CK o wartości i godności człowieka

Zgodnie z tym co podaje Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, najlepszym sposobem okazywania godności ludzkiej jest rozmawianie z nimi, o nadziei przedstawionej w Biblii. Czyli zabieganie aby zostali Świadkami Jehowy. Tak rzeczywiście jest napisane. Proszę sprawdzić. W Strażnicy z 1 sierpnia 2006 r. str. 3-7:

Przywrócenie godności

Właśnie to pragnienie pobudza Świadków Jehowy do rozmawiania z bliźnimi o zachwycającej nadziei przedstawionej na kartach Biblii. Nie ma wspanialszego sposobu okazywania szacunku dla cudzej godności, niż głoszenie „dobrej nowiny o czymś lepszym”. Do tych lepszych rzeczy należy „nowa osobowość”, wykluczająca „szkodliwe pragnienie” poniżania innych . Należy też do nich powzięte przez Jehowę zamierzenie co do wyeliminowania wszelkich sytuacji i postaw uwłaczających godności człowieka oraz usunięcia Szatana Diabła, odpowiedzialnego za istniejącą sytuację . Godne życie stanie się udziałem wszystkich ludzi dopiero wtedy, gdy „ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy” (Izajasza 11:9).

(…) Spotykając się ze Świadkami Jehowy, sam zobaczysz, że stosowanie się do zasad biblijnych pomaga szanować godność innych. Dowiesz się też, jak Królestwo Boże już wkrótce przyczyni się do powstania ‛nowego, o wiele lepszego świata’, w którym nikt nie naruszy „niezbywalnego prawa każdego człowieka do godności”.

Czy tak jest? Oto przykład uświadamiający, że wartość i godność jednostki może być łatwo zdeptana po zostaniu Świadkiem Jehowy. Jest cytat ze Strażnicy z 1 sierpnia 2001 r.: „każdy z nas powinien w rozsądny sposób dążyć do dojrzałości chrześcijańskiej wraz z całą społecznością braci. W innym dziele zauważono:„Jednostka nie jest w stanie samodzielnie osiągnąć pełni duchowych celów, tak jak pojedyncza część ciała nie osiągnie dojrzałości, jeśli cały organizm nie będzie się zdrowo rozwijał”. W Strażnicy z października 2013 r. Prezes WTS Nathan Knorr do niejakiego Malcolma powiedział sprowadzając go na ziemię: gdybyś nam nie pomagał przez udzielanie życzliwych rad, organizacja nie miałaby z ciebie wielkiego pożytku”. Gdzie tu jest godność człowieka i docenianie dla tego co robi? Brak.

 

Świadkowie Jehowy mówią – czego nie kupisz za pieniądze

W najnowszej Strażnicy przeznaczonej do rozpowszechniania podano trzy rzeczy których się nie kupi za pieniądze. Czyli należy rozumieć, iż są bezcenne. Jakie to rzeczy: więź rodzinna, prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, zadowolenie z życia. To prawda. Choć oczywiście są inne rzeczy, których nie kupi się za pieniądze. Wydawca skoncentrował się na tych trzech, to więc skupmy się na nich. Czy wydawca rzeczywiście tak uważa i konsekwentnie się trzyma takiego stanowiska? Zobaczmy w jaki sposób dokonano manipulacji i okaże się za jakiś czas, iż są rzeczy jeszcze ważniejsze. O tym za chwilę. W Strażnicy z 1 października 2013 r. na str 9-11 podano:

Za pieniądze nie kupi się więzi rodzinnej. Tworzy się ona tylko wtedy, gdy rodzina wspólnie spędza czas i okazuje sobie dużo miłości i zainteresowania.”

Biblia uczy, że poczucie prawdziwego bezpieczeństwa daje wiedza o Bogu i Jego zamierzeniu. (Jana 17:3)”

Do życia potrzebujemy czegoś więcej niż pieniędzy i rzeczy, które możemy za nie kupić. (…) Prawda jest taka, że największa satysfakcja wynika ze znalezienia odpowiedzi na ważne pytania w rodzaju: (…) W odpowiedzi na te pytania z przyjemnością pomogą ci Świadkowie Jehowy. Spróbuj skontaktować się z nimi” … itd.

