O braku pasterzy u Świadków Jehowy

Kiedy się czyta to co piszą autorzy publikacji WTS w Strażnicy. Jest trudność w odróżnieniu jaka jest rola wydawcy i gdzie się ona kończy, a na czym polega rola czytelników. Jeszcze inaczej na czym polega rola pasterzy i gdzie się kończy lub zaczyna. Wydawca wszystkich nazywa enigmatycznym słowem „my” to powoduje całkowite zamazanie ról, w tym słowie „my” mieszczą się jednocześnie „my” i „oni” (wydawcy i czytelnicy, pasterze i owce, wierni i starsi). Wydawca zawsze unikał i unika słowa „wy” w odniesieniu do czytelników lub członków organizacji. To prowadzi do całkowitej niejasności treści i pomieszania ról. Oto treść ze Strażnicy w której zaznaczyłem słowa ze zwrotem „my”, z 15 listopada 2013 r., strona 14 akapity 17-19:

 

 

 

Wkrótce nadejdzie jego dzień. Teraz jest czas na powrót w ramiona naszego kochającego niebiańskiego Ojca i do zboru – jedynej bezpiecznej przystani w dniach końca. Lojalnie popierajmy tych, którzy nam przewodzą. Jehowa, kochający Pasterz, prowadzi nas i ochrania. Na naszego naczelnego Pasterza trzody wyznaczył swojego Syna. A o poszczególne owce Boga w przeszło 100 000 zborów troszczą się starsi. Lojalnym popieraniem braci wyznaczonych do przewodzenia pokazujemy, że jesteśmy wdzięczni Jehowie i Jezusowi za wszystko, co dla nas robią. Zwierajmy szeregi. Co to znaczy? Kiedy dobrze wyszkoloną armię atakował wróg, poszczególni żołnierze zwierali szeregi, czyli przybliżali się do siebie. Tworzyli w ten sposób szyk nie przebicia. Obecnie Szatan wzmaga ataki na lud Boży. Nie czas więc na konflikty we własnych szeregach. Trzeba zacieśniać więzi, przymykać oko na niedociągnięcia innych i dowodzić, że polegamy na przewodnictwie Jehowy.”

 

 

Zatraca się w powyższej treści tożsamość czytelników i wydawcy. Tak jakby również wszyscy byli jednocześnie pasterzami i owcami. Dlaczego? Oto np. tu widać kto kim jest: ”Albowiem duch święty i my sami uznaliśmy za słuszne nie nakładać na was dodatkowego brzemienia, z wyjątkiem następujących rzeczy koniecznych” A po za aby zachować wiarę wydawca myli pojęcia, czy ma przed sobą wojsko i poszczególnych żołnierzy, czy trzodę i pasterzy. A czy owce mogą same o siebie zadbać (zwierać szeregi), czy potrzebują opieki Ojca, czy opieki ludzkich pasterzy. Dlatego tak wydawca podaje, bo opieki nie ma, nie ma pasterzy i wiem o czym mówię. Pisze o tym co być powinno ale tego nie ma.

 

 

Świadkowie Jehowy a wskazówki ich organizacji

Ciało Kierownicze ma problem w jaki sposób pogodzić to, że poszczególny Świadek Jehowy ma traktować jedynie Biblię za autorytet, a jednocześnie być posłuszny organizacji. Przy tym ma jeszcze odpowiadać sam za swoje czyny przed Bogiem. Oto jak o tym napisano w Strażnicy z 15 listopada 2013 r.:

Strona 24,25 ak 15.

Zapewne przychodzą ci na myśl liczne historie biblijne, kiedy to Jehowa podawał życiodajne wskazówki przez swych człowieczych czy anielskich przedstawicieli. We wszystkich tych sytuacjach uznał za stosowane powierzyć tę odpowiedzialność innym. W jego imieniu przemawiali posłańcy, którzy objaśniali sługom Bożym, co mają robić, by przetrwać. Czyż nie jest możliwe, że Jehowa podobnie postąpi w Armagedonie. Oczywiście wszyscy starsi, którym powierza dziś zadanie reprezentowania Boga lub Jego organizacji, muszą uważać, by nie nadużywać danej im władzy.”

