Świadkowie Jehowy a emigracja

    Literatura Towarzystwa Strażnica zawsze bardzo negatywnie wypowiadała się o tych którzy próbowali sprostać obowiązkom związanym z utrzymaniem rodziny przez wyjazd za granicę w poszukiwaniu źródeł zarobkowania. Zawsze to były osoby które czyniły coś złego, nie szanujące wartości duchowych i narażające się na szkody pod względem psychicznym, emocjonalnym i moralnym. I były przypadki, potwierdzające występowanie takich szkód. Ciało Kierownicze lubi podawać przykłady ze starożytności mające ich zdaniem zastosowanie we współczesności ale nie w tej dziedzinie. Dlaczego bo w Biblii jest podanych mnóstwo przykładów emigracji dawnych sług Bożych. Nie są to przykłady negatywne. Nawet emigracja z inicjatywy samego Boga. Oto jak napisano o emigracji w Strażnicy z 15 kwietnia 2014:

Jehowa oczekuje, że głowa rodziny weźmie na siebie ciężar odpowiedzialności za zaspokajanie codziennych potrzeb swoich najbliższych. Powinniśmy modlić się za tych, którzy wywiązują się z tego zadania, i chwalić ich, że nie opuszczają współmałżonków ani dzieci mimo presji i pokusy by wyjechać. Po za tym jeśli na takie wierne osoby spadnie nieszczęście, na przykład klęska żywiołowa czy kłopoty ze zdrowiem, możemy okazać im zrozumienie i prawdziwą chrześcijańską miłość. Czy mógłbyś wesprzeć materialnie współwyznawcę w potrzebie lub pomóc mu znaleźć zatrudnienie w okolicy? Dzięki temu nie będzie się czuł zmuszony do opuszczenia rodziny i szukania pracy daleko od domu (…) Doniesienia z różnych krajów wskazują, że życie z dala od współmałżonka lub dzieci z powodu pracy za granicą może się przyczynić do poważnych problemów. Należy do nich niewierność jednego lub obojga partnerów, homoseksualizm, kazirodztwo, a wśród dzieci – nasilone problemy wychowawcze i szkolne, agresja, stany lękowe, depresja czy skłonności samobójcze. ”.

Przedstawiony obraz stanu rzeczy to ewidentne wzbudzanie poczucia winy u tych którzy wyemigrowali w poszukiwaniu choćby zaspokojenia potrzeb materialnych swojej rodziny. Zawsze jest straszenie jakie mogą być złe skutki takiego wyjazdu. Losy ludzkie są o wiele bardziej skomplikowane i u każdego bardzo różne okoliczności. Każdy sam musi decydować co zrobić. Nie można tak twierdzić jak wyżej podano w Strażnicy ponieważ są przypadki też inne (nigdy nie wyjechałem i nie uważam to akurat za złe) i może być tak, że brak wyjazdu mógł się okazać złym wyborem. Dlatego jak zawsze powody takiego a nie innego stanowiska wydawcy uważam, że inne niż to podano. Jakie?

 

Pozew przeciwko Towarzystwu Strażnica w USA

 

   Opublikowano dokumenty sądowe związane z usunięciem grona starszych w Menlo Park Zboru Świadków Jehowy ( Kalifornia, USA ), zajęcia milionów dolarów aktywów zboru przez Towarzystwo Strażnica w Nowym Jorku , i związanym z nim Przedsiębiorstwem RICO i pozew cywilny przeciwko JP Morgan Chase Bank i in. Historia: W 2010 Watchtower Bible and Tract Society of New York przejął kontrolę nad milionami dolarów głównych aktywów nieruchomości należących do Menlo Park zboru Świadków Jehowy, w Kalifornii, przez usunięcie grona starszych i rozproszenie wiernych. Pieniądze zainwestowane przez zbór usunięto także z kont bankowych przez przedstawicieli Strażnicy. Tych w zborze, którzy sprzeciwili się groziło wykluczenie. Członkowie zboru, który wypowiedzieli się rzeczywiście przeciwko skandalowi później wykluczono. Zarzuty korupcji, zmowy, oszustwa bankowego, i ” prania pieniędzy ” został złożony już pozew skierowany przeciwko Watchtower Bible and Tract Society w Nowym Yorku jego prawnikom i finansistom. Są dokumenty sądowe z dnia 23 września 2013 .

http://menlopark-atherton.patch.com/listings/kingdom-hall-of-jehovahs-witnesses-17

http://www.youtube.com/watch?v=v2pdr-s2MYk

Case3 :10-cv-03907-MEJ dokument 50 (PDF)

Case3 :10-cv-03907-MEJ Dokument 50-1 (PDF)

tu więcej informacji

Najważniejsze dokumenty sądowe

  • Adwokat jako starszy Świadków Jehowy (50, str. 6).

