Niemożliwe połączenie wg CK jest możliwe

 

   Jak połączyć wolną wolę z bezwzględnym posłuszeństwem i zarazem odpowiedzialnością za swoje czyny.? Zobaczmy jak w ostatnich latach pisano o lojalności wobec organizacji Świadków Jehowy i zarazem wolnej woli? Odpowiedzialności za swoje czyny i zarazem bezwarunkowe posłuszeństwie temu co poda wiernym organizacja. Czy coś takiego jest możliwe? Oto cztery cytaty ze Strażnic:

Wskazówki organizacji Jehowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie. 4) Teraz jest czas, żeby ci, którzy pokładają ufność w świeckim wykształceniu, dobrach materialnych albo ludzkich instytucjach, zmienili swój sposób myślenia. Starsi powinni być gotowi pomóc każdemu, kto się chwieje w wierze.

Strażnica 15.11.2013

 Z Biblii wynika, że nie. Bóg dał człowiekowi bardzo cenny dar: wolną wolę. Nie sprawuje zwierzchnictwa w sposób, który by nas pozbawiał tego daru. To ludzie muszą zdecydować, czy dadzą się kształtować swemu Stwórcy, Jehowie (odczytaj Jeremiasza 18:7-10).

Strażnica 15.06.2013

Pierwsza księga biblijna, Księga Rodzaju, wyjaśnia w kilku słowach powstanie wszechświata: „Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię” (Rodzaju 1:1). Bóg stworzył też rośliny i zwierzęta, a następnie pierwszych ludzi, Adama i Ewę. W odróżnieniu od zwierząt potrafili oni do pewnego stopnia odzwierciedlać Boże przymioty. Otrzymali między innymi wolną wolę. Dlatego ponosili odpowiedzialność za swoje czyny. Dzięki posłusznemu trzymaniu się pouczeń od Boga mogli uczestniczyć w spełnianiu Jego zamierzenia — dać początek globalnej rodzinie ludzkiej, cieszącej się pokojem i doskonałym, bezkresnym życiem na ziemi.

Strażnica 1.10.2013

. Nasza lojalność wobec prawdziwego Boga i Jego organizacji powinna górować nad lojalnością wobec jakiegokolwiek człowieka, bez względu na to, jak jest nam bliski.

Strażnica 1.12 2007

Oczywiście jeśli Ciało Kierownicze zmusza innych do posłuszeństwa, i jednocześnie nie wyklucza wolnej woli każdego wiernego w organizacji  Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialności za swoje postępowanie nikt z nikogo nie zdejmie. Ciało Kierownicze jednak zmusza do bezwzględnego ślepego posłuszeństwa nie biorąc odpowiedzialności lub nie dając gwarancji za skutek posłuszeństwa  pisząc „Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie”. .

CK radzi: Jak rozpoznać pomazańców

    W ostatnich latach Ciało Kierownicze ma kolejny poważny problem do którego trzeba się w jakiś sposób odnieść. Szybko rosnąca liczba spożywających wino i chleb na uroczystości. Co o tym myśleć? Czy to jest normalne? Czy nie? Zobaczmy jakie wyjaśnienia są zawarte w Strażnicy na miesiąc styczeń roku 2016 w artykule „Pójdziemy z wami”:

W ODNIESIENIU do naszych czasów Jehowa zapowiedział: „W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów chwyci się, tak, uchwyci się skraju szaty męża, który jest Żydem, i powie: ‚Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg’” (Zach. 8:23). Wzorem tych symbolicznych dziesięciu mężów …….. uchwyciły się’ osoby mające nadzieję ziemską. Są dumne, że mogą towarzyszyć namaszczonemu duchem „Izraelowi Bożemu”, bo wiedzą, że Jehowa błogosławi swym pomazańcom .

. Jezus wskazał …… w kontekście dwóch grup: „małej trzódki” i „drugich owiec”……… będą oni stanowić „jedną trzodę”, mającą „jednego pasterza” (Łuk. 12:32; Jana 10:16). ……. relacja łącząca te dwie grupy nasuwa kilka pytań: 1) Czy członkowie drugich owiec muszą znać imiennie wszystkich dzisiejszych pomazańców? 2) Jak namaszczeni chrześcijanie powinni postrzegać siebie? 3) Jak powinieneś  reagować, gdy ktoś z twojego zboru zaczyna spożywać emblematy na Pamiątce? 4) Czy należy się niepokoić rosnącą liczbą spożywających? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania.

