Wg CK Jehowa jest Bogiem tylko dla Świadków Jehowy.

Czy Jehowa, Stwórca człowieka i JHWH to określenia tej samej osoby.Nie wszyscy są zgodni w tej sprawie. Ciekawe sformułowania dotyczące Boga są zawarte w najnowszej publikacji świadków Jehowy. Po przeczytaniu mogą one nasuwać różne wnioski. Czy zawsze jest tu mowa o tej samej osobie, czy też celowo czytelnikowi się to próbuje sugerować zaciemniając rzeczywisty stan? Czy to tylko zdawałoby się kompetentnie brzmiące opinie nie mające nic lub niewiele wspólnego z rzeczywistością? Oto niektóre z nich ze Strażnicy z 15 września 2012 roku:

(Bóg) Ponieważ posiada gruntowną wiedzę o uczynkach i postawach swoich stworzeń w niebie i na ziemi, to z pewnością działa w naszym najlepszym interesie” str 19 akapit 3

Gdy Szatan zwiódł Ewę a potem Adam dopuścił się nieposłuszeństwa.Bóg nie zrezygnował ze swego zmierzenia. Nie wpadł w panikę inie podjął pośpiesznie decyzji, nie zareagował też impulsywnie i nie spisał rodziny ludzkiej na straty.” str 19 akapit 4

Obecnie czyni przygotowania do ocalenia „wielkiej rzeszy”. Za pośrednictwem prowadzonej dziś działalności kaznodziejskiej zaprasza ludzi, by dowiadywali się o Jego Królestwie i poznawali Jego prawe zasady. Wieść o Królestwie to najwspanialsza ze wszystkich nowin dla ludzkości – naprawdę dobra nowina.” str 19 akapit 5

wybiera spośród ludzi przyszłych członków niebiańskiego rządu. Gdy otrzymają niebiańską pozycję, poprowadzą ludzkość ku doskonałości i bezkresnemu życiu” str. 19 akapit 5

Jehowa więc nie traci cierpliwości nawet w obliczu zuchwałej prowokacji, czego dowodzi Jego postępowanie przed potopem.”str 19 akapit 6

Nigdy nie powinniśmy mylić Jego cierpliwości z opieszałością czy obojętnością. Ale pamiętanie o tym może być prawdziwym wyzwaniem, kiedy się starzejemy bądź cierpimy w tym systemie rzeczy” str 19 akapit 7

Adami Ewa byli częścią wszechświatowej rodziny Jehowy, cieszącej się pokojem i harmonią. Jehowa Władca Wszechświata, bezpośrednio panował nad wszystkimi swoimi stworzeniami, zarówno anielskimi,jak i ludzkimi.” str 12 akapit 17

pod wpływem Szatana ludzie zbuntowali się przeciw zwierzchnictwu Boga… od roku 1914 mesjańskie Królestwo podejmuje działania, by przywrócić dawną jedność i harmonięstr 12 akapit 18 – O tym mówią tylko świadkowie Jehowy,niewielka liczba mieszkańców ziemi – „od roku 1914 itd….”

Co możemy powiedzieć jak nie to, iż Bóg jest naszym Ojcem i Stwórcą wszystkiego i kocha swoje dzieci. A tymczasem jak czytamy te wypowiedzi to z nich wynika, jakoby wybrał niektóre dzieci niewyróżniające się spośród innych niczym wyjątkowym do roli szczególnej. Możemy tak powiedzieć choćby w kontekście problemów wewnętrznych opisanych we wcześniejszym poscie a mimo twierdzą, iż te dzieci które im się nie podporządkują Bóg zniszczy. Tak było od dawna wydawca podkreślał, iż Bóg w stosunku do członków organizacji jest przede wszystkim pełen miłosierdzia a w stosunku do innych ludzi spoza organizacji jest już tylko Władcą który ich ukarze za nie słuchanie członków ludu Bożego – świadków Jehowy. Chyba, że Władca nie jest naszym Ojcu Niebiańskim a kimś bliżej nieokreślonym. Nasuwa się pytanie czy Ojciec i Władca to sama osoba? A jeśli nie, to kim jest? Odpowiedź ma fundamentalne znaczenie.

