg „nie okazał więcej względów dostojnikowi niż maluczkiemu, bo oni wszyscy są dziełem jego rąk” (Hioba 34:19). Bóg tak samo miłuje obie te grupy (Dzieje 10:34,35).

Z treści wynika, iż najlepszy sposób pomagania biednym polega na głoszeniu im nadziei na przyszłość. Zaskakujący dla wielu sposób rozumowania człowiek już teraz potrzebuje pomocy aby mógł sobie radzić w życiu. A mu się mówi, iż kiedyś jak Chrystus obejmie władzę nad ziemią, to o biednych będzie pamiętał. Czy tylko chodzi o utratę nadziei związanej z tym, iż Jezus w przyszłości zadba o biednych pod swoimi rządami? Czy o chodzi o interesy WTS aby podtrzymywać aktywność w głoszeniu? W sumie przecież istnienie organizacji wymusza dbałość o finanse – samo utrzymanie obiektów i całej infrastruktury kosztuje. A przykład jak Jezus reagował na potrzeby ludzi w pewnej sytuacji apostołowie mówią: „Miejsce to jest odludne, a godzina już bardzo późna, odpraw tłumy, żeby mogły pójść do wiosek i kupić sobie coś do jedzenia. Lecz Jezus im rzekł :Nie muszą odchodzić: wy im dacie coś do jedzenia.” -Mateusza 14:15,16 Czyli Jezus nie uważał , iż to co on mówił miało tym ludziom wystarczyć. Uważający się za jego braci z CK myślą inaczej.

CK o działalności charytatywnej

Świadkowie Jehowy obchodzą Pamiątkę śmierci żyjącego Jezusa

Wydawca publikacji świadków Jehowy koncentruje zawsze swoją uwagę na częstotliwości podawania wina i chleba wśród uczniów Jezusa i sposobu jak to czynić i kto w jakiej roli występuje. STRAŻNICA z 1 STYCZNIA 2003 str. 31

                  „Pytania czytelników

Co miał na myśli Paweł, mówiąc: „Ilekroć jecie ten chleb i pijecie ten kielich”?

W związku z uroczystością Pamiątki śmierci Jezusa Paweł oznajmił:„Ilekroć jecie ten chleb i pijecie ten kielich, obwieszczacie śmierć Pana, aż on przybędzie” (1 Koryntian 11:25, 26).

(…) Paweł wcale nie zajmował się kwestii jak często należy świętować Pamiątkę, lecz w jaki sposób to robić. (…) nie użył tu w tekście greckim słowa pollokis, które oznacza „często”, „częstokroć”. Posłużył (…) hosokis, -„ilekroć”, „kiedy”, „za każdym razem, kiedy”. Innymi słowy, Paweł napisał: „Za każdym razem, kiedy to robicie,obwieszczacie śmierć Pana”

Jak często należy zatem obchodzić Pamiątkę śmierci Jezusa? Tylko raz w roku, gdyż tak właśnie zazwyczaj upamiętnia się różne wydarzenia. (…)

Wydawca skoncentrował się na częstotliwości obchodzenia wieczerzy Pańskiej a pominął inną ważną sprawę. W tym wersecie występuje w całości treść „Ilekroć jecie ten chleb i pijecie ten kielich, obwieszczacie śmierć Pana, aż on przybędzie” (1Koryntian 11:25, 26). A nie tylko „ilekroć jecie ten chleb i pijecie ten kielich?” Komu zlecił jej obchodzenie i do kiedy?

Jak rozumieć z tej wypowiedzi apostoła Pawła ten niezauważany przez wydawcę zwrot „aż on przybędzie”. Wydawca koncentruje się na tym aby udowodnić, iż trzeba to czynić raz do roku.Natomiast nic kto miał to czynić?. Czy miał to być obrzęd o kluczowym znaczeniu w życiu jego naśladowców przez tysiące lat?

Przecież jest wiadomo jak członkowie organizacji są uświadamiani, iż upamiętnienie śmierci Jezusa jest ważniejsze niż całokształt życia chrześcijańskiego. „Pamiątka śmierci Jezusa podkreśla znaczenie tych dwóch wyrazów miłości. Czyż to, że okazano nam taką miłość, nie pobudza nas do wdzięczności? Można jej dowieść, przychodząc na uroczystość Wieczerzy Pańskiej.” – Strażnica z 15 marca 2004 roku str. 5.

Czy wydawca okazuje wdzięczność za śmierć Jezusa przedstawiając chleb jako symbol „ciała” Jezusa, tak jak widać na str. 6 wspomnianej Strażnicy?  

Powstaje pytanie czy Jezus przyszedł w roku 1914 czy nie? Bo jeśli przyszedł to Strażnica z roku 2004 z datą 15 marca na str. 5 podawała między innymi: Pomazańcy mieli obchodzić rocznicę śmierci Jezusa „aż on przybędzie”. Miało to trwać do chwili, gdy Jezus podczas swej „obecności” przybędzie, by wskrzesić namaszczonych naśladowców do życia w niebie (1 Tesaloniczan4:14-17).

Książka „Czego naprawdę uczy Biblia ?” str. 85:„w roku 1914 Chrystus Jezus wstąpił na tron i niebiańskie Królestwo Boże objęło władzę. Skoro „w roku 1914 Chrystus Jezus wstąpił na tron”

Jeśli Jezus przyszedł w 1914 roku, to po co obchodzić upamiętnienie jego śmierci?

W jakim celu potrzebni są obserwatorzy na tej uroczystości? W celu tylko podawania sobie chleba i wina z rąk do rąk?  

Który werset biblijny uzasadnia potrzebę takiej praktyki? Nie ma takiego wersetu.

Apostoł Paweł mówi,że „obwieszczacie śmierć Pana aż on przybędzie” i przyszedł w roku 1914 tak twierdzi wydawca. Przecież to jest rozsądne, nie można ciągle obchodzić śmierci kogoś kto już żyje. Wydawca jest nadzorowany przez kogo skoro Jezus już panuje i współkrólowie są już z nim w niebie. Jednym co roku Jezus się rodzi a drudzy go uśmiercają. A przecież jest w niebie i jaki to ma sens? Czy tego Jezus chciał podając chleb i wino?

A jeśli nie przyszedł, na to wskazuje obchodzenie z pełnym rozmachem corocznie Pamiątki jego śmierci przez świadków Jehowy, i co ciekawe ze stale rosnącą liczbą kibiców (rola wielkiej rzeszy obserwatorów w Biblii nie występuje) i uczestników. Z tego wynika,iż całe nauczanie dotyczące wiarygodności CK i „niewolnika” nie ma biblijnych podstaw. Wniosek jest z tego taki: bez względu czy uznamy, że przyszedł 1914 roku czy nie przyszedł jest problem.