Świadek Jehowy „dotrzymuje kroku organizacji” nawet jak ona się myli

 

     W Strażnicy z 15 maja 2014 podano, że wykonywanie woli Jehowy to dotrzymywanie kroku Jego organizacji, trzymanie się blisko Jego organizacji itd. Co te słowa naprawdę znaczą? Zaufany czytelnik się zupełnie nie zastanawia. To są jednak tylko hasła i slogany które o ile się ich nie doprecyzuje nie znaczą nic. Dlaczego? Ich znaczenie w czasie jest zmienne. Poniżej podano przykład Brat Pryce Hughes który z ogromnym docenianiem twierdzi, że zawsze odnosił się do organizacji Jehowy. Proszę uważnie przeczytać kiedy?

Bóg pragnie, żebyśmy zachowywali dobre zdrowie duchowe, trzymając się blisko Niego i popierając różne przedsięwzięcia Jego organizacji. (…) Nasze życie zależy od tego, czy wykonujemy wolę Jehowy, miłujemy Go, słuchamy Jego głosu i do Niego lgniemy. Brat Pryce Hughes, który był zdecydowany trwać przy Jehowie i dotrzymywał kroku Jego organizacji, napisał kiedyś: Bardzo sobie cenię to, że żyję zgodnie z wiedzą o zamierzeniu Jehowy od tamtych dawnych dni krótko przed rokiem 1914 (…). Jedno było dla mnie najważniejsze: trzymać się blisko widzialnej organizacji Jehowy. Moje wczesne doświadczenia nauczyły mnie, ze nierozsądnie jest polegać na ludzkim rozumowaniu. Skoro raz to już przemyślałem, byłem zdecydowany pozostać w wiernej organizacji. W jakiż inny sposób mozna pozyskać łaskę i błogosławieństwo Jehowy. (…) Jeśli jako jednostki chcemy cieszyć się przychylnością i błogosławieństwem Jehowy, musimy popierać Jego organizację i akceptować zmiany w naszym zrozumieniu Pisma Świętego. (…) musimy wnikliwie studiować i mieć otwarty umysł, gdy otrzymujemy uaktualnione zrozumienie Słowa Bożego lub nowsze wskazówki dotyczące działalności ewangelizacyjnej. Wszyscy, którzy pozostają lojalni wobec Jehowy i Jego organizacji, będą dalej cieszyć się Jego błogosławieństwem. (…)Jakże ekscytujące perspektywy otwierają się przed milionami tych, którzy oddali się Jehowie! Abyśmy osobiście doczekali spełnienia tych biblijnych obietnic, musimy wciąż robić postępy duchowe, podzając naprzód z Bożą organizacją i zawsze dotrzymując jej kroku. Koniec tego systemu jest już bardzo bliski, dlatego trwajmy w wierze i głęboko ceńmy wszystko, co Bóg przedsięwziął w związku z prawdziwym wielbieniem.(…) Oby każdy z nas pozostawał blisko Jehowy, dotrzymywał kroku Jego ludowi i wciąż podążał naprzód z Jego organizacją.

Na początku cytatu jest wypowiedź jakiegoś wiernego organizacji czytelnika niejakiego Pryce Hughesa. W czym dotrzymywał kroku organizacji Jehowy przed rokiem 1914, skoro po pierwsze – nie było organizacji, po drugie nie było wówczas Świadków Jehowy i po trzecie oczekiwania w stosunku do roku 1914 się całkowicie nie spełniły. Co wobec znaczą słowa „dotrzymywać kroku organizacji Jehowy” lub „trzymać się blisko organizacji Jehowy”? Co znaczy „mieć otwarty umysł” i przyjmować „uaktualnione zrozumienie słowa Bożego”? Czy jest ktoś z otwartym umysłem potrafiąc to przyjąć i potraktować takie stanowisko wydawcy jako rozsądne? Co znaczą słowa nie polegać na ludzkim zrozumieniu ufając wydawcy?

