Świadkowie Jehowy i kompromis

  Świadkowie Jehowy często muszą żyć w sprzecznościach. Tych sprzeczności i wzajemnie wykluczających się dróg wyboru, ewentualności  jest bez liku. Muszą podejmować decyzji co zrobić aby być posłusznym organizacji Jehowy i jednocześnie wybrać taką opcję aby starsi im nie zarzucili, że postąpili niewłaściwie. Podam poniżej jeden z bardzo ciekawych przykładów. Często stoją oni w obliczu podjęcia decyzji czy zrobić tak czy inaczej i jest dylemat. Dlaczego i co mam na myśli? Oto przykłady z nowych publikacji z tego roku:

Strażnica z 15 listopada 2014 na str. 13 – 17 w artykule „Mamy być święci w całym swym postępowaniu” podaje:

Z przeanalizowania kolejnych duchowych klejnotów zawartych w Księdze Kapłańskiej odniesiemy ogromny pożytek, a wprowadzanie tej wiedzy w czyn pomoże nam stać się świętymi w całym postępowaniu. Rozważymy następujące pytania: Jak powinniśmy traktować pójście na kompromis? Czego z Księgi Kapłańskiej dowiadujemy się o popieraniu zwierzchnictwa Jehowy? Jaką lekcję stanowi dla nas składanie ofiar? WYSTRZEGAJ SIĘ PÓJŚCIA NA KOMPROMIS

A  zaledwie w niecały miesiąc później ma być napisane, aby się uczyć sztuki kompromisu, w wydanym  w czasopiśmie przez Świadków Jehowy „Przebudźcie się”  z grudnia 2014 roku str. 8: :

 

ŚJ a komprromis

    To tylko jeden z przykładów jak trudno jest być samodzielnym i odpowiedzialnym Świadkiem Jehowy podejmującym mądre decyzje. Czy zatem kompromis jest dobry czy też nie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, a powinna być i to nie tylko w kontekście w/w podanego zagadnienia życiowego, ale też innych. Jest ich znacznie więcej. Czy w takiej sytuacji można zachować spokój wewnętrzny i nie być zrównoważonym emocjonalnie.

„Nie ma w życiu nic lepszego” jak zostać Świadkiem Jehowy – twierdzi Strażnica

     Oczywiście zaznaczam, że tak to nie jest wprost napisane ale stwierdzenie jest konkluzją która czytelnikowi może przyjść do głowy, po przeczytaniu poniższego artykułu ze Strażnicy z 1 grudnia 2014r. na str 7. Wydawca zaznacza jak istotne w życiu jest poznanie Jehowy i nawiązanie z nim więzi, a w tym jego zdaniem mogą pomóc tylko Świadkowie Jehowy. Oto treść artykułu:

Omówiliśmy kilka kroków (dla wyjaśnienia w poprzednich artykułach tego wydania Strażnicy) , które pomogą ci zbliżyć się do Boga. Co powinieneś robić?

  1. Poznać imię Boże, Jehowa, i się nim posługiwać

  2. Regularnie rozmawiać z Bogiem, modląc się i studiując jego słowo, Biblię

  3. Stale postępować tak, by sprawiać mu radość

Czy biorąc pod uwagę te kryteria, możesz powiedzieć, że naprawdę zabiegasz o przyjaźń z Bogiem? A może są dziedziny, w których mógłbyś coś ulepszyć? Oczywiście będziesz musiał zdobyć się na wysiłek, ale pomyśl o korzyściach? „Nawiązanie bliskiej więzi z Bogiem jest warte każdego wysiłku” – mówi Jennifer ze Stanów Zjednoczonych. „Taka więź przynosi mnóstwo błogosławieństw: jeszcze bardziej ufasz Bogu. Jeszcze lepiej rozumiesz Jego osobowość, a co najważniejsze – jeszcze mocniej Go kochasz. Nie ma w życiu nic lepszego.

