Ciało Kierownicze Świadków Jehowy domaga się doceniania swojej pracy

   Podam kolejny przykład jak wydawca używa terminów nie występujących w Biblii. W celu czytelników zmobilizowania lub żeby niejako zawstydzić i „zmusić” do określonego działania wydawca działający pod nadzorem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Używa wydawca pewnego słowa. Jakie to słowo? DOCENIANIE lub DOCENIAĆ. Zobaczmy w jakich sytuacjach. Oto przykłady:

Wiedząc, że owa kobieta jest biedną wdową, Jezus dostrzegł prawdziwą wartość jej daru i wyraził się o nim z uznaniem. To samo można powiedzieć o Jehowie (Jana 14:9). Czy nie dodaje ci otuchy świadomość, że niezależnie od swojej sytuacji możesz zyskać łaskę w oczach Boga i Jego Syna, którzy okazują docenianie?” Strażnica z 1 lutego 2007 w artykule: „Jehowa — Bóg okazujący docenianie”

Ceń sprawy duchowe

Niektórzy będą się lekceważąco wypowiadać o sprawach duchowych…… Dawaj odpór takim wpływom. Dalej regularnie spotykaj się z ludźmi, którzy ‛mają wiarę i dobre sumienie’. …… Bądź zajęty w zborze i w służbie kaznodziejskiej. Już w latach szkolnych staraj się od czasu do czasu podejmować pomocniczą służbę pionierską….. Jako człowiek usposobiony duchowo, być może będziesz podejmować decyzje, które innym wydadzą się niezrozumiałe. Na przykład pewien chrześcijanin był utalentowanym muzykiem, ……. Kiedy skończył naukę, zaczął pracować z ojcem, zajmującym się myciem okien, pragnął bowiem osiągnąć cel, który sobie wyznaczył — zostać pełnoczasowym ewangelizatorem. ……. Bądź zdecydowany ‛pamiętać o swym Stwórcy’ w młodości — i przez resztę życia. Jest to jedyny sposób położenia fundamentu pod udaną przyszłość — przyszłość bez końca.”– Strażnica z 1 maja 2004 roku.

Oby każdy z nas coraz bardziej cenił ujmującą osobowość Jehowy. Takie docenianie rozwijamy wtedy, gdy lepiej poznajemy Jego przymioty, rozmyślamy o nich i naśladujemy je we własnym życiu (Efez. 5:1). Jeżeli to robimy, potęgują się w nas uczucia wyrażone przez psalmistę, który śpiewał: „Mnie zaś dobrze jest przybliżać się do Boga” (Ps. 73:28). – Doceniaj lojalność Jehowy i Jego gotowość do przebaczania – Strażnica z 15 czerwca 2013 roku str 21

Słudzy Jehowy mogli spontanicznie okazać płynące z serca głębokie docenianie. Podobnie jest z nami. Zdajemy sobie sprawę, że udział w służbie kaznodziejskiej i obecność na chrześcijańskich zebraniach ….. czy angażujemy się w nie ochoczo i całym sercem? Czy korzystamy z tych możliwości, by wyrazić szczere docenianie za wszystko, co dla nas uczynił Jehowa? Czy chętnie uczestniczymy w nich w takiej mierze, na jaką pozwalają nam warunki? A może widzimy w nich wyłącznie obowiązek? ……Ofiarując dobrowolne datki na poparcie ogólnoświatowej działalności głoszenia o Królestwie, również okazujemy wdzięczność. Szczere docenianie skłania nas do robienia tego regularnie, na przykład przez odkładanie co tydzień pewnej sumy, tak jak to czynili pierwsi chrześcijanie „Okazujcie się wdzięczni” – Strażnica z 1 grudnia 2003 roku.

W roku 2010 otrzymaliśmy dodatkowy materiał pomocny w przysparzaniu chwały Bogu — broszurę Czy życie zostało stworzone? Jej piękne ilustracje i pouczające diagramy przygotowano po to, by rozbudzać w nas docenianie zdolności twórczych Jehowy.” – Strażnica z 15 października 2013 roku.

Człowiek pokorny z całego serca ceni to, co otrzymuje od Boga, w tym pokarm duchowy. Dlatego pilnie studiuje Biblię i z największą chęcią sięga po Strażnicę Przebudźcie się! Wzorem wielu wiernych sług Jehowy może sobie postanowić, że nie odłoży do swojej biblioteczki żadnej nowej publikacji, dopóki z całą się nie zapozna. Gdy okazujemy pokorne docenianie, czytając i studiując literaturę biblijną, rozwijamy się duchowo, a Jehowa może wykorzystywać nas w swym dziele w jeszcze pełniejszej mierze……” Strażnica z 15 listopada 2012 roku str 18

Wykorzystujmy więc to, co mamy, w służbie dla Boga, by odszukać szczere osoby i pomóc im rozwinąć takie cenne przymioty, jak posłuszeństwo, wiara i docenianie. Dzięki temu będą mogli ‛skosztować i zobaczyć, że Jehowa jest dobry’, a my zaznamy wielkiej radości….. „Błogosławieństwo Jehowy — oto, co wzbogaca”- Strażnica z 1 listopada 2001 roku str 30.

Wczoraj wieczorem przeczytałam ….. Zaniosłam je do pracy, co zaowocowało świetną rozmową z szefem, który jest lekarzem. Podane przykłady naprawdę pobudzają do myślenia i pogłębiają docenianie. Dziękuję za czas, wysiłek i przemyślenie, które z pewnością były niezbędne do przygotowania każdego artykułu. Od naszych Czytelników” – Przebudźcie się z 22 maja 2001 roku.

Niech docenianie przebija z twoich komentarzy na chrześcijańskich zebraniach i uwidacznia się, gdy pełnisz służbę kaznodziejską. Teraz i po wieczne czasy ‛dzięki składaj Jehowie, bo jest dobry’. Myśl przewodnia na rok 2015” – Codzienne badanie Pism — 2015 str 3,4

100 lat rządów Królestwa — jak to na ciebie wpływa?

