Świadkowie Jehowy muszą lub powinni

   W literaturze wydawanej przez Towarzystwo Strażnica pod nadzorem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy często występuje zwrot musimy lub powinniśmy. Bardzo interesujące jest w jakich sytuacjach tych słów się używa, to pozwala wiele wyjaśnić, dlaczego zachowanie wielu wiernych czytelników ich literatury ma problem z okazywaniem szacunku i zrozumienia tym którzy myślą inaczej jak oni. Czyli tzw. „odstępcy”, a więc ci którzy nie zgadzają się między innymi z takim postępowaniem. Chodzi mi o to co powinni czynić wierni Świadkowie Jehowy lub muszą i dlaczego? Oczywiście najważniejsze jest to dlaczego, uzasadnienie takiego a nie innego postępowania. Podam przykłady z użyciem słowa musimy lub powinniśmy i zauważmy w jakich sytuacjach oni coś muszą lub powinni. Zapewniam, że to działa zgodnie z zaleceniem CK i wiele wyjaśnia dlaczego ich zachowanie przeczy zdrowemu rozsądkowi i przyjętym zasadom współżycia społecznego jak np.: Jak można być podłym lub niegrzecznym, w najlepszym przypadku obojętnym, w stosunku do osób które nic złego nam nie zrobiły, o ile jest to były Świadek Jehowy lub osoba która stanowczo i zdecydowanie nie zgadza się z poglądami Ciała Kierowniczego. W innym przypadku dlaczego trzeba być pełnym miłości do braci w wierze mimo, że mogli swego współbrata w wierze potraktować w sposób niegodziwy. Oczywiście nie chodzi mi nawoływanie do złego traktowania wrogów. Powstają słuszne pytania dlaczego tak? Czy to jest mądre? Oto przykłady:

musimy miłować wszystko, co się wiąże z wielbieniem Boga

Strażnica z 15 lipca 2012r.

przede wszystkim powinniśmy miłować Jehowę

Strażnica z 1 stycznia 2001r.

Po pierwsze, ‛musimy miłować Jehowę

Strażnica z 15 lutego 2010r.

musimy lgnąć do Jehowy

Strażnica z 15 lutego 2010r.

Musimy słuchać polecenia, by miłować się wzajemnie – Strażnica z 15 grudnia 2009r.

musimy wzajemnie się miłować – Broszura „Czuwajcie”

musimy miłować Boga i bliźnich bardziej niż siebie. – Strażnica z 15 listopada 2000r.

mamyobowiązek miłować się wzajemnie – Strażnica ze stycznia 2016r.

musimy dokładać starań, by ‛nie być częścią świata’ [Szatana].- Strażnica z 15 czerwca 2015r.

Jeśli mamy podobać się Jehowie, musimy mocno uchwycić się Jego praw i zasad – Strażnica z 15 listopada 2014r.

jako chrześcijanie musimy zważać na to, z kim utrzymujemy kontakty. – Strażnica z 15 sierpnia 2015r.

musimy ….. miłować….. ogólnoświatową społeczność braci – NSK ze stycznia 2013r.

koniecznie musimy miłować „czystość serca” – Strażnica z 15 marca 2010r

Musimy zatem miłować życzliwość i uczyć się przejawiania jej w życiu –Strażnica z 15 kwietnia 2004r

Dlaczego powinniśmypozwalać, by kierował nami duch Boży?Strażnica z 15 grudnia 2011r

Powinniśmy też pilnie studiować Biblię – Strażnica z 15 września 2002r

Często kierujemy się Złotą Regułą … Jezus nie uczył, że… powinniśmy okazywać jedynie tym, z którymi jesteśmy spokrewnieni w wierze Codzienne badanie z 12 września 2016r.

powinniśmy składać publiczne wyznanie na rzecz świętego imienia Jehowy – Codzienne badanie z 16 września 2016r.

powinniśmy się odróżniać od ludzi, którzy ‛nie mają nadziei’ –Strażnica z 15 listopada 2008r

nie powinniśmy być materialistami –Strażnica z 15 czerwca 2015r

Głos Jehowy dobiega … za pośrednictwem Jezusa, …. przez „niewolnika wiernego i roztropnego” Otrzymywane pouczenia …. powinniśmy traktować poważnie.- Strażnica z 15 sierpnia 2014r

powinniśmy ‛znać głos Jezusa’ i za nim podążać – Strażnica z 15 sierpnia 2014r

Powinniśmy sobie uświadamiać, iż podjęcie złej decyzji może nas okaleczyć – Strażnica z 15 sierpnia 2014r

powinniśmy znajdować się tam, ….duch Jehowy….. na zebraniach zborowych.- Strażnica z 15 sierpnia 2014r

Powinniśmy też unikać stawania się mądrymi we własnych oczach – Strażnica z 15 sierpnia 2013r

Dzięki studiowaniu Biblii powinniśmy zyskać jeszcze dokładniejszy obraz Jehowy – Strażnica z 15 wrzesień 2015r

dzieło głoszenia o Królestwie i czynienia uczniów. Koniecznie…. powinniśmy wykonywać…. skutecznie! – Strażnica z 15 lutego 2010r

osobiste studium Biblii……, powinniśmy … prowadzić …, żeby treść tej Księgi trafiała nam do serca Strażnica z 15 lutego 2010r

powinniśmy między innymi w pełni współpracować z „niewolnikiem wiernym i roztropnym – Strażnica z 15 listopada 2009r

zebrania religijne, małe i wielkie, zasługują na nasz szacunek,… powinniśmy wyrażać właściwą postawą i zachowaniem. – Strażnica z 1 listopada 2006r

Jest takich przykładów jest wiele z użyciem słów obowiązek, mamy dać przykład, koniecznie powinniśmy, musimy aby być zbawieni, żyć wiecznie na ziemi. Jako chwalcy Jehowy powinniśmy musimy czynić to a to, bo to jest kwestia życia i śmierci, aby być posłusznym niewolnikowi wiernemu i rozumnemu przez którego dobiega głos Jehowy a to Jezus jako głowa zboru go ustanowił. Takie wieloletnie wszczepianie wspomnianego sposobu myślenia prowadzi do niepewności, co do swojej osoby, poczucia winy i sprowadza się do nieskończonego analizowania czy aby na pewno czytelnicy zrobili i czynią to co powinni. Ponieważ jest tu wiele niedopowiedzeń, niedomówień, jak np.: Powinniśmy sobie uświadamiać, iż podjęcie złej decyzji może nas okaleczyć. Jakiej decyzji?Kiedy czytelnik może być pewny, że podjął dobrą decyzję? W jaki sposób może się okaleczyć? Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że nie raz nie byłem pewny swojej decyzji czy jest dobra czy zła. Podobnie mają inni po bliższym zastanowieniu. A następnie człowiek który podobno poznał jedyną prawdę za takich mają się uważać wierni czytelnicy, nic nie musi, ani powinien ale to czyni tak jak chce. Jezus powiedział po tym was poznają, że jesteście moimi uczniami, że będziecie mówili co musimy lub powinniśmy? Nie. Powiedział nie będzie mówić o miłości, będziecie mieć miłość wzajemną.

C.T.Russell był masonem lub nie

    Jest wiele informacji publikowanych w internecie wskazujących na to, że Charles Taze Russell był masonem. Faktycznie jest wiele szczegółów dotyczących C.T.Russella wskazujących na związki z masonami lub trudnych do wyjaśnienia przy wykluczeniu jego członkostwa. Niemniej jednak wg mojej analizy nie da się tego stwierdzić jednoznacznie, a zatem ani to wykluczyć ani potwierdzić. Powiem tak; nie jestem w stanie tego potwierdzić ani zaprzeczyć bez znajomości używanych symboli, pochodzenia, historii ich pojawienia, z kim miały związek. kto się takimi czy innymi i jakimi posługiwał, chodzi o takie symbole jak np. krzyż w koronie, piramida czy inne (Izajasza 19:19, 20). Bez dogłębnej znajomości tego zagadnienia nie da się jednoznacznie stwierdzić jaka jest prawda. Wskazywanie na związki C.T. Russella z określonym tajnym stowarzyszeniem jak masonami w takiej sytuacji nie mogą być jednoznaczne.

