Ciało Kierownicze Świadków Jehowy o negatywnej mowie

Ciągle powraca temat wiążący się z wymuszaniem kredytu zaufania, i ostrzeganiem wiernych przed negatywną mową, w stosunku do Ciała Kierowniczego, i jego zamianowanych przedstawicieli. Wydawca lekceważy okoliczności i pomija fakty o tym, że jakoby brak zaufania człowieka do człowieka kimkolwiek by ten człowiek nie był, był  czymś nienormalnym. Brak zaufania jest zgodny z tym co mówi Biblia, i nie może być inaczej. Tzw. negatywna mowa w rozumieniu Strażnicy, czyli wszelkie krytyczne wypowiedzi mogą być obiektywnym przedstawieniem sytuacji i nie musi być automatycznie czymś złym. Zobaczmy jak napisano w Strażnicy z 15 sierpnia 2013 r. str. 13,14:

Nie ulegaj wpływowi negatywnej mowy. Izraelici w czasach Mojżesza mieli wystarczająco dużo powodów, by wierzyć, że Jehowa zdoła wprowadzić ich do Ziemi Obiecanej (Ps. 78:43-53). Ale kiedy usłyszeli negatywną relację dziesięciu niewiernych zwiadowców, „nie wspomnieli na jego rękę” (Ps. 78:42). Jeżeli będziemy rozmyślać o poczynaniach Jehowy, wspominając wszystkie dobre rzeczy, które dla nas zrobił, to jeszcze bardziej się do Niego przybliżymy. W efekcie nie dopuścimy, by negatywne poglądy drugich odgrodziły nas od Niego (Ps. 77:11, 12).

Nasze stosunki z Jehową mogłyby ucierpieć również wtedy, gdybyśmy byli negatywnie nastawieni do współwyznawców (1 Jana 4:20). Kiedy Izraelici kwestionowali zamianowanie i pozycję Aarona, Jehowa uznał to za szemranie przeciwko Niemu samemu (Liczb 17:10). Analogicznie, gdybyśmy zaczęli narzekać i uskarżać się na tych, którymi Jehowa posługuje się do kierowania ziemską częścią swej organizacji, to w gruncie rzeczy narzekalibyśmy na Boga (Hebr. 13:7, 17).

Pamiętaj, że Jehowa nie jest sprawcą naszych problemów. Chociaż Izraelici za czasów Izajasza odwrócili się od Jehowy. On nadal chciał im pomóc (Izaj. 1:16-19). Niezależnie od tego, jakie mielibyśmy kłopoty, możemy czerpać pociechę ze świadomości, że Jehowa się o nas troszczy i chce nas wspierać (1 Piotra 5:7). Wręcz obiecuje dodawać nam sił potrzebnych do wytrwania (1 Kor. 10:13).

(…)Nigdy nie wątp w Jehowę. Bóg jest doskonały, a Jego myśli przewyższają nasze (Izaj. 55:8, 9). A zatem kierując się pokorą i skromnością, powinniśmy przyznawać, że nasze zrozumienie jest ograniczone (Rzym. 9:20). Najczęściej też nie znamy wszystkich faktów. (…) Gdy nasz zaufany przyjaciel zrobi coś, co początkowo wydaje się niezrozumiałe lub dziwne, czy zaraz go potępiamy, czy raczej wątpliwości będziemy tłumaczyć na jego korzyść, zwłaszcza jeśli znamy go od lat? Skoro w tak życzliwy sposób traktujemy niedoskonałych przyjaciół, to ileż bardziej kredytem zaufania powinniśmy darzyć niebiańskiego Ojca, którego myśli znacznie przewyższają nasze? (…) Nigdy też nie zapominajmy, ze głównym sprawcą niegodziwości jest Szatan Diabeł.”

