Pszenica według Świadków Jehowy

 

Wśród pszenicy nie ma miejsca dla tzw. „drugich owiec”. Wg interpretacji CK czyli ich zdaniem są oni „niewolnikiem wiernym i roztropnym” tak to stwierdzają. W Strażnicy z 15 lipca 2013 r. znacznie zmienia się stanowisko kierownictwa organizacji, w sprawie dotyczącej okresu czasu końca i przebiegu wydarzeń. Kim jest pszenica a kim są chwasty? W tej przypowieści niestety nie ma tych którzy mają wg „niewolnika” nadzieję życia wiecznego na ziemi.  Oto ilustracje spełnienia przypowieści Jezusa:

 

 

 

Podano już w akapicie 2 na str. 9 tak :„Jezus miał zebrać spośród ludzkości całą klasę pszenicy – namaszczonych chrześcijan, którzy będą panować z nim w jego królestwie.”

 

Jezus dbał oto aby pszenica była zebrana. W 1914 r. zdaniem wydawcy Jezus przychodzi aby dokonać przeglądu kto jest tą pszenicą? W akapicie 6 na str 11 napisano: „za naśladowców Jezusa podawało się wiele ugrupowań religijnych. Trzeba było więc znaleźć odpowiedź na kluczowe pytanie: Która z tych grup jest symboliczną pszenicą?” Aby to ustalić Jezus rozpoczął inspekcję duchowej świątyni. Przegląd ten i dzieło oczyszczania obejmowały pewien okres – od roku 1914 do początków roku 1919. Co Jezus zastał gdy rozpoczął przegląd? Małą grupkę Badaczy Pisma Świętego którzy od przeszło 30 lat poświęcali swe siły i środki na prowadzenie dynamicznej kampanii ewangelizacyjnej. Jakże musieli się ucieszyć Jezus i aniołowie, gdy dostrzegli, że te stosunkowo nieliczne, lecz dorodne źdźbła pszenicy nie zostały zaduszone przez chwasty Szatana. Mimo to zaistniała potrzeba oczyszczenia synów Lewiego , czyli pomazańców. (…) Pod koniec 1914 popadli w zniechęcenie (…) nie poszli do nieba (…) 1916 (…) zmarł brat Russell, pojawiła się opozycja. Próbowali doprowadzić do rozłamu, (…) 1917 (…) opuścili Betel -nastąpiło prawdziwe oczyszczenie! (…) jako całość poddali się oczyszczeniu przez Jezusa i dokonali koniecznych zmian. Dlatego Jezus uznał ich za prawdziwą pszenicę, natomiast odrzucił wszystkich rzekomych chrześcijan  a także tych którzy należeli do kościołów chrześcijaństwa”

 

 

Następnie w cytowanej Strażnicy podano w akapicie 16:

 

(Mateusza 13:43) ”Jezus zakończył swe proroctwo słowami: ‚W owym czasie prawi ( wszystkie przekłady Biblii po za przekładem Nowego Świata- używają tu słowa sprawiedliwi) będą świecić jasno ja słońce w królestwie ich Ojca. Kiedy się to spełni? Urzeczywistnienie się tych słów nadal jest kwestią przyszłości. Jezus nie miał na myśli czegoś, co obecnie dzieje się na ziemi, co w przyszłości wydarzy się w niebie. (..) pomazańcy będą świecić ‚w królestwie ich Ojca’.

 

 

Wydawca twierdzi, że pszenicą są namaszczeni chrześcijanie oraz, że po odejściu apostołów chwasty zagłuszyły pszenicę i w 1914 r. Jezus przyszedł dokonać inspekcji i stwierdził, że pszenicą jest mała grupka Badaczy Pisma Świętego aktywnie zajętych kampanią ewangelizacyjną. Co prawda owi badacze potrzebowali oczyszczenia ale Jezus i aniołowie się ucieszyli, że nie dali się oni zagłuszyć chwastom. Jezus stwierdził, że ci pomazańcy będą jaśnieć w królestwie jego Ojca.

