Świadkowie Jehowy obchodzą co rok pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa

I w wielu miejscach np. w Polsce Świadkowie Jehowy zapraszali na obchodzenie uroczystości śmierci Jezusa Chrystusa oto link mówiący o jednym z takich miejscu a tu innym w tym roku.

26 marca 2013 roku Świadkowie Jehowy obchodzili swoje jedyne święto w roku. Twierdzą, że to jedyne święto które chrześcijanie mają obchodzić. Potrafią z naciskiem mówić, że sam Pan Jezus Chrystus zostawił taki nakaz, a o upamiętnianiu swoich narodzin, czy też zmartwychwstania tego nie powiedział. Skwapliwie powołują się na nakaz Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza 22 rozdział a 19 werset który brzmi: „Czyńcie to na moją pamiątkę” i te słowa interpretują jako konieczność obchodzenia Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie to wydarzenie nazywają Wieczerzą Pańską lub Ostatnią Wieczerzą, choć trzeba przyznać, że Świadkowie Jehowy też używają tych terminów, ale w powszechnym użyciu jest zapraszanie na Pamiątkę. Dlaczego? Co Jezus miał na myśli wypowiadając słowa: „CZYŃCIE TO!”

W Strażnicy z 15 lutego 2003 r. napisano w art.Czyńcie to na moją pamiątkę” Dlaczego należy obchodzić Wieczerzę Pańską?

To, co Jezus Chrystus uczynił wieczorem 14 Nisan 33 roku, nie było w jego życiu mało istotnym epizodem. Apostoł Paweł opisał to wydarzenie w liście do namaszczonych duchem chrześcijan w Koryncie, gdzie po przeszło 20 latach wciąż trzymano się nakazu Jezusa (…) .”Pan Jezus tej nocy, której miał być wydany, wziął chleb i złożywszy podziękowania, połamał go i rzekł: ‚To oznacza moje ciało, które jest za was. CZYŃCIE TO na moją pamiątkę’. Podobnie uczynił też z kielichem, gdy po spożyciu wieczerzy powiedział: ‚Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie go pić, na moją pamiątkę’” (1 Koryntian 11:23-25).

Ewangelista Łukasz również przytacza nakaz Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łukasza 22:19). Słowa te podobnie oddano w większości polskich przekładów. Słusznie więc uroczystość tę nazywa się Pamiątką śmierci Chrystusa. Paweł określił ją także mianem „wieczerzy Pańskiej” — co trafnie wskazuje, że ustanowiono ją w porze wieczornej (1 Koryntian 11:20). Chrześcijanom polecono obchodzić tę uroczystość. Ale dlaczego ją ustanowiono? (…)

Jak długo grono chrześcijańskich pomazańców miało obchodzić Pamiątkę śmierci Chrystusa? „Aż on przybędzie” — napisał Paweł, najwidoczniej wskazując, że potrwa to do chwili, gdy Jezus podczas swej „obecności” przybędzie, by wskrzesić swych namaszczonych naśladowców do życia w niebie (1 Tesaloniczan 4:14-17). Harmonizuje to ze słowami Jezusa skierowanymi do 11 lojalnych apostołów: „Jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy też byli”

Jezus powiedział „CZYŃCIE TO” czyli co? Świadkowie Jehowy zgodnie z dyspozycją ich Ciała Kierowniczego nie mogą używać terminu Wieczerza Pańska, bo spożywają (w ubiegłym roku niecałe 12 000 na cały świecie) chleb i wino tylko wybrani. A więc dla potrzeb organizacji subtelnie i niepostrzeżenie zmieniono słowa Jezusa co do charakteru tej uroczystości. Skoro mogą być obecni wszyscy na tym ich święcie, ale w charakterze obserwatorów, a więc nazwanie tego święta Pamiątką śmierci jest zrozumiałe. Inaczej trzeba byłoby zapraszać wszystkich na wieczerzę, do tego nie można było dopuścić. Warto przy tym się zastanowić o co Jezusowi faktycznie chodziło mówiąc: „CZYŃCIE TO”. Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to do kogo te słowa wypowiedział i jak oni je odebrali. Wypowiedział je do dwunastu apostołów i nic nie wspomniał, że będziecie w taki sposób upamiętniać moją śmierć.