Jest zuchwalstwem wydawcy twierdzenie, że każda krytyka kierownictwa organizacji jest oburzaniem się człowieka na Boga. Ciało Kierownicze popełniając oczywiste błędy w interpretacji otaczającej rzeczywistości i wydawanych postanowieniach organizacyjnych, chce jednocześnie ciągle kredytu zaufania, że „wszystko idzie w dobrym kierunku”. Jeśli ktoś z wiernych czuje się z tym źle i ponosi szkody stosując się do takich rad. Gdy wypowiada się słusznie krytycznie, to zdaniem wydawcy oburza się na Jehowę. Jak zatem tłumaczyć zdanie: „Nigdy też nie zapominajmy, ze głównym sprawcą niegodziwości jest Szatan Diabeł.” Dlaczego głównym a nie jedynym? Kto jest odpowiedzialny za niewłaściwe decyzje CK i krytykowane decyzje zamianowanych starszych w zborach? Krytykowanie takich postaw nie jest oburzaniem się na Boga.

 

U Świadków Jehowy znów o wykluczonych

 

Powraca w Strażnicy jak przysłowiowy bumerang,  temat stosunku do wykluczonych u Świadków Jehowy, na Sali Królestwa (nazwa obiektu w którym odbywają się ich praktyki religijne). Tym razem czy rodzice powinni siedzieć razem ze swoim dzieckiem wewnątrz tego obiektu, na sali wśród zebranych. Są to problemy wywołane stosowaniem niebiblijnych praktyk, o których nie ma ani słowa w Piśmie Świętym. Zobaczmy jak wydawca przedstawia swoje stanowisko jego zdaniem będące wyjściem w zaistniałej sytuacji. Strażnica z roku 2013 z 15 sierpnia str. 8 cytuję:

PYTANIA CZYTELNIKÓW

Czy byłoby stosowne, żeby chrześcijańscy rodzice siadali na zebraniu obok wykluczonego dziecka?

Nie ma powodów, by przykładać nadmierną wagę do tego, gdzie w Sali Królestwa ma siedzieć osoba wykluczona. W czasopiśmie tym już nieraz zachęcano chrześcijańskich rodziców, by udzielali duchowej, pomocy wykluczonemu dziecku, które z nimi mieszka, jeśli wydaje się to stosowne. Jak wykazano w Strażnicy z 15 marca 1989 roku, na stronach 19 i 20, z takim nieletnim dzieckiem mieszkającym pod jednym dachem rodzice mogą nawet prowadzić studium biblijne.

Można mieć nadzieję, że zachęci je to do powrotu na dobrą drogę.

Jeżeli chodzi o zajmowanie miejsc w Sali Królestwa, wydaje się rozsądne, że wykluczone nieletnie dziecko, które zachowuje się spokojnie, mogłoby siedzieć obok rodziców. Skoro nie ma takiego wymogu, żeby osoba wykluczona siadała z tylu Sali, to nie powinno być przeciwwskazań do tego, żeby wykluczone dziecko siedziało z rodzicami w dowolnym miejscu. Ponieważ rodzice troszczą się o nie pod względem duchowym, z pewnością będą chcieli dopilnować żeby odnosiło jak największą korzyść z zebrań. Może w tym pomóc siedzenie razem, a nie oddzielnie.

A co wtedy, gdy wykluczone dziecko nie mieszka już z rodzicami? Czy to coś zmienia? W przeszłości na łamach tego czasopisma wyraźnie wyjaśniano, jaka jest właściwa chrześcijańska postawa jeśli chodzi o kontakty z wykluczonym krewnym mieszkającym oddzielnie. Ale sytuacja, gdy wykluczony cicho siedzi obok krewnych przez czas zebrania, to coś zupełnie innego niż sytuacja, w której krewni niepotrzebnie szukają towarzystwa takiej osoby. Jeśli wierni Bogu członkowie rodziny przejawiają właściwe nastawienie wobec wykluczonego krewnego i starają się przestrzegać biblijnych zasad dotyczących kontaktów z nim, wydaje się, że nie ma powodu do niepokoju (1 Kor. 5:11, 13; 2 Jana 11).

Obojętnie czy wykluczony siedzi obok krewnego czy któregokolwiek innego członka zboru, nie powinno to budzić zastrzeżeń, jeśli tylko zachowuje się właściwie. Wprowadzanie ograniczeń, gdzie kto ma siedzieć, mogłoby w różnych sytuacjach wywoływać niepotrzebne problemy. Jeżeli wszyscy obecni, łącznie z wiernymi Bogu krewnymi, starają się respektować biblijne zasady dotyczące wykluczenia i miejsce zajmowane przez wykluczonego nikogo nie gorszy, nie ma potrzeby wprowadzać w tej kwestii żadnych ustaleń.”

