Apel do organów wymiaru sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii w sprawie Świadków Jehowy

Apelujemy do wymiaru sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii o wszczęcie śledztwa w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci u Świadków Jehowy

Dlaczego jest to ważne. tu link

Świadkowie Jehowy są znani z tolerancji wobec swoich członków którzy seksualnie wykorzystują dzieci.. Wzywamy do podobnego dochodzenia jakie niedawno przeprowadzono przez Komisję Królewskiego w Australii. www.childabuseroyalcommission.gov.au. Musimy zbadać ten problem w Wielkiej Brytanii i wezwać do przeprosin, ukarać winnych i wypłaty odszkodowań dla wielu tysięcy ofiar. Wykonalna jest zmiana polityki wobec dziećmi i musi być realizowana ochrona dzieci przez Świadków Jehowy wg ustaleń organów śledczych.

Podwójne standardy u świadków Jehowy w Chile. Nad salą królestwa  powiewa flaga Chile. Czy tam inaczej pojmują neutralność?

https://www.youtube.com/watch?v=n840aBCKhh8

https://www.youtube.com/watch?v=-0aUKlk0Uq8

O wszczęcie śledztwa odnośnie Towarzystwa Strażnica Świadków Jehowy w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci!

 

Petycja do Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych

link

 

Noel Parsons Beaumont

Świadkowie Jehowy są znani z tolerancji wobec wykorzystywania seksualnego dzieci wśród swoich członków. Wzywamy do dochodzenia podobnego do niedawnego przeprowadzonego przez Komisję Królewską w Australii, która rozpoczęła się wraz z odkryciem ponad 1000 niezgłoszonych przestępców seksualnych, którzy uczęszczali na ich spotkania religijne i towarzyskie od 1950 roku. Www.childabuseroyalcommission.gov.au Musimy zbadać ten problem w Stanach Zjednoczonych i wezwać do przeprosin, wypłaty odszkodowań, przeprowadzić postępowania karne i odszkodowania dla wielu tysięcy ofiar. Zmiany w polityki i zgłaszania przestępców seksualnych do władz i skończyć z ukrywaniem wykorzystywania dzieci, dopilnować aby Świadkowie Jehowy realizowali i przestrzegali ustalenia ze śledztwa. Tylko federalne i stanowe organy mogą odpowiednio zbadać ten problem i dopilnować wdrożenie tych zmian.

Ciało Kierownicze za pośrednictwem Towarzystwa Strażnica poinformowało w ich literaturze, że są to wszystko „odstępcze oskarżenia inspirowane kłamstwami” przeciwko Świadkom Jehowy, pochodzące od „chorych psychicznie” i niezadowolonych ex-Świadków Jehowy. W rzeczywistości nasza aktywność, nie jest złośliwa ale wynika ze współczucia i poczucia sprawiedliwości. Jesteśmy zszokowani, bo widzimy straszne krzywdy i ból ofiar spowodowany przez tą sektę i jesteśmy mocno zmotywowani, aby to zatrzymać. Kancelaria Prawna Zalkin świadczy o tym. Http://www.zalkin.com/what-we-do/sexual-abuse-cases/jehovahs-witness-abuse/

Pytanie kiedy podobne postępowanie będzie przeprowadzone w Polsce?

Czy nie uważacie czytelnicy, którzy czytacie ale z różnych powodów jest milczenie na tym blogu wobec przedstawianych problemów, to jest dla mnie zastanawiające. Mnie osobiście to martwi. Kiedy podobna petycja u nas?

Przejęcie dóbr doczesnych członka organizacji Świadków Jehowy

     Dziś historia jakich jest zapewne jest wiele ale nieznanych dla innych. Czego dotyczy? Jest wielu zaawansowanych wiekiem świadków Jehowy. Przeżyli dziesiątki lat w tej organizacji jako wierni jej członkowie.. Żyli często z pełnym ich zdaniem przekonaniu, ze uczestniczą w dziele kierowanym przez Boga. Mieli często bardzo różne chwile w życiu związane z organizacją. Mogli się czuć bardzo, użyteczni i potrzebni. A dziś jak jest? Inaczej. To przeszłość. Mogą być zdani na pomoc innych. Bez innych nie mogą sobie radzić. Jak to wówczas wygląda? Mogą być potrzebni dla organizacji. Oczywiście nie oni. Przykre. Potrzebne jest to co zdobyli w życiu. Ich majątek, posiadane zasoby pieniężne. Organizacja w swych publikacjach wielokrotnie przypomina, że możesz wesprzeć dzieło Boże i przekazać dobra doczesne organizacji. Jak to się może odbywać?

