Kłamstwo w literaturze Świadków Jehowy

  Dziś napiszę o pewnym kłamstwie funkcjonującym w literaturze Świadków Jehowy w sprawie bardzo ważnej. Nie chodzi o jakiś drobiazg. Nim jednak napiszę na czym ono polega, zobaczmy co ich literatura podaje na temat kłamstwa i jego źródeł.

U zarania dziejów ludzkości wszystko opierało się na prawdzie. Nikt nie przekręcał faktów, nie manipulował nimi ani ich nie wypaczał. Jehowa, nasz Stwórca, jest „Bogiem prawdy”. Jego słowo jest prawdą. On nie może kłamać; potępia kłamstwa i kłamców (Psalm 31:5; Jana 17:17; Tytusa 1:2).

Jak w takim razie pojawiła się nieprawda? Wiarygodnej odpowiedzi na to pytanie udzielił Jezus Chrystus, gdy do przeciwników religijnych, którzy zamierzali go zabić, powiedział: „Wy jesteście z waszego ojca, Diabła, i chcecie spełniać pragnienia waszego ojca. Ten był zabójcą, gdy rozpoczął, i nie stał mocno w prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, mówi zgodnie z własnym usposobieniem, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (Jana 8:44). W tych słowach Jezus nawiązał do wydarzeń w ogrodzie Eden, kiedy to Szatan nakłonił pierwszych ludzi do buntu przeciw Bogu, wskutek czego stali się grzeszni i zaczęli podlegać śmierci (Rodzaju 3:1-5; Rzymian 5:12). Strażnica z 1 lutego 2007 roku w art.  „Dlaczego warto mówić prawdę?” 

Może jeszcze wyjaśnienie czym ono jest z tego samego artykułu.

Czym jest kłamstwo?

Każde kłamstwo jest nieprawdą, lecz nie każda nieprawda jest kłamstwem. Dlaczego? Według definicji słownikowej kłamstwo to „twierdzenie niezgodne z rzeczywistością, wypowiedziane z zamiarem wprowadzenia kogoś w błąd”. A zatem jest to celowe oszustwo. Natomiast nieumyślne powiedzenie nieprawdy — jak choćby przekazanie błędnych informacji czy danych — nie jest równoznaczne z kłamstwem.”

Ta wypowiedź jest bardzo ważna w kontekście dalszych wywodów. Czy mamy do czynienie z celowym oszustwem w literaturze Świadków Jehowy, czy tylko nieumyślnym potwierdzeniem nieprawdy? Oceńcie sami.

Pisałem już, że C.T.Russell nie założył organizacji Świadków Jehowy, bo wówczas kiedy on żył i prowadził działalność nie było jeszcze takiej społeczności religijnej. Jest jednak coś więcej. W ich literaturze uznaje się, no źle pisze, stwierdza się jako fakt, że był pierwszym prezesem Towarzystwa Strażnica. A jak było naprawdę|? Zobaczmy kilka cytatów to potwierdzających aby nie było wątpliwości:

Charles T. Russell, pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica, zapytał Macmillana, kto jego zdaniem mógłby nadzorować dzieło, gdy Russella nie będzie. Strażnica z 1 sierpnia 2000 roku na str 17 w art „Mądrość jest u skromnych”

Pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica, Charles T. Russell, zmarł w roku 1916. W następnym roku jego miejsce zajął Joseph Franklin Rutherford Broszura – Świadkowie Jehowy – Pojawienie się i rozwój w czasach nowożytnych – str 7

Człowiek na ekranie to Charles Taze Russell, pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica, film zaś, który oglądasz, nosi tytuł „Fotodrama stworzenia”. Strażnica z 15 stycznia 2001 roku str 8 w art „Arcydzieło”

C. T. Russell, pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica, i jego współpracownik W. E. Van Amburgh nosili eleganckie, starannie przystrzyżone brody, które w tamtych czasach dodawały im godności i były najzupełniej stosowne. Przebudźcie się z 22 stycznia 2000 roku na str 24 w art. „Znowu się zaciąłem!”

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Charles Taze Russell, pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica. Strażnica z 1 stycznia 2000 roku str 24 w art „Pamiętanie o naszym Stwórcy od dni młodości”

Jeśli ktoś powie, że zapewne tak było, to odpowiem nieprawda. To jest kłamstwo. Charles Taze Russell, nie był pierwszym prezesem Towarzystwa Strażnica. Dlaczego tak piszę? W ich własnej literaturze  możemy znaleźć tą informację. Tylko pytanie, czy wierni czytelnicy uważnie czytają publikacje Towarzystwa Strażnica? Nie. Otóż pierwszym prezesem Towarzystwa Strażnica był Wiliam Henry Conley. Dlaczego o tym się nie mówi? To już inny problem i wymagający oddzielnego potraktowania.

