Świadkowie Jehowy są pozbawieni własnej woli

Oto w jaki sposób udaje się uzależnić człowieka od drugiego człowieka. Trzeba temu uzależnieniu nadać wymiar wymogu od Boga.Własna wola i wolność wyboru muszą być określone jako zło. Wówczas człowiek złapany w pułapkę uzależnienia, nie dostrzeże absurdalnych mechanizmów które nim rządzą. W Strażnicy z 1 stycznia 2006 roku str. 18-22 jest w art. do analizy w zborze akapity 13-18: „Strzeż się ducha niezależności” oraz w Strażnicy z15 czerwca 2008 na str. 18-22 akapity 16,17.

13Szanowanie zwierzchnictwa Jehowy wymaga wystrzegania się ducha niezależności.(…) Ktoś taki na przykład będzie odrzucał wskazówki braci sprawujących przewodnictwo w społeczności ludu Bożego. Jehowa posługuje się niewolnikiem wiernym i roztropnym, by we właściwym czasie dawać swoim sługom pokarm duchowy (Mat.24:46-47). Pokornie uznawajmy ten ustalony przez Boga sposób troszczenia się o Jego lud. Naśladujmy wiernych apostołów. Gdy część uczniów się zgorszyła, Jezus zapytał apostołów: „Czyż i wy chcecie pójść?”. Piotr odpowiedział: „Panie, do kogo odejdziemy? Ty masz wypowiedzi życia wiecznego” (Jana 6:66-68).

14Uznawaniewładzy Jehowy oznacza też wprowadzanie w czyn rad z Jego Słowa.Niewolnik wierny i roztropny przypomina nam, że powinniśmy ‛czuwaći zachowywać trzeźwość umysłu’ (1Tes 5:6). Zachęty te mająniebagatelne znaczenie w obecnych dniach ostatnich, kiedy to ludziesą „rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach”(2Tym.3:1,2) (…)

15Pokarm duchowy od niewolnika wiernego i roztropnego jestprzekazywany zborom za pośrednictwem zamianowanych starszych.Biblia nawołuje: „Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród wasprzewodzą, i bądźcie ulegli, (…) (Hebr. 13:17). Czy to oznacza,że starsi są nieomylni? Skądże! Bóg zna ich niedopisaniaznacznie lepiej niż ludzie. Mimo to oczekuje od nas, że będziemyim posłuszni. Współpracując z tymi niedoskonałymi starszymi,dowodzimy, że uznajemy władzę Jehowy. 

18Postanówsobie, że będziesz uznawać zwierzchnictwo Jehowy i nie ulegnieszświeckiemuduchowi niezależności.Rozmyślaj z wdzięcznością o tym, jak wielkimzaszczytem jest służenie Bogu. Okoliczność, że należysz doludu Jehowy, dowodzi, że On pociągnął cię za pośrednictwemducha świętego (…) w 06 1.1 ss. 25-29

Wystrzegaj się ducha niezależności

16W Edenie Szatanowi udało się odwołać do samolubnego pragnieniaEwy — chęci uzyskania niezależności. Ewa chciała samadecydować o tym, co jest dobre, a co złe (Rodzaju 3:1-6). W Iwieku n.e. niektórzy członkowie zboru korynckiego też przejawialiduchaniezależności.(…)

17(…) W sprawach dotyczących czystego wielbienia Jehowy konieczniemusimy poddawać się Jego przewodnictwu i współpracować z„niewolnikiem wiernym i roztropnym” oraz starszymi w zborze. Wten sposób ‛szukamy prawości’, która strzeże nas przedrozwinięciem w sobie duchaniezależności(…) Jehowa ustanowił go, by nas chronić i nami kierować(1Tymoteusza 3:15). Uznawanie jego istotnej roli pomoże nam‛niczego nie czynić z próżności’ i pokornie podporządkowywaćsię słusznej woli Jehowy (Filipian 2:2-4; Przysłów 3:4-6) .” koniec cytatu.