Analiza tego materiału pogłębi w nas docenianie wszystkiego, czego Królestwo Mesjańskie dokonało w ciągu pierwszych 100 lat swego istnienia. Zostaniemy zachęceni do pozostawania lojalnymi poddanymi tego Królestwa i gruntownego rozważenia myśli przewodniej na rok 2014”.Spis treści z 15 stycznia 2014 roku. str 1.2

Tych kilka przykładów ukazuje co i jak wydawca zaleca doceniać. W języku potocznym i będącym w obiegu wśród wiernych w tej organizacji, zachowanie nie licujące z treścią podaną wyżej nie przystoi Świadkowi Jehowy i może stać się powodem wizyt starszych. W których mogą starać się ustalić co jest powodem braku doceniania z jego strony? Jeśli się okaże, że np. spowodowane jest to czytaniem odstępczej literatury lub kontaktami z byłymi Świadkami Jehowy, mogą zostać podjęte bardziej stanowcze kroki z wykluczeniem włącznie.

A co sama Biblia mówi o docenianiu? Przekład Nowego Świata (1997) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament. Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: docenianie.

Co znaczy słowo „doceniać”: docenić — doceniać «uznać wartość, znaczenie czegoś, pozytywnie ocenić kogoś, coś»”Słownik Języka Polskiego. Zatem czy pokorny człowiek domaga się wymusza docenianie tego co robi? Zdecydowanie nie. Co najwyżej jest mu przykro. A tu wydawca „wymusza” i do tego używa terminu który w przekładzie Biblii wydanej przez niego nie występuje. To nie wymaga dalszego komentarza.

Sprzeczny stosunek Świadków Jehowy do swoich obiektów

   Znów mamy kolejną sprzeczność w tym jaki stosunek jest prezentowany oficjalnie w publikacjach Towarzystwa Strażnica, do miejsc w których wierni w organizacji Świadków Jehowy zbierają się w celu wielbienia Jehowy, a praktyką. Wydawca Strażnicy usiłuje uzmysłowić czytelnikom jak są ważne Sale Królestwa w życiu wiernych w tej organizacji. Jednocześnie jak podałem wcześniej obiekty wznoszone na cele religijne, są później sprzedawane na inne cele przez kierownictwo organizacji. Wydawca zaprzecza sobie kiedy stwierdza w poniższym artykule: „Sala Królestwa to budynek poświęcony Jehowie” a później nabywca używa je do zupełnie innych celów. Obszerne fragment artykułu z 15 lipca 2015 roku pod tytułem: „To jest nasze miejsce wielbienia Boga”

 

JUŻ od najdawniejszych czasów słudzy Boży mieli miejsca służące czystemu wielbieniu.….. A pierwsi chrześcijanie spotykali się w domach należących do członków zboru …. Obecnie lud Jehowy uczy się i wielbi Boga w dziesiątkach tysięcy Sal Królestwa na całym świecie.

2 Jezus tak bardzo cenił i kochał świątynię jerozolimską, że jeden z ewangelistów odniósł do niego prorocze słowa: „Gorliwość o twój dom mnie pożarła”…….. Co prawda żadnej Sali Królestwa nie możemy nazwać „domem Jehowy”……… należy (jednak- mój dopisek) wykorzystywać współczesne miejsca wielbienia Boga i odnosić się do nich z szacunkiem. W trakcie omawiania tego artykułu rozważymy kilka takich zasad i zastanowimy się, jak powinny one wpływać na nasze podejście do Sal Królestwa oraz do ich finansowania i konserwacji 

OKAZYWANIE SZACUNKU PRAWDZIWEMU WIELBIENIU

3 Sala Królestwa jest lokalnym ośrodkiem czystego wielbienia.…… tu otrzymujemy niezbędne wskazówki i duchowe pokrzepienie za pośrednictwem Jego organizacji. Wszyscy, którzy uczęszczają na zebrania, w gruncie rzeczy odpowiadają na zaproszenie Jehowy i Jego Syna. Chociaż Jehowa stale nas zachęca, byśmy ‛spożywali z Jego stołu’, nigdy nie powinniśmy traktować tego zaproszenia jako czegoś oczywistego ……….

5Należytego szacunku powinniśmy dowodzić swoim nastawieniem do Sali Królestwa — zarówno do samego budynku, jak i do odbywających się w nim zajęć duchowych. Nasze podejście do tej sprawy jest ściśle związane z tym, jak traktujemy imię Boże, które zazwyczaj widnieje na Sali Królestwa

6 Szacunek, z jakim odnosimy się do naszych miejsc wielbienia, często zauważają osoby postronne.

.Nasze zachowanie mogłoby świadczyć o braku szacunku dla Boga (zobacz akapity 7 i 8)

7.Respekt wobec Boga, który zaprasza nas na chrześcijańskie zebrania, powinien się uwidaczniać w naszym wyglądzie i zachowaniu……… Oczywiście Jehowa pragnie, by na zebraniach Jego słudzy i inni ludzie czuli się dobrze. Z drugiej strony obecni nie chcieliby umniejszać wagi tych spotkań zbyt swobodnym ubiorem lub na przykład esemesowaniem, rozmawianiem w trakcie programu czy jedzeniem i piciem. Rodzice powinni uczyć swoje dzieci, aby rozumiały, że Sala Królestwa to nie miejsce na bieganie ani zabawę.

8 Oburzony Jezus wyrzucił ze świątyni tych, którzy prowadzili w niej handel (Jana 2:13-17). Nasze Sale Królestwa również służą jako miejsca czystego wielbienia i odbierania pouczeń duchowych. …. wszelkie sprawy zawodowe,…….., należy załatwiać gdzie indziej (por. Nehem. 13:7, 8).

BUDOWANIE I FINANSOWANIE SAL KRÓLESTWA

9 Organizacja Jehowy nie szczędzi starań, by pomagać we wznoszeniu i finansowaniu skromnych Sal Królestwa. Ich projektowaniem, budowaniem i modernizowaniem zajmują się niepłatni ochotnicy. Jakie przynosi to rezultaty? Od 1 listopada 1999 roku wybudowano na całym świecie ponad 28 000 pięknych miejsc czystego wielbienia. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 15 lat każdego dnia powstawało przeciętnie pięć Sal Królestwa.

10 Podejmuje się wysiłki, żeby wspierać budowę Sal Królestwa tam, gdzie ich brakuje. To życzliwe postanowienie opiera się na biblijnej zasadzie, w myśl której nadmiar jednych może zrekompensować niedostatek drugich, „by nastąpiło wyrównanie” (odczytaj 2 Koryntian 8:13-15). Dzięki temu piękne miejsca czystego wielbienia zapewniono zborom, których w przeciwnym razie nie byłoby stać na własną Salę Królestwa.

11…… Jest to dzieło Jehowy, bo gdy tylko powstają nowe Sale Królestwa, bardzo często napływają do nich szczerzy ludzie, którzy pragną bliżej poznać naszego kochającego Stwórcę (Ps. 127:1).