Świadkowie Jehowy mają zapłacić odszkodowanie ofierze pedofila

Mamy kolejny przypadek żałosnej i fatalnej polityki prowadzonej przez kierownictwo Świadków Jehowy w USA sprzyjającej przestępczym zachowaniom członków tej organizacji w stosunku do dzieci. Jest  sprawa o odszkodowanie dziewczynki która będąc w organizacji Świadków Jehowy zetknęła się z członkiem zboru pedofilem który zniszczył jej życie, gdy miała zaledwie 9 lat.

Tu link

i tu

Świadkom Jehowy nakazano, by zapłacili za nadużycia

OAKLAND,Calif. (AP) — Sąd Północnej Kalifornii przyznał 28 milionów dolarów odszkodowania kobiecie, która powiedziała, że Świadkowie Jehowy pozwolili dorosłemu członkowi zboru z Fremont, Calif. by molestował ją kiedy była dzieckiem.

Sędzia przysięgły Hrabstwa Alameda przyznał 7 milionów dolarów w środę i dodatkowe 21 milionów dolarów  odszkodowania za straty moralne w czwartek powódce Conti Candace, powiedział jej adwokat Rick Simons.

„To jest największy wyrok w kraju dla pojedynczej ofiary w przypadku religijnych nadużyć na dzieciach” Pan Simons powiedział.

W procesie, Pani Conti, 26 lat, powiedziała, że w 1995 i 1996, kiedy była 9 i 10 letnim członkiem północnego zboru Świadków Jehowy w Fremont , wielokrotnie była molestowana przez mężczyznę ze zboru , Jonathana Kendricka.

Pani Conti ujawniła swoje dane publicznie, by zachęcić inne ofiary seksualnych nadużyć, by się odezwały- powiedział Pan Simons.

„Nic nie może przywrócić mi dzieciństwa z powrotem,” Pani Conti powiedziała przed Trybunałem Oakland. „Ale przez to, jak dobrze pójdzie, i zmieni się ich polityka, możemy zrobić coś dobrego i wyjść z tym na zewnątrz .”

Pani Conti też powiedziała w procesie, że liderzy chrześcijańskiej denominacji utworzyli taką politykę w 1989, i pouczyli starszych kościoła, by trzymać w tajemnicy oskarżonych o nadużycia na dzieciach. Starsi zgromadzenia stosowali tę politykę kiedy Pan Kendrick został oskarżony w 1994 za molestowanie dziecka popełniając przestępstwo w Hrabstwie Alameda, zdaniem Pana Simonsa.

Pan Kendrick nigdy wcześniej nie został oskarżony włączając przypadek Pani Conti, ale też został skazany w 2004 za czyny niemoralne albo lubieżne na dzieciach, lista jest znana .

Pan Kendrick, lat 58, teraz mieszka w Oakley, Califie, zgodnie z rejestrem stanowym winowajcy, zostało nakazane by zapłacił 60 procentów orzeczenia, ale Pan Simons powiedział, że nie będzie żadnych prób, by zebrać jakieś pieniądze od Pan Kendricka, w części, ponieważ on nie byłby wypłacalny. Towarzystwo Strażnica Nowego Jorku — organizacja nadzorującą Świadków Jehowy —byłaby odpowiedzialny za 40 procentu, powiedział Pan Simons .

Jim McCabe, prawnik dla zboru powiedział, że zaplanował odwołanie się od decyzji sądu.

„Świadkowie Jehowy nienawidzą nadużyć na dzieciach i wierzą, że to jest przekleństwo dla ludzkości,” powiedział Pan McCabe .”Jonathan Kendrick nie był liderem albo starszym . On był tylko zwyczajnym członkiem. To jest tragiczny przypadek, aby członek religijnej grupy doprowadził do odpowiedzialności zbiorowej za działania, w których on sam mógł brać udział .”

