„Zniknęło” około 2 000 000 Świadków Jehowy

   JEŻELI służysz Jehowie od dziesiątków lat, wielokrotnie już słyszałeś na różnych zgromadzeniach wykład do chrztu. Ale zapewne w dalszym ciągu odczuwasz wzruszenie, gdy na prośbę mówcy kandydaci siedzący w pierwszych rzędach powstają z miejsca. Przez audytorium przebiega wtedy radosny szmer, po czym wybuchają gorące oklaski. Łzy cisną ci się do oczu, kiedy widzisz, że kolejni wartościowi ludzie opowiedzieli się po stronie Jehowy. Jakże wszyscy się wtedy cieszymy!..…Czy potrafimy sobie wyobrazić, jaka musi panować „radość w niebie”, gdy do widzialnej części organizacji Jehowy co tydzień przyłączają się tysiące osób z całego świata? (Łukasza 15:7, 10). Nie ulega wątpliwości, że taki wzrost ogromnie cieszy aniołów! (Aggeusza 2:7). – rozdział 16 książka „Miłość Boża”

Oddanie się Bogu i chrzest toruje nam również drogę do korzystania z błogosławieństw raju duchowego. Jest to niezwykłe środowisko duchowe, w którym znajdujemy się razem ze współwyznawcami, zachowując pokój z Bogiem i ze sobą nawzajem (Ps. 29:11; Izaj. 54:13). W świecie na próżno by szukać odpowiednika naszego raju. Jego wyjątkowość wyraźnie widać na zgromadzeniach międzynarodowych, gdy bracia i siostry z licznych grup narodowościowych, językowych i etnicznych spotykają się w atmosferze pokoju, jedności i miłości braterskiej. Strażnica z 15 lutego z roku 2010

W obecnych dniach ostatnich dzieło pozyskiwania uczniów nabiera tempa i jest już prowadzone w przeszło 230 krajach. W ciągu ostatniej dekady z górą 2 700 000 osób — tygodniowo ponad 5000 — postanowiło oddać się Jehowie, by Mu służyć, i usymbolizowało to chrztem.- Strażnica z 15 lutego 2010 roku.

Każdego miesiąca ochrzczonymi Świadkami Jehowy zostaje średnio ponad 20 000 ludzi. – Strażnica z 15 marca 2012 roku

Co tydzień uczniami Chrystusa zostaje przeciętnie jakieś 5000 osób „ze wszystkich języków”! – Strażnica z 1 lipca 2004 roku

Przeciętna liczba ochrzczonych co godzinę – 30 – rocznik na rok 2013 :

 

Najwyższa liczba             Liczba

liczba głosicieli         ochrzczonych

1999 –                              5 912 492        323 439

2000 –                              6 035 564        288 907

2001 –                              6 117 666        263 431

2002 –                              6 304 645        265 469

2003 –                              6 429 351        258 845

2004 –                              6 513 132        262 416

2005 –                              6 613 829        247 631

2006 –                              6 741 444        248 327

2007 –                              6 957 854        298 304

2008 –                             7 124 443         289 678

2009 –                             7 313 173         276 233

2010 –                             7 508 050         294 368

2011 –                             7 659 019         263 131

2012 –                            7 782 346          268 777

2013 –                            7 965 954          277 344

2014 –                            8 201 545          275 581

Ogółem ochrzczonych od roku 1999 – 4 401 911

 

Po dodaniu 4 401 911do liczby głosicieli z roku 1999 – 5912 492= 10 314 403

Najwyższa liczba głosicieli za rok 2014 – 8 201 545 – po odjęciu od 10 314 403 – brakuje 2 000 000 głosicieli. Liczba brakująca będzie większa ponieważ do liczby głosicieli zalicza się też niechrzczonych – patrz poniżej. Przyjmuje się, że 1 % jest zmarłych czyli ok. 100 000.