12 Wielu braciom i siostrom ogromną radość sprawia udział we wznoszeniu Sal Królestwa. Ale niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie pomagać bezpośrednio w pracach budowlanych, czy nie, wszyscy możemy mieć przywilej je wspierać naszymi datkami. Gorliwość w czystym wielbieniu skłaniała sług Bożych do finansowania teokratycznych przedsięwzięć w czasach biblijnych i tak samo dzieje się w dobie obecnej — ku chwale Jehowy (Wyjścia 25:2; 2 Kor. 9:7).

SPRZĄTANIE SALI KRÓLESTWA

13 Po wybudowaniu Sali Królestwa trzeba dbać, żeby była ona czysta i schludna i w ten sposób odzwierciedlała przymioty oraz osobowość Boga, któremu oddajemy cześć — Boga porządku …. A zatem jeśli ktoś chce zyskać uznanie Jehowy, musi też przestrzegać należytej higieny.

14 Zgodnie z tymi zasadami powinniśmy bez skrępowania zapraszać zainteresowanych  na nasze zebrania, mając pewność, że stan Sali licuje z głoszoną przez nas dobrą nowiną. …….

15 Ludzie mają różne podejście do czystości………. Jednak bez względu na mentalność czy lokalne warunki Sala Królestwa powinna być wzorowo utrzymana, ponieważ widnieje na niej imię Jehowy i służy ona czystemu wielbieniu .

16 Sprzątanie Sali Królestwa nie może być kwestią przypadku. Żeby miejsce to utrzymać w odpowiednim stanie, każde grono starszych powinno zadbać o plan sprzątania oraz o wystarczającą ilość środków czystości i sprzęt……….Wszyscy członkowie zboru mają przywilej współdziałać w tym zakresie.

17 Słudzy Jehowy dokładają też usilnych starań, by utrzymywać swoje miejsca wielbienia w dobrym stanie, dokonując potrzebnych napraw. ……..

18 Ze sprawozdań Biur Oddziałów wynika, że w niektórych krajach ludzie z reguły nie przywiązują wagi do konserwacji budynków lub urządzeń. ……Gdyby jednak zaniedbywano konserwację Sali Królestwa, doprowadziłoby to do przedwczesnego pogorszenia stanu budynku i nie byłoby dobrym świadectwem dla okolicznych mieszkańców……

Nie należy zaniedbywać sprzątania i konserwacji Sali Królestwa (zobacz akapity 16 i 18)

Jakie masz postanowienie dotyczące obiektów służących czystemu wielbieniu?

19 Sala Królestwa to budynek poświęcony Jehowie. Dlatego nie można twierdzić, że stanowi ona własność jakiejś osoby czy zboru, niezależnie od obowiązujących rozwiązań prawnych,……. powinniśmy w pełni ze sobą współpracować, żeby obiekt ten spełniał cel, dla którego został zbudowany. Wszyscy w zborze mogą się do tego przyczynić, okazując stosowny szacunek naszym miejscom wielbienia, składając datki na budowę nowych Sal Królestwa oraz ochoczo poświęcając czas i siły na sprzątanie i konserwację już istniejących. Gdy tak robimy, wzorem Jezusa okazujemy gorliwość o miejsce wielbienia Jehowy..

   Zadziwiający jest fakt, że z jednej strony wydawca twierdzi, że Sale Królestwa to miejsca gdzie oddaje się cześć Jehowie. Co z tego wynika? Należy je traktować odpowiednio do rangi jaką spełniają w życiu Świadków Jehowy. Oznacza to z jednej pełny szacunek dla tych obiektów, dbałość o czystość, porządek, odpowiedni stan techniczny. Nawet uczono w publikacjach, że owe obiekty przetrwają Armagedon. Widać jak wydawca udziela czytelnikom wielu pouczeń na temat traktowania Sal Królestwa. Swego czasu bardzo dużo wydawca poświęcał uwagi sprawnej budowie tych obiektów dowodząc w ten sposób jak organizacja się dynamicznie rozwija. Z entuzjazmem pisano o zdarzeniach z których wynikało, że tak się dzieje wyłącznie w dzięki czystemu wielbieniu praktykowanemu w czystej organizacji Bożej. Podczas gdy inne religie mają problemy, kościoły są sprzedawane i przeznaczane na inne cele – po za religijne,  z uwagi na brak wiernych. Teraz podobne sytuacje mają miejsce u Świadków Jehowy ale wydawca o tym nie informuje czytelników. Dlaczego?

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zapowiada ekscytujące wydarzenia

Zobaczmy jakie dziwne konstrukcje słowne jest zmuszony tworzyć wydawca aby jakoś poradzić sobie ze spójnością nauczania. Strażnica z 15 lipca 2015 roku w artykule „Zbliża się wasze wyzwolenie”! Wydawca nie jasno tłumaczy, stąd nie wiadomo właściwie to czyje wyzwolenie (zbawienie)  się zbliża? Oto treść od akapitu 11-18 z niewielkimi cieciami:

Analizując to, co ma się rozegrać, musimy pamiętać, że Słowo Boże nie podaje dokładnego porządku wydarzeń. Niektóre z nich najwyraźniej się na siebie nałożą. W proroctwie dotyczącym zakończenia tego systemu rzeczy Jezus powiedział: „Będą też znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręczenie narodów  ……. I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą oraz wielką chwałą”.. Czy w ramach urzeczywistnienia się tej zapowiedzi pojawią się na literalnym niebie jakieś przerażające znaki i zjawiska? Czas pokaże. Jednak owe znaki, niezależnie od ich rodzaju, wzbudzą wśród wrogów Boga popłoch i przerażenie. Będziemy mieć pozytywne nastawienie, pewni swego wyzwolenia! (Zobacz akapity 12 i 13)

12 Do czego dojdzie, gdy Jezus przybędzie „z mocą oraz wielką chwałą”? Nastanie pora, by nagrodzić tych, którzy okażą się wierni, oraz ukarać niewiernych…….. „będą przed nim zebrane wszystkie narody, i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz. I postawi owce po swej prawicy, ale kozy po swej lewicy” (Mat. 25:31-33). Jak zostaną osądzone obie grupy? Przypowieść ta kończy się słowami: „Ci [kozy] odejdą w wieczne odcięcie, prawi (mój przypis- dlaczego tu nie ma owce tylko zwrot prawi?) zaś do życia wiecznego” (Mat. 25:46).