Taką informację podali śj  (niestety link usunięty a dlaczego? pozostawiam bez odpowiedzi)

Szokujące jest to, iż prawnik działający w imieniu Watchtower twierdzi, że Świadkowie Jehowy „nienawidzą nadużyć na dzieciach” a jednocześnie zapowiedział apelację od wyroku. Jedno jest sprzeczne z drugim a kiedy dodamy politykę ochrony pedofili prowadzoną przez starszych w zborach, to możemy śmiało stwierdzić, iż deklaracje rozmijają się całkowicie  z praktyką kierownictwa. I takie zachowanie nie jest z Boga. A uczeń Jan zachęca „badajcie duchy czy z Boga są” w nagłówku posta. Oto dokument jeden z wielu tu

Rozwój „prawdziwej wiedzy” dzięki Świadkom Jehowy

Zdaniem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, dzięki działalności przez nich prowadzonej w dzisiejszych czasach spełnia się proroctwo Daniela. O jakie proroctwo chodzi? Proszę przeczytać poniżej w artykule przewidzianym do analizy w zborze „Ja jestem z wami” od 24-30 września, 2012 roku w akapitach od 14-17 napisano tak:

                  NASTANIE OBFITOŚĆ

                 PRAWDZIWEJ WIEDZY”

14Dzięki wysiłkom mnóstwa głosicieli dobrej nowiny nastała dziś obfitość „prawdziwej wiedzy”. Przyczyniło się do tego również słowo drukowane. W lipcu 1879 roku Badacze Pisma Świętego opublikowali pierwszy numer niniejszego czasopisma, które nosiło tytuł Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa. (…) 6000 egzemplarzy wyłącznie w języku angielskim. Redaktorem naczelnym został 27-letni Charles Taze Russell, (…) Obecnie Strażnica ukazuje się w 195 językach. Nakład 42 182 000 egzemplarzy czyni ją najbardziej rozpowszechnionym czasopismem na świecie. Drugie miejsce zajmuje pokrewny periodyk, Przebudźcie się!, o łącznym nakładzie 41 042 000 egzemplarzy w 84 językach.Każdego roku drukuje się też około 100 milionów Biblii i innych książek.

Po pierwsze z proroctwa Daniela 12:4 nie wynika, iż nastanie obfitości „prawdziwej wiedzy” będzie zasługą głosicieli dobrej nowiny a tym bardziej zasługą Towarzystwa Strażnica. Po drugie co jest bardzo ważne o jaką „prawdziwą wiedzę” chodzi? Czy ciągle zmieniające się interpretacje CK spełniają warunek udostępniania „prawdziwej wiedzy”. NIE. W dalszej części artykułu już jest tylko o publikacjach WTS, mimo, iż zdaniem wydawcy dzięki głosicielom dobrej nastała obfitość „prawdziwej wiedzy”.

15Środki na całą tę gigantyczną pracę pochodzą z dobrowolnych datków (odczytaj Mateusza 10:8). Zdumiewa to osoby związane z przemysłem drukarskim, które zdają sobie sprawę z kosztów maszyn, papieru, farb i innych materiałów. Pewien brat (…) powiedział: „Ludzie biznesu zwiedzający nasze drukarnie są zadziwieni, że obiekty tak zaawansowane technicznie i o tak dużej mocy produkcyjnej mogą być utrzymywane z dobrowolnych datków(…)

Stwierdzenie w akapicie o gigantycznej pracy wykonywanej w drukarniach przez młodych wolontariuszy możliwej dzięki dobrowolnym datkom z obfitością „prawdziwej wiedzy” nie ma nic wspólnego. Choć wydawca być może chce sugerować, iż Bóg pobudza ludzi do tej pracy.

                     WIEDZA O BOGU

                 NAPEŁNIA CAŁĄ ZIEMIĘ

16Istnieje ważny powód dla którego nastała obfitość „prawdziwej wiedzy”. Wolą Boga jest by (…) (1 Tym. 2:3, 4). (…) ludzie poznali prawdę, gdyż w ten sposób będą mogli odpowiednio Go wielbić oraz korzystać z Jego błogosławieństw. Dzięki upowszechnianiu „prawdziwej wiedzy” zgromadza On wierny ostatek namaszczonych chrześcijan. Zbiera również „wielką rzeszę” ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków”, która ma nadzieję żyć wiecznie na ziemi (Obj. 7:9).