CZY MUSIMY ZNAĆ IMIENNIE WSZYSTKICH DZISIEJSZYCH POMAZAŃCÓW?

……. Nie ma więc sensu, żeby żyjący obecnie na ziemi próbowali ustalać, kto ze sług Bożych ostatecznie znajdzie się w gronie 144 000 [1].

Skoro członkowie drugich owiec nie znają imion wszystkich Izraelitów duchowych żyjących obecnie na ziemi, to jak mogą ‛z nimi iść’? ……. dziesięciu symbolicznych mężów „uchwyci się skraju szaty męża, który jest Żydem, i powie: ‚Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg’”……….. Nie trzeba zatem rozpoznać każdego duchowego Żyda i dopiero potem ‛z nim iść’. Powinniśmy raczej rozpoznać te osoby jako grupę, a następnie ją wspierać. Pismo Święte w żaden sposób nie zachęca do podążania za jakimś człowiekiem. Naszym Wodzem jest Jezus.

JAK NAMASZCZENI CHRZEŚCIJANIE POWINNI POSTRZEGAĆ SIEBIE?

…….. Pomazańcy skromnie przyznają, że nie mają większej miary ducha świętego niż osoby z nadzieją ziemską. Nie twierdzą, że posiadają szczególną wiedzę albo otrzymują objawienia. Nie próbują też w jakikolwiek sposób się wywyższać. Nigdy nie sugerują innym osobom, że one również zostały namaszczone i powinny zacząć spożywać emblematy. Pokornie przyznają, że to Jehowa powołuje pomazańców.

Powołanie niebiańskie to wspaniały przywilej, jednak namaszczeni chrześcijanie nie oczekują od innych jakiegoś wyjątkowego traktowania ……… Dlatego pomazańcy nie są zaskoczeni, jeśli niektórzy nie od razu uważają ich za naprawdę namaszczonych duchem świętym. ………. W kontaktach z drugimi nie wykorzystują swego namaszczenia jako swoistej wizytówki. Zwykle nawet nie wspominają otoczeniu o tym osobistym przeżyciu, ponieważ nie chcą kierować uwagi na siebie ani chełpić się swą przyszłą nagrodą ……

Poza tym chrześcijanie namaszczeni duchem nie uważają się za jakąś elitę. Nie wyszukują innych, mających to samo powołanie, by nawiązywać z nimi więzi lub w kameralnych grupach studiować Biblię. Takimi poczynaniami wywoływaliby podziały w zborze i występowali przeciw duchowi świętemu, który krzewi pokój i jedność…….. „Kto by się wywyższał, będzie ukorzony, a kto by się korzył, będzie wywyższony” ….. Wywyższanie innych osób, nawet jeśli są to namaszczeni bracia Chrystusa, byłoby niewłaściwe. ………. Co gorsza, pomazańcom traktowanym w szczególny sposób trudno byłoby zachować pokorę ……. A przecież nikt z nas nie chciałby stać się dla nikogo z braci Chrystusa przyczyną potknięcia! ………Kto traktuje namaszczonych chrześcijan w odpowiedni sposób, chroni się przed zdradliwym niebezpieczeństwem. Biblia ostrzega, że do zboru mogą się wkraść „fałszywi bracia” ………… Ci oszuści mogą nawet podawać się za pomazańców. Poza tym może się zdarzyć, że niektórzy chrześcijanie namaszczeni duchem odpadną od wiary ……. Jeśli wystrzegamy się sidła ‛podziwiania osobistości’, nie damy się im odciągnąć od prawdy.

A CO Z LICZBĄ SPOŻYWAJĄCYCH EMBLEMATY NA PAMIĄTCE?

W ostatnich latach widać, jak rośnie liczba spożywających emblematy na Pamiątce śmierci Chrystusa. Tendencja ta kontrastuje ze spadkiem owej liczby, który się utrzymywał przez wiele dziesięcioleci. Czy ten wzrost powinien nas niepokoić? Nie……….„Jehowa zna tych, którzy do niego należą”……... Osoby liczące obecnych na uroczystości Pamiątki nie potrafią ocenić, kto naprawdę ma nadzieję niebiańską. Liczba spożywających obejmuje więc także tych, którzy mylnie sądzą, że są namaszczeni. Część osób, które w pewnym momencie zaczęły spożywać emblematy, później przestała to robić. Inni przeżywają problemy psychiczne lub emocjonalne i czasem pod ich wpływem uznają, że będą panować z Chrystusem w niebie. Tak więc liczba  spożywających nie odzwierciedla rzeczywistej liczby pomazańców żyjących jeszcze na ziemi.