  • Konflikty w czasie pomiędzy oficjalnym przejęciem niedochodowej korporacji Brytania Hall przez oskarżonych i ich wcześniejszego zajęcia rachunków bankowych hali. (50, str. 9)

  • Policja przedstawia oskarżenie o malwersacje byłego starszego, ale po samym już złożeniu przez starszego na policję zawiadomienia dotyczącego sprzeniewierzenia funduszy rachunków bankowych i korporacyjnych przez niektórych pozwanych. (50, strona 22)

  • Oskarżonym zarzuca o zmianę i złożenie dokumentów korporacyjnych i majątkowych bez odpowiedniego zezwolenia z naruszeniem prawa państwowego. (50, strona 24)

  • Twierdzi, że obrona odmówiła współpracy z policyjnego śledztwa na podstawie „uprawnień kościelnej.” (50, s. 28)

  • Zarys programu Towarzystwa Strażnica o przejęciu Sal Królestwa na własność i wszystkich nieruchomości. (50, strona 30)

  • Twierdzi, że Towarzystwo Strażnica używa łączenia Brytania Halls ominięcie pewnych przepisów podatkowych US IRS. (50, strona 36)

  • Wyjaśnia, jak Towarzystwo Strażnica używa groźby „wykluczenia”, aby zmusić niechętnych z lokalnej starszyzny, aby tego dokonać na wątpliwych procedurach. (50, strona 41)

Należy powiedzieć, że rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie miało wpływ na działalność tej organizacji Świadków Jehowy w USA, Kanadzie a nawet na całym świecie. Ponieważ Towarzystwo Strażnica nie może rozstrzygać wg prawa świeckiego o kwestiach związanych z przynależnością do organizacji Świadków Jehowy. Wykluczenia starszych i pozbawienie ich władztwa przez Towarzystwo Strażnica nad nieruchomościami które były własnością zboru w Menlo Park mogło odbyć z naruszeniem prawa. Takie działania jak odsunięcie starszych z pastowanego urzędu są w kompetencji Ciała Kierowniczego, a nie Towarzystwa Strażnica.

Świadkowie Jehowy mają „dobrą nowinę” w Strażnicy

   Niesamowite ale najnowsze wydanie Strażnicy przedstawia, iż dobra nowina dla współczesnego świata jest zawarta w Strażnicy. Na to wskazuje ilustracja z kwietniowej Strażnicy na rok 2014 na str.11

Obecnie pod kierownictwem aniołów lud Jehowy przekazuje ważne orędzie: „Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu, oddajcie więc cześć Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze ,i źródła wód”. Orędzie to należy rozgłaszać właśnie teraz. (…) Jesteśmy przekonani, że godzina sądu rzeczywiście nadeszła. Wierzymy też, że to co Jehowa mówi o pilności głoszenia i czynienia uczniów nie jest przesadzone. Apostoł Jan ujrzał w wizji „czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, trzymających mocno cztery wiatry ziemi”. Czy oczyma wiary widzisz tych czterech aniołów, gotowych wypuścić na ten świat niszczycielskie wiatry wielkiego ucisku? Jeśli tak, to z przekonaniem będziesz dzielić się dobrą nowiną. Jako prawdziwi chrześcijanie już teraz cieszymy się przyjaźnią z Jehową i nadzieją na życie wieczne. Rozumiemy jednak, że mamy obowiązek „ostrzec niegodziwego przed jego niegodziwą drogą w celu zachowania go przy życiu”. (…) Wiara w Boże obietnice i miłość do ludzi skłonią nas do brania pełnego udziału w działalności kaznodziejskiej, zanim skończy się to czas.

 

Który werset biblijny wskazuje na takie przedstawienie tego zagadnienia? Nie ma takiego. Mimo to wydawca jak widać ukazuje młodą kobietę ze Strażnicą w torebce z bardzo sugestywnym podpisem: „Wiara w obietnice Jehowy pogłębi twoje pragnienie dzielenia się dobrą nowiną”. W tym pomocna jest zdaniem wydawcy Strażnica a jaką rolę ma do spełnienia Biblia? To zasadnicze pytanie. Biblia nie mówi o Strażnicy i to jest problem. Zauważalne jest, że coraz częściej kluczowe pozycję w trakcie rozmów Świadków Jehowy z innymi ludźmi na załączanych ilustracjach zajmuje ich literatura a nie Biblia

 