 

Najwyższa i przeciętna liczba głosicieli. Określenie „głosiciele” obejmuje zarówno ochrzczonych Świadków Jehowy, jak i osoby nieochrzczone, które spełniają wymagania stawiane głosicielom Królestwa. „Najwyższa liczba głosicieli” to najwyższa liczba osób składających sprawozdanie ze służby za którykolwiek miesiąc roku służbowego. Może obejmować spóźnione sprawozdania, nieuwzględnione w poprzednim miesiącu. Dlatego niektórzy głosiciele mogli zostać policzeni podwójnie. Liczba ta jednak nie obejmuje głosicieli, którzy uczestniczyli w służbie, ale zapomnieli złożyć sprawozdanie na czas. Widzimy więc, jak ważne jest, by każdy głosiciel bez zwlekania dostarczał je każdego miesiąca. „Przeciętna liczba głosicieli” to średnia liczba osób składających co miesiąc sprawozdanie ze służby. – Strażnica z 15 sierpnia 2011 roku str 22

Gdzie zatem jest radość z tych nowo ochrzczonych po latach? Czy jest ona tylko w momencie chrztu? Dlaczego brakuje ich w liczbach podanych przez wydawcę. Może ktoś powie to są wykluczeni i ci którzy się zrezygnowali z bycia Świadkami Jehowy. Jeśli tylu wykluczonych, to dlaczego? Przecież jest to podobno najlepszy system wychowawczy który zmienia ludzi. Czy tak jest faktycznie? Należy pamiętać, że niektórzy wracają.  A poza tym czy nie jest temat wstydliwy dla wydawcy, dokonywanie takich analiz? Przecież podobno jest to najlepsza droga życiowa a zatem jak to się dzieje, iż wielu nie ma w tych liczbach. Po za tym ile pracy kosztuje pozyskanie jednego współwyznawcę i czy nie jest to zatem godne analizy.? Problem utraty 2 mln, leży wewnątrz organizacji. Niestety o tym się nie mówi. Wyjaśnienia ogranicza się  do wpływu szatańskiego świata i demonów.

Świadkowie Jehowy uczestnicy i spożywający

 Odkąd pamiętam jedynym sposobem na odróżnienie tzw. „pomazańców” – czyli przyszłych członków rządu w niebie z Jezusem na czele od tzw. „drugich owiec” – czyli ziemskich poddanych tegoż rządu, było zwracanie uwagi, kto podczas Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa obchodzonej corocznie spożywa emblematy czyli chleb i wino. Od kilku lat Ciało Kierownicze Świadków Jehowy rozumiem wskutek niespodziewanego wzrostu liczby spożywających, ma problem jak podejść do nowego zjawiska. Póki co wprowadzono nieczytelne rozgraniczenie: znikli uczestnicy Pamiątki, a pojawili się spożywający. Nieczytelne bo nie wiadomo czym się różni uczestnik od spożywającego? Mało tego do kiedy będzie obchodzona ta uroczystość? Teraz nie jest to już wiadome. Oto jak pisano w Strażnicy z 15 marca 2010 roku na str 24-28, kto powinien spożywać emblematy:

Kto powinien spożywać emblematy?

15 Osoby objęte nowym przymierzem ‛mają śmiałość, jeśli chodzi o drogę wstępu do miejsca świętego’ (odczytaj Hebrajczyków 10:15-20). To one mają „otrzymać królestwo, którym nie można wstrząsnąć” (Hebr. 12:28). Tak więc tylko ci, którzy będą królami i kapłanami u boku Jezusa Chrystusa w niebie, powinni pić z „kielicha” wyobrażającego nowe przymierze. Jego uczestników przyrzeczono w małżeństwo Barankowi (2 Kor. 11:2; Obj. 21:2, 9). Wszyscy inni obecni na dorocznych obchodach Pamiątki są pełnymi szacunku obserwatorami, którzy nie spożywają emblematów.

13 W zrozumieniu tego, że osoby z nadzieją ziemską nie powinny spożywać emblematów podawanych na Pamiątce, pomagają też słowa Pawła skierowane do namaszczonych chrześcijan: „Bo ilekroć jecie ten chleb i pijecie ten kielich, obwieszczacie śmierć Pana, aż on przybędzie” (1 Kor. 11:26). A kiedy Pan przybędzie? Wtedy, gdy przyjdzie zabrać ostatniego członka klasy oblubienicy do swego niebiańskiego domu (Jana 14:2, 3). Doroczne obchodzenie Wieczerzy Pańskiej nie ma więc trwać bez końca. ‛Pozostali z potomstwa niewiasty’ przebywający jeszcze na ziemi będą spożywać ten posiłek do chwili, gdy wszyscy z ich grona otrzymają nagrodę niebiańską (Obj. 12:17). Gdyby prawo do spożywania emblematów przysługiwało osobom, które będą żyć wiecznie na ziemi, wówczas Pamiątkę należałoby obchodzić zawsze.

