Byli Świadkowie Jehowy jako Chrześcijanie z Krosna

  Więc dziś bardzo chętnie opiszę to co dzieje się w Polsce Odwiedziłem niedawno grupę byłych Świadków Jehowy w Krośnie. Interesowało mnie jak sobie radzą po okresie przynależności do tej międzynarodowej organizacji. Wewnątrz tejże organizacji uczy się wszystkich wiernych, że każda pojedyncza osoba która rozstanie.się  z organizacją nie ma szans na zbawienie. Ono jest dostępne tylko w organizacji Bożej. Bóg Jehowa ma tylko jeden lud i tylko on ich zdaniem praktykuje czyste wielbienie. Stąd nawet jeśli jakąś nie tylko pojedyncza osoba ale grupa osób odłączy się od jego ludu Bożego jakimi są Świadkowie Jehowy, nie tylko nie będzie zbawiona ale nie zachowa wiary i jest skazana na odrzucenie przez Boga.

Podają przykłady, że takie jednostki nie mają pokarmu duchowego który jest przygotowywany przez „niewolnika wiernego i roztropnego” (Ciało Kierownicze Świadków Jehowy). Tak uczą wewnątrz ich organizacji. Taka metoda odstraszania przed odejściem od nich działa często skutecznie, nawet w sytuacji kiedy są powody do narzekania na sprzeczne z Biblią poglądy głoszone przez „niewolnika wiernego i roztropnego”, czyli odstępcze oraz tolerowanie złych zachowań u przez pasterzy, a nawet ich samych i szerzący się nepotyzm.

A poza tym takie nauczanie z powyższych powodów i innych bardzo uzależnia od organizacji i niektórzy nie potrafią bez niej żyć choć może by chcieli. Mają problemy natury psychicznej, emocjonalnej przy próbie odejścia a nawet ci wewnątrz żyją często w abstrakcyjnym świecie wierząc, że tak trzeba i nie wolno odchodzić. Odejście to jest odcięcie się od Boga i wejście na drogę prowadzącą do zagłady – czyli zniszczenia przez Boga. Można by porównać to do sytuacji nawet jeśli ci źle – zimno, w pomieszczeniu, jakim jest organizacja to nie odchodź na zewnątrz, bo tam będzie na pewno tylko gorzej. Stąd są całkowicie uzależnieni w życiu religijnym od tego co im poda „niewolnik” czyli Ciało Kierownicze. Z tego powodu mają wewnątrz problemy natury psychicznej ale męczą się z tym i trwają, bo diabeł chce ich odwieść od Boga i nie wolno się dać zwieść i odejść.

Dlatego bardzo chciałem zobaczyć jak sobie radzą ci którzy odcięli się od organizacji Świadków Jehowy, czy prawdą jest, że tacy marnie kończą pozbawieni „pokarmu duchowego” od „niewolnika”. Często w przeszłości słyszałem o różnych grupach które odeszły od organizacji. Wewnątrz powtarzano z satysfakcją i pogardą np. „studiują stare Strażnice” – w domyśle nie mają na bieżąco – a poza mawiano, oni twierdzą, że nowe Strażnice to są wypaczone – w domyśle w głowach im diabeł poprzewracał. A poza tym chciałem wiedzieć , czy można sobie radzić bez tzw. „pokarmu duchowego na czas słuszny” i z jakim skutkiem? Wiedziałem, że można bo sam sobie radzę od wielu lat. Chciałem sprawdzić jak sobie radzą inni. Jaki jest rezultat z pewnością jesteście ciekawi? Otóż powiem od razu nie wszystko mi się podobało ale wyjaśniliśmy sobie, że im to nie przeszkadza i mnie również.

Skupię się tym co było miłe i o czym powiem ciepło.

