Korea Południowa – Rozwiódł się z żoną świadkiem Jehowy

    W Korei został wydany wyrok który jest godny zauważenia w sprawie która dotyczy małżeństwa. Mąż wystąpił o rozwód z żoną która była mówiąc ich językiem, bardzo gorliwa i zapewne chwalona w ich zborze a może też stawiana za przykład zaangażowania w „prawdzie”.

Mężowi jak widać nie podobała się ta gorliwość żony jako świadka Jehowy. Czuł się zapewne zaniedbywany i co zrobił? Zobaczmy krótką informację zamieszczoną w internecie:

 

Sąd przyznaje rozwodu mężowi którego żona jest Świadkiem Jehowy

Czwartek 15 kwietnia 2004 roku.

Seul, 14 kwietnia (Yonhap) – W środę w Seulu sąd rodzinny orzekł na korzyść męża, który wniósł pozew o rozwód, oświadczając, że gorliwość religijna żony i jej bezkompromisowość w tej sprawie zniszczyła ich małżeństwo.

Kim Yeong-Taek, lat 35, uzyskał rozwód i opiekę nad ich trzy-letnim synem. Jego żona, członek organizacji Świadków Jehowy, musi również zapłacić koszty sądowe”.

 

http://www.religionnewsblog.com/6780/court-grants-divorce-to-husband-of-jehovahs-witness

 

Ileż to sytuacji jest tego typu. W których jeden z członków związku jest lub zostaje Świadkiem Jehowy u rozpoczyna się trudny okres w ich związku o ile drugi z małżonków nie jest zainteresowany tym aby zostać członkiem tej organizacji. W Strażnicy z 1 maja 2014 napisano tak: „A kiedy przy innej okazji ktoś z tłumu poinformował Jezusa, że w pobliżu jest jego matka i bracia, on oświadczył, iż jego matkami i braćmi w gruncie rzeczy są ci, którzy w niego wierzą. Maria wcale się nie obraziła, lecz zrozumiała, co miał na myśli — więzy duchowe są o wiele ważniejsze niż cielesne„. Moim zdaniem jest to nieprawda, bo rodzina jest podstawą wszystkiego i na początku nie tworzono organizacji a rodzinę. Zapominanie o tym może tak się kończyć jak w podanym przykładzie. A poza tym człowiek taki jak ta opisana żona może nawet nieświadomie niszczyła to co jest podstawą na przyszłość, gdy nie ma więzów rodzinnych, więzy duchowe mogą przestać istnieć w jednej chwili i jest dramat życiowy. Co myślisz o tym?

Ciało Kierownicze o stosunku do kłamstwa – teoria i praktyka

  Oto jak wydawca czyli Towarzystwo Strażnica nadzorowane przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy przedstawia swoje stanowisko w sprawie kłamstwa, do którego zalicza też pozorne niedomówienia lub niedopowiedzenia w kwestii przeinaczeń co do określonych sytuacji w których ktoś nie mówi do końca wszystkiego. Na uwagę zasługuje fakt, że wydawca zawsze dokładnie wie co znaczy rzetelność, uczciwość  w różnych sytuacjach i używa przestrzegając czytelników najmocniejszych argumentów aby ich przestrzec jak jest ważne nie posługiwanie się kłamstwem. Powstaje jednak pytanie, dlaczego przywódcy organizacji mając taką świadomość lekceważą to co sami twierdzą w kwestii posługiwania się kłamstwem? Oto cytaty ze Strażnicy z grudnia 2016r. z artykułu – „Uwolnieni dzięki niezasłużonej życzliwości (zaplanowanego do studium w zborach od 30 stycznia do 5 lutego)„:

17 Przeanalizujmy na przykład kwestię uczciwości. Jest to przymiot, który musi przejawiać każdy prawdziwy chrześcijanin (odczytaj Przysłów 14:5; Efezjan 4:25). „Ojcem kłamstwa” jest Szatan. I właśnie z powodu kłamstwa Ananiasz i jego żona stracili życie. Nie chcemy ich naśladować i dlatego wystrzegamy się mówienia nieprawdy (Jana 8:44; Dzieje 5 wersety od 1 do 11). Ale czy nasza uczciwość ogranicza się tylko do tego? Tak naprawdę powinna ona odzwierciedlać głęboką wdzięczność za niezasłużoną życzliwość Bożą.