 

U Świadków Jehowy swoje porażki nazywają sukcesami

   W Strażnicy z 15 maja 2014 roku w stałym cyklu artykułów „Z naszych archiwów” umieszczono opis zdarzeń mających miejsce w Brazylii. Dotyczą one działalności Badaczy Pisma Świętego a zdaniem wydawcy ówczesnych Świadków Jehowy. O tym świadczy zwrot użyty w końcowej części artykułu cytuję: „W Brazylii dobrą nowinę głosi przeszło 760 000 Świadków Jehowy”. Ta wypowiedź ma uzmysławiać czytelnikowi, że od roku 1923 działalność Świadków Jehowy się rozwinęła przy błogosławieństwie Bożym. Zwróćmy jednak na pewien istotny fakt który ten wzrost liczebny poprzedzał. Tak zaczyna się artykuł we wspomnianej na wstępie Strażnicy. Proszę zobaczyć jak porażkę przedstawia wydawca jako sukces:

 

 

Jest rok 1923. Sala koncertowa Konserwatorium Dramatu i Muzyki w Sao Paulo pęka w szwach! Wyobraź sobie, że słyszysz spokojny głos George,a Younga. Zdanie po zdaniu jego wykład tłumaczony jest na język portugalski. Wszystkich 585 obecnych uważnie słucha. Fragmenty Biblii po portugalsku są wyświetlane na ekranie. Pod koniec przemówienia następuje punkt kulminacyjny – rozdana zostaje setka książek Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą, a także jej egzemplarze po angielsku, niemiecku i włosku. Wykład okazuje się sukcesem! Wieść o nim szybko się rozchodzi. Dwa wieczory później kolejny wykład znów przyciąga tłumy. Jak w ogóle do tego doszło?

„Wykład okazuje się sukcesem!” – podano powyżej.  Wówczas można było tak pisać, bo rok 1925 był sprawą przyszłości. Obecnie wiadomo jak spełniła się zapowiedź „Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą” w roku 1925.. Wykład był porażką.  Moim zdaniem jest to oczywisty dowód, że WTS to mało powiedziane zapowiadało proroctwa które nigdy się nie spełniły.. WTS nie wyciąga z swojej historii żadnych wniosków. Dlaczego tak było? Przedstawia swoje błędy jako sukcesy i twierdzi, że w tym wspierał ich Bóg i im błogosławił. W sprawozdaniu za rok 1923 w Brazylii napisano. Nawet nie wiem jakim słowem określić taką postawę:

 

 


A w książce „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego” napisano na str 78 tak o zapowiedzi zawartej w książce, „Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą”:. „Rok 1925 nadszedł i minął. Niektórzy porzucili swoją nadzieję.” Przypomnijmy dlaczego „porzucili” co napisano w tej książce: „Możemy przeto z ufnością oczekiwać, że rok 1925 zaznaczy się powrotem [ze śmierci] Abrahama, Izaaka, Jakuba i innych wiernych proroków starożytności (…) do stanu ludzkiej doskonałości. Oprócz zmartwychwstania wiernych mężów z dawnych czasów niektórzy spodziewali się się również, że w roku 1925 namaszczeni chrześcijanie otrzymają nagrodę niebiańską”. Więc dziś jest jeszcze gorzej niż było wówczas kiedy ta książka była wydana. Wówczas Towarzystwo Strażnica wydało książkę która rozbudzała fałszywe nadzieje. Po tym jak się nie spełniły w roku 1925 niektórzy porzucili Towarzystwo Strażnica i odeszli. Nikt wówczas w Towarzystwie Strażnica nie nazywał ich odstępcami,  tych którzy odeszli i porzucili organizację Bożą. Obecnie byliby w podobnej sytuacji okrzyknięci przez wydawcę „odstępcami” i pomiotem szatańskim którego wierni Bogu bracia powinni „nienawidzić”. Do tego dziś wydawca twierdzi, że rozpowszechnianie wspomnianej książki odegrało pozytywną rolę w dziejach Świadków Jehowy w Brazylii i temu dziełu wówczas i dziś towarzyszy błogosławieństwo Boże. To jest twierdzenie na które brak słów aby je określić.