Czy chciałbyś przybliżyć się do Boga? Świadkowie Jehowy chętnie służą pomocą. Mogą prowadzić z tobą nieodpłatne studium Biblii. Będziesz też mile widziany na ich chrześcijańskich zebraniach w miejscowej Sali Królestwa, gdzie spotkasz ludzi, dla których więź z Bogiem to prawdziwy skarb”. Dzięki pilnym staraniom poczujesz się jak psalmista, który napisał: „Mnie zaś dobrze jest przybliżać się do Boga” (Psalm 73:28)

We wstępie artykułu wydawca podkreśla jak ważne jest zbliżanie się do Boga ale czy tylko o to chodzi? Nie. W dalszej części artykułu wydawca nie pozostawia wątpliwości, że to zbliżenie będzie możliwe jeśli czytelnik zacznie utrzymywać stały kontakt ze Świadkami Jehowy. Jeśli będzie od nich nabywał wiedzy i chodził na ich zebrania, bo tylko wśród nich spotka ludzi, którzy to już zrobili i nawiązali bliską więź z Bogiem. Nie podaje jednak przykładów możliwych do sprawdzenia, a tylko anonimowe dla czytelnika. Kim jest choćby niejaka wymieniona Jennifer? Czyli wniosek końcowy nasuwa się jeden musi zostać Świadkiem Jehowy. Czy jednak tak jest rzeczywiście, jak sugeruje czytelnikom w sposób nie wypowiedziany wprost? Przecież wydawcy nie chodzi tylko abyś kochał Boga, ale byś korzystał z informacji podawanych przez niego

Młodzi Świadkowie Jehowy „wbijani w pychę”

     Wydawca poniżej zachęca młodych ludzi aby cenili szansę bycia Świadkami Jehowy. Powstają pytania czy zachęty są odpowiednie do zaistniałej sytuacji? Czy nie są przejaskrawieniem i niewłaściwym ukierunkowaniem ich samopoczucia? Czy wzbudzają w nich właściwe uczucia, stosowne do sytuacji w jakiej się znaleźli? Proszę przeczytać poniższy tekst ze Strażnicy, który po analizie może budzić bardzo kontrowersyjne skojarzenia. Zawarte w nim treści mogą też oburzające i budzące sprzeciw u czytelników którzy słusznie z takim punktem widzenia wydawcy się nie zgadzają. Strażnica z 15 grudnia 2014r. str 30,31:

Jeżeli jesteś młody – masz kilkanaście lat lub niewiele ponad 20 – to co dla ciebie ma znaczenie? Życie wielu ludzi w tym świecie obraca się wokół rzeczy materialnych – dobrych zarobków, pięknego domu czy najnowszych gadżetów. A jeśli zabiegamy tylko o takie sprawy, to umyka nam coś ważnego – bogactwo duchowe.

(…) Rodzice przekazali ci wiedzę o prawdziwym Bogu oraz o tym, jak zyskać Jego uznanie.

(…) Zatem zasadniczą kwestią jest, czy cenisz to, co otrzymałeś.

(…) Odpowiedz sobie na następujące pytania: „Co sadzę o przynależności do grona wiernych świadków na rzecz Boga, którzy żyli przede mną? Jakie uczucia wzbudza we mnie zaliczanie się do stosunkowo niedużej grupy osób, które On zna? Czy znajomość prawdy uważam za wyjątkowy i wspaniały zaszczyt? Niektórzy młodzi z chrześcijańskich rodzin mogą nie dostrzegać kontrastu między rajem duchowym, jakim się obecnie cieszymy a pogrążonym w ciemności światem Szatana. Zdarza się nawet, że bierze ich pokusa, by sprawdzić, jak wygląda życie w tym systemie. Ale czy wybiegłbyś przed nadjeżdżający samochód, żeby sprawdzić, jak bolesne – może wręcz śmiertelne – okaże się to w skutkach?

I dalej napisano:

…..pomyśl jakim wspaniałym przywilejem się cieszysz – znasz Stwórcę i Mu służysz! Na ziemi żyją miliardy ludzi. A zatem to wyjątkowe wyróżnienie należeć do grona osób, które Jehowa życzliwie do siebie pociągnął i którym udostępnił prawdę z Biblii. Obecnie tylko 1 osoba na tysiąc posiada dokładną wiedzę z tej Księgi, i ty się do takich osób zaliczasz. Czyż dla każdego z nas – niezależnie od tego, jak poznaliśmy prawdę – nie powinien to być powód do radości. Gener mówi: Przenika mnie dreszcz, gdy myślę: Kimże jestem, że Jehowa, władca wszechświata, mnie zna. Chrześcijanka z tego samego kraju powiedziała: „Uczniowie są bardzo dumni, gdy nauczyciel pamięta jak się nazywają i traktuje ich indywidualnie. O ileż większym zaszczytem jest to, że zna nas Jehowa, Wspaniały Nauczyciel”.