Świadek Jehowy a przykrości w organizacji

   W najnowszej Strażnicy występuje opis sytuacji które mogą się zdarzyć  w organizacji zwanej przez wydawcę Bożą. Co ciekawe te zdarzenia mające miejsce nie mogą zdaniem wydawcy u czytelnika prowadzić do wewnętrznego sprzeciwu. Nie mogą wpływać nie niego zniechęcająco, bulwersować ani wzbudzać wątpliwości co do przynależności organizacji do Boga. Zobaczmy o jakie sytuacje chodzi zwracając przy tym uwagę, że te zdarzenia są przedstawione w bardzo ostrożnych kształtach, Czy czytelnicy nie będą zachęcani do zastosowania poniższych rad w znacznie bardziej drastycznych przypadkach? Strażnica z 15 kwietnia 2014 roku str 30,31:

Czasami jednak trudna sytuacja trwa dłużej, niż się spodziewaliśmy. Możemy się zmagać z przewlekłą chorobą , długotrwałym sprzeciwem bliskich czy też ciągłym prześladowaniem. A co powiedzieć o poważnych konfliktach na tle różnic osobowości, których od czasu do czasu doświadczamy w zborze chrześcijańskim? Na przykład mogłeś się poczuć zraniony uwagą, którą odebrałeś jako nieżyczliwą. Mógłbyś się oburzyć: „to nie powinno się zdarzyć w organizacji Bożej” Ale widzisz, że brat, który pozwolił sobie na taką uwagę, otrzymuje odpowiedzialne zadania i jest ceniony przez drugich. Zastanawiasz się więc: „Jak to możliwe? Czy Jehowa tego nie widzi? Czy nie zareaguje? Jehowa może mieć uzasadnione powody, by nie ingerować. Czy ty odnosisz wrażenie, ze to druga strona ponosi większą winę, Bóg może tę sprawę oceniać inaczej. Z jego punktu widzenia możesz być bardziej winny, niż ci się wydaje. Komentarz, który odebrałeś jako krzywdzący, we rzeczywistości mógł być słusznie udzieloną radą, którą powinieneś przemyśleć. Brat Karl Klein usługujący niegdyś w Ciele Kierowniczym, opisał w swoim życiorysie, jak brat Rutherford przy pewnej okazji otwarcie go zganił. Następnym razem przywitał go wesołym: „Jak się masz Klein?”. Jednak Klein, ponieważ wciąż się czul urażony otrzymanym napomnieniem, wymamrotał tylko wymuszone pozdrowienie. Zdając sobie sprawę, że brat Klein żywi urazę, brat Rutherford ostrzegł go, aby nie dawał przystępu Diabłu.. Brat Klein napisał później: „Jeżeli chowamy urazę do brata, zwłaszcza wtedy, gdy powiedział coś, do czego miał prawo ze względu na pełnioną funkcję, to narażamy się na wpadnięcie w sidła Szatana. (…) Gdy przechodzimy próby, Jehowa chce wstrzymywać się z interwencją ponieważ chce, byśmy za ich pośrednictwem otrzymali niezbędne szkolenie”.

W praktyce czy jest możliwe, że powyższe sugestie przez starszych będą stosowane w sytuacjach kiedy starszy bądź inny członek zboru wyrządził drugiemu krzywdę? Zastanów się czytelniku. Czy nie jest tak, że podobnych zdarzeń jest coraz więcej? Wydawca ma obawy przed odejściem i zniechęceniem? Czy nie jest to przygotowywanie wiernych do godzenia się z każdą okolicznością jako dopuszczalną w organizacji Bożej a nawet, że możliwe jest w niej wszystko. A jaki jest fizyczny dowód, że jest to organizacja Boża? W Biblii są opisane przykłady jakie były  na to dowody. To nie były tylko czyjeś zapewnienia, że to jest od Boga  jak to obecnie  jedynie zapewnia Ciało Kierownicze, bez namacalnych potwierdzeń.

 

Czyń wolę Ciała Kierowniczego i wierz, że Bóg ci zapłaci

   Ciało Kierownicze wyznacza co należy głosić i jak to czynić w przeciwnym wypadku twierdzi z uwagi na własny interes, że czeka Cię czytelniku zniszczenie. Jeśli posłuchasz i potraktujesz wyznaczone przez nich zadanie jako zlecone przez Boga otrzymasz od Niego nagrodę. Wg Biblii „sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. Wydawca obiecuje, że jeśli „zobaczysz” to co zdaniem wydawcy obiecuje Ci Bóg i będziesz innym tą nadzieję przekazywał to Bóg ma Ci zapłacić życiem wiecznym w raju na ziemi. Czyli uczyń swoim zadaniem życiowym do wykonania to co „każe” Ciało Kierownicze mimo, że ta obietnica jest niesprecyzowana a Bóg Ci zapłaci. Takie informacje zawiera Strażnica z 15 kwietnia 2014 roku a artykule: „Naśladuj wiarę Mojżesza”:

„Nam (…) powierzono pewne zadanie. (…) Wszyscy mamy zaszczyt głosić dobrą nowinę. Niektórzy działają pełnoczasowo. Dojrzali ochrzczeni bracia usługują współwyznawcom w zborach jako słudzy pomocniczy i starsi. Niestety krewni niebędący Świadkami mogą podawać w wątpliwość wartość takich przywilejów lub nawet drwić z twojej ofiarności. Gdyby zdołali się zniechęcić, mógłbyś się zastanawiać , czy warto się tak poświęcać albo czy naprawdę potrafisz wywiązać się z chrześcijańskich obowiązków. Jak w takich okolicznościach wiara pomoże ci się nie ugiąć? (…) Z wiarą błagaj Jehowę o wsparcie. Przecież On wyznaczył ci zadanie, pomoże ci więc je wykonać. (…) Po pierwsze, Jehowa zapewnia: (…): Naprawdę ci pomogę (…) Po drugie, przypomina (…) to urzeczywistnię. Po trzecie, obdarzę cię „mocą wykraczającą poza to, co normalne (…) I po czwarte, (…) troskliwy Ojciec daje ci ogólnoświatową braterską społeczność prawdziwych chrześcijan, którzy się wzajemnie ‚pocieszają i budują’. Mojżesz „uważnie” wypatrywał wypłacenia nagrody”(…) Tak jak Mojżesz nadal nie znamy wszystkich szczegółów dotyczących realizacji Bożych obietnic. Na przykład nie wiemy na kiedy wyznaczony jest czas wielkiego ucisku. (…) Pomyśl: Czy kupiłbyś dom, gdybyś wiedział o nim niewiele? Oczywiście, że nie. Analogicznie, nie poświęcilibyśmy życia na uganianie się za mglistą nadzieją. Pobudzani wiarą, powinniśmy widzieć jasny, dokładny obraz życia pod rządami Królestwa. (…) Wyraźny obraz niewidocznej jeszcze nagrody pomaga nam trwać, zachowywać radość i podejmować decyzje uwzględniające fakt, że czeka nas bezpieczna bezkresna przyszłość. (…) Nasza wiara jest tak silna, że chociaż jeszcze nie otrzymaliśmy nagrody, cierpliwie wyczekujemy jej wypłacenia”.

W powyższej treści ze Strażnicy występuje przyjęty następujący punkt widzenia odpowiadający ściśle interesom kierownictwa organizacji czyli Ciała Kierowniczego. Polega on na tym, to co to poleca do wykonania kierownictwo organizacji jest wolą Bożą i należy to wykonać a Bóg w tym wesprze. Czyli głoszenie ewangelii wg treści ściśle odpowiadającej temu co za taką uważa Ciało Kierownicze Świadków Jehowy jest wykonywaniem zadania zleconego przez Boga. W takim głoszeniu On na pewno będzie wspierał i na pewno za to sowicie „zapłaci” życiem wiecznym w raju na ziemi. Nie jest istotne czy treść publikacji Towarzystwa Strażnica jest zgodna z Biblią i czy ich treść nie ulega oraz nie ulegnie zmianie. To zdaniem wydawcy posługiwanie się wyjaśnieniami w nich zawartymi jest głoszeniem ewangelii. A gdzie jest to zapisane w Biblii, że XXI wieku będzie istniało Ciało Kierownicze oraz Towarzystwo Strażnica i stamtąd będzie pochodziła jedyna nadzieja dla ludzkości na zbawienie zapisana w Strażnicy?

Świadkowie Jehowy a kierownictwo Ducha Bożego

  Ciało Kierownicze utrzymuje, że duch Boży kieruje organizacją w której oni sprawują rolę kierowniczą. Choć poszczególny wierny ze starszym włącznie w dowolnym zborze miałby poważne problemy aby uzasadnić jakie są dowody na to, że faktycznie tak jest. Właściwie cała argumentacja jest bardzo wątła aby nie powiedzieć, że jej nie ma. Trzeba powiedzieć, że w ich literaturze jest na ten temat wiele różnych informacji. W całości przedstawiające to jako rzeczywistość mającą miejsce pomijając rzeczywiste dowody. Wierni uznają, że tak jest lub przyjmują to na wiarę a następnie co niektórzy szukają potwierdzenia. Kwestia ma znaczenie fundamentalne dla każdego w tej społeczności. Tym bardziej, że każdy Świadek Jehowy przyjmując chrzest musi twierdząco odpowiedzieć przez głośne tak na następujące pytanie: „Czy rozumiesz, że przez oddanie się Bogu i chrzest utożsamiasz się ze Świadkami Jehowy i przyłączasz się do organizacji Bożej kierowanej jego duchem?” Oto niektóre cytaty z literatury publikowanej przez Towarzystwo Strażnica organ wydawniczy Świadków Jehowy działający pod nadzorem Ciała Kierowniczego:

Strażnica z 1 września 2003 r.