Zobaczmy drastyczny przykład z Kanady:kliknij tu

Strażnica jest na to jeszcze raz: Spadki i aktywa

23 lutego 2013

Autor: Mario Polgar
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://ex-jw.com/category/watchtower-scandals&prev=search

Piszę ten artykuł, aby podzielić się osobistymi doświadczeniami i ujawnić wszystkim obecnym i byłym Świadkom Jehowy jaki jest potencjał organizacji Strażnicy, aby skorzystać z ich rodziców w podeszłym wieku. Szczególnie odniosę się do spadków rodzinnych, testamentów, nieruchomości, funduszy rodzinnych i do dyspozycji majątkowych i aktywów.

Opiszę obecną sytuację mojej rodziny, aby zademonstrować co mam na myśli:

Nasz 82-letni ojciec żył samotnie po zmarłej mojej mamie Zawsze był dumny ze swojej niezależności i samowystarczalności. Do czasu kiedy pojawił się tak zwanej „pionier” i postawił stopę w jego domu. Ten „”pionier” uczęszczał do Szkoły Pionierskiej w Betel, i przez jakiś czas faktycznie usługiwał jako pionier w innych krajach. Po śmierci matki, mój ojciec, był pod opieką przede wszystkim tego pioniera (przedstawiciel Watch Tower Bible i Tract Society). Tylko on był odpowiedzialny za to aby opiekować i dbać o własne potrzeby mojego ojca w zamian za pokój i wyżywienie.

Mimo, że nie zostaliśmy powiadomieni o tej sytuacji, wkrótce nasz ojciec zaczął wykazywać pierwsze oznaki choroby Alzheimera. Jak to często bywa typowo w sprawach dotyczących tej konkretnej diagnozy, jego ogólny stan zdrowia zaczął się pogarszać. Pomimo tego faktu, to ten tak zwany „pionier” i jego koledzy starsi ze zboru ojca wiedzieli jak się z nami skontaktować, ale celowo utrzymywali nas w nieświadomości co do prawdziwego stanu ojca.

Mimo, że mieliśmy potrzebę poznania całej sytuacji, ci starsi i pionier podjęli świadomą decyzję, aby nie informować nas, mimo zaawansowanego wieku ojca i kondycji fizycznej. Wiedzieli już, że był słaby, a jego stan psychiczny pogarszał się z wystąpieniem choroby Alzheimera.

W rzeczywistości, oni próbowali wpłynąć na niego, aby sądził, że  dbają o jego dobre samopoczucie. Pionier oświadczał naszemu ojcu w sposób regularny, że nie obchodzi go jak co zrobi, bo „mieszkał w innym państwie.” Nawet przedłożył do starszych zboru, że ojciec nie chce ze mną rozmawiać lub posiada inny rodzaj kontakt ze mną. Powiedzieli mu, że jeśli nadal będzie mieć kontakt ze mną (lub odwrotnie), to „nie będzie go w raju i ze zmarłą żoną a moją matką nie zobaczy się ponownie.”

Moja siostra, która również odrzucona przez starszych, była w stanie utrzymać otwarty dialog z naszym ojcem przez rozmowy telefoniczne raz na tydzień. Były takie sytuacje, kiedy pionier po prostu nie chciał umożliwić rozmowy z naszym ojcem.. Okazało się, że to dość dziwne zachowanie zastanawiało, czy nie ukrywa, że coś może być nie tak.

Wszystkie te czynniki spowodowały, że nasz ojciec został całkowicie odizolowany od swoich dzieci. Ograniczenie naszego dostępu pozwoliło im skorzystać na starszej osobie, przez podjęciu przez nią wielu własnych decyzji. Ze względu na jego pogarszający się stan zdrowia, mój ojciec był podatny na ich wpływy i ich zdolności kontrolowania jego  myśli i decyzji. Użyli również „władzy religijnej” aby wywierać wpływ na niego.