(…) Jakiż to wielki zaszczyt otrzymać od Boga wiele. Mamy dokładną wiedzę z Biblii i właściwe zrozumienie prawdy o Nim oraz o Jego zamierzeniu. Możemy nazywać się od Jego imienia Jego Świadkami. Bóg obiecuje, że będzie po naszej stronie. Oby każdy z nas – młody czy stary – doceniał to, pokazując swoim życiem, że gorąco pragnie oddawać Jehowie „chwałę na wieki”.

Powyższy tekst jest bulwersujący jeśli chodzi treść która miałby działać pozytywnie na młodego czytelnika. Moim zdaniem jest to ewidentne wzbudzanie w nim poczucia „lepszości” wobec innych ludzi oraz niesamowitej wyjątkowości Świadków Jehowy. Wierząc w zawarte tu treści czytelnik jest wbijany w pychę zamiast być pokornym i zdanym na to jak go Bóg potraktuje. Według pewnej definicji pycha to wygórowane mniemanie o sobie. Ten rodzaj dumy budzi niestosowne poczucie wyższości ze względu na urodę, rasę, pozycję, zdolności czy bogactwo. W Biblii czytamy o ludziach „nadętych pychą”. Tacy oceniają siebie zbyt wysoko, choć nie mają po temu żadnych podstaw. – Przebudźcie się! — 2007 z marca 2007 roku str. 20

 

Zdumiewające i szokujące kontrasty u Świadków Jehowy

   Oto relacja o postawie Świadków Jehowy, bardzo szeroko rozgłaszana wśród Świadków Jehowy, jako pozytywne zdarzenie, jeśli chodzi o reakcję Świadków w obliczu nieszczęścia które spotyka ich współbraci. Oczywiście jest  to pozytywne, że jedni drugim potrafią pomóc i chętnie to czynią. A jak to było przeczytajmy relację z ich publikacji:

Lud Jehowy już teraz żyje zgodnie z zasadą zawartą w liście do Rzymian 12:5: „Jesteśmy (…) członkami należącymi do siebie nawzajem”. Wyraźnie dowodzimy tego w obliczu klęsk żywiołowych. W grudniu 2011 roku filipińską wyspę Mindanao nawiedził tajfun, który spowodował katastrofalną powódź. W nocy zalanych zostało ponad 40 000 domów, w tym dziesiątki domów naszych braci. Jednak sprawozdanie z Biura Oddziału donosiło, że „zanim jeszcze zaczęły działać komitety pomocy doraźnej, bracia z innych okolic już przysłali wsparcie”. (…) Podobnie gdy wschodnią Japonię dotknęło potężne trzęsienie ziemi, którego skutkiem było tsunami, wielu braci i sióstr bardzo ucierpiało. Niektórzy zostali zupełnie bez niczego. Yoshiko, która mieszkała jakieś 40 kilometrów od Sali Królestwa, stracił dom. Opowiada: „Byliśmy zaskoczeni, gdy się okazało, że dzień po trzęsieniu ziemi nadzorca obwodu wraz z drugim bratem przybyli, by nas szukać”. Z szerokim uśmiechem dodaje: „Naprawdę cenimy, że zbór tak szczodrze zatroszczył się o nasze potrzeby duchowe. Dodatkowo otrzymaliśmy płaszcze, buty, torby i piżamy”. Pewien członek komitetu niosącego pomoc pomoc wspomina: „Bracia z całej Japonii działali jak jeden mąż, starając się wzajemnie sobie pomagać. W tym celu przyjechali nawet z USA. Na pytanie, dlaczego przebrnęli taki szmat drogi odpowiedzieli: „Jesteśmy zjednoczeni z braćmi w Japonii, a oni są w potrzebie”. Czy nie jesteś dumny z przynależności do organizacji, która tak bardzo troszczy się o swych członków? Możesz być pewien, że Jehowie ogromnie się podoba taki duch jedności”. – Strażnica z 15 grudnia 2014 roku str 26

A teraz przeczytajmy tą, o której nie napiszą, a jak bulwersującą też mającą miejsce u Świadków Jehowy w Polsce. Zastanówmy się dlaczego? Podobnych zdarzeń w skali naszego kraju jest wiele. Sytuacja jest rozpaczliwa a jakże odmienna od opisanej powyżej. Podaje treść bez skrótów w całości opisanej w Tygodniku Skarżyskim 28 października 2012 roku, napisałem jakiś czas temu do redakcji tejże gazety i czekam na reakcję, byłoby dobrze dowiedzieć się więcej.