Prawda i propaganda wg. Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy

   Z punktu widzenia przedstawianego w publikacjach Towarzystwa Strażnica wynika, że prawdą jest to co za taką uzna Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Nie ma znaczenia czy o tym świadczą fakty i czy stanowisko Ciała Kierowniczego ma biblijne uzasadnienie. Jeśli jest odmienne stanowisko kogokolwiek od tego co w tej sprawie twierdzi kierownictwo organizacji Świadków Jehowy to jest to propaganda. Dobrze jest przeanalizować takie postawienie sprawy z uwagi na to, że Świadkowie Jehowy w „ślad” za tym twierdzą, że są „w prawdzie” czyli żyją wg prawdy a ci którzy mają odmienne poglądy żyją w kłamstwie. Utrzymują, że są prawdziwą kontynuacją „drogi prawdy którą kroczyli pierwsi chrześcijanie. Zacytuję poniżej fragmenty z literatury Świadków Jehowy z których wynikają powyższe wnioski:

Strażnica z 1 marca 2002 roku

Pierwsi chrześcijanie, chodzący w prawdzie, stosowali się do rady apostoła Piotra: „Trwajcie w swym szlachetnym postępowaniu wśród narodów, żeby w tym, co mówią przeciw wam niczym złoczyńcom, mogły dzięki waszym szlachetnym uczynkom, których są naocznymi świadkami, wychwalać Boga w jego dniu przeglądu” (1 Piotra 2:12). Słowa te biorą sobie do serca także Świadkowie Jehowy.

Pierwsi chrześcijanie chodzili w prawdzie, toteż stanowili pokojowo usposobioną społeczność braterską — i podobnie zespoleni są dziś Świadkowie Jehowy

Chociaż słudzy Jehowy wywodzą się z różnych środowisk, prawdziwe wielbienie ich jednoczy. Miłość, którą przejawiają, utożsamia ich z uczniami Jezusa (Jana 13:35). Czy dostrzegasz, że ‛Bóg rzeczywiście jest wśród nich’? (1 Koryntian 14:25). Czy opowiedziałeś się po stronie tych, którzy uczą prawdy wszystkie narody? Jeśli tak, to wciąż okazuj wdzięczność za tę prawdę i zabiegaj o przywilej chodzenia w niej już na zawsze.

Paweł ostrzegł chrześcijan w Efezie, że gdyby w nie uwierzyli, przypominaliby duchowe niemowlęta, „miotane jakby przez fale (…) każdym wiatrem nauki wskutek oszukaństwa ludzi, wskutek przebiegłości w wymyślaniu błędu” (Efezjan 4:14). Obecnie narzędziem krzewienia takiego „oszukaństwa” jest propaganda osób sprzeciwiających się prawdzie Bożej. Pewne dzieło definiuje „propagandę” jako „systematyczne wysiłki podejmowane w celu manipulowania przekonaniami, postawami lub działaniami innych” (The New Encyclopædia Britannica). Taka propaganda zręcznie wypacza prawdę i pod jej szyldem rozpowszechnia kłamstwa. Aby w obliczu tych podstępnych wpływów znaleźć prawdę, trzeba pilnie rozważać Pismo Święte.

Strażnica z 15 lipca 2002 roku:

ISTNIEJE kolosalna różnica między nauczaniem a propagandą. Uczymy się, by wiedzieć, w jaki sposób myśleć. Natomiast propaganda dyktuje, co mamy myśleć. Dobrzy nauczyciele naświetlają dane zagadnienie ze wszystkich stron i zachęcają do dyskusji. Propagandyści usilnie forsują własny punkt widzenia i starają się nie dopuścić do dyskusji. Ich prawdziwe motywy często są ukryte. Selekcjonują informacje, żeby wykorzystać te, które im odpowiadają, a inne przemilczeć. Ponadto przekręcają i naginają fakty oraz biegle posługują się kłamstwem i półprawdami. Nie odwołują się do rozsądku, lecz do uczuć”..

Przebudźcie się z 22 czerwca 2000 roku:

Zanim prawda włoży buty, kłamstwo obiegnie pół świata” (przypisywane MARKOWI TWAINOWI).Przebudźcie się! — 2000

Strażnica z 1 kwietnia 2014 roku – przykład uznawania człowieka który nie był Świadkiem Jehowy za stającego po stronie prawdy i krzewiciela prawdziwego chrystianizmu.