Strona 28,29 ak 12

Jedynym autorytetem, na którym chrześcijańscy nadzorcy powinni opierać swoje rady jest Pismo Święte. Dlatego muszą umiejętnie z niego korzystać i się go trzymać. Dzięki temu nie nadużyją władzy. Tak naprawdę są tylko pomocniczymi pasterzami, a każdy członek za swoje decyzje odpowie przed Jehową i Jezusem.”

Jak to się ma co napisano powyżej do poniższego stwierdzenia Ciała Kierowniczego?

Strona str 25 ak 16

A twoje uszy usłyszą za tobą słowo, mówiące: „To jest ta droga. Chodźcie nią”- gdybyście poszli w prawo lub gdybyście poszli w lewo.” – Izajasza 33:21

Wspomniane słowo”obejmuje natchnione świętym duchem Bożym wypowiedzi zawarte w Biblii oraz wskazówki, które Jehowa i Jezus przekazują za pośrednictwem zamianowanych przez siebie pasterzy”

Jedynym autorytetem” dla chrześcijańskich nadzorców powinno być Pismo Święte, stwierdza Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Jest to stwierdzenie jak najbardziej dobrze odebrane przez czytelników. Na tym jednak nie koniec. Chwilę wcześniej Ciało Kierownicze zrównuje wskazówki przekazane przez tzw. „zamianowanych” pasterzy z wagą słów podanych w Słowie Bożym. Jednocześnie przy tym nie omieszkuje zaznaczyć: „każdy członek za swoje decyzje odpowie przed Jehową i Jezusem.” – a gdzie odpowiedzialność starszych za udzielone wskazówki?

 

Następny przypadek wykorzystywania dzieci u Świadków Jehowy

Kolejny przypadek wielokrotnego wykorzystania seksualnego dzieci w zborze Świadków Jehowy w Stanach Zjednoczonych. Ile jeszcze będziemy mieli takich zdarzeń? I kiedy członkowie tej organizacji zaczną się poważnie zastanawiać dokąd to wszystko zmierza. Dlaczego dochodzi do podobnych przypadków? Oto informacja podana przez Los Angeles Daily News:

„Marcelo Lozano Świadek Jehowy, w Usher, w zborze Świadków Jehowy w Sun Valley został oskarżony, 31 lipca 2013 r, o wykorzystywanie seksualne czterech chłopców. 34 letni Marcelo Lozano ma być skazany, w środę, po południu w Van Superior Nuys przez Trybunał, za dziewięć czynów przestępczych, według prokuratora okręgowego w Los Angeles .

Lozano, który sprowadził do zboru hiszpańskiego w, którym rzekomo wykorzystywał chłopców których wiek wahał się od 8 do 15 lat, w latach 2006- i 2013.

Jest on oskarżony za dwa przypadki,  każdy zakwalifikowany jako przemoc seksualna nad dzieckiem,  seksualnej i ustnej kopulacji z osobą poniżej 14 roku życia.  Każdy zaliczony jako zmuszanie na dzieci do czynów lubieżnych  wg ustawy, czyny lubieżne na dzieciach i sodomii z osobami poniżej 14 roku życia, przy różnicy 10 lat.

Prokuratora z ustaliła kaucję dla pozwanego na kwotę 1.800.000 dolarów – powiedział prokuratur. Lozano otrzyma maksymalny wyrok państwowego więzienia, jeśli zostanie skazany ze wszystkich zarzutów.

Los Angeles Police Department nadal bada sprawę – stwierdziła prokuratura”.