Kobieta skazana na śmierć

http://www.tygodnik.net.pl/index.php/skarzysko-kam/4626-kobieta-skazana-na-smierc-w-domu

Pan Kazimierz jest bezradny w obliczu choroby żony. Ma poczucie, że nie może na nikogo liczyć w tej sytuacjiPan Kazimierz jest bezradny w obliczu choroby żony. Ma poczucie, że nie może na nikogo liczyć w tej sytuacji

Mogą liczyć tylko na siebie, bo mają tylko siebie. Wiesława i Kazimierz Cymerys, małżeństwo z ponad 50-letnim stażem, nie raz doświadczani przez los, czują się bezradni nie tylko wobec choroby. Zawiedli się na ludziach, którym ufali i przez lata pokładali nadzieje…

Państwo Cymerys od lat mieszkają w Skarżysku-Kamiennej, gdzie osiedlili się na początku lat 70. Pan Kazimierz, głowa rodziny, przez całe życie pracował. Jego żona Wiesława niestety, od dziecka wątłego zdrowia, nigdy nie była zdolna do pracy zawodowej. Dzieci nie mają, szczęśliwie jednak doczekali wspólnej jesieni życia – przykrej – jak ocenia pan Kazimierz.

Zabija od środka

– Żona ma 77 lat. Jest po trzech udarach i sam się tak muszę z tym wszystkim mordować – ubolewa 79-letni mężczyzna. – Sława nigdy nie miała zdrowia. Wychowana przez rodziców, podobnie jak ja, przeżyła lata okupacji. Była świadkiem okrutnego traktowania jej ojca, który był bity i poniżany z powodu wyznania. Odbiło się to piętnem na jej zdrowiu. Nigdy nie była zdolna do pracy, dlatego nigdy nie pracowała. Potem przyszły lata komunizmu, to dodatkowo odbiło się na jej zdrowiu. Stres ją wykończył. Zawsze była uczuciowa, emocjonalnie podchodziła do życia i dziś leży w łóżku zdana wyłącznie na mnie. Nikt nie bierze pod uwagę, że stres jest groszy niż cokolwiek inne. To grosze niż wbić komuś nóż w plecy. To zabija od środka wszystko naraz.

Bezradność

Czuje się kompletnie bezradny wobec choroby żony. Kobieta wyszła właśnie ze szpitala po czterech miesiącach pobytu na oddziale urologii. Jest kompletnie niezdolna do samodzielnej egzystencji. Trzeba przy niej zrobić wszystko: nakarmić, przebrać, umyć itd. W dodatku leczenie jest bardzo długotrwałe i kosztowne.

– Sam się nią zajmuję, chociaż mi nie wolno. Mam swoje lata i też jestem inwalidą pierwszej grupy (po dwóch udarach). Nie daję rady. Mamy przydzieloną opiekunkę z opieki społecznej. Panie przychodzą dwa razy dziennie po godzinie. Pomagają jak mogą, ale na resztę dnia zostaję sam. Starałem się o umieszczenie żony w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, ale odmówiono, argumentując, że „nie ma lat pracy”. A przecież ona od dziecka była chora, nie mogła podjąć pracy, bo się nie nadawała. Jak miała pracować? W 2007 roku sądownie wystarałem się o grupę inwalidzką dla żony. Ma orzeczoną I grupę – całkowicie niezdolna do pracy. Teraz w MOPS-ie staram się o przyznanie jej renty socjalnej (w tej chwili jedyne pieniądze, jakie ma pani Wiesława to 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego). Na podstawie tego na dostać skierowanie do ZOL. Ale nie wiadomo kiedy to będzie. A ona umiera w domu, na moich oczach – mówi bezradnie mężczyzna.

Zawiedzione zaufanie

Bezradność wobec choroby to jedno, dla pana Kazimierz znacznie gorszy jest brak oparcia w ludziach. Jak mówi zawiódł się na tych, w których przez lata pokładał nadzieję.

– Oboje z żoną, tak jak nasi rodzice, od urodzenia należymy do Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce. To całe nasze życie. Poświęciliśmy je dla Strażnicy – Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego. W latach 80. oddaliśmy nawet część naszej działki na potrzeby związku. Dosłownie przez płot z nami pobudowana została Sala Królestwa, gdzie co tydzień spotykają się nasi bracia i siostry. Dopóki byliśmy młodzi i angażowaliśmy się, było wszystko w porządku. Dziś już nikt się nami nie interesuje, nie przyjdzie, nie zapyta, jak się żona czuje, czy czegoś nam nie potrzeba. Czuję się z tego powodu ogromnie zawiedziony. Gdzie miłość braterska, którą wyznajemy? Jako starzy ludzie potrzebujemy od nich pomocy, ale niestety nie możemy na nią liczyć. Dlaczego w ostatnim okresie naszego życia spotyka nas tyle przykrości? Czym zasłużyliśmy sobie na takie traktowanie?