 Gdzie tu jest miejsce dla nienamaszczonych chrześcijan – „drugich owiec”?

 

Szczęście człowieka wg Świadków Jehowy

 

Świadkowie Jehowy są uczeni, iż mają powody aby uczyć innych jak zaznać szczęścia w życiu. Tak to jest im przedstawiane i tak przekazują to innym na zewnątrz swojej organizacji. Jeśli rzeczywiście tak jest to wszystko wydaje się w porządku. Jeśli jednak jest to tylko ich przeświadczenie nie oparte jest o rzetelne fakty, to jest to wówczas bezcelowe. Oto jak o tym napisano w Strażnicy.

Czy Jehowa Bóg się nami interesuje, czy może nasz los jest Mu obojętny? Biblijna odpowiedź na to pytanie podnosi nas na duchu. Bóg naprawdę troszczy się o rodzinę ludzką i chce, żebyśmy cieszyli się życiem. Każdego dnia pozwala, by ludzie — nawet najbardziej niewdzięczni— zaznawali Jego wielkiej dobroci. Rozważmy pewne wypowiedz apostoła Pawła.

Zwracając się do pogańskich mieszkańców Listry, Paweł powiedział: „Za minionych pokoleń pozwalał on [Bóg] wszystkim narodom, by chodziły własnymi drogami, choć przecież nie pozostał bez świadectwa, gdyż czynił dobro, dając wam deszcze z nieba oraz pory urodzajne, napełniając wasze serca pokarmem i weselem”. Co ta wypowiedź oznaczała dla słuchaczy Pawła?

Mieszkańcy Listry nie musieli daleko szukać, żeby przekonać się o prawdziwości jego słów. Żyli w społeczności rolniczej w żyznym, dobrze nawodnionym rejonie. Paweł przypomniał im jednak, że deszcz i urodzajne pory pochodzą od Boga. Tak więc za każdym razem, gdy zbierali obfite plony i jedli smaczny posiłek, korzystali z Bożej dobroci. Słowa skierowane do mieszkańców Listry uczą nas o Jehowie Bogu kilku ważnych rzeczy.

Jehowa daje nam wolną wolę. Zauważmy, że pozwalał On wszystkim pogańskim narodom, „by chodziły własnymi drogami”. Inaczej mówiąc— jak podaje pewien podręcznik dla tłumaczy Biblii— Bóg pozwalał narodom „chodzić według własnego uznania”, „robić to, co same uważały za najlepsze”. Jehowa nikogo nie zmusza, żeby oddawał Mu cześć. Obdarzył nas wolną wolą, czyli dał nam możliwość wyboru drogi życiowej.

Jehowa chce, żebyśmy Go poznali. Paweł powiedział, że Bóg „nie pozostał bez świadectwa”. Wspomniany wcześniej podręcznik wyjaśnia, że słowa te można też oddać „wyraźnie pokazał ludziom, jakim jest Bogiem”. O Jego „niewidzialnych przymiotach”, takich jak dobroć, mądrość, moc i miłość, wymownie świadczy dzieło stwórcze (Rzymian 1:20). A znacznie więcej Jehowa wyjawił o sobie w Biblii (2 Tymoteusza 3:16, 17). Czy to nie dowodzi, że On chce, byśmy Go poznali.

Jehowa pragnie naszego szczęścia.Jak przyznał Paweł, On ‚napełnia’ nasze serca pokarmem i weselem’. Nawet grzesznik, który nie uznaje Jehowy, może jeść do syta i odczuwać pewną miarę zadowolenia.Bóg pragnie jednak, żebyśmy zaznawali rzeczywistego i trwałego szczęścia. Możemy to osiągnąć jedynie dzięki poznaniu prawdy o Nim i trzymaniu się jej w życiu.

Z dobroci Jehowy korzystamy wszyscy, i to każdego dnia. Czy nie warto dowiedzieć się czegoś więcej, jak okazywać wdzięczność Bogu, który ‚napełnia’ nasze serca pokarmem i weselem’?”

