Ciało Kierownicze o stosunku do kłamstwa – teoria i praktyka

  Oto jak wydawca czyli Towarzystwo Strażnica nadzorowane przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy przedstawia swoje stanowisko w sprawie kłamstwa, do którego zalicza też pozorne niedomówienia lub niedopowiedzenia w kwestii przeinaczeń co do określonych sytuacji w których ktoś nie mówi do końca wszystkiego. Na uwagę zasługuje fakt, że wydawca zawsze dokładnie wie co znaczy rzetelność, uczciwość  w różnych sytuacjach i używa przestrzegając czytelników najmocniejszych argumentów aby ich przestrzec jak jest ważne nie posługiwanie się kłamstwem. Powstaje jednak pytanie, dlaczego przywódcy organizacji mając taką świadomość lekceważą to co sami twierdzą w kwestii posługiwania się kłamstwem? Oto cytaty ze Strażnicy z grudnia 2016r. z artykułu – „Uwolnieni dzięki niezasłużonej życzliwości (zaplanowanego do studium w zborach od 30 stycznia do 5 lutego)„:

17 Przeanalizujmy na przykład kwestię uczciwości. Jest to przymiot, który musi przejawiać każdy prawdziwy chrześcijanin (odczytaj Przysłów 14:5; Efezjan 4:25). „Ojcem kłamstwa” jest Szatan. I właśnie z powodu kłamstwa Ananiasz i jego żona stracili życie. Nie chcemy ich naśladować i dlatego wystrzegamy się mówienia nieprawdy (Jana 8:44; Dzieje 5 wersety od 1 do 11). Ale czy nasza uczciwość ogranicza się tylko do tego? Tak naprawdę powinna ona odzwierciedlać głęboką wdzięczność za niezasłużoną życzliwość Bożą.

[Wersety do odczytania] Przysłów 14:5: Świadkiem wiernym jest ten, który nie skłamie, ale świadek fałszywy szerzy same kłamstwa.

Efezjan 4:25: Przeto, odrzuciwszy fałsz, mówcie prawdę każdy ze swym bliźnim, ponieważ jesteśmy członkami należącymi do siebie nawzajem. [Koniec wersetów]

Pytanie 18,19. Na czym tak naprawdę polega uczciwość?

18 Jehowa oczekuje od swoich sług czegoś więcej niż jedynie unikania ewidentnych kłamstw. Izraelitom nakazał: „Macie być święci, ponieważ ja, Jehowa, wasz Bóg, jestem święty”. Następnie wyjaśnił, na czym to polega. Powiedział między innymi: „Nie wolno wam kraść i nie wolno wam zwodzić, i nikomu z was nie wolno się sprzeniewierzać swemu towarzyszowi” (Kapłańska 19:2,11). Niestety zdarza się, że ktoś co prawda nie kłamie, ale zwodzi innych, wprowadzając ich w błąd.

19 Na przykład ktoś mówi szefowi lub współpracownikom, że musi wyjść wcześniej lub następnego dnia nie może być w pracy, bo ma „konsultację medyczną”. Tymczasem idzie jedynie do apteki albo odebrać wyniki badań. Tak naprawdę chce wcześniej wyjechać na urlop lub zabrać rodzinę na wycieczkę. W sformułowaniu „konsultacja medyczna” jest ziarno prawdy. Ale czy można powiedzieć, że ten człowiek jest uczciwy, czy raczej zwodzi innych? Może znasz podobne przykłady. Czasami ktoś wprowadza innych w błąd, żeby uniknąć kary albo osiągnąć coś cudzym kosztem. Nawet jeśli nie kłamie, to czy stosuje się do Bożego zakazu: „Nie wolno wam zwodzić”? Pamiętajmy też o słowach z Listu do Rzymian 6:19: „Oddawajcie wasze członki jako niewolników prawości — ku świętości”.

Ilustracja na stronie 12: Czy jesteś zdecydowany wystrzegać się zarówno kłamstwa, jak i wprowadzania innych w błąd?

Pytanie 20,21. Do czego powinna nas skłaniać niezasłużona życzliwość Boża?

20 Widzimy więc, że wdzięczność za niezasłużoną życzliwość Bożą powinna pobudzać nas do unikania nie tylko tak poważnych grzechów, jak cudzołóstwo czy pijaństwo. Chcemy wystrzegać się nie tylko niemoralności, ale też wszelkiej nieprzyzwoitej rozrywki. Jeżeli ‛oddajemy swoje członki jako niewolników prawości’, będziemy się wystrzegać zarówno upijania się, jak i myślenia, że możemy pić, dopóki nie jesteśmy pijani. Walka ze złymi skłonnościami często wymaga dużego wysiłku. Ale jest to walka, którą możemy wygrać!

21 Oczywiście nie uda nam się uniknąć grzechu w stu procentach. Jednak podobnie jak Paweł powinniśmy podjąć walkę. Apostoł ten zachęcał: „Niechże więc grzech już nie króluje w waszych śmiertelnych ciałach, abyście mieli być posłuszni ich pragnieniom” (Rzymian 6:12; 7 wersety od 18 do 20). Kiedy walczymy z grzechami wszelkiego rodzaju — również mniej rażącymi — okazujemy prawdziwą wdzięczność za niezasłużoną życzliwość, którą obdarzyli nas Jehowa i Chrystus.

Pytanie 22. Jaka nagroda czeka osoby okazujące wdzięczność za niezasłużoną życzliwość Bożą?

22 Kierując się niezasłużoną życzliwością, Bóg wiele nam przebaczył. I nadal może to robić. Dlatego pobudzani wdzięcznością, walczmy ze skłonnościami, które inni mogą uznawać za drobne wady. Apostoł Paweł wskazał, jaka czeka nas za to nagroda: „Teraz, skoro zostaliście uwolnieni od grzechu, lecz staliście się niewolnikami Boga, macie wasz owoc w postaci świętości, a na koniec — życie wieczne” (Rzymian 6:22).

W ubiegłym roku Reveal prowadząc dochodzenie ustalił w wyniku, że w 1989 roku, przywódcy Świadków Jehowy polecili starszym w USA nie zgłaszać przypadków maltretowania dzieci przez członków ich zborów. Czy to było uczciwe wobec ofiar? Czy wolno było kłamać? Dlaczego Stephen Lett członek ciała kierowniczego kłamał twierdząc, że to są wymysły odstępców i pedofilii w organizacji świadków Jehowy nie ma.

http://jehovahswitnessreport.com/blog/abuse-survivors-called-liars-by-stephen-lett-member-of-jw-governing-body

Strażnica obecnie ma kilkanaście pozwów wniesionych przez rzekome ofiary nadużyć dzieci, w przypadku USA Delaware jest rzadki przypadek, w którym agencja stanowa pozwała organizację religijną za jej sposób obchodzenia się krzywdzonymi dziećmi.

Źródło:https://www.revealnews.org/blog/jehovahs-fight-law-requiring-child-sex-abuse-be-reported-to-police/

https://www.revealnews.org/blog/a-readers-guide-to-the-jehovahs-witnesses-child-sex-abuse-scandal/

Czy tego rodzaju praktyki i zaprzeczanie temu, że takie rzeczy mają miejsce świadczy u poważnym traktowaniu słów: „Teraz, skoro zostaliście uwolnieni od grzechu, lecz staliście się niewolnikami Boga, macie wasz owoc w postaci świętości, a na koniec — życie wieczne”? Niech każdy z osobna się nad tym zastanowi.