Faktem jest, że szybko rośnie liczba osób starszych z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi, na które można wpływać, czyli na ich zdolności umysłowe i poznawcze. Osoby w podeszłym wieku, takie jak nasz ojciec, który był Świadkiem Jehowy od ponad 45 lat, są jeszcze bardziej narażone, ponieważ zostały wystawione na działanie technik prania mózgu stosowanych zarówno przez Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, jak i starszych z miejscowego zboru

Odkryliśmy, że udało im się oszukać naszego ojca aby zrzekł się domu (który był całkowicie spłacony) i wszystkich innych swoich aktywów. Podczas sprawdzenia jego konta oszczędnościowego okazało się, że środki z konto bankowego zostały przeniesione do nowego konta pioniera. Świadectwa udziałowe ojca zostały również wypłacone.

Pionier jakoś przekonał naszego ojca do podpisania nowego pełnomocnictwa. Pionier zmusił także tatę na kupna mu nowego samochód, jako samochodu dla mojego ojca jako, plus kolejne 17.000 $ w gotówce na jego zakup. Pomimo faktu, że nasz ojciec nie został dopuszczony do jazdy; było to wyraźnie dla niego niebezpieczne, w tym wieku, prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Odkryliśmy również szereg weksli należących do starszych z miejscowego zboru. Pieniądze należne dla naszego ojca z jednego z weksli zostały wykorzystane na budowę nowej Sali Królestwa.

Starsi byli świadomi działań pioniera, własnego zaangażowania i bez skrupułów wykorzystali finanse naszego ojca.

Wstrząśnięci i oburzeni, odkryliśmy, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy cały majątek naszego ojca został przejęty. Tak zwany „pionier” stał się jedynym beneficjentem wg woli ojca. Nigdy nie zostaliśmy poinformowani o realizacji nowego testamentu przez naszego ojca i żyliśmy bez ujawnienia jego istnienia. W rzeczywistości później odkryliśmy, że wszystkie istotne oryginalne dokumenty prawne zostały przejęte przez tego „pioniera”, a on nie chciał zwrócić ich nam.

To byłoby oczywiste dla każdego, że nasz ojciec nie był tego świadomy. Wiemy, że on nigdy nie zrezygnowałby z wszystkich jego aktywów dla osób z nim niezwiązanych, a tak twierdzili, że zrobił to zwłaszcza komuś mu nieznanemu – gdyby nie został zmuszony przez starszych i pioniera. Skorzystali z niego i było wyraźne prawne zaniedbania w odniesieniu do wykonania z uwagi na pogarszający się stan zdrowia.

Nasz biedny ojciec i matka (nieżyjąca już) stracili całe swoje oszczędności życia przez Świadków Jehowy. Nic nie pozostało. Nawet nie możemy, zapłacić rachunków medycznych. Wszystkie te trudności powstały w naszej rodzinie ze względu na przywódców Świadków Jehowy zachęcających do wykorzystania z znacznych środków finansowych posiadanych przez starszych członków
Faktem jest, że Świadkowie Jehowy mają historię wykorzystują swoją pozycję religijną nadmiernie aby wpływać na  starszych członków organizacji.

Konsultowaliśmy się z dwoma prawnikami, którzy będą prowadzić tę sprawę o ewentualne przestępstwo i oszustwo. Czekamy na raport z Departamentu Policji w Palm Bay, Floryda i prokuratora, który specjalizuje się w sprawie ochrony bytu i praw osób starszych. Moja siostra i ja zdecydowaliśmy, że będziemy kontynuować działania prawne wobec osób zaangażowanych tak długo, jak to konieczne. Zapewniamy, że Świadkowie Jehowy zaangażowani w tej sprawie nie uciekną z tego. Za to co zrobili powinni stanąć przed sądem – wszystko co zrobili wydaje się być fałszywe i celowe.