A oto co podają dalej Świadkowie Jehowy w dalszych kontaktach z nimi, a najczęściej adept dowie się o tym kiedy zostanie jednym z nich, oto przykłady wskazujące na to, że powyższy artykuł to typowy chwyt marketingowy:

Jehowa nie każe nam szukać najlepszej drogi życiowej metodą prób i błędów. Wie, jak jesteśmy stworzeni oraz co sprawia nam prawdziwe zadowolenie i służy naszej wiecznotrwałej pomyślności.(…) Życzliwie informuje nas o tym za pośrednictwem Biblii i swej widzialnej organizacji.” – książka „Oddawaj cześć Bogu” str 41-49 – Wydana przez Świadków Jehowy.

Nasze dziedzictwo da nam również głębokie poczucie duchowego bezpieczeństwa, które panuje tylko w organizacji Jehowy.” – Strażnica z 15 lutego 2005 r. str 17-22

„„Aktywnie uczestniczę w działalności tej międzynarodowej organizacji i odczuwam wewnętrzny spokój. Robię dalsze postępy w nabywaniu dokładnej wiedzy z Biblii. Ma to dla mnie ogromną wartość”. – Strażnica z 1 czerwca 2004 r. str 5-7

(..)Sarah Jayne, toteż zawsze zachęcała osoby odwiedzające ją w szpitalu, aby budowały własną wiarę. „Żyjcie prawdą” — mawiała. „Studiujcie Biblię. Trzymajcie się blisko organizacji Bożej. Nieustannie się módlcie. Bądźcie aktywni w służbie dla Jehowy”. – Strażnica z 1 października 2001 r. str 4-7

Kaitlyn (…) „Kurs ten pomógł mi skupić się na bardzo ważnej rzeczy — na tym, jak być osobą duchową. Pogłębił moją wdzięczność dla Jehowy oraz docenianie Jego domu i organizacji”. – Strażnica z 15 września 2012 r. str 13-17

Dzięki dobremu przygotowaniu oraz pomocy Jehowy bez wątpienia zdołamy dostosować swe metody nauczania do konkretnych potrzeb zainteresowanego. Być może z czasem uda się nam pomóc mu rozwinąć głęboką miłość do Boga. Możemy także sprawić, że wzbudzi w sobie szacunek i docenianie dla organizacji Jehowy.” – Strażnica z 15 marca 2004 r. str 15-19.

Jak już wspomnieliśmy, żmudne zabiegi o środki na utrzymanie rodziny często przysparzają trosk i mogą osłabić nasze docenianie spraw duchowych”. – Strażnica z 15 marca 2011 r. str 20-23

Jedną z metod prowadzenia tej działalności jest rozpowszechnianie Biblii oraz pomocy do jej studiowania, a do tego potrzeba organizacji.” – Strażnica z 1 stycznia 2000 r. str 30,31.

Ponadto istnienie zespolonego, ogólnoziemskiego zboru, czyli organizacji, było niezbędnym warunkiem zachowania jedności. Chrześcijanie uczyli się ‛mówić zgodnie’” – Strażnica z 1 stycznia 2000 r. str 30,31.

Jak widać po porównaniu tego co napisano w Strażnicy z października 2013 r. tylko z niektórymi wypowiedziami z innych publikacji wydanych przez Świadków Jehowy, że ten artykuł nie przedstawia stanu rzeczy tak jak rzeczywiście on wygląda. Człowiek który styka się ze Świadkami Jehowy stopniowo będzie musiał sobie uświadomić, że w jego życiu kluczową rolę odgrywać będzie organizacja. Dzięki niej dowie się, że będzie mógł być tu pouczany jak zapewnić sobie prawdziwe szczęście i zadowolenie. Wówczas okaże się, że wspomniane szlachetne wartości – więź rodzinna, prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, zadowolenie z życia. – nie będą najważniejsze. Najważniejsza stanie się więź z organizacją, czas oraz zaangażowanie na jej rzecz musi traktować priorytetowo. W przeciwnym przypadku będą go uczyć, że nie będzie szczęśliwy i bezpieczny, jeśli nie będzie w pełni zaangażowany w to co poleca organizacja. 