Choć oczywiście są inne szczegóły wskazujące na wątpliwości dotyczące jego osoby, kim faktycznie był i jaki był jego cel działalności. Takim szczegółem który mnie osobiście bardzo zastanawia, choć nie musi się wiązać z masonami, jest zerwanie kontaktów z pierwszym prezesem Towarzystwa Strażnica W.H.Conleyem jak podaje Wikipedia:W.H.Conley, Zawód – przemysłowiec, filantrop”. Dlaczego człowiek o takim podejściu do otaczającego świata nie pasował mu do rozpoczynającej się współpracy. Nie wiem tego ale wydaje się to bardzo dziwne. Wikipedia podaje tak: „Najprawdopodobniej w 1882 roku Conley postanowił zrezygnować z aktywnej pracy w ramach korporacji Strażnicy Syjońskiej”. Jaki był powód? Po jego rezygnacji, prezesem został Charles Taze Russell. W 1894 roku napisał do Ch.T. Russela list dotyczący broszur „Zdemaskowanie spisku” oraz „Odsiew w czasie żniwa”, opublikowany w „Strażnicy”. Przedstawiono go w Strażnicy Syjońskiej jako członka wczesnej Biblijnej Klasy Allegheny, a nie jako byłego prezesa. Poniżej podaję podważenie dowodów tych powszechnie przedstawianych mających potwierdzać, że C.T.Russell był masonem.. A więc to, że jego grób znajduje się przy centrum masońskim w piramidzie znajdującej się na tamtejszym cmentarzu. Na piramidzie są zdaniem wielu symbole masońskie a zatem jest to dowód, że był on masonem. Oto poniżej wyjaśnienie zaprzeczające temu, które nie jest moim stanowiskiem, warto jednak je znać aby być obiektywnym w ocenach:

Czy grób Charles Taze Russella to piramida?

„Czy Charles Taze Russell był masonem?” Implikacje tej kwestii owszem są, jakie są na to przedstawiane dowody. Oświadczenie, że ​​grób Charlesa Taze Russella jest w formie piramidy. Jest pomnik piramidy w środku działki należącej do Towarzystwa Strażnica. Cmentarz jest obok; znajdująca się tam piramidy, jednak nie jest ona grobem Russella, nie jest ona grobem w ogóle. O ile jesteśmy w stanie określić, to Russell nie miał nic wspólnego z budową pomnika, chociaż Joseph Rutherford  i/ lub jego współpracownicy twierdzą, że uczynili tak bo to było życzenie Russella, żeby została tam zbudowana piramida pomnik. Jednak są przesłanki w działalności Russella, zdające się wskazywać, że byłby to ekstrawagancki sposób wykorzystania pieniędzy Towarzystwa nie będący w jego charakterze. Z drugiej strony, Rutherford był znany ekstrawaganckiego charakteru i jest to znane, że wielokrotnie wskazywał na błędy Russella.

W każdym razie, implikacje, najwidoczniej w części rzekomo udokumentowane, jest to, że piramida jest jakimś dowodem, że Russell był członkiem organizacji masońskich, co oczywiście musi być potwierdzeniem tego wyobrażenia i tak zakładano. Rutherford miał zbudować pomnik piramidę jako miniaturową reprodukcję świadka Boga w Egipcie (Iz 19: 19,20), wyłącznie odsetek zainteresowanych związkiem Russella z Wielką Piramidą potwierdza budowę jej wg Biblii na chwałę Boga, uznają, że sama Wielka Piramida nie ma nic wspólnego z organizacją masońską, ani też faktu, że Rutherford miał zbudować piramidę w centrum działki Towarzystwa nie ma nic wspólnego z masonerią, więc nie może być uważane za udokumentowany dowód.

Grób obok Masonic Center

W wielu filmach pokazywane jest, że piramida jako grób Russella przy Masonic Center. Masonic Center jest w rzeczywistości, ale nie obok grobu Russella, centrum jest aż naprzeciwko cmentarza. Oczywiste jest, że jest pomysł, że istnieje jakiś związek pomiędzy tym, gdzie jest pomnik piramidy i Centrum Masonic, i to ma być udokumentowany dowód, że Russell był masonem. Jednak w żadnym połączeniu nie zostało nigdy zaprezentowane takie zestawienie faktów dotyczących Russella, które by co najmniej niedwuznacznie sugerowały związki z masonami, niektórzy wskazują, że centrum było właściwie zbudowane kilkadziesiąt lat po śmierci Russella. Czy zatem może być to dowodem tych związków?


Symbol templariuszy na domniemanym grobowcu?

Na wielu filmach prezentuje się pomnik piramidy, twierdzi się błędnie o jego usytuowaniu na grobie Russella, a właściwie widzimy tam symbol templariuszy na piramidzie a nie na grobie Russella. Właściwie to piramida – zabytek nie jest grobem, ani nie, że w ogóle na pomniku jest jakiś symbol templariuszy.  Niektórzy fałszywie twierdzą jakoby symbolem templariuszy był krzyż z symbolem korony i wieńcem.. Tak, templariusze używali podobnego symbolu, chociaż symbol templariuszy nie jest dokładnie taki sam jak ten na piramidzie. Templariusze, organizacja masonów, którzy wyznawali chrześcijaństwo, twierdzili, że przyjęli ten symbol z tradycyj stosowanej w chrześcijaństwie. Sam symbol nie jest masoński, a na pewno symbol używany na pomniku piramidy nie jest symbolem masońskim, a jeszcze bardziej na pewno nie jest to dowodem, że Russell był członkiem organizacji masońskiej. Tak więc twierdzą niektórzy, że trzeba faktycznie korzystać z ducha ludzkiej wyobraźni aby zobaczyć symbol templariuszy na piramidzie pomnika.

Masońskie symbole? Kliknij tu

Dawny grób Charlesa Taze Russella?

Mamy do czynienia z obrazem grobu Russella, oraz oświadczeniem składanym, że ​​jest tam dawny grób Charlesa Taze Russell. Ewidentnie implikuje to, że to był kiedyś grób Russella, ale to nie jest teraz jego grób, ale nowszym grobem Russella jest pomnik piramidy. W rzeczywistości jest tam jedyny grób, w którym Russell został pochowany. To nie jest dawny grób Russella, jest tam jedyny grób Russell. Russell nigdy nie został pochowany w lub pod pomnikiem piramidy.

Wolny i uznany mason

Niektórzy twierdzą, że wypowiedzi Russella są wyrwane z kontekstu i, że wcale nie wynika z nich, że Charles Taze Russell był masonem lub, że Russell przyznał się do bycia masonem. W odniesieniu do organizacji masońskich, Russell wyraźnie stwierdził: ” Nigdy nie byłem masonem”. W ten sposób domniemane udokumentowany dowody okazały się fałszywe.

Pokazuje się na filmach, że Russell przedstawia kazanie na sali przed masonami w loży masońskiej. Faktycznie, prawdopodobnie byli tam niektórzy członkowie obecnej Freemasons. Kazanie, jednak nie było wykładem dla członków masonerii, lecz był to dyskurs dla Badaczy Pisma Świętego obecnych na konwencji, która najwyraźniej odbyła się w wynajętej sali w budynku loży masońskiej, a tym samym prawdopodobnie niektórzy wolnomularze były tam obecni obecni, Russell formułował tak myśli, aby nie obrażać tych masonów. Faktycznie w trakcie tego kazania nazywa swoimi ich przyjaciółmi, zarówno masonów, jak też katolików, protestantów czy też innych. Dlaczego? Czy to było pragmatyczne podejście, czy zasłona dymna nie wiem? Mamy cały dyskurs na tej stronie pod adresem:

Kliknij tu

Filmy przedstawiają kilka insynuacji, w których można korzystać z wyobraźni i przeanalizować, bez uprzedzeń, czy to co jest przedstawiane jest dowodem, że Russell był masonem, bo nie ma też nikogo kto by potwierdził, że Russell mówił prawdę, gdy powiedział: „nigdy nie byłem masonem”. Dziesiątki tysięcy stron jego prac, które zostały wydrukowane mają być rozstrzygającym dowodem prawdziwości oświadczenia Russella, że nigdy nie był masonem.