Po sprawdzeniu okazuje się, że w roczniku np. na rok 1999, 2000, 2001, 2003, 2005 i tak było do roku 2007, wydawca podawał liczbę uczestników Pamiątki;

1999 – 8756 – Liczba uczestników Pamiątki

2000 – 8755 – Liczba uczestników Pamiątki

2001 – 8661– Liczba uczestników Pamiątki

2003 – 8760– Liczba uczestników Pamiątki

2004 – 8565– Liczba uczestników Pamiątki

2005 – 8570– Liczba uczestników Pamiątki

2006 – 8524– Liczba uczestników Pamiątki

2007 –  8758– Liczba uczestników Pamiątki

zmiana – nastąpiło podawanie liczby spożywających emblematy

2008 – 9105-      Liczba spożywających emblematy

2009 –  9986 –    Liczba spożywających emblematy

2010 – 10 857 –  Liczba spożywających emblematy

2011 – 11 202 –   Liczba spożywających emblematy

2012 – 11 824 –  Liczba spożywających emblematy

2013 – 12 604 – Liczba spożywających emblematy

2014 – 13 204 – Liczba spożywających emblematy

2015 –14 121 – Liczba spożywających emblematy

Czy zatem od roku 2008 pojawiała się nowa klasa – spożywający? Jak rozumieć w zaistniałej sytuacji termin do którego będzie obchodzona Pamiątka? W czasie kiedy nastąpiła zmiana dokonana przez wydawcę w roczniku na rok 2008, czyli zmieniono określenie z uczestników Pamiątki na spożywających emblematy, właśnie podano tak w Strażnicy z 15 lipca 2008 roku, interpretując 1 Koryntian 11:26 Jak często śmierć Jezusa ma być upamiętniana i do kiedy?:Cytat: Apostoł chciał zatem powiedzieć, że pomazańcy ‛obwieszczają śmierć Pana’ za każdym razem, gdy co roku w dniu 14 Nisan spożywają emblematy podawane na Pamiątce. Czynią to, „aż on przybędzie”, czyli aż ich przyjmie przez wskrzeszenie do życia w niebiosach”. Gdzie tu jest rozróżnienie spożywający od uczestników? Nie ma. Skoro liczba rośnie tych którzy spożywają, a zdaniem wydawcy nie oznacza to wzrostu liczby uczestników – pomazańców. To jak to rozumieć? Jeśli wcześniej wszyscy spożywający byli traktowani jako uczestnicy Pamiątki, mimo, że liczba ta nie spadała w dół tylko wahała się raz w górę, by ponownie spadać i tak wielokrotnie. Obchodzenie Pamiątki miało dobiec końca kiedy? Cytat: A kiedy Pan (Jezus) przybędzie? Wtedy, gdy przyjdzie zabrać ostatniego członka klasy oblubienicy do swego niebiańskiego domu” Ale liczba ta się nie zmniejsza. Same dylematy ma Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. To wszystko wygląda żenująco i niepoważnie.Wygląda na to jakby komuś sytuacja się wymknęła spod kontroli i nie wie co dalej zrobić.

Świadkowie Jehowy wydają zrewidowaną Biblię

  W roczniku Świadków Jehowy na rok 2015 poinformowano czytelników o wydaniu zrewidowanego przekładu Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata. Ciekawe jest to, że ani słowem nie wspomniano dlaczego wydano nowy zrewidowany przekład Pisma Świętego. Natomiast wydawca podał we wstępie tak: „Jako Świadkowie Jehowy cenimy Biblię bardziej niż jakąkolwiek inną książkę. Regularnie ją analizujemy i dzielimy się z innymi zawartą w niej dobrą nowiną o Królestwie Bożym (Mat 24:14). Dlatego nie szczędzono wysiłków, by zastosować odpowiednie materiały” . I opis wydawcy koncentruję uwagę czytelnika na tym ile to zabiegów wydawca dokonał aby udostępnić czytelnikom trwały i funkcjonalny przekład. Oczywiście takie podejście jest dobre. Powstaje jednak pytanie: Czy trwałość i użycie odpowiednich materiałów jest najważniejsze? Czy daleko ważniejsze jest coś innego? Oto co między innymi na ten temat napisano w roczniku Świadków Jehowy na str 18-22:

                                        Wyjątkowo trwała Biblia

Kiedy bracia z drukarni w Wallkill w stanie Nowy York omawiali swoje plany z prezesem pewnej formy introligatorskiej, ten stwierdził: „Takiej Biblii nie da się wyprodukować”. Następnie dodał: „To smutne, ale w gruncie rzeczy większość Biblii projektuje się tak, aby żeby ładnie wyglądały na stoliku albo na półce, a nie żeby były solidne”. Niektóre wcześniejsze wydania Przekładu Nowego Świata nie były zbyt trwałe. Dlatego bracia, chcąc wyprodukować wytrzymałe Bibie przeznaczone do częstego używania w różnych warunkach klimatycznych, wzięli pod lupę, okładki, keje i metody oprawiania.

Uwzględniając wyniki swoich badań, przygotowali egzemplarze testowe i dali je Świadkom mieszkającym w kilku krajach o skrajnie odmiennym klimacie Po sześciu miesiącach użytkowania Biblie wróciły, wprowadzono poprawki i rozesłano kolejną partię próbną. W sumie przetestowano ponad 1690 egzemplarzy. Niektóre z nich przez przypadek wiele przeszły. Na przykład jeden został przejechany przez samochód, inny przeleżał całą noc na deszczu, a inny w czasie huraganu znalazł się pod wodą. ……. Nowa Biblia jest estetyczna i trwała, ale znacznie wspanialsze jest życiodajne orędzie, które zawiera. Następnego dnia po otrzymaniu pewna siostra z USA napisała: „Dzięki temu nowemu wydaniu Biblia jest dla mnie bardziej zrozumiała”

      Radość czytelników na wiadomość wydania nowej Biblii

Biblia i uśmiech

 

Powstaje na koniec pytanie czy solidny i trwały przekład zapewni, że te słowa staną się rzeczywistością? „doprawdy, celem tego nakazu jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia, i z nieobłudnej wiary. Odstąpiwszy od tych rzeczy, niektórzy zwrócili się ku Czczej gadaninie” – 1 Tymoteusza 1:5,6. Czy też sedno sprawy leży gdzie indziej? Moim zdaniem jest tak jak podaje Apostoł Paweł. Nowe wydanie zapewne będzie pod jakimś względem przydatne. Nie doprowadzi jednak automatycznie do przemiany czytelników w pełnych miłości dla innych.

Kryzys w organizacji Świadków Jehowy

   Wiele wskazuje na to, że organizacja Świadków Jehowy ma problem  z odpowiednią ilością mężczyzn, którzy chcieliby angażować się w działalność poszczególnych zborów (czyli lokalnych skupisk Świadków Jehowy) w różnych miejscowościach. Jest to poważny problem do rozwiązania. Jeśli chodzi o realizację pożądanego kierunku działania przyjętego przez centrum organizacji w USA. Jak z jednej strony „unowocześnić” sposób działania wiernych z wykorzystaniem nowoczesnych zdobyczy techniki jak laptopy, tablety inne nowoczesne środki przekazu, bez odpowiedniej kadry młodych zdolnych mężczyzn? Dlaczego do doszło do takiego stanu? Co wskazuje na te problemy? W Służbie Królestwa na miesiąc marzec 2015 roku napisano tak:

Jeżeli w określone dni /nadzorca służby/ nie może zlecić tego zadania /poprowadzenia zbiórki/ żadnemu starszemu, słudze pomocniczemu ani innemu wykwalifikowanemu bratu, powinien wyznaczyć zdolną, ochrzczoną siostrę”.