[Wersety do odczytania] Przysłów 14:5: Świadkiem wiernym jest ten, który nie skłamie, ale świadek fałszywy szerzy same kłamstwa.

Efezjan 4:25: Przeto, odrzuciwszy fałsz, mówcie prawdę każdy ze swym bliźnim, ponieważ jesteśmy członkami należącymi do siebie nawzajem. [Koniec wersetów]

Pytanie 18,19. Na czym tak naprawdę polega uczciwość?

18 Jehowa oczekuje od swoich sług czegoś więcej niż jedynie unikania ewidentnych kłamstw. Izraelitom nakazał: „Macie być święci, ponieważ ja, Jehowa, wasz Bóg, jestem święty”. Następnie wyjaśnił, na czym to polega. Powiedział między innymi: „Nie wolno wam kraść i nie wolno wam zwodzić, i nikomu z was nie wolno się sprzeniewierzać swemu towarzyszowi” (Kapłańska 19:2,11). Niestety zdarza się, że ktoś co prawda nie kłamie, ale zwodzi innych, wprowadzając ich w błąd.

19 Na przykład ktoś mówi szefowi lub współpracownikom, że musi wyjść wcześniej lub następnego dnia nie może być w pracy, bo ma „konsultację medyczną”. Tymczasem idzie jedynie do apteki albo odebrać wyniki badań. Tak naprawdę chce wcześniej wyjechać na urlop lub zabrać rodzinę na wycieczkę. W sformułowaniu „konsultacja medyczna” jest ziarno prawdy. Ale czy można powiedzieć, że ten człowiek jest uczciwy, czy raczej zwodzi innych? Może znasz podobne przykłady. Czasami ktoś wprowadza innych w błąd, żeby uniknąć kary albo osiągnąć coś cudzym kosztem. Nawet jeśli nie kłamie, to czy stosuje się do Bożego zakazu: „Nie wolno wam zwodzić”? Pamiętajmy też o słowach z Listu do Rzymian 6:19: „Oddawajcie wasze członki jako niewolników prawości — ku świętości”.

Ilustracja na stronie 12: Czy jesteś zdecydowany wystrzegać się zarówno kłamstwa, jak i wprowadzania innych w błąd?

Pytanie 20,21. Do czego powinna nas skłaniać niezasłużona życzliwość Boża?

20 Widzimy więc, że wdzięczność za niezasłużoną życzliwość Bożą powinna pobudzać nas do unikania nie tylko tak poważnych grzechów, jak cudzołóstwo czy pijaństwo. Chcemy wystrzegać się nie tylko niemoralności, ale też wszelkiej nieprzyzwoitej rozrywki. Jeżeli ‛oddajemy swoje członki jako niewolników prawości’, będziemy się wystrzegać zarówno upijania się, jak i myślenia, że możemy pić, dopóki nie jesteśmy pijani. Walka ze złymi skłonnościami często wymaga dużego wysiłku. Ale jest to walka, którą możemy wygrać!

21 Oczywiście nie uda nam się uniknąć grzechu w stu procentach. Jednak podobnie jak Paweł powinniśmy podjąć walkę. Apostoł ten zachęcał: „Niechże więc grzech już nie króluje w waszych śmiertelnych ciałach, abyście mieli być posłuszni ich pragnieniom” (Rzymian 6:12; 7 wersety od 18 do 20). Kiedy walczymy z grzechami wszelkiego rodzaju — również mniej rażącymi — okazujemy prawdziwą wdzięczność za niezasłużoną życzliwość, którą obdarzyli nas Jehowa i Chrystus.

Pytanie 22. Jaka nagroda czeka osoby okazujące wdzięczność za niezasłużoną życzliwość Bożą?

22 Kierując się niezasłużoną życzliwością, Bóg wiele nam przebaczył. I nadal może to robić. Dlatego pobudzani wdzięcznością, walczmy ze skłonnościami, które inni mogą uznawać za drobne wady. Apostoł Paweł wskazał, jaka czeka nas za to nagroda: „Teraz, skoro zostaliście uwolnieni od grzechu, lecz staliście się niewolnikami Boga, macie wasz owoc w postaci świętości, a na koniec — życie wieczne” (Rzymian 6:22).

