Wiersz o praktykach Ciała Kierowniczego

    Poruszony do głębi losem byłego świadka, który został przed kilkoma laty wykluczony ze społeczności tylko dlatego, że zapragnął poznać pewne biblijne słowa odczytując je w oryginalnym języku, w którym Biblia została spisana (języków tych skwapliwie się wyuczył), przedstawiam poniżej jeden z jego wierszy, w którym odważnie wyraża, co myśli o Organizacji, matce prawowiernych, w szeregach której przebywał długie dziesięciolecia.

Pewien człowiek, który nie wyraził życzenia by ujawniać swego nazwiska, jako autora, z powodu bojaźni przed represjami byłych współbraci. Uszanujmy więc to jego „postanowienie” czytając ten pamflet, którego treść tylko w niewielkim stopniu poddaję gramatycznej weryfikacji. Niech ten odważnie myślący człowiek ma satysfakcję, że dzięki nowoczesnym środkom medialnym i jego głos protestu może doczekać się opublikowania. Zresztą, internet i tak będzie bitwą Armagedonu dla Ciała Kierowniczego…

Pośmiać się należy, wszak trwa letnia kanikuła, ale tak naprawdę mało tu powodów do chichotania…

Pozdrawiam H. A.

A oto złożony przez nieujawnionego autora wiersz…

„Daty nam tu (pewne!) kiedyś wyznaczano

Koniec świata bliski wszystkim ogłaszano –

Już nam nic nie trzeba, ni wiedzy, ni szkoły…

Żyć możemy również, jak ciemne matoły.

Zawieranie małżeństw było zakazane

I rodzenie dzieci także niewskazane:

„Dopiero w Królestwie będziem wszystko mieli,

A na razie żyjmy biedni i weseli”…

Nikt więc nie budował, ni płotu, ni chaty,

Bo go zniechęcały te „natchnione” daty.

A ci, co tym „końcem” ciągle nas straszyli,

W żaden kres ludzkości sami nie wierzyli!…

Budowali bloki, biura i drukarnie

Myśmy ich wspierali, sami żyjąc marnie.

Tym straszeniem – członków w świecie werbowali,

Sześć i pół miliona ludzi nazbierali.

…Znowu rozmyślają, co im teraz podać:

„Może jakąś datę znów im zafundować?”

(Myśl o pokoleniu też się nie spełniła,

Prorokami kłamstwa wszystkich naznaczyła)

…Zmieniają poglądy, nie tylko te daty –

Także swe nauki, prawdy i dogmaty…

Spróbuj się nie zgadzać z tym, co z Betel głoszą,

Zaraz cię na „dywan” i przed sąd zaproszą.

Będą cię unikać, jako apostatę

„Szemraczem” cię nazwą, bo nie wierzysz w datę.

…Jeśli nadal głowę będziem w piasek kryli

I dalej w te brednie będziemy wierzyli,

To do prawdy żadnej nigdy nie dojdziemy

W kłamstwie i niewiedzy ciągłej żyć będziemy.

Nie bójmy się mówić tego, co myślimy…

To, że głoszą kłamstwo, że im nie wierzymy.

Dbajmy o swą godność, o szacunek dbajmy,

Gdy nas chcą zastraszyć, to się im nie dajmy!…

Gdy nas chcą wyłączyć, to im tak powiemy:

„My o przyłączenie prosić nie będziemy!

Nas nie „nawrócicie”, sami się nawróćcie

Chciejcie oprzytomnieć!… Ze snu się ocućcie!”…

…Wówczas im podamy do zgody swe ręce

Przestaniemy błądzić w duchowej udręce.

Pozdrawiam – na końcu – wszystkich, co „przejrzeli”…

„Cieszcie się, radujcie, bądźcie wciąż weseli”.

PS

U potęgi swego schyłku

Końcem świata straszą świat

Aż ich zdzieli ktoś po tyłku

Znajdzie się na kłamców bat!

* * *

To nie znawcy Biblii. To nie są badacze…

Nie są pasterzami… To są poganiacze.

Jeśli nie masz godzin, nie jesteś pionierem

No to jesteś nikim, ot, po prostu zerem.

A dawać im trzeba nie tylko godziny

Lecz także pieniądze i inne daniny.

Jeśli masz na koncie środki zgromadzone

No to zapisz na nich tę całą mamonę…

Oni wszystko wezmą: złoto, nieruchomość –

Jeśli im to oddasz, toś „wierny jegomość”.

Ma tu coś wspólnego z biblijnym myśleniem?

Chyba tylko tyle, co łysy z grzebieniem.

Czyste wielbienie Boga wg Ciała Kierowniczego świadków Jehowy

     Dziś skojarzyłem sobie, że przecież jest często używany zwrot w publikacjach Towarzystwa Strażnica nad którym warto się bliżej zastanowić co on właściwie znaczy. Co to znaczy praktykować – CZYSTE WIELBIENIE? Na czym ono w praktyce polega? To jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Gdyby poszczególny wierny z organizacji świadków Jehowy miał to wyjaśnić w sposób przekonywający miałby poważny problem. Słowo klucz, często występujące w wydawnictwach Towarzystwa Strażnica i stosowane jako termin samo przez się zrozumiałe zdaniem wydawcy dotyczy wielbienia Boga praktykowanego przez członków organizacji kierowanej przez ich organ zarządzający czyli Ciało Kierownicze. Czy jednak rzeczywiście jest to takie oczywiste, co należy rozumieć pod tym pojęciem? W jakich sytuacjach wydawca używa pojęcia – CZYSTE WIELBIENIE? Jakie skojarzenia to nasuwa czytelnikowi spoza ich organizacji? Czy jest dla niego oczywiste stanowisko wydawcy? Wybrałem szereg fragmentów ze Strażnic, czyli „pokarmu na czas słuszny” jak nazywa się to wewnątrz tej organizacji, poczynając od najnowszych wydań a kończąc na latach siedemdziesiątych XX wieku:

JAKŻE przejmująca jest świadomość, że należymy do potężnej wszechświatowej organizacji! ……. Jezus dba o to, żeby ziemska część tej organizacji koncentrowała się na rozgłaszaniu dobrej nowiny, troszczyła o duchową pomyślność osób uczestniczących w tej działalności i krzewiła czyste wielbienie Jehowy. Wzbudza to w nas ogromne zaufanie do organizacji Bożej (Mat. 24:45). Strażnica 15.4.2013

Niezłomnie stawiają sprawy Królestwa Bożego i czyste wielbienie na pierwszym miejscu w życiu, nawet przed potrzebami materialnymi. Dzięki temu zapewniają domownikom najlepszą opiekę. A Jehowa błogosławi ich wysiłkom związanym z troską o utrzymanie, dokładnie tak, jak obiecał w swoim Słowie Strażnica 15.2.2012

Czynili tak, ponieważ dostrzegali, że Jehowa jest z Asą. Tak bardzo doceniali czyste wielbienie, że gotowi byli zostawić swoje domy, by żyć pośród sług Bożych. …….. My również bardzo się cieszymy, gdy osoby miłujące prawość przyłączają się do czystego wielbienia Jehowy! Strażnica 15.8.2012

W ostatnich dniach sierpnia czwórka przyjaciół była obecna we Frankfurcie nad Menem na swoim pierwszym niemieckim zgromadzeniu, zorganizowanym pod hasłem „Czyste wielbienie”Strażnica 15.10.2010