23 myśli na temat “Ciało Kierownicze o stosunku do kłamstwa – teoria i praktyka

 1. Agnieszko, piszesz: „Andrzeju , ta tzw. łagodność chrześcijańska wielu starszych doprowadzila do totalnej bezkarności dla pedofilów i innego rodzaju krzywdzicieli”

  To prawda, kiedyś jeden wówczas brat czyli śJ zadał mi pytanie: Dlaczego w organizacji ofiary (skrzywdzeni) są w gorszej sytuacji niż gnębiący? Nie wiedziałem co odpowiedzieć, przyznałem, że tak jest. Kiedy go spotkałem ze 2 lub 3 lata temu i powiedziałem mu: dzień dobry – odpowiedział – przecież wiesz jaki są zasady i dlaczego mi mówisz dzień dobry – odpowiedziałem – nigdy więcej ci dzień dobry już nie powiem.

  Oto jak nauczył się być tym gnębiącym. Oto chodzi aby jednych zmanipulować a nad drugimi się znęcać. A później twierdzić, że w dobrej sprawie dla organizacji można kłamać.

  Wczoraj jednemu powiedziałem: smacznego – nie odpowiedział dziękuję – tylko powiedział smakuje – aby tylko nie okazać grzeczności. To taka teokratyczna moralność.

  Polubienie

  1. Andrzeju , to o czym piszesz pokazuje jak osoby bardzo często uczciwe i tylko dlatego , że nie noszą już znamienia pt. świadek Jehowy są traktowani jak zatrute powietrze , natomiast ci którzy są pedofilami , innymi krzywdzicielami , oszczercami i tym samym kłamcami już nie są trucizną tylko dlatego , że dalej chcą służyć swemu bogu Jehowie!
   NEPOJĘTNĘ!
   Pokazuje to również jakie chore zasady panują w społeczności śJ choć na szczęście nie wszyscy się do nich stosują.

   Polubienie

 2. Andrzeju , w myśl tego wszystkiego co napisaliśmy powyżej w Przebudzcie się z 2004 roku pt. „Czy uczciwość jest już przeżytkiem?” możemy m.in. przeczytać taką treść :
  ” ŻYJEMY w świecie , w którym zasady moralne ciągle się zmieniają. Na nieuczciwe praktyki , które kiedyś potępiano , dziś patrzy się przez palce.” I tu zatrzymam się na chwilę i napiszę w taki sposób – otóż faktycznie również w organizacji śJ patrzy się na nieuczciwe praktyki tych co są śJ przez palce , a u innych – nie będących śJ widzi się źdźbło w oku – tymczasem jak wielka jest belka w oku oszusta , oprawcy śJ? Natomiast zasady moralne tak się zmieniły , że już nawet chroni się pedofilów wśród śJ !!!!!

  Dalej czytamy : ” Złodziei i oszustów często przedstawia się w mediach w pozytywnym świetle i kreuje na bohaterów. W rezultacie do niejednego człowieka pasują następujące słowa z Biblii : „Ilekroć widziałeś złodzieja , znajdowałeś w nim upodobanie” (Psalm 50:18)”.
  I tutaj moja szczególna uwaga – jak ck wykreowało medialnie siebie jak i swoich podopiecznych ? Być „pomazancami” to jak bycie bohaterami na arenie światowej 🙂 , a oto jak reklamują się :
  „Tymczasem Świadkowie Jehowy nie tylko uczą zasad moralnych zawartych w Słowie Bożym , ale też starają się ich przestrzegać. Kierują się między innymi takimi zasadami:

  – „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie” (Mateusza 22:39).
  I tu moje pytanie : JAK? Będąc pedofilem , krzywdzicielem fizycznym , psychicznym , itp.? Oczywiście nie mam tu na myśli wszystkich – bo tak nie jest.

  – „NIE OSZUKUJ” ((MARKA 10:19).
  Myślę , że nie potrzeba tu już komentarza – dowody przedstawił Andrzej w swoim artykule jak i przedstawiliśmy również w swoich komentarzach problem KŁAMSTWA wśród śJ.

  – „Kto kradł , niech już nie kradnie , ale niech raczej ciężko pracuje , wykonując swymi rękami dobrą pracę , aby mieć z czego udzielić będącemu w potrzebie” (Efezjan 4:28).
  Zatem ck – DO UCZCIWEJ ROBOTY! , a nie ograbiacie w sprytny sposób swoich wiernych którzy to niektórzy wiążą koniec z końcem , jak i zachęcajcie swoich wiernych do pracy zawodowej w pełnym wymiarze godzin , a nie w kółko tylko głoszenie za tzw. darmoszkę a sami pławicie się w luksusach!

  – „We wszystkim pragniemy postępować uczciwie” (Hebrajczyków 13:18)
  Tutaj to już aż „mowę mi odebrało” 🙂 😉 , jacy to „uczciwi” przewodzą organizacją śJ !

  Chciałabym jeszcze wrócić do akapitu drugiego w tymże czasopiśmie :
  „Ale oszuści absolutnie nie zasługują na podziw. Jak zauważył pewien autor , „charakteryzują się oni – nierzadko już w bardzo młodym wieku – wrodzoną zdolnością manipulowania ludźmi. Co więcej , takie postępowanie nie wywołuje u nich żadnych wyrzutów sumienia. Przeciwnie , daje im poczucie głębokiej satysfakcji – szczególny rodzaj zadowolenia . Zachęca ich to do dalszego manipulowania ludźmi dla własnych korzyści, i to bez względu na koszty , jakie poniesie ofiara.” „.

  Jak najbardziej podpisuję się pod tymi słowami pewnego autora które to świetnie współgrają z postępowaniem ck!

  Dziękuję.

  Polubienie

  1. Agnieszko, rzeczywiście jak się czyta, że „Na nieuczciwe praktyki , które kiedyś potępiano , dziś patrzy się przez palce” – to powstaje pytanie skąd to wiedzą? Z własnego doświadczenia? I dostosowują się do czasów i czynią tak samo? Moim zdaniem bardzo słusznie zacytowałaś ten cytat z Przebudźcie się.