Dokładnie tak czyni Ciało Kierownicze jak pisze o ludziach którzy szerzą propagandę. „Propagandyści usilnie forsują własny punkt widzenia i starają się nie dopuścić do dyskusji”. Ciało Kierownicze nie dopuszcza do żadnych dyskusji w tym co podaje wiernym w publikacjach wydawanych pod jego nadzorem. Rada aby się nie dać zwieść machinacjom CK jest podana w ich publikacji:”Aby w obliczu tych podstępnych wpływów znaleźć prawdę, trzeba pilnie rozważać Pismo Święte” – Strażnica z 15 lipca 2002 roku.

 

Wg CK Świadków Jehowy rola Jezusa dziś i jutro

Tak to przedstawiono w Strażnicy z kwietnia 2014 roku.

W 33 roku n.e. – Jezus umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba

 

Później miał otrzymać władzę jako Król – rzekomy dowód Daniela 7:13,14

 

13.„Patrzyłem w wizjach nocnych, a oto z obłokami niebios nadchodził ktoś podobny do syna człowieczego; i uzyskał dostęp do Istniejącego od Dni Pradawnych, i przyprowadzono go tuż przed Niego. 14. I dano mu panowanie i dostojeństwo oraz królestwo, aby jemu służyły wszystkie ludy, grupy narodowościowe i języki Panowanie jego to panowanie po czas niezmierzony, które nie przeminie, a jego królestwo nie będzie obrócone wniwecz.

 

 

A co Jezus czyni teraz?

 

Kieruje ogólnoświatowym dziełem głoszenia prowadzonym przez Świadków Jehowy.

 

Dowód wg wydawcy Mateusza 28:19,20:

  Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego,20 ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Do kogo mówił powyższe słowa? Czy do współczesnych Świadków Jehowy? Przecież ich zdaniem Jezus  miał wówczas czekać na otrzymanie władzy  do roku 1914, moim zdaniem po to aby móc nadzorować działalność współczesnych Świadków Jehowy.

 

Podczas gdy zdanie wydawcy Jezus miał czekać na otrzymanie władzy, w roku 33 n.e. Jezus powiedział, że już ją ma daną. Dowód: Mateusza 28:18:

A Jezus podszedł i powiedział do nich, mówiąc: „Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi.

 

 

Jezus posługuje się zdaniem wydawcy „prawdziwym zborem chrześcijańskim” i ten zbór wprowadzi do Nowego Świata.

 

Dowód zdaniem wydawcy to 2 Piotra  3:7,13:

Lecz za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebiosa i  ziemia są odłożone dla ognia oraz zachowane na dzień sąd i zagłady ludzi bezbożnych. 13. Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość.

 

 

Wszystko to jest niespójne i wcale nie podano w Biblii we wskazanych przez wydawcę cytatach, tego co chce tam widzieć wydawca, że Jezus niby nadzoruje działalność współczesnych Świadków Jehowy (zresztą sami uznają pośrednictwo CK, bo tak CK twierdzi, a więc należy rozumieć, że rola Jezusa jako pośrednika nie jest konieczna, skoro nim jest CK) i to ich organizacja prowadzi działalność mającą na celu wskazanie przez ich obecne głoszenie ratunku od Boga w Armagedonie dla wszystkich obecnie żyjących. A więc, że ich organizacja będzie tą która przetrwa za sprawą Boga do tzw. Nowego Świata.