.... jak Jozjasz pragniemy szybko reagować na wskazówki Jehowy i pamiętać o tym, co mogłoby się stać, gdybyśmy w kwestii oddawania Mu czci dopuścili się nielojalności lub odstępstwa…….. Bóg dostrzega i ceni naszą gorliwość o czyste wielbienie, tak jak to było w wypadku Jozjasza…… Czterej omówieni królowie Judy — Asa, Jehoszafat, Ezechiasz i Jozjasz — są dla nas przykładem gorliwości o dom Boży i o czyste wielbienie. Żarliwość powinna nas zatem pobudzać do pokładania ufności w Jehowie i wysilania się w różnych sprawach związanych z oddawaniem Mu czci. Gdy będziemy słuchać Jego wskazówek i reagować na troskliwe korygowanie, które otrzymujemy za pośrednictwem zboru i chrześcijańskich starszych, dowiedziemy mądrości i zaznamy szczęścia. Strażnica 15.6.2009

Jehoszafat, pałając gorliwością o czyste wielbienie, „pousuwał z Judy wyżyny oraz święte pale” …..Dzisiaj uczestniczymy w podobnym dziele, pomagając ludziom uwolnić się od nauk religii fałszywej, w tym też od praktykowania bałwochwalstwa. Głosząc od domu do domu, spotykamy ludzi wszelkiego pokroju Strażnica 15.6.2009

Warto się więc zastanowić: „Czy mój sposób zwracania się do Jehowy dowodzi, że Mu ufam i że czyste wielbienie.Strażnica 15.11.2009

Obecnie chrześcijanie nadal popierają czyste wielbienie, gdy szczodrze i z radością poświęcają na nie czas, siły oraz środki. W zamieszczonej ramce podano, jak można wspierać tę działalność finansowo.Strażnica 15.11.2009

W obecnych dniach ostatnich „góra domu Jehowy” jest więc „utwierdzona ponad szczytem gór”. Wzniosłe, czyste wielbienie Jehowy zostało odrodzone, utwierdzone i wywyższone ponad wszystkie inne formy kultu,… Od I wojny światowej aż po dziś dzień ci, którzy zostali nazwani od imienia Jehowy, poddają się Jego kierownictwu i z rozmachem krzewią czyste wielbienie Strażnica 15.2.2001

Henoch odważnie praktykował czyste wielbienie…….. Jeżeli okażemy taką samą wiarę jak Henoch, to Jehowa umocni nas, byśmy mogli ogłaszać Jego orędzie w obecnych dniach ostatnich. Strażnica 15.9.2001

przykładne życie chrześcijanina dodaje mocy publicznemu głoszeniu „dobrej nowiny”. Dowodzi, że czyste wielbienie wywiera korzystny wpływ na ludzi. Strażnica 17/79

człowiek od pierwszego swego buntu do dnia dzisiejszego lekceważy czyste wielbienie i szerzy nieposłuszeństwo…… Początkowo może zajść potrzeba, by ktoś z dobrego serca nas trochę pociągnął albo popchnął, kierując nas na drogę posłuszeństwa, nie wydaje się jednak rzeczą rozsądną, żeby chrześcijańskiego sługę Bożego zawsze było trzeba ciągnąć lub wypychać na każde zebranie zborowe bądź do poszczególnego działu chrześcijańskiej służby kaznodziejskiej. Powinno nas pobudzać wewnętrzne pragnienie; służenie Jehowie jest przecież naszym własnym życzeniem, które się staje treścią naszego życia. Nie będziemy się wtedy zżymać na wymaganie posłuszeństwa, lecz będziemy wdzięczni za kierownictwo i to jeszcze bardziej zbliży nas do naszego Ojca w niebie. Strażnica 7/71

Czy jednak to tzw. CZYSTE WIELBIENIE idzie w parze z tym co napisano np. w Strażnicy z 1.10.203 roku: „Zachowanie chrześcijanina świadczy o jego wierze. Kiedy postronni obserwatorzy połączą te dwie sprawy — zobaczą, że przykładne postępowanie chrześcijanina wynika z jego wiary — przyniesie to chwałę Jehowie”. Czy te CZYSTE WIELBIENIE nie stało się BRUDNYM WIELBIENIEM wg modelu chroniącego dostęp do pełnej informacji o stanie rzeczy i związanego z tym zakazu kontaktów z byłymi członkami tej organizacji? Tak jest z pewnością i wskazuje na to werset z Jana 3:20 bw „Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości (czyli pełnej jawności) i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.” PNŚ podaje: „Kto bowiem dopuszcza się tego, co podłe, ten nienawidzi światła i przychodzi do światła, żeby jego uczynki nie zostały zganione” Jest przecież wiele do ukrycia. Ciało kierownicze Świadków Jehowy narzuca ostracyzm bo nie chce dopuścić do ujawnienia informacji, że propagowane przez nich CZYSTE WIELBIENIE nie jest czyste. Co myślisz o tym?

Świadek Jehowy powinien mieć zadowolenie

    W publikacjach Towarzystwa Strażnica często jest używane słowo zadowolenie. Jest bardzo ciekawe w jakich sytuacjach jest ono używane. Pisałem już o graniu na emocjach czytelników przez wydawcę. W tych miejscach gdzie jest użyte słowo zadowolenie, kontekst nie raz wskazuje na trafność jego użycia lub pokazuje specyficzny sposób podawania informacji przez wydawcę z którym nie można się zgodzić. Jakie czytelnik ma odczucie kiedy czyta się pojedyncze wypowiedzi,  a kiedy powiąże je kompleksowo z ich większej ilością. Czy tak samo będzie dostrzegał u siebie pozytywny nastrój. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ilość osób w organizacji zachwianą równowagą psychoemocjonalną rośnie. Dlaczego? Skoro zdaniem wydawcy jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Zobaczmy jak wydawca kształtuje emocje czytelników, warto zwrócić uwagę na spójność jego  linii podejścia do tego zagadnienia w dłuższej perspektywie czasowej:

 

Czytanie Biblii rzeczywiście ma praktyczną wartość i daje zadowolenie. Ale czy wystarczy samo czytanie? Wyznawcy kościołów chrześcijaństwa od stuleci czytają Biblię — „zawsze się uczą, a jednak nigdy nie potrafią dojść do dokładnego poznania prawdy”…….. Żeby czytanie Biblii było owocne, musimy zawsze przy tym myśleć o wykorzystaniu nabywanej wiedzy w życiu osobistym oraz w dziele głoszenia i nauczania. w00 1.10 ss. 8-12.

Wydawca oczywiście zaznacza, że zadowolenie z czytania Biblii będzie pełne kiedy będzie wykorzystane w głoszeniu. Zdarza się często, że tylko po to czytają – mają podkreślone w Biblii wersety, tylko po to aby je wykorzystać w głoszeniu.

 

Człowiek może chciwie pragnąć czegokolwiek, co jest do nabycia. Mniema wtedy, że zdobycie tego przyniesie mu zadowolenie. Ale jak czytamy w Biblii i jak wskazują ludzkie przeżycia, tylko Bóg potrafi zaspokoić nasze rzeczywiste potrzeby i naprawdę to uczyni

 

Paweł radził pielęgnować zadowolenie, które przeciwdziała chciwości. Napisał: „Mając więc wyżywienie i odzież oraz schronienie, będziemy z tego zadowoleni” w01 15.6 ss. 5-8 . To po co dostęp do internetu, tablety itd… propagowane przez organizację wiernym, a w czasie kiedy to pisano, WTS zwalczał internet jako zagrożenie, natomiast na dziś jest dobry? Zobacz tu:

http://jedrusiowy53.blog.onet.pl/2012/04/21/swiadkowie-jehowy-i-ich-problem-korzystania-z-internetu/

http://jedrusiowy53.blog.onet.pl/2011/07/06/swiadkowie-jehowy-a-korzystanie-z-internetu/

 

http://jedrusiowy53.blog.onet.pl/2014/12/01/zmiana-stosunku-swiadkow-jehowy-do-internetu/

 

Zadowalajcie się tym, co jest obecnie’ (odczytaj Hebrajczyków 13:5). Prawdziwe zadowolenie jest oparte na zaufaniu do Jehowy……… Człowiek zadowolony nie uskarża się, nie narzeka ani nie doszukuje się winy. Nie ulega też zawiści ani chciwości — uczuciom, które mogą zahamować rozwój miłości braterskiej. Zadowolenie sprzyja szczodrości

w16 styczeń ss. 7-11 – Strażnica (do studium) — 2016

 

Oczekujemy bezkresnego życia, które przyniesie nam trwałe zadowolenie i radość. Aż trudno sobie wyobrazić, jakie to będzie uczucie budzić się każdego dnia w doskonałej kondycji fizycznej, psychicznej i emocjonalnej w15 15.8 ss. 19-23 – Strażnica — 2015

Myśl, o przyszłości, o raju, a będziesz zadowolony. Czy takie wyobrażanie sobie da trwałe zadowolenie?