Można zwrócić uwagę jak wydawca, korzystanie z wolnej woli danej człowiekowi przez samego Boga sprytnie przekształca w poddawanie duchowi niezależności, czyli określa jako zło. Sugerując czytelnikowi, iż Bóg Jehowa scedował na ludzi z CK przekazywanie poleceń od Niego, i musi się im bezwzględnie podporządkować. Nie wolno czytelnikowi podejmować decyzji z własnej woli. Dodając również, iż jest to dobre rozwiązanie człowiekowi który chce być posłuszny Bogu. Sprawą najważniejszą jest fakt, którego nie można lekceważyć; słowa „niezależność” nie znalazłem w żadnym przekładzie Biblii, i co szczególnie ważne dla śj. również w tym wydanym przez wydawnictwo Świadków Jehowy.

Świadkowie Jehowy a „proces wychowawczy”

Zgodnie z poniższym cytatem ze Strażnicy, wydawca pragnie wpoić czytelnikom to, iż nie ma innej możliwości poznania prawdy biblijnej jak tylko przez czasochłonny i energochłonny proces wychowawczy jakiemu poddawani są adepci. Warto się zastanowić co jest jego celem. Czy doprowadzenie przez indoktrynację do związku człowieka z organizacją, czy więzi z Bogiem i Chrystusem? Oto kilka zdań na ten temat z roku 1984 nr. 22 str. 19 akapity 1-3

BUDOWANIE chatki może ci pójść szybko, ale pałacu na pewno nie wzniesiesz przez jedną noc. Podobnie jest z wychowaniem uczniów. Wpojenie drugim właściwego stosunku do Jehowy i Jego mierników nie jest łatwe. Budowa takich „pałaców” zabiera dużo czasu i wymaga odpowiednich umiejętności.

2Chcąc tego dokonać, nie wystarczy przekazywać wiedzę. W Księdze Przysłów 3:1 słusznie powiedziano: „Synu mój, nie zapominaj mego prawa, a przykazań moich niech twe serce przestrzega”. Musimy nauczać tego, co mówi Biblia, ale na tym nie koniec. Prawdę biblijną musimy zaszczepiać ludziom w serca. Istotnie, jeśli w tych, których uczymy, mamy wbudować ogniotrwałe przymioty, to musimy trafiać im do serca, pomagając zadzierzgnąć silną więź z Jehową Bogiem.

3Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. Chcąc trafiać do serc, musimy nie tylko dysponować odpowiednimi materiałami budowlanymi, ale też stosować „,umiejętność nauczenia” (2Tym. 4:2). Nie wystarczy opowiadać studiującym prawdę. „Umiejętność nauczania” obejmuje raczej pobudzanie do myślenia nad tym, czego się uczeń dowiaduje, oraz do wyciągania wniosków. Nie znaczy to, jakoby wzrost duchowy miał być efektem naszej pomysłowości lub naszych metod; istotne znaczenie ma błogosławieństwo Boże (1 Kor. 3:5,6). (…)

Zastanawiałem się dlaczego śj tak trudno jest samodzielnie myśleć, wyciągając trafne wnioski w oparciu o wersety biblijne. I wówczas zwróciłem uwagę na to, co jest napisane powyżej. Otóż czy postępowanie zgodne z wolą Bożą dowolnego człowieka, zależy od poznania jakiegoś zestawu informacji zawartej w Biblii? A te informacje znają tylko nadzorujący organizacją członkowie Ciała Kierowniczego świadków Jehowy?

A następnie jeśli tak: to czy są również ściśle określone reguły – ”umiejętności” dotyczące ich przekazania, znane CK. Na wpojenie takiego przekonania u czytelników zależy kierownictwu organizacji. Zauważyłem to w wyniku wieloletnich przemyśleń.Jeśli czytelnicy uwierzą, iż tak jest jak wydawca im podaje, stają się zindoktrynowani. I są bardzo mocno związani z organizacją. Potrzebna jest natomiast więź i zaufanie do Boga. Jest niezależne od wiedzy która jest przekazywana człowiekowi przez człowieka. Oby nie wpaść w pułapkę „czczej gadaniny” o której pisał apostoł Paweł.

Świadkowie Jehowy a walka o władzę w zborze.