Około 35 osób – 50 % stanowią byli Świadkowie Jehowy, zgromadza się w wynajętym pomieszczeniu co niedziela. Na początku było to ok. 19 osób. Nowi w  ich zborze, to przedtem  wyznawcy innych religii. Przez około 2 godziny w bardzo ciepłej atmosferze, w bliskich relacjach duchowych odbywa się program religijny nie narzucony przez dwóch starszych zboru a spontaniczny z czynnym udziałem obecnych, z pieśniami z podkładem muzycznym, modlitwami i przemówieniami. Starszych jest dwóch bo tylu na chwilę obecną było gotowych podjąć się tego zadania i po przedstawieniu zgromadzeniu zboru zostali wybrani. Po i przed wszyscy mogą korzystać z przygotowanych napojów, kawa, herbata i inne dodatki. W trakcie programu religijnego używana jest tylko Biblia i ona jest jedynym podręcznikiem.

Nie opierają się na żadnych autorytetach religijnych a nawet stwierdzają, że nie może ich być jak mówi o tym mi – Grzegorz Murawski znany z kilku filmów na youtube. Jeśli ktoś z obecnych gości chce i ma coś do powiedzenia obecnym podczas spotkania religijnego może powiedzieć do mikrofonu coś obecnym. Skorzystałem z  takiej możliwości.

Bracia się spotykają raz w tygodniu w grupach domowych aby rozmawiać o potrzebach chrześcijan z Krosna. Jeśli zaistnieje potrzeba udzielenia komuś pomocy, to jest ona udzielana wg potrzeb i dotyczy to również potrzeb materialnych. Jest skrzynka na dobrowolne datki a zgromadzane środki służą na różne cele jak koszty wynajmu sali, urządzeń jak nagłośnienie, pianino elektryczne, pomoc materialna uboższym członkom zboru i inne. Odwiedzają też więźniów w zakładzie karnym na mocy porozumienia i innym zborem chrześcijańskim, który posiadał stosowne pozwolenie.. Organizują też chrzty dla chcących zostać chrześcijanami, których podstawą jest uznawanie Jezusa Chrystusa za swego Pana. Nie uznają nauki o Trójcy, bo nie ma takiej nauki w Biblii. Opierają się ściśle na piśmie Świętym. Nie twierdzą jednak, że znaleźli jedyną właściwą drogę i że tylko oni będą zbawieni jak nauczają Świadkowie Jehowy. Są jednak przekonani, że to co czynią jest charakterystyczne u chrześcijan i należy to czynić. Nie mają żadnych wątpliwości, że Świadkowie Jehowy odeszli od drogi chrześcijańskiej.

Kiedy zaczynali się organizować miejscowi Świadkowie Jehowy wypowiadali się, że ich spotykanie szybko się skończy. Nie jest możliwe trwałe zorganizowanie poza jedyną organizacją Bożą. To się nie sprawdziło i takim obrotem sprawy miejscowi Świadkowie Jehowy  są zaskoczeni. Ich działalność trwa a nawet się rozwija. Żona brata Grzegorza – opowiedziała ciekawe zdarzenie, jej mama, będąca Świadkiem Jehowy miała żal do nich, że opowiedzieli innym ludziom dlaczego odeszli od organizacji Świadków Jehowy i jak są obecnie traktowani przez członków tej organizacji. Nie mówią im nawet dzień dobry, miejscowi Świadkowie Jehowy. Dlaczego miała żal mama żony Grzegorza? Bo niektórzy ludzi spoza organizacji Świadków Jehowy przestali jej mówić dzień dobry i to ją zabolało. W odpowiedzi usłyszała, „a widzisz to cię boli a nie zastanawiasz się jak my się czujemy jeśli nie mówicie nam dzień dobry?” Niech ta sytuacja będzie pointą do zachowania Świadków Jehowy i tego co może się jeszcze zdarzyć z innymi jeśli uznają podobnie jak chrześcijanie z Krosna, że dla nich nie ma miejsca.w organizacji Świadków Jehowy. To co zrobili jest jedną z możliwości odnalezienia się po przykrych przeżyciach na „jedynie słusznej drodze” tak określonej przez kierownictwo organizacji Świadków Jehowy. Nie twierdzą, że to co czynią jest najlepsze. Im jest z tym dobrze.

