Świadkowie Jehowy we Włoszech o pedofilii w ich organizacji

   Sytuacja związana z pedofilią w organizacji świadków Jehowy bulwersuje i niepokoi wielu wiernych w tej organizacji na całej ziemi i ostatnio znalazłem informację na jednej ze stron internetowych we Włoszech taką relację, które podaje poniżej:

 Jestem Świadkiem Jehowy ochrzczonym wiele lat temu.” Tak zaczyna się list wysłany przez Raffaele Di Martino do centrali jego organizacji religijnej. Wniosek o udzielenie informacji, a jednocześnie sposób na

zdystansowanie się. Jego niepokój, połączył z nim 34-letniego kierowcę ciężarówki z Ankony i wielu innych „braci” na świecie po wybuchu międzynarodowego skandalu związanego z przypadkami krzywdzenia dzieci, które nie były zgłoszone do władz. W Australii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii jest ujawniana rosnąca liczba podobnych przypadków jak też w wielu innych krajach na całym świecie, są to kiełkujące historie dzieci wykorzystywanych w liczbach zaniżonych, niezliczonych historii kierowanych do sądów. Są sprawy które zakończyły się w sądzie i odbiły się szerokim echem na forach, blogach, a na Facebooku są profile tysięcy wiernych, którzy rozpoczęli zadawanie pytań, czy naturalne podejście do prywatności tych, którzy wyznają wiarę Charlesa Taze Russella w przeszłości nie przerodziła się w systematyczne ukrywanie pedofilów i przestępców seksualnych.

List do Betel

Nawet u rodziny Di Martino pojawiły się te same wątpliwości i przedstawili je czarno białe w liście wysłanym do Ciała Kierowniczego, odpowiednik Watykanu dla prawie 248.000 ochrzczonych w imię Pana we Włoszech. Żądamy usunięcia naszych danych z archiwum Zboru – mówi Raffaele – ponieważ chcemy się zdystansować, pozostając wierni tej religii dla nas wszystkich. W odpowiedzi wzywamy do komisji sądowej, naszej wewnętrznej. Wyjaśnijcie, że byśmy im odpowiedzieli w korespondencji a nimi, tymi starszymi, chcielibyśmy im pomóc po raz drugi a w dwa dni później, powiedziano nam, że oni nie są już świadkami Jehowy. Wypędzeni i usunięci z pamięci w obecności wszystkich innych braci. W ich oczach już nie istnieją. „Jest ostracyzm, procedura zakazująca jakiejkolwiek relacji z wiernymi, którzy zostali „ekskomunikowani”. Kara która jest odpowiednikiem „śmierci społecznej” ludzi urodzonych i wychowanych w tej społeczności, która hamuje z nimi jakikolwiek kontakt. Nagle znaleźli się jako wrzuceni do „świata niewiernych”, niewidoczni dla rodziny i przyjaciół, matek, ojców, synów i braci, byli wewnątrz teraz jest obowiązek zamknąć drzwi tym, którzy wyszli ze stada. Przeznaczenie na samotność i cierpienia dla tych, którzy zostali wykształceni, aby zawsze żyć tylko wewnątrz organizacji. Dla nich, „wykluczonych”, rodzą się pewne skojarzenia, takie jak Quo Vadis, tym samym Rocco Politi, Francesco Sarais,i oferujące pomoc psychologiczną i prawną Stowarzyszenie Ofiar Strażnicy.