   W najnowszym wydaniu Strażnicy „powrócił” temat który pojawia się co jakiś czas publikacjach WTS. Dotyczy okazywania szacunku dla władzy starszych. I jak zawsze występują stałe argumenty, znane dla tych którzy od wielu lat stanowią część organizacji skupiającej świadków Jehowy. Argumentacja w większości pochodzi ze Starego Testamentu i czytelnika zachęca do szukania analogii w czasach współczesnych. Strażnica z 15 października 2012 roku na str 15 akapity 11,12 i część 13 w artykule zatytułowanym „Jakiego ducha przejawiasz” treść poniżej:

   OKAZUJ W ZBORZE DUCHA SZACUNKU

11Powinniśmy pamiętać, że Jehowa wyznaczył starszych, aby „paśli zbór Boga” (Dzieje 20:28; I Piotra 5:2). Rozumiemy więc, że mądrze jest respektować porządek teokratyczny,niezależnie od tego, czy usługujemy jako starsi, czy nie. Właściwy duch pomoże nam unikać przewrażliwienia na punkcie stanowiska. Gdy izraelski król Saul uznał, że Dawid stwarza zagrożenie dla jego panowania, „wciąż patrzył na Dawida podejrzliwie” (1 Sam.18:9). Rozwinął w sobie złego ducha i nawet chciał zabić tego młodego człowieka. Postąpimy znacznie lepiej, jeśli zamiast przywiązywać nadmierną wagę do pozycji,jak to robił Saul, będziemy wzorować się na Dawidzie. Pomimo całej niesprawiedliwości, która na niego spadła, wciąż okazywał on szacunek władzy ustanowionej przez Boga (odczytaj I Samuela26:23).

cytat;„Jehowa odpłaci każdemu według jego prawości i wierności, bo dzisiaj Jehowa wydał cię w moją rękę, a ja nie chciałem wyciągnąć ręki przeciw pomazańcowi Jehowy. „

12Źródłem zadrażnień w zborze — nawet wśród nadzorców — mogą być różne punkty widzenia. Pomocne są wtedy biblijne rady: „Przodujcie w okazywaniu sobie nawzajem szacunku” oraz „Nie stawajcie się roztropni we własnych oczach” (Rzym. 12:10,16). Zamiast uparcie bronić swoich racji,powinniśmy pamiętać, że często istnieje więcej niż jedno właściwe spojrzenie na daną sytuację. Jeśli staramy się uwzględniać punkt widzenia drugich, umacniamy jedność zboru (Filip. 4:5).

13 Czy to znaczy, że niestosowne jest podzielenie się spostrzeżeniami, gdy w naszych oczach coś w zborze wymaga skorygowania? Ależ nie.(…)

Zastanawiać może, dlaczego WTS ciągle w bardzo podobnej formie uzasadnia potrzebę prawie bezwzględnego podporządkowania starszym. Sposób w jaki wydawca przedstawia się uzasadnienie, i jakimi zdarzeniami opisanymi w Biblii się posługuje jest niedopuszczalny. Dlaczego? Przykład Dawida jest przywołany przez wydawcę jako wzór do naśladowania dla współczesnych chrześcijan. Werset nie zacytowano ale wydawca polecił go przeczytać podczas zborowej analizy. Nie wiem jak określić mam swoje uczucie po odczytaniu tego wersetu.Jeśli dziś ktoś ma brać wzór z Dawida, to czy ma to oznaczać, iż powstrzyma się przed zabiciem starszego za to, iż jest dla niego zagrożeniem w dążeniu do stanowiska starszego? Ta sytuacja z Dawidem  zupełnie nie pasuje do współczesności. Śmiać czy być oburzonym wybór pozostawiam czytelnikom.

 

Na zgromadzeniach Świadkowie Jehowy „muszą” okazywać radość

Kiedy byłem obecny na tych zgromadzeniach stwierdzałem naocznie, iż był tam entuzjazm, poruszenie, burze oklasków na wskutek tłumów obecnych na takim zgromadzeniu, i tego co mówił mówca z podium. Niekiedy padały wypowiedzi które wywoływały oklaski, a rosnąca ich liczba była wynikiem naśladowania innych. Mówca pytał np.:Czy dobrze się tu czujemy lub inne podobne pytanie? – Oklaski. Czy była to radość wynikająca z głębi serca? Art. „Jehowa zgromadza swój radosny lud” Strażnica z roku 2012 z 15 września str. 29-32 a oto urywki tekstu na ten temat:

w roku 1922, (…) Rutherford nawoływał (…)  podczas (…) zgromadzenia (…) Żyjemy w największym ze wszystkich dni. Oto Król objął władzę! Wy macie nadać temu rozgłos. Dlatego rozgłaszajcie, rozgłaszajcie, rozgłaszajcie wieść o Królu i jego Królestwie!”. Obecni, a także wszyscy inni członkowie ludu Bożego na świecie, z radością usłuchali tego wezwania.

