Powrót Chrystusa wg Świadków Jehowy

Na czym w rzeczywistości polega powrót Chrystusa wg tego co mówią Świadkowie Jehowy, w oparciu i interpretację podaną im w ich literaturze przez Ciało Kierownicze. Znany jest pogląd o tym, że Chrystus miał powrócić na ziemię ale kiedy to miałoby nastąpić i w jakim celu są już różne zdania. Świadkowie Jehowy wierzą, że Chrystus powrócił w roku 1914 jako niewidzialny król, czyli w tym roku objął władzę w imieniu swego Ojca który mu ją powierzył. A raczej precyzyjnie mówiąc wierzą, że od roku 1914 rozpoczął się okres jego obecności jako króla. Ktoś kto chciałby poukładać sobie w głowie kolejność rzeczy może mieć problem, oto co na ten temat napisano w Strażnicy z 1 grudnia 2013 r. na stronie 16:

Co Biblia mówi o powrocie Chrystusa

Zanim Jezus Chrystus w roku 33 n.e. poszedł do nieba, obiecał, że powróci. Porównał siebie do człowieka szlachetnego rodu, który wyrusza w długą podróż, a gdy wraca, dysponuje władzą królewską. W ten sposób wskazał, że powróci w konkretnym celu – aby zapewnić ludzkości dobry rząd. Przeczytaj Łukasza 19:11,12.

A jak miałby wyglądać ten powrót? Chrystus został wskrzeszony jako niewidzialna istota duchowa. (1 Piotra 3:18) Potem wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga Jehowy. (Psalm 110:1) Jeszcze później Bóg „Istniejący od Dni Pradawnych”, powierzył mu władzę nad ludzkością. Tak więc Jezus miał powrócić nie jako człowiek, ale jako niewidzialny Król. Przeczytaj Daniela 7:13,14.

Czego Jezus dokona gdy przybędzie?

Niewidzialny Jezus przybędzie razem z aniołami i zacznie sądzić ludzkość. Niegodziwych unicestwi, a tych którzy przyjmą go jako Króla, nagrodzi życiem wiecznym. Przeczytaj Mateusza 25:31-33,46.

Pod panowaniem Jezusa ziemia zostanie przekształcona w raj. Życiem na niej będą mogli cieszyć się również zmarli, których Jezus wskrzesi. Przeczytaj Psalm 37:29; Jana 11:25”.

Nie ma tu w powyższym tekście nic, o tym kiedy miałoby to nastąpić? A czy tylko takie były podawane informacje na temat powrotu Chrystusa? Nie. Pisano również w Strażnicy, że powrót jest jakoby już faktem. Oto cytat: „Jezus Chrystus, obiecany Potomek, sprawuje obecnie władzę w niebiosach. Usługuje też ludziom jako Arcykapłan, pomagając skruszonym osobom nawiązać dobre stosunki z Bogiem”. – Strażnica z 15 grudnia 2010 roku, artykuł: „Bądź posłuszny Bogu i skorzystaj z tego, co poprzysiągł”

Inny cytat: „Co robił „Pan” Dawida, Jezus Chrystus, siedząc po prawicy Bożej? Po zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba i czekał po prawicy Bożej do roku 1914, kiedy to zaczął panować jako Król. W tym czasie królował nad swymi namaszczonymi duchem naśladowcami — kierował nimi, gdy głosili i czynili uczniów, a także przygotowywał ich do panowania w jego Królestwie”.Strażnica z 1 września 2006 roku: „Ciekawe myśli z Psalmów (Księga piąta)”

Kiedy miałoby to nastąpić? Cytat z książki „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” nas str 154: ”To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko wydarzy. Które pokolenie miał na myśli? Pokolenie które już żyło w roku 1914 Żyjący jeszcze członkowie tego pokolenia są już bardzo  starzy. A przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć, gdy zły system się skończy. Możemy więc być pewni, że wkrótce nastąpi w Armagedonie koniec wszelkiego zła i wszystkich złych ludzi”.

Czyli przyszedł już, czy dopiero ma przyjść? Nie wiemy. Rzeczywistość znamy jak było ze wspomnianą zapowiedzią Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Kiedy zatem przyjdzie i w jakiej roli, to wszystkie dotychczasowe zapowiedzi CK okazały się tylko ludzkimi spekulacjami, jedynie niepotrzebnie rozbudzającymi oczekiwania.