Oczywiście powyższa treść ma znaczenie dla czytelników jeśli uwzględnią, że ich szczęście zależy od poznania prawdy o Bogu. A tą prawdę o Bogu znają tylko Świadkowie Jehowy. Stąd wypowiedź powyżej jak na przykład: Jehowa pragnie naszego szczęścia.” jest przez czytelnika rozumiana wprost. Czyli będę szczęśliwy tak jak oni (ŚJ) tacy uśmiechnięci i radośni. Pamiętam często zadawane mi pytanie jako Świadkowi Jehowy: „Czy wy nie macie żadnych problemów?” Rzeczywistość organizacyjna jest inna, to szczęście jest tylko w artykule po poznaniu „prawdy” – w postaci oferowanej przez Świadków Jehowy. W praktyce go nie ma.

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy bierze „pod lupę” inne religie

Świadkowie Jehowy uważają na podstawie pouczeń które otrzymują w Strażnicy, że nawet uważna analiza ich wierzeń sprawi przyłączenie się do nich. Oto jak zachęcają swoich czytelników w Strażnicy z 1 lipca 2013 r. z pytaniem na pierwszej stronie: „CZY UFAĆ RELIGII?”. Zachęcają do wzięcia religii „pod lupę”, jeśli to uznać za zachętę do dokonania dokładnej analizy wierzeń pod kątem ich zgodności z Biblią to stosowna zachęta, bo lupa w znaczeniu dosłownym nic tu nie da.

Dlaczego brać religię pod lupę?

Wyobraź sobie, że z powodu ciężkiej choroby musisz się poddać operacji. Na pewno zależałoby ci na tym, żeby znaleźć chirurga, któremu mógłbyś w pełni zaufać—przecież powierzasz mu swoje życie. Czy rozsądek nie nakazywałby przyjrz się jego wczniejszym dokonaniom i doświadczeniu? Podobnie mądrze jest uważnie przyjrzeć się religii. Jeśli jakąś wyznajesz, w gruncie rzeczy powierzasz jej swoje życie duchowe. W grę wchodzi twoje zbawienie. Jezus podał zasadę, która pomaga obiektywnie ocenić religię. Powiedział: „Każde drzewo poznaje się po jego owocu” (Łukasza 6:44). Kiedy więc chcemy dokonać oceny jakiejś religii, warto się zastanowić, jakie wydaje ona owoce. Na przykład czy nie przywiązuje się w niej zbyt wielkiej wagi do pieniędzy? Czy jej członkowie w kwestii konfliktów zbrojnych oraz zasad moralnych postępują zgodnie z tym, co mówi Biblia? I czy w ogóle istnieje jakaś religia zasługująca na zaufanie?” Str 3

Kiedy następnym razem spotkasz Świadków Jehowy, zapytaj ich, dlaczego ufają swojej religii. Przeanalizuj ich nauki i postępowanie.” Str 7

Wydawca przyjmuje, że Świadkom Jehowy nie trzeba zadawać pytania czy ufają swojej religii a jedynie dlaczego ufają. Bardzo stosowna jest zachęta do analizy ich nauk i postępowania. Wydawca utwierdza swoich czytelników w mniemaniu, że sprawdzenie będzie korzystne dla wydawcy, a czytelnicy spoza grona Świadków Jehowy będą sprawdzać swoje wierzenia i zauważą błędne nauki. Postawione przez wydawcę pytania wskazują, że owo sprawdzenie polega jedynie na porównanie Świadków Jehowy z innymi. Dokładne sprawdzenie wierzeń Świadków Jehowy spowoduje, że wiele ich nauk nie ma związku z Biblią. Wiele pojęć przez nich używanych na potrzeby struktury organizacyjnej o znaczeniu fundamentalnym nie występuje w Biblii.


Nowy członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy

W najnowszej Strażnicy z 15 lipca 2013 r. na stronie 26 opublikowano informację o tym, że od 1 września 2012 r. jest nowy członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy Mark Sanderson.