   Dalej piszesz: „charakteryzują się oni –NIERZADKO (czyli członkowie ck są już na pewno w odpowiednim wieku aby to czynić) już w bardzo młodym wieku – wrodzoną zdolnością manipulowania ludźmi.(oczywiście kłamiąc na temat tzw „odstępców” czyli byłych śJ świetnie manipulują ludźmi) Co więcej , takie postępowanie nie wywołuje u nich żadnych wyrzutów sumienia.” (oczywiście KŁAMSTWO u członków ck stało się nieodłączną cechą ich osobowości i ich sumienie to nie rusza, nawet dla swoich potrzeb wymyślili „oryginalną” definicję KŁAMSTWA ) 🙂 🙂

   Polubienie

 3. Agnieszko, oto co jest napisane w Strażnicy z roku 1979:
  „Można by tutaj przypomnieć, czego Prawo Mojżeszowe wymagało w związku z ofiarami za przewinienia. W razie kradzieży, przywłaszczenia sobie czyjejś zguby bądź wyłudzenia własności bliźniego za pomocą oszustwa Prawo Boże żądało, żeby skruszony winowajca przed złożeniem ofiary oddał pełną wartość tych przedmiotów i do tego 20-procentową nadwyżkę …….. Następnie Jezus wezwał słuchaczy, żeby nie zwlekali z naprawieniem wyrządzonych krzywd: „Ugódź się szybko z twoim przeciwnikiem, dopóki jeszcze jesteś z nim w drodze do sądu”. — Mat. 5:25a, Poz.
  Dopóki jeszcze oskarżyciel nie zaszedł do sądu,WINOWAJCA POWINIEN DOŁOŻYĆ WSZELKICH STARAŃ, BY UREGULOWAĆ SPRAWĘ BEZ URZEDOWEJ ROZPRAWY. Jeżeli strona winna przyzna się do błędu, wyrazi żal i pragnienie naprawienia szkody, to wnoszący pozew prawdopodobnie będzie skłonny okazać miłosierdzie i być może zgodzi się na warunki, którym winowajca zdoła sprostać bez nadmiernych trudności.
  – Ck NIE DOKŁADA STARAŃ i dodatkowo kłamie, że nie ma krzywd wyrządzonych przez organizację dla ofiar.
  Jezus uzasadnił praktycznie potrzebę takiego niezwłocznego załatwienia spraw, gdyż uzupełnił: „By cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia”. — Mat. 5:25b…….. WIELBIENIE GODNE PRZYJĘCIA U BOGA MUSI obejmować WŁAŚCIWE OBCHODZENIE SIĘ Z BLIŹNIMI. Apostoł Paweł radził współwyznawcom: „To zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia” (Rzym. 14:13). Jeżeli mimo wszystko powstałaby taka przyczyna zgorszenia, chrześcijanin powinien przypomnieć sobie słowa Jezusa i ‛ugodzić się szybko’ z bliźnim (Mat. 5:25). Jehowa powiedział: „W MIŁOŚCI bowiem mam upodobanie, a NIE W OFIARACH. — Oz. 6:6, Poz. – w 79/3
  – wszelkie budowle ck-owskie i ich wysiłki nie mają znaczenia u Boga
  – dają podstawy do zgorszenia i upadku i praktykują to co jest podłe i niegodne przyjęcia u BOGA

  Polubienie

 4. Andrzeju I czytelnicy znalazłam również ciekawą treść w Przebudzcie się z 2004 pt. „Oszustwa powszechny problem ” i tu pod nagłówkiem
  LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ czytamy :
  „Niestety , w większości wypadków oszuści pozostają bezkarni. Nie łatwo jest im udowodnić, że działali z premedytacją. Ponadto wielu z nich dobrze zna luki prawne i potrafi je wykorzystać . Wiedzą , jak działać , żeby utrudnić bądź uniemożliwić wytoczenie im procesu sądowego. Ponadto wniesienie sprawy przeciwko oszustowi kosztuje dużo czasu i pieniędzy.” Ja tu jeszcze dodam od siebie , że to kosztuje jeszcze dużo nerwów! Poza tym jestem przekonana , że ck w przeciwieństwie do wielu wiernych im ludzi , ma swoich dobrych prawników i środki finansowe na procesy sądowe!

  Kolejny fragment : ” Krótko mówiąc , jeśli padłeś ofiarą oszustwa , istnieje niewielkie prawdopodobieństwo , że otrzymasz z powrotem swą własność . Znacznie lepiej byłoby nie dać się oszukać ,
  (I tu moje wtrącenie – z całą pewnością lepiej nie dać się oszukać!)
  niż po fakcie łamać sobie głowę nad odzyskaniem pieniędzy . Dawno temu pewien mędrzec napisał : „Roztropny ujrzawszy nieszczęście , kryje się , lecz niedoświadczeni idą dalej i muszą ponieść karę” (Przysłów 22 : 3)”.

  I tu faktycznie ludzie roztropni obserwując ile to razy ck oszukiwało i wciąż oszukuje swoich poddanych w sprytny sposób „zachęcając” do łożenia środków finansowych na organizację i realizację wielu niezrealizowanych programów jak np.przedstawiona przez Ciebie Andrzeju w artykule : Afera w organizacji świadkow Jehowy w Hiszpanii gdzie nie wiadomo co stało się z środkami darczyńców na realizację nie zrealizowanej inwestycji budowy szpitala ; a ilu to wiernych oddawało swoje nieruchomości na rzecz organizacji – domy , mieszkania licząc na to , że i tak nie długo będzie armagedon , a potem ból i ogromna rozpacz , że zostali oklamani – tylko po co organizacji / ck to wszystko skoro u Boga liczy się tak na prawdę nasze wnętrze a nie to co posiadamy ? Czyżby ck nie ufało swojemu Jehowie , że otrzymają potrzebne rzeczy od niego po armagedonie? 🙂 Wierni oddając swoje ciężko zapracowane mienie bardzo często nie posiadali już własnego dachu nad głową 😦
  Kończąc swoją myśl – ludzie roztropni nie zawiodą się , nie rozczaruja się , nie poniosą tyle bólu / cierpienia co ci ktorzy zaufali tym kłamcom ck! Tak więc faktycznie lepiej jest zapobiegać , unikać takich kłamców niż później leczyć zaznane przez nich krzywdy.

  Polubienie

  1. Agnieszko, kiedy piszesz tak:„Niestety , w większości wypadków oszuści pozostają bezkarni. Nie łatwo jest im udowodnić, że działali z premedytacją. Ponadto wielu z nich dobrze zna luki prawne i potrafi je wykorzystać . Wiedzą , jak działać , żeby utrudnić bądź uniemożliwić wytoczenie im procesu sądowego. Ponadto wniesienie sprawy przeciwko oszustowi kosztuje dużo czasu i pieniędzy.” Ja tu jeszcze dodam od siebie , że to kosztuje jeszcze dużo nerwów! Poza tym jestem przekonana , że ck W PRZECIWIEŃSTWIE DO WIERNYCH IM LUDZI , MA SWOICH DOBRYCH PRAWNIKÓW i środki finansowe na procesy sądowe!”
   Tu dopisze, że kiedy natomiast ck wymyśliło procedury przez powoływanie niebiblijnych komitetów sądowniczych jak gnoić niepokornych wiernych i bezkarnie niszczyć ich życie przez totalne pomawianie ich przez złośliwe i niegodziwe kłamstwa, nie ma tam szans na obronę jak sami mają w sadach świeckich, mimo że są odpowiedzialni za krzywdy.

   Wielu popadło wskutek tych działań w depresje, miało próby samobójcze i byli też tacy którzy popełnili samobójstwa a nawet zdarzały się publiczne samobójstwa. To jest niszczenie tych którzy nie godzili się z tym o czym piszemy.