Russell wydaje się jednak, być nieświadomym faktu, że nie wszyscy masoni są templariuszami, co samo w sobie pokazuje, że nie był członkiem jednej z tych organizacji, ponieważ gdyby był umiałby dokonać rozróżnienia.

W oparciu o założenie, że Russell nie był rzeczywiście członkiem masonerii, autor w efekcie fałszywie twierdzi, że Russell był masonem. Russell, przemawiając w loży masońskiej, sugeruje się, że z pewnością nie pragnął nikogo urazić. Czy tak było, nie wiem? Russell przedstawiał swoje wnioski, że ten kto jest nowym stworzeniem w Chrystusie powinien utrzymać wolny od wszystkich tajnych stowarzyszeń. Nigdy nie wziąłby na siebie uprawnienia do żądania wobec nikogo i pozostawiał każdemu swobodę wyboru albo pozostać wolnym od takiego lub czy innego związku, czy było to tajne stowarzyszenie lub wyznaniowy kościół, etc.

Rzeczywiście, wielu czyni wszelkiego rodzaju twierdzenia przedstawiane jako fakty dotyczące Russella, niektórzy twierdzą, że mają niezbite dowody, że Russell był członkiem masonerii, a nikt w rzeczywistości przedstawia żadnych dowodów na to, że był masonem, z wyjątkiem tego, co można sobie wyobrazić i przyjąć domyślnie.

Faktem jest, że posiadał nazwisko rodowe Russell mające związki z masonami. Pochodził ze Szkocji gdzie istniała loża masońska rytu szkockiego, czy to jest jednak wystarczający dowód? Czym innym jest dowód, a czym innym jest posiadanie informacji które mogą na to wskazywać. Choćby nawet więcej przemawiało za niż przeciw, nie można stanowczo oświadczyć jak jest. Moim zdaniem panująca sytuacja przemawia za takim stanem, że zwolennicy tego, że był masonem chcą potwierdzenia tego związku, na jakichkolwiek przesłankach, a przeciwnicy co jest zrozumiałe nie chcą takiego związku. A jakie są fakty? Wydaje się też dziwne w kontekście całej sytuacji jego ocena znaczenia piramidy przy interpretacji Biblii. Znaczenie piramidy w historii ludzkości jest bardzo interesujące i niewyjaśnione. To jest jednak moim zadaniem inny problem. Jaka jest jednak prawda? Bez znajomości dogłębnie wszystkich faktów tego problemu nie da się rzetelnie bez emocji i uprzedzeń ocenić.

Świadkowie Jehowy są egocentryczni

   Świadkowie Jehowy są aktywnie zniechęcani (praktycznie jest ona zakazana) do organizowania pomocy humanitarnej w przypadku klęski żywiołowej, w której szkodę ponoszą ich współbracia, a dokładnie uszkodzone są ich miejsca kultu, a przy tym udzielana jest pomoc wiernym z ich organizacji, a bardzo rzadko innym ludziom. Są w tej sprawie i nie tylko bardzo egocentryczni. Cały świat ludzki wskazane jest aby koncentrował swoją uwagę na tym co oni czynią, bo oni uwierzyli, że wg ich kierownictwa są ludem Bożym. Wspieranie ich, to czynienie ich zdaniem tego co jest słuszne. Znalazłem informacje jak np. wyglądała udzielana pomoc po trzęsieniu ziemi w roku 2010 które miało miejsce w Haiti. Przedstawienie zdarzeń mam nadzieję pomaga zrozumieć ich postawę w praktyce. Jak wyglądała taka akcja pomocy warto się temu bliżej przyjrzeć, korzystając z informacji podanych przez oficjalne źródła ich organizacji i przez miejscowych byłych świadków Jehowy. Poznanie sprawy przebiegu akcji pomocy daje wgląd, pozwalający ocenić jaki ma charakter ich pomoc i jaki cel jej przyświeca. Warto do tej oceny podać stosunek kierownictwa organizacji do akcji pomocy i działalności filantropijnej.

Oto skrócony opis akcji pomocy z rocznika Świadków Jehowy:

Niszczycielskie trzęsienie ziemi w Haiti

Wtorek 12 stycznia 2010 roku wrył się w pamięć mieszkańcom Dominikany i Haiti. Tamtego dnia Haiti nawiedziło katastrofalne trzęsienie ziemi. Ciało Kierownicze Świadków Jehowy natychmiast upoważniło Biuro Oddziału w Dominikanie do przesłania Oddziałowi haitańskiemu pieniędzy potrzebnych do udzielenia pomocy. Ponieważ była to znaczna suma, do przewiezienia jej wyznaczono brata Evana Batistę, mającego 190 centymetrów wzrostu i ważącego 127 kilogramów. Usługiwał on w Betel jako lekarz.

Okazało się to bardzo dobrą decyzją, ponieważ gdy tylko brat Batista dotarł do granicy Haiti, dowiedział się,  że rozpaczliwie potrzebna jest pomoc wykwalifikowanego personelu medycznego. Wiele ciężko rannych ofiar klęski przetransportowano do Sali Zgromadzeń sąsiadującej z haitańskim Biurem Oddziału w celu zapewnienia im opieki……….

Po trzęsieniu ziemi w Haiti w roku 2010 bracia zjednoczyli wysiłki, by nieść pomoc

Dział Zaopatrzenia w dominikańskim Biurze Oddziału od razu skontaktował się ze stałymi dostawcami żywności. Zakupiono prawie siedem ton ryżu, fasoli oraz innych podstawowych produktów spożywczych i w czwartek 14 stycznia o 2.30 w nocy wszystko to wysłano do Haiti. Był to najprawdopodobniej pierwszy transport z niezbędnymi artykułami, który dotarł tam z zagranicy. ……….. Przez tydzień tych 12 braci i sióstr udzieliło pomocy przeszło 300 rannym.

………. Dominikańskie Biuro Oddziału powołało Grupy Odwiedzania Chorych, mające pokrzepiać poszkodowanych oraz czuwać nad tym, by otrzymywali oni lekarstwa i wszystko, co niezbędne. Chrześcijanie z miejscowych zborów udostępniali żywność i kwatery członkom rodzin, którzy towarzyszyli swoim rannym bliskim.

Świadkowie Jehowy rozprowadzili przeszło 450 ton darów, między innymi wydali 400 000 posiłków………. Prężna akcja niesienia pomocy trwała jeszcze przez całe miesiące. Świadkowie Jehowy rozprowadzili przeszło 450 ton darów, między innymi wydali 400 000 posiłków.

To krótki opis zdarzeń wg rocznika Świadków Jehowy na rok 2015. A jak to wyglądało od strony byłych świadków Jehowy:

W piątek po południu ktoś…… zaproponował utworzenie witryny, aby zachęcić ex-ŚJ do oddawania środków do haitańskich funduszy pomocowych. Piątkowy wieczór kilku z nas miało na telekonferencji zaplanować szczegóły. W niedzielę rano, mniej niż 48 godziny później, Ex wiadkowie Jehowy dla Haiti uruchomili akcję.

Pół tuzina osób przyczyniło swoimi umiejętnościami, do tego aby cała akcja stała się rzeczywistością. Wszyscy działali z zaangażowaniem i dumni, że ​​mogą brać w niej udział.

… Wierzyli, wcześniej rzeczy takie zdarzenia jak trzęsienia ziemi na Haiti było spełnieniem proroctw, mile widzianym znakiem, że jest coraz bliżej oczekiwany koniec. Byli przeszkoleni aby obserwować i być w gotowości, posłusznie czekając, aby usłyszeć z Betel, czy „bracia” i „siostry” nie są w potrzebie. Byli hojni, ale mówią dziś nasza hojność była ograniczona do innych świadków. Raz na jakiś czas z tego co pozostało, nie-Świadkowie mogli otrzymać niektóre z resztek, ale to były to rzadkie przypadki w naszym doświadczeniu. Byliśmy obrzydliwie egocentryczni.