Oto kolejny dowód jak się ma rzeczywistość do lukratywnych deklaracji składanych na łamach literatury WTS, w sprawie ochrony ofiar pedofilii wewnątrz organizacji Świadków Jehowy. Oczywiście Świadkowie Jehowy w teorii ostro napiętnują tego typu przestępstwa, jednak rzeczywistość ich jak widać ewidentnie przerasta. Wszystko wskazuje na to, że nie panują nad sytuacją.

WTS o ofiarach pedofilii

Starsi podobno nie narzucają zdania Świadkom Jehowy

 W poprzednim poscie mieliśmy ewidentnie odwrotną interpretację o tym  jak wierny w organizacji Świadków Jehowy, ma traktować polecenia przekazywane przez organizację. Tym razem mamy podane coś przeciwnego.  Wnikałoby z tego coś innego, że poszczególny Świadek Jehowy ma możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Oto tekst o tym świadczący ze Strażnicy z 15 listopada 2013 str. 22 ak. 6,7:

Apostoł Paweł przypomniał starszym w zborze efeskim, że to duch święty ustanowił ich nadzorcami, aby „paśli zbór Boga”. Podobnie ma się rzecz z dzisiejszymi starszymi, ponieważ oni też są mianowani na podstawie utrwalonych wymagań pod natchnieniem ducha świętego. Dlatego okazując posłuszeństwo chrześcijańskim nadzorcom, okazujemy szacunek Jehowie i Jezusowi, dwóm największym Pasterzom. Oczywiście powinien to być główny powód naszej uległości wobec starszych. W ramach zapewnienia kierownictwa współwyznawcom starsi udzielają zachęt i rad opartych bądź bezpośrednio na Piśmie Świętym, bądź też na kryjących się w nim zasadach. Nie mają na celu dyktować, jak należy postępować. Pragną raczej kierować ich uwagę na wskazówki biblijne służące podejmowaniu dobrych decyzji oraz przyczyniające się do porządku i pokoju w zborze.”

Powstaje pytanie jeśli starsi „nie mają na celu dyktować jak należy postępować”, to jaki mają cel. To jest zupełnie coś odwrotnego do tej treści jaka była w poprzednim poscie. Wyraźnie CK się gubi w tym co pisze do wiernych i tak się dzieje często. Interpretacje i wytyczne dla wiernych jak widać wyraźnie się wzajemnie wykluczają. Z jednej strony chciałoby CK mieć bezwarunkowy wpływ na każdego członka organizacji, i to bez odpowiedzialności za skutki. Z drugiej strony chciałoby sugerować, że każdy wierny ma wolną wolę i może z niej korzystać.To jest niemożliwe, albo jedno albo drugie. To jest wręcz schizofrenia tak sprzeczne ze sobą rady w jednej Strażnicy.

 

Wierność, nieskazitelność i bezkompromisowość wg Świadków Jehowy

W Strażnicy na różne sposoby wymieniana jest wierność Bogu. Zobaczmy co ona oznacza zdaniem Towarzystwa Strażnica. Towarzystwa Strażnica to organ wydawniczy publikujący punkt widzenia Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Jego stanowisko obligatoryjnie obowiązuje wszystkich Świadków Jehowy. Zwróćmy uwagę, co poszczególny Świadek Jehowy ma rozumieć pod pojęciem wierność, posłuszeństwo i bezkompromisowa postawa. Czy takie stanowisko jest tożsame z tym, co na ten temat mówi Biblia? Strażnica, z 15 grudnia 2008 roku, na str. 7-11:

chrześcijanin swoim wyborem niejako mówi: „Jehowa jest moim Władcą. W tej sprawie postaram się zrobić to, co się Jemu podoba”. Czy właśnie w taki sposób podejmujesz decyzje?

Jak widać, swoją nieskazitelnością popieramy zwierzchnictwo Jehowy. Tym samym stanowi ona podstawę do osądzenia nas przez Boga. Prawdę tę dobrze rozumiał Hiob. Wiedział, że Bóg niejako waży całą ludzkość na „dokładnej wadze” — za pomocą swojego doskonałego wzorca sprawiedliwości ocenia naszą nieskazitelność.