 

 

„Jehowa „porozumiewa się” z innymi przez Ciało Kierownicze” – twierdzi CK

A jak wygląda w praktyce to przemawianie podam dwa drobne przykłady z literatury wydawanej pod nadzorem Ciała Kierowniczego. Dla sprostowania trzeba tu nadmienić, że Ciało Kierownicze do roku 2012 występowało po pojęciem „Niewolnika wiernego i roztropnego” a ściślej go reprezentowało wszystkich pomazańców czyli tych którzy mają nadzieję pójścia do nieba i spożywają chleb i wino podczas obchodów tzw. Pamiątki u Świadków Jehowy. Obecnie pod pojęciem „Niewolnika” występuje tylko Ciało Kierownicze. Stąd tytuł postu może być kontrowersyjny kiedy zacytuję wypowiedzi: ”niewolnika” sprzed roku 2012 ale moim zdaniem tak nie jest ponieważ pomazańcy rozsiani po całej ziemi i tak nigdy nie mieli żadnego wpływu na to co się ukaże w Strażnicy i innych publikacjach. Wpływ jakie treści tam się ukazują miało tylko i wyłącznie Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Podaje przykłady wskazujące jak absurdalne jest to twierdzenie Ciała Kierowniczego a czytelnicy mogą sami wyciągać wnioski. Czy Ciało Kierownicze faktycznie jest pod działaniem Ducha Bożego? Wnioski mogą być tylko jednoznaczne  zaprzeczające.

 

Oto jak oni pisali w książce „Zbliż się do Jehowy” w roku 2002 na stronie 312 akapit 9:

 

Jehowa przemawia do nas także przez „niewolnika wiernego i roztropnego”. Jak zapowiedział Jezus, w obecnych ciężkich dniach ostatnich miała być ustanowiona klasa chrześcijan namaszczonych duchem, którzy dawaliby „pokarm we właściwym czasie”.

 

Obecnie po zmianie to zdanie brzmi:

 

Jehowa przemawia do nas także przez „niewolnika wiernego i roztropnego”. Jak zapowiedział Jezus, w obecnych ciężkich dniach ostatnich miała by6 ustanowiona niewielka grupa mężczyzn namaszczonych duchem, którzy dawaliby „pokarm we właściwym czasie””.

 

A na stronie 313 wspomnianej powyżej książki napisano:

 

Słuchamy uważnie bo uznajemy, że za pośrednictwem tej klasy ludzi porozumiewa się z nami sam Jehowa”

 

Obecnie

 

Słuchamy uważnie bo uznajemy, że za pośrednictwem tego niewolnika porozumiewa się z nami sam Jehowa”

 

W konsekwencji zobaczmy jeszcze coś interesującego jak napisano w innej książce „Wspaniały finał Objawienia bliski!” wydanej pod nadzorem „niewolnika” (CK):, że w czasach Zorobabela i Jocuego opisanych w Starym Testamencie już  zdaniem wydawcy było przepowiedziane przez Jehowę , iż w Nowym Yorku będzie  mieściła się drukarnia Świadków Jehowy. Tak napisano a później trzeba było tą wypowiedź zmieniać:

 

 

Dzieło odbudowy prowadzone przez Zorobabela i Jozuego wskazywało, ze w dniu Pańskim po małych początkach miał nastąpić ogromny wzrost w szeregach Świadków Jehowy. Zaspokajanie rosnących potrzeb wymagało znacznej rozbudowy drukarni, na przykład ukazanych powyżej budynków w nowojorskim Brooklynie”. str. 165„Wspaniały finał Objawienia bliski!”

 

 

Dzieło odbudowy prowadzone przez Zorobabela i Jozuego wskazywało, ze w dniu Pańskim po małych początkach miał nastąpić ogromny wzrost w szeregach Świadków Jehowy. Zaspokajanie rosnących potrzeb wymagało znacznej rozbudowy obiektów, na przykład ukazanych powyżej (w poscie poniżej) budynków w nowojorskim Brooklynie. – str. 165 – „Wspaniały finał Objawienia bliski!”

 

 

W dalszej kolejności musiało to prowadzić do kolejnych zmian ponieważ powyższa treść nijak się już ma do rzeczywistości. Biuro Główne w nowojorskim Brooklynie zostało sprzedane i buduje się nowe w Warwick w USA a więc między innymi trzeba było uznać, że książka „Wspaniały finał Objawienia bliski!” jest nieaktualna. Więc powstaje pytanie kto się pomylił ludzi z CK czy Jehowa?

Niech każdy sobie sam odpowie na pytanie? Odpowiedź jest łatwo w obliczu powyższych faktów.