   Polubienie

   1. Andrzeju , wydaje mi się również, że wydawcy pisząc o tym ile to czasu i pieniędzy kosztuje wytoczenie komuś procesu sądowego , próbują zniechęcić innych do walki o swoje prawa i tu pamiętać należy , że jeżeli mamy niezbite dowody w sprawie to winowajca ponosi wszelkie koszta sądowe.
    Piszę o tym dlatego , że być może wiele osób jest przerażonych , że … a może nie uda mi się wygrać w sprawie z zaskarżonym , itp. , ale nawet dla zasady , uważam że warto jest walczyć o swoje prawa i niech to winowajcy również poczują zdenerwowanie , niepewność , strach , itp. inaczej będą brnąć mocniej w swoje przestępstwa czując się zupełnie bezkarni!

    Polubienie

    1. Agnieszko, być może masz rację 🙂 Czy jednak faktycznie? 🙂 Zobacz jak piszą o starszych w zborze: „Łagodność chrześcijańskich starszych też bywa w różny sposób poddawana próbie. Na przykład Paweł ostrzegł Tymoteusza, że może się pojawić ktoś „nadęty pychą” oraz „duchowo chory na kwestionowanie i debatowanie nad słowami”. Następnie dodał: „Z tego wynika zazdrość, walka, obelżywe mowy, złe podejrzenia, gwałtowne sprzeczki o drobiazgi ze strony ludzi mających spaczone umysły i wyzutych z prawdy”. Jako nadzorca, Tymoteusz nie mógł postępować nieuprzejmie, lecz miał ‛uciekać od tego wszystkiego’ oraz ‛zabiegać o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, wytrwałość i łagodne usposobienie’ (1 Tymoteusza 6:4, 5, 11)”.
     Starsi mają być łagodni, muszą jednak zdecydowanie obstawać przy tym, co prawe.

     Ileż Ci starsi muszą na znosić tych krnąbrnych głosicieli, nie mam wątpliwości, że stosowali te słowa do takich jak Ty. Czyli opacznie. Sami sobie tworzą problemy a „winny musi być” tak jak napisano. Sami są niesprawiedliwi a innych obciążają zarzutami.

     Wiem o tym o czym piszę bo współpracowałem z nadzorcami będąc jednym z nich. Nie wszystkich to dotyczyło ale wielu.

     Polubienie

    2. Andrzeju , ta tzw. łagodność chrześcijańska wielu starszych doprowadzila do totalnej bezkarności dla pedofilów i innego rodzaju krzywdzicieli , tak łagodnie i pocichu załatwiają problemy , że zamiast prawa panuje bezprawie , poza tym wśród starszych też takowi niegodziwcy są , a takim jak np. ja – dociekliwym , ucierało się przysłowiowego nosa i trzeba było uciec się nawet do fałszywych oskarżeń mojej osoby – KŁAMSTWA żeby patrzono na mnie przez pryzmat kogoś złego , niemoralnego , itp. , sami natomiast topią się w swoich brudach , ale to już wg takich wielu jest duchowo zdrowe!
     Niedorzeczne , nienormalne , chore!

     Polubienie

 5. PS Agnieszko i inni czytelnicy oto inny cytat z roku 1971 ze Strażnicy:
  „Przeszło 4000 lat później apostoł Paweł był przekonany, że ten siódmy dzień, dzień wytchnienia, był nadal w toku. Specjalnie powołał się na ten dzień odpoczynku, wspomniany w Księdze 1 Mojżeszowej, i oświadczył: „Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia” (Hebr. 4:4, 11). Logika nasuwa więc jedyny rozsądny wniosek, że również tysiącletnie pokojowe panowanie Jezusa Chrystusa (który w sprawozdaniu ewangelicznym Mateusza 12:8 jest nazwany „Panem sabatu”) będzie jeszcze należało do wielkiego Sabatu, czyli dnia odpoczynku Bożego.

  Tym samym wielki „siódmy dzień”, w którym Bóg odpoczywa od stwarzania rzeczy materialnych na ziemi, obejmuje blisko 6000 lat dotychczasowej historii biblijnej od czasów Adama plus 1000 lat panowania Chrystusa, które według Objawienia 20:1-6 ma dopiero nadejść. A jeżeli poprzednie sześć z tej grupy siedmiu wielkich twórczych „dni” były tak samo długie jak ostatni, to każdy taki „dzień” musiał sobie liczyć po 7000 lat!” w71/22
  Czy z tego nie wynika jasno jakie miały oczekiwania co do roku 1975 wg których w tym roku upływało 6000 lat życia człowieka na ziemi? Jest oczywiste, że tak. Więc kto kłamie? Oczywiście i w tej sprawie ck.

  Polubienie

 6. Agnieszko, świetny komentarz z przywołaniem wielu ciekawych informacji 🙂

  Bardzo mi się podoba wypowiedź: „Istnieją tzw. matematycy , którzy chętnie chcieliby uchodzić za posłów mądrości , tak jak niektórzy teolodzy za posłów Boga” .Rzeczywiście niektórzy przypisują sobie uprawnienia których nigdy nie posiadali. 🙂

  Zacytuję jeszcze jeden fragment ze Strażnicy z roku 1974: „Według biblijnego rozkładu czasu ZBLIŻAMY SIĘ do końca okresu sześciu tysięcy lat dziejów ludzkich, A KRÓLEWSKIE PANOWANIE CHRYSTUSA, zmierzające do sprawienia ulgi ludzkości i doprowadzenia jej do doskonałości, JEST TUŻ ZA NASZYM PROGIEM”. – w74/21

  Takie wypowiedzi ck budowały wówczas nastrój oczekiwania :-).

  Polubienie

  1. Andrzeju dziękuję za słowa uznania ☺ , mi również spodobał się ten jakże trafny cytat 🙂

   Wypowiedź jaką zacytowałeś z Strażnicy rozbawiła mnie trochę – szczególnie słowa : „Według biblijnego rozkładu czasu…..”. 🙂 , tylko coś ten rozkład wg wydawców zawiódł miliony szczerych ludzi na całym świecie i tu wnioski są jednoznaczne – albo ck powinno zacząć edukować się na poziomie podstawowym i nauczyć się porządnie podstawowych działań matematycznych jak mnożenie, dzielenie , dodawanie i odejmowanie nie zapominając przy tym o kolejności wykonywanych działań 🙂 , albo sami nie rozumieją przekazu Słowa Bożego 🙂 , albo celowo zwodzą innych!
   Ja obstawiam na 3 w 1 🙂

   Polubienie

   1. Agnieszko, też stawiam, że występuje wszystko w jednym 🙂 Oni udają, że znają rozkład czasu i 6000 lat życia człowieka i rządów ludzkich miało się skończyć w roku 1975 a siódme tysiąclecie miało należeć do Chrystusa. Jaki wniosek się nasuwał? W roku 1975 musi być armagedon i rozpocznie się tysiącletnie panowanie Chrystusa. Nie było. A później kłamali, że to czytelnicy niektórzy sobie wymyślili, a oni nic takiego nie twierdzili. Jak można tak kłamać i w takiej sprawie.

    Jednocześnie twierdzić, że to organizacja boża kierowana duchem bożym a oni są kanałem łączności z bogiem. Trzeba na prawdę być albo w totalnych ciemnościach duchowych albo być całkowicie zdegenerowanym i świadomie bezczelnie kłamać aby zachować pozornie swoją pozycję.