Pomyśl tylko: w naszych czasach Jehowa Bóg bada miliardy serc ludzkich . Jak często natrafia na kogoś zachowującego chrześcijańską nieskazitelność? Stosunkowo rzadko!

Ponieważ nieskazitelność stanowi podstawę do osądzenia nas przez Jehowę, ma istotny wpływ na naszą przyszłość. Dobrze o tym wiedział Dawid. Cenił sobie nadzieję na zyskanie Bożej przychylności po wieczne czasy. Podobnie jak dzisiejsi prawdziwi chrześcijanie, spodziewał się żyć wiecznie i nieustannie przybliżać do Jehowy, pełniąc dla Niego służbę.

W osiągnięciu nieskazitelności niezbędne jest posłuszeństwo — jeśli więc chcemy w niej trwać, musimy trwać w posłusznym postępowaniu. Jeden akt posłuszeństwa może się wydawać mało znaczącą drobnostką. Ale kolejne dodawane do siebie tworzą coś więcej. Oto przykład: Pojedyncza cegła wygląda niepozornie, lecz z wielu cegieł ułożonych razem może powstać piękny dom. Tak samo nasze czyny świadczące o posłuszeństwie tworzą wspaniały gmach nieskazitelności.Nasza nieskazitelność szczególnie się uwidacznia wtedy, gdy staramy się trwać pomimo problemów, złego traktowania lub niesprawiedliwości. (…)Należymy do ogólnoświatowego zboru niedoskonałych ludzi, z których każdy może nam wyrządzić jakąś krzywdę albo nawet okazać się niewierny wobec Boga. Co prawda żyjemy w okresie, w którym lud Jehowy jako całość nigdy nie ulegnie skażeniu. Jak jednak zareagujemy, gdy ktoś sprawi nam zawód lub przykrość? Gdybyśmy pozwolili, żeby w naszym sercu rozwinęła się uraza do takiego współwyznawcy, mogłoby to osłabić nasze niezłomne oddanie dla Jehowy. Oby postępowanie innych nigdy nie stało się dla nas pretekstem do rozżalenia się na Boga bądź porzucenia prawdy. Wytrwałe znoszenie przeciwności pomoże nam zachowywać nieskazitelność.

Nieskazitelności możemy też strzec przez unikanie ducha krytycyzmu. Oznacza to rzecz jasna dochowywanie lojalności wobec Jehowy. Obecnie błogosławi On swemu ludowi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Jeszcze nigdy czyste wielbienie nie było na ziemi tak wywyższone. Kiedy są uściślane wyjaśnienia wersetów biblijnych lub usprawniane jakieś procedury, chętnie to akceptujemy. Z radością dostrzegamy dowody, że duchowe światło jest coraz jaśniejsze. Jeśli trudno nam zrozumieć jakąś zmianę, prosimy Jehowę, by pomógł nam ją pojąć. A w oczekiwaniu na to trwamy w posłuszeństwie, zachowując nieskazitelność.

„Powinniśmy więc dziękować Jehowie za to, czego dokonuje za pośrednictwem wiernych nadzorców, i chętnie z nimi współpracować (…) Nadal okazujmy wdzięczność za ich trud chętnym współdziałaniem, posłuszeństwem oraz uległością. W ten sposób pokażemy, że cenimy naszych niebiańskich Pasterzy — Jehowę Boga i Jezusa Chrystusa..”  – Strażnica z 1 kwietnia 2007 r. strona 26-30

W odpowiedzi na trafne spostrzeżenie czytelnika załączam cytat:Wskazówki organizacji Jehowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wydać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego punktu lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie.” Strażnica z 15 listopada 2013 r. str. 20 ak. 17, podpunkt 3.