Biblia nie mówi nic o Salach Królestwa, komitetach sądowniczych, ani też w jaki sposób inni członkowie społeczności wiernych chrześcijan, mają się zastosować do decyzji komitetu sadowniczego – wewnętrznego sądu religijnego – który uznał daną osobę za persona non grata, z wszelkimi konsekwencjami dla niej samej, i pozostałych członków wspólnoty. Natomiast „niewolnik wierny i roztropny” w postaci CK ma „najwyraźniej” z tym problem.

Świadkowie Jehowy wg Strażnicy mają ochronę od Boga

W najnowszym wydaniu Strażnicy do użytku wewnętrznego, opisano zdarzenie z czasów proroka Elizeusza, i porównano z czasami współczesnymi, zastosowując je do wiernych w organizacji Świadków Jehowy. Czy takie zestawienie przeżyć Elizeusza i jego sługi z czasami współczesnymi jest trafne? Zobaczmy jak wydawca Strażnicy dokonuje tej próby porównania w Strażnicy z 15 sierpnia 2013 r. na stronach 28-30 w artykule: „Elizeusz widział ogniste rydwany A TY?”

Król Syrii czyha na życie Elizeusza, proroka Bożego. Gdy tylko się dowiaduje, że przebywa on w Dotanie, warownym mieście położonym na wzgórzu, posyła tam wojsko i rydwany wojenne. Nocą żołnierze okrążają miasto (2 Król. 6:13, 14).

Kiedy rano sługa Elizeusza budzi się i wychodzi na zewnątrz, odkrywa, że znaleźli się w pułapce. Zrozpaczony pyta: „Ach, mój panie! Co zrobimy?”. Prorok odpowiada: „Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi”, po czym zwraca się do Boga: „,Jehowo, zechciej otworzyć mu oczy, żeby widział”. Jak czytamy dalej, „Jehowa natychmiast otworzył temu słudze oczy, tak iż widział; i oto górzysta okolica była pełna koni oraz ognistych rydwanów wojennych wokół Elizeusza” (2 Król. 6:15-17). Czego możemy się nauczyć z tej relacji?

(…) Dzisiaj nie oczekujemy, że Jehowa będzie dokonywał jakichś cudów, ale wyraźnie dostrzegamy, że chroni swój lud jako całość. To tak jakbyśmy widzieli oczami wiary otaczające nas ogniste konie i rydwany. (…) Kiedy Bóg odpowiada na nasze modlitwy, nie otrzymujemy wizji ognistych rydwanów. Ale mamy wyraźne dowody, że Jehowa używa swej potężnej mocy, by nam pomagać i realizować swoją wolę. A gdy widzimy, jak błogosławi ziemskiej części swej organizacji, to tak jakbyśmy widzieli jego niebiański rydwan podążający naprzód.

UFAŁ JEHOWIE

Otoczony przez wojska syryjskie Elizeusz zachował spokój. Dlaczego? Ponieważ rozwinął w sobie silną wiarę w Jehowę. Nam również jest ona potrzebna. Dlatego prośmy o świętego ducha Bożego, żebyśmy mogli przejawiać jego owoce, do których należy właśnie wiara (Łuk. 11:13; Gal. 5:22, 23).

Zdarzenie w Dotanie jeszcze bardziej umocniło zaufanie Elizeusza do Jehowy i Jego niewidzialnej armii. Bóg wysłał swoje anielskie wojska, żeby zajęły stanowiska wokół miasta i wrogów proroka. Poraził ich ślepotą i cudownie ocalił Elizeusza i jego sługę (2 Król. 6:17-23). W tej krytycznej chwili, podobnie jak w innych sytuacjach, Elizeusz całkowicie zaufał Bogu.