Informację potwierdzającą, że pierwszym prezesem Towarzystwa Strażnica nie był Charles Taze Russell a Wiliam Henry Conley znajdziemy w książce „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego” na str 575 i 576. Czytamy tam: „Jednym z pierwszych artykułów C.T.Russella ukazał się w roku 1876 w piśmie Bible Examiner, którego wydawcą był George Stors z Brooklynu….. Później związał się z N.H.Barbourem z Rochesteru w stanie Nowy York i dostarczył funduszy na opublikowanie książki Trzy Światy oraz drukowanie czasopisma Zwiastun Poranka…….. w roku 1879 zaczął sam wydawać czasopismo Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa musiał korzystać z usług różnych drukarni”.

Czyli w roku 1879 nie było jeszcze Towarzystwa Strażnica.

W następnym roku przygotowano do druku pierwszy z całej serii traktatów mających rozbudzać w ludziach zainteresowanie prawdami biblijnymi. Działalność ta wkrótce nabrała niebywałego rozmachu. Z tego względu 16 lutego 1881 roku założono Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska. Prezesem został W.H.Conley a sekretarzem i skarbnikiem C.T Russell….. W roku 1884 Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska zostało zarejestrowane prawnie a funkcję prezesa objął C.T Russell”.

W obliczu przytoczonych faktów pozostaje pytanie, czy pierwszym prezesem Towarzystwa Strażnica był C.T Russell. Jest oczywiste, że nie. Dlaczego wobec tego publikacje Świadków Jehowy kłamią i ukrywają ten fakt?

Zapytam czy na tym polega rozbudzanie zainteresowania czytelników prawdą biblijną?„W następnym roku przygotowano do druku pierwszy z całej serii traktatów mających rozbudzać w ludziach zainteresowanie prawdami biblijnymi” Czy posługiwanie się kłamstwem w tak ważnej sprawie jest wiernością Bogu? Nie można tego faktu interpretować jakimikolwiek względami okolicznościowymi. Na zakończenie zacytuję z zapytaniem jaki jest stosunek wydawcy do wierności nawet w drobnych sprawach? Czy „niewolnik był i jest wierny i roztropny?:

W Liście do Hebrajczyków 3:5 czytamy: „Mojżesz jako usługujący był wierny”. Dlaczego można tak o nim powiedzieć? Gdy zlecono mu wzniesienie przybytku, „Mojżesz przystąpił (…) do wykonania tego zgodnie ze wszystkim, co mu nakazał Jehowa. Tak właśnie uczynił” (Wyjścia 40:16). Jako czciciele Jehowy okazujemy wierność, gdy posłusznie Mu służymy. Z pewnością wiąże się to z dochowywaniem lojalności Jehowie w czasie ciężkich prób lub okrutnych prześladowań. Ale miarą wierności człowieka jest nie tylko to, czy potrafi wyjść zwycięsko z wielkich prób. Jezus oświadczył: „Kto jest wierny w najmniejszym, jest też wierny w wielkim, a kto jest nieprawy w najmniejszym, jest też nieprawy w wielkim” (Łukasza 16:10). Musimy zatem być wierni nawet w sprawach na pozór mało istotnych”. Do kogo to jest napisane, czytelników czy nie? Czy kto był  faktycznie pierwszym prezesem to sprawa mało istotna? 

Strażnica na początku i obecnie

   W nawiązaniu do poprzedniego postu wskazuje, że pierwotne wydanie Strażnicy wg Świadków Jehowy a właściwie wydawcy obecnej Strażnicy miało inne zadanie niż to jest obecnie. Po pierwsze inna była nazwa tego czasopisma: „Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa” a obecnie „Strażnica”. To jest znaczna różnica , ponieważ pozostało tylko jedno słowo i dobrane nieprzypadkowo właśnie to, mające na celu zmianę jej charakteru. Na stronie http://pastor-russell.pl/PR_SJ.html napisano na temat początków działalności wydawcy Strażnicy:

W przeciwieństwie do pewnych opinii dotyczących „Świadków Jehowy” Pastor Russell nie jest założycielem tej grupy religijnej. Nigdy nie utożsamiał się ze „Świadkami Jehowy”, ani nie przyznawał się do tej nazwy. Pastor Charles T. Russell zmarł w 1916 roku.

Nazwa „Świadkowie Jehowy” pojawiła się piętnaście lat późniejw 1931 roku. Kojarzenie pastora Russella ze „Świadkami Jehowy” daje całkowicie błędny pogląd, że ich nauki i wierzenia są takie same. Tak NIE jest !!!……..