    Polubienie

 7. Andrzeju i czytelniku , a o to wybrane przeze mnie fragmenty z Strażnicy z 2004 pt. „Strzeż się wszelkich form zwodzenia”.
  Pod nagłówkiem : „Nie daj się zwieść odstępcom możemy m.in. przeczytać takie słowa :
  „Jakimi metodami posługują się odstępcy? Często przekrecają fakty , uciekają się do półprawd lub wierutnych klamstw”.
  I tu zatrzymam się na chwilę i przeanalizuję słowa wydawcy.
  Wg tego , ck ocenia , że osoby nie należące do ich organizacji są kłamcami , kim zatem są wydawcy i ich wierni ukrywając wiele perwersyjnych czynów , kim są ci ktorzy uciekają od odpowiedzialności i poniesienia kary która to i tak nigdy nie będzie współmierna do wyrządzonych krzywd? Kim są pedofile śJ? Czyż takie osoby nawet wykluczone , mogą za chwile znowu pojawić się na arenie organizacji śJ i funkcjonować w społeczeństwie jakby nic się nie stało? Czy tacy dranie nie powinni być odizolowani od społeczeństwa i przebywać w więzieniu bądź innej zamkniętej placówce? Moim zdaniem zdecydowanie powinni!
  I ostatnie moje pytanie – czy taki ktoś nie jest już odstępcą tylko dlatego, że jest / chce być śJ? Jak widać to tytuł ma znaczenie. Porażka!

  Kontynuując treść z Strażnicy , dalej czytamy :
  „Jezus wiedział, że Jego ( ja napisałam wielką literą ponieważ wydawcy piszą „jego” – odnosząc się do Jezusa) naśladowcy staną się celem ataków osób ‚kłamliwie mówiących przeciwko nim wszelką niegodziwosc’ (Mateusza 5 : 11). Tacy złośliwi wrogowie mieli zwodzić innych , rozglaszajac nieprawdę . Apostoł Piotr ostrzegłal przed odstepcami , którzy będą wypowiadać „sfałszowane słowa” , „szerzyć zwodnicze nauki” i ‚przekrecac Pisma ku własnej zgubie’ (2 Piotra 2:3 , 13 ; 3:16). Niestety , ludziom takim udało się ‚zburzyć wiarę niektórych’ (2 Tymoteusza 2 : 18)”.
  Ja napiszę tu krótko – niestety ale takim ludziom będących w organizacji śJ jak i wydawcom udało się zburzyć wiarę w bardzo przykrą i podłą rzeczywistość – PRAWDĘ o okrutnym , ochydnym postępowaniu wielu ich członków!

  W akapicie 9- tym czytamy:
  „Jak możemy się chronić przed zwodniczym wpływem odstępców? Trzeba posłuchać następującej rady ze Słowa Bożego : „Wzywam was, bracia byście mieli na oku tych , co wywołują rozdźwięki oraz dają powody do zgorszenia wbrew nauce , którą poznaliscie , i byście ich unikali” (Rzymian 16:17). Unikajmy ich stroniąc od odstępczych argumentów przekazywanych przez nich osobiście , w różnych publikacjach czy Internecie. Dlaczego to robimy ? Po pierwsze tak nakazuje nam Jehowa w swoim Słowie , a my jesteśmy przekonani , że On zawsze ma na uwadze nasze dobro (Izajasza 48 : 17,18)

  Po drugie , miłujemy organizację przekazującą nam bezcenne prawdy , które zdecydowanie odróżniają nas od Babilonu Wielkiego”.

  Moje refleksje – treść ta pokazuje jak wydawcy próbują odizolować swoich wiernych od reszty społeczeństwa nie przynależnego do ich „klanu” , oczywiście gdybyśmy pozytywnie wypowiadalibysmy się na temat organizacji – wszystko byłoby w porządku a na twarzy śJ malowałby się szeroki uśmiech 🙂
  Ja dziękuję bardzo za miłowanie organizacji w której to jest mnóstwo perfidnych / wyrachowanych kłamców , osób które to są pedofilami , fizycznymi i psychicznymi krzywdzicielami , itp. Czy tacy nie sieją już zgorszenia tylko dlatego , że są śJ? Czy od takich ludzi już nie należy stronic?
  Czy fakty i dokumenty poswiadczajace o różnego rodzaju niegodziwościach , rozprawy w sądach , przyznanie się do winy oprawców , są jak piszą wydawcy „odstępczymi argumentami” ????
  Dlaczego Strażnica nie pisze o tej przykrej prawdzie występującej w ich organizacji chroniąc tym samym wielu porządnych ludzi w ich społeczności , a chroni przed tzw. „odstępcami” którzy to na prawdę pragną dobra szczególnie tych małoletnich bezbronnych dzieci?

  Polubienie

  1. Agnieszko, bardzo słusznie napisałaś w jaki pokrętny i odstraszająco zniechęcający przedstawiają byłych śJ., jako ich zdaniem odstępców których treści to są jedynie kłamstwa i oszczerstwa na temat organizacji, których nie należy czytać, szkoda czasu i nie tam pożytecznego nie ma a wręcz treści szkodliwe.:-) Powiem szczerze, sam wierzyłem, że tak jest do czasu kiedy sam nie sprawdziłem. Ciekawe jest to jak pamiętam, dlaczego sprawozdanie naśladowców Jezusa jest wiarygodne? Jak tą wiarygodność opisywali w książce „Czy Biblia jest rzeczywiście słowem Bożym?”

   To bardzo ciekawe, bo przeczytaniu tego wniosek się nasuwa sam jak traktować to co pisze ck. Yo jak pisali w tej książce w rozdziale 5 pod tytułem: „Czy wiadomości o początkach chrystianizmu są wiarogodne?”

   „Co pod tym względem można powiedzieć o Chrześcijańskich Pismach Greckich? Piszący OTWARCIE przyznają się do swych SŁABOŚCI I BŁĘDÓW………. Uczciwie przyznają, że nie byli pojętni, że MIELI MAŁO WIARY i że zostali zganieni za spieranie się o to, kto z nich jest największy (Mateusza 16:5-12; 17:18-20; Łukasza 22:24-27). Przyznają, że opuścili Jezusa, kiedy go pojmano, i że Piotr nawet trzykrotnie wyparł się jakichkolwiek powiązań z Jezusem (Mateusza 26:36-45, 56, 75). Wyznają, iż z początku trudno im było uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa (Łukasza 24:10, 11). Czy ludzie, którzy by chcieli sfałszować swoje sprawozdanie, zamieściliby w nim coś takiego? Dlaczego nie mieliby przedstawiać siebie jako bohaterów?”

   Również w listach apostolskich można znaleźć wzmianki, że wśród pierwszych chrześcijan było wiele niedociągnięć, że niektórzy znowu wracali do niemoralnego prowadzenia się, a inni odpadali od wiary albo stawali się materialistami i że w niektórych zborach zdarzały się rozłamy (1 Koryntian 1:10-13; 2 Tymoteusza 2:16-18; 4:10; 2 Piotra 2:14, 17, 18, 20-22; 3 Jana 9). Apostołowie NIE STARALI SIĘ NICZEGO UPIĘKSZAĆ ANI WYBIELAĆ”. Otwarcie przedstawiali fakty.”