CK Świadków Jehowy (nie) uczy okazywania miłości

  W artykule:„Rozmyślaj o niezachwianej miłości Jehowy” ze Strażnicy z 15 sierpnia 2015 roku wydawca na wszelkie możliwe sposoby stara się przekonać czytelników o tym, że Jehowa ich kocha. Można obiektywnie czytając treść dojść do wniosku, że wydawca ocenia realnie możliwość braku wiary u czytelników w miłość Jehowy w stosunku do nich. Dlaczego? Bo miłość praktyczna z serca nie jest odczuwana przez czytelników. Jej nie ma poza pojedynczymi przypadkami dotyczącymi niektórych osób. Miłość nie jest przedmiotem tylko merytorycznych rozważań. Nie można dowodzić jej istnienia rozważaniami teoretycznymi. Miłość to jest praktyka a nie teoria. Miłość się odczuwa lub nie. Zobaczmy obszerne fragmenty w/w artykułu:

DLACZEGO jesteś przekonany, że Jehowa kocha swoich sług? Zanim odpowiesz na to pytanie, rozważ poniższe przykłady. Przez szereg lat współwyznawcy życzliwie zachęcali Taylene, by przejawiała równowagę i nie oczekiwała od siebie zbyt wiele. Mówi ona: „Gdyby Jehowa mnie nie kochał, nie udzielałby mi rad tak wytrwale”. Brigitte, która po śmierci męża musiała sama zajmować się dwójką dzieci, powiedziała: „Wychowywanie dzieci w szatańskim świecie to jedno z najtrudniejszych wyzwań, zwłaszcza dla samotnego rodzica. Ale jestem przekonana, że Jehowa mnie kocha, ponieważ zapewniał mi kierownictwo w chwilach smutnych i pełnych łez i nigdy nie pozwolił, by spadło na mnie więcej, niż mogłam znieść” (1 Kor. 10:13). Sandra jest nieuleczalnie chora. Na kongresie zainteresowała się nią żona pewnego znanego brata. „Chociaż nie znaliśmy jej wcześniej”, opowiada mąż Sandry, „szczera troska tej siostry sprawiła nam wielką przyjemność. Nawet drobne przejawy miłości ze strony naszych braci i sióstr pokazują mi, jak bardzo Jehowa nas kocha”.

Zostaliśmy tak stworzeni, że pragniemy kochać i być kochani. Łatwo więc ulec zniechęceniu, gdy potrzeba ta nie jest zaspokojona. Jeżeli z powodu niespodziewanych wydarzeń lub rozczarowań, utraty zdrowia, problemów finansowych czy braku powodzenia w służbie zaczynamy myśleć, że Jehowa już nas nie kocha, powinniśmy sobie przypomnieć, jak bardzo jesteśmy dla Niego cenni i że On jest przy nas — ‛ujmuje naszą prawicę’ i nam pomaga. Jeśli będziemy wierni Bogu, On nigdy o nas nie zapomni (Izaj. 41:13; 49:15)…………

CEŃ NATCHNIONE SŁOWO BOŻE

Bóg okazał wielką miłość przez to, że dał nam swoje natchnione Słowo. Księga ta wyjawia wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Nim samym i Jego postępowaniu z ludźmi……..

Chociaż nigdy nie widzieliśmy Boga ani nie słyszeliśmy Jego głosu, On „mówi” do nas poprzez swoje natchnione Słowo, a my powinniśmy słuchać (Izaj. 30:20, 21). Jehowa pragnie zapewniać nam, swoim oddanym sługom, kierownictwo i ochronę. Chce też, byśmy Go znali i darzyli zaufaniem…..

Jehowa pragnie, żebyśmy znali Go jako kogoś, kto nas kocha i patrzy poza naszą niedoskonałość. On wręcz doszukuje się w nas dobra……..

Kochający ojciec poświęca czas dzieciom, gdy chcą z nim porozmawiać. Pragnie poznać ich obawy i zmartwienia, bo jest przejęty tym, co leży im na sercu. Również nasz Ojciec niebiański, Jehowa, słucha nas, kiedy zwracamy się do Niego, korzystając z cennego przywileju modlitwy.