 

Reklamy

12 myśli na temat “Powrót Chrystusa wg Świadków Jehowy

 1. W treści Strażnicy a grudnia tego roku podano tak: „Niewidzialny Jezus przybędzie razem z aniołami i zacznie sądzić ludzkość. Niegodziwych unicestwi, a tych którzy przyjmą go jako Króla, nagrodzi życiem wiecznym” Mateusza 25:31-33

  Kiedy to nastąpiło? Tak napisano w Strażnicy z 1 października 2005 r. w art. „Czuwajcie” — nadeszła godzina sądu!” „w dniu Pańskim”, który rozpoczął się w roku 1914 wraz z wyniesieniem Chrystusa na niebiański tron (Objawienie 1:10). Ukazano w niej anioła, który ma „wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia”. Donośnym głosem woła: „Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu” (Objawienie 14:6, 7). Owa „godzina” to krótki okres, w którym miały być ogłaszane i wykonane wyroki przedstawione w tej księdze. Żyjemy właśnie w tym okresie”.

  Czyli łącząc oba zacytowane fragmenty Jezus już przyszedł czy też nie przyszedł? Na to pytanie nie ma odpowiedzi jednoznacznej w publikacjach WTS. Tak jak zwykle „błądzenie” a przecież podobno jak twierdzi wydawca autorzy tej interpretacji mają nadzieję współrządzić z Jezusem a nie wiedzą kiedy i jak przyjdzie a może już przyszedł. Przecież to nie normalne.

  Polubienie

 2. Zacytowana treść ze Strażnicy grudniowej brzmi tak:
  „Pod panowaniem Jezusa ziemia zostanie przekształcona w raj. Życiem na niej będą mogli cieszyć się również zmarli, których Jezus wskrzesi”.
  Pomijając kwestie czy i jakie znaczenie będzie miała ziemia dla człowieka w przyszłości. To w którym miejscu jest napisane, że ziemia pod panowaniem Jezusa będzie przekształcona w raj, bo na pewno nie ma o tym mowy w wersetach polecanych czytelnikowi do przeczytania, a więc Psalm 37:29 i Jana 11:25.
  W Psalmie napisano: „Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.”
  W ewangelii Jana: „Jezus rzekł do niej: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, ten choćby nawet umarł, ożyje”

  Polubienie

 3. Są pewne nieprecyzyjne sformułowania w tym co podaje WTS w różnych publikacjach, dotyczą one następującej rzeczy: czy to, że Jezus zasiadł po prawicy Boga jest równoznaczny z zapowiedzianym powrotem, czy też nie.
  Oto jeden z cytatów: „Szczepan jako pierwszy wspomniał o tym, że ujrzał w wizji Jezusa, który wrócił do nieba i zajął miejsce po prawicy Boga, co zapowiadał Psalm 110:1.” – Wnikliwe badanie pism” str 843
  Inne: Na przykład proroctwo dotyczące Królestwa zawarte w Psalmie 110:1 Paweł pięciokrotnie odnosi do Jezusa Chrystusa jako Królewskiego Potomka, który „zasiadł po prawicy tronu Boga” i czekał, „aż jego nieprzyjaciele zostaną położeni jako podnóżek dla jego stóp” – „Pismo natchnione” str.242-247 akp.25 Ponieważ jest taki problem na który trzeba zwrócić uwagę, czy Chrystus ma usunąć nieprzyjaciół sam, czy miał objąć władzę po ich usunięciu przez Ojca i jest to o tyle ważne przy rozstrzygnięciu kwestii powrotu Chrystusa w roku 1914 Z Biblii wynika, że Ojciec miał to zrobić, a rozumiem, że 1914 nie zostali oni jeszcze usunięci? Czy zostali? Sytuacje na ziemio się nie zmieniła w tym względzie a może wg WTS to nieistotne. Jacy nieprzyjaciele zostali usunięci skoro miał powrócić i objąć władzę? Kiedy zatem Chrystus zasiadł po prawicy Boga? Jest tu jak widać wszystko jak zwykle dokładnie przez WTS pomieszane.

