Biuro Główne świadków Jehowy „rujnowało ziemię”

   

       W Ulsterze na farmie Strażnicy znaleziono zakopane chemikalia – Shawangunk (miasto w USA, w stanie Nowy Jork w hrabstwie Ulster) Władze państwowe nadzorowały śledztwo w sprawie chemikali i gruzu, które znaleziono zakopane na farmie Strażnicy Red Mills Road.

                             Opublikowane 27 grudnia 2011

Shawangunk – Władze państwowe nadzorowały śledztwo w sprawie chemikali i gruzu, które znaleziono zakopane na farmie Strażnicy

   W Ulsterze na farmie Strażnicy świadków Jehowy znaleziono zakopane chemikalia które rujnowały ziemię.

Stanowy Departament Ochrony Środowiska poinformował, że stwierdzono zanieczyszczenia w trzech różnych miejscach na nieruchomości, o powierzchni tysiąca sto czterdzieści jeden akrów. Każde z miejsc zanieczyszczeń obejmowało powierzchnię około 2 akrów.

Matt Hubicki, DEC inżynier ochrony środowiska, powiedział wyjaśniając, że zanieczyszczenia znaleziono w 2007 roku, gdy organizacja Świadków Jehowy rozbudowywała tam swoje obiekty.

„Znaleziono je podczas kopania fundamentów dla jednego ze swoich obiektów mieszkalnych,” powiedział Hubicki. Grupa natychmiast zgłosiła to do DEC.

Dochodzenie wykazało się, że znaleziono tam kilka 55 galonowych zbiorników które zawierały chemikalie w tym farby i rozpuszczalniki, które były wykorzystywane w drukarni Strażnicy off Red Mills Road. Gigantyczne operacje drukowania sięgające roku 1970 i dotyczyły produkcji literatury dla całej grupy religijnej w Ameryce Północnej.

Zbiorniki zawierały benzen, ksylen i innych chemikalie, które miały wpływ na zdrowie ludzi. W tych miejscach odkryto również gruz budowlany i zanieczyszczenia gleby.”

Urzędnicy państwowi napisali we wnioskach,, że nieruchomości które stykały się z materiałami w obszarze A miały pewien poziom zanieczyszczeń, ale nie dotarli do studni mieszkańców na sąsiednich nieruchomości.

Podobno część (nieruchomości) była wykorzystywana do usuwania gleby zanieczyszczonej wyciekami z drukarni, resztkami budowlanymi i substancjami chemicznymi związanymi z procesem drukowania,” urzędnicy napisali. „Przed rokiem 1960, od kiedy Strażnica posiadła na własność nieruchomość i korzystała z dołączonych gruntów rolnych i sadów.”

Po badaniu obszaru A znaleziono „stężenie lotnych związków organicznych i pół-lotnych związków organicznych przekraczających normy ustalone do celów mieszkalnych zanieczyszczenia gleby w próbkach gleby pod powierzchnią. Zanieczyszczenie istniało między 2,5 a 15 stóp pod powierzchnią ziemi. ”

Raport dodaje, że materiały budowlane i rozbiórkowe w obszarze A zawierały opony, drut, pręty zbrojeniowe, beton i pniaki, ale  w obszarze A nie zostały odkryte odpady drukarskie.

„Na podstawie dostępnych danych i przepływu wód, zanieczyszczenie jest ograniczone do obszaru składowania i jest mało prawdopodobne, aby mogło wpływać na te zasoby,” napisali.

Urzędnicy napisali, że śledztwo wykazało, że w strefie C znaleziono miejsca wykorzystane do składowania „resztek budowlanych i rozbiórkowych, w tym cegły, kawałki metalu, płytki drukarskie węże, naczynia, filtry oleju i domowe odpadki w czarniawym kolorze ziemi.”