Chcę podkreślić, że moim jedynym celem w napisaniu tego artykułu jest nie tylko dla ujawnianie doświadczeń mojej własnej rodziny. Chcę również poinformować obecnych lub byłych Świadków Jehowy, którzy może przeszli podobne sytuacje z udziałem ich rodziców w podeszłym wieku, że jest nadzieja na sprawiedliwość, można to osiągnąć przekazując sprawy do sądów.

Chcemy również zaprosić Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Wiemy, że nie jesteśmy sami, że musi być wiele innych przypadków podobnych do naszego. Jeśli ci z nas, którzy byli ofiarami wykorzystywania osób starszych przez Strażnicę zjednoczą się – aby podjąć kroki prawne przeciwko nim „. Świadkowie Jehowy” możecie ujawnić bezprawne ohydne praktyki sekty.

Od redakcji: Zapewniamy, że powyższe opublikowana historia jest prawdą, i że ta sprawa w została złożona do właściwych organów w celu prowadzenia postępowania i potencjalnie postawienia oskarżenia, nie jestem wtajemniczony w szczegóły lub dokumenty związane konkretnym pozwem sądowym. Nie mam żadnych informacji, które mogłyby wskazywać na prawdopodobieństwo, że pan Polgar, jego rodzina lub inne rzekome ofiary mogą być skuteczne w pozwie przeciwko Strażnicy lub jego agentiom w tej sytuacji rzekomym wykroczeniu.

Z drugiej strony zapewniam czytelników, że nie jest to pierwszy zarzut. słyszałem o próbach Strażnicy, aby przekierowywać aktywa starszych i chorych członków, do kasy Towarzystwa na szkodę spadkobierców biologicznych.

Jeżeli to się stało u ciebie lub kogoś, kogo znasz, to jak sugeruje pan Polgar proszę podzielić się swoją historią z nami. Jeśli to możliwe, proszę podać jurysdykcyjną liczbę przypadków, i firmy prawne związane, przekaż nam ostateczny wynik.

Sprawa pana Polgar nie jest wyjątkowa. Najwyraźniej tego rodzaju przypadki są dość powszechne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii. Większość z nich w końcu negocjonowana w sądzie, poufnie umowy z rodziną które są częścią końcowych rozliczeń. W szczególności jeden przypadek został upubliczniony z kanadyjskiego sądu i dokumenty również zostały upublicznione poprzez JWLeaks. Oto bardziej kompletny opis przypadku zgłoszonego tutaj:

http://jwleaks.org/canada/

Znasz podobne przypadki opisz.

Przywódcy świadków Jehowy nie chcą wypowiadać się w sprawie wykorzystywania dzieci

   Oblegani doniesieniami Świadkowie Jehowy, że bronią wykorzystujących seksualnie Tu kliknij dzieci przed prokuraturą najwyżsi przywódcy tej religii wydają się mieć ustaloną strategię w tej sprawie: „Niech ta historia umrze”

W Portugalii w wiadomościach przedstawiono dokument wydany w październiku będący kolejnym raportem z całego świata, o szczegółach polityki świadków wobec wykorzystujących dzieci i nie zgłaszaniu organom ścigania. Podobnie jak w innych doniesieniach mediów, najwyżsi urzędnicy odmówili rozmów z dziennikarzami, którzy go tworzyli.

Po jego nadaniu na antenie, jednak David Splane, członek Ciała Kierowniczego Świadków, przemówił do 600 zborów z portugalskich w siedzibie ich religii w Carnaxide, w porozumieniu z TVI, że na antenie stacji. Splane wypowiedział się, Świadkowie Jehowy jak manipulowane są analizy.

„Teraz, czasami, bracia wezwą Nowy Jork i powiedzą:” Dlaczego nie można coś z tym zrobić? To był straszny program ‚”, powiedział Splane, który był z wizytą z globalnej centrali w Brooklynie. „Co chcecie abyśmy zrobili? Dziennikarz ma zamknięty umysł. Dziennikarz nie jest zainteresowany prawdą. I tak zwykle po prostu trzeba zostawić te rzeczy takimi, jakimi są i niech ta historia umrze „

Film dokumentalny „W cieniu grzechu” został oparty na własnych wewnętrznych dokumentach świadków.