 

Każdy z nas jest niepowtarzalny — to, co ciebie czyni szczęśliwym, może nie wpływać tak na kogoś innego. Poza tym z wiekiem się zmieniamy. Z dowodów jednak wynika, że istnieją pewne stałe czynniki warunkujące szczęście: zadowolenie z tego, co się posiada, wystrzeganie się zazdrości, pielęgnowanie miłości do innych ludzi oraz rozwijanie psychicznej i emocjonalnej odporności. w15 15.8 ss. 19-23 – Strażnica — 2015

 

To, co ludzie myślą o swoich relacjach z innymi, ma większy wpływ na ich ogólne zadowolenie z życia niż praca, dochody, otoczenie, a nawet zdrowie fizyczne” — czytamy w pewnym podręczniku (E. Smith, D. Mackie, Social Psychology). Krótko mówiąc, żeby zaznawać prawdziwego szczęścia, człowiek musi kochać i być kochany.

g 11/14 ss. 4-7 – Przebudźcie się! — 2014

Jak to co tu powyżej zapisano wygląda w kontekście niszczenia cielesnych więzi rodzinnych na tegorocznych kongresach? „Gdybyśmy z ciekawości mimo wszystko czytali literaturę znanego odstępcy, czy nie równałoby się to zaproszeniu do naszego domu wroga prawdziwego wielbienia, aby usiadł z nami i wyłożył nam swe odstępcze poglądy?” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 15 s. 8).

Wielu sług Jehowy zdobywało się i dalej zdobywa na poświęcenia, aby wykonać zlecone dzieło. Pionierzy, nadzorcy podróżujący, betelczycy, misjonarze i słudzy międzynarodowi z radością wysilają się w służbie pełnoczasowej. Czy i my odczuwamy zadowolenie i radujemy się wraz z nimi? w11 15.10 ss. 5-7 – Strażnica — 2011

Zadowolenie z głoszenia, często wydawca zaznacza, że jest  bezcenne. A jak się czuł ten kto zapowiadał za organizacją to co się nie spełniło? Nie sposób to opisać. Czy Bóg się pomylił?

 

Zmagam się z wieloma trudnościami”, mówi 30-letnia Angelica z Kanady, która głosi w Europie Wschodniej, „ale pomaganie ludziom napotkanym w służbie sprawia mi zadowolenie.

w05 1.7 ss. 21-27 – Strażnica — 2005

 

Wzorem Becalela i Oholiaba czerpiemy zadowolenie z tego, że spełniamy wolę Jehowy i cieszymy się Jego uznaniem…….. . Nasze dokonania liczą się nie dlatego, że drudzy nas chwalą, ale dlatego, że zyskują aprobatę Jehowy, „który się przygląda w ukryciu”. w15 15.7 ss. 20-21 – Strażnica — 2015. Bóg w ukryciu obserwuje a więc do roboty. Czy to tworzy warunki do prawdziwego zadowolenia? Kogo wydawca robi z Boga?

 

Czy mając na uwadze radosne życie, jakie prowadzą głosiciele pełnoczasowi, ktoś może powiedział ci już: „Byłbyś dobrym pionierem!”? …….. Kiedy nasze życie jest wypełnione pracą cieszącą się uznaniem Boga, odczuwamy zadowolenie. Zaznajemy też szczęścia, przeznaczając swój czas, siły i środki na pomaganie drugim. – km 5/10 ss. 3-5 – Służba Królestwa — 2010

 

To tylko nieliczne przykłady używania słowa zadowolenie, które zdaniem wydawcy czytelnicy winni posiadać. Oczywiście moim zdaniem żaden czytelnik nie jest w stanie o sobie powiedzieć, że posiada takie autentyczne zadowolenie. Jest to sprawa docelowa i życie nadzieją. Na podstawie jednostkowych anonimowych przypadków nieznanych większości czytelników wydawca przedstawia jakoby niektórzy byli bardzo zadowoleni. A więc niejako promienny uśmiech jest wskazany i prezentowany na wielu obrazkach w literaturze Towarzystwa Strażnica. A jaka jest ta rzeczywistość? Pisał o tym dr. Jerry r. Bergman w książce (The Mental Health of Jehovah’s Witnesses) – „Ciągle towarzyszące poczucie winy prowadzi do zwiększonej agresji na zewnątrz, stanów nerwicowych, depresji czy nawet samobójstw”. Nie da się z jednej strony wskazywać na powody do zadowolenia a z drugiej strony zaszczepiać poczucie winy. Czy myślisz podobnie?

 

Ciało Kierownicze świadków Jehowy o lojalności

   Oto informacja zawarta na stronie jw.org., dotycząca tegorocznych kongresów Świadków Jehowy w Polsce:

LOJALNIE TRWAJMY PRZY JEHOWIE!

Kongres Świadków Jehowy w roku 2016

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny trzydniowy kongres organizowany przez Świadków Jehowy.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY:

  • Piątek: przemówienia i krótkie filmy przybliżą ci doskonały wzór lojalności pozostawiony przez Jezusa Chrystusa (Dzieje 2:27).
  • Sobota: dowiesz się, czego o zachowywaniu lojalności w obliczu cierpień można się nauczyć z biblijnej Księgi Hioba.
  • Niedziela: obejrzysz porywający film pełnometrażowy o królu Ezechiaszu, który „przylgnął do Jehowy”, gdy osaczyli go wrogowie (2 Królów 18:6).

KTO MOŻE PRZYJŚĆ?

Każdy. Wstęp jest wolny i nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy.

Przejrzyj program, a także zobacz zwiastuny dwóch filmów, które zostaną wyświetlone na kongresie.

Moje uwagi:

Powstaje szereg pytań dotyczących okoliczności, treści programu a co najbardziej istotne hasła pod którym odbywają się kongresy w Polsce.

Po obejrzeniu zwiastuna mającego jak rozumiem zachęcić do wzięcia udziału w programie zgromadzenia, zaintrygowało mnie ileż to trudu i zaangażowania trzeba było aby przygotować film o Ezechiaszu. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie, poza czy to wszystko w tym filmie wykonane zostało zgodnie z prawem?

Wydawca podaje: „Wstęp jest wolny i nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy”.

W informacjach do uczestników podaje jednak:

Przygotowanie obiektu, zainstalowanie aparatury nagłaśniającej i sprzętu wideo oraz inne przedsięwzięcia, dzięki którym ten kongres może być radosnym przeżyciem przybliżającym nas do Jehowy — wszystko to wiąże się ze sporymi kosztami. Pokrywane są one z dobrowolnych datków przeznaczanych na wsparcie naszej ogólnoświatowej działalności. Można je wrzucać do wyraźnie oznakowanych skrzynek rozmieszczonych na całym obiekcie. Wszystkie datki przyjmowane są z ogromną wdzięcznością i Ciało Kierownicze z góry dziękuje za szczodre popieranie spraw Królestwa.”