„Przekroczenia lotnych związków organicznych, pół-lotnych związków organicznych, polichlorowanych bihenyls i jednego pestycydu powyżej normy jakości wód podziemnych zostały wykryte”, napisali. „Tylko głębiej w grunt stwierdzono drobne przekroczenia”

Urzędnicy DEC powiedzieli, że wydaje się, że pracownicy Strażnicy przenosili te toksyczne substancje do gleby do tych stron przez dziesięciolecia, chemikalie powstałe podczas drukowania. Potem używano maszyny rolniczych do napowietrzania gleby i odparowania zanieczyszczeń.
(W roczniku na rok 1991 napisali, ze w tamtym czasie była to normalna praktyka – czy tak było nie wiem – Rocznik na rok 1991 Świadków Jehowy na stronie 15.)
Dochodzenie, które rozpoczęło w tym miesiącu będzie określało zakres zanieczyszczeń i sposób oczyszczania. Strażnica będzie musiała zapłacić za doprowadzenie do terenu do porządku; koszt tej operacji nie został jeszcze ustalony. Aktualnie jest realizowany państwowy program oczyszczenia terenu poprzemysłowego.

Czy zatem jest rzeczą normalną Towarzystwo Strażnica usuwało trujące odpady do gleby? Ile w swoim czasie przeczytałem artykułów pisanych przez Strażnicę i inne publikacje wydawane przez Towarzystwo Strażnica. Było tego wiele jak ważne jest aby dbać o nasze środowisko, a tu proszę w samym centrum organizacji, co się działo? Szczytem hipokryzji jest zatem pisanie w odniesieniu do innych nie swojej organizacji tak: „Rujnowanie Ziemi ‛Bóg doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’ Objawienie 11:18… Zdaniem niektórych specjalistów do oceanów trafia 6,5 miliona ton śmieci rocznie. Szacuje się, że mniej więcej połowa to plastik, który będzie pływał w wodzie przez setki lat. Ludzie nie tylko zanieczyszczają Ziemię, ale też w zastraszającym tempie eksploatują jej zasoby naturalne. Badania ujawniają, że Ziemia potrzebuje 17 miesięcy, by zregenerować to, co człowiek zużywa w ciągu 12 miesięcy. – Strażnica z 1 maja 2011 roku, str 6. Tak piszą a jednocześnie im uważają, że im wolno rujnować ziemię i mimo dawać sobie nadzieję na życie wieczne na ziemi jako tych porządnych? Niestety co człowiek sieje to i żąć będzie. Kupili skażoną nieruchomość pod budowę Biura Głównego w Warwick. Na koniec zatem cytat z ich przekładu Biblii. „Nie dajcie się wprowadzić w błąd: Bóg nie jest kimś, z kogo można drwić. Albowiem co człowiek sieje, to będzie też żąć”. Galatów 6:7

Niepowodzenie przy budowie Biura Głównego świadków Jehowy

     Właściwie nagminne są sformułowania o tym jak to Jehowa błogosławi i bardzo dba lub opiekuje się z swoim ludem na ziemi którym są jego świadkowie. Takim językiem mówiącym jak to wspaniale jest się rozwija Jego organizacja są karmieni wierni czytelnicy Strażnicy. Podaje poniżej kilka cytatów na to wskazujących zdaniem Towarzystwa Strażnica. Kiedy są zdarzenia wskazujące na coś wręcz przeciwnego, wtedy wydawca konsekwentnie milczy aby uniknąć trudnych pytań. Wrócę do tych niechlubnych w dalszej części. Tymczasem zobaczmy jak wydawca przedstawia czym jest błogosławieństwo Jehowy i jak ono się przejawiło w trakcie przedsięwzięcia budowanego związanego z budową nowej siedziby Biura Głównego w miejscowości Warwick w USA:

Przed rozpoczęciem budowy Strażnica z 15 sierpnia 2012r. Na str 16-19 informowała między innymi :

Istnieją plany zagospodarowania 100-hektarowej działki w Warwick. „Chociaż nie jesteśmy jeszcze pewni woli Jehowy co do Warwick”, powiedział brat Pierce, „staramy się przygotować tę posiadłość z myślą o przeniesieniu tam Biura Głównego Świadków Jehowy”. Planowane jest też wykorzystanie 20-hektarowej parceli zlokalizowanej 10 kilometrów na północ od Warwick jako składu sprzętu i materiałów budowlanych. „Gdy dostaniemy pozwolenie na budowę, mamy nadzieję ukończyć całe przedsięwzięcie w ciągu czterech lat” — oznajmił mówca. „Wtedy będzie można sprzedać nasze obiekty w Brooklynie”.