Czyli zdaniem wydawcy lojalność wobec Boga, to posłuszeństwo Jehowie, a on ma na ziemi swoją organizację, która ustala zadania przekazuje pouczenia i każdy Świadek Jehowy będąc im posłuszny, okazuje posłuszeństwo Bogu. Po jakimś czasie wpajania takiego punktu widzenia wydawcy, całkowicie zostaje zatarta różnica między posłuszeństwem i wiernością Bogu, a posłuszeństwem ludziom z Ciała Kierowniczego. Nie ma w tym żadnej różnicy. Nielojalność wobec człowieka staje się nielojalnością wobec Boga.

 

Świadek Jehowy ma przebaczyć, temu komu starsi przebaczą

Tak jest zapisane w poleceniach kierowanych do wiernych na łamach publikacji Towarzystwa Strażnica. To jest dla Świadka Jehowy sprawa bezdyskusyjna i niepodważalna. Jeśli starsi kogoś nie wykluczyli z ich grona., to choćby było widać, ze się pomylili w ocenie czynu tego człowieka, to musi przyjąć, że okazał skruchę i nie został wykluczony. Jeśli nawet był czyimś krzywdzicielem, ofierze „nakazuje się” aby mu wybaczyć. Tak o tym napisano w Strażnicy z 15 listopada 2012 r. strony 26-30:

Zgodnie z wolą Jehowy za rozpatrywanie w zborze wykroczeń są odpowiedzialni chrześcijańscy starsi. W odróżnieniu od Boga bracia ci nie znają wszystkich faktów, ale starają się podjąć decyzję zgodną ze wskazówkami podanymi w Słowie Bożym pod kierownictwem ducha świętego. Skoro więc w modlitwie szukają pomocy Jehowy, to ich postanowienia w takich sprawach będą odzwierciedlać Jego punkt widzenia (Mateusza 18:18). – „Zaprawdę wam mówię: Cokolwiek byście związali na ziemi, będą to rzeczy związane w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będą to rzeczy rozwiązane w niebie”

W grę wchodzi tu lojalność. Jeżeli starsi uznają, że dana osoba okazała skruchę, to czy ty też jej przebaczysz i potwierdzisz swą miłość do niej? . Może to nie być łatwe, zwłaszcza gdy skrzywdziła ona ciebie lub kogoś z twoich bliskich. Jeśli jednak pokładasz ufność w Jehowie i Jego sposobie działania za pośrednictwem zboru, postąpisz mądrze. Pokażesz, że naprawdę wspaniałomyślnie przebaczasz.

Nieprzejednana postawa prowadzi do różnych dolegliwości, zerwanych więzi, stresów i problemów z porozumiewaniem się. Z drugiej strony, jak wskazują specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego, z chętnego przebaczania płyną liczne korzyści. Pozwala ono pozbyć się tłumionych, wręcz destrukcyjnych emocji, które szkodzą zdrowiu, i sprzyja dobrym, uszczęśliwiającym relacjom z innymi. Ale największym błogosławieństwem wynikającym z gotowości do przebaczania są dobre stosunki z naszym niebiańskim Ojcem, Jehową.”

Często w organizacji Świadków Jehowy ofiary mają znacznie gorzej jak ich krzywdziciele. Nie spotkałem się z sytuacją oby krzywdzicielowi starsi sugerowali choćby w jakikolwiek sposób, że ma naprawić wyrządzone krzywdy, pytali czy to zrobił lub czy ma zamiar. Wielokrotnie natomiast słyszałem jak skrzywdzonemu sugerowano przebaczenie i to w sytuacji kiedy krzywdziciel ani myślał, o przyznaniu się do niewłaściwego zachowaniu w stosunku do ofiary. Kiedy ofierze było ciężko na sercu aby to uczynić i przejść „do porządku”, stawiono jej zarzut niechrześcijańskiej postawy, mimo butnej i aroganckiej postawy tego który zawinił. I wszystko to działo się wg wydawcy w obrębie tzw. „organizacji Bożej”, gdzie panuje podobno braterska miłość. Trudno o przebaczenie tak w sytuacji gdy ofiara zna fakty ale trudno jej zdobyć się na przebaczenie krzywdzicielowi, jak i w sytuacji gdy członkowie zboru nie znają okoliczności grzechu, po prostu w ciemno muszą zaufać starszym.