Pomazańcy będą obecni w wielu rejonach ziemi, gdy Jezus przyjdzie zabrać ich do nieba. ……... Pismo Święte rzeczywiście wskazuje, że w dniach ostatnich na ziemi będzie pozostawać jedynie ostatek pomazańców ……… Nie precyzuje jednak, z ilu osób będzie się on składał w momencie rozpoczęcia wielkiego ucisku.

To Jehowa ustala, kiedy wybierze pomazańców…… Jehowa zaczął wybierać pomazańców po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Wydaje się, że w I wieku n.e. wszyscy członkowie zboru chrześcijańskiego byli namaszczeni duchem. …….. w dniach ostatnich Jehowa dalej wybierał osoby do grona 144 000 [2]. Jeżeli niektórych postanowi obdarzyć tym przywilejem w późnej fazie tego okresu, to kto może kwestionować Jego mądrość?…….. Nie wszyscy, którzy mają nadzieję niebiańską, wchodzą w skład „niewolnika wiernego i roztropnego” …….. Podobnie jak to było w I wieku, również obecnie Jehowa i Jezus karmią wielu rękami niewielu. Tylko nieliczni z grona namaszczonych pierwszych chrześcijan brali udział w spisaniu Chrześcijańskich Pism Greckich. Tak samo w naszych czasach zaledwie garstka namaszczonych chrześcijan została wyznaczona do dostarczania duchowego „pokarmu we właściwym czasie”.

Trzeba powiedzieć, ze po takim wyjaśnieniu to nic nie jest jasne. Kto jest pomazańcem a kto nie? Odpowiedź jest próbą odsunięcia problemu. Jeśli mówi się, ze niektórzy mogą podawać się za pomazańców lub może się im wydawać, bo mają zaburzenia emocjonalne. Właściwie nie ma potrzeby znać imiennie pomazańców. To są wszystko dywagacje które mogą świadczyć niekorzystnie o samych autorach tych pomysłów. Jak mają iść czytelnicy jeśli nie wiedzą za kim? Potrafisz czytelniku to sobie poukładać w umyśle? Współczuje.

Ciało Kierownicze – nie przyglądajcie się na nas

 

miłość

Milłość a przyzwoitość Artykuł o CK

Ciekawy przykład zastosowania wersetu biblijnego występuje jak widać powyżej w Strażnicy z 15 stycznia 2016 roku na stronie 27. Myślę, że osoby na zdjęciu nie pomyślały, o wspomnianym wersecie, ze może mieć do nich zastosowanie. Jeśli się wymaga bezwzględnego posłuszeństwa i jeśli niewiele jest wiadomo o ich pracy, sposobie podejmowania decyzji przy ustalaniu pokarmu duchowego. To takie zachowanie nie jest niczym niezwykłym.

Po prostu chcą poznać bliżej tych wyjątkowych. A poza tym mają takich jakich chcą mieć w swojej organizacji. Jeśli ci właściwi to są nawet tacy którzy nie rozumieją tego co Ciało Kierownicze od nich wymaga lub im może się wydawać, że stawiane im wymagania są nierozsądne, a mimo to muszą im zaufać i się podporządkować, bo to im wyjdzie na dobre. To myślę, że Ciało Kierownicze będzie miało jeszcze wiele różnych problemów.
 

 

 

 

 

Historia Towarzystwa Strażnica

     Świadkowie Jehowy sięgają korzeniami XIX wieku do ruchu Adwentystów w Ameryce. Ten ruch zapoczątkował William Miller, kaznodzieja ochrzczony, w roku 1816 roku, zaczął głosić, że Chrystus powróci w 1843 roku, jego przewidywania dotyczące drugiego przyjścia lub drugiej obecności pobudziły wyobraźnię tysięcy ochrzczonych też w innych głównych kościołach. Być może aż 50.000 zwolenników zaufało obliczeniom chronologicznym Millera i gotowi byli przyjąć Pana,, podczas gdy inni się od nich dystansowali i nerwowo obserwowali co się dzieje gdy zbliżał się wyznaczony czas. Wyliczania wskazywały na obiecane drugie przyjście od marca 1843 do marca 1844 roku, a następnie na październik tego roku. Niestety te terminy przeminęły bez spodziewanego wydarzenia.