Czy Ciało Kierownicze zmieniło zdanie co do bliskości wielkiego ucisku?” — zapytał brat Pierce. „W żadnym wypadku” — odpowiedział. „Jeżeli wielki ucisk przerwie realizację tych planów, to wspaniale, naprawdę wspaniale!”

W rocznika z działalności organizacji świadków Jehowy na rok 2015na str 10 pisano o samej budowie:

 

Jak się pracuje w Warwick? „Warwick to coś więcej niż same budynki. Jehowa jednoczy przeróżne brygady budowlane i pomaga nam wypracowywać nowe podejście do projektowania i planowania dużych przedsięwzięć budowlanych”

A jak faktycznie Jehowa zjednoczył wszystkie brygady? Jak udało się wypracować to nowe podejście? Moim zdaniem nie udał się zobaczmy: Wszystko to są tylko ładnie brzmiące i patetyczne słowa wydawcy.

 

http://www.jehovahs-witness.com/topic/5377317383700480/battle-over-contamination-watchtower-site-warwick

 

http://www.recordonline.com/article/20151214/NEWS/151219671

 

Bitwa na zanieczyszczenia w miejscu Strażnicy w Warwick

Przez Hema Easley

Times Herald-Record

Opublikowany 14 grudnia 2015 o 8:20 PM

WARWICK -Towarzystwo Strażnica – twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie terenu Warwick, gdzie ta grupa religijna buduje swoje ogromne centrum dla światowego zarządu, a zatem nie będzie za to płacić. Strażnica, lepiej znana jako Świadkie Jehowy, postanowiła wytoczyć sprawę przeciwko jednej z firm, w Kanadzie, ponieważ sądy w Nowym Yorku, nie mają jurysdykcji nad zagranicznymi przedsiębiorstwami. Vale Kanada jest główną spółką w International Nickel Inc., która była właścicielem nieruchomości Warwick od połowy 1960 do połowy 1980 roku.
Pozew został złożony w południowej dzielnicy Nowego Jorku w czerwcu wobec tej Międzynarodowej firmy International Nickel Inc i 10 innych firm, które jak się mówi w Strażnicy są powiązane z tą firmą górniczą. Niektóre z firm wymienionych w pozwie to są: Inco Alloys International, Inc., Huntington Alloys Corporation, Special Metals Corporation, Castparts i INCO Stany Zjednoczone.
Międzynarodowa firma Nikiel miała odlewnię i prowadziła działania badawczo-rozwojowe na miejscu. Strażnica nabyła nieruchomość w 2009 roku.
Firmy wymienione w pozwie twierdzą, że albo nie są właścicielami skażonego terenu, lub nie zanieczyściły ziemi, lub nie odpowiadają za zanieczyszczenie.. Przynajmniej jedna z firm – Huntington Inc. – nie istnieje, według wniosku do sądu przez Huntington Alloys Corporation.
Strażnica nie skomentowała sprawy .
W swoim pozwie, Strażnica twierdzi że Nikiel prowadził zakład oczyszczalnię ścieków, w miejscu do obsługi oczyszczalni ścieków, posiadał także podziemne zbiorniki do przechowywania paliwa i innych materiałów niebezpiecznych.
Strażnica twierdzi, że Nikiel odprowadzał z ropy naftowej oleje zawierające polichlorowane dwufenyli z oczyszczalni ścieków, a do gleby i wód gruntowych, a tym samym zanieczyścił środowisko na nieruchomości. PCB, które są prawdopodobne czynnikami rakotwórczymi dla człowieka, według Agencji Ochrony Środowiska, zostały zakazane w Stanach Zjednoczonych w 1979 roku.
Nie jest jasne, kiedy Strażnica odkryła istniejące zanieczyszczenia. Skontaktowała się Departamentu Stanu z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku.
Strażnica poszukuje zwrotu nieokreślonych kosztów za poniesione sprzątanie i rekultywację terenu. Jest to również o odszkodowanie, zadośćuczynienie i opłaty adwokackie.
W Warwick Inspektor Mike Sweeton powiedział, że ta strona została jako część procesu zatwierdzania. Strażnicy buduje tam biura, mieszkania dla około 1000 osób, kawiarnię, punkt medyczny oraz garaże na miejscu.
Budowa ma zostać zakończona do końca 2016 r.