Naprawdę warto wzorem Elizeusza pokładać ufność w Jehowie (Prz. 3:5, 6). Wtedy On „okaże nam łaskę i będzie nam błogosławił” (Ps. 67:1). Wprawdzie nie widzimy literalnymi oczami rydwanów i koni ognistych wokół nas, ale nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Jehowa wspiera swój lud. A w przyszłości zapewni mu ochronę podczas „wielkiego ucisku” (Mat. 24:21; Obj. 7:9, 14). Nigdy więc nie zapominajmy, że „Bóg jest dla nas schronieniem” (Ps. 62:8).”

Weźmy pod uwagę okoliczności które pominął wydawca porównując czasy Elizeusza z czasami współczesnymi. Autorzy tego artykułu pominęli fakt, że tamta historia zdarzyła się w zupełnie innych okolicznościach, nie było jeszcze na ziemi obiecanego przez proroków mesjasza Jezusa Chrystusa. Obecnie żyjemy w okresie kiedy zapowiedziane pojawienie Jezusa Chrystusa się stało się faktem, i spełniła się zapowiedź o zesłaniu Ducha Świętego na jego naśladowców. A kiedy chrześcijanie otrzymali tegoż Ducha, nie potrzebują widzieć, żadnych „rydwanów ognistych” ani literalnie ani na sposób duchowy. 2 Kor 5:7NW „gdyż chodzimy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu.” I nie ma żadnej potrzeby upewniania chrześcijan, aby czuli się bezpiecznie, o istnieniu „ognistych rydwanów”.

 

Świadkowie Jehowy muszą ufać „niewolnikowi”

Dlaczego Świadkowie Jehowy mogą zaufać „niewolnikowi wiernemu i roztropnemu? Poniżej wydawca podaje powody dla których jego zdaniem jest to oczywiste. Pamiętajmy, że to co napisano w artykule ze Strażnicy z 15 lutego 2009 r. „Stale podążają za Barankiem” jest napisane przez lub pod ścisłym nadzorem tych którzy zaufania oczekują od Świadków Jehowy. Autorzy Strażnicy propagują zaufanie do „niewolnika” w taki sposób, że nie pozostawiają czytelnikowi właściwie wyboru – trzeba po prostu ufać „niewolnikowi”. Zamiast merytorycznych argumentów na rzecz owego zaufania, mamy przed oczami treść iście propagandową, usianą nic nie znaczącymi ogólnikami:

Jezus ustanowił wiernego i roztropnego niewolnika nad ‛członkami swojej czeladzi’ — czyli poszczególnymi osobami należącymi do klasy owego niewolnika — „aby im dawał pokarm we właściwym czasie”.(…) Czyż poszczególni pomazańcy oraz drugie owce nie powinni darzyć zaufaniem wyznaczonego nad nimi niewolnika? Na takie zaufanie zasługuje on z wielu względów, ale dwa są szczególne. 1) Klasie tej ufa sam Jehowa. 2) Zaufaniem darzy ją również Jezus. Przeanalizujmy dowody świadczące o tym, że Jehowa Bóg i Jezus Chrystus całkowicie ufają niewolnikowi wiernemu i roztropnemu.

Jehowa ufa niewolnikowi

(…) Jehowa oświadczył: „Obdarzę cię wnikliwością i pouczę cię o drodze, którą masz iść. Udzielę ci rad, mając oko zwrócone na ciebie” (Ps. 32:8). A zatem to Jehowa zapewnia kierownictwo temu niewolnikowi. Możemy więc w pełni ufać udzielanym przez niego wnikliwym biblijnym wyjaśnieniom i wskazówkom.

Ponadto Jehowa udziela klasie niewolnika swego świętego ducha. Co prawda duch Jehowy jest niewidzialny, ale przejawy jego oddziaływania na tę klasę są widoczne. (…) Chwalcy Jehowy aktywnie rozgłaszają orędzie Królestwa na terenie przeszło 230 krajów i archipelagów. Czyż nie jest to bezsprzeczny dowód wpływu ducha Bożego na niewolnika? (Odczytaj Dzieje 1:8). Dostarczanie sługom Jehowy na całym świecie aktualnego pokarmu duchowego wymaga od niewolnika podejmowania ważnych decyzji i wprowadzania ich w życie. Zawsze jednak przejawia on przy tym miłość, łagodność i inne przymioty zaliczane do „owocu ducha” (Gal. 5:22, 23).