Australijskie dochodzenie

„Przez kilka tygodni – pisał w ubiegłym roku Raffaele Di – listopad śledzę uważnie postępowanie prawne z udziałem australijskiej Strażnicy”. W całym kraju, komisja śledcza stwierdziła 1006 przypadków w ciągu ostatnich 70 lat, nie zgłoszonych do organów ścigania. Podczas zeznań przed Komisją Królewską w sprawie pedofilii, z siedzibą w Sydney ostatniego lata, Geoffrey Jackson, członek organu Strażnicy, jeden 7-iu Świadków Jehowy „papieży”, przyznał, że procedury przyjęte do tej pory są niewystarczające ujawniając: „W przeciwnym razie – wyjaśnił – że nie uległyby zmianie.” W ostatnich latach, punktem odniesienia dla tych, którzy prowadzą wiernych w społeczności w tej dziedzinie, została stopniowo wprowadzana książka dla starszych. Do 2010 świadkowie nie mogli być uznani we wszystkich aspektach wolnymi w wypowiadaniu się o wykorzystywaniu dzieci. Do tego czasu musiało być co najmniej dwóch świadków wierzących, czynu niezgodnego z prawem. Ale w przypadku przemocy seksualnej, jak to zrobić aby mieć dwóch świadków? Jeśli nie ma wyznania sprawcy, jedynym świadkiem jest ofiara. Nie wystarczy – mówi Rocco Politi, aż do 2001 r starszy w Modenie, a także zastępca nadzorcy. „W trakcie mojego doświadczenia – dodaje Politi, obecnie komentator Radia Maryja – Miałem co najmniej dziesięć komitetów sądowniczych, które musiały osądzać przypadki molestowania dzieci. W żadnym wypadku nie mogliśmy tych spraw zgłaszać do sądów.

Zasada dwóch świadków

W każdym szczególe życia duchowego (i nie) Świadków Jehowy, nawet zasada dwóch świadków jest zapożyczona z wnikliwej lektury Biblii. W tym przypadku są to niektóre wersety Księgi Powtórzonego Prawa: „Żaden świadek nie powinien powstać przeciwko człowiekowi z powodu jakiegokolwiek błędu lub jakiegokolwiek grzechu, w przypadku jakiegokolwiek grzechu, który popełnił. Sprawa musi być ustalona przez usta dwóch świadków, albo trzech świadków.” Reguła została zmieniona w 2010 roku, wierni będą mogą swobodnie zgłaszać do starszych, zaleca się, aby nie kolidowało z wyborem rodzin. To przynajmniej jest sformułowanie ze starszej książce która była przewodnikiem dla tych w społeczności. Aby przejść do bardziej szczegółowo zapoznania z procedurami przyjętymi w takich przypadkach jednak musimy zobaczyć pisma do starszych, cały czas aktualizowane, które okresowo stanowią rodzaj praktycznego podręcznika. W liście z 2012 wyraźnie się stwierdza: „Jeśli starsi mają wiedzę, o podejrzeniu molestowania dzieci, powinni natychmiast skontaktować się z Działem Prawnym, w Betel, w siedzibie Biura Oddziału w Rzymie. I podobnie w innych pismach wielokrotnie podkreślano centralną rolę Biura Oddziału w Rzymie odpowiedzialną za każdym delikatnej materii prawnej. W dniu 18 lutego, Le Iene”, podało historię Riccardo Maggi. Na wieść o rzekomym seksualnym wykorzystywania 9-letniego chłopca, starał się przekonać innych starszych zboru, aby załatwili sprawę. Wobec odmowy, zdecydował się zgłosić ten fakt, żeby policja rozpoczęła dochodzenie. To również ostrzeżenie o ryzyku dla innych rodzin, w społeczności związanych z obecnością wśród nich podejrzeń o pedofilię. W odpowiedzi, on będący w podeszłym wieku został wykluczony. Skazując go do „śmierć społeczną” jest dla Jehowy ekskomunikowany.