Teraz czytamy to co chcemy i to samo oglądamy to co lubimy, kontynuujemy naukę i rozwijamy przyjaźnie z dobrymi ludźmi, którzy mają prawdziwe współczucie, którego nigdy nie doświadczyli w organizacji-mówią w sekcie. Nie mają już egoistycznego strachu przed światem ludzkości, który definiował ich w poprzednim życiu. Już nikt ich nie zniechęca się do pomagania ludziom w potrzebie. Teraz rozumieją, że cała ludzkość jest zjednoczona, a „braćmi” i „siostrami” są wszyscy którzy cierpią na Haiti. Tak myśleli wówczas.

Przejście każdego od Świadków Jehowy do realnego świata jest zawsze bardzo trudne i zwykle trwa wiele lat. Starają się, eksperymentują, próbują, nie zawsze wychodzi więc znowu jeszcze raz próbują , i tak w kółko, aż w końcu udaje się znaleźć swoje miejsce w świecie rzeczywistym i wygodne dla nich osobiście. Nie jest to łatwe nie dla jednego, niejeden z nich nigdy tego nie robił, jak Świadek Jehowy choć większość ludzi na ziemi pomaga innym w skrajnej potrzebie. To co czynią świadkowie zajmuje bardzo mało wysiłku, czym innym jest prawdziwie kochać wszystkich naszych sąsiadów.

Uznali klęskę za doskonałą okazję, aby pomóc zarówno Haitańczyków w ich nieszczęściu i pokazać solidarność z innymi byłymi Świadkami, którzy chcą, aby zapewnić prawdziwą ulgę w sytuacji kryzysowej. Zachęcali do wybrania organizacji charytatywnej, na stronie głównej witryny i dokonać wpłaty. Pisali możesz sobie pozwolić na tylko kilka dolarów, to w porządku. Dowiedz się, jakie to uczucie dać pomóc zupełnie obcym w skrajnej sytuacji. Darowizny były całkowicie anonimowe. Organizacje jaką wybierali, Czerwony Krzyż, Lekarze bez Granic i inne.

Według oficjalnej informacji prasowej Watchtower Bible & Tract Society – organu Świadków Jehowy – prawdziwa pomoc była przeznaczona dla innych Świadków Jehowy i nie dla nikogo innego.

List z Haiti

„Czuję, że naprawdę wiele zyskałam”

KIEDY 12 stycznia 2010 roku na Haiti nastąpiło trzęsienie ziemi, …… Osiem dni później zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka Carmen i zaproponowała, żebyśmy pojechały pomóc poszkodowanym. Poznałyśmy się z Carmen kilka lat temu, gdy ochotniczo pracowałyśmy jako pielęgniarki na budowie Sali Królestwa. Potem brałyśmy też udział w innych tego typu przedsięwzięciach i bardzo się zaprzyjaźniłyśmy.….. zadzwoniłam do Biura Głównego Świadków Jehowy w Nowym Jorku i porozmawiałam z osobą odpowiedzialną za organizowanie pomocy naszym haitańskim współwyznawcom. Podałam swoje nazwisko i zostałam wciągnięta na listę wolontariuszy. Wspomniałam, że chętnie wyjechałabym z Carmen. Ale mój rozmówca nie był w stanie dać mi gwarancji, że będziemy pracować razem i że w ogóle któraś z nas zostanie zaproszona.

Pomyślałam, że chyba nic nie wyjdzie z naszych planów, i wróciłam do codziennych zajęć. Tymczasem cztery dni później, w poniedziałek 25 stycznia, zadzwonił telefon. Zapytano mnie, czy mogłabym pojechać na Haiti — najlepiej już następnego dnia! Nie wierzyłam własnym uszom. Obiecałam zrobić, co w mojej mocy. Przede wszystkim musiałam postarać się o urlop. Następnie skontaktowałam się z Carmen. Niestety, nie została zaproszona, bo nie znała francuskiego. Byłam podekscytowana i jednocześnie przestraszona. Udało mi się zdobyć bilet i 28 stycznia poleciałam z Nowego Jorku do Dominikany, graniczącej z Haiti.

Na lotnisku w Santo Domingo czekał młody Świadek Jehowy, który zawiózł mnie do miejscowego Biura Oddziału. Tego samego dnia przyleciały ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dwie inne pielęgniarki. Zostałyśmy zakwaterowane w jednym pokoju. Rano zabrano nas samochodem w prawie ośmiogodzinną podróż do haitańskiego Biura Oddziału w Port-au-Prince.

Po przekroczeniu granicy ujrzeliśmy wstrząsający obraz. Jak to możliwe, że w ciągu 35 sekund ten piękny kraj został tak straszliwie zniszczony? Oglądanie wiadomości w telewizji było przerażające, ale nie sposób wyrazić słowami, co czułam, gdy zobaczyłam to wszystko na własne oczy. Mnóstwo budynków, w tym pałac prezydencki, uległo uszkodzeniu. Wiele domów zamieniło się w rumowisko. A przecież niektórzy całe życie ciężko na nie pracowali — i stracili je w jednej chwili! W takiej sytuacji człowiek wyraźnie widzi, że to, co się naprawdę liczy, nie ma nic wspólnego z rzeczami materialnymi.

Kiedy dotarliśmy na miejsce, recepcjonistka na nasz widok wybiegła i już w drzwiach mocno nas uściskała. Serdecznie się uśmiechając, podziękowała nam, że odłożyliśmy nasze sprawy, aby tu przyjechać. Po obiedzie udaliśmy się do pobliskiej Sali Zgromadzeń, przekształconej w szpital. Tam spotkałam innych Świadków, w tym małżeństwo lekarzy z Niemiec, ich pomocnika, a także położną ze Szwajcarii……

Tej nocy umarł 80-letni mężczyzna. Siedziałam przy nim razem z jego żoną i moją współlokatorką. Potem usłyszałam, jak z bólu krzyczy pewna dziewczyna. Była to Ketly. Z powodu odniesionych obrażeń miała amputowaną prawą rękę. Towarzyszyła jej nasza współwyznawczyni, która wcześniej studiowała z nią Biblię. Spała przy jej posłaniu praktycznie co noc.

W trakcie mojego pierwszego dyżuru Ketly nie mogła spać — cały czas na nowo przeżywała tamten koszmar. Szlochała: „Wiem, co Biblia mówi o dniach ostatnich i trzęsieniach ziemi. Wiem, że mamy wspaniałą nadzieję na przyszłość. Powinnam być wdzięczna, że żyję. Ale na chwilę postaw się w mojej sytuacji. Jednego dnia wszystko się dobrze układa, a drugiego — zupełnie nieoczekiwanie spotyka cię coś takiego”. Czułam się kompletnie bezradna. Objęłam ją i płakałyśmy obie, dopóki Ketly nie zasnęła.

Codziennie dwie pielęgniarki i lekarz udawali się gdzieś, gdzie potrzebna była pomoc medyczna. Razem z pielęgniarką z Florydy i lekarzem z Francji zostaliśmy skierowani do Petit Goave, dwie godziny jazdy od Port-au-Prince. Na miejscu byliśmy o 9.30. Wypakowaliśmy niezbędne rzeczy i przenieśliśmy je do miejscowej Sali Królestwa. Czekało tam na nas sporo osób, które wiedziały, że przyjedziemy…. W sumie spędziłam na Haiti ponad dwa tygodnie. Prawie każdej nocy miałam 12-godzinny dyżur w Sali Zgromadzeń. Było to najtrudniejsze zadanie w moim życiu, ale jednocześnie wielki przywilej i błogosławieństwo. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mogłam pomóc mieszkańcom Haiti, których spotkała taka tragedia….. Nigdy nie zapomnę tego, co tam przeżyłam! Jestem wdzięczna, że mogę należeć do wyjątkowej organizacji, której członkowie przejawiają życzliwość, miłość i ofiarność.…. W dalszym ciągu utrzymuję kontakt z osobami, z którymi zaprzyjaźniłam się na Haiti. Przyjaźń zrodzona i wypróbowana w ciężkich chwilach jest niezwykle mocna. Wierzę, że przetrwa wszelkie trudności, jakie jeszcze mogą nadejść. Czuję, że naprawdę wiele zyskałam.