 

Skandal z odmową transfuzji krwi u Świadków Jehowy

 

We Włoszech jest skandal w Neapolu, Caserta, Salerno i w mniejszym stopniu w innych regionach, związany z odmową transfuzji krwi u Świadków Jehowy. Wierni tej organizacji znani są z odmów transfuzji krwi, nawet wówczas, kiedy lekarze uznają za konieczne jej zastosowanie w terapii leczniczej. Nie wdając się w rozważania teologiczne czy to stanowisko Świadków Jehowy ma biblijne uzasadnienie, czy też nie, to jest problem. Otóż Świadkowie Jehowy twierdzą, że ich stanowisko nie wynika z lekceważącego stosunku do zdrowia i życia. W związku z tym zgadzają się na terapię leczniczą bez użycia krwi. Na dowód tego twierdzą, iż chętnie korzystają z środków które ich zdaniem zastępują krew. Jest to postawa która może być sprzyjająca kradzieży leków przeznaczonych dla Świadków Jehowy, z publicznych szpitali.  Cztery osoby zostały aresztowane, a dwadzieścia jest podejrzanych, w tym niektórzy z odbiorcy leków i członkowie ich rodzin. Leki warte 2000 €, były sprzedawane za 40-70 €, czyli z ogromną stratą dla krajowej służby zdrowia.

Oto linki do informacji na ten temat:

Opis zdarzeń

http://www.roccopoliti.it/?p=1919

http://247.libero.it/rfocus/18321599/1/farmaci-rubati-e-destinati-a-testimoni-di-geova/

Skandal

Zgodnie z powyższymi informacjami, z publicznych szpitali były kradzione leki na bazie erytropoetyny (hormon, który jako domieszka stymuluje produkcję czerwonych krwinek), i sprzedawane Świadkom Jehowy. Klientami byli Świadkowie Jehowy cierpiący z powodu niedokrwistości lub braku hemoglobiny w wyniku operacji. Leki były dostępne na rynku dlatego, że ta religia nie pozwala na transfuzję krwi, a niektórym ich odbiorcom nie można było przepisać tych leków.

Powstają pytania na które nie ma dokładnej odpowiedzi. W jaki sposób były dystrybuowane te leki, jak docierały one do pacjentów którzy byli Świadkami Jehowy? A także, abstrahując czy ów zakaz transfuzji jest słuszny. To trzeba przyznać, że zakaz transfuzji krwi i dopuszczalność stosowania różnych środków krwiozastępczych u Świadków Jehowy, które mogą zastępować krew, sprzyja powstawaniu patologicznych sytuacji. Świadkowie Jehowy czytają wielokrotnie w swoich publikacjach, o świetnych rezultatach stosowania różnych środków krwiozastępczych, z pominięciem ujawnienia ewentualnych zagrożeń. Jak podają źródła erytropoetyny nie można podawać, bez rozpoznania stanu pacjenta, a tylko pod nadzorem specjalisty, bo inaczej może się to okazać niebezpieczne dla zdrowia, prowadząc do zakrzepicy i hemolizy. Mogą też mieć przytłumioną czujność w ocenie, czy czasami sytuacja nie jest taka jak,  ta  opisana powyżej. Podobnie jest też ze skutkami transfuzji, z obu stron jest brak pełnej informacji dla zainteresowanych, o ewentualnych zagrożeniach, w przypadku zgody na transfuzję lub jej braku. 

 

U Świadków Jehowy o ofiarach pedofilii

Na ramieniu Anny każdy mógł się wypłakać, każdy mógł przyjść do niej ze swym problemem. Robiła wrażenie osoby nienagannej i zrównoważonej i nic nie zdradzała głęboko chowanych urazów psychicznych. Ale pewnego dnia coś się odżyło w jej pamięci: „Byłam wtedy w pracy”- opowiada. „Poczułam ból i głęboki wstyd. Nie mogłam się nawet podnieść. Cierpiałam tak wiele dni. Przypomniałam sobie, jak napastował mnie ojczym. Tak, zgwałcił mnie, i to nie raz.”