Nie wiem jakiego słowa użyć został „powołany”, czy „wybrany” przez pozostałych członków Ciała Kierowniczego, ponieważ wydawca tego czytelnikom nie podaje mimo, że ta Strażnica jest drukiem wewnętrznym Świadków Jehowy nie przeznaczonym do rozpowszechniania na zewnątrz. Wydawca jednak uznaje, że czytelnicy nie muszą wiedzieć jak do tego doszło i dlaczego? Oto treść informująca o tym zdarzeniu, po prawie 8 miesiącach licząc od daty publikacji w internecie tej zmiany. Czy z szacunku do czytelników można podać w taki sposób ważną dla nich informację? Warto zauważyć, że nawet nie podano daty urodzenia nowego członka Ciała Kierowniczego, nie mówiąc też skąd pochodzi.

W środę rano, 5 września 2012 roku, rodziny Betel w USA i Kanadzie poinformowano, że Ciało Kierownicze Świadków Jehowy ma nowego członka. Od 1 września 2012 roku jest nim Mark Sanderson. Brat Sanderson wychowywał się w chrześcijańskiej rodzinie w San Diego w Kalifornii. Chrzest przyjął 9 lutego 1975 roku. Dnia 1 września 1983 roku zaczął pełnić służbę pionierską w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan. W grudniu 1990 roku ukończył siódmą klasę Kursu Usługiwania w USA (obecnie Kurs Biblijny dla Braci). W kwietniu 1991 roku został skierowany jako pionier specjalny na kanadyjską wyspę Nowa Fundlandia. Przez jakiś czas usługiwał w charakterze zastępcy nadzorcy obwodu, po czym w lutym 1997 roku został zaproszony do rodziny Betel w Kanadzie. W listopadzie 2000 roku przeniesiono go do amerykańskiego Biura Oddziału, gdzie pracował w Służbie Informacji o Szpitalach, a później w Dziale Służby. We wrześniu 2008 roku brat Sanderson uczestniczył w Kursie dla Komitetów Oddziałów, a następnie został zamianowany członkiem filipińskiego Komitetu Oddziału. We wrześniu 2010 roku poproszono go o powrót do USA, gdzie współpracował z Komitetem Służby Ciała Kierowniczego.

Obecni członkowie Ciała Kierowniczego

Z tyłu od lewej: D. H. Spalane A. Morris, D. M. Sanderson,G. W. Jackson, M. S. Lett; z przodu od lewej: S. F. Herd, G. Losch, G. H. Pierce.

Wszyscy członkowie Ciała Kierowniczego są namaszczeni duchem świętym.”

W zakończeniu podano bardzo ważne stwierdzenie, że „wszyscy członkowie Ciała Kierowniczego są namaszczeni duchem świętym.” Nic nie mówi się na jakiej podstawie można o tym się dowiedzieć. Kiedy zobaczymy zapis w Strażnicy „duchem świętym” napisanym małą literą, mogą powstawać pytania o jakiego „duch świętego” chodzi. Przecież użyte tu samo słowo „świętego” jest tylko ocenę podaną przez wydawcę, a czytelnik nie może tego zweryfikować, że z pewnością chodzi o Ducha Bożego. A kiedy dodamy brak podania jakichkolwiek kryteriów, które doprowadzają do objęcia przez kogokolwiek tej funkcji w organizacji Świadków Jehowy, nie można potraktować oświadczenia wydawcy za udowodnione. Czytelnicy mają prawo wiedzieć, dlaczego ten czy ów został członkiem Ciała Kierowniczego.

Kłamstwo wg Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy

Poniżej podaje informacje z dwóch publikacji wydanych przez Towarzystwo Strażnica, w których jest przedstawiony stosunek do kłamstwa Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Po przeczytaniu informacji zawartych w obu publikacjach, można dostrzec całkowity brak zgodności w tym co tam podano. Jedna z nich to Strażnica, która przedstawia aktualne stanowisko w sprawie „niewolnika wiernego i roztropnego”. Drugą jest definicja kłamstwa z obszernym wyjaśnieniem tego terminu przedstawiona w książce którą Świadkowie Jehowy traktują, jako właściwie swój słownik biblijny „Wnikliwe poznawanie pism”.