W poczuciu bezduszności pan Kazimierz wysyłał już kilka pism do Oddziału Towarzystwa w Nadarzynie z prośbą o pomoc. Niestety bez odzewu. O pomoc wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich. Do Ministerstwa Sprawiedliwości wystąpił o przydzielenie mu prawnika, który pomógłby mu odzyskać działkę, przekazaną w użyczenie Strażnicy.

– Wiem, że istnieje możliwość cofnięcia darowizny, wskutek jawnej niewdzięczności obdarowanego. Pieniądze chcę przeznaczyć na leczenie żony, bo sam nie dam rady zapewnić jej opieki – zapowiada smutno Kazimierz.

Ewelina Jamka

Niech każdy wnioski wyciągnie sam. Nie będę komentował.

Nieudowodnione twierdzenia w literaturze Świadków Jehowy

    Istnieje opinia zgodnie z którą Świadkowie Jehowy są znani z tego, że wszystkie swoje twierdzenia opierają na Biblii. Dochodzi do sytuacji takiej, że ta opinia nie podlega sprawdzeniu i jest jakby rzeczą oczywistą, że tak jest i nie potrzeba na powyższe przytaczać żadnego uzasadnienia. Tak jest i to dla Świadka Jehowy może być oczywiste, bo on w to wierzy. W ten sposób ewentualne nawet luki w tym zaprzeczające powyższej opinii są często niedostrzegalne. Podam dwa przykłady ukazujące, że ta opinia nie potwierdza się. W przykładach występuje zwrot często używany, że jakieś proroctwo podane w Biblii ma zdaniem wydawcy podwójne spełnienie ale na powyższe twierdzenie nie podaje się żadnego fragmentu w Biblii. Innym przykładem mającym ścisły związek z powyższym, jest częste używanie zwrotu w odniesieniu do wielu postaci starotestamentowych, że Jezus jest ich lepszym odwzorowaniem i stwierdza się Jezus to np. „Większy Mojżesz” lub ktoś inny jak podany niżej „Większy Salomon”. Wydawca niczym nie uzasadnia, że tak można to czynić. Oto cytaty:

Strażnica z 1 listopada 2014 roku strona 10, najpierw cytat z którego wynika, że Świadkowie wszystkie swoje twierdzenia popierają wersetem z Biblii:

wszystko, co mówicie, popieracie jakimś wersetem. To nigdy nie jest tylko wasza opinia. Ale zastanawiam się, dlaczego to takie skomplikowane. Dlaczego Bóg po prostu nie powiedział w Biblii, że Jezus zacznie panować w niebie w roku 1914?”

Przykład ilustrujący używanie tezy, że proroctwa biblijne mają wielokrotne spełnienie Strażnica z 1 listopada 2014 roku strona 9:

Damian:pierwszym spełnieniu tego proroctwa, dotyczącym Nebukadneccara, „siedem czasów” najwyraźniej oznaczało siedem lat. Ale w drugim spełnieniu, które dotyczyło Królestwa Bożego, „siedem czasów” musi oznaczać dużo dłuższy okres”.

Na powyższej tezie oparte jest twierdzenie o objęciu władzy królewskiej w roku 1914 przez Jezusa Chrystusa. Jeśli nie da się uzasadnić, że jakieś proroctwo ma powtórne spełnienie tym samym takie twierdzenie jest odstępstwem.

Jeśli jakieś proroctwo ma wielokrotne spełnienie to jest oczywiste, że muszą się powtarzać imiennie postacie występujące wcześniej. Jezus np. jest Salomonem. Pytanie skąd pomysł, że wskazane ma powtórne spełnienie?

Przykład ilustrujący używanie tezy, że Jezus jest Większym Salomonem ze Strażnicy, z 15 sierpnia 2010 roku strona 28:

Aby dowiedzieć się więcej o błogosławieństwach, jakich możemy zaznać pod rządami Większego Salomona, Jezusa Chrystusa, przeanalizujmy szczegółowo Psalm 72 (odczytaj Psalm 72:1-4).

Pocieszaj zasmuconych

Inny przykład ilustrujący używanie tezy, że Jezus jest Większym Salomonem ze Strażnicy, z 15 grudnia 2011 roku strona 8:

Czy jest on dla ciebie wzorem, czy ostrzeżeniem?