Po rozczarowaniach roku 1844 grupa zebranych skupiona wokół Millera rozpadła się, a większość z tych, oczekujących powróciła do swoich kościołów przed jego śmiercią w 1849 roku, ale inni rozczarowani zwolennicy ruchu pozostali w rozproszeniu i nadal oczekiwali powrót.Ich działania doprowadziły do powstania szeregu sekt pod hasłem „szeroko” pojętego  w tym adwentyzmu Adwentyści Chrześcijańskiego Kościoła, Unii Adwentystycznej, Adwentyści Dnia Siódmego i różnych innych grup adwentystów.

Ciekawa uwaga: Był odłam Dawidowy, pod przewodnictwem Dawida Koresha który zmarł w Waco w stanie Texas również twierdzący, że wywodzi swoje korzenie z samego źródle od Millera. W 1935 roku Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wydalił bułgarskiego emigranta Victora Houteffa, który rozpoczął nauczanie własnych poglądów opartych na niektórych fragmentach Objawienia lub inaczej Apokalipsy, ostatniej księdze Biblii. Po pierwsze odnosi się to do maleńkiej nowej sekty jako zwanej Rózgi Pasterza Houteff, on i jego ludzi w 1942 roku po włączeniu i przemianowali się na Generalne Dawidiańskie Stowarzyszenie Adwentystów Dnia Siódmego. Houteff zmarł w 1955 roku, a w 1961 roku jego żona Florence oficjalnie rozwiązała sektę,  kilka zwolenników pod przewodnictwem West Texas biznesmena Benjamina Rodena przejęło nieruchomość. Roden zmarł w 1978 roku, pozostawiając żonę Lois i syna George, aby prowadzili grupę. Następnie, w 1987 roku, David Koresh objął pozycję lidera i doszło do tragedii, która następnie stała się znana opinii publicznej.

Świadkowie Jehowy podobnie, wywodzą swoje korzenie od adwentystów. Ale często się do tego nie przyznają  i niewiele też  Świadkowie wiedzą na ten temat. ŚJ są przyzwyczajeni aby bronić się przed zarzutem, że nie są one nową religią. Często odpowiadają, że są najstarszą grupą religijną, starszą niż kościoły katolickie i protestanckie. W rzeczywistości książki Świadków Jehowy stwierdzają, że „świadkowie Jehowy mają długą historię – 6000 lat, począwszy gdy pierwszego człowieka, Adam, który gdy był jeszcze przy życiu”, jego  syn  Abel był „pierwszym z nieprzerwanej linii Świadków „, i że” uczniowie Jezusa byli wszyscy świadkami Jehowy [sic] też. (str. 8-9)

Słuchając takich informacji szybko uświadamiamy sobie oczywiście, że zawłaszczyli po prostu wszystko co w Biblii odnosi się do wiernych świadków Boga. Przez taką interpretację byli w stanie w stanie rozciągnąć swoją historię do początków ludzkiej rodziny, przynajmniej w oczach swoich zwolenników, którzy są gotowi zaakceptować takie stanowisko, poza tym obserwatorzy ogólnie odrzucają tego rodzaju retorykę i zamiast tego liczą historię na świadków sięgającą tylko Charlesa Taze Russella, który urodził się w dniu 16 lutego 1852 roku w Pittsburghu.

Pierwotnie Russell  był prezbiterianinem w roku 1868 gdy miał 16 lat, później został członkiem kościoła kongregacjonalnego i następnie utracił wiarę. Gdy zaczął wątpić nie tylko wyznanie wiary Kościoła i doktryny, ale także Boga i Biblię. W tym krytycznym momencie przypadkowe spotkanie przywróciło mu wiarę, pod wpływem kaznodziei Adwentystów Jonas Wendella.

Przez kilka lat po tym zdarzeniu, Russell nadal studiował Pismo Święte i pod wpływem różnych Adwentystów świeckich i duchownych, zwłaszcza George Stetsona z Chrześcijańskiego Kościoła Adwentystów,  wydawcę Biblii eksperta George Storrsa. Spotykał się lokalnie na bieżąco z małym kręgiem znajomych, aby omawiać Biblię i ta nieformalna grupa badań uznała go za swojego lidera.

W styczniu 1876 roku kiedy miał 23 lat, Russell otrzymał egzemplarz The Herald of the Morning, w opublikowany przez Adwentystów H. Barboura z Nelson Rochester, New York. Jedną z cech wyróżniających grupę Barboura w tym czasie było ich przekonanie, że Chrystus powrócił niewidzialnie w 1874 roku, a koncepcja ta przedstawiona w The Herald przykuła uwagę Russella. Oznaczało to, że ten odłam adwentystów nie pozostał pokonany jak inni kiedy Chrystus nie pojawił się w 1874 roku jak zapowiadali przywódcy Adwentystów, ta mała grupa zdołała trzymać tej daty potwierdzając, że Pan rzeczywiście powrócił w wyznaczonym czasie, tylko jako niewidoczny.