  Polubienie

  1. Śj mają wyjątkowo silną skłonność do interpretowania symboli jako przekazy literalne. Nigdzie w Biblii nie ma mowy, o literalnym rządzie, w którym rządził by literalny król w postaci Chrystusa. Słusznie wymieniłeś elementy ksiąg biblijnych które interpretowane w sensie literalnym przybierają postać absurdów.
   Rzeczywiście wizja Jezusa z prawdziwym łukiem, który podąża na prawdziwym białym koniu, sprawującego prawdziwe rządy staje się naprawdę niedorzeczna. Gdy dorzucimy do tego takie elementy jak prawdziwy tron, prawdziwe berło, prawdziwe korony to rzecz staje się w istocie absurdalna. W tych wszystkich relacjach biblijnych owe symboliczne elementy zmuszają wręcz czytelnika do symbolicznego odbierania kwestii powrotu Chrystusa i jego sprawowania władzy. Z wielu interpretacji ŚJ próbują się wycofać, jednak robiąc to ukradkiem i cichaczem, dopuszczają się nieuczciwości.

   Polubienie

 4. Wywody Świadków Jehowy w sprawie powrotu Chrystusa wydają się na pierwszy rzut oka proste i przejrzyste – ale tylko na pierwszy rzut oka. Bowiem jak się im bliżej przyjrzeć, są niejasne i niespójne, także zawierają przekłamania, gdyż w owych wyjaśnieniach pojawiają się pewne informacje, o których CHRYSTUS W OGÓLE NIE GŁOSIŁ. Jezus nigdy nie mówił, że powróci i obejmie władzę nad maluśką częścią ziemi reprezentowaną przez tzw. „namaszczonych”, by ich zrekrutować do rządzenia innymi ludźmi. Nie głosił, że jego misją będzie wówczas jakieś dziwne formowanie jeszcze dziwniejszego rządu, składającego się z dwóch części – ziemsko/niebiańskiej. Nie głosił, że w jakimś określonym roku królestwo Jego przyjdzie tylko dla niektórych wybrańców, a do reszty nie. Nie głosił, że będzie wtedy zarządzał liderami jakiejś ludzkiej organizacji, by nakręcać dzieło masowego prozelityzmu. Te informacje i im podobne wymyślili sobie sami Świadkowie Jehowy!

  Polubienie

  1. Masz rację, widoczny jest u wydawcy totalny chaos w oczekiwaniach i realizowanych celach. Brak spójności w tym co twierdzą i ogromna płynność różnych interpretacji stale zmienianych w czasie. To jest jakby tworzony rząd zupełnie nie miał pojęcia, o tym, co będzie chciał robić Po co taki rząd jeśli już nawet przyjąć, że Jezus tworzy jakiś rząd? Choć rozumiem, że jeśli chce się głosić dla swego celu jakąś wymyśloną koncepcję musi ona mieć choćby jakiekolwiek mniej kub bardziej sensownie brzmiące elementy. Nie ma to jednak nic wspólnego z powoływaniem przez Jezusa rządu?

   Polubienie

 5. Odniosę się do cytatu ze Strażnicy z 2006 roku (wrzesień). Skąd Świadkowie Jehowy wzięli informację, z której nomen omen, teraz się raczkiem wycofują, że „Chrystus powrócił jako król w 1914 roku? Co ciekawe – o zgrozo – nie objął władzy wówczas nad CAŁĄ ziemią, ale nie wiedząc dlaczego, tylko nad jej MALUTKĄ CZĘŚCIĄ – nad tzw. „namaszczonymi”? Po co miałby czynić takie karkołomne eksperymenty z ziemią? Albo OBEJMUJE władzę na ziemią, albo NIE! Chrystus podobno panując wówczas nad „namaszczonymi”, przygotowywał ich na przyszłych władców w królestwie niebiańskim. Co to miało być, jakiś rodzaj rekrutacji, ćwiczeń w kwestii tego, jak się ma rządzić innymi ludźmi, mimo, że sama biblia mówi, iż „człowiek pnnuje nad człowiekiem KU JEGO SZKODZIE”, nie ma tu informacji typu : „Chyba że Chrystus go wcześniej przeszkoli i przyuczy na władce”. Przekaz jest prosty – PANUJE KU JEGO SZKODZIE, i tyle.

  Polubienie

  1. A jaki jest dowód, że Jezus objął władzę w roku 1914 nad namaszczonymi? Cóż oni takiego czynili lub mówili co by na to wskazywało? Ciągle się myli w oczekiwaniach i zapowiedziach co ich czeka? To ma być dowód na jego panowanie nad nimi.