W ubiegłym roku Reveal prowadząc dochodzenie ustalił w wyniku, że w 1989 roku, przywódcy Świadków Jehowy polecili starszym w USA nie zgłaszać przypadków maltretowania dzieci przez członków ich zborów. Czy to było uczciwe wobec ofiar? Czy wolno było kłamać? Dlaczego Stephen Lett członek ciała kierowniczego kłamał twierdząc, że to są wymysły odstępców i pedofilii w organizacji świadków Jehowy nie ma.

http://jehovahswitnessreport.com/blog/abuse-survivors-called-liars-by-stephen-lett-member-of-jw-governing-body

Strażnica obecnie ma kilkanaście pozwów wniesionych przez rzekome ofiary nadużyć dzieci, w przypadku USA Delaware jest rzadki przypadek, w którym agencja stanowa pozwała organizację religijną za jej sposób obchodzenia się krzywdzonymi dziećmi.

Źródło:https://www.revealnews.org/blog/jehovahs-fight-law-requiring-child-sex-abuse-be-reported-to-police/

https://www.revealnews.org/blog/a-readers-guide-to-the-jehovahs-witnesses-child-sex-abuse-scandal/

Czy tego rodzaju praktyki i zaprzeczanie temu, że takie rzeczy mają miejsce świadczy u poważnym traktowaniu słów: „Teraz, skoro zostaliście uwolnieni od grzechu, lecz staliście się niewolnikami Boga, macie wasz owoc w postaci świętości, a na koniec — życie wieczne”? Niech każdy z osobna się nad tym zastanowi.

Afera z bezprawną publikacją zdjęcia przez Świadków Jehowy

   Inna afera w Hiszpanii, tym razem dotycząca publikacji zdjęcia w Strażnicy, bez stosownej zgody w czasopiśmie Strażnica wydawanej przez ich organ wydawniczy Świadków Jehowy czyli Towarzystwo Strażnica. Zdjęcie opublikowano w Strażnicy w roku 1994. Zdjęcie ukazało się przy artykule o wojnie w Iraku a pochodziło z czasów wojny domowej w Hiszpanii w roku 1937. Zdjęcie do celów publikacji zostało odpowiednio zmodyfikowane. Nie jest to pierwszy przypadek w którym organizacja Świadków Jehowy wykazuje brak szacunku do obowiązujących przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej. Poniżej zamieszczam opublikowane zdjęcie z podaniem źródła publikacji z nadzieją, że być może dzięki temu też ktoś będzie chciał wykorzystać owo zdarzenie, do stosownych celów.

 Niedziela, 24 kwietnia, 2011 – 15:25 IST

Dzieci Centellesa żądają 90.000 euro od Świadków Jehowy za publikację fotografii wykonanej przez ich ojca bez uzyskania zgody.

Agustí Centelles


Fotografia „Mater Dolorosa” Agusti Centelles w zbombardowanej Lleida w 1937 roku.

Dzieci fotografa Agustí Centelles, Sergi i Octavi, żądają, więcej niż 90.000 euro od Świadków Jehowy za publikację w 1994 roku migawki wykonanej przez ojca z religijnej wojny domowej w czasopiśmie Strażnica z nielicencjonowanej audycji, o nieokreślonym autorstwie ze zdjęciem po retuszowaniu.

Ta słynna fotografia Centellesa (Walencja, l909 – Barcelona, ​​1985) z zajętego po zbombardowaniu miasta Lleida w 1937 roku.

Jak wyjaśniono Octavi Centelles, obraz ten został opublikowany w 1994 roku w czasopiśmie Strażnica, przez chrześcijańskich Świadków Jehowy, w 16 milionach egzemplarzy sprzedanych na całym świecie, w 115 językach, z późniejszym wydaniem jako rocznik w twardej oprawie, zdjęciu towarzyszy artykuł o wojnie w Iraku.

Fotografia, ukazała się w około 150 krajach,, w tym Meksyku, Kanadzie, Australii, RPA, USA, Filipin i Japonii, została opublikowana bez licencji lub zezwolenia na rozpowszechnianie i był także retuszowana bez upoważnienia.

Octavi Centelles zauważa mając na względzie, że w dolnej części fotografia została zmodyfikowana i przycięty jej obraz.