13 Jak kozy zareagują na wieść o czekającym je „wiecznym odcięciu”? „Będą się uderzać, lamentując” …….. A jak zareagują wtedy bracia Chrystusa oraz ich wierni towarzysze? (Proszę zauważyć a kim są ci towarzysze? Owcami czy kozami? ) Pokładając bezgraniczną wiarę w Jehowie Bogu i Jego Synu, Jezusie Chrystusie, usłuchają polecenia: „Gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się (kto ma się wyprostować bracia Chrystusa czy towarzysze?) i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze wyzwolenie” (Łuk. 21:28). Rzeczywiście będziemy mieć pozytywne nastawienie, pewni swego wyzwolenia.

 ‛BĘDĄ ŚWIECIĆ JASNO W KRÓLESTWIE’

14 Co się stanie, gdy Gog z Magog zaatakuje lud Boży? Zarówno Mateusz, jak i Marek opisują to samo wydarzenie: „[Syn człowieczy] pośle (…) aniołów i zbierze swych wybranych od czterech wiatrów, od krańca ziemi do krańca nieba”. To dzieło zbierania nie odnosi się ani do początkowego zgromadzania pomazańców (skąd to wiadomo, że pomazańców czyli 144 000?) , ani do ostatecznego opieczętowania ich ostatka. Owo opieczętowanie będzie miało miejsce przed wybuchem wielkiego ucisku (Obj. 7:1-4). O jakim więc zbieraniu mówił Jezus? Chodzi o czas, kiedy pozostali ze 144 000 otrzymają nagrodę

niebiańską. Stanie się to w którymś momencie po tym, jak Gog z Magog przypuści atak (Ezech. 38:11). Spełnią się wtedy słowa Jezusa: „W owym czasie prawi będą świecić jasno jak słońce w królestwie ich Ojca” (Mat. 13:43). (zobaczmy wcześniej napisano, że będzie podział na kozy i prawych – bez owiec /akapit 12/, a teraz wiadomo, że prawi to są pomazańcy)

15 Czy to znaczy, że nastąpi „pochwycenie” pomazańców? ………Ale z Biblii wyraźnie wynika, że „znak Syna Człowieczego” pojawi się na niebie i że Jezus przyjdzie „na obłokach nieba”. Oba te wyrażenia wskazują na niewidzialność.  Poza tym „ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego”. Dlatego ci, którzy zostaną zabrani do nieba, najpierw będą musieli być „przemienieni, w jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby” (odczytaj 1 Koryntian 15:50-53).. Chociaż więc ze względu na niewłaściwe skojarzenia nie używamy tutaj słowa „pochwycenie”, to możemy powiedzieć, że pozostali wierni pomazańcy będą zebrani w jednej chwili.

16 Kiedy całe grono 144 000 znajdzie się w niebie…….. Ale zanim do nich dojdzie, rozegra się coś jeszcze. Tuż przed tym, jak ostatek 144 000 zostanie zabrany do nieba, Gog zaatakuje lud Boży ….Jaką  reakcję to wywoła? Na ziemi słudzy Boży będą się wydawać bezbronni. ……wszyscy pomazańcy znajdą się w niebie, tak powiedziano o wrogach ludu Bożego: „Ci stoczą bitwę z Barankiem, ale Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Panem panów i Królem królów. Zwyciężą też ci, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni”. Jezus razem z gronem 144 000 swych współwładców przebywających już w niebie pośpieszy na pomoc sługom Bożym na ziemi.

17 W rezultacie dojdzie do wojny Armagedonu, która wywyższy święte imię Jehowy…. Wówczas wszyscy przyrównani do kóz „odejdą w wieczne odcięcie”. Ziemia zostanie ostatecznie oczyszczona z wszelkiej niegodziwości, a wielka rzesza (Kim jest wieka rzesza? To są owce czy nie?} przejdzie przez końcową część wielkiego ucisku.

18 Przed nami ekscytujące wydarzenia. Co więc już teraz powinien robić każdy z nas? …… Bądźmy zatem zdecydowani zachowywać czystość duchową i popierać Króla Pokoju.

Same problemy ma wydawca z interpretacją. Dlaczego? Ponieważ wydawca utrzymuje, że są dwie nadzieje życia wiecznego,  na ziemi dla wielkiej rzeszy i w niebie dla 144 000.  A Jezus wymienił, co prawda dwa rodzaje ale nie nadziei a uczynił podział na owce i kozy (kozły). Nic nie powiedział o zbawieniu prawych ani o tym, że bracia jego będą mieli jakichś towarzyszy. Nic o takich osobach jak „towarzysze” nie wspomniał, a więc jak wytłumaczyć ten problem. Wydawca powołuje nową klasę „prawych”, z nie wiadomo czy z nadzieję ziemską, czy niebiańską. Choć moim zdaniem chodzi o 144 000 ale nie chce wydawca ich tak do końca określić, wskazać palcem o kogo chodzi. Przecież kogoś czekają ekscytujące wydarzenia. Kogo? Prawych? Owce ale jakie? Towarzyszy? Same pytania bez odpowiedzi po analizie pokarmu na czas słuszny.

Strażnica zapowiada, że Świadkowie będą ogłaszać zagładę świata Szatana

  Powraca po 33 latach temat związany z zakończeniem głoszenia dobrej nowiny przez Świadków Jehowy. Kiedy się ono zakończy i co wtedy nastąpi? Argumentacja wydawcy jest oparta na między innymi Objawieniu 16 rozdziale a 21 wersecie: „I wielki grad, którego każda bryła ważyła około talentu, spadł z nieba na ludzi, a ludzie bluźnili, Bogu z powodu plagi grad ponieważ była to plaga nadzwyczaj wielka”. – w Strażnicy z 15 lutego 2009 roku tak go tłumaczono: „W miarę zbliżania się końca tego szatańskiego systemu rzeczy obwieszczanie wydanych na niego wyroków Jehowy może też przybrać formę nadzwyczaj dobitnych wypowiedzi, co zapewne wyobrażają bryły gradu. Mimo to większość ludzi będzie nadal bluźniła przeciwko Bogu”.

W Strażnicy z 2008 roku w artykule „Służba od domu do domu — dlaczego jest dziś tak ważna?” – napisano tak: „Czas pokaże, jaką rolę w rozgłaszaniu tych kulminacyjnych wyroków odegra służba od domu do domu. Możemy jednak być pewni, że przed końcem „wielkiego ucisku” imię Jehowy zostanie rozsławione na niespotykaną wcześniej skalę”.