 Pastor Russell założył stowarzyszenie, które zostało nazwane Towarzystwem Badaczy Biblii. Ruch ten miał swe początki w Alegheny w Pensylwanii, gdzie gorliwi chrześcijanie założyli grupę biblijną w celu zaawansowanego badania Biblii, by stawić czoła rosnącej wówczas fali niewiary. W 1879 roku utworzono Strażnicę Syjonu, później znaną jako Towarzystwo Strażnicy Biblii i Broszur (W.T.B.&T.S.).

    Towarzystwo to nie było centralnym autorytetem dla badaczy Biblii, ponieważ wszystkie współpracujące zbory badaczy Biblii ściśle trzymały się samorządu zborowego.

    Towarzystwo Strażnicy Biblii i Broszur służyło jedynie koordynowaniu działalności różnych zborów w celu rozpowszechniania Literatury (czasopism, broszur, …)………..

    Po śmierci pastora Russella w 1916 roku cele Towarzystwa (W.T.B.&T.S.) całkowicie się zmieniły. Przekształcono (W.T.B.&T.S.) wOrganizację Bożą„.

Towarzystwo stało się centralnym ośrodkiem i władzą nad wszystkimi zborami gotowymi do oddania swej niezależności. Główne doktryny Towarzystwa znacznie odeszły od nauk pastora Russella i wkrótce potem sędzia Rutherford oznajmił, że osoby związane z (W.T.B.&T.S.) są „Świadkami Jehowyna ziemi.

To wtedy pojawiła się ta nazwa (w 1931 r.), z pewnością nie za dni pastora Russella.

    Po śmierci pastora Russella Towarzystwo Strażnicy Biblii i Broszur zaczęło rosnąć jako hierarchia nad niegdyś niezależnymi zborami.

W początkach swego istnienia wydawnictwo które zostało przejęte po śmierci C.T.Russella przez J.F. Rutherforda zmieniło swój cel i sposób działania. Na początku celem wydawnictwa było publikowanie wyjaśnień dotyczących celu i sposobu powrotu Chrystusa, a obecnie cel jest inny i nie wydawali go wówczas Świadkowie Jehowy, a mimo to czasopismo podaje nieprawdziwą informację w swojej stopce redakcyjnej zarówno co do celu wydawnictwa jak i tożsamości religijnej wydawcy. Oto jak możemy zobaczyć w stopce poniżej czasopismo wydają Świadkowie Jehowy od roku 1879. Co jest nieprawdą. I na początku nie miało na celu uwydatniania pozycji Jehowy Boga jako Władcy Wszechświata a zupełnie nie miało na celu przedstawiania Królestwa Bożego jako realnego rządu jak pisali w stopce jeszcze w roku 2010. Tu historia Towarzystwa Strażnica: http://jedrusiowy53.blog.onet.pl/2015/10/05/historia-towarzystwa-straznica/

St 2 St 1
Strażnica podaje, że „Królestwo Boże usunie z ziemi zło”. Czy kłamstwo – wprowadzanie czytelników w błąd jest złem czy nie? Czy wydawnictwo spodziewa się usunięcia go  jako czyniącego zło?

Organizacja Świadków Jehowy wg C.T.Russella

   Jest bardzo ciekawa rzeczą, że w Polsce są 4 ugrupowania przyznające się do wspólnych korzeni dotyczące wspólnych początków ich działalności w XIX wieku. Kiedy 1870 C.T.Russel wspólnie ze swoimi współtowarzyszami rozpoczął studiowanie Biblii nie wiadomo było jaki obrót wezmą z czasem sprawy dotyczące wspólnego działania. Świadkowie Jehowy podają w swojej książce: „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego”, że od tamtej pory jak zapisano na str. 204: „funkcjonowanie organizacji Świadków Jehowy znacznie się zmieniło” To typowy dla nich punkt widzenia i oczywiście nieprawdziwy, ponieważ C.T. Russell nie założył organizacji Świadków Jehowy, a więc jest oczywiste, że nie można mówić o  dokonanej zmianie  organizacji  która wówczas w XIX wieku nie istniała. Napisałem ten post z uwagi na to, że miałem możliwość być na początku tego miesiąca na spotkaniu grupy religijnej do niedawna związanej ze Świeckim Ruchem Religijnym Epifania, to jedno z ugrupowań powstałych na gruncie badań biblijnych zapoczątkowanych w XIX wieku przez Russella, wspomnę, że są w Polsce  jeszcze dwa inne ugrupowania które się wyłoniły na gruncie wówczas zainicjowanym: przez C.T.Russella: Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego i Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego i oczywiście największe z nich Świadkowie Jehowy wyłonione z tego samego nurtu religijnego.