Na poparcie twierdzenia, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym kościołem, hierarchowie mówią, iż biskupi „dzięki sukcesji sięgającej początków [chrześcijaństwa] rozporządzają latoroślami wyrosłymi z nasienia apostolskiego”. W rzeczywistości jednak sukcesja apostolska nie ma ani historycznej, ani biblijnej podstawy. Nie istnieją żadne przekonujące dowody na to, że system kościelny, który się rozwinął po śmierci apostołów Jezusa, był kiedykolwiek kierowany przez świętego ducha Bożego

A co z innymi kościołami, powstałymi po tak zwanej reformacji? Czy powróciły do pierwowzoru, jakim był wczesny zbór chrześcijański? Czy przywrócono w nich czystość, która go cechowała? To prawda, że po okresie reformacji Biblia stała się dostępna rzeszom zwykłych ludzi ich własnych językach. Niemniej historia pokazuje, że kościoły te wciąż nauczały błędnych doktryn”.

Strażnica z 15 stycznia 2001r.

Istnieje jeszcze jeden czynnik ukazujący, jak duch święty wpływa na zalecanie i mianowanie nadzorców. Jezus oznajmił, że ‛Ojciec w niebie daje ducha świętego tym, którzy go proszą’ . Kiedy więc starsi w miejscowym zborze spotykają się, by polecić określonych mężczyzn do pełnienia obowiązków zborowych, modlą się o kierownictwo ducha Bożego. Swoje rekomendacje opierają na tym, co mówi natchnione Słowo Boże, a dzięki duchowi świętemu mogą ustalić, czy dany kandydat odpowiada biblijnym wymaganiom. Nie mają sugerować się jego wyglądem zewnętrznym, wykształceniem czy wrodzonymi zdolnościami. Przede wszystkim muszą się zastanowić, czy jest usposobiony duchowo i czy członkowie zboru bez wahania będą zwracać się do niego o radę w sprawach duchowych.

Chociaż w zalecaniu braci do usługiwania w charakterze starszych i sług pomocniczych uczestniczą grona starszych oraz nadzorcy podróżujący, to jednak samo mianowanie odbywa się według wzoru ustanowionego w I wieku n.e. Pewnego razu mężczyznom posiadającym kwalifikacje duchowe powierzono ważne zadanie. Ciało kierownicze poleciło im: „Wyszukajcie spośród siebie siedmiu mężczyzn mających dobre świadectwo, pełnych ducha i mądrości, żebyśmy mogli ich wyznaczyć do tego koniecznego zajęcia”. Miejscowi bracia przedstawili swoje rekomendacje, ale zamianowania dokonali upoważnieni do tego mężczyźni w Jerozolimie. Obecnie stosowana jest podobna metoda”.

Jak widać z powyższych cytatów Ciało Kierownicze przedstawia czytelnikom, że organizacja jest kierowana duchem (duchem zawsze małą litery) Bożym. Zdaniem wydawcy tylko w tej organizacji występuje model z czasów pierwszych chrześcijan. Nigdzie więcej taki sposób sprawowania nadzoru nad wiernymi nie występuje. Wiem jaka jest rzeczywistość i jakie są dowody, że tak jest w istocie. Otóż na pytanie w czym jest widoczne kierownictwo Ducha Bożego przy mianowaniu nadzorców w tej organizacji, a następnie podejmowaniu przez nich decyzji brak odpowiedzi. Jakie są ustalone procedury powoływanie samych członków Ciała Kierowniczego a następnie jakie fakty potwierdzają, że to powołanie odbywa się za sprawą Ducha Świętego (Bożego). W czym jest widoczna faktycznie mądrość i niezwykła wyjątkowość funkcjonowania tej organizacji? Jest to kwestia o znaczeniu fundamentalnym dla każdego wiernego w tej organizacji. Odpowiedź na te pytanie powinna być łatwa i jednoznaczna. Powinny być bezdyskusyjne argumenty przemawiające za takim kierownictwem.