W Strażnicy nr 9, tom CII z roku 1982 na str 19 pisano tak: „Zbliżając się teraz do epokowego przełomu, możemy spodziewać się podobnego rozwoju naszej działalności głoszenia. Zanim skończy się „wielki ucisk”, z całą pewnością ujrzymy największe w dziejach świadectwo na rzecz imienia Bożego i Królestwa. A chociaż dzisiaj świadectwo to obejmuje jeszcze zaproszenie do organizacji Jehowy w celu zapewnienia sobie wybawienia, nadejdzie czas, gdy orędzie przybierze ostrzejszy ton, jak gromki „okrzyk wojenny”. Księga Objawienia 16:21 zapowiada:” Jakie były skutki wówczas tejże interpretacji i owego „okrzyku wojennego” mający dłuższy staż w organizacji Świadków Jehowy wiedzą a nowi mogą ich zapytać? Nie sposób tu wszystko opisywać.

W Strażnicy z 15 lipca 2015 roku wprowadzone zostały pewne zmiany w stosunku do roku 1982, na stronie od 15-17 napisano tak:

Kiedy się zacznie wielki ucisk? Odpowiedzi udziela Księga Objawienia, opisując zniszczenie „Babilonu Wielkiego”. (Obj 17:5-7). Całą religię fałszywą słusznie przyrównano do prostytutki. Duchowni uprawiają nierząd z przywódcami tego świata. Zamiast popierać Jezusa i jego Królestwo, udzielają poparcia człowieczym władcom i łamią zasady Boże, byle tylko zyskać wpływy polityczne. Swoją postawą całkowicie się różnią od czystych, przyrównanych do dziewicy pomazańców Bożych Czy należy zatem sadzić, że zagłada religii wchodzących w skład Babilonu Wielkiego pociągnie ze sobą śmierć wszystkich ich byłych członków? Raczej nie…..

Wygląda na to, że niektórzy duchowni porzucą swoją religię i wyprą się przynależności do niej….. Dzięki temu „wybrani”, czyli namaszczeni duchem chrześcijanie, mogli uciec z miasta i jego okolic Podobnie początkowa część przyszłego wielkiego ucisku będzie ‚skrócona’ ze względu na „wybranych”. Bóg nie pozwoli politycznym „dziesięciu rogom” zgładzić Jego ludu. Nastanie wtedy chwila wytchnienia. Co się wydarzy po zagładzie fałszywych organizacji religijnych?……. nie możemy się spodziewać, że gdy zawierucha wielkiego ucisku na chwilę przycichnie, mnóstwo ludzi uwierzy……

Nie będzie to pora na głoszenie „dobrej nowiny o królestwie”. Ten czas już wtedy minie. Nastała pora aby ‚nadszedł koniec’. Słudzy Boży będą rozgłaszać dobitne sądownicze orędzie, które może obejmować obwieszczenie, że niegodziwy świat Szatana czeka zagłada. W Biblii orędzie to przyrównano to gradu: „Wielki grad, każdego bryła ważyła około talentu  (Wspomniane w Objawieniu 16:21 symboliczne bryły gradu miały wagę ok. talentu  (w systemie greckim: 20,4 kg), stanowiłyby więc iście niszczycielską plagę – „Wnikliwe” str 923.), spadł z nieba na ludzi, a ludzie bluźnili Bogu, ponieważ była to plaga nadzwyczaj wielka” (Obj. 16:21)…….Narody tego nie zniosą. Postanowią zaatakować pomazańców Jehowy oraz ich współtowarzyszy”.

Jak widać w trochę zmienionej formie powraca zapowiedź dotycząca zmiany charakteru działalności głoszenia przez Świadków Jehowy. To nic innego jak zapowiedź „prorocza” Towarzystwa Strażnica. Poprzednia się nie spełniła, jak wiele innych. Grad miał już spaść z nieba w latach osiemdziesiątych. W jaki sposób ma to się odbywać obecnie? Zuchwalstwo w przecenianiu swojej roli przez wydawcę jest niebywałe. Bóg ma wykonać to co wydawca mu narzuca.

Wg Strażnicy Świadkowie Jehowy już żyją w raju

   Powiem tak, że charakterystyczną cechą cały czas wpajaną wiernym w organizacji Świadków Jehowy jest stałe przedstawianie im, że powinni być niezwykle szczęśliwi. Dlaczego? Ponieważ zdaniem wydawcy są w wyjątkowej, niepowtarzalnej organizacji. Co jest w niej niezwykłego? Żyją wierni już dziś w raju. Nie wiem czy wydawca jest o tym przekonany ale bardzo mu zależy aby poszczególni Świadkowie Jehowy w to wierzyli i tak to odczuwali. Obecnie mają być świadomi, że obecny raj zwanym duchowym jest takim przedsmakiem tego co ich czeka w raju na ziemi. Jak się w nim znaleźć? Dziś trzeba korzystać z raju duchowego, cenić go, pielęgnować, rozwijać. Jak? O tym czym on jest i jak z niego czerpać zadowolenie w najnowszej Strażnicy do analizy na wspólnych zebraniach wiernych. Oto fragmenty ze Strażnicy z 15 lipca 2915 roku w artykule: „Rozszerzajmy granice raju duchowego” na str od 7-11:

 

   „Rozpoznanie tych którzy usługują w duchowej świątyni

 

 1. Od powstania zboru chrześcijańskiego nie minął wiek, a zaczęło się rozwijać przepowiedziane odstępstwo. W późniejszych czasach coraz trudniej było rozpoznać, kto naprawdę służy Bogu w Jego duchowej świątyni. Dopiero po upływie kilkunastu stuleci nastała pora, by Jehowa wyjaśnił tę sprawę za pośrednictwem nowo intronizowanego króla Jezusa Chrystusa.

 2. W roku 1919 można było wyraźnie dostrzec, kto cieszy się uznaniem Jehowy i pełni służbę w Jego duchowej świątyni. Osoby te zostały oczyszczone pod względem duchowym, by ich służba zyskała jeszcze większe uznanie w oczach Boga. W ograniczonym zakresie zaczęło się spełniać to, co przed wiekami ujrzał w wizji apostoł Paweł.