Wyszłam od świadków Jehowy, ponieważ nie mają oni żadnych celów charytatywnych! (ciekawostką jest też informacje wskazujące, że różnice w kwestii pomocy charytatywnej mogły być przyczyną rozstania W.H. Conleya pierwszego prezesa Towarzystwa Strażnica z C.T.Rissellem) Moja rodzina to od 5 pokoleń świadkowie Jehowy, więc wiem o czym mówię. Byłam wychowana jako świadek Jehowy i jako osoba dorosła, głęboko zastanowienie się, co Biblia naprawdę znaczy. Kochać Boga i naśladować Jezusa w miłości i czynieniu dobra dla innych ludzi jest to, co czuję, to jest najważniejsza wiadomość w Biblii. „Największa z nich jest miłość” i bez tego trudno jest iść do przodu. To wymaga czasu aby to zmienić i nie zawsze czują się całkowicie wyleczeni. To wpłynęło na moje spojrzenie na świat. I jeszcze poczekam na świat, aby zakończyć. , , po 30 latach !!

Oto stosunek Towarzystwa Strażnica do filantropii. Skrót artykułu z Przebudźcie się z maja 2008r., str. 19-21:

Czy filantropia to dobre rozwiązanie?

CHOCIAŻ w serwisach informacyjnych królują takie tematy, jak klęski żywiołowe, ubóstwo, niedożywienie, choroby czy niszczenie środowiska naturalnego, na świecie dzieje się też coś pozytywnego — coraz więcej ludzi jest zainteresowanych niesieniem pomocy materialnej potrzebującym. Media donoszą o bogaczach ofiarujących setki milionów, a nawet miliardy dolarów na szlachetne cele. Znane osobistości wykorzystują swoje wpływy, by zwrócić uwagę społeczeństwa na ten czy ów palący problem. Również ludzie mniej zamożni chętnie udzielają się w akcjach charytatywnych. Co jednak można powiedzieć o skuteczności takich działań, zwłaszcza na dłuższą metę?

Osiągnięcia

Okresem nasilonej działalności filantropijnej był też początek XX wieku. Tacy potentaci finansowi, jak Andrew Carnegie oraz John D. Rockefeller senior sporą część swoich majątków przeznaczyli na niesienie pomocy biednym. Stwierdzili, że tradycyjne towarzystwa dobroczynności, usiłujące nakarmić rzesze głodnych i zatroszczyć się o chore dzieci, nie usuwają przyczyn bolączek społecznych. Uświadomiwszy sobie potrzebę działania w sposób bardziej metodyczny, tworzyli instytucje oraz fundacje, które miały torować drogę reformom socjalnym i przeznaczać swe środki na likwidowanie przyczyn istniejących trudności. Na świecie powstało już dziesiątki tysięcy tego typu organizacji, w tym ponad 50 takich, z których każda dysponuje funduszami przekraczającymi miliard dolarów. Nikt nie zaprzeczy, że wiele osiągnięto. Założono niezliczone szkoły, biblioteki, szpitale, parki i muzea. Dzięki programom mającym na celu zwiększenie produkcji rolnej łatwiej było zaopatrzyć mieszkańców ubogich krajów w żywność. Sponsorowanie badań medycznych przyczyniło się do postępu w dziedzinie opieki lekarskiej, między innymi do zwalczenia niektórych chorób — na przykład żółtej gorączki.… .Ponieważ działania są prowadzone w sposób chaotyczny, pieniądze zaś „przeznaczane głównie na leczenie chorób, o których głośno w mediach, a nie na publiczną służbę zdrowia”, pani Garrett uważa, że „grozi nam realne niebezpieczeństwo, iż obserwowany renesans szczodrości nie tylko nie sprosta oczekiwaniom, lecz nawet pogorszy istniejący stan rzeczy”.

Same pieniądze nie wystarczą

Niezależnie od celu przyświecającego działalności filantropijnej i tak nie zdoła ona spełnić wszystkich pokładanych w niej nadziei. Dlaczego? Przede wszystkim ani dzięki pieniądzom, ani dzięki gruntownej świeckiej edukacji nie da się wyeliminować chciwości, nienawiści, uprzedzeń, wrogości plemiennej, nacjonalizmu czy fałszywych wierzeń religijnych. Zasadnicze przyczyny ludzkich cierpień tkwią znacznie głębiej. Chcąc je poznać, musimy zajrzeć do Biblii.…… Do najważniejszych przyczyn powszechnej niedoli należy też fakt, że rządy ludzkie po prostu nie są zdolne do spełnienia pokładanych w nich nadziei. „Do ziemskiego człowieka (…) nie należy nawet kierowanie swym krokiem” — czytamy w Księdze Jeremiasza 10:23. Wspomniany wcześniej „dotkliwy brak przywództwa politycznego” to jeden z powodów, dla których wiele organizacji charytatywnych działa niezależnie od organów władzy państwowej. Biblia wyjaśnia, że rządy nad ludzkością powinien sprawować Bóg, a nie człowiek (Izajasza 33:22). Według obietnic zawartych w Biblii nasz Stwórca, Jehowa Bóg, rozwikła wszelkie problemy dręczące ludzkość. Podjął już w tym celu odpowiednie działania. Słowo „filantropia” pochodzi od greckiego wyrazu, który znaczy „miłość do ludzi”. Nikt nie kocha ludzkości bardziej niż jej Stwórca. W Ewangelii według Jana 3:16 czytamy: „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne”……….

Jehowa … powołał już rząd światowy — Królestwo Boże. To niebiańskie Królestwo uwolni Ziemię od wszelkiego zła i zaprowadzi na niej pokój (Psalm 37:10, 11; Daniela 2:44; 7:13, 14).Przez wyeliminowanie zasadniczych przyczyn cierpień Bóg dokona czegoś, co absolutnie nie leży w zasięgu możliwości ludzi — ani poszczególnych jednostek, ani całych organizacji. Wiedząc o tym, Świadkowie Jehowy nie zakładają instytucji charytatywnych, lecz za przykładem Jezusa Chrystusa swój czas i mienie przeznaczają na rozgłaszanie ‛dobrej nowiny o królestwie Bożym’ (Mateusza 24:14; Łukasza 4:43).

Kończąc w podsumowaniu trzeba powiedzieć tak, zdaniem świadków Jehowy i tak zostali nauczeni uważają, że pomoc charytatywna co prawda jest dobrą rzeczą ale nie rozwiązuje problemów dzisiejszego świata, więc nie sensu się na niej koncentrować. Stąd też są uczeni aby się koncentrować na działalności głoszenia ewangelii, co ich zdaniem czynią. Jednak jest to postawa bardzo egocentryczna, tak jakby wynik rozstrzygnięcia co do przyszłości ziemi był już znany. Najlepsi mieszkańcy ziemi w ich mniemaniu zebrani zostali w ich organizacji. Po czym to poznać? Nie wiem. Ciekawe jest przecież to jak się czują byli świadkowie Jehowy mogąc czynić dobrze wszystkim i mając satysfakcję z pomocy byłym świadkom Jehowy. Nie mam wątpliwości, że prędzej były świadek Jehowy udzieli pomocy świadkowi Jehowy niż odwrotnie i to jest piękne. To ma przyszłość i mam takie informacje.

Świadkowie Jehowy a pewność siebie

    Obserwując zachowanie Świadków Jehowy odwiedzających strony w internecie spróbowałem dokonać pewnej analizy ich zachowań. Skłoniło mnie do zastanowienia czy posiadają oni pewność siebie? Zdaniem osób zajmujących się tym zagadnieniem, to warunek rozwoju osobistego i czynienia postępów. Moim zdaniem bez pewności siebie, oczywiście istotne prośby do Ojca o dodanie sil o jej przejawianie, nie ma żadnej decyzji w kluczowych sprawach życiowych i wręcz unikanie zajęcia stanowiska. Przykładem tego jest następująca wypowiedź: ”Słuchaj, mój synu, i przyjmij me wypowiedzi. Wtedy pomnożą ci się lata życia. Pouczę cię o drodze mądrości; powiodę cię szlakami prostolinijności. Gdy będziesz szedł, twój krok nie będzie skrępowany; a gdy będziesz biegł, nie potkniesz się. – Przypowiesci 4:10-12 A jak wydawca Strażnicy poucza czytelników w tej sprawie? Analizując to trzeba brać pod uwagę, że chrześcijanin nie może się zachowywać jaka fala morska ani też jak gwiazda bez ustalonego biegu. Czyli jego stanowisko musi być określone w zaistniałej sytuacji. A wydawca w tej sprawie niewątpliwie czytelnikowi nie pomaga. Z jednej strony wspomina w trudny do zidentyfikowania sposób, kiedy pewność siebie jest dobra. Często jednak określa pewność siebie jako postawę niebezpieczną i niepożądaną, nazywając ją zbytnią pewnością siebie, kojarząc ją z pychą, zarozumiałością i arogancją. Czytelnik w takiej sytuacji odbiera to jako okoliczność akceptującą z chociażby z ostrożności rezygnację z pewności siebie. Zobaczmy przykłady z publikacji Towarzystwa Strażnicy:

Świat Szatana próbuje nas omotać w misterny, zwodniczy sposób. Niedbalstwo, zbytnia pewność siebie lub zaabsorbowanie innymi sprawami przywiodło niektórych do zguby i również nas może pozbawić nagrody życia (1 Jana 2:15-17).