O ile wiem, że wszystkie te ugrupowania religijne przyznają się do wspólnych początków, to jednak tylko Świadkowie Jehowy stwierdzają w swoich publikacjach, że właśnie wówczas powstała ich organizacja i do dziś podają w swoich publikacjach treści wskazujące jakoby C.T.Russell był Świadkiem Jehowy i zapoczątkował ich działalność a pozostali tylko co najwyżej kontynuują  to co on zapoczątkował i że badacze Pisma Świętego jakoby odeszli od tych początków lub nie rozwinęli tego co on zapoczątkował. Oczywiście nie jest to prawdą. Ponieważ sami Świadkowie Jehowy podają w/w książce tak na str 205: „Brat Russell podkreślał jednak, żeby nie próbowali (jego współpracownicy) zakładać organizacji ……….Z powodu haniebnych dziejów chrześcijaństwa, wzmianka o „organizacji kościelnej” zazwyczaj kojarzyła się z sekciarstwem, dominacją kleru i obowiązkowym akceptowaniem wyznań wiary sformułowanych przez jakiś sobór.”

Wówczas jak podaje wspomniana wyżej książka: „zgodnie z ówczesnym zrozumieniem zbór wybierał zarówno starszych, jak i wspierających ich diakonów przez głosowanie”. Opierając się na Dziejach Apostolskich 14:22 wg Biblii Gdańskiej cytuję: „A gdy im przez głosy postanowili starsze w każdym zborze”. Tak się to odbywa do dziś z wyjątkiem Świadków Jehowy, gdzie jest całkowicie scentralizowany sposób zarządzania zborami. W pozostałych ugrupowaniach nie ma scentralizowanego kierownictwa. Zbory są niezależne w swoim działaniu. Można też wspomnieć, że wykluczanie również odbywa się przez przez głosowanie całego zboru, a nie przez Komitety Sądownicze jak u Świadków Jehowy. Podano też tak na str. 211 cytując jedną  z wypowiedzi C.T.Russella : „Nazbyt często uważa się, iż to my wykonujemy jakieś dzieło i pozyskujemy Boga do współpracy” Dokładnie tak jest u Świadków Jehowy. Bóg jest od tego aby wspierać, błogosławić to co kierownictwo wymyśli i poszczególni wierni mają jedynie popierać postanowienia organizacyjne. Nie wolno im realizować żadnych własnych pomysłów i to nawet gdyby były skuteczne w znaczeniu organizacji. Ostatnio np. stać przy straganach z literaturą, mimo nawet braku zainteresowania osób postronnych.

Jakie były dalsze koleje tzw. rozwoju organizacji Świadków Jehowy? Oczywiście Ciało Kierownicze utrzymuje, że początki organizacji to działalność C.T.Russella i jego towarzyszy w drugiej połowie XIX wieku ale później organizacja się rozwinęła, przeszła z czasem na  tzw. teokratyczny sposób zarządzania w praktyce całkowicie scentralizowany, wręcz znikło samodzielne badanie i  analizowanie Biblii w celu ugruntowywanie się w znajomości tej księgi i nabierania osobistego przekonania co do słuszności nauk, poglądów. Powstała organizacja w której wszyscy mają myśleć i rozumieć tak jak nakazuje Ciało Kierownicze, nawet jeśli ewidentnie kierownictwo się myli. Przecież poszczególny wierny ma zaufać Bogu, że skoryguje on swoją organizację. Jak odbywa się to korygowanie i czy ono faktycznie jest to już osobny problem. Czyli historia zatoczyła krąg C.T.Russell odszedł od centralizmu w zarządzaniu organizacjami religijnymi na rzecz samodzielności w badaniu Pisma Świętego. Po jakimś czasie następni działający na spuściźnie tego co pozostawił wracają do tego co on  porzucił. Pisze o tym nie po to aby twierdzić, że wszystko do czego on doszedł w badaniu Pisma Świętego i czego nauczał jest słuszne ale po to aby wskazać, że jego następcy  porzucili  samodzielność i niezależności od kierownictwa.  Świadkowie Jehowy zdecydowanie odrzucili model wolności w dochodzeniu do tego co poszczególny człowiek badając Biblię uzna za słuszne. Zdaniem kierownictwa tej organizacji jest niemożliwe aby poszczególni wierni mogli to czynić skutecznie samodzielnie i dochodzić do prawdy. Czy taki kierunek jest w pozostałych ruchach badackich? Do tej pory w większości zbory były niezależne i samodzielne w swoim działaniu. Jak będzie dalej? Trudno powiedzieć. Są poważne próby kopiowania niedobrych praktyk istniejących wśród Świadków Jehowy. Wolność, samodzielność i odpowiedzialność jest w cenie. Zachęcam do uważnej analizy głoszonych przez innych poglądów. C.d.n.