 3. Swoją nadprzyrodzoną wizję Paweł opisał w Liście 2 Koryntian 12:1-4 (odczytaj) – oto treść: ‚Muszę się chlubić. Nie jest to pożyteczne; przejdę jednak do nadprzyrodzonych wizji i objawień Pana. Znam człowieka w jedności z Chrystusem, który czternaście lat temu – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem; Bóg to wie – został jako taki porwany do trzeciego nieba. Tak, znam takiego człowieka – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie – i wiem, Że został porwany do raju i usłyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić. To co w niej zobaczył nazwał objawieniem.’ Wizja ta odnosiła się do przyszłości, a nie do czegoś co istniało w jego oczach. Czym był „raj”, który apostoł ujrzał, „porwany do trzeciego nieba”? Ma on wymiar literalny, duchowy oraz niebiański, przy czym wszystkie te aspekty urzeczywistnią się w przyszłości. Skąd taki wniosek? Otóż raj duchowy może dotyczyć literalnego raju, który ma nadejść. Może też oznaczać raj duchowy, którego w pełni zaznamy w nowym świecie. Poza tym może odnosić do „raju Bożego”, czyli wspaniałych warunków w dziedzinie niebiańskiej, w której przebywa Jehowa.

 4. Dlaczego jednak Paweł powiedział, że „usłyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić”? Nie była pora, by szczegółowo wyjaśniał cudowne rzeczy, jakie ujrzał w tej wizji. Ale obecnie możemy mówić o błogosławieństwach widocznych już wśród ludu Bożego.

 5. Wyraźnie „raj duchowy” stanowi element naszego teokratycznego słownictwa. Opisując wyjątkowe środowisko duchowe, w którym możemy się cieszyć się pokojem z Bogiem i naszymi braćmi. Rzecz jasna „raj duchowy” to nie to samo, co „świątynia duchowa”. To drugie określenie oznacza powołaną przez Boga strukturą, dotyczącą czystego wielbienia. Z kolei raj duchowy pomaga jednoznacznie ustalić, kto cieszy się uznaniem Boga i w naszych czasach służy Mu w Jego duchowej świątyni.

 6. Jakże zachwyca świadomość, że od 1919 roku Jehowa pozwala niedoskonałym ludziom współpracować z nim w pielęgnowaniu, umacnianiu i rozszerzaniu raju duchowego na ziemi. Czy widzisz siebie w tej wspaniałej pracy? Czy nie czujesz się zachęcony, by dalej współdziałać z Jehową w przysparzaniu chwały ‚miejsca Jego stóp’?

 7. Niezależnie od tego, jak długo jesteśmy w prawdzie, powinniśmy mówić innym i organizacji Jehowy. Istnienie raju duchowego w tym niegodziwym zepsutym i pozbawionym miłości świecie jest nowożytnym cudem. ….

  We wszystkich …zmianach wyraźnie widać rękę Jehowy. Stopniowo upiększa swoją organizację i raj duchowy, w którym przebywamy.

  ..Jakże miło jest Jehowie i Jezusowi obserwować nasz obecny piękny raj duchowy. Zadowolenie, które nam daje jego upiększenie, to zaledwie przedsmak radości, jakiej zaznamy, przeobrażając ziemię w literalny raj.”

 

Powyższe obszerne fragmenty ze Strażnicy ukazują jakimi sposobami wydawca chce ukazać czytelnikom wartość przynależności do organizacji w której są Świadkowie Jehowy. Warto postawić sobie pytanie, dotyczy to wiernych czytelników Strażnicy, czy odczuwają to tak jak im przedstawia „raj duchowy” wydawca. Moim zdaniem wielu z nich chce wierzyć, że ów raj istnieje. Jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości to o nich nie mówią, bo patrząc na innych, mogą wierzyć, że tak jest. Może tak jest wygodniej, nie mówić o braku takiego przekonania. Wydawca sam ma problem w dokładnym określeniu czym jest faktycznie ów raj duchowy? Lepiej moim zdaniem u wydawcy aby czytelnicy żyli z taką świadomością bez wnikliwej analizy. Jest ten cud – „raju duchowego” czy też go nie ma? Obawiam się, że czasami niektórzy wolą się po latach spędzonych w organizacji wolą się nie przyznawać, że go nie odczuwają i nie widzą. Dlaczego? Wydawca podaje: Jakże miło jest Jehowie i Jezusowi obserwować nasz obecny piękny raj duchowy.”

 

 

U Świadków Jehowy o ściganiu przestępstw

  

   Świadkowie Jehowy szczycą się tym, że funkcjonuje wśród nich praktyka wykluczania osób które uporczywie naruszają prawo Boże. Warto przybliżyć jak w praktyce ona wygląda i czy jest skuteczna w eliminowaniu niewłaściwych postaw jak mogłoby to wyglądać tylko z ich opowiadań lub nawet ze sporadycznych kontaktów. W skrócie aby ktoś od nich został wykluczony: „ze społeczności Świadków Jehowy dochodzi wtedy, gdy jednocześnie wystąpią dwa czynniki. Po pierwsze, ochrzczony Świadek popełni poważny grzech. Po drugie, nie okaże za niego skruchy”. – Strażnica z 15 kwietnia 2015 roku.

Oba czynniki są jak się często w praktyce okazuje są bardzo trudne do ustalenia. Dlaczego? Po pierwsze w jaki sposób ma być stwierdzone, że Świadek Jehowy popełnił poważny grzech? Po drugie w jaki sposób następuje stwierdzenie, że jest skrucha lub nie ma? Oba czynniki są bardzo często mylnie rozpoznawane. Skupię się na pierwszym czynniku. Ciało Kierownicze Świadków Jehowy jako organ wydający wytyczne w sprawach dotyczących działania ich organizacji podał wiele na łamach wydawnictwa Towarzystwa Strażnica zaleceń (czyt nakazów) w tej kwestii. Wymienię niektóre z nich:

W zborze chrześcijańskim. Chociaż zbór chrześcijański nie ma świeckich uprawnień sądowniczych, może podejmować działania wobec swych członków, którzy zachowują się nieporządnie i potrzebują skarcenia duchowego, a nawet wykluczyć ich ze społeczności. Dlatego apostoł Paweł napisał, że „tych wewnątrz” organizacji powinni sądzić przedstawiciele zboru, czyli jego nadzorcy (1Ko 5:12, 13). Zarówno Paweł, jak i Piotr podkreślili w swych listach do współchrześcijan, że starsi mają bacznie obserwować stan duchowy zboru oraz wspierać i upominać każdego, kto postępuje niemądrze lub niewłaściwie (2Tm 4:2; 1Pt 5:1, 2; por. Gal 6:1). Człowieka, który wywołuje podziały albo popiera sekty, najpierw ostrzega się raz i drugi, a dopiero potem można poczynić dalsze kroki (Tyt 3:10, 11). Zatwardziałych grzeszników należy usunąć, wykluczyć ze zboru. Ta forma skarcenia ma im uświadomić, że ich grzeszne postępowanie nie może być tolerowane (1Tm 1:20). Paweł polecił, by tego rodzaju sprawy rozpatrywali mężczyźni, którym powierzono w zborze odpowiedzialną rolę sędziów (1Ko 5:1-5; 6:1-5). Oskarżenie mogą przyjąć tylko wtedy, gdy jest dwóch lub trzech świadków. Następnie mają rozważyć dowody „bez uprzedzenia, nie czyniąc nic z nieprzychylnym nastawieniem” (1Tm 5:19, 21). – Wnikliwe badanie pism str 694-696

Oskarżenie można przyjąć tylko wtedy, gdy jest dwóch lub trzech świadków. To jest poważny problem rzutujący często w praktyce na nieskuteczność procedur obowiązujących w organizacji Świadków Jehowy. Wiadomo jest z życia, że kiedy dochodzi do np. niewierności małżeńskiej lub gwałtu, to uczestnicy przecież „dbają” aby nikt tego nie widział lub kiedy jest pedofil to również nie można sobie wyobrażać aby czynił „to” w obecności dwóch lub trzech świadków. Więc nie ma świadków i nie daje się ustalić czy poważny grzech miał miejsce czy nie? Podejrzany do winy się nie przyznaje i koniec procedura nie działa lub podejrzany się nie przyznaje ale są fałszywi świadkowie i procedura działa.

Jezus został aresztowany, choć nikt nie wniósł przeciw niemu żadnego zarzutu. Dopiero potem kapłani i Sanhedryn (najwyższy sąd żydowski) rozpoczęli poszukiwania świadków (Mateusza 26:59). Nie mogli jednak znaleźć dwóch osób, których zeznania by się pokrywały. A przecież sąd w ogóle nie powinien zajmować się szukaniem świadków. Prawnik i pisarz Alexander Taylor Innes stwierdził: „Sądzenie kogoś — i to z myślą o pozbawieniu go życia — bez wcześniejszego postawienia mu konkretnych zarzutów słusznie można nazwać skandalem” – Strażnica z 1 kwietnia, z 2011 str 18-22.

Czy tak ma wyglądać funkcjonowanie organizacji Bożej? Przecież to jest głupie. Nie mówiąc o tym, że może zaistnieć potrzeba wyeliminowania kogoś kto nie popełnił poważnego grzechu a jak się chce, to „coś” się znajdzie przeciw niemu. Wówczas starsi gotowi są śledzić „podejrzanego”, przesłuchiwać różne osoby ze zboru aby tylko „coś”znaleźć dającego podstawę do wykluczenia. Takie są fakty.

Powstają dwa pytania: czy prawo Boże jest mądre i skuteczne oraz kim jest świadek w sprawie, bo ma być „dwóch lub trzech świadków”? Pierwsze pytanie winno być nie podlegające analizy. Więc pomińmy je do czasu odpowiedzi na drugie. Zanim jednak przystąpię do analizy należy zaznaczyć, że Świadkowie nazywają się Świadkami Jehowy?

Uważam, nazwanie siebie Świadkami Jehowy za bardzo istotne w poruszanej kwestii, kim jest świadek. Dlaczego? Otóż w odniesieniu do Jehowy, żaden ze świadków go nie widział ale nie widział nawet zdarzenia które było bezpośrednim dowodem opisanym i potwierdzonym działania Jehowy ale Świadkami Jehowy ich zdaniem są i uważają to za oczywiste. Mało tego zastanawiają się nad tym czy Jehowa ich wysłuchuje: „Być może i ty zastanawiałeś się kiedyś, czy twoje modlitwy są wysłuchiwane. Jeśli tak, na pewno zaciekawią cię te wyjaśnienia.” – Strażnica z 1 kwietnia str 11 z 2013 roku. Zatem Świadek Jehowy może się modlić do Jehowy i nie mieć pewności, czy jest wysłuchiwany. Czyli dwojakie i niekonsekwentne podejście do znaczenia słowa świadek. W przypadku osądzenia poważnego grzechu musiałby widzieć naocznie popełnienie grzechu, czy tak? Aby był Świadkiem Jehowy już nie musi niczego widzieć. Niech zatem sami przemyślą zastosowanie słowa świadek aby jego znaczenie było spójne i konsekwentne z pożytkiem dla pokrzywdzonych przez przestępców w obrębie ich organizacji.

Prawo przewidywało, że do skazania kogoś na śmierć potrzebne były zeznania przynajmniej dwóch świadków. Świadkowie ci mieli pierwsi rzucić w takiego człowieka kamieniem. Stanowiło to dowód ich szczerej troski o przestrzeganie prawa Bożego i o czystość zboru, a także odstraszało przed składaniem fałszywego, niefrasobliwego lub pochopnego świadectwa….. obowiązująca w Prawie zasada o potwierdzaniu każdej sprawy ustami dwóch lub trzech świadków ma zastosowanie w zborze chrześcijańskim.” – Książka „Wnikliwe…. „ str 1101-1103 i 1127-1130. W związku z powyższym, czy tzw. potwierdzenie każdej sprawy przez świadków miało dotyczyć zawsze tylko i wyłącznie samego czynu?  Czy również mogą być inne okoliczności dotyczące osoby grzesznika-przestępcy ? Często się zdarza, że nie podejmuje się żadnych lub prawie, żadnych działań w stosunku do przestępcy i nie zawiadamia się organów ścigania.

Oto jak wyjaśniono kim jest Świadek Jehowy: „Jeżeli zostałeś ochrzczony jako Świadek Jehowy, to złożyłeś publiczne świadectwo, że jesteś gotów uczestniczyć w walce o życie wieczne. Spełnianiu woli Jehowy powiedziałeś „tak”. Wielu z nas, zanim oddało się Jehowie, musiało dokonać licznych zmian, aby to oddanie było szczere i godne Jego upodobania. – „Kim jest Świadek Jehowy”- Strażnica z 15 października 2003 roku. Wg powyższego świadkiem w sprawie byłby ktoś kto oświadczy, że gotów jest zeznawać w sprawie. Osobiście nie wierzę, że jeśli jest czyn nieprawy dokonany przez pedofila lub gwałt, nikogo nie było na miejscu przestępstwa i nikt nic nie wie, to absolutnie nic zrobić nie można. Potrzeba szuka wyjścia a niechęć wymówek. Mogą być i są okoliczności znane wielu osobom wskazujące, że jest coś na rzeczy. Zatem wracając do skruchy jeśli nie zostało prawidłowo ustalone, czy jest grzech czy go nie ma, nie ma możliwości ustalenia czy jest skrucha. Postanowienia Boże oczywiste winny być mądre a nieskuteczne i głupie.