Wydawca pisał jednak wielokrotnie tak:

Bez względu na to, czy trudzisz się przy remoncie miejscowej Sali Królestwa, czy budujesz Biuro Główne w Warwick w stanie Nowy Jork, ceń przywilej pełnienia tego rodzaju świętej służby”. Strażnica z 15 października 2014 r. str 23-27.

Jehowa w dalszym ciągu błogosławi działalności kaznodziejskiej, toteż w roku 2013 bracia w krajach uboższych wciąż potrzebowali około 6500 Sal…..Dziesiątki Biur Oddziałów, setki Sal Zgromadzeń i dziesiątki tysięcy Sal Królestwa na całym świecie stanowią wyraźny dowód, że Królestwo Boże jest realnym rządem” Królestwo Boże Panuje str 206 -208.Wydawca stara się budować atmosferę pełną uniesienia w kwestii budowy obiektów a jak widzimy rzeczywistość jest inna. Czy zatem widoczne jest w tym błogosławieństwo.? Zdecydowanie nie.

Czy zatem jest błogosławieństwo, czy nie? Zdecydowanie nie. Dlaczego Jehowa nie uchronił w tak ważnej sprawie przed niepowodzeniem? Jest jak widać coś wręcz przeciwnego. Wieloletni proces się zapowiada z niewiadomym efektem. Trudna zapewne procedurą do ustalenia odpowiedzialności i jej zakresu a następni dochodzenia wyrządzonych szkód. Uważam, że jednak nie w tym problem. W Biblii w liście ap. Pawła do Galatów 6:7 jest napisane: „Co człowiek sieje to i żąć będzie” Jeśli nie potrafią członkowie CK wziąć odpowiedzialności za szkody które sami wyrządzają swoimi naukami dzieciom przez pedofilii, to o czym mówimy. Cała sprawa dotycząca Warwick się zaczyna po wydaniu wyroku w roku 2012, w stosunku do Condace Conti – ofierze pedofila. Ciekawe. Czy to tylko zbieg okoliczności? A jak się zachowała centrala świadków po tym wyroku? Więc będą porażki i niepowodzenia. Błogosławieństwa nie było i nie ma.

Świadkowie Jehowy, głosiciele, czy akwizytorzy

   „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego” – tytuł książki wydanej przez Towarzystwo Strażnica próbujący połączyć świadczenie o Bogu Jehowie z funkcją głosiciela. Czy świadek jest i musi być głosicielem? Nie. To dwie różne rzeczy. Świadek mówi co widział, a głosiciel o czymś oznajmia. A czym się różni głosiciel od akwizytora?

Wg Słownika Języka Polskiego – głosiciel to:

„ktoś, kto coś oznajmia, czyni wiadomym, rozgłasza”

W przypadku wiernych zrzeszonych w organizacji świadków Jehowy już wcale nie ma rozgłaszania czegokolwiek w myśl powyższej definicji głosiciela.

Akwizytor – to ten kto:

„Praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i przekonywanie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub umowy o wykonanie usługi”.

parafrazując –

„Praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie jego jako przedstawiciela (Towarzystwa Strażnica) z innym człowiekiem, który ma na celu informowanie i przekonywanie go do nawiązania z tym kogo reprezentuje”.