   Obecnie jeśli ck uważa, że idzie tą samą drogą co naśladowcy Jezusa to kłamie, ponieważ czyni wszystko aby upiększać rzeczywistość i „wybielać” się. Nie przedstawia otwarcie wszystkich faktów a dominuje upiększanie rzeczywistości a jeśli inni (tzw odstępcy) piszą prawdę o organizacji pomawia się ich o kłamstwa. Czyli droga cj nie ma nic wspólnego z opisywanym postępowaniem pierwszych chrześcijan.

   Polubienie

   1. Andrzeju , mało tego – ck jest tak wyrachowane , że obwinia nawet swoich członków / wiernych o złe / niewłaściwie zrozumienie tego co przecież jednoznacznie sami pisali wydawcy i tak dla przykładu Strażnica w bardzo zdecydowany sposób wypowiada się , że światowy system dobiegnie końca w roku 1914 i 1925 a także podkreśla taką możliwość w roku 1975 .
    Kiedy te zapowiedzi zawiodły, okazały się fiaskiem , wydawcy oświadczyli , że wina leżała po stronie wiernych członków w organizacji.

    Odnośnie roku 1914
    Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpurose , 1959 s. 52
    „Nie ulega wątpliwości , że wielu w tamtym okresie okazywali nadgorliwosc w swoich wypowiedziach odnośnie tego , co mogło nastąpić . NIEKTÓRZY WYCZYTALI w Strażnicy stwierdzenia , których ona nigdy nie zawierała”.

    I tu wydawcy „obracają kota ogonem” i dopuszczając się kłamstwa oskarżają swoich poddanych o zwodzenie.

    Rok 1925
    The Watch Tower z 15 lutego 1925 , s. 57 [Strażnica z 1 marca 1925 , s. 72]
    „Trudność polega w tym , że PRZYJACIELE WYWODZĄ WNIOSKI ponad zdrowy rozsądek ; i z chwilą , gdy ich wnioski nie dopinaja celu , wtedy gorszą się i rzucają wszystko”.

    Wydawcy więc zarzucają tu swoim członkom , że jakoby postaradali zmysły i nie rozumieją treści / przekazu „mędrców” z Brooklynu.

    Rok 1975
    The Watch Tower z 15 lipca 1976 , s. 441 [Strażnica numer 10 z 1977 , s. 10]
    „Jeżeli ktoś czuje się zawiedziony , bo ROZUMOWAL INACZEJ (i tu moje wtrącenie – czyli nie było tzw. jedności w rozumowaniu 🙂 ) , powinien się teraz zająć skorygowaniem swego poglądu (moje wtrącenie – czyli w organizacji są osoby które głoszą swoje poglądy 🙂 i tu znowu brak tzw. jedności 🙂 ) , uświadamiając sobie , że to nie słowo Boga zawiodło ani nie wprowadziło go w błąd i rozczarowało , tylko JEGO WŁASNE ZROZUMIENIE BYŁO OPARTE NA NIEWŁAŚCIWYCH PRZESŁANKACH”.

    I tu bez wątpienia zgodzę się , że to nie słowo Boga zawiodło lecz FAŁSZYWE / KŁAMLIWE PRZESŁANKI wydawców jakie zamieszczali w swoich czasopismach NIE MAJĄCYCH NIC WSPÓLNEGO Z SŁOWEM BOŻYM!

    Ja również nie doczekałam pokolenia które ujrzy tzw. „gniew Boży” armagedonu , które to miało nie przeminąć licząc od roku 1914 aż się to wszystko stanie. Pokolenie przeminelo i pewnie wydawcy znowu wypowiedzą się , że nie mam zdrowego rozsądku 🙂 i źle odebrałam słowa z książki pt. „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” s. 154:
    „Po zwróceniu uwagi na liczne wydarzenia , które miały znamionowac okres następujący po roku 1914, Jezus powiedział : „To pokolenie żadną miarą nie przeminie , aż to się wszystko wydarzy [włącznie z końcem tego systemu]”( Mateusza 24 :34 , 14). Które pokolenie miał na myśli? POKOLENIE KTÓRE JUŻ ŻYŁO W ROKU 1914. Żyjący jeszcze członkowie tego pokolenia , są już bardzo starzy. A przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć , gdy ten zły system się skończy . Możemy więc być pewni, że wkrótce nastąpi w Armagedonie koniec wszelkiego zła i wszystkich złych ludzi.”

    W myśl tego co piszą wydawcy, to tak na prawdę wkładają kłamstwo również w usta samego Chrystusa!

    Ck oczywiście bez żadnych skrupułów wyznaczyło kolejną datę 2034.

    Kończąc swoją wypowiedź zacytuję takie słowa :
    „Istnieją tzw. matematycy , którzy chętnie chcieliby uchodzić za posłów mądrości , tak jak niektórzy teolodzy za posłów Boga . I tak samo OSZUKUJĄ lud algebraiczną paplaniną , którą zwą matematyką , jak ci gadaniną której dodają przydomek biblijna”.
    Georg Christoph Lichtenberg.

    Ck okazało się i nierozumne w swoich działaniach matematycznych wyznaczając wciąż błędne daty i teologami którzy zwodząc , oklamując lud swoją gadaniną dodają przydomek biblijna!

    Polubienie

 8. Agnieszko, wiem o czym piszesz, to jest niegodziwe, znam jednak też sytuacje zupełnie odwrotne kiedy starsi i liderzy organizacji chcieli ukryć swoje nieczyste sprawki, wówczas robili odwrotnie i wykorzystywali bezwzględnie donosy osób spoza organizacji aby jak to się mówi dokopać uczciwemu wiernemu w organizacji, któremu takie podłości się nie podobają jak piszesz.

  Oto jak piszą o dbałości o dzieci: „Od Jezusa możemy się wiele nauczyć. Co robimy, jeśli dziecko przychodzi do nas akurat wtedy, gdy jesteśmy czymś zajęci? Czy wzorujemy się na Jezusie? Dzieci bardzo potrzebują tego, co on chętnie im dawał — czasu i uwagi. Oczekują tego zwłaszcza od rodziców. Oczywiście MUSIMY ZAPEWNIAĆ DZIECKO, że je kochamy. Jednak głośniej niż słowa mówią czyny. O twojej O MIŁOŚCI ŚWIADCZY nie tylko to, co mówisz, lecz PRZDE WSZYSTKIM TO, CO ROBISZ. Widać ją w tym, jak troszczysz się o dzieci oraz ile czasu i uwagi im poświęcasz. Ale robienie tego wszystkiego nie zawsze przyniesie zamierzone rezultaty — w każdym razie nie tak szybko, jak byś się spodziewał. Konieczna jest cierpliwość. Przymiotu tego możemy się nauczyć przez naśladowanie sposobu, w jaki Jezus traktował swoich uczniów”.

  Pytanie czy chodzi tylko o zapewnianie? Nie. To wiedzą a o czym świadczy praktyka? Nie potrzeba komentarzy. Inny cytat: „Istnieje powiedzenie, że czyny mówią głośniej niż słowa. To, co robimy, niewątpliwie sporo mówi o naszym wnętrzu” – w 15.10.2001 A więc wnętrze ck jest niegodziwe. A jest powiedzenie przykład idzie z góry a ileś lat temu, naiwnie wierzyłem, że w tym przypadku tak nie jest.