Strażnica 15 wrzesień 2011

We wspomnianą pułapkę moglibyśmy wpaść wtedy, gdyby do naszej służby dla Boga wkradło się współzawodnictwo i zaczęlibyśmy porównywać się z innymi. Takie nastawienie łatwo wzbudza nadmierną pewność siebie. Wówczas jednak zapominalibyśmy o prawości Bożej

Strażnica z 15.10.2010

W tym trudnym okresie potajemnie urządzaliśmy zebrania w domach różnych współwyznawców oraz głosiliśmy nieoficjalnie. Niecały rok po chrzcie zostałem aresztowany. Przed procesem przez chwilę widziałem się z mamą. Jak wspomniałem na początku, mocno mnie objęła i zachęciła: „Teraz musisz być silny”. Kiedy ogłoszono wyrok pięciu lat więzienia, zachowałem spokój i pewność siebie.

Strażnica 1.7.2008

art. Depresja — jak ją leczyć?

Zbytnia pewność siebie sprawia niekiedy, że już po kilku tygodniach chory przerywa leczenie, bo czuje się lepiej. Może zapomnieć, jak przykre były objawy choroby, zanim zaczął się leczyć.

Przebudźcie się 7/9

Wskazując na kolejną różnicę między mędrcem a głupcem, król Izraela mówi: „Mądry się boi i odwraca od zła, głupi zaś wpada w furię i pewność siebie. Kto jest skory do gniewu, popełni głupstwo, lecz mąż odznaczający się zdolnością myślenia jest nienawidzony” (Przysłów 14:16, 17).

Strażnica z 15.7.2005

Ale Jozue wykorzystuje zbytnią pewność siebie mieszkańców Aj i zdobywa miasto.

Strażnica z 1.12.2004

Mimo tego potwornego przeżycia wciąż może zachowywać czyste sumienie, szacunek dla samej siebie oraz pewność, że w oczach Bożych pozostaje nieskazitelna. Przerażające doświadczenie pozostawia głębokie rany emocjonalne, ale świadomość, że zrobiła wszystko, co mogła, ogromnie się przyczyni do ich stopniowego zagojenia.

Strażnica z 1.2.2003

Naszej zdolności trzeźwego rozumowania może zagrażać zbytnia pewność siebie. Apostoł Paweł napomniał współwyznawców ze starożytnego Koryntu: „Kto zatem myśli, że stoi, niech się strzeże, aby nie upaść”

Strażnica z 15.7.2003

W innych przekładach hebrajski odpowiednik wyrazu „niefrasobliwość” bywa tłumaczony na „bezmyślność” (Biblia Tysiąclecia) i „pewność siebie” (Biblia poznańska). Niefrasobliwość — inaczej beztroska, zbytni luz psychiczny — może się wiązać z lenistwem i niedbalstwem, dlatego werset ten łączy ją z głupotą.

Strażnica z 1.10.2002

Śmierć João i wspomniane włamanie wpłynęły również na moją służbę dla Jehowy. Straciłam pewność siebie w działalności kaznodziejskiej

Strażnica z 1.12.2001

Istnieje bowiem pycha o szczególnym natężeniu, którą trafnie wyraża słowo „arogancja”, czyli „zuchwała pewność siebie, połączona z lekceważeniem innych” (Słownik języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka).

Strażnica z 1.2.1999

Zbytnia pewność siebie objawia się w różnych dziedzinach. Na przykład osoba o błyskotliwym umyśle, która w zborze chrześcijańskim ma wygłosić wykład publiczny lub przemówienie w teokratycznej szkole służby kaznodziejskiej, być może przygotowuje się do niego w ostatniej chwili, nawet nie modląc się do Jehowy o błogosławieństwo

Strażnica z 1.12.1999

Ciało kierownicze Świadków Jehowy nie może określić jaka postawa jest pożądana u czytelników Strażnicy. Kiedy i w jakich okolicznościach mają oni być pewni siebie, a kiedy pewność siebie jest niepożądana, ponieważ jest tzw. zbytnią pewnością siebie. Ponieważ z powyższych zacytowanych fragmentów nie da się określić czym jest zbytnia pewność siebie i wiernych czytelników strażnic? Czy wydawca pamięta o tym, że pisze to do czytelników podobno wyselekcjonowanych i najlepszych z rodzaju ludzkiego? A jednocześnie ukazuje ich zachowania niczym się nie różniące od postaw ludzi, delikatnie określając przeciętnych. Takie stawianie przez Towarzystwo Strażnica zagadnienia związanego z przejawianiem przez czytelników pewności siebie, prowadzi u nich do całkowitej dezorientacji kiedy mogą i powinni ją przejawiać a kiedy nie. Tak to widziałem ale nie potrafiłem tego określić będąc w organizacji. Ludzi mających tzw. zbytnią pewność siebie jest moim zdaniem niewielu i wcale nie powinno ich być wśród ludu nazywającego się Bożym. Dlatego wielu z nich rozumiem i współczuję. Nie wiedzą kiedy i jak się zachować. Ciało kierownicze chce moim zdaniem balansować w tej sprawie, gdyż wtedy kiedy czytelnicy mają posłusznie wykonywać wydane im polecenia mają być pewni siebie a kiedy mieliby analizować słuszność na podstawie Biblii wydanych poleceń przez Ciało kierownicze byłaby to z ich strony zbytnia pewność siebie. Czy tak?

Prawda w ujęciu Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy

    Często w literaturze publikowanej przez Towarzystwo Strażnica nadzorowane przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy jest na wszelkie sposoby wymieniane słowo prawda. Słowo klucz, hasło, bo właściwie czytelnik nie zastanawia się nad tym co ono faktycznie znaczy, lub co obejmuje swoim zakresem. Czy jest to zestaw nauk dotyczących kwestii religijnych które są niepodważalnie sprawdzone i udowodnione? Czy też jest to do końca wyjaśnione nasze pochodzenie jako ludzi i tym samym zostało ustalone jak w takim razie ma wyglądać nasze życie? Czy jest wyjaśnienie dokąd zmierzamy i jaki jest sens naszego życia? Odpowiedzi na te pytania są ważne i wydawałoby się nie powinno sprawiać problemu ich udzielenie, kiedy czytamy w literaturze np. tak: Radość sprawiło nam poznanie prawdy i radość daje nam dzielenie się nią z innymi. Robiąc to, widzimy, jak głodne duchowo osoby zachwycają się, gdy zaczynają rozumieć i doceniać naszego Boga oraz drogocenne prawdy zawarte w Jego Słowie”.Strażnica ze stycznia 2016r

Podobnych wypowiedzi jest mnóstwo we wskazanej literaturze. Czym jest ta prawda o której tu jest mowa? Wydawca jednoznacznie i arbitralnie stwierdza fakt, że „nam” sprawiło radość poznanie prawdy. „Nam” ma się rozumieć Świadkom Jehowy, czytelnikom tej publikacji. Co wydawcę upoważnia do takiego twierdzenia? Zobaczmy czy  jest uprawnione takie postawienie sprawy. Czy pisarze tekstów biblijnych uwzględniali, że wiemy dokąd zmierzamy i umieli zinterpretować całokształt wszystkiego co się dzieje pod słońcem a zatem znali szeroko pojęta prawdę? Oto dwa przykłady z Biblii jak to jest z tym zrozumieniem prawdy:

Kaznodziei 8:17 NW I ujrzałem całe dzieło prawdziwego Boga, jak ludzie nie potrafią zgłębić dzieła czynionego pod słońcem; bez względu na to, jak bardzo ludzie się trudzą, by dociec, nie mogą tego zgłębić. A choćby nawet powiedzieli, że są na tyle mądrzy, by wiedzieć — nie zdołaliby tego zgłębić.