W informacjach dla uczestników kongresu o tych którzy mają przyjąć chrzest, podano:

Każdy z nich powinien mieć własny ręcznik i przyzwoity strój kąpielowy”.

To mnie uderzyło, czy taką informację trzeba zamieszczać i dlaczego „przyzwoity”? Czyli wszystko jest możliwe. Dlaczego? Czy starsi nie wiedzą kogo dopuszczają do chrztu? Podobno zdaniem wydawcy to dobrze zorganizowany lud Boży. A tu proszę trzeba napisać, bo inaczej nie jest to takie oczywiste jak się ubierze kandydat do chrztu.

Odnośnie najważniejszego, czyli hasła kongresu „LOJALNIE TRWAJMY PRZY JEHOWIE!” w zapowiedzi napisano: „Piątek: przemówienia i krótkie filmy przybliżą ci doskonały wzór lojalności pozostawiony przez Jezusa Chrystusa (Dzieje 2:27)”.

Odnosząc się do powyższego koniecznie napiszę o występowaniu słowa lojalność w różnych przekładach Biblii:

Biblia Brzeska (1563) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Biblia Jakuba Wujka (1599) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Biblia Gdańska (1632) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Nowa Biblia Gdańska (2011) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Uwspółcześniona Biblia Gdańska Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Biblia Warszawska (1975) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Biblia Paulistów (2008) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: znaleziono 1 werset dla zwrotu: lojalność .

  • Est 6:4 pau „Gdy król rozpytywał jeszcze o LOJALNOŚĆ Mardocheusza, na dziedzińcu królewskim pojawił się Haman. Król zapytał: „Kto jest na dziedzińcu?”. A Haman przyszedł na dziedziniec prosić króla, aby kazał powiesić Mardocheusza na szubienicy, którą przygotował.”

Biblia Poznańska (1974/75) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Biblia Tysiąclecia, wyd II (1971) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Biblia Tysiąclecia, wyd IV (1983) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Biblia Warszawsko-Praska (1997) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

NT w przekł. Kowalskiego (1956) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Przekład Dosłowny (2002) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność .

Przekład Nowego Świata (1997) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalność

Jak widać słowo lojalność występuje w Biblii tylko w przekładzie Biblii Paulistów. Najciekawsze jest, że nie występuje w Przekładzie Nowego Świata wydanym przez Świadków Jehowy – chyba że w zrewidowanej wersji. Tego nie wiem. Odnosząc się jednak do powyższego, jak można wstawiać w haśle kongresów słowo charakteryzujące Świadków Jehowy, którego nie ma w Biblii. Przecież to jest odstępstwo, termin chętnie używane przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy w stosunku do tych którzy nie zgadzają się z ich odstępczym stanowiskiem. Ciało Kierownicze pozwala sobie przypisywać uprawnienia do poprawiania tekstu Biblii, a ci którzy się z powyższym się nie zgadzają to ich zdaniem odstępcy od których trzeba się koniecznie odsunąć aby nie zostać wykluczonym. Na tym polega ich zdaniem lojalność wobec Jehowy. Rozumowanie pokrętne w najwyższym stopniu ale to tylko moje zdanie i niech każdy sobie sam wyciągnie wnioski.

A jak wygląda słowo lojalny w Biblii:

Wklejam:

Biblia Brzeska (1563) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Biblia Jakuba Wujka (1599) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Biblia Gdańska (1632) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Nowa Biblia Gdańska (2011) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Biblia Warszawska (1975) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Biblia Paulistów (2008) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Biblia Poznańska (1974/75) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Biblia Tysiąclecia, wyd II (1971) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Biblia Tysiąclecia, wyd IV (1983) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Biblia Warszawsko-Praska (1997) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

NT w przekł. Kowalskiego (1956) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Przekład Dosłowny (2002) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: lojalny.

Przekład Nowego Świata (1997) Zakres: Stary Testament, Nowy Testament, , , , , , , . Wynik: znaleziono 13 wersetów dla zwrotu: lojalny.

Ps 4:3 nwt-pl „Dowiedzcie się zatem, że Jehowa odróżni tego, który jest wobec niego lojalny; usłyszy Jehowa, gdy do niego zawołam.”

Ps 16:10 nwt-pl „Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu. Nie pozwolisz, żeby lojalny wobec ciebie ujrzał dół.”

Ps 32:6 nwt-pl „Dlatego każdy lojalny będzie się modlił do ciebie – w takim czasie tylko, gdy można cię znaleźć. A powódź wielu wód – te jego nie dosięgną.”

Ps 86:2 nwt-pl „Racz strzec mojej duszy, bo jestem lojalny. Tyś Bogiem moim; wybaw swego sługę, który ufa tobie.”

Ps 145:17 nwt-pl „Jehowa jest prawy we wszystkich swych drogach i lojalny we wszystkich swoich dziełach.”

Jr 3:12 nwt-pl „Idź i obwieść północy te słowa, i mów:” ‚ „Powróćże, niewierna, Izraelu” – brzmi wypowiedź Jehowy’. ‚ „Swego oblicza nie będę ku wam zwracał w gniewie, ja bowiem jestem lojalny” – brzmi wypowiedź Jehowy’. ‚ „Nie będę żywił urazy po czas niezmierzony.”

Mi 7:2 nwt-pl „Zniknął z ziemi lojalny i nie ma wśród ludzi prostolinijnego. Wszyscy oni czyhają na rozlew krwi. Łowią niewodem, każdy swego brata.”

Dz 2:27 nwt-pl „gdyż nie pozostawisz mojej duszy w Hadesie ani nie pozwolisz, żeby lojalny wobec ciebie ujrzał skażenie.”

Dz 13:35 nwt-pl „Dlatego też w innym psalmie mówi: ‚Nie pozwolisz, żeby lojalny wobec ciebie ujrzał skażenie’.”

Tt 1:8 nwt-pl „lecz gościnny, miłujący dobroć, trzeźwego umysłu, prawy, lojalny, panujący nad sobą,”

Hbr 7:26 nwt-pl „Albowiem właśnie taki arcykapłan był dla nas odpowiedni: lojalny, niewinny nieskalany, oddzielony od grzeszników i. wywyższony ponad niebiosa.”

Ap 15:4 nwt-pl „Któż by się ciebie rzeczywiście nie bał, Jehowo, i nie wychwalał twego imienia, skoro ty sam jesteś lojalny? Bo wszystkie narody przyjdą i przed twoim obliczem oddadzą ci cześć, ponieważ zostały ujawnione twe prawe postanowienia”.”

Ap 16:5 nwt-pl „I usłyszałem anioła wód, mówiącego: „Ty, któryś jest i któryś był, Lojalny, jesteś prawy, gdyż powziąłeś te rozstrzygnięcia,”

Jak widać słowa lojalny używa tylko przekład Nowego Świata.

Nie potrzeba komentarzy. W publikacjach Towarzystwa Strażnica lojalność i lojalny to są jedne z najczęściej używanych słów. Dlaczego? Warto się zastanowić. Lojalność słowo klucz ukazujące pożądaną postawę wiernych w tej organizacji, ale nie chodzi o lojalność wobec Jehowy ale Ciała Kierowniczego która jest tożsama.