 

Świadkowie Jehowy zniechęcani do zdobywania wyższego wykształcenia

Wydawca w sposób nie do końca otwarty, choć jednoznacznie przedstawia w negatywnym świetle wyższe wykształcenie. Używając np. zwrotów, że nie daje ono nabyć „żadnych praktycznych umiejętności”. I „prawdziwi chrześcijanie” o nie nie zabiegają, bo jest im niepotrzebne. Tak napisano między innymi o wyższym wykształceniu, w Strażnicy, z października 2013 r., na str. 15,16:

 

 

 

Jakie wykształcenie wyższe czy najlepsze?

 

 

Paweł udzielił przestrogi chrześcijanom w Kolosach: „Strzeżcie się; może się znaleźć ktoś, kto was uprowadzi jako swój łup przez filozofię i puste zwodzenie według tradycji ludzkiej, według rzeczy elementarnych, a nie według Chrystusa” (Kol 2:8). „Filozofia i puste zwodzenie według tradycji ludzkiej” ujawnia się w świeckim sposobie myślenia propagowanym przez wielu intelektualistów. Wyższe wykształcenie kładzie nacisk na wiedzę akademicką i często nie zapewnia absolwentom żadnych albo prawie żadnych umiejętności praktycznych, wskutek czego nie są oni przygotowani do radzenia sobie z realiami życia. Natomiast słudzy Jehowy wybierają takie wykształcenie, które pomaga im rozwinąć umiejętności do prowadzenia prostego życia poświęconego służbie dla Boga. Biorą sobie do serca radę, której Paweł udzielił Tymoteuszowi: „Oczywiście, jest ono źródłem wielkiego zysku – owo zbożne oddanie wraz z poprzestawaniem na tym co się ma. Mając więc wyżywienie i odzież oraz schronienie, będziemy z tego zadowoleni” (1 Tym 6:6,8). Prawdziwi chrześcijanie nie zabiegają o świeckie tytuły czy stopnie naukowe, lecz koncentrują się na pozyskiwaniu „listów polecających” przez jak najpełniejsze angażowanie się w służbę kaznodziejską (odczytaj Koryntian 3:1-3).

Rozważmy przykład apostoła Pawła. (…) Wykształcenie które odebrał, można by uznać za odpowiednik dzisiejszego wykształcenia uniwersyteckiego. (…) Napisał: „Wszystko za stratę uznaję z uwagi na wartość poznania Jezusa Chrystusa” (…) Takie podejście pomaga młodym chrześcijanom i ich bogobojnym rodzicom dokonywać mądrych wyborów w zakresie wykształcenia”.

 

 

Zastanawiać może dlaczego takie stanowisko zajmuje wydawca Strażnicy w sprawie wykształcenia. Jednocześnie przy tym chętnie publikuje się wypowiedzi osób wykształconych na łamach publikacji WTS. Uważam, że główny powód nie został podany w powyższej publikacji, obawa przed utratą wpływu na wiernych. Sugeruje się czytelnikom, że wyższe wykształcenie jest nieprzydatne w ich życiu, i niesie ze sobą zagrożenie straty czasu na czynienie rzeczy niepotrzebnych w życiu chrześcijan. Nie jest ono wg wydawcy mądrym wyborem..

 

Nakład Strażnicy i Przebudźcie się – mniejszy o 40 %

Okazuje się, że w sposób niezauważalny dla wielu Świadków Jehowy zmniejszył się nakład Strażnicy i Przebudźcie się, stwierdzamy, to porównując dane o nakładach dotyczące roku 2005, z danymi z roku 2013. Zaskakiwać może fakt, że zgodnie z poglądem prezentowanym przez organ wydawniczy Świadków Jehowy, to jest Towarzystwo Strażnica, powinno być odwrotnie. Ilość tych „życiodajnych” publikacji na które czeka stale rosnąca ogromna rzesza czytelników winna rosnąć. A oto jakie są fakty opierając się na informacjach publikowanych przez same Towarzystwo Strażnica. Porównajmy ilość tych czasopism wg danych za rok 2005 z rokiem 2013.