Aby lepiej zrozumieć, jak dalece Jehowa ufa klasie wiernego niewolnika, przypomnijmy sobie, co obiecał jej członkom. (…) Dostępują nieśmiertelności, (…) Zostają też obdarzeni nieskażonością (…) i najwyraźniej mogą samodzielnie podtrzymywać swe życie. W Księdze Objawienia 4:4 ukazano tych wskrzeszonych pomazańców, jak siedzą na tronach, a na głowach mają złote korony. Chrześcijańskim pomazańcom przyrzeczono zatem władzę królewską. Ale to nie wszystko.

(…) Nieskażoność, nieśmiertelność, władza królewska, ‛zaślubiny z Barankiem’ — cóż za zdumiewające dary! Dobitnie poświadczają one, że Bóg ufa pomazańcom, którzy „podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie”.

Jezus ufa niewolnikowi

(…)złożył 11 wiernym apostołom pewną obietnicę. Powiedział: „Wy zaś wytrwaliście przy mnie w moich doświadczeniach; a ja zawieram z wami przymierze — tak jak mój Ojciec zawarł przymierze ze mną — co do królestwa, żebyście mogli jeść i pić przy mym stole w moim królestwie, i zasiadać na tronach, aby sądzić dwanaście plemion Izraela” (Łuk. 22:28-30). Tym przymierzem zawartym z 11 apostołami miał w końcu objąć całe grono 144 000 namaszczonych chrześcijan (…) Jezus (…)  złożył im następującą obietnicę: „Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy” (Mat. 28:20). Czy ta zapowiedź się urzeczywistnia? W ciągu minionych 15 lat liczba zborów wzrosła (…) o ponad 40 procent. (…) ochrzczono blisko 4,5 miliona osób, co daje przeciętną ponad 800 dziennie. Ten spektakularny wzrost wyraźnie dowodzi, że Chrystus błogosławi zebraniom organizowanym przez jego namaszczonych naśladowców i wspiera ich w dziele czynienia uczniów.

Niewolnik jest wierny i roztropny

Skoro Jehowa Bóg i Jezus Chrystus całkowicie ufają niewolnikowi, to czy my nie powinniśmy postępować tak samo? Niewolnik okazał się wierny, bo sumiennie wywiązuje się ze zleconego mu zadania. Na przykład już od 130 lat publikuje czasopismo Strażnica. Wciąż też umacnia nas duchowo poprzez zebrania oraz większe zgromadzenia.

Niewolnik jest nie tylko wierny, ale również roztropny — nie wybiega nieskromnie przed Jehowę ani też nie zwleka z działaniem, gdy wskazówki Boże w danej sprawie są oczywiste.(…) Dostarcza nam mądrych, aktualnych przestróg dzięki temu, że cieszy się błogosławieństwem Jehowy Boga i Jezusa Chrystusa. Dlatego naprawdę zasługuje na nasze zaufanie. Jak możemy go dowieść?

Chodźmy’ z pomazańcami, gdyż oni podążają za Barankiem

(…) Namaszczeni chrześcijanie podążają za Jezusem, (..) podobnie wielka rzesza ‛idzie’ z niewolnikiem wiernym i roztropnym, czyli mu towarzyszy. Członkowie wielkiej rzeszy nigdy nie powinni się wstydzić tego, że towarzyszą „uczestnikom powołania niebiańskiego” (Hebr. 3:1). Jezus nie wstydzi się nazywać tych pomazańców „braćmi” (Hebr. 2:11).(…) Jak więc osoby mające nadzieję ziemską mogą wspierać namaszczonych duchem braci Chrystusa? Przede wszystkim pomagając im w dziele głoszenia o Królestwie (…) Dzieło to można też w rozmaity sposób wspierać finansowo.(…) Jak reagujemy na podejmowane przez niewolnika decyzje w sprawach organizacyjnych? Chętnym podporządkowywaniem się podawanym wskazówkom dowodzimy wiary w Boży sposób zapewniania nam kierownictwa (Jak. 3:17).