Czy tak jest? Zobaczmy jak na ten temat wypowiada się ich organizacja na łamach publikacji wydawanych przez Towarzystwo Strażnica, co mają za zadanie czynić głosiciele i czy to jest rola głosicieli czy akwizytorów?

„Niektórzy głosiciele starają się także pokazać film z serwisu jw.org związany z poruszonym tematem”.

Posługiwanie się broszurą Bóg ma dobrą nowinę Nasza Służba Królestwa — z września 2015 roku str. 3.

„STRONA TYTUŁOWA: Głosiciele proponują Przebudźcie się! gościnnemu mieszkańcowi wyspy Bali”-

Strażnica z 15 lutego 2015 roku.

„Później głosiciele proponowali czasopisma w biurach i centrach handlowych. Urzędnicy oraz inni ludzie zaczynali powoli rozumieć, na czym polega nasza działalność oraz ją docenia”

Rocznik z 2014 roku. str 119

„Od 1 stycznia 2015 roku nie będziemy już proponować studiów biblijnych w pierwszą sobotę miesiąca. Zamiast tego głosiciele mogą rozpowszechniać Strażnicę Przebudźcie się!, tak jak to robią w pozostałe soboty”.

Nasza Służba Królestwa – grudzień 2014 str 8

akwizytor pracownik przedsiębiorstwa zajmujący się akwizycją, pozyskiwaniem nabywców, zbieraniem zamówień a. zawieraniem umów o wykonanie usług (ubezpieczenia, ogłoszenia, prenumeraty itd.). – Słownik wyrazów obcych

Proszę drogi czytelniku zastanowić się, czy zatem popularyzując wydawnictwo, jak to wynika tylko z czterech powyższych przykładów z publikacji Towarzystwa Strażnica, świadkowie Jehowy głoszą Ewangelię, czy są akwizytorami tegoż wydawnictwa? Odpowiedź jest oczywista. Kiedy dodamy ich obecną aktywność świadków jako stojących przy straganach na ulicy, na których są jedynie publikacje tego wydawnictwa, jest to tym bardziej jednoznaczne, że taka działalność nie ma nic wspólnego z głoszeniem. Dodać należy, że do stojących zazwyczaj nikt nie podchodzi – osobiście nigdy nie wydziałem rozmawiających ze stojącymi „głosicielami” – a jak głosiciel może być głosicielem, skoro nikomu mówi, a zdaje sprawozdanie z głoszenia, za udział w staniu.

Gdzie jest w Biblii zapisane, że głoszenie Ewangelii miało polegać na zachęcaniu do czytania publikacji tego wydawnictwa lub zapraszania innych ludzi do serwisu internetowego? Nic takiego nie ma w Biblii. Mamy zatem ze strony głosicieli – świadków Jehowy działalność akwizycyjną na rzecz Watch Tower Society.

Wzorem jedności dla świadków Jehowy jest szarańcza

    W Strażnicy na dzień 15 marca 2016 roku ukazał się artykuł na temat „Jak umacniać chrześcijańską jedność”. W nim wydawca zamieścił argumenty dotyczące wartości współpracy i współdziałania jako nieodzowne w działalności tych którzy służyli Bogu od najdawniejszych czasów. Wspominając, że taka współpraca była widoczna u pierwszych chrześcijan. Sugerując, że podobna współpraca i zjednoczenie winno być widoczne u wiernych członków organizacji świadków Jehowy. Zobaczmy jaki przykład ma unaoczniać taką zgodną współpracę, warunkującą efektywność wspólnego działania. Oto stanowisko wydawca przedstawione w akapitach 3 i 7 na stronie 14 i 15:

 