7 W roku 1931 w Columbus w stanie Ohio Badacze Pisma Świętego z niezwykłym entuzjazmem przyjęli nazwę Świadkowie Jehowy

w roku 1942, Nathan Knorr wygłosił porywające przemówienie podtytułem „Pokój —czy może być trwały?”

W trakcie teokratycznego zgromadzenia pod hasłem „Weselące się narody”, które odbyło się w roku 1946 w Cleveland w stanie Ohio.(…) Jeden z uczestników kongresu, odmalowując emocje wywołane przez owo przemówienie, napisał: „Miałem tego wieczora zaszczyt stać za nim na podium.

na ogromnej widowni co rusz zrywał się huragan oklasków.Chociaż z podium nie było widać poszczególnych twarzy, łatwo dało się wyczuć radość obecnych”.

w roku 1950 zebranych niezmiernie ucieszyło wydanie Chrześcijańskich Pism Greckich

w roku 1955 w Norymberdze 107 000 z nich wypełniło obiekt, na którym kiedyś urządzał on defilady. Wielu słuchaczy nie mogło powstrzymać łez radości!

Możliwe, że niektóre zgromadzenia okręgowe bądź międzynarodowe pozostawiły w twej pamięci niezatarty ślad. Czy potrafisz sobie przypomnieć swoje pierwsze zgromadzenie albo to; na którym zostałeś ochrzczony? Z pewnością były to przełomowe wydarzenia duchowe w twoim życiu. Wysoko ceń sobie takie wspomnienia!

11Jehowa wymagał, by Izraelici każdego roku schodzili się do Jerozolimy na trzy okresowe święta—Święto Przaśników, Święto Tygodni (zwane później Pięćdziesiątnicą) oraz Święto Szałasów. (…) Podczas swego święta będziesz się radował (…) tylko masz się radować

Tamte dawne zgromadzenia stanowią dziś dla ludu Bożego wspaniały wzór

16Zgromadzeniom zawsze towarzyszy radość.

pracowali we wszystkich działach, po prostu ciesząc się z możliwości usługiwania braciom.

ileż radości daje obserwowanie, jak inni publicznie potwierdzają swe oddanie Jehowie!

Zgromadzenia, które od dawien dawna są częścią prawdziwego wielbienia, wyposażają radosny lud Jehowy do właściwego służenia Mu w trudnych czasach”

Powstają pytania: Czy radość można zainicjować, wywołać a jeśli tak, toczy taka radość jest owocem Ducha Bożego. Czy dowodem takiej radości jest: poruszenie wśród obecnych, entuzjastyczne oklaski, uśmiechy a nawet euforia na stadionie. Dlaczego ta radość jest krótkotrwała i często wynikająca bardziej ze świadomości, iż wypada ją okazywać niż z serca? I często kończy się po wyjściu ze zgromadzenia, co widziałem i doświadczyłem w życiu? W różnych sytuacjach jest widoczne, iż jest tylko maską założoną na potrzeby zgromadzenia i nawet bywa zdejmowana w trakcie przerwy. Radość jest owocem Ducha Świętego a nie sztucznie wywołana obecnością na jakimkolwiek zgromadzeniu.