Kto słucha niewolnika, dostępuje błogosławieństw

Od chwili swego ustanowienia niewolnik wierny i roztropny ‛doprowadził wielu do prawości’ (Dan. 12:3). Należą do nich osoby spodziewające się przeżyć zagładę obecnego niegodziwego systemu rzeczy. Uzyskanie miana prawego w oczach Boga to doprawdy wspaniałe błogosławieństwo! (…) Już teraz więc słuchajmy Chrystusa i jego namaszczonych duchem braci, godnych naszego zaufania”

A więc podsumujmy: „niewolnikowi wiernemu i roztropnemu” czyli Ciału Kierowniczemu ufa rzekomo sam Bóg Jehowa i Jezus Chrystus. A poza tym dzięki słuchaniu „niewolnika” czytelnicy podobno dostąpią wiecznych błogosławieństw. Czyli wydawca poleca zaufanie „niewolnikowi” jako bardzo rozsądną postawę. Pamiętajmy jednak, że mówią to autorzy sami o sobie – „Niech chwali cię obcy, a nie twoje usta; niech czyni to cudzoziemiec, a nie twoje wargi.” – Przypowieści 27:2

 

Hierarchia wśród Świadków Jehowy

 

W organizacji Świadków Jehowy istnieje wewnętrzny pogląd, o którym z zaszczytem mówią członkowie tej wspólnoty religijnej, że u nich panuje równość tak jak u pierwszych chrześcijan i nie ma podziału na uprzywilejowaną klasę duchownych i im podległych laików. Jaka zatem jest rzeczywistość? Trzeba sprawdzić co należy rozumieć pod pojęciem laik a jaki status mają funkcyjni członkowie tej organizacji. Znalazłem taką interpretację słowa laik w internecie w Słowniku Języka Polskiego: „człowiek nieznający się na danej rzeczy, niekompetentny w danej dziedzinie; dyletant; profan, amator”. Czy wszyscy Świadkowie Jehowy są ze wszech miar kompetentni? Wiadomo jest, że w ich organizacji są tzw. „starsi” (nadzorcy) którzy są wyznaczeni do nauczania, a oni podlegają pod Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Czy wobec tego jest u nich hierarchia, czy nie? Oto kilka cytatów z ich publikacji na ten temat:

Strażnica z 15 stycznia 2001 r. podała:

W odróżnieniu od wielu ugrupowań religijnych chrześcijaństwa Świadkowie Jehowy nie wybierają według własnego uznania formy duchowego nadzoru, któremu podlegają. Ci szczerzy chrześcijanie starają się trzymać mierników Jehowy. Usługujący wśród nich nadzorcy nie są wprowadzani na urząd przez jakiś kongregacjonalny, hierarchiczny czy prezbiterialny system władzy kościelnej.”

Nadzorcy są mianowani przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy lub ich przedstawicieli i często wg układów, znajomości, protekcji, a ci którzy dłużej są w tejże organizacji dobrze wiedzą o czym piszę. Sposób mianowania nadzorców jest hierarchiczny.

Strażnica z 15 marca 2008 r: „Musimy też respektować władzę, którą Bóg ustanowił w zborze chrześcijańskim. W rozdziale 1 Księgi Objawienia ukazano, jak Chrystus Jezus trzyma w swej prawicy „gwiazdy” (Obj. 1:16, 20). W szerszym sensie wyobrażają one ustanowione w poszczególnych zborach grona starszych, czyli nadzorców.

Czyli nadzorcy są władzą i są mianowani przez władzę wewnętrzną Ciało Kierownicze.

Strażnica z 15 listopada 2000 r.:

Podano tam że na początku od czasu apostołów nie było klasy duchownych:

Z czasem sytuacja się zmieniła. Pojawiła się klasa duchowieństwa, która przywilej głoszenia zarezerwowała dla siebie (Dzieje 20:30). Kler stanowił niewielką część tych, którzy uważali się za chrześcijan, natomiast zdecydowana większość stała się znana jako laicy. Chociaż laikom wpaja się, że mają różne obowiązki, na przykład składanie datków na utrzymanie kleru, to w kwestii głoszenia nie oczekuje się od nich więcej niż biernego słuchania.