Oto informacje na temat kłamstwa tam podane:

Książka „Wnikliwe poznawanie pism”. podaje tak: Przeciwieństwo prawdy. Na ogół polega na podaniu fałszywej informacji komuś, kto ma prawo znać prawdę, w dodatku z zamiarem oszukania go albo zaszkodzenia jemu samemu lub innej osobie. Kłamstwo niekoniecznie musi mieć postać słowną. Nieraz wyraża się również w czynie; ktoś np. może prowadzić podwójne, zakłamane życie.Wszelkie późniejsze złośliwie wypowiadane kłamstwa podobnie były odzwierciedleniem samolubstwa i złych pragnień. Ludzie posługiwali się kłamstwami, aby uniknąć zasłużonej kary, uzyskać coś cudzym kosztem czy wreszcie zapewnić sobie lub zachować jakieś korzyści, nagrody materialne bądź też zaszczyty.” str -1104

Wprawdzie Biblia potępia złośliwe kłamstwa, ale to nie znaczy, jakoby człowiek miał obowiązek wyjawiania faktów osobom nieupoważnionym.” Str. 1105

Strażnica z 1 lutego 2007 r.  „Dlaczego warto mówić prawdę?”

podaje tak jak powinno być:

„U zarania dziejów ludzkości wszystko opierało się na prawdzie. Nikt nie przekręcał faktów, nie manipulował nimi ani ich nie wypaczał. Jehowa, nasz Stwórca, jest „Bogiem prawdy”. Jego słowo jest prawdą. On nie może kłamać; potępia kłamstwa i kłamców”.

 

Zwróćmy uwagę, że we wspomnianej książce pojawia się zwrot „złośliwe kłamstwa” i podawanie informacji osobie osobie nieupoważnionej. Jest wyraźne wskazywanie, że w pewnych okolicznościach wg uznania można kłamać i to nie jest kłamstwo, bo nie jest to „kłamstwo złośliwe” a zatem dopuszczalne.Strażnica podaje kategorycznie, że nie ma „żadnej manipulacji” ani też „przekręcania faktów” u Boga, bo „Jehowa jest Bogiem prawdy” i „potępia kłamców”.

Świadkowie Jehowy mili a mimo to niebezpieczni

  W australijskiej gazecie ukazał się artykuł nawiązujący do problemów jakie nastręczają Świadkowie Jehowy, ze względu na ich nie typowe praktyki religijne stają przy tym w konflikcie z prawem. Przedstawia się ich już nie tylko jako niebezpieczną sektę w rozumieniu głoszonych poglądów, ale oskarża o działania przestępcze. Zauważalne jest, że dla wielu osób są postrzegani jako sympatyczni i mili ludzie, a jednocześnie kiedy czytelnik zapozna się z zamieszczonym w gazecie materiałem, może być nie tylko zaskoczony ale zszokowany. Oto ten tekst z gazety The Age National w Melbourne z 15 marca 2013 r. :


 „Chrześcijańska sekta Świadków Jehowy – z 64 000 aktywnych „uczniów” w Australii – to okrutna religia bez duszy, wg znawcy problemu sekt z Melbourne Rafaela Arona.

Jego ostrzeżenie jest uważane przez rząd federalny jako zaostrzenie definicji miłości, aby zapobiec niektórym sektom i quasi-religiiom, korzystającym ze statusu zwolnienia od podatku. Niezależny senator Nick Xenophon ponowił apel do krajowych agencji ds kultów.

Pan Aron, psycholog, doradca i dyrektor Doradztwa ds sekt z Melbourne w Australii, powiedział, że Świadkowie Jehowy mieli politykę „zmuszania” członków którzy odeszli lub chcieli odejść, odcinając ich od członków rodziny, którzy u nich pozostali.