Dowód:

Czyż poszczególni pomazańcy oraz drugie owce nie powinni darzyć zaufaniem wyznaczonego nad nimi niewolnika? Na takie zaufanie zasługuje on z wielu względów, ale dwa są szczególne. 1) Klasie tej ufa sam Jehowa. 2) Zaufaniem darzy ją również Jezus. Przeanalizujmy dowody świadczące o tym, że Jehowa Bóg i Jezus Chrystus całkowicie ufają niewolnikowi wiernemu i roztropnemu”.Strażnica z 15 lutego 2009 roku.

Czyli wiemy, że we wszystkich przekładach Biblii nie występuje słowo lojalny poza przekładem Nowego Świata. W zachęcie na wstępie podano, że Jezus był lojalny z Dz. Ap. 2:27 a w innych przekładach użyto słowa „święty” a nie lojalny. Czy Ojciec Bóg jest lojalny? Czy jest święty? Chodzi wydawcy i CK aby podnieść rangę znaczenia słowa lojalny i nie jako zobowiązać wiernych aby byli lojalni wobec Boga, czyli Ciała Kierowniczego, bo oni są jak twierdzą kanałem łączności z Bogiem, zatem przekazują polecenia od Niego do zastosowania. W tym w programie zawarto obsesyjną przestrogę przed byłymi Świadkami Jehowy aby od nich stronić nawet jeśli to są kochający członkowie rodzin. To jest szkodliwe działanie, źle pojmowana lojalność zamiast chronić przyniesie szkody. O czym wielu członków organizacji wie i wyciekły materiały z kongresów.

Co znaczy słowo lojalny wg słownika PWN:

lojalny

1. «uczciwy i rzetelny w stosunkach z ludźmi»

2. «praworządny, prawomyślny»

Z całą pewnością twórcy treści programu kongresowego po hasłem „LOJALNIE TRWAJMY PRZY JEHOWIE!” definicji słowa lojalny nie odpowiadają. Nie zdziwiłbym się gdyby w swoim przekładzie umieścili słowa „nielojalni nie odziedziczą Królestwa Bożego ” (w domyśle wobec CK.) i oczywiście zaczęli eskalować strach u wiernych przez wykluczanie za nie lojalność. Teraz wszystko u nich jak mi powiedział jeden brat  musi być lojalne, chyba nie mylić z koszerne. Zobaczymy.

Najgorszy Kongres w Historii Świadków Jehowy

   Nim się rozpoczęły tegoroczne kongresy został opublikowany w internecie artykuł. Jego treść jest tak bardzo interesująca i śmiało może być przesłaniem, odezwą skierowaną do Świadków Jehowy. Artykuł nie jest agresywny ale pełen troski i obaw co do skutków jakie wywołała tegoroczny program kongresów na których będą obecni Świadkowie Jehowy w Polsce. Po raz pierwszy w historii treść programu była znana i podana w dużej części w internecie nim się owe zgromadzenia zaczęły odbywać. Pan Mariusz Sobkowiak postanowił podzielić się i słusznie swoimi obawami. Oto treść artykułu w całości opublikowana za jego uprzejmą zgodą:

Zbliża się Najgorszy Kongres w Historii

Opublikowano: 23.06.2016 | Kategorie: Publicystyka, Wierzenia

Od 24 czerwca do 14 sierpnia w 25 miastach w Polsce (Częstochowa, Kalisz, Gdynia, Kędzierzyn-Koźle, Bielsko-Biała, Warszawa, Zgorzelec, Zielona Góra, Białystok, Kraków, Lublin, Płock, Szczecin, Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Lubin, Łódź, Ostróda, Poznań, Rzeszów, Koszalin, Wrocław, Bydgoszcz, Radom) odbędą się kolejne coroczne Kongresy Świadków Jehowy. Warto wpaść, serio, bo tegoroczny Kongres pod hasłem: „Lojalnie trwajmy przy Jehowie!” zyskał już przydomek Najgorszego Kongresu w Historii. Dlaczego? Kilka milionów świadków Jehowy na całym świecie wysłucha tych samych wykładów i obejrzy te same filmy, z których dowiedzą się, że jeśli ich bliscy przestaną wierzyć w prawdy przekazywane przez organizację Strażnica, to powinni zerwać z nimi wszelkie kontakty, tak jakby ich córka, syn, ojciec, brat, przyjaciel przestali istnieć. Serio. Ten artykuł ma stanowić swego rodzaju ostrzeżenie przed zbliżającym się Kongresem, który będzie miał ogromny negatywny wpływ na miliony ludzi na świecie.

Podczas tego Kongresu, kolejnego w którym mam zamiar uczestniczyć poziom propagandy przekroczy granice wyobraźni. Krzywda, jaka zostanie wyrządzona milionom ludzi przez „prawdy” głoszone podczas tych 3 dni, będzie nie do powetowania. Dzięki materiałom, które wyciekły do sieci przed Kongresem możemy zapoznać się z filmami i fragmentami wykładów, których wysłucha 8 milionów świadków (i dodatkowe dwa razy tyle ich rodzin i „osób zainteresowanych”). Większość z nich przyjmie przedstawiane rewelacje jako wymagania stawiane im przez samego Boga. Na oficjalnej stronie Zboru Chrześcijańskiego Świadków Jehowy możemy przeczytać w materiałach przeznaczonych dla mediów, że David Semonian, rzecznik Świadków Jehowy z Biura Głównego w Brooklynie (Nowy Jork) stwierdził, iż: „Głęboko wierzymy w to, że lojalność jest istotną częścią każdej zdrowej relacji. Program tegorocznego kongresu z pewnością pomoże wielu osobom zacieśnić więzy z przyjaciółmi, krewnymi, a przede wszystkim z Bogiem”. Niezwykłe słowa wziąwszy pod uwagę to co będzie przekazywane na Kongresie. Ja jestem głęboko przekonany, że program tego Najgorszego Kongresu w Historii doprowadzi do tragedii tysięcy rozdzielonych ze sobą rodzin, przyjaciół i młodych ludzi, którzy nie będą mogli związać się ze sobą ze względu na okrutną politykę organizacji.

Żeby nie być gołosłownym jeden z filmów, który możecie znaleźć w sieci i który obejrzą również świadkowie na Kongresie opowiada historię Soni, od urodzenia świadka Jehowy. Sonia poznaje w pracy Erica (Eric nie jest świadkiem). Mężczyzna sprawia, że Sonia czuje się wyjątkowo i młodzi zakochują się w sobie. Miłość u świadków nigdy jednak nie jest taka prosta i nie można, ot tak, kochać kogo nam się żywnie podoba (1 List do Koryntian 7,39 nakazuje by łączyć się „tylko w Panu” i świadkowie bardzo rygorystycznie interpretują tę zasadę). O Ericu nie dowiemy się z filmu niczego. Po tym jak traktuje główną bohaterkę możemy podejrzewać, że jest w porządku ale to nie ma znaczenia. Celem propagandowych filmików jest odhumanizowanie tych, których nie przedstawiamy jako dobrych a w tym przypadku Erica, więc jego uczucia, jego emocje, jego motywy nie mają znaczenia. Ostatecznie Konic Świata przeżyją TYLKO świadkowie. Eric jeśli nie zostanie świadkiem będzie leżał po Armagedonie z resztą nie-świadków na stosie trupów podgryzany przez ptaki, więc nie ma powodu by się nim zajmować (Obj 19:17-21). Sonia uprawiała seks z Ericiem. Oboje dorośli, finansowo niezależni, kochający się. W filmie przedstawia się ich natomiast jak zmierzają do jakiegoś pokoju hotelowego, tak jakby ukrywali się ze swoją „zbrodnią” i nie mogli po ludzku, jak w normalnym świecie niewykreowanym przez Strażnicę kochać się w swoich łóżkach. W tle oczywiście oddziałująca na emocje smutna muzyka.