Czy takie myślenie było życzeniowe, w połączeniu z upartą odmową dopuszczenia błędu w nieudanych obliczeniach chronologicznych? Być może, ale Barbour miał jakieś argumenty w odpowiedzi na poparcie swoich twierdzeń. W szczególności, uznał jako podstawę reinterpretacji drugiego przyjścia jest niewidzialność zdarzenia. W Emphatic Diaglott tłumaczeniu Benjamina Wilsona Nowego Testamentu, świadczonych w Ewangelii według Mateusza 24:27, 37, 39 jest ona tłumaczona na obecność. To służyło jako podstawę dla grupy Barboura po uzupełnieniu obliczeń czasowych, uznania niewidzialnej obecności Chrystusa.

Chociaż idea trafiała do młodego Charlesa Taze Russella, czytelnicy najwidoczniej nie chcieli „kupić” historii niewidzialnego drugie przyjście, w wyniku czego wydawca NH Barbour The Herald of the Morning podupadł finansowo. W lecie 1876 zamożny Russell wypłacił środki Barbourowi w Filadelfii i spotkał się z nim w celu omówienia zarówno przekonań i finansów. W rezultacie Russell stał się poplecznikiem finansowym magazynu i został dodany do stopki jako asystent wydawcy. Przyczynił do wsparcia wydawnictwa przez datki pieniężne i tak mała grupa badaczy Russella podobnie jak on związała się z Barbourem.

Russell i Barbour wierzyli i nauczali, że niewidoczne powrót Chrystusa w 1874 roku, doprowadzi następnie na wiosnę 1878 roku, do zabrania ich wiernych do nieba. Kiedy to oczekiwane wydarzenie nie w 1878 roku nie nastąpiło, redaktor The Herald pan Barbour, wymyślił „nowe światła” na tym też inne doktryny. Russell odrzucił jednak niektóre z nowych pomysłów i przekonał innych członków, aby się im przeciwstawić. Wreszcie, Russell zakończył współpracę z Adwentystami i rozpoczął swoją działalność wydawniczą. Nazwał ją Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa i opublikował pierwszy numer z datą lipca 1879. Na początku miał taki sam adres jako Herald of the Morning i sporo miejsca poświęcił obalaniu ostatnich na punktów niezgody, Russell wziął ze sobą egzemplarz tą listów punktów niezgody, kiedy rezygnował z funkcji asystenta wydawcy.

W tym momencie Charles Russell nie chciał rozważać sobie jest za czy adwentystami, czy zwolennikami Millera. Nadal przeglądał się Millerowi i Barbourowi jako instrumentom wybranym przez Boga, aby prowadzić swój lud w przeszłości. Powstawała koncepcja wokoło Russella koncepcja stopniowego rozwoju. Jego natychmiastowe zerwanie nie dotyczyło adwentyzmu, ale osoby i polityki NH Barboura.

Ani razu nie było wzniesienia bariery w odniesieniu do protestantyzmu. Nowi czytelnicy Strażnicy Syjońskiej byli często członkami Kościoła, którzy widzieli magazyn jako para-posługę kościelną, a nie jako alternatywa anty-kościelną. Russell podróżował mówiąc z ambon kościołów protestanckich, jak i do jego własnych zwolenników. W 1879 roku ożenił się z Marią Frances Ackley a także zaczął publikować Strażnicę Syjońską Russell. i zorganizował jakieś trzydzieści grup badaczy lub zborów rozproszonych od Ohio do wybrzeża Nowej Anglii. Każdy lokalna „klasa” lub zbór uznała go za „Pastora”, choć geografia, działania wydawnicze i pisanie Russella nie pozwalały na więcej niż sporadyczne wizyty duszpasterskie.

Nieuchronnie, coraz bardziej rozbieżne nauki Russella zmuszały jego zwolenników, aby oddzielili się od innych organów kościelnych i stworzyli denominacje na własną rękę. Począwszy, jak to zrobił, w małym oddziale adwentyzmu wyszły skrajności w ustalania konkretnych dat na powrotu Chrystusa i zabrania do nieba, Russell poszedł dalej w nauczaniu i w 1882 roku przez otwarcie odrzucił doktrynę o Trójcy. Jego wcześniejszy mentor Nelson Barbour był trynitarianinem gdy on był zwiastunem drugiej obecności i asystentem wydawcy. John H. Paton który dołączył do Russella pozostawiając Barboura zacząć Syjonu Watch Tower. Pisma Barbour i Paton, że Russell pomagał w publikowania lub rozpowszechniania publikacji który były trynitarnej teologii. A sama Strażnica na początku była niejasna na ten temat. Dopiero gdy Paton zerwał z nim w 1882 roku, a przestał być notowany w stopce, że Russell zaczął pisać o doktrynie Trójcy.