„Oszczercze, negatywne uwagi, że ludzie robili to na temat Świadków Jehowy i Świadkowie Jehowy nie mogli się bronić” – powiedział Splane.

Ana Leal, dziennikarz, który poinformował o tej historii powiedział, że wysłał liczne e-maile do Świadków Jehowy i udał się do ich siedziby ich organizacji w Portugalii z prośbą o ich uczestnictwo przed wyemitowaniem dokumentu. Po uwagach Splane w listopadzie, Leal wrócił i spróbował ponownie.

W następstwie Leal, powiedział Świadkowie niech dalej sami sobie komplikują ten problem, tylko powiem: „Nie mamy nic do dodania”.

Dyskusja o próbach wywiadu.

Reveal rejestruje politykę Świadków wykorzystywania dzieci od zeszłego roku (2014). Zadzwonił i przesyłał e-maile do biura świadków informacji publicznej dziesiątki razy. Zadzwoniłem do domów najwyższych urzędników, w tym członków Ciała Kierowniczego. Latałem do Nowego Jorku dwa razy i zachodziłem do światowej siedziby świadków żądając wywiadu. Nikt nie chciał ze mną rozmawiać.

Dwa razy kiedy byłem w centrali świadków Jehowy poprosiłem, o kontakt z biurem informacji publicznej na czwartym piętrze, i kazano usiąść w holu i czekać uprzejmie aż zadzwoni telefon na ścianie.

Za każdym razem, czekałem 30 minut przy sekretarzu nazywającym się Bryce który mnie poinformował, że nie będzie żadnych komentarzy. Nie pozwolił mi wejść do swojego biura, aby wyjaśnic dlaczego. Kiedy zapytałem Bryce o jego nazwiska, nie chciał go podać.

Godzinę przed opublikowaniem naszego pierwszego artykułu w lutym, Strażnica wysłała krótkie oświadczenie w miejsce wywiadu. Świadkowie Jehowy z odrazą odnoszą się do wykorzystywania dzieci i to jest zgodne z prawem świeckim.

Dwa tygodnie po tym, że program poszedł na żywo, inny aktualny członek ciała kierowniczego, Stephen Lett, przedstawił wideo na stronie Świadków, odwołanie do raportu, że organizacja jest liberalna wobec osób wykorzystujących dzieci. Nazwał takie raporty „odstępczymi, napędzanymi kłamstwami” i „fałszywymi historiami, które są zaprojektowane, aby oddzielić nas od organizacji Jehowy”.

„Ponieważ każdy człowiek, starający się doprowadzić nas do kompromisu wobec zasad biblijnych jest agentem szatana,” – powiedział.

Lett również odmówił udzielenia wywiadu.

Splane powiedział do zwolenników w Portugalii, że Jehowa już do czynienie z dezinformacją rozpowszechnianą przez dziennikarzy.

„On wysyła swoich Świadkowie się od drzwi do drzwi, aby to naprawić”, powiedział, odnosząc się do na wstępie do kampanii głoszenia, z której organizacja jest znana.

Świadkowie Jehowy przywódcy powiedzieli publicznie, że są dumni z ich polityki ochrony dzieci i że robią więcej, aby chronić młodych przed szkodą niż inne religie. Pomimo pozwy i raportów montowanych przez media jednak nie udało im się potwierdzić, że organizacja ma ukryte wykorzystywanie dzieci przez władze świeckie na całym świecie od dziesięcioleci.

Nie wyrazili oburzenia wykorzystywania swoich dzieci. Nie podali wskazówki, że będą zmieniać swoją politykę. Zamiast tego, zrobili jedną rzecz: Chcą aby media od nich odeszły.

Kilka informacji o raporcie z wykorzystywania dzieci z Australii

   

Świadkowie Jehowy pozwalają sobie na politykę umożliwiającą bezkarność wykorzystujących seksualnie dzieci, mogą to czynić bez obawy w zborach, że zostanie to zgłoszone na policję według nowego raportu opublikowanego przez australijski rząd.

Z raportu wynika, że w przesłuchaniach publicznych zorganizowanych latem 2014r., przesłuchiwani  w zeznaniach zaprotokołowanych pod przysięgą powiedzieli, że w organizacji Świadków Jehowy doszło do wykorzystywania dzieci.