Wg CK jedna owczarnia i jedna trzoda są tożsame

    W terminologii stosowanej przez Świadków Jehowy używa się pojęcia „jedna trzoda” zamiast zwrotu „jedna owczarnia”. Dlaczego? Ponieważ jako jedyni z wszelkich ugrupowań z powołujących się na naukę Jezusa przyjęli podział na owce mające nadzieję w przyszłości na życie w niebie i inne owce mające ich zdaniem wyłącznie nadzieję życia na ziemi. W związku z tym powstała trudność dotycząca interpretacji słów z Ewangelii Jana 10:16, jak objąć nią osoby mające diametralnie różne nadzieje? Otóż stworzono zwrot i wstawiono do tłumaczenia tego wersetu zamiast jedna „owczarnia z jednym pasterzem” , inny zwrot – „jedna trzoda z jednym pasterzem” i dzięki temu mogą mówić, o połączeniu dwóch owczarni w jedną trzodę z jednym pasterzem. Niemniej jednak zauważyłem, że nastręcza to wydawcy pewne problemy. Oto przykład czym jest zdaniem wydawcy zbór chrześcijański?

Osoba, która utraciła kontakt ze zborem,……… jest Pozbawiona ochrony, jaką gwarantuje owczarnia, czyli zbór chrześcijański, jest szczególnie podatna na ataki Diabła, który „krąży jak ryczący lew, starając się kogoś pożreć”. Strażnica z 1 lutego, 2003 roku art: „Niechaj będzie wśród was miłość” – wg tego artykułu owczarnia to zbór.

Dlaczego niektóre dzieci odchodzą od prawdy

Setki tysięcy młodych z radością służy Jehowiew zborze chrześcijańskim. Dlaczego …… Czasem młoda osoba porzuca Jego trzodę z powodu wyrzutów sumienia, silnego zainteresowania osobą płci odmiennej, pragnienia akceptacji rówieśników czy też pozornej obłudy rodziców lub jakiegoś chrześcijanina. – Strażnica z 1 października 2001 w artykule „Jak pomóc „marnotrawnemu” dziecku?” Wg tego artykułu zbór to trzoda.

Jak tłumaczy słowo trzoda słownik PWN i jakie zastosowanie ma słowo trzoda?

trzoda PWN

1. «gromada zwierząt, zwykle domowych»

2. «tłum w przeciwstawieniu do jednostki»

trzoda – Słownik języka polskiego – zastosowanie

stado- trzoda: Trzoda chlewna. Trzoda krów. Trzoda cieląt. Trzoda wołów

Zatem czy właściwe jest stosowanie słowa trzoda do owiec a szczególnie jako konieczny zamiennik do słowa owczarnia? Niech czytelnicy sami ocenią? Oto jak jest tłumaczony werset z Jana 10:16 w różnych Bibliach:

 

J 10:16 wuj „I drugie owce mam, które nie są z tej owczarniej i one potrzeba, abych przywiódł: i słuchać będą głosu mego: i stanie się jedna owczarnia, i jeden pasterz.” Biblia Jakuba Wujka

 

J 10:16 kow „Mam ja też inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić; będą słuchać głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz.” NT w przekł. Kowalskiego

 

J 10:16 br „Lecz mam także owce inne, nie znajdujące się w tej owczarni. I te muszę sprowadzić ku sobie, by słuchały mojego głosu i by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.” Biblia Warszawsko-Praska

 

J 10:16 bt5 „Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.” Biblia Tysiąclecia, wyd. V

 

J 10:16 bp „Mam też inne owce, które nie są z tej owczarni, muszę je też przyprowadzić. I będą słuchać mego głosu, i powstanie jedna owczarnia i jeden pasterz.” Biblia Poznańska

 

J 10:16 bw „Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.” Biblia Warszawska

 

J 10:16 bug „A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia [i] jeden pasterz.” Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 

J 10:16 nbg-pl „Mam także inną trzodę, która nie jest z tej owczarni i tamte trzeba mi przyprowadzić; a będą słuchać mojego głosu i będzie jedno stado oraz jeden pasterz.” Nowa Biblia Gdańska

 

J 10:16 bg „A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść; i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.” Biblia Gdańska

 

Przekład Nowego Świata

J 10:16 nwt-pl „”A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz.

 

J 10:16 pau „Posiadam jeszcze inne owce, które wprawdzie nie są z tej zagrody, lecz trzeba, abym

je przyprowadził. Pójdą one za moim głosem i tak powstanie jedna trzoda z jednym pasterzem.Biblia Paulistów

 

Jak widać powyżej, tylko dwa przekłady stosują zwrot „jedna trzoda”,a pozostałe używają konsekwentnie zwrotu „jedna owczarnia”.Moim zdaniem jest to prawidłowe z uwagi na to, że miał być podział na wg Mateusza 25:33:„I postawi owce po swej prawicy ale kozy po swej lewicy”.-owczarnia” składa się tylko z owiec ale „trzoda” wg interpretacji słownikowej już niekoniecznie, bo może być stado – trzoda: Trzoda chlewna”. „Trzoda krów”. „Trzoda cieląt”. „Trzoda wołów”, „Trzoda kozłów (kóz)” itd. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest trzoda pod jednym pasterzem. To jak wam się podoba trzoda w której są razem owce i kozły (kozy)? Niestety ale jest taka opcja. W owczarni to oczywiste są tylko owce, ale w trzodzie już nie koniecznie są tylko owce, a może nie być wcale owiec. W „trzodzie” nawet być mogą wilki i same wilki a kto powie, że nie? Owce i kozły mają różne nadzieje, a owce wg Efezów 4:4 mają tylko jedną nadzieję: „Jedno bowiem [stanowicie] ciało, jeden jest też Duch [Święty], podobnie jak jedna tylko jest nadzieja, którą żyjecie dzięki waszemu powołaniu.”