Podmiot religijny użył jej bez pozwolenia, podał imię i nazwisko autora, fragmentarycznie, modyfikując, usuwając tło, umieścił w tekście i wydrukował 16 milionów razy w 150 różnych wydaniach,” – powiedział najmłodszy syn Agusti Centelles.

Choć fotografia została opublikowana w Strażnicy w 1994 roku, dopiero 15 lat później, w 2009 roku, rodzina Centelles odkryła tą nieprawidłowość dzięki ostrzeżeniu jej przez anonimową osobę która złożyła skargę na forum byłych członków organizacji Świadków Jehowy.

Według rodziny Centelles, członek wyznania, Jose Luis Dorado nabył to reprodukcję zdjęcia w Miejskim Instytucie Historii Barcelony w 1992 roku. Bez informowania o sposobie wykorzystania który był tam podany.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez ówczesnego sekretarza delegowanego przez ten podmiot, Lluisa Pedrosa, Jose Luis Dorado, reprezentującego Świadków Jehowy, zapłacił 6,452 peset za kopie zdjęć Centellesa, bez informowania o każdym przypadku ich wykorzystania.

W trakcie dostarczenia zdjęć było określone, że nie jest „absolutnie zakazane” stosowanie w tej chwili do celów innych niż te wyrażone chyba ale, że potrzebne jest stosowne uzyskanie zezwolenia, odpowiadające temu temu wniesionemu.

Dzieci z fotoreportera mówią, że próbowały zawrzeć umowę sądową ze Świadkami Jehowy na rzecz zakończenia tego konfliktu, ale zbór dotąd ignorował ich „słuszne żądania” i „nie było w żaden sposób możliwe osiągnięcie porozumienia w celu naprawy tej sytuacji.”

Pozew został złożony przez rodzinę, i rozpoczął się proces który jest w toku, następna rozprawa 12 maja odbędzie się w Sądzie Gospodarczym nr 3 w Madrycie.

W końcu zostaliśmy zmuszeni iść do sądu, aby oczyścić wizerunek naszego ojca:, mówi Octavi..

Według wiedzy hiszpańskiego podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie prawami własności intelektualnej autorów dzieł wizualnych pośrednictwem VEGAP, że Świadkowie Jehowy powinni zapłacić za rozprzestrzenianie Mater dolorosa w różnych wydaniach czasopisma Strażnica Europie 90.000 euro.

Kwestie praw innych krajach które nie są zawarte w tym procesie, więc łączna kwota żądana przez spadkobierców Centelles może osiągnąć potrójną kwotę 90.000 euro.

Sergi i Octavi Centelles są stroną, i podmiotem w kwestii roszczenia, za pośrednictwem kancelarii prawniczych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Wielkiej Brytanii i Niemczech jak również we Francji, Włoszech, Brazylii, Kolumbii, Japonii i wszystkie miejscach, gdzie drukowany jest ten magazyn społeczności Świadków Jehowy.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/los-hijos-centelles-reclaman-90000-euros-los-testigos-jehova-por-usar-sin-permiso-una-foto-padre-983234

Dla przykładu, oto jak napisano w jednej ze Strażnic o uczciwości: „ZANIM Krystyna została ochrzczonym ŚWIADKIEM JEHOWY, ZERWAŁA Z KRADZIEŻAMI. Starała się przejawiać UCZCIWOŚĆ WE WSZYSTKIM, ponieważ Świadkowie przywiązują ogromną wagę do tego przymiotu oraz do innych chrześcijańskich cech. W gazecie Lausitzer Rundschau napisano: „W wierze Świadków bardzo wysoko ceni się takie przymioty moralne, jak uczciwość, umiar oraz miłość bliźniego”. Co Krystyna myśli o tej zmianie w jej życiu? „Odkąd przestałam kraść, jestem o wiele szczęśliwsza. Czuję się szanowanym członkiem społeczeństwa”. Jak taki choćby drobny przykład brzmi w kontekście opisanej powyżej sprawy? Przemyśl czytelniku, bo łatwo jest innych tzw. „światusów” pouczać o tym jak trzeba postępować a u siebie nie widzieć ukazując epizodyczne przykłady jak wyżej Krystyny, która wierzę, że się zmieniła, ale co by zrobiła gdyby poznała powyższą historię z Hiszpanii. Wiem, że Ciało Kierownicze zrobi wszystko aby tego typu informacje nie były znane dla ogółu Świadków Jehowy, a jeśli już to jest to nie prawda, tylko znów odstępcy i słudzy szatana chcą szkodzić organizacji „Bożej”.