Od 1950 roku organizacji Świadków Jehowy w Australii, postawiono zarzut wykorzystywania seksualnego dzieci przez 1006 członków ich organizacji obejmujących co najmniej 1800 ofiar – stwierdzono w raporcie. Chociaż 579 członków przyznało się do wykorzystywania dzieci, żaden przypadek nie został zgłoszony policji lub innym organom.

„To jest polityka i praktyka w organizacji Świadków Jehowy … „nie zgłosić zarzutów wykorzystywania seksualnego dzieci na policję lub do innych organów, chyba że wymaga tego prawo, aby to zrobić” – mówi raport.

Prokurator Angus Stewart, który prowadził dochodzenie przez australijską Komisją Królewską dla odpowiedzi instytucjom zajmującym się problemem seksualnego wykorzystywania dzieci, przedłożył 77 oddzielnych punktów krytykujących politykę i praktyki Świadków Jehowy wobec wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zeznania złożone w trakcie przesłuchań.

Wyniki tych badań wskazują, że jak pokazał polityka Świadków Jehowy ukazuje  brak ścigania  nadużywania seksualnego dzieci w USA, w niektórych przypadkach pozwalająca u nich nadużywać więcej dzieci.

Stewart napisał, że organizacja sprzyja wśród jej zwolenników na życie ich w poczucie braku zaufania do władz świeckich. Szczególnie trudnym jest wewnętrzny proces sądowy o wykorzystywanie w organizacji, w której ofiary molestowania – dzieci muszą stawiać czoła sprawcy osobiście i jest zabronione wsparcie im podczas procesu.

„Obecny udokumentowany proces odpowiada na zarzuty wykorzystywania seksualnego dzieci w organizacji Świadków Jehowy, skupia się w dużej mierze na prawach i komforcie oskarżonych, w niewielkim zakresie pomaga ofiarom przemocy”- napisał.

Zauważył także problem z praktyką Świadków Jehowy o unikaniu członków organizacji którzy odchodzą lub są wyrzuceni z organizacji.

„Polityka organizacji Świadków Jehowy o wymogu wobec swoich zwolenników, aby aktywnie unikali tych, którzy opuszczają organizację … jest szczególnie okrutna dla tych, którzy byli wykorzystywani seksualnie jako dzieci w organizacji i które chcą wyjechać, ponieważ czują, że ich skargi o tym nie zostały odpowiednio potraktowane” – napisał Stewart.

Podczas letnich przesłuchań, Stewart poddał w wątpliwość Geoffreya Jacksona, członka organizacji Ciała Kierowniczego w Nowym Jorku, o manipulacji organizacji dotyczącej  zarzutów nadużywania dwóch ofiar, które również zeznawały przed komisją. W swoim raporcie, Stewart zakwestionował twierdzenie Jacksona, który poczuł dla nich sympatię.

Zachowanie Jacksona w zeznaniach o ofiarach „przeczy jego współczuciu dla nich, i temu co one przeżyły i jego deklarowanemu rozpoznania znaczenia swoich oczekiwań,” – napisał Stewart.

Świadkowie Jehowy z siedzibą w Australii otrzymywali zarzuty wykorzystywania seksualnego dzieci po trzy lub cztery razy w miesiącu- mówi.w raporcie Stewart

Królewska Komisja ma prawo do zbadania każdej organizacji prywatnej lub publicznej, która pracuje z dziećmi, w tym kościołów, szkół, ośrodków leczenia i klubów sportowych. Komisja nie ma prawo do sądzenia oskarżonych nadużywających dzieci, ale przekazała ponad 800 spraw do organów ścigania w Australii.

Świadkowie Jehowy mają też obecnie dochodzenie przez komisję w Wielkiej Brytanii, która reguluje działanie organizacji charytatywnych za ewentualne braki w ochronie dzieci przed przemocą.

W Stanach Zjednoczonych, Świadkowie Jehowy mają wniesionych kilkanaście pozwów przez rzekome ofiary, które mówią, że zostały wykorzystane jako dzieci przez członków ich zborów.

Inne informacje o wykorzystywaniu dzieci