  Polubienie

 9. Agnieszko w twoim komentarzu piszesz cytując z publikacji WTS, czym jest KŁAMSTWO: „Przeciwieństwo prawdy. NA OGÓŁ POLEGA NA PODANIU FAŁSZYWEJ INFORMACJI KOMUŚ, KTO MA PRAWO ZNA Ć PRAWDĘ, w dodatku z zamiarem oszukania go albo zaszkodzenia jemu samemu bądź innej osobie . Kłamstwo nie koniecznie musi mieć postać słowną . Nieraz wyraża się również w czynie ; ktoś np. może prowadzić podwójne, zakłamane życie.”
  Czyli powstaje pytanie czy w takim układzie można kłamać? Dodatkowe pytania jakie się nasuwają: Kto ma oceniać, czy ma do czynienie z tym której może bezkarnie kłamać? Co to znaczy NA OGÓŁ POLEGA? Wreszcie a który werset biblijny zawiera taką definicję KŁAMSTWA? 🙂

  Czy to ma oznaczać, że Stephen Lett członek ciała kierowniczego uznał, że kwestii pedofilii opinia publiczna nie zasługuje na PODANIE JEJ PRAWDZIWEJ INFORMACJI, BO NIE MA PRAWA ZNA Ć PRAWDĘ a zatem możną ją oszukać. Czy Biblia zawiera sytuacje zachęcające do takiego zachowania? Czy takie postępowanie może być zachętą do nieograniczonego tworzenia sytuacji w których wierny w organizacji sam uzna na dowolnych kryteriach, że może nie podać (czyli skłamać) w dowolnej sytuacji, że ma zastosowanie udzielona interpretacja z Twego cytatu.
  Czyli wierny uzna: „mój rozmówca nie musi wiedzieć jak było i go po prostu oszukam”. Czy to kłamstwo będzie skrzywdzeniem kogoś czy nie wierny nie będzie się zastanawiał.

  Doszło do nieuprawnionego rozszerzenia pojęcia kto i komu nie może nie podać prawdziwych informacji, czyli normalnie bezkarnie kłamać uznając, że rozmówca nie ma prawa znać prawdy. Są faktycznie informacje które masz rozmówca nie musi znać a nawet nie może znać. Są to informacje poufne, handlowe, służbowe, rodzinne pozyskane często w zaufaniu lub z racji zadań wykonywanych w pracy. W takich sytuacjach oczywiście nie ma potrzeby kłamać, tylko odmówić podania informacji. Skąd się wzięła powyższa informacja którą zacytowałaś? Moim zdaniem ck ma za dużo do ukrycia i trzeba było mieć usprawiedliwienie do ukrywania. 🙂

  Dzięki za pozdrowienia i nawzajem

  Polubienie

  1. Andrzeju , świetnie 🙂 – Twoja wnikliwość pokazuje , że ck wymyśla sobie definicję kłamstwa wg własnego uznania , bo faktycznie w żadnym słowniku nie znalazłam sformułowania NA OGÓŁ POLEGA – bo albo polega albo nie polega na PODANIU FAŁSZYWEJ INFORMACJI, bo tzw. półprawda też jest kłamstwem i oto co możemy przeczytać w literaturze śJ :
   „Wielki Nauczyciel wyjaśnił, jak powinniśmy postępować. Powiedział : ‚Niech wasze słowo TAK znaczy TAK , a wasze NIE – NIE ; gdyż cała reszta jest od niegodziwca’ (Mateusza 5:37). Co Jezus miał na myśli? – chodziło mu o to , że nie możemy co innego mówić, a co innego robić.”

   Dalej podane są przykłady i tu wybrany przeze mnie fragment : „Albo przypuśćmy, że odrobiłeś tylko część pracy domowej . Czy powiesz , że odrobiłeś całą? – Powinniśmy pamiętać o Ananaiaszu i Safirze . Ich błąd polegał na tym, że nie powiedzieli całej prawdy . Było to bardzo źle i dlatego Bóg ukarał ich śmiercią!”
   Kolejny akapit :
   ” Cokolwiek więc byśmy zrobili , kłamstwo zawsze pogorszy tylko sytuację . MÓWIENIE PÓŁPRAWDY TAKŻE NIE JEST DOBRE . W Biblii czytamy : „Mówcie prawdę” oraz „Nie oklamujcie się nawzajem”. Jehowa zawsze jest prawdomówny i tego samego oczekuje od nas ( Efezjan 4 : 25 , Kolosan 3:9).
   Zawsze powinniśmy mówić prawdę . Podkreślono to w Wyjścia 20:16 , Przysłów 6:16 – 19 ; 12:19 ; 14:5 ; 16:16 i Hebrajczyków 4:13″. Ir rozdz. 22 ss. 117-121 Dlaczego nie wolno kłamać.

   Wydawcy pięknie piszą , pouczają innych lecz czy sami stosują się do tych słów?
   Absolutnie nie śmię tu pouczać innych – bo sama nie jestem tzw. asem , niemniej jednak w sprawach tak rażących jak pedofilia , maltretowania – krzywdzenie drugiego człowieka milczeć nie można – bo jest to aprobatą na tak obrzydliwe czyny i również pośrednie krzywdzenie tych wszystkich poszkodowanych przez oprawców!

   Polubienie

   1. Agnieszko Ty nikogo nie pouczasz, tylko ujawniasz obłudę, podwójne mierniki i dwulicowość ck. Przedstawiasz przy tym co ck pisze na temat KŁAMSTWA i co podane jest w tej sprawie w Biblii a co czytelnicy z tym uczynią to przecież ich sprawa. Wiem, że mogą to oceniać różnie w zależności jaki jest ich stosunek do mówienia prawdy i kim aktualnie są lub gdzie jest ich serce i umysł w organizacji czy po nią.

    Zgadzam się całkowicie, że w sytuacji kiedy jest tyle niewinnych dzieci nie tylko kłamstwo jest w najwyższym stopniu naganne ale też samo przemilczanie krzywd dzieci jest czymś obrzydliwym.