Znalazłem informację, że sprawa zakończyła się nie pozytywnie dla rodziny, Sąd stwierdził naruszenie prawa przez wydawcę ale jednocześnie, przedstawił, że roszczenie uległo przedawnieniu.

Więcej tu:

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=es&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fluro1076extremo.blogspot.com%2F2012%2F06%2Frayos-y-centelles-versus-watchtower.html&anno=2&sandbox=1

Tu inne przypadki

https://www.watchtowerlies.com/plagiarism_by_the_watchtower.html

http://jedrusiowy53.blog.onet.pl/2013/11/27/skandal-w-towarzystwie-straznica/

Świadkowie Jehowy – jedność wymuszana za wszelką cenę

   Dziś prezentuje stanowisko jednego czołowych liderów organizacji świadków Jehowy z którego wynika, że dla kierownictwa ich organizacji najważniejsze było zawsze aby była jedność w myśleniu i działaniu. Każde słuszne i samodzielne stanowisko któregokolwiek członka (wiernego) w tej organizacji było traktowane z bezwzględną stanowczością, jeśli nie zapomni o swoim płynącym z serca i umysłu, nie zaprzestanie je głośno prezentować musi być wykluczony. Zatem jedność w poglądach jest jedynie głoszona w publikacjach ich organizacji w praktyce nie istnieje. Ona jest tylko możliwa przez zastraszenie wykluczeniem z organizacji która twierdzi o sobie, że jest „bożą” (pisze małą literą, bo to uwłacza Bogu jako naszemu Ojcu Niebiańskiemu). Oto co napisano na ten temat w pewnej książce wydanej w Rumunii:

 

Jak trudno jest świadkom Jehowy radzić sobie poza organizacją. W artykule jest fragment z książki „Szukanie prawdy”, mówi się o kilka ważnych rzeczy o organizacji „Świadkowie Jehowy”. W 1954 roku przywódcy Towarzystwa Strażnica w Szkocji zostali wezwani do złożenia zeznań w przypadku Douglasa vs Walsha, oraz szanownego Jamesa Lathama Clyde. Wśród nich byli F. Franz (czwarty prezes spółki) i H. Covington (adwokat). Przedstawiciele społeczeństwa Strażnicy próbowali udowodnić, że Świadkowie Jehowy są misjonarzami i powinni być zwolnieni z obowiązkowej służby wojskowej w Szkocji. Poniżej fragment z jego przesłuchania adwokata H. Covingtona prowadzonego przez brytyjski rząd.

Pytanie: Czy jest niezwykle ważne, aby mówić prawdę w sprawach religijnych?

Odpowiedź: Z pewnością.

Pytanie: Mamy zgłoszenie o fałszywych prorokach?

Odpowiedź: Tak. Nie sądzę, że były ogłoszone fałszywe proroctwa, bo nie było takich stwierdzeń, że były może nieprawidłowe, więc może źle się wyrażono …

Pytanie: To było opublikowanie fałszywych proroctw?

Odpowiedź: To było opublikowanie fałszywych proroctw, było wprowadzenie w błąd lub zniekształcenie, następnie proroctwa, które są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

Pytanie: I to musiało być uważana przez wszystkich członków społeczeństwa Świadków Jehowy?

Odpowiedź: Tak, bo trzeba zrozumieć, musimy mieć jedność, nie może podziałów, więc wiele osób chce iść na każdym miejscu. Armia powinna maszerować w jednym kierunku.

Pytanie: Wróćmy teraz do tematu, zostało ogłoszona fałszywe proroctwo?

Odpowiedź: Naprawdę.

Pytanie: To musiało być zaakceptowane przez Świadków Jehowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Jeśli członek organizacji świadków Jehowy należy uzna, że proroctwo jest fałszywe, i powie to wprost, to ma być ekskomunikowany?

Odpowiedź: Tak, jeśli mówi wprost i nadal będzie stwarzał problemy, bo jeśli cała organizacja uważa jedno, nawet jeśli nie jest tak, a ktoś inny działając na własną rękę, chce aby narzucić swoje pomysły, a następnie tworzy rozłamy i kłopoty, przeciwdziała harmonii, nie będzie wówczas jednego kierunku … naszym celem jest, aby była jedność.