Ich Ciało Kierownicze określa wrogami prawdy

   Świadkowie Jehowy są pouczani, że o nich nigdy nie będzie się powszechnie mówić dobrze. Jest to o tyle słuszne, że skoro twierdzą, iż chodzą zawsze drogą prawdy, to takie oczekiwanie wydaje się słuszne ponieważ świat jest przepełniony złem. Jednocześnie jest to jednak bardzo niebezpieczne stanowisko dla samych Świadków Jehowy, bo przy braku dostępu do informacji lub nie korzystanie z informacji które są podane z poza ich organizacji jako z pewnością kłamliwych lub uznanych za kłamliwe bez sprawdzenia. Stopień ich zaufania do tego co podaje Strażnica jest niewyobrażalny dla innych ludzi, a także brak zaufania do informacji z zewnątrz jest również niewyobrażalny, oczywiście takie stanowisko nie jest uogólnieniem w stosunku do nich wszystkich. Niektórzy starają się sprawdzać takie informacje i te które podaję na blogu i słusznie. Pytanie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Ciału Kierowniczemu udaje się  tak  skutecznie zabezpieczyć przed tym aby tylko oni byli wiarygodni w tym co podają bez sprawdzenia dla wiernych zrzeszonych w tej organizacji. Wiele wyjaśni ciekawy przykład podejścia do jednego pojęcia dość często występującego w ich publikacjach. Chodzi o zwrot: „WROGOWIE PRAWDY” Sami siebie określają jako ludzi: „będących w prawdzie”. Twierdzą również, że czynią tak jak Biblia nakazuje i wszystkie ich nauki pochodzą z tej księgi a czy w Biblii występuje taki zwrot? Wpisujemy do ich Biblii w Przekładzie Nowego Świata: „WROGOWIE PRAWDY” tu i szukamy:

 

 

Przekład Nowego Świata (1997) Zakres: Nowy Testament. Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: wrogowie prawdy.

 Czyli wszystko co podaje poniżej to manipulacja wydawcy i niebiblijna terminologia.

 

Ale za to podaje gdzie możemy ten zwrot spotkać i najciekawsze kogo się im określa. Zobaczmy:

 

15 Obecnie w niektórych krajach wrogowie prawdy usiłują przeszkodzić sługom Jehowy w działalności, prowadząc przeciw nim oszczercze kampanie

Wnikliwe…- 2 rozdział 20 str 290 – 302 „Ręka Jehowy nie stała się zbyt krótka”

 

Zakaz działalności Świadków Jehowy

W różnych rejonach kraju wrogowie prawdy wzmagali prześladowania. Mimo to do maja 1950 roku w Dominikanie było 238 głosicieli, nie licząc misjonarzy. Dwadzieścia jeden osób pełniło stałą służbę pionierską – Rocznik na rok 2015 str 94-97 Uwięzienie i zakaz

 

Władze i szpiedzy komunistyczni pilnie śledzili braci, a jednak pokarm duchowy wciąż docierał do ludzi złaknionych prawości.Wrogowie prawdy biblijnej w końcu musieli przyznać, że nie potrafią zapobiec przedostawaniu się naszych publikacji do ZSRR.- Rocznik 2002 str 118-255 Ukraina

 

Wrogowie prawdy

8, 9. Jak dzisiaj uwidacznia się odstępstwo?

8 Kolejnym zagrożeniem dla naszego usposobienia duchowego są odstępcy. Apostoł Paweł przepowiedział, że wśród ludzi podających się za chrześcijan pojawią się odstępcy (Dzieje 20:29, 30; 2 Tesaloniczan 2:3). Słowa te spełniły się po śmierci apostołów, gdy na skutek wielkiego odstępstwa powstało nominalne chrześcijaństwo. Obecnie pośród ludu Bożego nie ma powszechnego odstępstwa. Pewne osoby opuściły jednak nasze szeregi, a teraz uporczywie zniesławiają Świadków Jehowy, szerząc kłamstwa i błędne informacje – Strażnica z 1 maja 2000 r., 2 str 8-12 Niewzruszenie trzymajmy się Boskich pouczeń

Nawet gdy wrogowie prawdy źle nas traktują i prześladują, możemy dawać dowody ufności w to, że Jehowa Bóg odpowiada opisowi, który usłyszał Mojżesz – Strażnica z 15 marca 2000 r., str 29 Pytania czytelników

Widać jak łatwo zrównują członkowie CK byłych braci (ex świadków) zrażonych ich niebiblijnymi praktykami z ich zaciekłymi wrogami. A takie stanowisko jest błędne ale niestety występuje i ostracyzm jest jego pokłosiem. .