„I wciąż czekam na uzasadnienie od kogoś, kto byłby w stanie wyjaśnić jak można odseparować pięcioletnie lub sześcioletnie letnie dziecko od rodziny, bo mama lub tata postanowili opuścić Świadków Jehowy” – powiedział.

Byli członkowie mówią, że unikanie może obejmować zastraszanie, groźby, nękanie i prześladowanie aby zwabić „apostatę” lub byłego członka który odszedł, do powrotu. Religia w swoim czasopiśmie Strażnica opisuje ich jako”apostatów, wyrzutków i chorych psychicznie, którzy starają się zarażać innych.”

Pan Aron mówi, że to unikanie jest „drakońskie, okrutne i nieczułe”. Religia i wiara miały zapewnić wsparcie, komfort i ciepło, unikanie może zniszczyć samoocenę i daje poczucie winy, zwłaszcza u dzieci.

Pod koniec ubiegłego roku rząd federalny zlecił ciału zwanemu Komisja Australijskich Organizacji Charytatywnych (ACNC) uregulowanie zwolnień z podatku od działań charytatywnych. To może doprowadzić do wyrejestrowania z organizacji charytatywnych. Rzecznik skarbu powiedział, że rząd może wkrótce przedefiniować działania charytatywne zwiększając wymóg „pożytku publicznego”. Na grupy Moment Like, Świadkowie Jehowy i Scjentolodzy dotowanych przez podatnika,” Senator Xenophon powiedział o francuskiej agencji rządowej Miviludes do spraw kultów która była skuteczna.

Aktualna zapytanie stanu Victoria, w jaki sposób Kościół zajmuje się nadużyciami seksualnymi na dzieciach zgłoszonymi przez byłych Świadków Jehowy. Zawierają one zarzuty gwałtu, napaści na tle seksualnym, szantażu i gróźb śmierci. Inne obejmują zarzuty pedofilii.

Rzecznik Kościoła w Australii, z Sydney, adwokat Vincent Toole, odrzucił zarzuty uznając je za „mit”.

Pan Aron, który napisał dwie książki o kultach i badał je przez trzydzieści lat, powiedział, że Świadkowie Jehowy są pozornie niegroźną grupą ale informacje otrzymane od potencjalnych rekrutów mówią, że Świadkowie Jehowy nie mogą świętować Bożego Narodzenia, Wielkanocy lub urodzin. Nie wolno im mieć transfuzji krwi, śpiewać hymnu lub pozdrawiać flagę.

Świadkowie Jehowy wierzą, że mają wiadomości dla siebie od Boga, że wszystkie inne religie są złe i koniec świata nastąpi, a tylko ci, „w prawdzie” go przetrwają. Oni przepowiadali koniec świata pięć razy. Wierzą także szatan rządzi ziemią od 1914 roku.”

Napisano w gazecie o zarzutach stawianych Świadkom Jehowy: „Zawierają one zarzuty gwałtu, napaści na tle seksualnym, szantażu i gróźb śmierci. Inne obejmują zarzuty pedofilii”. Będą tacy dla których te zarzuty są nieprawdopodobne a nawet kłamliwe. Przypominam, iż toczy się od 26 lipca 2011 roku postępowanie przeciwko kierownictwo w USA  w pewnym momencie ono uległo zahamowaniu z powodu odrzucania zarzutów przez kierownictwo. Głównym problemem jest możliwość skazania, ze względu na zastraszanie świadków zdarzeń którzy boją się składania zeznań. Uważam jednak, że zastraszanie jest skuteczne tylko do czasu. Nie można ukryć grzechów a więc przestępstw przede wszystkim” „Grzechy niektórych ludzi są jawne dla wszystkich i od razu prowadzą do osądzenia, ale jeśli chodzi o innych, ich grzechy później również wychodzą na jaw” -1 Tym 5:24

 Strażnica określa byłych Świadków Jehowy jako zdrajców Boga

Nowe światło o odstępcach

Zdrowie psychiczne Świadków Jehowy

Bóg może nienawidzić wg WTS

W gazecie w Anglii o byłych Świadkach Jehowy