Pytanie: Jedność za wszelką cenę?

Odpowiedź: Jedność za wszelką cenę, ponieważ wierzymy i jesteśmy pewni, że Jehowa Bóg używa naszą organizację, celem naszej organizacji, by ją prowadzić, nawet jeśli są błędy od czasu do czasu.

Pytanie: Na jednostce wymusza się akceptację fałszywego proroctwa?

Odpowiedź: Muszę przyznać, że to prawda.

Pytanie: A osoba, która wyraża pogląd, jak mówisz, nazywając to błędem i zostaje ekskomunikowana, bo łamie zasady, które przyjęła gdy przyjmowała chrzest?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: I jak powiedziałeś wczoraj wyraźnie, ona zasługuje na śmierć?

Odpowiedź: Myślę, że tak … Odpowiadam, tak czy nie? Odpowiem tak bez wahania.

Pytanie: I ty to nazywasz religią?

Odpowiedź: Oczywiście.

Pytanie: Nazywasz to chrześcijaństwem?

Odpowiedź: Oczywiście.

Redaktor: Wierzymy, że dalszy komentarz jest zbędny.

Słabość świadków, którzy są przytrzymywani w myśleniu o organizacji, nie ze strachu przed Bogiem. „Poszukiwanie prawdy. Strażnicy w Kościele Chrystusowym. „Wydawnictwo Diecezji Giurgiu, 2013, str. 259-262.

Deacon Wiaczesław Bodarev

Źródło: http://ortodox.md/comentariile-zilei/martorii-lui-iehova-unitate-cu-orice-pret

Zaskakująca zmiana celu wydawania Strażnicy

   W nawiązaniu do poprzedniego postu, proszę zobaczyć jak wyglądał cel wydawania Strażnicy przeznaczonej studium do grudnia 2012 roku:

STRAŻNICA STAWIA SOBIE ZA CEL uwydatnianie pozycji Boga Jehowy jako Władcy Wszechświata. Podobnie jak strażnice, które w dawnych czasach pozwalały z daleka obserwować wydarzenia, czasopismo to ukazuje znaczenie wydarzeń światowych w świetle proroctw biblijnych. Pociesza wszystkich dobrą nowiną, że panujący w niebie – wkrótce usunie zło i przeobrazi ją w raj.

Umacnia wiarę w już panującego Króla Jezusa Chrystusa który poniósł męczeńską śmierć, by ludzie mogli osiągnąć życie wieczne. Świadkowie Jehowy wydają to czasopismo od roku 1879.

Jest ono całkowicie apolityczne i uznaje wyłącznie autorytet Biblii”.

 stopka 1stopka 2stopka 3

A proszę zwrócić uwagę jak on się zmienił od stycznia 2013 roku, czyli dokładnie miesiąc później poniżej wklejona również treść ze Strażnicy. Z umieszczoną jedynie informacją o treści:

Czasopismo nie jest na sprzedaż. Publikowanie Strażnicy wchodzi w zakres ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami.”

 Stopka strażnicy

Zmiana jest diametralna w stosunku do tego co było wcześniej. Ważne jest, że nie ma już poprzedniego celu wydawania. Co moim zdaniem jest rzeczą bardzo ważną z punktu widzenia dobra czytelników. Teraz jest enigmatyczna ogólnoświatowa biblijna działalność edukacyjna. Zupełnie nie wiadomo jako cel ma ta działalność edukacyjna. Oczywiście wierni czytelnicy być może powiedzą , przecież to oczywiste. Nie zgadzam się z takim punktem widzenia, bo jeśli coś nie jest napisane, to wydawca zawsze może powiedzieć wiernym czytelnikom, bo po co, ale innym a gdzie to jest napisane, że prowadzimy taką a nie inną działalność. A poza tym wcześniej był CEL a teraz jest o wspieraniu działalności edukacyjnej dobrowolnymi datkami, o czym wcześniej nie pisano. Co się liczy? Pieniądze, a nie cel i to bez uznawania wyłącznego autorytetu Biblii. 