Replika Świadków Jehowy

Na wniosek Corriere Tv w wywiadzie, biuro informacji publicznej z Betel odpowiedziało pisemnie: „Świadkowie Jehowy odrzucają pedofilię i molestowanie dzieci, niestety te zbrodnie są popełniane na wszystkich poziomach społeczeństwa. Dla nas ochrona dzieci jest sprawą najwyższej wagi. Przez dziesięciolecia oba nasze czasopisma jest nasza strona internetowa publikuje artykuły skierowane zarówno do Świadków Jehowy i ogółu społeczeństwa, które zajmują się tym, jak chronić dzieci przed nadużyciami”, głosi oświadczenie, które następnie wyjaśnia, w jaki sposób dzieci uczestniczą w tych działaniach: „nigdy nie są oddzielone od swoich rodziców”. W odniesieniu do fundamentalnej kwestii relacji z organami sądowymi w przypadku molestowania, tekst określa: „Ofiara lub jej rodzice mają święte prawo do zgłaszania przypadków przemocy właściwym organom, starsi zboru nie zabraniają zgłaszania władz tych czynów, ci którzy dopuszczają się nadużyć lub jakiegokolwiek przypadku pedofilii w żaden sposób nie chronią, aby uniknęli konsekwencji swoich czynów. Krzywdzenie dzieci jest grzechem za który są zobowiązani do wydalenia ze zboru, a jeśli ma taki odpowiedzialne stanowisko, odwołanie z urzędu w ciągu dziesięć dni.” „Jeżeli chodzi o australijskich, przywódców Świadków Jehowy odnosząc się do włoskich, w skrócie obrona złożona w trakcie postępowania, potwierdziła, że „Świadkowie Jehowy nie przebaczają ani nie ukrywają” znęcania się nad dziećmi, a nawet byli aktywni” w trakcie dochodzenia i dokumentowania” przypadków tego typu. Dla prawników, także Strażnicy, prawdziwych przypadków molestowania nie było 1006, ale o wiele mniej. A w co najmniej 200 przypadków dotyczą zdarzeń popełnionych przez osoby przed chrztem. Wreszcie, w odniesieniu do zarzutów Riccardo Maggi, Biuro Oddziału w Rzymie dodało: „Czekamy, aby zobaczyć wynik prowadzonego dochodzenia. ”.

Wyjaśnienie

Trzy dni po opublikowaniu w służbie, Biuro Informacji Publicznej Świadków Jehowy otrzymało uprzejmą prośbę o wyjaśnienia. Po powtórzeniu tego, co już zostało powiedziane i pokazane w tekście artykułu, albo że Świadkowie Jehowy odrzucają pedofilię, Centrala organizacji zwraca uwagę, że „odpowiedzi na wszystkie wnioski o udzielenie dostępu do danych osobowych, będą udostępnione w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz w wyznaczonym przez prawo terminie. Nigdy Świadkom Jehowy nie wysłano z tego powodu żądania dostępu ponownie, do swoich danych osobowych, jeśli jest to w pełni uzasadnione.”

 

http://www.corriere.it/video-articoli/2016/05/11/i-testimoni-geova-casi-pedofilia-non-denunciati/919c8e32-1794-11e6-aaf6-1f69bf4270d2.shtml

Moja uwaga co do reguły dwóch świadków:

Co do reguły dwóch świadków, zacytuję fragment Biblii na którym tak w beznadziejny głupi sposób trzyma się ck krzywdząc dzieci. Zwróćmy uwagę, że w wersetach z księgi Powtórzonego Prawa 19:15-21 u cytuję je z Przekładu Nowego Świata aby nikt ze świadków Jehowy nie miał wątpliwości co do wiarygodności tej treści:

(15)”Nie może jeden świadek WYSTĄPIĆ przeciwko człowiekowi w związku z jakimś przewinieniem lub jakimś grzechem, w wypadku jakiegoś grzechu, który ten popełnił. Sprawa ta ma zostać potwierdzona ustami dwóch świadków lub ustami trzech świadków. (16) JEŻELI ŚWIADEK KNUJĄCY ZŁO WYSTĄPI przeciwko jakiemuś człowiekowi, by podnieść przeciw niemu zarzut o bunt, (17) to OBAJ WIODĄCY SPÓR STANĄ PRZED OBLICZEM JEHOWY, PRZED KAPŁANAMI I SĘDZIAMI, którzy będą urzędować w owych dniach. (18) A SĘDZIOWIE DOKŁADNIE ZBADAJĄ i jeśli świadek jest świadkiem fałszywym i PODNIÓSŁ FAŁSZYWY ZARZUT przeciw swemu bratu, (19) to UCZYNICIE MU TAK, JAK ON KNUŁ, by uczynić swemu bratu, i usuniesz spośród siebie zło. (20) A pozostali usłyszą to i będą się bać, i już nigdy nie dopuszczą się pośród ciebie żadnego takiego zła. (21) I twoje oko nie ma się użalić: dusza będzie za duszę, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę.