Możemy się modlić do Jehowy w każdym czasie. Nie stawia On nam żadnych ograniczeń. Jest naszym Przyjacielem, zawsze gotowym nas wysłuchać. …… Taylene mówi: „Możesz Mu powiedzieć dosłownie wszystko”……

Sporo możemy się nauczyć z modlitw utrwalonych w Biblii. Dlatego od czasu do czasu warto je analizować w ramach rodzinnego wielbienia. Rozmyślanie nad tym, jak słudzy Jehowy z przeszłości wyrażali Mu swe najgłębsze myśli, może nam pomóc wzbogacić własne modlitwy. Przyjrzyj się na przykład słowom, którymi skruszony Jonasz modlił się z brzucha wielkiej ryby…..

Swoją miłość do Jehowy możemy wyrażać na wiele sposobów. Na przykład pokazujemy, że miłujemy Boga i bliźniego, gdy gorliwie głosimy o Królestwie……. Poza tym na dowód tego, że naprawdę kochamy Jehowę, lojalnie znosimy próby wiary…….. Jeżeli przybierają one na sile, Bóg niewątpliwie dostrzeże nasze cierpienia i pośpieszy nam z pomocą, bo jesteśmy dla Niego cenni……..

Jeśli zatem czytelników trzeba przekonywać do istnienia miłości za pomocą różnych rozumowych argumentów, to pytanie czy miłość jest wewnątrz organizacji? Powinno być to oczywiste i w pełni odczuwalne. Przecież Ciało Kierownicze Świadków Jehowy twierdzi, że nadzoruje działalność organizacji Bożej. Przekonuje czytelników, że Jehowa ich kocha bo działo stwarzania dowodzi jego miłości a w Jego organizacji jest jej brak? To jest absurd. Piszą tak: „Zostaliśmy tak stworzeni, że pragniemy kochać i być kochani. Łatwo więc ulec zniechęceniu, gdy potrzeba ta nie jest zaspokojona”. Niestety wielu czytelników tego, że są kochani nie odczuwa. Stosunek do byłych Świadków Jehowy jest pełen często ukrytej  nienawiści,  mimo że też są osobami które Ojciec w niebie kocha.

Świadkowie Jehowy mają się przygotować do życia wiecznego

   Ostatnio w Strażnicy ukazał się artykuł mówiący o tym jak Świadkowie Jehowy mają się przygotować do życia wiecznego. Z artykułu wynika jakoby cała obecna struktura w jakiej żyją Świadkowie Jehowy przetrwa na wieczność. Bo jak można się przygotowywać do funkcjonowania w pewnych warunkach które obecnie nie są znane. Czy to ma jakikolwiek sens? A poza tym jak wydawca przedstawia obecne nastawienie wiernych jest żenujące? Czy Biblia przedstawia, że tylko Świadkowie Jehowy jako społeczność będzie istniała wiecznie? Czy mówi, że dzięki Strażnicy można nauczyć się odpowiedniego postępowania? Nie. Zobaczmy Strażnica z 15 sierpnia 2015 roku:

RZECZYWISTE ŻYCIE”. Większości z nas wyrażenie to kojarzy się z nadzieją na życie wieczne w raju na ziemi………Oczekujemy bezkresnego życia, które przyniesie nam trwałe zadowolenie i radość. …. Będziemy też mogli rozwijać swoje umiejętności w różnych dziedzinach, takich jak nauka, muzyka czy architektura.