Strażnica pokazuje nam tutaj również wypaczone pojmowanie wolności. Głowna bohaterka mówi w filmie: „I felt free. I can just do what I wanted”. Dla Strażnicy wolność to więc robienie tego cokolwiek chcemy. Film ma pokazać świadkom, że wolność jest przereklamowana, ba, że jest zła. Mimo, iż czuję się wolny, nigdy nie powiedziałbym, że robię wszystko na co mam ochotę. Nie na tym polega wolność. Wolność to dla mnie posiadanie kontroli nad własnym życiem i nie oddanie tej kontroli nikomu, w tym organizacji religijnej, która decyduje za mnie. To prawo do kochania kogo chcę jeśli nikogo nie krzywdzę i utrzymywania kontaktu z własną rodziną, która wierzy inaczej niż ja.

Wróćmy do filmu, bo jak nie wpadniecie na kongres to nie dowiecie się jak strasznie Sonia skrzywdziła swoich rodziców. Poważnie. Sonia została wykluczona ze zboru, rodzice nie mogą więc mieć z nią żadnego kontaktu, ba tak samo jej młodszy brat i siostra. Muszą się od niej odciąć także jej przyjaciele, ale to nie Sonia jest ofiarą okrutnych zasad organizacji, ofiarą są członkowie organizacji skrzywdzeni przez Sonię. Ohydna manipulacja wmawiająca ofierze poczucie winy za krzywdę, która ją spotkała. Organizacja stosuje tutaj emocjonalny szantaż. Odbiera odstępcom ich rodzinę i przyjaciół, a zwróci ich gdy niewierny się ukorzy i zacznie znowu wierzyć w to co wszyscy. Nie mamy do czynienia z wolnym wyborem rodziny Soni. Jej młodsze rodzeństwo nie może kontaktować się z siostrą, bo zabraniają tego rodzice. Bo Sonia może „skazić” rodzeństwo. Nie zgwałciła dziecka, nikogo nie zabiła, ale kochała się z mężczyzną. W taki sposób świadkowie łamią prawa człowieka (art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) a rządy przymykają na to oczy. Sami rodzice zostaną odcięci od przyjaciół i bliskich jeśli postanowią utrzymywać kontakt z córką. Straszy się ich również śmiercią w Armagedonie. Zaiste wolny wybór.

U świadków nie istnieje przyjaźń czy miłość ponad podziałami. Miłość i przyjaźń są w pełni uzależnione od tego w co wierzysz. Rodzice nie darzą swoich dzieci bezwarunkową miłością. Jeśli zmienisz zdanie odnośnie tego w co wierzysz odrzucą Cię. Znam wielu byłych świadków Jehowy. Niektórzy sami odeszli, inni zostali wyrzuceni. Znam ich historie. Mamy codzienny kontakt. Znam dramaty ludzi, który nie mogą utrzymywać kontaktu z bliskimi, żadnego. Znam dzieci wyrzucane z domów przez rodziców. Podczas Najgorszego Kongresu w Historii miliony ludzi na świecie będą przekonywane za pomocą psychomanipulacji, że jest to dobre. Sztandarowym argumentem będzie 1 list do Koryntian 5, 11-13, którego sens został całkowicie wypaczony przez świadków. Nie odnoszący się w istocie do rodzin. Mówiący o unikaniu „rozpustników, chciwców, bałwochwalców, oszczerców, pijaków lub zdzierców” (przekład Tysiąclecia, w Nowego Świata „oszczerców” zastąpili „rzucający obelgi”). Większość wykluczonych, których znam nie daje się zaliczyć do żadnej z powyższych kategorii jeśli chcemy literalnie traktować słowo Boże. Większość odeszła, bo przestali wierzyć w interpretacje Biblii przekazywane przez organizację. Żadni z nich rozpustnicy, bałwochwalcy, pijacy, itd. Raymond Franz w „Kryzysie sumienia” pisał o tym, że stanął przed Komitetem Sądowniczym, bo zjadł obiad z człowiekiem, który odszedł z organizacji, gdyż przestał wierzyć w dwie kasty (z tzw. nadzieją niebiańską i nadzieją ziemską) i zapowiadane w kółko daty końca świata. Starsi zboru nie byli w stanie wytłumaczyć Franzowi za pomocą Biblii czemu z tym mężczyzną nie może utrzymywać kontaktu. Bo Biblia o tym nie mówi. Większość byłych świadków, których znam nie ma nic wspólnego z niemoralnością. Nie byli słabi i z tej słabości jakoby złamali zasady w przeciwieństwie do tych, którzy w tym trwają. Po prostu przestali w to wierzyć. Świadkowie nigdy się o tym nie dowiedzą, bo nie mogą z nimi rozmawiać.

Filmowa Sonia po 15 latach wraca do zboru i do rodziny. Ukorzyła się. Ofiara wróciła do swojego kata. Gdy była poza zborem zbrzydła i w kółko gapiła się w tv. Wiadomo, wykluczeni głównie nie robią nic wartościowego i nie dbają o siebie. Wróciła do świadków, bo bała się o dzieci. Eric zniknął i w sumie nie wiemy dlaczego. Światus (tak niektórzy świadkowie pogardliwie nazywają „osoby ze świata” czyli nie będące świadkami Jehowy) więc pewnie wykorzystał i uciekł. Takie prawdy pojawią się na Najgorszym Kongresie w Historii potęgując okrutną politykę organizacji i krzywdę milionów ludzi.

Ludzie, którzy podejmują decyzję o odejściu z organizacji Świadków Jehowy nie są słabi jak uważają świadkowie. Są niewiarygodnie silni, aby wiedząc, że zostaną ukarani zerwaniem wszelkiego kontaktu przez rodzinę i „przyjaciół” wybierają życie w zgodzie ze swoim sumieniem, z prawdą i często, jak wierzą, z Bogiem. Sam nie wiem czy miałbym w sobie tyle siły znając moje słabości. Cieszę się, że w ostatnim czasie poznałem tych bohaterów i mogę Was zapewnić, że niedługo będzie o nich głośno.

Śmiało, przekonajcie się sami jakich prawd naucza organizacja. Jak zawsze zachęcam do własnych poszukiwań. Wpadnijcie na Kongres w Waszym mieście.

Autorstwo: Mariusz Sobkowiak

Zdjęcie: Ciosl

Na podstawie: Facebook.com

Źródło: WolneMedia.net

O AUTORZE

Mariusz Sobkowiak – pedagog, pracownik socjalny, oneironauta, społecznik działający w Fabryce Aktywności Młodych, członek Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej „START”. Związany z Gorzowskim Klubem Miłośników Fantastyki Naukowej. E-mail: sobkowiak.md@gmail.com, tel. 669-847-078, zam. Gorzów Wielkopolski.

OD AUTORA

Artykuł ten nie ma na celu obrażać szeregowych świadków Jehowy. Znam zarówno gorliwych świadków, którzy należą do organizacji jak i tych, którzy zostali wykluczeni. Żywię głęboki szacunek do tych dobrych ludzi, których znajdujemy w jednej i drugiej grupie. Artykuł ten (przyznaję, że nieco emocjonalny ale trudno jest w tym przypadku zachować obiektywizm, gdy pozna się historie wykluczonych, odciętych od własnej rodziny) wyraża jedynie negatywną postawę wobec polityki organizacji dotyczącej mechanizmu wykluczenia społecznego w środowisku Świadków Jehowy. Potęguje to już daleko posunięty izolacjonizm tej grupy religijnej. Tekst ten ma stanowić również swego rodzaju ostrzeżenie przed zbliżającym się Kongresem, który będzie miał ogromny negatywny wpływ na miliony ludzi na świecie.