Z całą pewnością Bóg chce aby ludzie wiedzieli o nim jak najwięcej, ileż trzeba jednak mieć w sobie zarozumiałości aby twierdzić, iż ma się wyłączność na dostęp do „prawdziwej wiedzy”. Tak twierdzi wydawca „kanał łączności” z Bogiem.

17Rozwój prawdziwego wielbienia w ciągu ostatnich 130 lat prowadzi do nieodpartego wniosku, że Jehowa i Jezus Chrystus są cały czas z członkami ludu Bożego – kierując nimi i pouczając. Ów wzrost potwierdza również, że obietnice Jehowy co do przeszłości na pewno zostaną zrealizowane. „Ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy jak wody pokrywają morze”. (Izj.11:9) Ludzkość zazna wówczas wspaniałych błogosławieństw.

Zdaniem wydawcy taka interpretacja proroctwa Daniela jest oczywista. Dlatego napisano „nieodparty wniosek”, że Bóg (Jehowa) i Jezus Chrystus wszystkiego tego dokonują poprzez rozwój prawdziwego wielbienia dzięki działalności świadków Jehowy. Wydawca „lubi” sformułowania typu „nie ulega wątpliwości” czy też „nieodparty wniosek”, takie zwroty mają w czytelniku wzbudzić niechęć do analizy i sprawdzenia o czym mówią fakty w świetle proroctw biblijnych.  Czy Bóg mówiąc do Daniela :Ty zaś. Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie przebiegać i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy”. – miał na myśli okres dokonania WTS za sprawą wielu drukarni w których publikowane są miliony publikacji o podobnej jw. treści. Warto się nad tym zastanowić? Na czym polega ta „wiedza” z proroctwa? A na czym polega wiedza WTS? Wydawcy jest potrzebna taka interpretacja. W rzeczywistości sam Bóg sprawia spełnienie proroctw i bez ludzkiego udziału.

Zamieszanie wokół znaczenia chrztu u Świadków Jehowy.

Czy chrzest jest równoznaczny z akceptacją poglądów prezentowanych przez Towarzystwo Strażnica organ wydawniczy Ciała Kierowniczego? Czy doktryna głoszona przez wydawcę poniższej książki używanej do nauczania przyszłych Świadków Jehowy jest faktycznie nauką podstaw tego co głosił Chrystus? Czy można stosować zalecenia podawane przez apostołów i pierwszych uczniów automatycznie w odniesieniu do wiernych w organizacji Świadków Jehowy? Czy człowiek który zdecydował się przyjąć chrzest jest w pełni świadomy za czym się opowiedział? Jeśli na którekolwiek z pytań byłaby odpowiedź przecząca, wówczas chrzest nie ma żadnego znaczenia poza zanurzeniem w wodzie. Oto co napisano w książce „Czego naprawdę uczy Biblia?” o znaczeniu chrztu na str 182, 183:

21Gdybyś chciał zostać ochrzczony, najpierw powiedz o tym nadzorcy przewodniczącemu w swoim zborze. Brat ten postara się, by kilku starszych omówiło z tobą pytania dotyczące podstawowych nauk biblijnych. Jeśli uznają, że spełniasz stawiane wymagania,powiadomią cię, że na najbliższym zgromadzeniu możesz zostać ochrzczony. Zwykle wygłaszany jest wtedy wykład przypominający oznaczeniu chrztu. Na zakończenie mówca prosi wszystkich kandydatów,żeby odpowiedzieli na dwa proste pytania. Między innymi w ten sposób mogą oni ustnie złożyć „publiczne wyznanie” swojej wiary.

Który werset biblijny zawiera takie zalecenia „powiedz nadzorcy przewodniczącemu w swoim zborze”? A gdzie jest napisane w Biblii:„będzie zgromadzenie, wykład, dwa pytania itd…?