Chociaż bardzo wypatrujemy takich dobrych rzeczy, to najważniejsze w nowym świecie będą błogosławieństwa duchowe.…… Będziemy zachwyceni, widząc, że pierwotne zamierzenie  Boże wobec ludzi i ziemi się urzeczywistniło. W miarę osiągania doskonałości znacznie łatwiej będzie nam też przybliżać się do Jehowy.Błogosławieństwa te mogą stać się naszym udziałem, ponieważ Jezus zapewnił, że „u Boga wszystko jest możliwe”. Jeśli jednak spodziewamy się żyć w nowym świecie — i pozostać tam po Tysiącletnim Panowaniu Chrystusa — musimy już teraz ‛mocno uchwycić się’ życia wiecznego. ……..JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ. Co mogłoby wejść w zakres przygotowań do życia w Bożym nowym świecie? Załóżmy, że planujemy przeprowadzkę do innego kraju. Od czego zacząć? Na przykład od nauki tamtejszego języka. Dobrze byłoby też poznać lokalne zwyczaje oraz popróbować miejscowej kuchni. Do pewnego stopnia zaczęlibyśmy żyć tak, jakbyśmy już tam mieszkali. Przecież właśnie w  taki sposób spodziewamy się żyć po przyjeździe na miejsce. Podobnie możemy przygotowywać się do życia w nowym świecie — powinniśmy już teraz w możliwie największym stopniu żyć tak, jak będziemy to robić w przyszłości. …. Wielu ludzi bardzo ceni niezależność oraz nierozsądnie obstaje przy swoich upodobaniach. Co z tego wynika? Odrzucanie kierownictwa Bożego prowadzi do cierpień, nieszczęść, a nawet tragedii…… Z utęsknieniem wyczekujemy czasu, kiedy cała ludzkość podporządkuje się życzliwemu zwierzchnictwu Jehowy.

Ileż radości zaznamy w nowym świecie, gdy w ustalony przez Jehowę sposób będziemy upiększać ziemię, uczyć zmartwychwstałych oraz zajmować się jeszcze innymi aspektami Jego woli dotyczącej ludzkości! A co jeśli jakiś element zleconej pracy nie przypadnie nam do gustu? Czy się podporządkujemy i wykonamy ją najlepiej, jak potrafimy — może nawet z radością? …….

Do życia w nowym świecie możemy się przygotować również w ten sposób, że będziemy pielęgnować zadowolenie i ducha współpracy. Jeśli obecnie współdziałamy z osobami sprawującymi przewodnictwo i staramy się czerpać radość z nowych przydziałów służby, to taką samą postawę zapewne okażemy w nowym świecie……..

Przywilej życia pod rządami Królestwa jest wart wszelkich wysiłków, na jakie się  zdobywamy, aby współdziałać z organizacją Jehowy i wywiązywać się z zadań teokratycznych. Rzecz jasna z upływem czasu nasze warunki mogą się zmienić…….. Niewykluczone, że snujemy plany co do naszego miejsca zamieszkania w nowym świecie, ale możemy zostać poproszeni o przeniesienie się w inny rejon. Niezależnie od tego, gdzie przyjdzie nam wtedy służyć i co robić, niewątpliwie będziemy wdzięczni i zadowoleni, wręcz przepełnieni radością. W nowym świecie mogą się pojawić sytuacje wymagające od nas cierpliwości. Możemy na przykład usłyszeć o wskrzeszeniu krewnych i przyjaciół innych osób, podczas gdy na zmartwychwstanie naszych bliskich przyjdzie nam poczekać.Czy w takim wypadku będziemy podzielać cudzą radość i okazywać cierpliwość?…….

Do życia w nowym świecie możemy się też przygotować, okazując cierpliwość w związku z objawioną prawdą. Czy pilnie i cierpliwie wnikamy w zrozumienie prawdy biblijnej, które obecnie jest stopniowo uściślane? Jeśli tak, to prawdopodobnie nie sprawi nam trudności zdobywanie się na cierpliwość w nowym świecie, gdy Jehowa będzie przedstawiał swoje wymagania dotyczące ludzkości …….Życie w nowym świecie nie musi oznaczać, że zawsze otrzymamy to, czego chcemy i kiedy chcemy. Będzie się raczej wiązało z okazywaniem wdzięczności i zadowolenia w każdej sytuacji, ponieważ podporządkowanie się życzliwemu zwierzchnictwu Jehowy przyniesie nam pożytek……

Rozważmy, w jaki jeszcze sposób możemy się przygotować do przyszłego rzeczywistego życia. Chociaż zgodnie z obietnicą w nowym świecie nastanie obfitość jedzenia i innych niezbędnych rzeczy, największą przyjemność będziemy czerpać z zaspokajania potrzeb duchowych…… Najważniejsza będzie dla nas służba dla Jehowy, czym pokażemy, że ‛wielce się Nim rozkoszujemy’………..