Czasopismo

Nakład 

Ilość stron w    miesiącu

Łączna ilość stron

Strażnica

26 439 000 dane  z

15 kwiecień 2005

2 razy 32 = 64

1692096000

Przebudźcie się

22 842 000 dane z

22 grudzień 2005

2 razy 32 = 64

1461888000

Łącznie ilość opublikowanych stron w obu czasopismach 3 153 984 000 w ciągu jednego miesiąca w roku 2005. 

Uwaga nakład Strażnicy przeznaczonej tylko dla Świadków Jehowy, został ujawniony z nieznanych powodów w Strażnicy wydanej po rosyjsku – 14 160 000  (10/2013).

Czasopismo

Nakład

Ilość stron w m/c

Łączna ilość stron

Strażnica do studium

14160000      10/2013

32

453120000

Przebudźcie się

43 524 000

9/2013

16

696384000

Strażnica do rozpowszechniania

44978000

9/2013

16

719648000

Łączna ilość publikowanych stron, to po zsumowaniu 1 869 152 000 w ciągu jednego miesiąca  w roku 2013.  Czyli mamy spadek o 40 % w ilości publikowanych stron w czasopismach Przebudźcie się i Strażnica przez Towarzystwo Strażnica.

A zatem jak ironicznie brzmią słowa ze Strażnicy z 15 lutego 2011 roku na temat błogosławieństwa jakim jest obfitość pokarmu duchowego podawanego przez „niewolnika”. Oto te słowa:

Innym błogosławieństwem, jakim zostaliśmy obdarzeni, jest poznanie rozlicznych prawd biblijnych. Gdy rozkoszujemy się obfitością treściwego pokarmu duchowego, mamy powód, by „radośnie wołać w dobrym nastroju serca” (Izaj. 65:13, 14).” – str 19

Nie możemy zatem mówić o błogosławieństwie i dynamicznym rozwoju organizacji, a o regresie który wydawca chciał ukryć.

 

 

Zaskakujące, o Świadkach Jehowy na Czechach

Ostatnio został opublikowany tekst o skandalu na Czechach związany z premierem tego kraju, i ze Świadkami Jehowy w tle. Trudno powiedzieć dokładnie w czym tkwi problem, jeśli chodzi o nich, gdyż w opublikowanych treściach brak jest takiej informacji. Nie mniej jednak powstał problem, który jest związany w jakimś stopniu ze Świadkami Jehowy. Oto fragment tekstu z Newsweeka:

Skandal po czesku, czyli laska Neczasa

Wszechwładza Nagyovej coraz bardziej drażniła Czechów. Premier też zachowywał się dziwnie. – Kiedy Nagyova dostała gigantyczną premię, Neczas twierdził, że kwota to tajemnica, choć czeskie prawo mówi inaczej. Kiedy wysokość nagrody wyszła w końcu na jaw, stał się agresywny w stosunku do dziennikarzy. Zachowywał się tak, jakby jego główną rolą w rządzie była obrona Nagyovej – mówi Tomasz Niemeczek, komentator „Lidovych Novin”, najważniejszego czeskiego dziennika. Zaczęto się domyślać, że łączy ich coś więcej. I tak było: Nagyova próbowała zmusić Neczasa do rozwodu (co w końcu się udało). Nakazała szefowi kontrwywiadu śledzenie żony premiera. Tłumaczyła, że chodzi o interes państwa, bo Radka Neczasowa związała się ze Świadkami Jehowy i na ich prośbę zaczęła zbierać pieniądze na podejrzane cele”

Oto link do pełnego tekstu:

http://swiat.newsweek.pl/skandal-po-czesku–czyli-laska-neczasa,105629,2,1.html

W innym źródle podano tak:

Z informacji dziennika „Lidové Noviny” wynika, że najcięższe zarzuty ciążą nad Janą Nagyovą. Została oskarżona o nadużycie zakresu władzy urzędnika publicznego (miała wykorzystywać wywiad do śledzenia kilku osób, w tym żony premiera Nečasa; jej adwokat Eduard Bruna twierdzi, że jego klientka kazała śledzić panią Nečasovą z troski o dzieci małżeństwa Nečasów, miała bowiem rzekomo zauważyć, że żona premiera spotyka się ze świadkami Jehowy i obawiała się o wpływ tych znajomości na potomstwo Nečasów…)”