22Jednak dopiero przez chrzest — przez całkowite zanurzenie w wodzie—publicznie potwierdzasz, że oddałeś się Bogu i że jesteś odtąd Świadkiem Jehowy.

W którym miejscu w Biblii jest napisane po przyjęciu, „że jesteś odtąd Świadkiem Jehowy.”

                  ZNACZENIE CHRZTU

23Jezus powiedział, że jego naśladowcy mają być chrzczeni „w imię Ojca i Syna, i ducha świętego” (Mateusza 28:19). Oznacza to, że kandydaci do chrztu uzna ją władzę Jehowy Boga i Jezusa Chrystusa (Psalm 83:18; Mateusza 28:18). Uznają też rolę   świętego ducha Bożego, czyli czynnej siły Bożej(Galatów 5:22, 23; 2 Piotra 1:21).

Czy naśladowcy Jezusa mieli być świadkami Jehowy? Czy jest takie stwierdzenie w Biblii, iż tak zwano chrześcijan? Nie. Więc jakim sposobem naśladowca Jezusa może być świadkiem Jehowy?

24Również forma chrztu ma głęboką wymowę. Symbolizuje coś niezwykle ważnego. Zanurzenie w wodzie oznacza, że w pewnym sensie umarliśmy, czyli porzuciliśmy poprzedni styl życia. Wynurzenie zaś — że odtąd będziemy żyć po to, by spełniać wolę Boga. Musimy przy tym pamiętać, że nie oddaliśmy się jakiejś sprawie, organizacji czy innym ludziom, lecz samemu Jehowie. Krok ten w połączeniu z chrztem otwiera drogę serdecznej przyjaźni z Bogiem, do utrzymywania z Nim zażyłej więzi (Psalm 25:14).

Jeśli nie oddaje się organizacji to dlaczego drugie pytanie brzmi: Czy rozumiesz, że przez oddanie się Bogu i chrzest utożsamiasz się ze Świadkami Jehowy i przyłączasz się do organizacji Bożej kierowanej Jego duchem? Warto wiedzieć, iż treść pytań do chrztu zmieniała się na przestrzeni lat. Jak można mówić o braterstwie wokół tych samych wartości? Taki chrzest jest bez znaczenia u naszego Ojca Niebiańskiego, to tylko pułapka.

25Jednak sam chrzest nie gwarantuje wybawienia Apostoł Paweł napisał: „Wypracowujcie swoje wybawienie z bojaźnią i drżeniem” (Filipian 2:12). Chrzest to dopiero początek.

NIE GWARANTUJE ZBAWIENIA jak przyznaje wydawca. Więc jakiemu celowi służy wprost wywieranie nacisku na wiernych aby bezwzględnie przestrzegali zaleceń organizacji czyt. CK? Jakiemu celowi służy zatem „straszenie” zniszczeniem w armagedonie tych którzy stracą kontakt z organizacją lub zostaną wykluczeni? Przetrwaniu organizacji. Podstawą zbawienia jest więź z Bogiem i spełnianie Jego woli a nie organizacji.

Stosunek Świadków Jehowy do miejsc kultu religijnego

Ciało kierownicze świadków Jehowy na łamach publikacji Towarzystwa Strażnica wielokrotnie przedstawiało pogląd zgodnie z którym Świadkowie Jehowy zdecydowanie odcinają się od potrzeby istnienia miejsc kultu religijnego. Powołując się na odpowiednie fragmenty Pisma Świętego i cytują wypowiedzi Jezusa i apostołów. Takie stanowisko nastręcza problem z uwagi na to, iż świadkowie Jehowy posiadają obiekty związane z ich nazwijmy to działalnością religijną i nauczaniem swoich nauk. Jak wobec tego traktować istnienie tych obiektów? Czy one są ich zdaniem i dlaczego? Zobaczmy co na ten temat napisano w ich czasopiśmie „Przebudźcie się” z sierpnia 2012 roku na 14,15:

Czy chcąc się pomodlić, trzeba udać się w szczególne miejsce?