   Polubienie

 6. Cytat ze Strażnicy 2010 roku podany tu przez Ciebie informuje czytelnika jak to „Chrystus już objął władzę w niebie”. Słowa te brzmią dość kontrowersyjnie, bowiem jakie są tak naprawdę dowody na to, że Chrystus jest aktualnie w niebie LITERALNYM władcą? Nowy Testament w istocie informuje czytelnika, że Chrystus ma objąć tron, ale SYMBOLICZNY tron, o takim też SYMBOLICZNYM tronie informuje czytelnika księga Objawienia. Skoro SYMBOLICZNY tron, berło i władza, to i SYMBOLICZNY władca. I jeśli rzeczywiście miałby w niebie być jakiś rząd, to logicznie rzecz biorąc – tylko SYMBOLICZNY! Chrystus króluje jako wykupiciel rodzaju ludzkiego i nauczyciel tegoż rodzaju ludzkiego. Podobnie w niebie jego królowanie ma wydźwięk symboliczny, gdyż wyróżnił się spośród aniołów dobrze wypełnioną misją – i tyle.

  Polubienie

  1. Otóż to, dobrze pytasz a gdzie są dowody na to, że Chrystus objął władzę? „Pomocą” w tym względzie może być zacytowanie treści zamieszczonej w Strażnicy z 15 stycznie 2010 r. z artykułu, „Słuszność zwierzchnictwa Jehowy udowodniona!” w którym napisano wprost, że stało się to w roku 1914: „Prawdziwi chrześcijanie obwieszczają dziś światu wieść o tym, że człowiecze rządy dobiegają kresu. W roku 1914 Jehowa ustanowił w niebie Królestwo, w którym panuje namaszczony przez Niego Król — Jezus Chrystus”. W cytowanej powyżej Strażnicy z roku 2013 jako dowód podano w nawiasie Objawienie 6:2, a tam jest napisane: „I ujrzałem, a oto koń biały, a siedzący na nim miał łuk; i dano mu koronę, i wyruszył – zwyciężając i żeby dopełnić swego zwycięstwa”. – z tej treści zupełnie nie wynika, że chodzi o objecie władzy przez Chrystusa i, że miałoby to nastąpić w roku 1914. I tyle w tym temacie. Bardzo trafne jest twoje spostrzeżenie o używaniu symboli w treści księgi Objawienia. I w jaki sposób zatem można to interpretować jak to czyni wydawca? W Obj 6:2 występują symbole takie jak: „koń biały”- to symbol, bo przecież nie rzeczywisty, łuk też symboliczny – czy ktoś sobie będzie wyobrażał jeźdźca na koniu jako Chrystusa strzelającego z łuku, i dano mu koronę – faktycznie dostał koronę? Warto zwrócić uwagę takie szczegóły jeśli chce się mówić, o rzeczywistym powrocie Chrystusa.

   Polubienie

 7. Podany przez Ciebie cytat ze Strażnicy 2013 roku (grudzień) w istocie nie wnosi nic nowego do sprawy. Przeciwnie, przekaz w tejże kwestii jest jeszcze bardziej lakoniczny, aniżeli w cytatach ze starszych numerów Strażnic, choćby tych, zacytowanych tu przez Ciebie. Czytelnik właściwie nic się nie dowiaduje w sprawie ponownego powrotu Chrystusa. Właściwie, zostaje wprowadzony w błąd, bowiem Chrystus nie głosił wszem i wobec, iż ponownie powróci głównie po to, by formułować jakiś bliżej nie określony rząd, który miałby się składać z dwóch części – tej w niebie, i tej będącej wciąż na ziemi. Księga Objawienia rzeczywiście zawiera informację, że Chrystus powróci jako Król – ale jako SYMBOLICZNY król. Nie doszukamy się więc w księdze Objawienia informacji o tym, jak to ma być formowany LITERALNY rząd, gdy Chrystus powróci jako SYMBOLICZNY król. Taki przekaz byłby pozbawiony sensu.

  Polubienie

  1. Na potwierdzenie tego, że Jezus powróci jako Król wydawca zachęca czytelnika. Przeczytaj Łukasza 19:11,12. A co tam pisze? „Kiedy oni tego słuchali, dodatkowo opowiedział przykład, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że królestwo Boże ma się ukazać natychmiast. (12) dlatego rzekł: „Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do odległej krainy, aby sobie zapewnić władzę królewską i powrócić”. Gdzie tu jest mowa, że Jezus powróci aby tworzyć rząd? Nie ma i koniec kropka. To jest najlepszy dowód na błędne wnioski wydawcy.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.