Większy Salomon, Jezus Chrystus, wyrażał się z uznaniem o królu Salomonie, stawiając go za wzór.”

Podobnych przykładów jest oczywiście więcej, używania zwrotu „powtórne spełnienie” lub ktoś z postaci starotestamentowych jest użyty w powiązaniu z Jezusem lub inną osobą lub grupą ludzi w literaturze Towarzystwa Strażnica i bez wskazania konkretnego wersetu uzasadniającego, że tak można czynić. Wiadomo jest aby nadać wiarygodność jakimś twierdzeniom wydawcy jest to skutecznie czynione. Ukazać związek późniejszych wydarzeń ze spełnionym wcześniej proroctwem. Jakie są tego konsekwencje to jest wiadome. Wiele niespełnionych zapowiedzi Towarzystwa Strażnica i żałosne konsekwencje osobiste wielu czytelników. Dlaczego tak się dzieje?

Szatan jak tlenek węgla – napisano w Strażnicy

     Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, opisuje szatana w bardzo zaskakujący sposób,  w Strażnicy przeznaczonej do rozpowszechniania,  z datą 1 listopada 2014 roku. Niesamowite i bardzo dziwne jak można tak go opisywać. Oto cytaty z tego opisu:

                                             Czy Szatana trzeba się bać

Bardzo trudno go wykryć. Jest bezbarwny i bezwonny. Jego ofiary często nie są świadome niebezpieczeństwa. Prawdopodobnie za ponad połowę zgonów spowodowanych zatruciem odpowiada właśnie jeden sprawca – tlenek węgla. Nie ma jednak powodów do paniki. Istnieją sposoby, żeby wykryć ten gaz i ochronić się przed zatruciem. Wiele osób przezornie montuje specjalne czujniki i reaguje na każdy alarm.

Bardzo interesujące porównanie szatana z dwutlenkiem węgla. Jednocześnie bardzo dziwne, prawda?. Cz też trzeba montować jakieś czujniki do „wyczucia” szatana, czy jest w pobliżu? A na czym polega ewentualny alarm po ewentualnym wykryciu jego obecności? Jak należy się wówczas zachować, kiedy ów alarm zadziała? A co się dzieje kiedy nie ma alarmu? Czy wówczas  nie dzieje się nic?

Wydawca Strażnicy wcale nie żartuje z tym porównaniem. Podaje dalej:

Podobnie jak tlenek węgla, Szatan jest niewidzialny, trudno go rozpoznać i stanowi dla nas śmiertelne zagrożenie. Ale Bóg nie pozostawił nas bez pomocy. Nie musisz bać się Szatana, jeśli tylko korzystasz ze środków, które udostępnia nam Jehowa”.

Wydawca radzi: „Chociaż Szatan jest potężny, nie może cię zmusić do zrobienia czegoś wbrew twojej woli. Masz swobodę wyboru. (…) Przyjaźń z Bogiem. List do Jakuba zachęca „Zbliżcie się do Boga”. Jehowa osobiście cię zaprasza, żebyś nawiązał z Nim bliską przyjaźń. Jak możesz to zrobić? Najlepiej zacząć od nabywania o Nim wiedzy z Biblii. (Jana 17:3). To czego się dowiesz o Jehowie, wzbudzi w tobie miłość do Niego, która cię skłoni do spełniania Jego woli”.

Oto jaki jest prawdziwy  cel artykułu, o szatanie podano go w przypisie:

  • Więcej informacji na ten temat oraz Bożego poglądu na okultyzm znajdziesz w 10 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia? Możesz o nią poprosić któregoś ze Świadków Jehowy lub czytać ją online w serwisie jw….”

Czyli ów artykuł ma zachęcić do czytania serwisu internetowego Świadków Jehowy. Do tego potrzebne są w taki sposób podane informacje o szatanie? Dziś jedna pani mi opowiedziała jak to jej koleżanka Świadek Jehowy nabyła sobie laptopa i nie mając zupełnie pojęcia jak on działa i jak posługiwać się internetem. Poprosiła ją o pomoc aby jej pokazała jak z tego urządzenia korzystać. Jeszcze niedawno wydawca z ogromnym zaangażowaniem przestrzegał przed internetem jak przed szatańskim narzędziem z którego korzystają pedofile i odstępcy. Obecnie jak widać zachęca do korzystania z tego źródła informacji, kierując wszystkich na swoją stronę w internecie. Jaka przemiana u wydawcy.