WIELU ludzi regularnie uczęszcza do jakichś budowli religijnych, żeby się tam pomodlić. Niektórzy odbywają dalekie pielgrzymki do różnych sanktuariów. Czy twoim zdaniem modlić się należy tylko w kościele, kaplicy lub innym budynku sakralnym, czy też można to robić w dowolnym miejscu i czasie? Czego uczy Biblia? Na początku dziejów ludzkości nie istniały żadne budynki o przeznaczeniu religijnym. (…) Owszem, starożytni Izraelici mieli przybytek, a później świątynię, gdzie zgodnie z Prawem Bożym zbierali się na obchody dorocznych świąt religijnych, (…) Później, (…)prawi ludzie (…) obywali się bez budowli sakralnych. Miłowali Jehowę i zaskarbiali sobie Jego uznanie, korzystając z daru modlitwy.

Bóg nie mieszka w budowlach

wzniesionych przez człowieka

(Wyjścia 23:14-17). Ale mogli też modlić się do Boga w dowolnej chwili—gdy paśli zwierzęta, pracowali w polu, spędzali czas z rodziną lub przebywali w samotności (Psalm 65:2: Mateusza 6:6). My również możemy zwracać się do Boga zawsze i wszędzie. Nasz Wzorodawca, Jezus Chrystus, często modlił się w miejscach cichych i ustronnych(Marka 1:35). Pewnego razu „odszedł na górę, by się modlić, i spędził całą noc na modlitwie do Boga” (Łukasza 6:12).

(…)Rozmawiając z Samarytanką w pobliżu góry, (…) Jezus rzekł:„Nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca”. Dodał też, że prawdziwi czciciele „będą czcić Ojca duchem i prawdą” (Jana 4:21, 23). Jezus skierował więc uwagę nie na murowane budowle, lecz na prawdziwe wielbienie Boga,wynikające ze szczerego serca. Ale czy to znaczy, że naśladowcy Jezusa, nazwani później chrześcijanami, nie mieli już czcić Boga w gronie współwyznawców? (Dzieje 11:26). Mieli, i były ku temu ważne powody.

Lud Boży to duchowa rodzina

Prawdziwi słudzy Boga tworzą duchową rodzinę(…) Chrześcijanie spotykają się na zebraniach, które niczym uczty odżywiają ich pod względem duchowym oraz zbliżają do siebie. Apostoł Paweł napisał: „Zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań,jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem”(Hebrajczyków 10:24, 25).

(…)A gdzie pierwsi chrześcijanie spotykali się, by razem wielbić Boga? Często w domach prywatnych (Rzymian 16:5; Kolosan 4:15). Na przykład apostoł Paweł napisał list do pewnego współwyznawcy,jak również „do zboru, który jest w jego domu” (Filemona 1,2).

Podobnie i dziś słudzy Boży nie potrzebują okazałych budowli. Świadkowie Jehowy mają skromne, funkcjonalne obiekty mogące pomieścić wszystkich obecnych. Budynki te nazywają Salami Królestwa.(…) odbywają się zebrania, których program obejmuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne. (…) Świadkowie Jehowy bardzo sobie cenią chwile spędzone na modlitwie do Boga. Dlatego zwracają się do Niego codziennie, zarówno indywidualnie, jak i w gronie rodzinnym.List Jakuba 4:8 zachęca: „Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was”. Koniec cytatu

Sytuacja jest jak widać dwuznaczna, bo z jednej strony jest przedstawiony cały szereg argumentów przemawiających za tym, iż budynki modlitwy nie są potrzebne a tym bardziej traktowane jako „dom Boży” (Betel) a mimo to wydawca przyznaje, że świadkowie Jehowy posiadają Sale Królestwa w których programie spotkań wiernych są modlitwy i wierni mają narzucony obowiązek w nich uczestniczyć. Czyli jest niekonsekwencja między deklaracjami świadków Jehowy a tym jak faktycznie wygląda życie duchowe i praktyki religijne wiernych ich społeczności. Na czym polega: z jednej strony Bogu nie są potrzebne żadne budowle i można się modlić wszędzie a z drugiej strony mają budynki z nimi związane.

.