Duchowni uważają się za sług (po grecku diákonos) Bożych.* By nimi zostać, kształcą się na uczelniach bądź w seminariach duchownych i otrzymują święcenia. W pewnej encyklopedii biblijnej powiedziano: „Określenia ‚ordynować’ i ‚święcenie’ zazwyczaj odnoszą się do szczególnego statusu, przyznawanego kaznodziejom lub kapłanom w czasie oficjalnej ceremonii i upoważniającego ich do głoszenia Słowa bądź udzielania sakramentów albo do obu tych rzeczy” (The International Standard Bible Encyclopedia). Kto mianuje kaznodziejów? W dziele The New Encyclopædia Britannica czytamy: „W kościołach, w których zachowała się instytucja episkopatu, święceń zawsze udziela biskup. W kościołach prezbiteriańskich czynią to prezbiterzy”.

A zatem w kościołach chrześcijaństwa tylko nieliczni mają przywilej uchodzić za sług Bożych. W społeczności Świadków Jehowy nie obowiązują tak rygorystyczne ograniczenia. Dlaczego? Ponieważ nie było ich również w zborze wczesnochrześcijańskim.

Przebudźcie się z 8 października 2010 r.:

Podział na kler i laików.

Wy wszyscy jesteście braćmi” — powiedział Jezus do swych naśladowców (Mateusza 23:8). Wśród pierwszych chrześcijan, do których należeli ówcześni pisarze Biblii, nie było klasy duchownych. Świadkowie Jehowy trzymają się tego biblijnego wzoru.

Jak widać z publikacji Świadków Jehowy utrzymują oni, że wśród nich obowiązuje model z początków chrystianizmu. Pełna równość wszyscy są braćmi, sługami Bożymi i wszyscy są równie kompetentni. Czy tak jest rzeczywiście? Niech zatem jakikolwiek Świadek Jehowy nawet funkcyjny starszy poczuje się w pełni kompetentny do wypowiadania się w kwestiach religijnych zgodnie z Biblią, ale nie zgodnie z aktualną linią postępowania kierownictwa. Zobaczy co się będzie działo?

 

Świadkowie Jehowy poddani rządu Bożego (z ludzi)

 

Kierownictwo organizacji Świadków Jehowy utrzymuje pogląd, że Królestwo Boże to realny rząd nad ludzkością na ziemi mający swą siedzibę w niebie. Spróbujmy prześledzić argumentację jaką stosuje wydawca Przebudźcie się (periodyk wydawany przez Świadków Jehowy dla ludzi z poza ich organizacji) na poparcie takiego stanowiska. Warto przy tym pamiętać, że to rząd złożony ze 144 000 ludzi wziętych z ziemi z Jezusem na czele. Wydawca polemizuje z poglądem, że Królestwo Boże jest stanem serca, ma coś wspólnego z ludzkim panowaniem ani też, że ludzie są w stanie go zaprowadzić. Jednocześnie kierownictwu ich organizacji nie przeszkadza to w podejmowaniu całego szeregu ludzkich działań, takich jak: drukarnie, obiekty do celów nauczania, wydawanie publikacji itd. jako koniecznych aby zapoznać ludzkość z programem tego rządu koniecznym dla jej zbawienia. Cytat z Przebudźcie się z miesiąca lipca 2013 strony 14,15:

B I B L I J N Y P U N K T W I D Z E N I A

KRÓLESTWO BOŻE

Czy Królestwo Boże jest stanem serca? „Nie jesteś daleko od królestwa Bożego” (Marka 12:34).

CO MÓWIĄ LUDZIE Wielu wierzy, że Królestwo Boże jest—jak to definiuje jeden z większych kościołów chrzescijaństwa— „panowaniem Boga w sercu i życiu jednostki”.