Do czasu śmierci, Charles Taze Russell przebył ponad milion mil i wygłosił ponad 30.000 kazań. Był autorem prac o łącznej ilości około 50.000 stron druku, a prawie dwudziestu milionów egzemplarzy książek i broszur które zostały sprzedane.

Następni nauczano, że sam Russell jest „sługą wiernym i roztropnym” z Mateusza 24:45 i „Laodycejskim posłańcem” siódmej Boskiej pieczęci i ostatnim rzecznikiem kościoła chrześcijańskiego. Ale on doczekał się niepowodzeń w różnych terminach przyjścia Chrystusa i zabrania uczniów do nieba, zmarł 31 października 1916 roku, w  ponad dwa lata później  w świecie, miał się skończyć, według jego obliczeń, na początku października 1914 roku. ,

Jego uczniowie, jednak zobaczyli wtedy jak szaleje wojna światowa i mogli mieć powód, aby nadal sądzić, że „koniec”, był jeszcze bliski. Pochowano Russella pod nagrobkiem identyfikującym go jako „Laodycejskiego posłańca”, i wzniesiono obok jego grobu masywną kamienną piramidę zdobioną krzyżem w koronie, symbolu który lubił z nazwą „Watch Tower Bible i Tract Society”. (Piramida stoi off Cmentarz Lane w Ross, północna Pittsburgh przedmieście, podobno służy jako centralny punkt, niesamowity na każde Halloween, a współcześni zwolennicy otaczają go, trzymając się za ręce, w czuwaniu upamiętniającym dzień jego śmierci ).

Według instrukcji którą Russell pozostawił, jego następca na prezydenta, będzie dzielić władzę z komitetem redakcyjnym i zarządem korporacji Watch Tower z dyrektorami, których Russell powołał „na całe życie.” Ale wiceprezydent Joseph Franklin („sędzia”) Rutherford szybko przystąpił koncentracji całej władzy organizacyjnej w swoich rękach. Doświadczony prawnik, który służył jako główny doradca prawny Russella. Wykorzystał lukę w ich powołaniu aby zdetronizować większość dyrektorów, bez walnego zgromadzenia członków Strażnica. I potrafił nawet na podwładnych wezwać policję do siedziby Towarzystwa, złamać posiedzenie zarządu i eksmitować ich z lokalu. (Wiara w marcu przez AH Macmillan, s. 78-80)

Po zabezpieczeniu kompleks siedziby i prawnym sekty, Rutherford zajął się resztą organizacji. Stopniowo zastępując lokalnie wybranych starszych własnymi mianowanymi, udało mu się przekształcić luźne autonomicznie demokratycznie zarządzane zbory, w system organizacyjny kierowany z jego biura. Niektóre lokalne zgromadzenia oderwały się, tworząc takie Russelowskie odłamy jak Badaczy Pisma Świętego, Świtu Badaczy Pisma Świętego i świecki Ruch Misyjny, z których wszystkie są kontynuowane do dziś. Jednak większość badaczy Biblii pozostaje pod jego kontrolą, a Rutherford zmienia im nazwę na „Świadków Jehowy” w 1931 roku, aby odróżnić od innych grup.

W międzyczasie przeniósł nacisk z indywidualnego „rozwoju człowieka” jak było u Russella podkreślił wzywając do energicznej pracy publicznej, dystrybucję literatury Towarzystwa od domu do domu. Od 1927 to dystrybucja literatury od drzwi do drzwi, stała się podstawowym działalnością wymaganą od wszystkich członków. Literatura skupiała się przede wszystkim na nieustannej serii ataków Rutherforda na rząd, przeciwko prohibicji, wobec „wielkiego biznesu” i wobec Kościoła katolickiego. On również założył sieć radiową i na falach radiowych, wykorzystując nastroje populistyczne i anty-katolickie zwrócił do tysięcy dodatkowych nawróconych. Jego jadowity atak, rozbrzmiewał z przenośnych gramofonów prowadzonych do drzwi ludzi, z głośników dźwięku samochodów zaparkowanych naprzeciwko kościołów, co doprowadziło do aktów przemocy przeciwko Świadkom ze strony mafii i prześladowania rządów od wielu częściach świata.