Problem jest zauważony przez wydawcę w Strażnicy na miesiąc kwiecień 2015 na str 11 i 12:

Starsi w krajach zamożnych mogą zetknąć się z dodatkowym wyzwaniem: jak zmotywować ochrzczonych mężczyzn po dwudziestce lub trzydziestce do zaangażowania się w działalność zboru. Kiedy zapytaliśmy doświadczonych starszych z 20 krajów zachodnich, dlaczego ich zdaniem część młodych braci unika przyjęcia na siebie przywileju w zborze, najczęściej padała odpowiedź: w okresie dorastania nie byli oni zachęcani by zmierzać do celów duchowych….. W życiu takich młodych osób prawda nigdy nie stała się najważniejsza…… Podobnie ogrodnik może ukierunkować wzrost niektórych roślin przez stopniowe prostowanie ich łodyg, tak ty możesz stopniowo pomóc niektórym braciom dostrzec, że powinni zmienić podejście do przyjmowania przywilejów. Ale jak to zrobić? Poświęć czas na nawiązanie z bratem przyjacielskich relacji….. Mógłbyś go zapytać: „Co obiecałeś Jehowie, gdy mu się oddawałeś?” Spróbuj poruszyć jego serce pytaniami: Co twoim zdaniem czuł Jehowa, kiedy zostałeś ochrzczony? A co czuł Szatan?

Jak widać z powyższych cytatów jest problem z którym mają starsi próbować się uporać Czy przyczyna leży tylko w wychowaniu młodych ludzi w organizacji? Nie zachęcaniu ich do zmierzania do tzw. „celów duchowych”? Czy jest ona znacznie głębsza i poważniejsza? Moim zdaniem jest to tylko bardzo powierzchowne dostrzeganie problemu. Dlaczego? Niech się zastanawiają ci których problem dotyczy.

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy mówi – wykluczenie z miłości

   Wydawca Strażnicy ma poważny problem. Ciągle wraca temat wykluczeń z organizacji Świadków Jehowy. Powracanie do tego tematu przez stałe powtarzanie tych samych stwierdzeń może zastanawiać. Dlaczego tak się dzieje? Ciało Kierownicze utrzymuje, że decyzje o wykluczeniach to przejaw miłości do tych którzy zostali wykluczeni. Nie ma w tym głosu samych wykluczonych. Czy odczuwają tak samo? Zdaniem Ciała Kierowniczego dobrze czynią ci którzy stronią od wykluczonych, bo są posłuszni Bogu i spowodują pozytywną zmianę u nich. Zapragną wrócić. Co będzie jak nie będą chcieli wracać mimo, że nie są znani ze złych uczynków? Strażnica z 15 kwietnia 2015 roku zawiera artykuł na str 29: „Dlaczego wykluczenie świadczy o miłości”:

 „Kiedy usłyszałam ogłoszenie, że mój syn został wykluczony, miałam wrażenie, że zawalił mi się cały świat – wspomina Julian. „Był naszym najstarszym dzieckiem i bardzo zżyliśmy się ze sobą, robiliśmy razem mnóstwo rzeczy. Zawsze świecił przykładem, gdy nagle zaczął zachowywać w sposób nie do przyjęcia. Moja żona często płakała, a ja nie wiedziałem, jak ją pocieszyć. Ciągle zadawaliśmy sobie pytanie, czy jako rodzice nie dopisaliśmy pod jakimś względem”

Skoro wykluczenie kogoś ze zboru chrześcijańskiego powoduje tyle bólu, to dlaczego można powiedzieć, że świadczy o miłości? Jakie są biblijne podstawy takich radykalnych kroków? I dlaczego ktoś zostaje wykluczony?

Należy pamiętać, że w Biblii nie występuje termin wykluczony. Nie ma też podanej żadnej procedury w jaki sposób można kogoś wykluczyć ze zboru chrześcijańskiego? Nie ma mowy o żadnych komitetach sądowniczych. Ten termin został stworzony dla potrzeb organizacji i procedura w jaki sposób do wykluczenia doprowadzić. Co najważniejsze co może być podstawą do wykluczenia?