 

Ciało Kierownicze wprowadza wiernych w stan fascynacji

     Pamiętam lata kiedy kluczowym słowem jakie winno być stosowane wśród czytelników literatury Towarzystwa Strażnica, było słowo „budujące” i tym określeniem można było zakończyć niewygodną rozmowę lub tzw. niestosowną dla rozmówcy. Stwierdzając krótko: to jest niebudujące o czym mówisz i nie chce tego słuchać. Skutecznie to działo i nie miało znaczenia co dla kogo jest budujące lub nie. Najważniejsze było aby nie dochodziło do rozmów, o mających miejsce drastycznych problemach, niepochlebnych zdarzeniach. W ostatnich dziesięcioleciach wydawca wprowadził słowa jakby mające zastąpić lub ograniczyć używanie słowa, że coś jest niebudujące albo skierować problem zupełnie na inne tory. Może to wyglądać tak: „wiem o czym mówisz, ale zobacz po co o tym mówić, mamy tyle ekscytujących wydarzeń i jak możemy się fascynować niesamowitymi wydarzeniami w naszej organizacji”. Poniżej podaje przykłady z publikacji świadków Jehowy, wprowadzania wiernych w stan euforii, podniecenia, fascynacji przez wydawcę Towarzystwo Strażnica. Czy będący w takim stanie wierni mogą zauważać rzetelne dowody i fakty przemawiające za brakiem podstaw do jakiegoś szczególnego zachwytu, co najmniej w niektórych sytuacjach? Czy takie podejście wydawcy jest stosowne? Zobaczmy zwracając szczególnie uwagę na to w jakich sytuacjach pojawia się słowo, ekscytujące i fascynujące:

 

Wyobraź sobie, jak ekscytujące musiały być dla rodzin z czasów Jezusa wspólne podróże do Jeruzalem!

Strażnica 1.09.1993

 

Czy ze względu na to, że niebawem rozegrają się wszystkie te ekscytujące wydarzenia, nie powinniśmy przejawiać wiary i skwapliwie wyglądać przyjścia Chrystusa?Strażnica 15.09.1998

 

JAK chrześcijanie powinni reagować na ekscytujące wydarzenia „czasu końca”?Strażnica 1.05.1999

 

 

W czwartek 10 lipca 1969 roku na kongresie międzynarodowym „Pokój na ziemi”, odbywającym się w Nowym Jorku, Frederick W. Franz, ówczesny wiceprezes Towarzystwa Strażnica, wygłosił ekscytujące przemówienie. Strażnica 1.05.1999

 

Pragnienie służenia za granicą uczyń przedmiotem modlitw i zgodnie z nimi działaj. Uprość życie, napisz do Biura Oddziału w kraju, do którego chciałbyś wyjechać, i po obliczeniu kosztów zrób ten krok!”. Jeśli tak postąpisz, czeka cię ekscytujące, duchowo bogate życie. Strażnica 15.4.2013

 

EKSCYTUJĄCE ZMIANY W SZKOLENIACH I ORGANIZACJI SŁUŻBY

Anthony Morris z Ciała Kierowniczego omówił zmiany dotyczące misjonarzy i pionierów specjalnych. Od września 2012 roku klasy Kursu Biblijnego dla Małżeństw będą organizowane w różnych wybranych krajach. Zmienił się też profil Szkoły Gilead.Strażnica 15.8.2012

 

proroctwo wyjawia, że Królestwo Boże, zobrazowane przez ogromny kamień, zostało odcięte od góry zwierzchnictwa Jehowy, do czego doszło w roku 1914. Obecnie kamień ten z ogromną szybkością mknie, by uderzyć w cel — w stopy posągu. Zarówno te stopy, jak i cała reszta posągu zostaną roztrzaskane w Armagedonie (odczytaj Daniela 2:44, 45). Kiedy więc do tego dojdzie, na ziemi wciąż będzie dominować mocarstwo anglo-amerykańskie. Jakże ekscytujące będzie obserwowanie całkowitego spełnienia się tego proroctwa! A co Jehowa zamierza zrobić z Szatanem?Strażnica 15.08.2012

 

Gdy z mężem głosimy tu dobrą nowinę, chwilami czuję się tak, jakbym spacerowała po księżycu. Ale tutejsi mieszkańcy w niczym nie przypominają skamieniałej lawy. Mają wrażliwe serca i żywo reagują na orędzie ze Słowa Bożego. Dlatego głoszenie u stóp Góry Ognia to naprawdę ekscytujące doświadczenie. – Strażnica z 15.9.2011

 

Wyraźnie widać, że Jehowa błogosławi tym, którzy śmiało obstają po stronie prawdziwego wielbienia. Kiedy poddajemy się działaniu świętego ducha Bożego, nasza wiara bardzo się umacnia. Przyjemnie będzie więc przypomnieć sobie również niektóre ekscytujące wydarzenia opisane w Pismach Greckich. – Strażnica z 15.12.2011

 

Co na przykład z „końcem świata”, o którym mówi Biblia? (Mateusza 24:3, Edycja Świętego Pawła). Niektórzy boją się, że ziemia zostanie spalona. Inni twierdzą, że zapowiedzi czasu końca są wręcz fascynujące. – Strażnica z 1.1.2013

 

Proroctwa, które studiujemy i o których opowiadamy innym, są doprawdy fascynujące! – Strażnica z 15.12.2013

 

Uczenie się od Boga to naprawdę fascynujące zajęcie. – Strażnica z 1.1.2011

 

Oczywiście nie twierdzimy, że ten poetycki opis namiotu i delikatnej gazy odnosi się do ekspansji materialnego Wszechświata. Ale czyż to nie fascynujące, że biblijny obraz niebios jest zgodny ze współczesną nauką?– Strażnica z 1.1.2011

 

Kiedy w 1942 roku wyrzucono mnie ze szkoły, w Stanach Zjednoczonych było jakieś 60 000 Świadków Jehowy. Dzisiaj jest ich tam przeszło milion. Gdy w 1966 roku przyjechałem do Ekwadoru, działało w nim 1400 głosicieli. Obecnie ich liczba przekroczyła 68 000. I zapowiada się dalszy wzrost: w roku 2009 prowadzono 120 000 studiów biblijnych, a na Pamiątkę śmierci Chrystusa przybyło ponad 232 000 osób. Jehowa naprawdę błogosławi swemu ludowi w niezwykły sposób. Jakże fascynujące jest obserwowanie na własne oczy wspaniałego rozwoju dzieła! Strażnica z 1.1.2011

 

Gdy tylko rozległ się ten radosny dźwięk, „dom napełnił się obłokiem”, co świadczyło o Bożej aprobacie. Jakże fascynujące i przejmujące musiało być słuchanie wszystkich tych trąb i tysięcy śpiewaków łączących się w jeden głos! Strażnica z 15.12.2010

 

Idąc za ich przykładem, należy wyzbyć się krytycznego nastawienia lub uprzedzeń, które utrudniają zrozumienie Biblii. Czytaj ją z otwartym umysłem i chłoń fascynujące myśli jej Autora.Strażnica z 1.7.2009

 

W lipcu 1953 roku wzięliśmy udział w zgromadzeniu międzynarodowym w Nowym Jorku. Witaliśmy tam setki misjonarzy, którzy przybyli z przydzielonych im terenów. Opowiadali fascynujące doświadczenia, a ich entuzjazm udzielał się wszystkim.Strażnica z 15.10.2009

 

 

Oczywiście w Biblii występują sytuacje, wypowiedzi wskazujące na stan uniesienia, zachwytu w jakim znajdowali się słudzy Boży. Np.: „Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty (czy to w ciele nie wiem; czy to na zewnątrz ciała nie wiem; Bóg to wie ) został PORWANY aż do trzeciego Nieba.” Nie były to jednak sytuacje w których był to stan docelowy, ani też mające zastępować rzetelną ocenę ich sytuacji i wiedzy co sprawiło, że tak jest. Czy z powyższych wypowiedzi nie wynika coś jednak innego, czytelnik lub słuchacz w prowadzony w stan ekscytacji i fascynacji będzie w stanie zauważyć, czy faktycznie tak się rzeczy mają jakby mu sugerowano? Moim zdaniem nie. Czym innym jest autentyczna radość, trwałe zadowolenie, szczęście pojedynczej osoby. A czym innym jest chwilowa iluzja i upozorowanie takiego stanu. Apostoł Paweł podaje w liście do Galatów 5:22,23 „Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara”, W odniesieniu do tego co proponuje wydawca trzeba by napisać, w ramach uzupełnienia owocem Ducha Bożego jest: podekscytowanie, fascynacja, zachwyt w stosunku do doświadczanych zdarzeń. Co myślisz o tym?