Jeszcze o obchodzeniu Pamiątki 

Świadkowie Jehowy bez końca poznają Boga

Zobaczmy jak kierownictwo organizacji Świadków Jehowy stara się przekonać wiernych czytelników do wartości swojej pracy. Wszystko po to rozumiem aby móc zajmować się organizowaniem zgromadzeń i wydawaniem różnych publikacji. Wierni czytelnicy mają żyć w świadomości, że to im pomoże osiągnąć zbawienie – życie wieczne na ziemi. Czy to jednak jest rzeczywisty cel? A jak trudno jest uzasadnić wydawcy potrzebę szerzenia tylko przez niego życiodajnej wiedzy. Oto przykłady braku logiki w uzasadnieniu:

Strażnica z 1 października 2000 – „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3). Werset ten bardzo często cytują Świadkowie Jehowy, gdy pragną komuś pomóc zrozumieć, jak doniosłe znaczenie ma studiowanie Słowa Bożego. Z pewnością równie istotne jest, by każdy z nas robił to osobiście.

15 CZERWCA 2013 – WCIĄŻ W PEŁNI DOCENIAJ PRZYMIOTY JEHOWY

Nie ulega wątpliwości, że omówienie różnych aspektów ujmującej osobowości Jehowy bardzo nas pokrzepiło. Przekonaliśmy się, ze Bóg jest przystępny, bezstronny, szczodry, rozsądny, lojalny i gotowy przebaczać. Oczywiście to zaledwie rąbek wiedzy o Nim. Radości z uczenia się o Jehowie możemy zaznawać przez całą wieczność ( Kazn. 3:11). Podzielamy zachwyt apostoła Pawła, który napisał: „O głębokości Bożego bogactwa i mądrości, i wiedzy”—a co dopiero powiedzieć o miłości czy sześciu przymiotach, które ostatnio omówiliśmy! (Rzym. 11:33). Oby każdy z nas coraz bardziej cenił ujmującą osobowość Jehowy. Takie docenianie rozwijamy wtedy, gdy lepiej poznajemy Jego przymioty, rozmyślamy o nich i naśladujemy je we własnym życiu (Efez. 5:1). Jeżeli to robimy, potęguje się w nas uczucia wyrażone przez psalmistę, który śpiewał: „Mnie zaś dobrze jest przybliżać się do Boga” (Ps.73:28)”

Strażnica z 1 sierpnia 2001 r. – „Na potrzebę taką zwrócił uwagę Jezus Chrystus, gdy powiedział: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3) odpowiednik wyrazu „poznawanie” określa coś więcej niż tylko wiedzę. Według pewnego słownika „wskazuje na więź między osobą poznającą a kimś lub czymś poznawanym; przedmiot poznania ma dla poznającego wartość, jest dla niego ważny, i tak rodzi się wzajemna więź”. Aby utrzymywać z kimś bliskie stosunki, nie wystarczy wiedzieć, kim on jest i jak ma na imię. Trzeba też się dowiedzieć, co lubi, a czego nie, oraz poznać i szanować wartości i zasady, którymi się kieruje”

Nie mogą Świadkowie Jehowy innym pomagać, skoro sami nie wiedzą i będą się uczyć wiecznie. Organizacja wie mało o jej Organizatorze. Po co więc w tej sprawie taka organizacja? Z zacytowanych Strażnic widać brak podstawy biblijnej, że tylko Świadkowie Jehowy będą pomagać innym poznać Boga (pomóc nawiązać z nim więź) i że nie ma innego rozwiązania. Nie ma w Biblii też nic o Towarzystwie Strażnica. Trzeba się zgodzić z wydawcą: doniosłe znaczenie ma studiowanie Słowa Bożego. Z pewnością (…) istotne jest, by każdy z nas robił to osobiście.” czyli nikt w tym nie pomoże. A także zgadzam się z tym: „Aby utrzymywać z kimś bliskie stosunki, nie wystarczy wiedzieć, kim on jest i jak ma na imię”. Aby to jw. stwierdzić nie potrzeba żadnej struktury organizacyjnej i mnóstwa publikacji z wieloma informacjami. To jest oczywiste.

Duchowy konflikt wewnętrzny Świadków Jehowy

Wielu Świadków Jehowy żyje w wewnętrznym konflikcie z którym często sobie wcale nie radzą. Na czym on polega? To konieczność życia w ostrych wzajemnie się wykluczających sprzecznościach. Określa się to jako dysonans poznawczy. Część z definicji podanej w Onet wiem cytuję: sytuacja, gdy jednostka uświadamia sobie sprzeczność dwu treści poznawczych: między informacjami (przekonaniami) posiadanymi a informacjami odbieranymi, dotyczącymi tej samej sprawy.” Przykładem takiej sytuacji jest opis podany w Strażnicy z 1 maja 2013 r str. 3:

 

 