Jak Russell, Rutherford próbował swoich sił w proroctwach i przewidywał, że biblijni patriarchowie Abraham, Izaak i Jakub zostanie wskrzeszeni w 1925 roku, aby rządzić, jak książęta na ziemi. (Millions Now Living Will Never Die, 1920, ss. 89-90) Oni nie pojawili się, oczywiście, i Rutherford podając ten termin w rzeczywistości, odnosząc się do tego proroczo później przyznał, „zrobiłem z siebie durnia.” (Strażnica, 1 października 1984, str. 24)

Wiceprezes Nathan Knorr odziedziczył przewodnictwo po śmierci Rutherforda w 1942 roku, ale pozostawił sprawy doktrynalne, w dużej mierze w rękach Fredericka W. Franza, który dołączył do nich za czasów Russella i był w służbie w Brooklynie od 1920 roku Brakowało mu osobistego magnetyzmu i charyzmy Russella i Rutherforda, Knorr koncentruje się na „oddaniu” wyznawców matce organizacji, a nie na sobie.

Po dziesiątkach lat wydawanie książek i broszur autorstwa Russella i za prezesa Rutherforda, Towarzystwo Strażnica rozpoczęła produkcję literatury, która jest teraz pisana anonimowo. Ale to nie było bezosobowe, ponieważ sama organizacja została praktycznie jej uosobieniem, a czytelnicy zostały skierowani do „okazywani szacunku dla organizacji Jehowy, bo jest naszą matką, a ukochaną żona naszego niebiańskiego Ojca, Jehowy Boga.” (Strażnica, 1 maja 1957, str. 285)

Wspaniały administrator, Knorr przeszedł z dynamicznego przywództwa do dynamicznego członkostwa. Był inicjatorem programów szkoleniowych mających nauczyć członków do skutecznej rekrutacji. Zamiast nosić przenośne gramofony od domu do domu, grając nagrania wykłady sędziego Rutherforda dla ludzi, pospolity Świadek Jehowy zaczął otrzymywać instrukcje, w jaki sposób mówić przekonująco. Mężczyźni, kobiety i dzieci uczyły dawać kazania na drzwi na różne tematy.

Tymczasem Fred Franz pracował za kulisami, aby przywrócić wiarę w chronologiczne wyliczenia , w dużej mierze ignorowane, po proroczej klapie Rutherforda w 1925 roku Zmieniono chronologiczne założona niewidzialnego powrotu Chrystusa, jak to miało miejsce w roku 1914, a nie 1874, i w 1960 roku, publikacje Towarzystwa zaczął wskazywać na rok 1975 jako czas prawdopodobnego do Armagedonu i końca świata.

Przeważa przekonanie wśród dzisiejszych Świadków Jehowy, że Towarzystwo nie przewidywało „końca” w 1975 roku, ale tylko, że niektórzy członkowie nadgorliwi błędnie odczytali przekazywane przez nie wiadomości. Jednak oficjalne prognozy są dobrze udokumentowane. W Strażnicy z 15 sierpnia 1968, ss. 494-501. Pozwalając na mały margines błędu, kończą długą dyskusję myślą: „Czy jesteśmy przyjąć, że bitwa Armagedonu odbędzie do jesieni 1975 roku, a dawna oczekiwane przez tysiącletnie Panowanie Chrystusa się wtedy rozpocznie? Być może, ale możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak ściśle siódmy okres tysięcy lat istnienia człowieka zbiega się z tysiącletnim panowaniem Chrystusa…. Może to dotyczyć tylko różnicy tygodni lub miesięcy , a nie lat. „ (str. 499).

Programy szkoleniowe Knorra do nawracania, plus apokaliptyczne prognozy Franza „co do roku 1975, doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby wiernych, roczne tempo wzrostu sięgnęło 13,5 procent w roku 1974.

W trakcie 1970 roku nastąpiły zmiany w siedzibie Strażnicy w odniesieniu do władzy prezesa. Najpierw został przyjęty w teorii, że Kościół chrześcijański (Świadkowie Jehowy uważają, że  organizację) nie powinna być pod władzą jednego człowieka, ale raczej powinna być regulowana przez organ podobny do dwunastu apostołów. Celem było wykazanie, że kierownictwo pochodzi ze źródła autorytetu apostolskiego, a nie z Pensylwanii prawa korporacyjnego.