Czytamy dalej:

Dwa decydujące czynniki

    Do wykluczenia kogoś ze społeczności Świadków Jehowy dochodzi wtedy, gdy jednocześnie wystąpią dwa czynniki. Po pierwsze, ochrzczony Świadek popełni poważny grzech. Po drugie nie okaże za niego skruchy. …..Jehowa…… Na przykład nakazuje wystrzegać się takich poważnych grzechów, jak: niemoralność płciowa, bałwochwalstwo, kradzież, zdzierstwo, morderstwo i spirytyzm. – cytat z 1 Koryntian 6:9,10 wydawca pominął słowa: „niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą” (werset 10). Dlaczego? A w przekładzie Nowego Świata wcale one nie występują. Dlaczego?

Dalej wydawca podaje:

  Na pierwszy rzut oka decyzja o wykluczeniu może się wydawać nieżyczliwa lub nawet drastyczna, zwłaszcza gdy z daną osobą łączą nas bliskie więzy. Niemniej Słowo Jehowy daje nam rozsądne podstawy, by uważać, że taka decyzja świadczy i miłości.

 Korzyści wynikające z wykluczenia

 …….Wykluczenie winowajców przysparza chwały imieniu Jehowy. Ponieważ nosimy imię Jehowy, swoim zachowaniem stawiamy je w określonym świetle…… Czyste, święte postępowanie przynosi chwałę imieniu Bożemu……. Wykluczenie chroni czystość zboru chrześcijańskiego.…. Wykluczenie może skłonić winowajcę do opamiętania……osoby wykluczone ze zboru chrześcijańskiego -ich duchowej rodziny- mogą sobie uświadomić, co straciły. Gorzkie owoce ich grzesznego postępowania oraz miłe wspomnienia z okresu gdy cieszyły się bliską więzią z Jehową i Jego ludem, mogą skłonić takie osoby do opamiętania………. W niejednym wypadku wykluczenie okazuje się dla błądzącego potrzebnym skarceniem. Wspomniany na wstępie syn Julian po jakichś dziecięciu latach uporządkował swoje życie, wrócił do zboru i teraz usługuje jako starszy. Przyznaje: „Gdy zostałem wykluczony, musiałem zmierzyć się konsekwencjami mojego stylu życia. Właśnie takie skorygowanie było mi potrzebne…… Starsi…Kiedy przekazują informację –o wykluczeniu grzesznikowi- mój przypis., życzliwie i jasno wyjaśniają też, co dana osoba powinna zrobić, by mogła zostać przyłączona do zboru…..Członkowie rodziny okazują miłość zborowi i osobie błądzącej. gdy respektują decyzję o wykluczeniu…..Wszyscy w zborze mogą dać wyraz miłości opartej na zasadach, unikają kontaktów i rozmów z wykluczonym. W ten sposób potwierdzają słuszność skorygowania, które Jehowa udzielił mu za pośrednictwem starszych”.

   Wydawca nie podaje za co był wykluczony syn Juliana. Być może faktycznie wykluczenie mu to jakiejś formie pomogło. Tak bywa. Natomiast wydawca myli konsekwentnie jak zawsze wykluczenie z grzechem. Wszystkie wersety które w Biblii mówią o zatwardziałych grzesznikach stosuje do wykluczonych. Wydawca jest niesprawiedliwy w tej sprawie. Nie dziwne, że 1 Koryntian 6:9,10 wydawca pomija słowa: „niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą”. Znam wielu bardzo porządnych ludzi którzy nie chcą być Świadkami Jehowy. Biblia nie mówi o unikaniu kontaktu z wykluczonymi, a z notorycznie łamiącymi prawo Boże. Książka dla starszych na stronie 66 podaje, że powodem wykluczenia może być: Rozmyślne propagowanie nauk sprzecznych z prawdą biblijną nauczaną przez Świadków Jehowy. Odstępstwo w paścieA zatem wydawca podaje bardzo drastyczne postępki aby obrzydzić wykluczonych i przedstawić procedury w organizacji, jako działające w sposób mający cechy dbałości o czystość, porządek i nie tolerowanie niegodziwego postępowania czyli rażących grzechów.