3. Pod koniec I wieku n.e. apostoł Jan ujrzał w wizji siedmiu aniołów, z których każdy zadął w trąbę. Gdy zrobił to piąty anioł, apostoł zobaczył „gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię”. Otrzymanym kluczem otworzyła ona czeluść otchłani, skąd wydobył się gęsty dym, a z niego wyszła plaga szarańczy. Ta symboliczna chmara szarańczy, zamiast niszczyć roślinność, zaczęła wyrządzać szkodę „ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na swych czołach” (Obj. 9:1-4). Jan bez wątpienia wiedział, jak niszczycielski może być rój szarańczy. Właśnie taka plaga spotkała starożytny Egipt w czasach Mojżesza (Wyjścia 10:12-15). Symboliczna szarańcza, którą ujrzał Jan, trafnie wyobraża namaszczonych chrześcijan rozgłaszających dobitne wyroki Jehowy. Obecnie wspierają ich miliony osób z nadzieją ziemską. Nic dziwnego, że nasze zjednoczone głoszenie podkopuje władzę, którą Szatan sprawuje za pośrednictwem ogólnoświatowego imperium religii fałszywej.

7. Pojedyncza szarańcza nie może wiele zdziałać. Podobnie mało znaczące mogą się wydawać nasze indywidualne starania. Ale współpracując ze sobą, jesteśmy w stanie skierować uwagę milionów ludzi na Jehowę — Tego, który zasługuje na wszelką chwałę i cześć! Jednak nie jest to jedyny sposób, w jaki swoim współdziałaniem przyczyniamy się do jedności ludu Bożego”.

Zobaczmy aby uzasadnić potrzebę współpracy z organizacją każdego wiernego członka, wydawca konsekwentnie utożsamia pomazańców z plagą szarańczy. Dziwne to jest wyjaśnienie aby kojarzyć jedność wiernych Bogu z pustoszącym  działaniem szarańczy. Zdaniem wydawcy ta niszczycielska siła  szarańczy we wspólnym działaniu, winna być widoczna  w ogłaszaniu wyroków Jehowy. A gdzie jest w takim razie  głoszenie pokojowej dobrej nowiny? Przyznam jednak, że zgadzam się z tą interpretacją Strażnicy, że pomazańcy a więc redagujący ów tekst są szarańczą. Dlaczego? To nie są sympatyczne owady. Szarańcza nie jest postrzegana pozytywnie. Także utożsamianie siebie z szarańczą jest bardzo zaskakujące..  Jest ona destrukcyjna w swym działaniu ale autorzy tych tekstów też. Więc dobrze się określili i prawidłowo. Jak to się stało nie wiem, że stwierdzili, że są destrukcyjni.

Świadkowie Jehowy mogą ukrywać prawdę w sądzie w celu ochrony ich religii

     Od 1922 zaczęła się kształtować doktryna Świadków Jehowy pozwalająca z czasem wyznawcy Jehowy oszukać kogoś spoza organizacji, aby w ten sposób chronić dobro organizacji. Przedstawiano to jako „teokratyczną wojnę.” – Zaczęto definiować czym jest kłamstwo. Z czasem powstała taka definicja: Przeciwieństwo prawdy. Na ogół polega na podaniu fałszywej informacji komuś, kto ma prawo znać prawdę, w dodatku z zamiarem oszukania go albo zaszkodzenia jemu samemu lub innej osobie” – książka „Wnikliwe…” Jeśli natomiast świadek uzna, że rozmówca nie musi mieć podanych prawdziwych informacji. To wówczas ich nie otrzyma. Czyli jest stworzona furtka do kłamstwa.

Oto jak się rozwijała owa doktryna:

dzisiaj organizacja Szatana i wszyscy do niej przynależni pogrążeni są w duchowej ciemności, gdyż jej mędrkowie religijni, polityczni czy naukowi nie potrafią wyjaśnić, dokąd właściwie zmierza świat, ani nie mają żadnej optymistycznej wiadomości dla ludzi.

Strażnica nr 23 z roku 1971

Świat ludzki, który podlega władzy Szatana, stoi razem ze swym bezbożnym systemem rzeczy przed ostateczną zagładą. Dla wszystkich widoczny jest sygnał ostrzegawczy: Trzymajcie się z dala od niego!