    U innych ten problem ck widzi i nawet go odpowiednio określa ale na swoim podwórku już nie: „W sensie zbiorowym religie te noszą miano „Babilonu Wielkiego, matki nierządnic i obrzydliwości ziemi” (Obj. 17:5). Religia fałszywa …….. Do „obrzydliwości” obciążających jej konto należą liczne wojny, które pochłonęły setki milionów ofiar ‛pozabijanych na ziemi’ (Obj. 18:24). Na sumieniu ma też takie „obrzydliwości”, jak PEDOFILIA i inne przejawy niemoralności wśród duchownych TOLEROWANE przez władze kościelne. Czy można się dziwić, że wkrótce Jehowa Bóg usunie z ziemi religię fałszywą? (Obj. 18:8). Prawdziwi chrześcijanie WIEDZĄ O WINIE, która ciąży na Babilonie Wielkim, i są ZOBOWIĄZANI OSTRZEGAĆ tkwiących w nim ludzi. Czynią to, między innymi rozpowszechniając Biblie oraz literaturę wydawaną przez „niewolnika wiernego i roztropnego”, któremu Jezus zlecił dostarczanie duchowego „pokarmu we właściwym czasie” – w 15.6.2008

    „Artykuł „Miejmy wstręt do tego, co niegodziwe”, zamieszczony w „Strażnicy” z 1 stycznia 1997, roku zdawał się mówić głównie o pedofilii. Jak się definiuje tę praktykę?
    Książka Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, opracowana pod redakcją Kazimierza Imielińskiego, wyjaśnia, iż „pedofilia” jest „dewiacją seksualną”, która „przejawia się w skłonności do praktyk seks[ualnych] z dziećmi”. Pewne czyny tego typu zostały potępione w Księdze 5 Mojżeszowej 23:18, 19. Bóg piętnuje tam „nierządnika świątynnego” („lub chłopca będącego biernym homoseksualistą, trzymanego jako obiekt wynaturzonych praktyk seksualnych”, przypis w NW). W wersetach tych zabroniono też wnoszenia do „świątyni Pana” zapłaty „psa” („prawdopodobnie pederasty; osoby praktykującej stosunki analne, zwłaszcza z chłopcem”, przypis w NW). Z tych biblijnych i pozabiblijnych świadectw wynika, że w owej Strażnicy chodziło o wykorzystywanie seksualne dzieci przez osobę dorosłą, obejmujące na przykład pieszczoty”.

    Tak piszą co czynią, ofiary nie mają pomocy od organizacji, a nawet kłamią, że ten problem nie istnieje w organizacji. ;-(

    Polubienie

    1. Andrzeju , najbardziej irytujące i przykre jest to , że to ofiary w oczach wielu osób w organizacji śJ są kłamcami , bo przecież to nie możliwe , że jakiś śJ pobił np. swoją żonę bądź tak karcił swoje dzieci , że były całe posiniaczone i tu znowu przykład mojego ojca który to wypierając się , że tak nie czynił , był prawdomówny w oczach swoich wspolwyznawców , a ja , moja siostra i nasza mama byłyśmy kłamczyniami – „wymyśliłysmy sobie wszystko i same pobiłysmy się” 🙂

     Dlaczego wielu śJ daje ślepą wiarę swoim przewodnikom a my tzw. „odstępcy” nie zasługujemy już na zaufanie?
     Napiszę o tym w kolejnym swoim komentarzu jak ck nastawia swoich wiernych przeciwko nam – „odstepcom”.

     Polubienie

 10. Andrzeju i czytelnicy , a oto co możemy przeczytać w książce pt. Wnikliwe poznawanie Pism , tom 1 s. 1104 :
  pod nagłówkiem KŁAMSTWO : „Przeciwieństwo prawdy. Na ogół polega na podaniu fałszywej informacji komuś , kto ma prawo znać prawdę , w dodatku z zamiarem oszukania go albo zaszkodzenia jemu samemu bądź innej osobie . Kłamstwo nie koniecznie musi mieć postać słowną . Nieraz wyraża się również w czynie ; ktoś np. może prowadzić podwójne, zakłamane życie.”

  W myśl tych słów wydawców i tego co napisałeś Andrzeju w artykule odnośnie ukrywania maltretowania dzieci jak i ukrywania pedofilii – zapierania się , że w organizacji śJ takich ludzi nie ma , jest z pewnością KLAMSTWEM jak i ze szkodą dla pokrzywdzonych!

  Kolejną sprawą jest tzw. prowadzenie podwójnego , zakłamanego życia i owszem w organizacji śJ są osoby które takie życie prowadzą i tu na przykładzie swojego ojca napiszę tak : Pięknie ubrany w garnitur , uśmiechnięty , życzliwy na zebraniach , lecz w domu zdejmowal tą pozornie „piękną” maskę i zmieniał się w tyrana , dyktatora , pijaka , itp. – taka gra aktorska przed swoimi duchowymi braćmi i siostrami jaki to ze mnie porządny człowiek!

  Dalej w tej samej książce możemy przeczytać :
  „Szczególnie niebezpieczne są kłamstwa religijne , ponieważ zagrażają przyszłemu życiu zwiedzionych przez nie osób.”
  I tu zatrzymam się na chwilę bowiem warto odpowiedzieć sobie na pytanie : Ile to razy ck wyznaczało fałszywe daty końca tego złego świata zwodząc tym samym swoich wiernych – czyż nie jest to KŁAMSTWO / OSZUSTWO ?

  Kolejny fragment : „W prawdzie Biblia stanowczo potępia złośliwe kłamstwa , ale to nie znaczy, jakoby człowiek miał obowiązek wyjawiania faktów osobom nieupoważnionym. Jezus Chrystus radził: „Nie dawajcie psom tego co święte , ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie , żeby ich czasem nie podeptaly nogami , a obrociwszy się , nie poszarpaly was ” (Mt 7:6) Dlatego też w pewnych okolicznościach sam powstrzymywal się od podania pełnej informacji lub bezpośredniej odpowiedzi na pytanie , gdy to mogło niepotrzebnie wyrządzić szkody
  (Mt 15:1-6 ; 21:23-27 ; Jn 7:3-10)”.

  Cóż za interpretacja i usprawiedliwianie siebie , bo z jednej strony wydawcy piszą o kłamstwie jako czynie niegodnym , lecz z drugiej strony ukrywając wiele rażących okrutnych , patologicznych czynów wymigują się od ich ujawnienia co z pewnością nie jest normalne!
  A teraz z mojej strony pytanie retoryczne do tych prawdziwie kochających swoje pociechy rodziców (śJ): Co byście uczynili gdyby ktoś z organizacji śJ skrzywdził Wasze dziecko? Czy przeszlibyście obok problemu / krzywdy wyrządzonej waszemu skarbowi i tym samym pozwolilibyscie na to aby krzywdziciele kaleczyli inne dzieci / innych?
  Czy usluchalibyscie swoich wspolwyznawców aby może jednak nie informować policji, itp.?

  Owszem są pewne poufne informacje którymi nie musimy dzielić się jak np. przepisami kulinarnymi w danej restauracji – chyba , że w przepisie występują alergeny wówczas ze względu na bezpieczeństwo innych obsługa winna jest o tym poinformować konsumentów ; naszymi zarobkami co jest prywatną naszą sprawą , chyba że Urząd Skarbowy o nie pyta 🙂 , itp.
  Chciałam pokazać tu pewne granice / różnice , o czym nie musimy informować innych a o czym aż się prosi aby WYKRZYCZEĆ! , bo czyż wobec krzywd wyrządzanych drugiemu człowiekowi możemy przejść obojętnie? Poza tym nie ujawnianie takich czynów jest wbrew prawu , a tym bardziej krzywdy wyrządzane dzieciom są sprawami wszystkich i to tylko dobrze o nas świadczy , że reagujemy i absolutnie nie jest to wtracaniem się w nie swoje sprawy!

  Artykuł i cytowana w nim treść wydawców pokazuje jak nie poważnie ck traktuje samo Słowo Boże i to o czym sami piszą , bo czyny mówią więcej niż słowa 🙂

  Dziękuję i pozdrawiam ☺

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.