Tylko Świadkowie Jehowy zdaniem CK dbają o „reputację” Boga

Zdaniem organu wydawniczego świadków Jehowy, nadzorowanego przez ich Ciało Kierownicze, priorytetem tych którzy są podlegli i posłuszni Bogu, jest usprawiedliwianie imienia Bożego. Jak jest ono rozumiane i na czym polega? Głównie na używaniu imienia Bożego Jehowa. Życie pokazuje, iż na tym praktycznie polega stanowisko świadków Jehowy. W zrozumieniu problemu pomaga zwrócenie uwagi na fakt, iż wierni tego wyznania mają wpojone odgrywanie w tej dziedzinie szczególnej roli wśród narodów świata. Ta ich rola wg CK jest Bogu potrzebna a nawet konieczna. Na temat jest wiele wzmianek, w publikacjach podanych przez ich organ wydawniczy zwany Towarzystwo Strażnica. Przykładem jak ten pogląd się uzasadnia jest Strażnica z 1września 2012 roku strona 21.

Narody będą musiały poznać, że ja jestem Jehowa”

JAK byś się czuł, gdyby oskarżono cię o przestępstwo, którego nie popełniłeś, a które sprowadziło cierpienia na mnóstwo niewinnych ludzi? Z pewnością chciałbyś oczyścić się z tego zarzutu! Czy zdajesz sobie sprawę, że właśnie w takiej sytuacji znalazł się Jehowa Bóg? Wielu niesłusznie obwinia Go o niesprawiedliwość i cierpienia nękające ten świat. Czy Jehowie zależy na tym, by oczyścić swe imię z tych zarzutów? Ależ oczywiście! (…)Kiedy ludzie oskarżają Boga o niesprawiedliwość, bezczeszczą Jego imię. Dlaczego można tak powiedzieć? W Biblii słowo „imię” często odnosi się do opinii o danej osobie.Również imię Boga ma związek z jego reputacją. W pewnym komentarzu biblijnym ujęto to następująco: „Imię Boga nawiązuje do tego, co o Nim wiadomo co sam o sobie objawił; reprezentuje też Jego chwałę oraz szacunek, jakim się cieszy”. A co wiadomo o stosunku Jehowy do niesprawiedliwości? On jej nienawidzi! Jest też pełen współczucia dla jej ofiar (Wyjścia 22:22-24). A zatem każdy, kto obarcza Boga odpowiedzialnością za rzeczy, które budzą w Nim odrazę, szarga Jego reputację” ze wzgardą traktuje jego imię” (Psalm 74:10).

(…)Imię Jehowy jest święte, ponieważ On sam jest święty—całkowicie oddzielony od wszystkiego, co grzeszne i nieczyste. jakże wielkiej zniewagi dopuszczają się więc ci, którzy obwiniają Jehowę o zło! Jehowa postanowił oczyścić swoje imię z zarzutów za pośrednictwem ustanowionego przez siebie Królestwa. Realizacja tego zamierzenia stanowi główny temat Biblii. (…) „Będą musieli poznać, że Ja jestem Jehowa” (Ezechiela 36:23; 37:28;38:23; 39:7). (…) „będą musiały poznać Jehowę”. Innymi słowy, Jehowa podejmie działania, w wyniku których narody będą zmuszone przyznać, że to On jest Panem Wszechwładnym i że Jego imię reprezentuje wszystko, co święte czyste. Zapewnienie, że „narody będą musiały poznać, kim jest Jehowa”, to naprawdę wspaniała nowina dla każdego, kto wyczekuje końca niesprawiedliwości cierpień. Jehowa wkrótce urzeczywistni te słowa i oczyści swoje imię z wszelkich zarzutów. Usunie zło i jego sprawców, natomiast pozostawi przy życiu tych, którzy szanują Jego imię i dobrze rozumieją, co ono oznacza (Przysłów 18:10).(…)”

Chcąc choć po części zrozumieć stan rzeczywisty tego, co opisano powyżej trzeba nadmienić, iż kiedy mówimy o Bogu dla świadków Jehowy zawsze to jest Jehowa, który jest Stwórcą, Ojcem i Władcą. Tak jest  ale tylko w ich mniemaniu. W tym jednak artykule stwierdzono to jednoznacznie, iż najważniejsze jest aby narody się dowiedziały o tym, że Bóg ma na imię Jehowa i chce oczyścić się z zarzutów. Jak? „Jehowa postanowił oczyścić swoje imię z zarzutów za pośrednictwem ustanowionego przez siebie Królestwa.” A zdaniem CK – Królestwo Boże to rząd Jezusa i144 000 pomazańców, który już dziś działa w ramach organizacji nadzorowanej przez CK. Przy tak błędnym zrozumieniu,najważniejszym staje się aby tylko posługiwać przyjętą formą imienia Bożego, a postępowanie człowieka staje się mniej istotne.Kolejna niespójność rozumowania CK. Dlaczego? Przecież w artykule powyżej przyznano: „W Biblii słowo „imię” często odnosi się do opinii o danej osobie.”