Tu link do do portalu Wyszehrad który zamieścił powyższy tekst: http://wyszehrad.com/czechy/aktualnosci/necas-podal-sie-do-dymisji-w-zwiazku-ze-skandalem-korupcyjnym

Ciekawe jest jakie to są te „podejrzane cele”, na które zaczęła „zbierać pieniądze”, na prośbę Świadków Jehowy żona premiera Czech. I dlaczego ten fakt zdaniem szefowej gabinetu premiera Jany Nagyovej był na tyle groźny, iż postanowiła temu przeciwdziałać? Jaki to miało związek z zagrożeniem dla potomstwa premiera i interesu państwa? Czy zagrożenie było realne, czy tylko był to punkt widzenia szefowej gabinetu premiera? Tych informacji brak w wymienionych źródłach.

 

 

„Niewolnik” ceni aktywność Świadków Jehowy na rzecz korporacji

Świadkowie Jehowy powinni być bardzo aktywni na rzecz organizacji. Jakich argumentów używa wydawca aby ich do tego zmotywować? Warto na to zwrócić uwagę i szukać tych rzeczywistych powodów. Zobaczmy jednak najpierw jak uzasadnia to Strażnica na przykładzie tzw. służby pionierskiej (pionierzy – to świadkowie Jehowy którzy poświęcają od 30-140 godzin miesięcznie na głoszenie nauk WTS). Tak wydawca opisuje między innymi zagrożenia z jakimi stykają się pionierzy w codziennym życiu – Strażnica z 15 września 2013 na str 30,31:

„W swoim terminarzu pionier musi uwzględniać takie stałe punkty, jak codzienne czytanie Biblii, studium osobiste i rozmyślanie. Powinien przejawiać samodyscyplinę, żeby mniej ważne zajęcia nie wypierały tych istotniejszych. Na przykład wyobraź sobie pioniera, który wraca do domu po długim dniu spędzonym w służbie. Zamierza poświęcić wieczór na przygotowanie do zebrania. Najpierw przegląda korespondencję. Następnie włącza komputer, czyta e-maile i na nie odpowiada. Korzystając z tego, że jest w sieci, wchodzi na stronę, żeby sprawdzić, czy spadła cena produktu, który chce kupić. Zanim to sobie uświadomił, minęły prawie dwie godziny, a on nawet nie zaczął studiować tego, co wcześniej planował. Dlaczego stanowi to problem? Zawodowi sportowcy muszą dbać o dobrą kondycję fizyczną, jeśli chcą odnosić sukcesy. Podobnie pionierzy – jeśli mają trwać w służbie – muszą pielęgnować dobre zwyczaje w zakresie studium, regenerować swe siły duchowe. Pionierzy, którzy z powodzeniem trwają w służbie, starają się prowadzić proste życie. Jezus zachęcał uczniów, żeby zachowywali prostolinijne oko. Sam wiódł proste życie, dzięki pełnił służbę bez rozpraszania uwagi. Mógł więc powiedzieć: „Lisy mają jamy i ptaki nieba mają miejsca na odpoczynek, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie złożyć głowy”. Pionier pragnący się uczyć z przykładu Jezusa powinien pamiętać, że im więcej dóbr materialnych zgromadzi, tym więcej czasu straci na dbanie o nie, naprawianie ich lub zastępowanie nowszymi. Usługujący pełnoczasowo pamiętają, że powierzonego im przywileju służby nie zawdzięczają jakimś swoim szczególnym zaletom lub osiągnięciom. Wszystkie zaszczytne zadania i dary, jakimi się cieszymy, są wyrazem niezasłużonej życzliwości Bożej. Aby więc kontynuować służbę, każdy pionier musi polegać na Jehowie. Wyzwania i trudności będą się pojawiały. W takich sytuacjach pionierzy nie powinni szybko rezygnować, lecz zabiegać o kierownictwo Jehowy i pozwolić Mu działać. .Życzliwe wsparcie ze strony Boga przybliży ich do Niego jako troskliwego niebiańskiego Ojca.”