Bóg obdarzył nas zdolnością odzwierciedlania Jego cech i zasad moralnych, Jego poczucia dobra i zła. Pomyśl: Jeśli mamy w sobie wrodzoną odrazę do okrucieństwa i jeśli nasze poczucie sprawiedliwości pochodzi od Boga, to czy nie jest logiczne, że On również nienawidzi okrucieństwa? Taki tok rozumowania jest zgodny z Biblią. Bóg zapewnia w niej nawet: „Moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli—wasze myśli” (Izajasza 55:9). Gdybyśmy uznali, że Bóg jest okrutny, czy nie twierdzilibyśmy czegoś odwrotnego—że nasze drogi przewyższają Boże’? Zamiast pochopnie zajmować takie stanowisko, z pewnością mądrze byłoby zebrać więcej informacji. (…) Człowiek okrutny to ktoś, kto napawa się czyjąś krzywdą albo jest na nią obojętny. Ojciec, który karci dziecko dlatego, ze znajduje przyjemność w zadawaniu cierpień, jest okrutny. Ale zupełnie inaczej postrzega się ojca, który karci dziecko, by je uczyć lub chronić. Bardzo łatwo jest źle zrozumieć czyjeś intencje, o czym zapewne i ty nieraz się przekonałeś.”

 

Czytelnik WTS-u taki tekst jak powyżej może odbierać w sposób dwuznaczny. Z jednej strony ze zrozumieniem, a z drugiej strony z oburzeniem spowodowanym bezdusznością tych którzy przynależą do tzw. „organizacji Bożej”. Dotyczy to sytuacji kiedy on sam jest przygnębiony, chory, zrozpaczony lub skrzywdzony, niesprawiedliwie potraktowany i zauważa całkowity brak zainteresowania ze strony współwiernych. Z nauk organizacji wie, że ma cierpieć przebaczać, i czekać na kiedyś mającą nadejść sprawiedliwość, oraz mówić innym o tym jak Jehowa dba o wszystkich przez swoją organizację. Ten stan to ogromny dyskomfort psychiczny.

Wykluczenie ze Świadków Jehowy, to wg nich karcenie od Boga

Po raz kolejny powraca temat wykluczonych z organizacji. Tym razem w formie uzasadnienia jak skuteczne, i właściwe są procedury dotyczące wykluczeń z organizacji utożsamiane z karceniem przez samego Boga. Zastanawiać może dlaczego ten temat tak często wraca na łamy Strażnicy. Czy jest coś na rzeczy? Milczy się na temat błędnych decyzji. Były wykluczony „chwali” to, że go wykluczono. Oczywiście nie podano żadnych szczegółów gdzie to było i kim był wykluczony. – str 28 – Strażnica z 15 czerwca 2013

 

rodzajem skarcenia od Jehowy jest wykluczenie. Chroni ono zbór przed złymi wpływami i może pomóc grzesznikowi zdobyć się na skruchę (1 Kor. 5: 6, 7, 11). Robert był poza zborem blisko 16 lat. W tym okresie jego rodzice i rodzeństwo niezachwianie i lojalnie trzymali się biblijnej wskazówki, by nie utrzymywać kontaktów z grzesznikiem, a nawet się z nim nie witać. Kilka lat temu Robert został przyłączony i robi wspaniałe postępy duchowe. Gdy zadano mu pytanie, co skłoniło go, by powrócił do Jehowy i Jego ludu po tak długim czasie, odpowiedział, że wpłynęła na niego postawa rodziny. „Gdyby krewni utrzymywali ze mną choćby nikły kontakt —powiedzmy, interesowali się, jak mi leci — ta mała dawka ich towarzystwa satysfakcjonowałaby mnie; wtedy pragnienie przebywania z nimi zapewne nie stałoby się czynnikiem pobudzającym do powrotu do Boga”. Pewnie nie potrzebujemy aż takiego skorygowania, ale jakim rodzajem gliny okażemy się w rękach Wielkiego Garncarza? Jak zareagujemy w razie skarcenia? Czy zachowamy się jak Dawid, czy jak Saul? Wielki Garncarz jest naszym Ojcem. Nigdy nie zapominajmy, ze „kogo Jehowa miłuje, tego upomina, jak ojciec syna, w którym ma upodobanie”. Dlatego ‚nie odrzucajmy skarcenia od Jehowy ani się nie brzydźmy jego upomnieniem’ (Prz. 3:11, 12).”

 

Jaki werset biblijny upoważnia wydawcę do takiego twierdzenia, że wykluczenie przez ludzi jest karceniem od Boga? Nie ma takiego wersetu. A cytowany powyżej z 1 Listu ap. Pawła do Koryntian nie mówi nawet w przybliżeniu o podobnej procedurze, takiej jak u Świadków Jehowy. Więź jaką dziecko jakim jest każdy człowiek ma z Bogiem nie ma nic wspólnego z ludzką organizacją. Nie jest to sprawa człowieka, co najwyżej ludzie słusznie lub nie mogą nie chcieć z kimś utrzymywać kontaktów i to ich sprawa.