Królestwo Boże wg Świadków Jehowy

Proszę zauważyć, iż ludzkie panowanie jest  złe.  Ludzie nie potrafią rządzić ludźmi i ten fakt dostrzega wydawca. Sprawiedliwy rząd złożony z ludzi jest zdaniem wydawcy niemożliwy i potwierdza to Biblią. Jednocześnie nie przeszkadza to wydawcy Strażnicy twierdzić, że powstanie rząd boży w którego skład będzie wchodzić 144 000 właśnie ludzi. Czyż to nie jest zupełny brak konsekwencji w rozumowaniu i czy Biblia o tym uczy? Strażnica z 15 września roku 2012 str. 8:

1(…)Czy potrafisz sobie wyobrazić, ile dobrego dla swoich poddanych mógłby zrobić potężny rząd kierowany przez sprawiedliwego i współczującego władcę w ciągu tysiąca lat? Niezliczoną„wielka. rzeszę” ocalałych z „wielkiego ucisku”, który położy kres obecnemu złemu systemowi rzeczy, czekają naprawdę wspaniałe wydarzenia (Obj. 7:9, 14).

2W okresie 6000 lat historii ludzkości dążenie do samostanowienia i niezależnych rządów ściągnęło na świat bezmiar bólu i cierpień. Już dawno temu w Biblii napisano.,, Człowiek panuje nadczłowiekiem ku jego szkodzie” (Kazn. 8:9). A co widzimy dzisiaj?Oprócz wojen i różnych rozruchów ludzkość nękają między innymi takie problemy, jak ubóstwo, choroby, niszczenie środowiska czy zmiany klimatyczne. Przedstawiciele władz ostrzegają, że jeśl inie skorygujemy swojego dotychczasowego podejścia, konsekwencje będą katastrofalne.

3Królestwo Boże—w którego skład wchodzą mesjański Król, Jezus Chrystus, i 144 000 jego współwładców (brak tu słów, iż chodzi o ludzkich władców ale to jest oczywiste ipotwierdzone przez wydawcę w innych miejscach)—podejmie działania, by stopniowo naprawić szkody wyrządzone ludziom oraz planecie Ziemi, będącej ich domem. Podczas Tysiącletniego Panowania spełni się krzepiąca obietnica Jehowy Boga: „Stwarzam nowe niebiosa i nową Ziemię; nie będzie się w umyśle wspominać rzeczy dawniejszych ani nie przyjdą one do serca”(Izaj. 65:17)……

Śj uczą ludzi jak złe jest panowanie ludzkie i podają na to cały szereg argumentów ale nie mówią ludziom, iż wspaniałą alternatywą w jaką wierzą jest również rząd złożony z ludzi zwany Bożym. Pogląd prezentowany przez wydawcę można określić tak: jeśli to ludzie spoza organizacji śj to oczywiście rząd ludzi jest nieudolny i niesprawiedliwy ale jeśli to są „pomazańcy” też ludzie z punktu widzenia wydawcy „my” a z punktu widzenia czytelnika „nasi bracia” to będzie to rząd dobry. A poza tym nigdzie Biblia nie nazywa Królestwa Bożego – rządem Bożym a tym bardziej złożonym z ludzi. Czy ktoś uważa inaczej i potrafi temu zaprzeczyć? A poza tym królestwo to nie król i współkrólowie, czegoś takiego nie było nigdy. Czytelnicy ufający CK nawet jak mają wątpliwości, w  to co czytają napisane powyżej to przyjmują jako oczywiste, stwierdzone przez tych którzy „wiedzą” a więc zapewne tak jest. To co się dzieje wewnątrz organizacji śj potwierdza w całości nieudolność ludzkich rządów. Dlaczego mimo wszystko powstała taka koncepcja wśród kierujących WTS czym jest Królestwo Boże? To już inny temat.