Pomija przy tym wydawca fakt, że wielu odeszło z organizacji lub zostało wykluczonych tylko dlatego, że poglądy głoszone przez Organizację były błędne. Nazwano ich podłymi przeciwnikami prawdy, ludu Bożego i odstępcami. Niesprawiedliwie. Biblia ostrzega „niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą”.

 

Rozjuszyli go świadkowie Jehowy. Wystarczyło, że stali

Gazeta Wyborcza w Białymstoku, dnia 31.12.2014r.

Adrian K. był wulgarny i agresywny wobec osób, które w niczym mu nie zawiniły. Obrzucił obelgami i groźbami świadków Jehowy. Za to białostocki sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata i oddał pod dozór kuratora.

We wtorek (30.12) przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczęła się i zakończyła sprawa o groźby i znieważenie na tle przynależności wyznaniowej.

 

Sędzia Marzenna Roleder zwróciła uwagę na butę siedzącego na ławie oskarżonych młodego człowieka. 21-letni Adrian K. dobrowolnie poddał się karze, uzgodnionej z prokuraturą, ale żadnej skruchy nie okazał. Gdy sąd pytał go, czy zgadza się – oprócz kary więzienia w zawieszeniu – także na dozór kuratora, który trzeba orzec obligatoryjnie w przypadku sprawców młodocianych (czyli takich, którzy w dacie popełnienia czynu nie mieli ukończonych 21 lat, a w dacie orzekania – 24), burknął: – Niech już będzie.

Wyzywał, rozrzucał ulotki, groził pobiciem

Adrian jest mieszkańcem podsokólskiej wsi, nie był wcześniej karany ani notowany. 15 sierpnia 2014 roku jeździł z kolegami po miasteczku. Około godz. 15.30 dostrzegł na ulicy w centrum miejscowości dwoje młodych ludzi. Mieli baner i plik ulotek, zachęcających do poznania ich wyznania. Nikogo nie zaczepiali, po prostu stali spokojnie i czekali, aż ktoś się zainteresuje, by mogli porozmawiać. Z pewnością nie o takie zainteresowanie im chodziło, jakie okazał Adrian K. Zawrócił, wybiegł z samochodu i obrzucił dziewczynę i chłopaka obelgami. Wyzywał ich, kopał baner, wyrwał i porozrzucał ulotki, wrzeszczał, żeby się wynosili, że jak jeszcze raz ich tu zobaczy, to będzie gorzej, to się z nimi policzy. Chłopakowi groził pobiciem, krzyczał, że go znajdzie. W tym czasie dziewczyna przytomnie nagrywała całe zdarzenie telefonem komórkowym.

Sąd będzie go miał na oku

Świadek Jehowy zgłosił sprawę na policję. Adrian K. przyznał się, bo co było robić – nagrane zostało absolutnie wszystko. Wyjaśnień nie złożył, nie wiadomo więc, co spowodowało, że wpadł w szał. Prokuratura oskarżyła go o kierowanie gróźb bezprawnych użycia przemocy wobec pokrzywdzonego, publiczne obrażanie go i znieważanie z powodu jego przynależności wyznaniowej.

Młody mężczyzna dobrowolnie poddał się uzgodnionej karze pół roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i dozorowi kuratora.

– Mam nadzieję, że ta kara go skutecznie zmobilizuje. Sąd będzie oskarżonego pilnować przez trzy lata, za pośrednictwem kuratora. Gdyby nadal nie mógł się pohamować, to sąd karę odwiesi i trafi on do więzienia. A jeśli okaże się, że siłą go wyedukujemy, to będzie to z pożytkiem dla całego społeczeństwa – powiedziała w uzasadnieniu sędzia Roleder.

Oczywiście skandaliczne zachowanie młodego człowieka. Wobec kogokolwiek takie zachowanie jest niedopuszczalne. Świadkowie Jehowy nie narzucali się ze swoimi ulotkami nikomu, a tym bardziej jemu. Dlaczego tak zrobił? Nie wiemy. Wczoraj jeden z nich coś mi chciał zaproponować na ulicy, bardzo grzecznie podziękowałem i poszedłem dalej. Oni w to wierzą, że to jest dobre i tak czynią. Potencjalni ich rozmówcy często nie wierzą w skuteczność i przydatność tejże literatury w swoim życiu.