Czy poświęcanie czasu na przygotowywanie się do życia w Bożym nowym świecie  nie ograbia nas z możliwości prowadzenia lepszego lub bardziej satysfakcjonującego życia obecnie? Skądże! Służenie Jehowie to najbardziej satysfakcjonująca droga życiowa. Nie chodzi tu o niewolniczą służbę pod przymusem pełnioną tylko po to, by przejść przez wielki ucisk…….. Oczywiście nie musimy czekać do nowego świata, aby cieszyć się duchowymi błogosławieństwami, których przysparza służba dla Jehowy pełniona całym sercem — są one dostępne już teraz! ……

W ustanowionym przez Boga nowym świecie znajdzie się też miejsce na osobiste zainteresowania i zaznawanie przyjemności. Po co Jehowa miałby nas stwarzać z potrzebą samorealizacji i zaspokajania zdrowych pragnień, gdyby nie zamierzał nam tego w pełni umożliwić?…………

W nadchodzącym raju będziemy odczuwać szczęście w takim stopniu, w jakim nie było to możliwe nigdy wcześniej. Pokazujmy więc, jak bardzo pragniemy rzeczywistego życia, przygotowując się do niego już teraz.

Treści powyżej zawarte: „Błogosławieństwa te mogą stać się naszym udziałem” lub „Wielu ludzi bardzo ceni niezależność oraz nierozsądnie obstaje przy swoich upodobaniach. Co z tego wynika? Odrzucanie kierownictwa Bożego prowadzi do cierpień, nieszczęść, a nawet tragedii”.Nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że wydawca ukazuje wiernym czytelnikom perspektywę wiecznego życia pod warunkiem, że będą ściśle przestrzegać tego co podaje organizacja. Organizacja ma cały szereg problemów z właściwym ukształtowaniem wiernych. Natomiast Biblia nie uczy, że Świadkowie Jehowy odziedziczą ziemię. Psalm 37:11 Biblia Warszawska „Lecz pokorni /potulni – wg przekładu Nowego Świata// odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.” Więc jakim prawem wydawca wychodzi ponadto co napisano?

Modlitwa za wykluczonych u Świadków Jehowy

   W jednej ze Strażnic napisano, czy można się modlić za wykluczonych z organizacji Świadków Jehowy. Rady są przedstawione w taki sposób, że jednoznacznie nie da się ocenić czy taka modlitwa jest stosowna czy nie. Wypowiedź wydawcy wskazuje jak wielokrotnie to czynił w różnych sytuacjach problematycznych, że wydawca woli tak jakby zostawić sprawę czytelnikom. Jednocześnie moim zdaniem wydawca chce tak to przedstawić aby czytelnicy nie uważali, że mogą to czynić bez problemu. Z drugiej jednak strony chce aby czytelnicy nie znaleźli też zalecenia, że tego czynić nie wolno. Oto pytanie i odpowiedź w Strażnicy z 1 grudnia 2001 roku str 30, 31:

Pytania czytelników

Czy zapisane w Księdze Jeremiasza 7:16 polecenie Jehowy oznacza, że chrześcijanie nie będą się modlić za osobę wykluczoną ze zboru chrześcijańskiego, ponieważ tkwi ona w grzechu i nie okazuje skruchy?

Po wydaniu wyroku na niewierną Judę Jehowa powiedział Jeremiaszowi: „A ty się nie módl za ten lud, nie wznoś też za nich błagalnego wołania ani modlitwy ani mnie nie upraszaj, bo nie będę cię wysłuchiwał” (Jeremiasza 7:16).

Dlaczego Jehowa zakazał Jeremiaszowi modlić się za Izraelitów? Najwidoczniej przyczyną było rażące łamanie Jego Prawa. Otwarcie i bezwstydnie ‛kradli, mordowali i cudzołożyli, i przysięgali fałszywie, i sprawiali, by wznosił się dym ofiarny dla Baala, i chodzili za innymi bogami………