Afera w organizacji świadków Jehowy w Hiszpanii

Oto kolejny poznany przykład do czego prowadzi absurdalne stanowisko, Np.A jak Jezus dowodzi, że całkowicie ufa swym namaszczonym duchem naśladowcom? …..Ponadto Jezus Chrystus ustanowił niewolnika wiernego i roztropnego „nad całym swoim mieniem” — nad wszystkimi ziemskimi sprawami Królestwa (Mat. 24:47). Do tego mienia zaliczają się obiekty Biura Głównego Świadków Jehowy, a także biura oddziałów, Sale Zgromadzeń i Sale Królestwa na całym świecie. Obejmuje ono również dzieło głoszenia o Królestwie i czynienia uczniów. Któż powierzyłby swój majątek komuś, komu by nie ufał?”

Jeśli ufa „niewolnikowi” a starsi są mianowani przez tegoż „niewolnika” za sprawą ducha bożego więc jak masz ty drogi czytelniku im nie ufać. Zobaczmy do czego doprowadziło takie stanowisko ciała kierowniczego świadków Jehowy? Potężnej afery jak na tą społeczność religijną z setkami pokrzywdzonych a nawet liczonych w tysiące? Należy zadać pytanie o przyczynę takiej sytuacji. Uważam, że tkwi ona powyżej, nie dociekaj i nie sprawdzaj tylko ufaj, że to jest organizacja Boża i jesteś w niej z pewnością bezpieczny i oczywiście twoje pieniądze powierzone starszym mianowanym duchem bożym, celowo piszę małymi literami z uwagi na skalę wydarzeń poniżej. Oto relacja wg jednego artykułu, mam nadzieję, że generalnie zgadza się z treścią podaną w języku hiszpańskim:

http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/01/la-fiscalia-imputa-una-estafa-de-mas-de-170-millones-de-euros-a-una-congregacion-de-testigos-de-jeho-65161.php

Około 1300 parafian złożyło zawiadomienie przeciwko 14 pastorom, którzy zbierali pieniądze na szpital, który nigdy nie został zbudowany
Barcelona 22/01/2015 20:47 pm

Prokuratorzy zażądali, od 9 do 13 lat pozbawienia wolności za przestępstwo oszustwa i innych oraz upadłości karnej dla sześciu z 14 pastorów zboru Świadków Jehowy oskarżonych o przywłaszczenie ponad 170 milionów euro zebranych na podstawie fałszywych obietnic, wśród ponad 1300 parafian w Hiszpanii.
Zdarzenia sięgają 2001 roku, kiedy to 14 „starszych” (nazwa duchowych pasterzy znanych u Świadkowie Jehowy ich duchowi pasterze), podczas ceremonii religijnej zebrali pieniądze do parafialnej kasy na budowę szpitala w Barcelonie, pod ich nadzorem, bez transfuzji krwi dla pacjentów ich wyznania. Następnie ukradli pieniądze.

Około 1300 parafian płaciło różne kwoty i w różnym czasie. Robili to w przekonaniu, że ich pieniądze będą skutecznie służyć do budowy szpitala. Ale z upływem lat, a tak się nie stało. Jak to jest bezspornie dowiedzione w procesie przeciwko tych pasterzom toczącym się ostatnio w Sądzie w Barcelonie, oskarżeni przywódcy duchowi przywłaszczyli sobie pieniądze.

Uciekli z milionami do Szwajcarii.
I nie tylko to: ale z pomocą prawników i figurantów, wysłał 80 ze 170 milionów oszukując swych kolegów na rachunki w bankach mających siedzibę w Szwajcarii. W rzeczywistości, High Court został już skazany za pranie pieniędzy.

Wojewódzki Sąd Barcelonie, tuż po oskarżeniu ich za oszustwo i upadłości karnej, potwierdził, że ​​co najmniej jeden z początkowo oskarżonych zbiegł i był poszukiwany za granicą w celu aresztowania.
„Starsi, którzy nie siedzieli na ławie uznają, że nie spełnił obietnicy zbudowania szpitala, ale przypisują go do ograniczeniom Generalnej Rady Miasta Barcelona udzielającej zezwoleń. Oni nie wiedzieli, jak uzasadniają jednak, o zarzucie prania pieniędzy wniesionych przeciwko niemu od tych 80 milionów.

Ślepa wiara.

Skarżący, niektórzy ze łzami w oczach, przyznawali na rozprawie, że przez wiele lat „mieli ślepą wiarę w swoich pasterzy” i czują się „podwójnie ukarani … „, ponieważ nasza religia wyraźnie zabrania nam kłamać … a to „starsi nas okłamali i pozbawili nas pieniędzy”.