Strażnica nr. 19 z roku 1972

organizacja przeciwna organizacji Bożej, mianowicie ziemska, widzialna organizacja Szatana. Z jej pomocą wielki Przeciwnik Boży stara się usidlić wielbicieli Jehowy, a potem trzymać ich w niej jak schwytane ofiary, aż będą duchowo zrujnowani i ostatecznie zgubieni.

20 Szczególnie od roku 1922 wykazywano w oparciu o natchnione Pismo święte, że Bóg Jehowa posiada organizację, w której skład wchodzi także zorganizowany „ostatek” żyjący na ziemi, oraz że istnieje wroga jej organizacja Szatana, złożona z części niewidzialnej, obejmującej demony, i części widzialnej, ziemskiej.

Strażnica nr 6 z roku 1975

w roku 1914 (Łuk. 21:24, Bg). ……. duchowa część organizacji Szatana została strącona w okolice ziemi; ……….. Ta poniżona organizacja upatrzyła sobie teraz widzialną część wszechświatowej organizacji Jehowy i bezlitośnie toczy walkę „przeciw pozostałym z jej nasienia, którzy przestrzegają przykazań Bożych i zajmują się dziełem świadczenia o Jezusie”

Strażnica nr 5 z roku 1985

istnieją tylko dwie wielkie organizacje: organizacja Jehowy i organizacja Szatana Diabła.

Narody muszą poznać…. roz 5 ak. 42

cała ziemska organizacja Szatana przestanie istnieć. „Poprzednie niebo”, złożone z rządów politycznych

Wspaniały finał…. roz 39 ak 26

Z czasem taka polityka nabrała nowego znaczenia, dziś Świadkowie Jehowy znajdują się pod kontrolą w różnych krajach i ukrywają tych którzy są pedofilami wykorzystującymi dzieci.

Strażnica – nazwana tak od macierzystej korporacji Świadków, Strażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe z Nowego Jorku – udziela wyznawcom Jehowy rad aby ukryć prawdę przed „wrogami” jak uczy ich religii. Uczy, że świat na zewnątrz organizacji jest kontrolowany przez szatana.

W myśl tej doktryny wojny uczy się, że odmowa współpracy w śledztwie z udziałem Świadków Jehowy jest usankcjonowana przez Boga, ponieważ ci z zewnątrz nie mają prawo mieć prawdziwych informacji.

Chociaż termin teokratycznej wojny w literaturze pojawia się z czasem coraz mniej, liderzy Strażnicy w organizacji nadal nauczają, że zachowanie ​​tajemnicy jest kluczowym sposobem na uniknięcie kontroli wymiaru sprawiedliwości. .W USA ukryto wiele przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przed organami ścigania, a także przed członkami zborów, wynika to z poufnych dokumentów wewnątrz organizacji.

Reveal zauważył więcej niż kilkanaście procesów sądowych w których odkrył dowody wskazujące, że liderzy Świadków Jehowy kłamali pod przysięgą lub odmówili współpracy z władzami świeckimi w sprawie sprawców. przestępstw seksualnych. W niektórych przypadkach tacy starsi będącymi przestępcami pozostają na stanowiskach w swoich lokalnych zborach.

„Trzej bracia skłamali w sądzie i to wiele razy”

Trzej świadkowie Jehowy – starsi kłamali pod przysięgą na temat ich roli w zborze, umożliwiając znanemu pedofilowi na dalsze wykorzystywanie dzieci, według informacji od innego starszego, który twierdził, że posiada wiedzę o  tych wydarzeniach.

W 2011 roku wpłynął pozew, starsi w zborze Świadków Jehowy Michael Clarke, Gary Abrahamson i Larry Lamerdin, Północne Fremont, stanęli w obliczu pytań, dlaczego nie zgłosili policji, że jeden z członków zboru, Jonathan Kendrick, przyznał się do winy o seksualne wykorzystywanie jego pasierbicy..