Harmonizuje to z wypowiedzią apostoła Jana dotyczącą właściwego sposobu zanoszenia modlitw do Boga. Najpierw zapewnił on chrześcijan: „O cokolwiek prosimy zgodnie z jego wolą, on nas wysłuchuje” (1 Jana 5:14). Potem, nawiązując do modlitw za innych, Jan napisał: „Jeżeli ktoś ujrzy, że jego brat grzeszy jakimś grzechem, który nie sprowadza śmierci, to będzie prosić, a On da mu życie — tym, którzy nie grzeszą tak, by to sprowadzało śmierć. Jest grzech, który sprowadza śmierć. W sprawie właśnie tego grzechu nie mówię, żeby prosił” (1 Jana 5:16). Także Jezus mówił o grzechu, który ‛nie będzie przebaczony’ — grzechu przeciwko duchowi świętemu (Mateusza 12:31, 32).

Czy to oznacza, że wszyscy, których wykluczono ze zboru chrześcijańskiego, ponieważ nie okazali skruchy za swój występek, popełnili grzechy ‛sprowadzające śmierć’ i dlatego nie należy się za nich modlić? Wcale tak być nie musi, gdyż w niektórych wypadkach w grę nie wchodzą grzechy, ‛które sprowadzają śmierć’.……..

Czy występki Manassesa, choć tak poważne, były grzechami, które sprowadzają śmierć? Najwidoczniej nie, ponieważ dalej czytamy o nim: „A gdy tylko sprawiło mu to udrękę, ułagodził oblicze Jehowy, swego Boga, i wielce się korzył przez wzgląd na Boga swych praojców. I wciąż modlił się do niego, a on dał mu się uprosić i wysłuchał jego prośby o łaskę, i przywrócił go do władzy królewskiej w Jerozolimie; i Manasses poznał, że Jehowa jest prawdziwym Bogiem” (2 Kronik 33:12, 13).

Nie powinniśmy zatem wyciągać pochopnego wniosku, że każdy wykluczony ze zboru jest winien grzechu, który sprowadza śmierć. Być może potrzeba trochę czasu, by wyszło na jaw, jaki jest prawdziwy stan serca danego człowieka. Często mówimy, że wykluczenie ma między innymi podziałać na grzesznika trzeźwiąco, skłonić go do okazania skruchy i nawrócenia.

Ponieważ ktoś taki nie należy już do zboru, wszelkie ewentualne zmiany w jego sercu i postępowaniu mogą być najpierw dostrzegane przez najbliższych — współmałżonka lub członków rodziny. Osoby takie mogą dojść do wniosku, że w grę nie wchodzi grzech, który sprowadza śmierć.To może je pobudzić do zanoszenia modlitw za grzesznika, by czerpał siły z natchnionego Słowa Bożego i by Jehowa zechciał z nim postąpić według swego uznania (Psalm 44:21; Kaznodziei 12:14).

Niektórzy członkowie zboru mogą dostrzegać te zmiany i uznawać za wystarczający przejaw skruchy, ale zbór jako całość może ich nie widzieć. Gdyby więc pozostali usłyszeli, że ktoś w publicznej modlitwie zanosi prośby za wykluczonego, mogliby być zaskoczeni, zaniepokojeni, a nawet zgorszeni. Jeśli więc ktoś odczuwa potrzebę modlenia się za grzesznika, powinien to robić jedynie na osobności, pozostawiając dalsze decyzje w tej sprawie odpowiedzialnym starszym zboru”.

A więc po przeczytaniu powyższego tekstu nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, czy wierni mogą się modlić za wykluczonego, czy nie? Przyjęty jest punkt widzenia, że wykluczony jest na pewno uczestnikiem poważnego grzechu. Czy jednak  jest to grzech na śmierć czy nie, nie wiadomo? Czyli, czy jest świadomy grzechu przeciwko Duchowi Świętemu tego do końca oczywiście nie wiadomo? Nie ma tu nic o tym, że wykluczonym mógłby być ktoś kto był „odstępcą”, a odstępstwo polegało na tym, że nie zgadzał się np. z nauczaniem „niewolnika wiernego i roztropnego” w kwestii. pokolenia roku 1914, a później okazało się, że „niewolnik” się pomylił i pokolenie przeminęło. Czy wykluczony był w takim przypadku odstępcą i grzeszył na śmierć czy nie? Odpowiedź na pytanie wydawcy pozostawiam jest bez komentarza.