Sąd Wojewódzki w Barcelonie rozprawa będzie w pierwszym tygodniu lutego.

W innym artykule opisano jakie krzywdy zostały wyrządzone różnym osobom należącym do organizacji świadków Jehowy. Niektórzy ufając tym „braciom” przekazywali znaczne kwoty ze sprzedaży nieruchomości. Rozpoczął się proces przeciwko 13 osobom – kilku z nich jest członkami tego samego Kościoła – rozpoczął wczoraj. Emilio Sanchez Ulled prokurator zażądał 13 lat więzienia i grzywny w wysokości prawie 100 tysięcy euro dla czterech przywódców sieci, natomiast dla pozostałych oskarżonych twierdził dziewięć lat i 45.000 euro za oszustwa i przestępstwa zagrożonego karą niewypłacalności. W pierwszej sesji, obrona próbowała przerwać rozprawę, dotyczących wad oskarżenia i przepisw o przedawnieniu. Sąd nie zgodził się i postanowił kontynuować rozprawę sięgającą faktów z 1998 roku.

Mówi się o liczbie 750 pokrzywdzonych. Wszystko wynikało z zaufania w mityczne dochody które będą z działalności szpitala: Prokuratorzy twierdzą, że od 1998 roku oskarżeni stanowili strukturę podmiotów prawnych zaangażowanych w „masową absorpcji zagranicznych oszczędności, z pełną świadomością od początku”, że pieniądze zebrane nie wygenerują wystarczających dochodów do wypłaty obiecanych wysokich odsetek (pomiędzy 8% a 13%) oraz zwrotu kapitału. Istnieje 2.000 innych ofiar (750 wyznawców Świadków Jehowy) tego domniemanego oszustwa na kwotę 38 milionów euro.

Akt oskarżenia stwierdza, że osoby zaangażowane w przedsięwzięcie „bezkrytycznie” inwestując w fundusze nieruchomości w ryzykowne inwestycje, co prowadziło do zwrotu jedynie na oszczędzających pieniądze nowych użytkowników. Twierdzi on również, że oskarżeni, nie podzielają z przekonań religijnych i liturgii swoich ofiar, „Niektórzy nawet oskarżyli sprawujących duszpasterskie stanowiska kierownicze w swoich społecznościach sekty nazywani starszymi w obrębie Świadków Jehowy.

http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/01/la-fiscalia-imputa-una-estafa-de-mas-de-170-millones-de-euros-a-una-congregacion-de-testigos-de-jeho-65161.php

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/condenan-cuatro-estafadores-que-robaron-millones-testigos-jehova_2015021357255b1c4beb28d4460161d6.html

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=es&u=http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/red-testigos-jehova-estafo-750-correligionarios-3739515&usg=ALkJrhg3mrzG1fN9CJ_mv_RM4S8DmDpNyA

Smutne ale prawdziwe i dramatyczne do czego prowadzi ślepe posłuszeństwo i zaufanie do liderów organizacji świadków Jehowy. Każde powątpiewanie i brak zaufania wiernych bezwzględnie tępiony wykluczeniem z organizacji i intencje się nie liczą przez liderów (starszych) w organizacji prowadzi do takich rezultatów. Twierdzi się, że „Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków” – 1 Tymoteusza 6:19-21 Jeśli oskarżasz starszego a nie masz świadków, bo oni się boją zadzierać ze starszym, jesteś narażony na oskarżenie o oszczerstwo i możesz zostać wykluczony. Twierdzi ciało kierownicze, że trzyma się Biblii w każdej sprawie a ona mówi co?: „Oto, co rzekł Jehowa: „PRZEKLĘTY jest krzepki mąż, KTÓRY POKŁADA UFNOŚĆ W ZIEMSKIM CZŁOWIEKU, a ciało czyni swoim ramieniem, i którego serce odwraca się od Jehowy”. – PNŚ. Czy starszych i ciała kierowniczego ten zapis nie dotyczy? Oni nie są ziemskim ludźmi? Pomyśl czytelniku i napisz.

Oto problem we Włoszech i którym pisałem w 2013 roku:

http://jedrusiowy53.blog.onet.pl/2013/08/10/skandal-z-odmowa-transfuzji-krwi-u-swiadkow-jehowy/