Zaznaczam, że ck w zaleceniach do starszych trzymało się tylko treści wersetu 15, aby było dwóch lub trzech świadków. Kiedy był jeden świadek nie powoływano komitetu sądowniczego, a tylko komitet sądowniczy mógł ich zdaniem zbadać sprawę jak to jest wskazane w wersetach 16-18. Tu występuje sprytna manipulacja, bo jeden świadek może być (w tym przypadku dziecko), podstawą ukarania jest czy świadek mówi prawdę i to należy zbadać a nie zamiatać pod dywan z powodu zaparcia się pedofila, że nic takiego nie miało miejsca. Czym innym jest zbadanie a czym innym jest wydanie wyroku (wykluczenie) i tego ck sprytnie i zarazem niegodziwie nie chce widzieć. Należy wyjaśnić, że  powołanie komitetu sadowniczego nie uwzględnia możliwości pozostawienia sprawy bez rozstrzygnięcia z braku DOSTATECZNYCH  dowodów winy.  Musi być ktoś wykluczony.

List Biura Oddziału w Polsce w sprawie pedofilii u świadków Jehowy

    Dnia 1 sierpnia 2016 Biuro Oddziału świadków Jehowy w Nadarzynie opublikowało list skierowany do wszystkich gron starszych w zborach świadków Jehowy w Polsce w sprawie chronienia małoletnich przed wykorzystaniem dodam seksualnym, bo we wstępie listu nie ma słowa wykorzystaniem seksualnym, a z treści listu wynika, że o takie wykorzystanie chodzi. W drugim punkcie napisano:List 1

W trzecim napisano: 

List 2

Więc jak wyżej nie napisano tylko w liście, że jest to poważny grzech ale nie napisano, że przestępstwo karane w naszym kraju z art 200 Kodeksu Karnego. Dalej w punkcie 6 wspomniano, że starsi aby mieć pewność, że trzymają się przepisów dotyczących zgłaszania przypadków oskarżenia o wykorzystywaniu dzieci, we dwóch zadzwonią niezwłocznie do Działu Prawnego w Nadarzynie i poproszą o poradę prawną. Czyli nie będą zgłaszać przestępstwa a informować jedynie Dział Prawny.

 W punkcie 11 napisano: List 3

Oczywiście z tego wynika, że starsi są uważani przez liderów organizacji za fachowców w dziedzinie dodam udzielania niefachowej pomocy. Zostają starszymi, czyli osobami umiejętnymi we władaniu Biblią i ze wszech miar kompetentnymi w udzielaniu bardzo złożonej pomocy, obejmującej bardzo szerokie spektrum zagadnień w tej dziedzinie, oczywiście zdaniem ciała kierowniczego. Następnie co ciekawe w każdej sytuacji ich kompetencje się nie liczą i nie istnieją, bo muszą dzwonić do Działu Prawnego, są dosłownie prowadzenia jak dzieci przez dodam kolejne nieodpowiedzialne dzieci wyznaczone przez system organizacyjny ciała kierowniczego. Dlaczego niekompetentni prowadzą niekompetentnych? Wystarczy spojrzeć na fakty jest coraz większa liczba procesów w różnych krajach o nadużycia i wykorzystywanie seksualne dzieci w organizacji świadków Jehowy. Bezmyślność i niefrasobliwość ciała kierowniczego i szczyt obłudy w tej kwestii. Oto co mają robić starsi gdy dowiedzą się o oskarżeniu o seksualne wykorzystanie dziecka: List 4