Clarke i Abrahamson zeznali że zabrali ze sobą wszystkich starszych zboru i polecili im przyjrzeć W 2013 w zborze Północnym Fremont w 1990, w czasie kiedy miały miejsce nadużycia, oskarżono trzech starszych za kłamstwa pod przysięgą.

Zbór nie był zabezpieczony jeśli chodzi o młode dziewczęta przez brak informacji o istnieniu pedofila w wyniku katastrofalnych zaniedbań. Trzej bracia skłamali w sądzie i to i wiele razy. ”

Reveal uzyskał tą wiedzę z listów od osób trzecich.

Clarke, Abrahamson i Lamerdin odmówili komentarza.

Kendrick przyznał się do molestowania dwóch dziewczyn, ale zaprzeczył, nadużywaniu Conti. Nigdy nie było wszczęte postępowanie karne pod zarzutem zbrodni przeciwko niej i pozostaje on Świadkiem Jehowy..

W innym pozwie w Kalifornii przeciwko Świadkom Jehowy w ubiegłym roku, jeden z czołowych przywódców organizacji, członek Ciała Kierowniczego Gerrit Lösch, odmówił składania zeznań.

Adwokat Lopez, Irwina Zalkin, informuje o istnieniu zapisów zgromadzonych przez Strażnicę z nazwiskami znanych i podejrzanych nadużywających seksualnie dzieci w zborach USA. Strażnica przyznał, że odmówiła ich przekazania.

W dniu 5 lutego 2014 roku, Lösch złożył pod przysięgą oświadczenie wyjaśniające, dlaczego nie powinien zeznawać.

„Nie jestem i nigdy nie byłem, w korporacji, reżyserem, agentem zarządzającym, członkiem lub pracownikiem Strażnicy”, członek Ciała Kierowniczego Gerrit Lösch napisał. „Ja nie kieruję i nigdy nie kierowałem, działaniami Strażnicy. Nie odpowiadam za Strażnicę. Nie mam i nigdy nie miałem, żadnej władzy jako jednostka do dokonywania lub określania ogólnych zasad dotyczących Strażnicy lub departamentu Strażnicy „.

Chociaż Lösch twierdził, że nie ma władzy nad każdym departamentem Strażnicy, wewnętrzne dokumenty Strażnicy pokazują, że jako członek Ciała Kierowniczego, nadzorował jeden z dwóch działów Strażnicy, które zajmują się zarzutami o molestowanie dzieci, przynajmniej do 2014 roku.

Deklaracje Loscha są również bezpośrednio sprzeczne z zeznaniami urzędników Strażnicy, w których powiedzieli, że Ciało Kierownicze opiniuje i zatwierdza całą politykę Strażnicy, w tym tą dotyczącą znęcania się nad dziećmi.

.”

W San Diego sędzia Sądu Najwyższego, Joan Lewis, która prowadziła sprawę Jose Lopezaq, zarzuciła obronie Strażnicy odmowę przestrzegania nakazów sądowych..

„Działania lub zaniechania Strażnicy były” naganne „,” napisała w swojej decyzji.

Ona również oddaliła deklarację Loscha, że on, jako członka Ciała Kierowniczego, nie miał władzy nad Strażnicą.

Lewis przyznała Lopezowi 13,5 $:mln odszkodowania..

Zobaczmy jak stopniowo od właściwie roku 1922 doszliśmy w rozwoju doktryny w której wydawało się słusznym poglądem, że szatan chce zniewolić tych którzy są posłuszni Bogu i głoszą ewangelie Chrystusową jest zatem ich wrogiem. A wszystkie rządy światowe są po jego stronie, przecież właśnie Jezusowi oferował w zamian za posłuszeństwo-pokłon je w prezencie. Zatem nie można z nimi współpracować. Wszystko wydawałoby się wygląda rozsądnie a jak jest w rzeczywistości.

Jeszcze o skandalu w Australii