Kaznodziei 8:17 nbg-pl „”przekonałem się w każdym dziele Boga, że człowiek nie jest w stanie doścignąć tego dzieła, które się spełnia pod słońcem. Człowiek, jakkolwiek by się trudził, aby dojść nie odkryje ; nawet mędrzec, który sądzi, że je poznał jednak nie jest w stanie tego zbadać.”

Kaznodziei 8:17 bp „przekonałem się wówczas, że gdy chodzi o dzieła Boże, człowiek nie potrafi zgłębić tego, co dzieje się pod słońcem. Jakkolwiek by się człowiek trudził badaniem, nie zgłębi tego. Chociażby nawet mędrzec twierdził, że to poznał, przecież jeszcze nie zdoła tego zgłębić.”

Kaznodziei8:17 br „Patrzyłem na wszystkie dzieła Boże i stwierdziłem, że nie można odkryć nic takiego pod słońcem, co by wyjaśniało, dlaczego człowiek poszukuje całe życie i nigdy nie może znaleźć tego, czego szuka. A jeśli jakiś mędrzec nawet stwierdzi, że wie, też nie może tego zbadać do końca.”

Drugi werset:

1 Koryntian 13:12 bw „Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.”

Najpierw interpretacja Towarzystwa Strażnica Kaznodziei 8:17:

Moim zdaniem prawda to stan rzeczywisty, w najszerszym znaczeniu tego słowa, jakie możemy ogarnąć swoją zdolnością pojmowania. W tym miejscu koniecznie trzeba zapytać, czy obecnie dla Ciała Kierowniczego już wszystko jest jasne pod słońcem? Czy wszystko poznali jak należało poznać i zagadek nie ma? Skoro twierdzą, że czytelnicy mogą innych zapoznawać z prawdą, którą poznali dzięki „niewolnikowi” – czytaj Ciału Kierowniczemu, to mogłoby wydawać się że tak. Oto interpretacja powyższych wersetów:

Dla skutecznego uporania się ze sprawami, które nie układają się pomyślnie, musisz przestrzegać rad biblijnych wskazujących, czego nie należy czynić. Przeanalizujmy dwa ważne przykłady.

Być może znasz osoby, które poświęcają dużo czasu na szukanie jakichś prawideł lub reguł rządzących biegiem wydarzeń na świecie. Dużą popularność zyskały sobie pewne formy wróżbiarstwa (takie jak astrologia), wychodzące z założenia, jakoby wydarzenia na świecie toczyły się według z góry ustalonego wzoru, który ludzie potrafią rozpracować.

Pismo Święte wykazuje jednak, że wszelkie takie wysiłki są po prostu stratą czasu. Czytamy bowiem: „Ilekroć próbowałem zmądrzeć i dowiedzieć się, co zachodzi na świecie, stwierdzałem, że choćbyś nie zmrużył oka nocą i dniem, i tak nigdy nie pojmiesz, co czyni Bóg. Jakkolwiek byś się starał, nigdy tego nie zgłębisz. Mędrcy mogą twierdzić, że to wiedzą, ale jest inaczej” (Kohel. 8:16, 17, Today’s English Version).

Pisarz biblijny mówi o wydarzeniach zachodzących na ziemi jako o tym, „co czyni Bóg”, ale nie w tym sensie, że jest On ich Sprawcą. Są jak gdyby dziełami Bożymi, gdyż Bóg do nich dopuszcza, a w dużej mierze ich przyczyna znajduje się poza zasięgiem ludzkiej zdolności kontrolowania oraz przewidywania. Biblia wyraźnie wskazuje, że wszelkie wysiłki zmierzające do ‛zgłębienia’ czyli wykrycia jakiejś ogólnej prawidłowości, która by pozwoliła przewidzieć postępowanie ludzi i rozwój wydarzeń, skazane są na niepowodzenie.

Strażnica nr 17 z roku 1980

Poza tym niczego się nie osiągnie, próbując odkryć jakąś regułę czy formułę, która by miała wyjaśnić w pełni i szczegółowo, dlaczego na tym świecie sprawy układają się tak, a nie inaczej. Mądry król Salomon i inni już dawno temu uważnie przyjrzeli się losom ludzkim. Mimo to nie zdołali ustalić przepisu, który by pozwalał ściśle określić, czego się należy spodziewać w każdym rozpatrywanym wypadku. Salomon zanotował: „Gdy swoją uwagę na to zwróciłem, by poznać mądrość i przyjrzeć się dziełu, jakie się dokonuje na ziemi — bo ani w dzień, ani w nocy snu nie zaznają oczy człowieka — widziałem wszystkie dzieła Boże: Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem; jakkolwiek się trudzi, by szukać — nie zbada. A nawet mędrzec, chociażby twierdził, że je zna — nie może go zbadać”. — Kohel. 8:16, 17.

Strażnica nr 20 z roku 1978

Teraz 1 Koryntian 13:12, jeśli ktoś twierdzi, że w czasach Salomona mogło być wszystko nie jasne ale później było inaczej:

Duchowe światło dalej więc świeciło w I wieku. Ale wtedy Jehowa nie objawił chrześcijanom wszystkich szczegółów swego zamierzenia. Apostoł Paweł napisał do ówczesnych współwyznawców: „Obecnie widzimy w mglistym zarysie za pomocą metalowego zwierciadła” (1 Koryntian 13:12)………. A zatem początkowo zrozumienie duchowego światła było ograniczone. Po śmierci apostołów światło to na pewien okres przygasło, ale w naszych czasach wiedza biblijna znowu stała się szeroko dostępna (Daniela 12:4). Jak Jehowa obecnie oświeca swój lud? I jak powinniśmy reagować, gdy pogłębia On nasze zrozumienie Pisma Świętego?

Pierwsze prawdziwe błyski światła w czasach nowożytnych pojawiły się w ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia, gdy pewna grupa chrześcijan rozpoczęła poważne badanie Pisma Świętego. Opracowała ona praktyczną metodę studiowania Biblii. Ktoś z obecnych zadawał pytanie, a potem wspólnie analizowano wszystkie biblijne wersety związane z danym tematem. Kiedy dwa wersety zdawały się sobie zaprzeczać, ci szczerzy chrześcijanie próbowali je zharmonizować. W przeciwieństwie do ówczesnych przywódców religijnych Badacze Pisma Świętego, jak wtedy nazywano Świadków Jehowy, byli zdecydowani kierować się Biblią, a nie tradycjami czy dogmatami ludzkimi. Po omówieniu wszelkich dostępnych dowodów zawartych w tej Księdze zapisywali wnioski. Pozwoliło im to lepiej zrozumieć wiele podstawowych nauk biblijnych.

Wybitnym Badaczem Pisma Świętego był Charles Taze Russell. Napisał serię sześciu podręczników do studium Biblii, pod wspólnym tytułem Wykłady Pisma Świętego. Brat Russell miał zamiar napisać jeszcze siódmy tom, w którym zamierzał objaśnić księgi Ezechiela i Objawienia. Powiedział: „Kiedy znajdę klucz, napiszę siódmy tom”. Dodał jednak: „Jeśli Pan da klucz komu innemu, to niech on go napisze”.

Powyższa wypowiedź Charlesa T. Russella wskazuje na element bardzo istotny dla zrozumienia pewnych urywków z Biblii — na odpowiedni czas. Brat Russell wiedział, że nie może wymusić zesłania światła na Księgę Objawienia, tak samo jak niecierpliwy turysta nie może przekonać słońca, by wzeszło przed wyznaczonym czasem.