 

 

Porządek teokratyczny wg Ciała Kierowniczego świadków Jehowy

   Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach często spotykają się ze zwrotem: „PORZĄDEK TEOKRATYCZNY”. Ten termin jest wymieniany w sposobi związany z niemalże oddawaniem hołdu. Jako czemuś co chlubnie charakteryzuje ich społeczność i powinni bardzo go cenić. Właściwie ten kto nie podporządkowuje się porządkowi teokratycznemu nie może być świadkiem Jehowy. Zastanawiać może co należy rozumieć pod tym pojęciem, choć jednocześnie można przeczytać tak: „Czy jednak ów porządek znaczy, iż czciciele Jehowy zawdzięczają swą jedność rządom silnej ręki? W żadnym wypadku! Ani Bóg, ani Jego organizacja nie są bezduszni. Jehowa pociąga ludzi miłością, toteż co roku setki tysięcy osób dobrowolnie i z radością zostaje członkami Jego organizacji, zgłaszając się do chrztu na znak bezwarunkowego oddania siebie Bogu.” – Strażnica z 15 lipca 1996r. Nie mam osobiście wątpliwości, że porządek teokratyczny i posłuszeństwo charakteryzuje organizację Świadków Jehowy, a miłość jest hasłem które przyświecać eksponowaniu tych pierwszych. Poniższe cytaty pochodzące z różnych okresów istnienia ich organizacji począwszy od roku 1971, potwierdzają takie stanowisko:

 

Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego” (Hebr. 13:17). Stosując się w ten sposób do praw Jehowy, dowodzą, że również mają w poszanowaniu samego Jehowę oraz porządek teokratyczny. – Strażnica 18/71

 

mianowicie z 1 i 15 czerwca 1938 roku, brzmiał: „Organizacja”. Następnie w lipcu i sierpniu ukazała się czteroczęściowa seria artykułów pod tytułem: „Jego wojna”. Pośród Świadków Jehowy zapanował prawdziwie teokratyczny porządek, ……., lepszy stan ludu Bożego miał się stać bodźcem do przyśpieszenia dzieła związanego z Królestwem Jehowy.- Strażnica 8/84

 

Przynależność do rodziny Jehowy nie tylko przysparza radości, ale też daje poczucie bezpieczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że jest to organizacja teokratyczna. Królestwo Boże to teokracja (od greckiego theòs — „bóg” oraz krátos — „władza”) — rządy Boga, przez Niego powołane do istnienia. Namaszczony duchem ‛święty naród’ Jehowy podporządkowuje się Jego władzy i w ten sposób popiera porządek teokratyczny – Strażnica z 15 lipca 1996

 

Pokora jest niezbędna, abyśmy byli zadowoleni z przynależności do organizacji Bożej i popierali porządek teokratyczny Strażnica — 15.11.2012

 

Wspominam też pewnego życzliwego brata, Johna Wristena z Joplin w stanie Missouri, który pełnił służbę pionierską przez kilkadziesiąt lat. Ci kochani bracia naprawdę respektowali porządek teokratyczny. Mimo mojego młodego wieku dawali mi odczuć, że cenią mnie jako nadzorcę obwodu.– Strażnica — 15.9.2010

 

Jehowa niewątpliwie błogosławi tym, którzy szanują porządek teokratyczny, a także przejawiają pokorę, lojalność i cierpliwość.– książka „Składajmy świadectwo” str 101-107

 

Aniołowie radują się, widząc, jak chrześcijanki i wszyscy pozostali ziemscy słudzy Boży respektują porządek teokratyczny i zasadę zwierzchnictwa. Nasza postawa przypomina tym niebiańskim synom Bożym, jak ważne jest okazywanie Bogu posłuszeństwa.

– Strażnica — 15.5.2009

 

Ustalony porządek teokratyczny w rodzinie oraz zborze nie utrudnia kobiecie służenia Bogu ani wywiązywania się z obowiązków rodzinnych. ……. chrześcijanka ma całkowitą swobodę pełnienia służby cieszącej się uznaniem Boga, ….. Wiele starożytnych niewiast uznających zwierzchnictwo męża prowadziło szczęśliwe, sensowne życie i zaznawało rozmaitych zaszczytów. Należały do nich m.in.: Sara, Rebeka, Abigail oraz takie chrześcijanki, jak Pryscylla i Febe. – Wnikliwe poznawanie Pism, tom 2, str 1181-118

 

Żywimy głęboką wdzięczność za porządek teokratyczny istniejący w naszej społeczności. I bardzo sobie cenimy ciężką, ale satysfakcjonującą pracę teokratycznie zamianowanych nadzorców i sług pomocniczych. Z całego serca wysławiamy naszego kochającego niebiańskiego Ojca, który zapewnia nam dobrobyt duchowy i sowite błogosławieństwa. – Strażnica — 15.1 .2001

 

Pociąga mnie wojskowy porządek…….. Podobało mi się też, że są czysto i schludnie ubrani. Jednak szczególnie przypadł mi do gustu panujący na zebraniach porządek. Jeśli na dany dzień zaplanowano jakieś przemówienie, wiedziałem, że na pewno je usłyszę. – Przebudźcie się! — 3/10.2010

 

Porządek i złożoność widoczne wśród organizmów żywych przekonały mnie, że musi istnieć jakiś Organizator i Projektant”. – Przebudźcie się! — 1/15.2015

 

W związku tym co jest napisane o porządku teokratycznym, a więc terminie nie występującym w Biblii, którą świadkowie Jehowy uznają za swój przewodnik życiowy i autorytet w kwestiach religijnych i życiowych, powstaje pytanie na jakiej podstawie to czyni wydawca pisząc przez lata jak wyżej? Trzeba zacytować tu werset z ich przekładu Nowego Świata „Nie wychodźcie poza to, co jest napisane” – 1 Koryntian 4:6. Zgodnie z tym zapisem, czy można tak pisać jak zacytowałem z różnych publikacji Towarzystwa Strażnica. Czy tych którzy mieli służyć Bogu miał charakteryzować porządek teokratyczny? A może powinno być po tym was poznają, że jesteście uczniami moimi, że przestrzegacie porządek teokratyczny. Czy miłość jest tylko hasłem, albo celem który ma kiedyś być osiągnięty, a tym co realizowane jest tylko porządek teokratyczny w którym nie liczy się pojedynczy człowiek z jego uczuciami? Nie może tak być, ale to Twój wybór jeśli jesteś świadkiem Jehowy.

Zobacz przykład porządku teokratycznego  tu 1914

Najgorszy kongres w historii