CO MÓWI BIBLIA Królestwo Boże to realny rząd, a nie metafora opisująca czyjeś podporządkowanie się Bogu w sercu. Rząd ten obejmie władzą nad całą ziemią (Psalm 72:8; Daniela 7:14). A co z wypowiedzią Jezusa, która w pewnych przekładach brzmi: „Królestwo Boże jest w was”? (Łukasza 17:21, Biblia poznańska, kursywa nasza). Jezus nie mógł mieć na myśli tego, ze Królestwo jest w sercach jego słuchaczy. Dlaczego nie? Bo rozmawiał wtedy z faryzeuszami. Jak sam ocenił, nie mieli oni nic wspólnego z tym Królestwem, ponieważ wielbili Boga obłudnie, co nie zjednywało im Jego uznania (Mateusza 23:13). Jezus mógł jednak słusznie powiedzieć, że Królestwo Boże jest ‚pośród nich’, jak słowa te oddaje między innymi Przekład Nowego Świata czy Edycja Świętego Pawła. Przecież pośród nich przebywał on sam—przyszły Król tego Królestwa (Łukasza 17:21).

CO MÓWI BIBLIA Wspomniane Królestwo to powołany przez Boga rzeczywisty rząd, w którym Władcą jest Jezus Chrystus (Mateusza 28:18; 1 Tymoteusza 6:14, 15). Sprawi ono, że wola Boża będzie się działa w niebie i na ziemi (Mateusza 6:10). A zatem za pośrednictwem tego Królestwa Bóg rozwiąże problemy ludzkości. Rząd ten dokona rzeczy, których nigdy nie zdołałyby dokonać człowiecze rządy. Pod panowaniem Królestwa Bożego rodzina ludzka będzie cieszyć się pokojem, bezpieczeństwem i dobrobytem na rajskiej ziemi (Psalm 46:9; Izajasza 35:1; Micheasza 4:4). Znikną wtedy choroby i śmierć (Izajasza 33:24; Objawienie 21:4). Zostanie odwrócony nawet proces starzenia. W Biblii przepowiedziano:„Niech jego ciało stanie się jędrniejsze niż w młodości; niech powróci do dni swego młodzieńczego wigoru” (Hioba 33:25).

CO MOŻESZ ZROBIĆ Niezależnie od tego, gdzie się urodziłeś i jakie masz korzenie, możesz zostać poddanym Królestwa Bożego dzięki spełnianiu Bożych wymagań. Biblia zapewnia: „Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe” (Dzieje 10: 34, 35).

Czy Królestwo Boże to efekt wysiłków ludzi?

CO MÓWIĄ LUDZIE Niektórzy wierzą, że to ludzie zaprowadzą Królestwo Boże na ziemi—nawracając innych na swą wiarę lub krzewiąc na świecie pokój i braterstwo.

CO MÓWI BIBLIA Owo Królestwo ustanawia nie człowiek, lecz sam Bóg (Daniela 2:44). Oświadcza On: „To ja ustanowiłem mego króla” (Psalm 2:6, Bp). Ludzie nie są w stanie ani powołać do istnienia Królestwa Bożego, ani przeszkodzić mu w działaniu, gdyż władzę nad ziemią będzie ono sprawować z nieba (Mateusza 4:17).

JAKI TO MA ZWIĄZEK Z TOBĄ? To naturalne, że pragniesz żyć w świecie, w którym panowałby pokój i jedność. Może nawet podejmujesz jakieś starania na ich rzecz i przeżywasz rozczarowanie, gdy twój trud idzie na marne. Skoro już wiesz, że Królestwo Boże nie zostanie zaprowadzone dzięki wysiłkom człowieka, możesz efektywniej ukierunkować swoje działania, stając się poddanym tego rządu.”

Powyższy tekst z Przebudźcie się to zabieg mający na celu wykazanie absurdalność twierdzenia, że Królestwo Boże to stan serca. W rzeczywistości kierownictwo organizacji Świadków Jehowy przedstawiając Królestwo Boże jako realny rząd, chce w ten sposób sobie zapewnić pełnię władzy nad umysłami wiernych  Twierdzą bowiem, że są oni przyszłymi członkami tego realnego rządu. Mogą oni dzięki temu skutecznie manipulować umysłami wiernych. Gdyby kierownictwo przyjęło pogląd, że Królestwo Boże to stan serca, to wówczas wierni staliby poza zasięgiem ich władzy. Kierownictwo Świadków Jehowy wmawia wiernym w celu propagandowym, chcąc mieć władzę nad nimi, że ich osobiste szczęście zależy od posłuszeństwa wobec nich.