Gdy apostoł Paweł porównywał zrozumienie zamierzenia Bożego, jakim cieszyli się pierwsi chrześcijanie, z dokładniejszym, jakiego mieli dostąpić po otrzymaniu nagrody niebiańskiej — a także z późniejszym zrozumieniem wszystkich szczegółów tego zamierzenia w czasie jego ostatecznej realizacji — oświadczył: „Gdyż obecnie widzimy w mglistym zarysie za pomocą metalowego zwierciadła, ale później — twarzą w twarz” .- Strażnica z 15 marca 2000r.

Zobaczmy zatem jak pisano o zrozumieniu prawdy w czasie realizacji wśród tych którzy działali w roku 1914:

Rzecz ciekawa: niemało chrześcijan zrodzonych z ducha, którzy żyli i działali na ziemi w roku 1914, wciąż jeszcze jest z nami w ciele. Najwidoczniej zaszła jakaś pomyłka w obliczeniu „dnia ostatecznego”, w którym zrodzony z ducha zbór chrześcijański miał dostąpić chwały”.- Strażnica nr 9 z 1980r.

Czy obecnie już jest wiadome wszystko? NIE. Nadal nawet nie wiadomo, czy powołanie niebiańskie się skończyło, czy też nie do 144 000. To, że nadal są na ziemi to jest wg wydawcy oczywiste, choć nie miało ich być w roku 1914 czy też zaraz po tym roku. Więc czym jest ta prawda?

Czy zatem bez cytowania innych wersetów da się wywieźć wniosek o tym, że Ciało Kierownicze zna prawdę o rzeczywistym stanie rzeczy. Czy naprawdę czytelnicy Strażnicy używając słowa hasło: prawda wiedzą o czym mówią? Odpowiadam. Nie. Czy uważasz inaczej? Jeśli tak przedstaw dowody. Nie cytowałem wielu wersetów i wielu pomyłek poczynionych przez Ciało Kierownicze, ale czy potrzeba, czy zacytowanie innych zmieniłoby sytuację? Pozostawiam to czytelnikom. Dodam między sobą Świadkowie Jehowy mówią, że są w prawdzie.

Chrześcijańska konwencja

   Na początku maja tego roku byłem na konwencji zorganizowanej przez byłych członków Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania w Rzeszowie. Przebieg tego spotkania to przemówienia, pieśni śpiewane przez uczestników i wielokrotne modlitwy w trakcie trwania programu przed każdym przemówieniem z osobna i po nim.

Założycielem ruchu był Paul S.L. Johnson co do dziś wywiera wpływ na sposób myślenia członków tego ruchu. Pisze o tym, ponieważ był on jednym ze współpracowników C.T.Russella, którego Świadkowie Jehowy uznają za inicjatora powstania z czasem organizacji Świadków Jehowy. W tym miejscu trzeba wspomnieć jakie poglądy miał pastor Russell w kwestii tworzenia organizacji. W książce „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego” sami napisali tak na str 204: „brat Russell wykazał, prawdziwy kościół, czyli zbór chrześcijański, nie jest organizacją zrzeszającą członków, którzy popierają jakieś kredo wymyślone przez człowieka i których nazwiska figurują w rejestrze parafialnym……. Brat Russell nie chciał ustanawiać innego porządku i stanowczo nie chciał się w żaden sposób przyczyniać do rozwoju sekciarstwa istniejącego wśród chrześcijan”. Niestety tak się nie stało wśród Świadków Jehowy, wytworzono kredo – czyli poglądy które członkowie muszą akceptować aby być w organizacji która zapewnia ich zdaniem zbawienie. Dalej napisano na stronie 205: „Brat Russell podkreślał jednak, żeby nie próbowali zakładać „ziemskiej organizacji”. Oświadczył wręcz: „Trzymamy się jedynie tej niebiańskiej organizacji, której członkowie mają imiona zapisane w niebiesiech”.

Obecni na tej konwencji byli zakwaterowani na miejscu z pełnym całodziennym wyżywieniem, a koszty były pokryte z dobrowolnych datków. W trakcie konwencji jak miałem okazję słyszeć i w przerwach rozmawiając z pojedynczymi osobami. Dowiedziałem się, że nie ma u nich organizacji, nie ma ciała kierowniczego, zbory są niezależne od jakiś odgórnych poleceń, starsi są wybierani przez głosowanie, a wykluczenia niepoprawnych przez zbór po głosowaniu członków zboru w wyniku publicznego przesłuchania. Są jednak problemy związane też klerykalizmem i parciem różnych jednostek w ruchu oficjalnie zarejestrowanym do wprowadzenia modelu postępowania zborów podległych krajowemu kierownictwu. Czyli niektórzy chcieliby zlikwidować niezależność zborów. Podłożem tego jest podział i odejście od współpracy ze Świeckim Ruchem Misyjnym Epifania znacznej liczby członków. Kierownictwo chciałoby skopiować jak rozumiem błędny niebiblijny sposób działania funkcjonujący u Świadków Jehowy i niezgodny z punktem widzenia Russella.

Rozmowy z pojedynczymi osobami a także wysłuchanie przemówień nasuwa pewne spostrzeżenia, należy przy tym zaznaczyć, że przedstawione wykłady są przygotowywane przez tych którzy je następnie wygłaszają. Stąd rezultatem jest to, że przedstawiony program jest bardzo różnorodny ale jednocześnie na bardzo różnym poziomie od bardzo trafnych, wnikliwych, życiowych materiałów do zupełnie nie trafionych i nie wiadomo czy przedstawiający do końca wie co chciał powiedzieć i jaki miałoby to dać wynik. Wiem, że ci którzy przemawiają są znani dla obecnych i potrafią oni słuchać li tylko przedstawianego materiału, ale też pod kątem znajomości osoby wykładowcy i trafności oczekiwań, czego można się po nim spodziewać. Stąd zauważyłem, że dużo jest cytatów z wypowiedzi C.T.Russella, czy też Paula S.L. Johnsona, jako niezwykle zdaniem przemawiającego trafnych i godnych zacytowania. Co u Świadków Jehowy prawie wcale nie występuje, mimo tego, że przyznają się do tego samego źródła ich pochodzenia w odniesieniu do historii nowożytnej jak to określają.

Stąd w programie było bardzo ciekawe omówienie przypowieści Jezusa o synu marnotrawnym i jednocześnie zupełnie nie jasne wyjaśnienie, co znaczy sformułowanie „ukryta ewangelia”. W trakcie trwania programu były też w oddzielnej sali zorganizowane spotkania dla młodzieży starszej w wieku od 10 lat i oddzielnie w innych godzinach poniżej 10 lat. Byłem na jednym z nich dla młodzieży w wieku powyżej 10 lat. Tematem dyskusji było dlaczego Bóg wybrał Mojżesza do roli jaką później wykonał. Widziałem, że młodzież chętnie się wypowiadała na wybrany temat. Niektórzy mówili, mi, że takie spotkania są bardzo ważne i konieczne.

Członkowie tego ruchu mogą być postrzegani jako znający dobrze Biblię. Jednocześnie daje się zauważyć w tym co mówią bardzo specyficzny jeżyk, polegający na używaniu wielu słów które dla nie zaznajomionego są niezrozumiałe jak np.: restytucja, wielkie grono, wiek ewangelii, poświęcenie, czy Boski plan wieków itp. Stąd poszczególne wykłady zawierają wiele tego typu sformułowań jak typy, figury i ich interpretacje, co w przypadku zainteresowania uczestnika codziennym życiem, może wywoływać uczucie wyizolowania się  treści wykładu z obecnego życia, które niesie ze sobą inne problemy.

Miałem uczucie nie po raz pierwszy, że słuszna jest wypowiedź „celem tego wszystkiego jest miłość” inaczej mamy do czynienie z „próżną gadaniną”(1Tym 1:5). Wiele osób z którymi tam rozmawiałem podziela takie stanowisko, co miło było słyszeć. Widziałem jak dalekie są istniejące podziały wśród tylko zwolenników tej samej opcji opartej w dużej części na nauczaniu Russella, a co mówić o innych chrześcijanach. Smutne.

A przecież podstawą jest miłość w życiu człowieka i czynienie dobra, bo miłość jest uczuciem wymagającym praktycznego działania. Jest to uczucie które winno być motorem działań ludzkich bez względu na światopogląd i pochodzenie.