To nowe Ciało było wskazywane jako dalszy dowód na to, że są jedynym prawdziwym kościołem, ale w rzeczywistości Nathan Knorr nadal rządził Świadkami Jehowy, tak jak Russell i Rutherford zrobili przed nim. Oznacza to, że do 1975 roku, kiedy to członkowie  rządzącego ciała zaczęli nalegać na wykonywaniu uprawnień przyznanych im w teorii, ale  naprawdę nigdy nie było takich kompetencji w praktyce. Przy sprzeciwach rozpoczął rządzenie Fred Franz, kiedy Nathan Knorr zmarł w 1977 roku, wówczas Franz odziedziczył zmienioną prezesurę.

Franz odziedziczył również organizację pełną niezadowolenia z oczywistej porażki jego proroctwa dotyczącego końca świata jesienią 1975. Nawet w Brooklyn w zarządzie były małe grupy z prywatnym studium biblijnym kwestionujące nauczanie nie tylko 1914, chronologię, ale także związane z tym, że „niebiańskie powołanie” wierzących zakończyła się w 1935 roku, z nowo nawróconych po tej dacie wysyłanych do ziemskiego raju jako ich wieczną nagrodę.

Dotychczasowe szybko rosnące sekta faktycznie zaczęła tracić członków po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, jak ludzie, którzy w 1975 roku oczekiwali Armagedonu pozbyli się złudzeń. Kiedy strata członków wzrosła do setek tysięcy, ten fakt maskowano przez nowe konwersje danych opublikowanych przez Towarzystwo, co opisano w artykule śledczym w Los Angeles Times z 30 stycznia, 1982 (str. 4-5) -prezes Franz i konserwatywna większość w Ciele Kierowniczym podjęła działania. Wiosną 1980 roku rozpoczęły się działania przeciwko dysydentów, rozbijając niezależne grupy biblijne w centrali, i tworzone „komitety sądownicze” miały postrzegać ich jako przywódców i stawiać przed sądem za „nielojalność” i „apostazję”.

Do tego czasu czystka doprowadziła do przymusowej rezygnacji, a następnie ekskomuniki siostrzeńca prezesa i członka organu zarządzającego Raymonda V. Franza (a magazyn Time rozwój znaleźć godne artykuł na całą stronę, 22 lutego 1982, str. 66) zaistniała nagonka w sprawie organizacji światowej. Nawet Świadkowie, którzy opuścili spokojnie i dobrowolnie z powodów osobistych zostali potępieni jako nielojalni i kazano ich unikać, przez dawnych przyjaciół i braci w wierze, zabronione było im powiedzieć, „zwykłe” cześć „” czy dzień dobry.

Tak więc, chociaż Frederick W. Franz pracował jako główny teolog sekty przez około pięćdziesiąt lat, od początku prezydentury Knorra w 1942 roku, aż do swojej śmierci w dniu 22 grudnia 1992, przeżył swoje nieudane proroctwa przez ponad piętnaście lat, narzucił mini-inkwizycję na członków w celu utrzymania jego ram doktrynalnych i chronologicznych przez resztę swego życia.

Milton G. Henschel wyboru jako piąty prezes Strażnicy od dniu 30 grudnia 1992. Na pierwszy rzut oka wybór zagorzały konserwatysta na stanowisku mogło wydawać się, że zapewni kontynuację status quo, z niewielką zmianą w horyzoncie Świadków Jehowy. Jednak bliższe spojrzenie ujawnia tą nominację jako konserwatywnego strażnika starego układu ze wskazaniem, że radykalną zmianą przywództwa i doktryn sekty pozostały niezmienione.

W wieku 72 lat Henschel stał się drugim najmłodszym członkiem Ciała Kierowniczego, a on został wybrany do prowadzenia przez mężczyzn, kilka lat starszych od niego. (Zarówno średni wiek, a średni wiek w chwili powołania Henschela obliczonej na około 82 lat). Z członków znanych z lat osiemdziesiątych przysypiania podczas spotkania oraz głosowań w sprawach wiary po przebudzeniu (Zobacz naocznego świadka Raymonda Franza w książce Kryzys sumienia, str. 40.) Ciało traci swoją zdolność do zapewnienia celowego i zdecydowanego przywództwa. Henschel był wybrany w części ze względu na jego żywotność której innym brakowało. Oczywiście, wiadomo było, że starzejący się przywódcy nie będą w stanie utrzymać swojej władzy znacznie dłużej.

źródło http://www.bible.ca/jw-history.htm