Zmienna prawda Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy są uczeni, że ich zrozumienie prawdy biblijnej stale się zmienia aż dojdzie do stanu właściwego zrozumienia Biblii. Kiedy? Stąd nawet jeśliby mieli wątpliwości co aktualnego stanowiska WTS w jakiejkolwiek kwestii wiedzą, że mają jedynie czekać na podanie odgórnie korekty (nowego światła) przez ich organ wydawniczy. Strażnica z 15 lipca 2011 r.:

Dotrzymuj kroku organizacji Jehowy

Wielu z nas potrafi zacytować z pamięci Księgę Przysłów 4:18: „Ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień”. Oznacza to, że nasze postępowanie i rozumienie zamierzenia Bożego z czasem będzie coraz lepsze.

W czasach nowożytnych nieraz otrzymywaliśmy uaktualnione informacje dotyczące pewnych nauk biblijnych. Nie powinno nas to niepokoić — powinno raczej pogłębiać zaufanie do niewolnika wiernego i roztropnego. Gdy jego przedstawiciele zauważają, że zrozumienie pewnych prawd trzeba uściślić lub skorygować, nie powstrzymują się przed wprowadzeniem zmian. Niewolnikowi bardziej zależy na dotrzymaniu kroku zamierzeniu realizowanemu przez Jehowę niż na uniknięciu krytyki w związku z takimi zmianami. Jak ty osobiście reagujesz, gdy przedstawiane są uaktualnione informacje w kwestiach biblijnych?”

Czy prawdę można uaktualniać? Czy nauki mające swoje źródło w Biblii mogą ulegać stałym modyfikacjom? Skoro zdaniem WTS są podawane przez boski kanał łączności. Nie. Taka odpowiedź na te pytania jest oczywista i zrozumiała.

Ewangelia według Świadków Jehowy

Poniżej kolejny przykład jak WTS interpretuje znaczenia słowa ewangelia i kto jest człowiekiem prowadzącym ewangelizację. Zwróćmy uwagę, że zgodnie ze znaczeniem podanym w najnowszej Strażnicy z miesiąca maja 2013, to właściwie istnieje całkowita dowolność interpretacji czym jest ewangelia i kim jest ewangelizator. Strażnica z 15 maja 2013 r., strona 3.

 

 

EWANGELIZATOR to ktoś, kto głosi dobrą nowinę, kto przekazuje dobre wieści. Pierwszym i największym Ewangelizatorem jest Jehowa Bóg. Zaraz po buncie naszych prarodziców oznajmił dobrą nowinę, że wąż—Szatan Diabeł—zostanie unicestwiony (Rodz. 3:15). W ciągu wieków Jehowa pobudził wielu wiernych mężczyzn do szczegółowego opisania, jak oczyści swoje imię z zarzutów, jak naprawi szkody wyrządzone przez Szatana i jak ludzie mogą odzyskać perspektywy utracone przez Adama i Ewę.(…) Jaką dobrą nowinę rozgłaszamy jako naśladowcy Jezusa? Obejmuje ona pokrzepiającą prawdę że nasz niebiański Ojciec, Jehowa, nas kocha (Jana 3:16;1 Piotra 5:7). Jednym z ważniejszych przejawów tej miłości było ustanowienie Jego Królestwa. Dlatego z radością mówimy innym, ze wszyscy, którzy podporządkowują się temu rządowi, są posłuszni Bogu”

 

Kiedy przyjmiemy za znaczenie słowa „ewangelizator” – to ten kto przekazuje dobre wieści. To powstaje pytanie o jakie dobre wieści chodzi wydawcy? A to może być sprawa dotycząca naprawdę różnych wieści. To co jest dla jednego człowieka dobrą nowiną, dla drugiego niekoniecznie. Czy ta informacja jest nowym światłem i nowym podejściem do ewangelii? Czy wydawca arbitralnie będzie decydował jaka informacja podana czytelnikom jest teraz dobrą nowiną? Przecież Apostoł Paweł przestrzegał „Dziwię się, że tak szybko dajecie się odsunąć od Tego który was powołał przez niezasłużoną życzliwość Chrystusa, do jakiejś innej dobrej nowiny. Lecz ona nie jest inna; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć dobrą nowinę o Chrystusie. Ale choćbyśmy nawet my albo choćby anioł z nieba oznajmił wam jako dobrą nowinę coś poza tym, co wam oznajmiliśmy jako dobrą nowinę, niech Będzie przeklęty.”