   W świetle tylko powyższych kilku fragmentów z ich publikacji jest całkowicie wytłumaczalne dlaczego tak łatwo jest Ciału Kierowniczemu przypisać złą wolę tym którzy publikują, podają informacje o których nie chcieliby aby wierni wiedzieli. Bez żadnego problemu mogą to przypisać wrogom prawdy. Stąd jest trudno nie mając ani odrobiny złej woli pisząc o negatywnych i niegodnych czynach wśród Świadków Jehowy nie być posądzonym w wyjątkową złą wolę. Zapominają przy tym, ze te informacje można sprawdzić a poza tym wśród nich jest wielu bardzo uczciwych ludzi i ich negatywne rzeczy nie dotyczą jedynie muszą się bronić za nie swoje winy lub twierdzić, ze to są kłamstwa.

Świadkowie Jehowy a kwestia rejestracji

     Znalazłem ciekawy materiał dotyczący kryteriów rejestracji stowarzyszeń religijnych lub odmowy rejestracji czy też podstaw cofnięcia istniejącej rejestracji w kontekście praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Warto znać ten punkt widzenia aby widzieć całokształt tych zagadnień w szerszym kontekście:

Pełny tekst pod tym linkiem

Podobnie w sprawie Świadkowie Jehowy Moskwy przeciwko Rosji uznano, iż odmowa rejestracji stowarzyszenia religijnego i jego późniejsze rozwiązanie odbyło się bez ustalenia stosownych i wystarczających podstaw.

Władze twierdziły, ze organizacja ta rozbijała rodziny, podżegała swoich wyznawców do popełniania samobójstwa lub odmowy opieki medycznej, naruszała prawa członków, rodziców, którzy nie byli Świadkami Jehowy i ich dzieci oraz, że zachęcała członków do odmowy wypełniania obowiązków prawnych. Jednakże, nie ustalono stosownej podstawy faktycznej dla zarzutów, a ograniczenia nałożone na członków nie różniły się zasadniczo id podobnych ograniczeń narzuconych przez inne religie na życie współwyznawców. W każdym razie zachęcano do powstrzymania się od transfuzji krwi nawet w sytuacji zagrożenia życia nie mogło uzasadniać tak daleko idących środków, gdyż prawo krajowe gwarantowało pacjentom wolność wyboru opieki medycznej.

Odmowa rejestracji społeczności religijnej może również nieść ze sobą konsekwencje przeszkód w egzekwowaniu swoich interesów w sadach. Kościoły mają również prawo do posiadania nieruchomości, a jakakolwiek ingerencja w to prawo może co do zasady stanowić podstawę do zarzutu z artykułu 1 Protokołu nr 1 …….. W sprawie Religionsgemeinschaft der Zuegen Jehovas i inni przeciwko Austrii to ostanie zastrzeżenie nie zostało spełnione – przez około 20 lat władze odmawiały przyznania Świadkóm Jehowy osobowości prawnej. Sąd uznał, że miało miejsce naruszenie art 14 w związku z art 9:

Trybunał ponownie podkreśla, że art 14 nie zabrania władzom państwowym inaczej traktować różne grupy po to, by zniwelować „faktyczne nierówności” pomiędzy nimi; co więcej, w niektórych okolicznościach brak próby skorygowania nierówności poprzez różne traktowanie sam w sobie może powodować naruszenie Konwencji. Różnica w traktowaniu będzie jednakże dyskryminacją, jeśli nie służy uzasadnionym celom i jeśli nie ma rozsądnej relacji proporcjonalności pomiędzy podjętymi środkami a celem do którego się dąży. Państwom-Stronom Konwencji przysługuje margines oceny, co do tego, czy i do jakiego stopnia różnice w sytuacjach podobnych uzasadniają różne traktowanie”. 

Czyli nie zawsze zdaniem Trybunału brak rejestracji Świadków Jehowy i innych stowarzyszeń religijnych będzie sprzeczny z art 14 Konwencji.. Wszystko zależy od okoliczności i celów do jakich ma prowadzić określone postępowanie władz danego państwa. Jeśli przeczytamy oba artykuły Konwencji czyli przywołany artykuł 9 i artykuł 14,   to nie sposób nie zauważyć,  że oba dotyczą prawa jednostki a stosowane są przez organizację (powyżej organizację Świadków Jehowy – czyli zbiór jednostek),w celu obrony swoich praw. UWAGA- pytanie: Czy organizacja może powoływać się na Konwencję aby aby osiągnąć rejestrację swojej działalności, a później  po rejestracji nie przestrzegać praw jednostek?  Nie.  W wyżej podanym materiale nie mówi się o tym. W praktyce jednak  jest to problem. „Każdy ma prawo”  – początek artykułu 9, pod jednym warunkiem można powiedzieć, o ile nie będzie przynależał do organizacji. Z artykułem 14 jest podobnie, jego treść wyraźnie dotyczy jednostki- pojedynczej osoby (płeć, kolor skóry, pochodzenie, urodzenie itp – tych cech nie posiada przecież organizacja)  i jej praw a powołuje się na te prawa organizacja dla swoich celów a po ich osiągnięciu, prawa jednostki znaczenia nie mają.  