Zobaczmy pionier zdaniem wydawcy ma nie czytać korespondencji, ani e-maili, ponieważ zabiera mu to czas który powinien poświęcić na studium osobiste, czyli moim zdaniem analizę treści zawartych w publikacjach Towarzystwa Strażnica. W treści artykułu nie ma na jakie e-maile pionier odpowiada i jaką czyta korespondencję. Oto jak wydawca „wpędza” pioniera w poczucie winy, że źle korzysta z czasu jakim dysponuje. Po takim artykule członkowie zboru mogą dostać „wiatru z żagle” aby dodatkowo „dorzucić” pionierowi co myślą o jego służbie i stres pioniera nieunikniony. Wydawca nie podaje, że przede wszystkim zależy mu na rozwoju liczebnym organizacji, a używa w tym do motywowania pionierów argumentów brzmiących wzniośle – dając przykład Jezusa który pionierem nie był i poparciem od Boga dla służby pionierskiej.

Bóg obiecał wg Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy z wielkim zaangażowaniem idą do innych ludzi aby im o tym powiedzieć. Na czym polegają między innymi obietnice Boże ich zdaniem złożone ludziom na ziemi. Zobaczmy jak o niektórych z nich między innymi napisano w Strażnicy z 1 września 2013 r. na str. 7

Wszyscy ludzie miłujący prawość z utęsknieniem wyczekują końca dzisiejszego niegodziwego świata.(…)

Bóg obiecuje jeszcze więcej!

Wielka rzesza” przejdzie żywo do pokojowego nowego świata. Sowo Boże zapowiada, że ‚z wielkiego ucisku wyjdzie’, czyli zostanie ocalona, niezliczona „wielka rzesza”, która w ten sposób znajdzie w nowym, sprawiedliwym świecie. (Objawienie 7:9,10,14; 2 Piotra 3:13). Swoje wybawienie będzie ona przypisywać Jezusowi Chrystusowi, „Barankowi Bożemu który usuwa grzech świata”.

Bóg zapewni edukację która przyniesie wiele dobrego. W nowym świecie ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy. W ramach Bożego programu edukacyjnego ludzie będą się uczyć utrzymywać pokojowe stosunki z bliźnimi i żyć w harmonii ze środowiskiem. Bóg obiecuje:Ja Jehowa uczę cię byś odniósł pożytek, sprawiam, że idziesz drogą którą powinieneś kroczyć” (Izajasza 48:17). (…)

Pokój i prawość będą trwać wiecznie. Pod panowaniem Chrystusa skończy się bezprawie. Skąd o tym wiemy? Ponieważ Jezus potrafi czytać w sercach, wykorzystuje tą umiejętność, do osadzania kto jest prawy a kto niegodziwy. Ci którzy nie zechcą porzucić złego postępowania, nie będą mogli żyć w Bożym nowym świecie.”

Zwróćmy uwagę na kilka istotnych szczegółów. Wszystko co napisano w Strażnicy zdaje się brzmieć zachęcająco. Kiedy nie zwrócimy na nie uwagi. Oto one: wydawca zawsze zwraca uwagę na „prawość” a nie na „sprawiedliwość”. Dlaczego? Dlaczego mówi o programie edukacyjnym, przecież w Biblii nie ma mowy o żadnym „programie edukacyjnym”. I dalej mają się ciągle się uczyć o „utrzymywaniu pokojowych stosunków z drugimi.” Najciekawsze jest to, że zbawienie będą przypisywać Jezusowi Chrystusowi. Przecież czym innym jest stwierdzanie faktu, że komuś się coś „zawdzięcza” a czym innym „przypisywanie”. Kiedy dodamy pojęcie „nowy świat” i „wielka rzesza” zwroty nagminnie używane przez wydawcę zamiast „lud” i „ziemia”, to wiem, że nie są to obietnice Boże. Ciarki przechodzą po plecach na myśl, o czym właściwe wydawca pisze i czy jest to zgodne z wolą Bożą.