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zaprzecza sobie

   Świadkowie Jehowy i zapewne nie tylko oni funkcjonują we wzajemnie wykluczających stanowiskach. Co mam na myśli? Stoją wobec wyborów życiowych w których jest albo, albo człowiek ma kontrolą nad swoim życiem i świadomie podejmuje decyzje w różnych sprawach albo nie. Czyli jest zależny lub nie od czyjegoś punktu widzenia. Inaczej mówiąc jest wolny i niezależny z pełną swoją odpowiedzialnością za wybór. Czy też jest pozbawiony kontroli nad swoim życiem i brakiem odpowiedzialności kontrolującego za narzucane mu decyzje. Wydawca Strażnicy przedstawiając punkt widzenia Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy na sprawowanie kontroli nad swoim życiem podaje tak jakoby było to pozytywne. Uważam, że nie przedstawia tego rzetelnie wręcz wprowadza świadomie w błąd. Oto treść z „Przebudźcie się”:

PRZEBUDŹCIE SIĘ! LIPIEC 2015

Czy możesz mieć kontrolę nad swoim życiem?

JEST takie powiedzenie: „Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne”. Nikt dzisiaj nie ma idealnych warunków. Chodzi raczej o to, żeby umieć pogodzić się z rzeczywistością i robić to, co w danej chwili jest osiągalne. Jeśli mimo trudności uda ci się chociaż częściowo odzyskać kontrolę, to dobrze. Jeszcze lepiej, jeśli twoja sytuacja z czasem się poprawi. Najlepsze jednak dopiero ma nadejść.

W Biblii obiecano, że w przyszłości wszyscy ludzie będą kontrolować swoje życie w zadowalającej mierze.Będą także mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał, wolni od frustrujących ograniczeń, zbytnich obciążeń i negatywnych emocji (Izajasza 65:21, 22). Biblia nazywa to „rzeczywistym życiem” (1 Tymoteusza 6:19).

Czyli wydawca jak widać dla osób na zewnątrz organizacji Świadków Jehowy ukazuje wartość samodzielności i niezależności w osobistym dokonywaniu życiowych wyborów  i słusznie. Jeśli jednak czytelnik pozwoli sobie na to aby przyjmować w pełni rady wydawcy i stanie się członkiem organizacji Świadków Jehowy. Stanie w obliczu sprzecznych i wzajemnie wykluczających się stanowisk. Nie będzie mógł mieć pełnej kontroli nad swoim życiem.

Kontrola nad swoim życiem to niezależność. Czy tak? Oto co napisano o niezależności w słowniku PWN:

niezależny

1. «niepodporządkowany komuś, czemuś, decydujący o sobie; też: świadczący o braku podporządkowania komuś lub czemuś»

2.  «niebędący wyznaczonym, zdeterminowanym przez coś»

3. «wygłaszający bezstronne opinie, niekierujący się interesem żadnej grupy społecznej»

4. «nienależący do żadnej z rywalizujących partii»

Kiedy czytelnik zostaje członkiem organizacji Świadków Jehowy dowie się jak zła i niebezpieczna jest niezależność Dlaczego? Dla wydawcy nie istnieje pozytywny wydźwięk znaczenia tego słowa. Niezależność czyli kontrola nad swoim życiem wydawca uznaje za dawanie sobie przyzwolenia na czynienie tego co złe u Boga. A organizacja Świadków Jehowy ma na uwadze dobro czytelnika i jej rady są oparte na Słowie Bożym a więc pochodzą od Jehowy. Czyli czytelnik który jest Świadkiem Jehowy ma je bezwarunkowo przestrzegać, czyli nie może mieć kontroli nad swoim życiem, bez odpowiedzialności wydawcy za skutki. A więc wydawca wprowadza w błąd czytelnika przedstawiając jako pozytywne to co w organizacji nie istnieje – czyli kontrola czytelnika nad swoim życiem. Na dowód na zakończenie cytat ze Strażnicy potwierdzający:

Wskazówki organizacji Jehowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie. Strażnica z 15 listopada 2013 roku