Byli i obecni świadkowie Jehowy

     Dziś podejmuję trudny temat pomijany milczeniem i wiem, ze to tylko zasygnalizowanie tematu i próba skłonienia do głębszej analizy. Chciałbym opisać to krótko, ale nie wiem czy mi się uda. Wielu się zastanawia nad przyczyną dlaczego tak trudno jest ściśle współpracować wśród byłych Świadków Jehowy w jakiejkolwiek sprawie. Szkoda ale to fakt. Byłoby to bardzo pożyteczne dla jednych i drugich a także tych którzy nigdy nie byli świadkami Jehowy. U wielu z nich mam na myśli byłych i aktualnych w wielu aspektach w podejściu do zagadnień związanych z religią nie ma zasadniczej różnicy. Mimo ogromnej nagonki czynionej przez publikacje Towarzystwa Strażnica na byłych braci, czyli byłych świadków Jehowy. Dlaczego wobec tego nie potrafią się zorganizować? Pewne wspólne działania są podejmowane w bardzo wąskim zakresie w drastycznych, patologicznych i niezgodnych z prawem postawach inspirowanych przez Ciało Kierownicze jak choćby tolerowanie pedofilii i ostracyzmu ale też nie do końca. Podam prawdopodobną przyczynę tego stanu, miałem okazję odwiedzić różne grupy byłych świadków Jehowy i rozmawiać z pojedynczymi osobami stąd moje wcześniejsze wnioski sprawdziłem naocznie.

Można by powiedzieć najkrócej jak można aktualni Świadkowie Jehowy muszą coś czynić, a właściwie to co nakazuje im Ciało Kierownicze, a byli tylko mogą ale nie muszą i słusznie. Tylko jeśli mogą to czy znajdują w sobie potrzebę pragnienia aby czynić niesamolubnie to co słuszne? Pozostawiam pytanie bez odpowiedzi a może będą ciekawe refleksje. Podam dlaczego w wielu sprawach nie ma różnicy w zachowaniu jednych i drugich. Zastanawiać może dlaczego w publikacjach WTS rzadko się używa wersetu z Ewangelii Łukasza 6:40„Uczeń nie przewyższa swego nauczyciela, lecz każdy, kto jest doskonale wyuczony, będzie jak jego nauczyciel”,a uważam, że bliższe zastanowienie nad jego treścią wiele wyjaśnia. Znalazłem dwa przykłady użycia tego wersetu w publikacjach Towarzystwa Strażnica. Oto one:

Jezus przygotowywał swych uczniów, by tak jak on stali się głosicielami i nauczycielami dobrej nowiny o Królestwie. Powiedział: „Uczeń nie przewyższa swego nauczyciela, lecz każdy, kto jest doskonale wyuczony, będzie jak jego nauczyciel” (Łk 6:40). Skuteczność jego nauczania potwierdził późniejszy rozwój wydarzeń. Jego uczniowie kontynuowali działalność, którą im zlecił,…………..zgodnie z nakazem Mistrza zanotowanym w Mateusza 28:19, 20.

Również dzisiejsi chrześcijanie są zobowiązani czynić uczniów z ludzi z narodów, na co wskazują końcowe słowa wspomnianego polecenia Jezusa: „A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Ale nie pozyskują uczniów dla siebie, lecz dla Chrystusa (gr. Christòs), gdyż ci pouczani zaczynają stosować w życiu jego nauki, a nie ludzkie. Dlatego uczniowie dzięki Boskiej opatrzności zostali nazwani chrześcijanami (gr. Christianòs) (Dz 11:26). Podobnie prorok Izajasz miał uczniów, którzy nie byli jego naśladowcami, lecz znali prawo Jehowy i zgodnie z nim żyli (Iz 8:16).). – Książka „Wnikliwe” tom -2 str 999 pod hasłem Uczeń

Nim podam następny przykład warto zastanowić jak ciekawie jest tłumaczone zestawienie przeciwstawnych ze sobą terminów, czyli w jaki sposób wszyscy mają być nauczycielami ale najlepiej aby nimi nie byli i jednocześnie w tym samym czasie mają być uczniami Jezusa, bez wyjaśnienia na czym dziś to ma polegać.