 

 

Tak rozpoczyna się artykuł pod tytułem: „Czas leczenia” – ostatni z serii artykułów w Przebudźcie się wydawnictwa Świadków Jehowy. Oto ich wiele mówiące tytuły o cierpieniu i bólu ofiar: „Niewinne ofiary nadużyć seksualnych”, „Ukryte rany z dzieciństwa”. – opublikowane w Przebudźcie się z 8 lipca 1994 r. Treść jest ciekawa, o ileż z większym zainteresowaniem czytałoby się ją ze świadomością, ze problem ów nie istnieje wśród czytelników tego czasopisma lub organizacja ma sposób aby skutecznie i mądrze sobie z nim radzić. Tak jednak nie jest. 

 

 

Zacytuję kilka fragmentów tekstu ukazujących jak wydawca trafnie  widzi ów problem i radzi ofiarom pedofilii i jednocześnie na końcu podam co z tego wynika:

 

Dla wielu osób, które jak Anna zostały w dzieciństwie wykorzystane seksualnie, ważny element terapii stanowi odtworzenie w pamięci zatartych przeżyć. (…) Pomyślmy, jak bezradne jest dziecko (…) Nie ma dokąd uciec ani waży się krzyczeć. Nikomu nie ośmieli się o tym powiedzieć. Być może musi codziennie przebywać z napastnikiem i udawać, że wszystko jest w porządku. Prowadzenie takiej gry byłoby niełatwe dla dorosłego, a w wypadku jest prawie niemożliwe.” (…) Justyna twierdzi: Wspomnienia tracą siłę, gdy się je wydobędzie na światło dzienne. Ukrywanie ich na dnie serca jest bardziej bolesne i niebezpieczne niż wyrzucenie z siebie wszystkiego. (…) Jedna z poszkodowanych oświadczyła: Kiedy dokładnie sobie wszystko przypomniałam, odczułam prawdziwą ulgę. (…) Jeżeli byłaś w dzieciństwie wykorzystana seksualnie, nie borykaj się sama z nawrotem wspomnień. (…). Ogromnym wsparciem mogą też być dla ciebie zaufani przyjaciele, partner małżeński, krewni, lub chrześcijańscy nadzorcy (…). Regina wyznaje: Cięgle jeszcze trudno mi uznać się za niewinną. Zastanawiałam się, dlaczego mu tego nie zabroniłam. Weź jednak pod uwagę, że gwałciciele stosują iście diabelskie metody przymusu (…): ( jestem twoim ojcem ), uciekają się do gróźb ( piśnij choć słówko to cię zabiję ) (…) (jeśli komuś o tym powiesz, tatuś pójdzie do więzienia ). Inni wolą się posługiwać perswazją lub pozyskiwać dziecko prezentami (…)

 

Zdążaj do tego co przed tobą wypełniając życie chrześcijańską działalnością i rozmyślaniem o sprawach duchowych.”

 

 

Jak przeczytamy choćby te fragmenty z artykułu zauważymy, że wydawca w opisie problemu skrzywdzonych dzieci, dostrzega bolesne ich położenie. Jednocześnie w praktyce tego typu problemy istnieją wśród Świadków Jehowy wyraźnie wówczas widać, że nie jest tak ja napisano powyżej, takie osoby zostają same ze swoim poczuciem bólu i bez wsparcia. Napastnicy mają się lepiej niż ofiary. Oto linki:

 

 

http://www.sunderlandecho.com/news/crime/jehovah-s-witnesses-hushed-

up-child-sex-scandal-1-5858460

http://www.edhat.com/site/tidbit.cfm?nid=108946

http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://jwclassaction.com/&prev=/search%3Fq%3Djw%2Baustralia%2BS%2BUnthank%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DmPy%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official