W jakim sensie wszyscy chrześcijanie powinni być nauczycielami. Wprawdzie w samym zborze było stosunkowo niewielu nauczycieli, jednak wszyscy chrześcijanie mieli posiąść umiejętność pouczania innych ludzi o swych wierzeniach, przynajmniej w osobistych rozmowach. Apostoł Paweł zwrócił na to uwagę chrześcijanom pochodzenia hebrajskiego: „Chociaż ze względu na czas doprawdy powinniście być nauczycielami, wy znowu potrzebujecie kogoś, kto by was od początku uczył elementarnych rzeczy ze świętych oświadczeń Bożych”………Chrześcijanie mogli się też uczyć od siebie nawzajem. Starsze kobiety mogły pouczać młodsze, „aby kochały swych mężów, aby kochały swe dzieci, aby były trzeźwego umysłu, nieskalanie czyste, aby pracowały w domu, były dobre, podporządkowane swym mężom, tak by o słowie Bożym nie mówiono obelżywie”. Takie prywatne pouczenia były skuteczne wtedy, gdy szły w parze z dobrym przykładem (Tyt 2:3-5; por. 2Tm 1:5; 3:14, 15)Książka „Wnikliwe” tom -2 str 151- 154 Nauczyciel, nauczanie.

Czyli wg tego mamy uczniów, nauczycieli i podnauczycieli. Czyli tzw. nauczyciele, czyli wszyscy mogący niby nimi być, nie mogą jednak wychodzić po za określone ramy przez nauczycieli z CK. Co to ma wspólnego z nauczaniem Jezusa? Drugi przykład użycia wersetu:

4 Kto może nam dać lepszy przykład, jak trafiać innym do serc, niż sam Jezus Chrystus? Dlaczego on tak skutecznie przemawiał ludziom do przekonania? Przede wszystkim stosował w praktyce to, co głosił — czym ustanowił wspaniały wzór dla swych naśladowców (Jana 13:15; 1 Piotra 2:21). Dlatego pierwsza sugestia brzmi: Dawaj dobry przykład. Czy logicznie rzecz biorąc, nie powinniśmy wykazywać tych samych trwałych przymiotów chrześcijańskich, które pragniemy wbudować w drugich? Jezus tak to podkreślił: „Każdy dobrze wyuczony będzie jak jego nauczyciel” (Łuk. 6:40, Biblia Tysiąclecia, wyd. I). – Strażnica nr. 22 str 19 z 1984 roku.

Jeśli jest tak, że dobór uczniów odbywa się wg kryteriów ustalonych przez Ciało Kierownicze, a znam sytuację wewnętrzną wśród uczniów i nie można nazwać tych kryteriów prawidłowymi. W gruncie rzeczy tym uczniom jakimi są poszczególni świadkowie Jehowy nie wolno przerosnąć nauczycieli, czyli są na poziomie co najwyżej takim jak nauczyciele z Ciała Kierowniczego lub swej wiedzy i zrozumienia nie będą ujawniać. Nauczyciele jacy są? Zarozumiali i nie przyznający się do błędów ale gotowi pouczać innych w sposób nie znoszący żadnego sprzeciwu, choćby był uzasadniony. Nauczyciele nie są pewni jak zrozumieć wszystko co się „dzieje pod słońcem”, a mimo to pouczają innych twierdząc, ze są to pouczenia od Boga. Mylili się wielokrotnie co potwierdza, ze nie jest tak jak twierdzą. Uczniowie wychowani w takim duchu muszą dla swego dobra z tego wyjść. Aktualni świadkowie żyją jako zbiorowość w której do końca nie wiadomo co kto myśli. Więc często na wiarę i domniemanie przyjmowane jest, że to nasi kochania bracia ale czy tak jest w rzeczywistości? Powiedzenie co myślą może być dla nich niebezpieczne. Po wyjściu zaczynają mówić i okazuje się, że nic nie da się zrobić. Są różnice dawniej ukryte a teraz jawne i brak zrozumienia.. Tak to wygląda moim zdaniem w całości. Czy członkowie CK są wobec siebie szczerzy? Nie wiem ale myślę, że nie. Skąd taki wniosek, jeśli jest tak wśród uczniów, to wg zasady uczeń czyni to co nauczyciel – Ewangelii Łukasza 6:40 „Uczeń nie przewyższa swego nauczyciela, lecz każdy, kto jest doskonale wyuczony, będzie jak jego nauczyciel”

A więc nie dziwi mnie, że podejmowane są różne działania wśród byłych świadków ale bez współpracy. Przykład tworzą się różne struktury, organizacje ale każdy sobie rzepkę skrobie i bez współpracy, bo ujawnia się, że teraz może czynić to chce i wg uznania. Podałem link do petycji w USA i Wielkiej Brytanii-efekt praktycznie żaden. od 21 stycznia przybyło 30 podpisów a potrzeba jeszcze 861, w tym samym okresie otrzymałem link w innej sprawie w ciągu tygodnia przybyło ponad 400 tysięcy. Dla mnie osobiście .wytłumaczenie jest w organizacji „muszą”, a byli świadkowie jeśli stracili serce do dobrego, wypełnia ich gorycz lub go nie mieli serca przepełnionego miłością nic nie muszą.