Jak można zajmować się sprawą która z wiadomym skutkiem przerasta starszych i nie są w stanie zbadać dokładnie oskarżeń, a dowodem są wielokrotne wykorzystywanie przez tego samego pedofila jednego dziecka i później innych dzieci, oskarżanie ofiar o oszczerstwa, ponieważ priorytetem jest dbałość o dobre postrzeganie organizacji. Nie na tym polega dbałość o ofiary pedofilii. Oczywiście bez możliwości rzetelnej oceny stanu pedofila, może on się zwrócić o przyłączenie jak napisano: List 5

W liście wspomina się co jest szokujące dla uczciwych porządnych osób które z obrzydzeniem reagują na takie czyny, nie wyklucza się pełnienia przez pedofila urzędu starszego w zborze, zastrzegając, że może to wymagać upływu wielu lat. Ustosunkowując się do tych rad trzeba przyznać, moralność i wrażliwość osób które tworzyły treść jest nacechowana przede wszystkim ochroną dobrego imienia organizacji a w kontekście ochrony dzieci przed wykorzystaniem nie wystarczą górnolotne i pełne patosu słowa liczą się czyny, a tych nie ma. Natomiast są skandaliczne oskarżenia formułowane przez ciało kierownicze,  o szerzenie kłamstw w tej sprawie przez byłych świadków Jehowy. W telewizji świadków Jehowy pojawiła się wypowiedź Stephena Letta z ciała kierowniczego, zarzucająca odstępcom [byłym członkom] kłamstwo, jakoby organizacja tolerowała pedofilię w swoich szeregach.

https://www.youtube.com/watch?v=jOoTcHioD6g

Ojciec Świadek Jehowy gwałcił swoją córkę z Polski

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/swiadek-jehowy-przez-lata-wykorzystywal-seksualnie-swoja-corke/x9v9knk

Kto się mylił ciało kierownicze świadków Jehowy, czy czytelnicy

   Dziś cytat ze Strażnicy na temat znany sprzed 37 lat ale warto to przypomnieć, jakie było wówczas stanowisko wydawcy o czytelnikach Strażnicy, w kwestii stosunku do ewidentnych błędów w interpretacji różnych w fragmentów Biblii dotyczących proroctw biblijnych. Owo stanowisk ciała kierowniczego dotyczyło w tym czasie zapowiadanej zmiany dotyczącej roku 1975. Ta zapowiedź się nie spełniła a co dalej? Była następna zapowiedź wydawcy Strażnicy dotycząca pokolenia roku 1914, że nie przeminie to pokolenie a nadejdzie „nowy świat” i to pokolenie przeminęło, a „nowy świat” nie nadszedł. Zobaczmy kto zdaniem wydawcy się pomylił i dobrze jest zwrócić uwagę jak wydawca ocenia  sam siebie?:

          KIEROWNICTWO BOŻE ZA NASZYCH CZASÓW

14 Kiedy spojrzymy na to, co w minionych stu latach społeczność ludu Jehowy opublikowała na łamach Strażnicy i innych wydawnictw, stwierdzamy, że był to zdrowy i dostarczany w obfitości pokarm duchowy. W pierwszym okresie wyjaśniano zwłaszcza podstawowe prawdy biblijne, które zresztą pozostają jasne po dzień dzisiejszy. Nasz pogląd na piekło, trójcę, czyściec, duszę, stan umarłych, okup, zmartwychwstanie, cel istnienia ziemi, Królestwo i inne kluczowe nauki uległ w ciągu tych stu lat jedynie niewielkim sprostowaniom. Prawda zawsze była prawdą, chociaż nasze pojmowanie jej wymagało czasami ponownego przemyślenia. (Porównaj z tym Ewangelię według Jana 16:13).

15 Jehowa nie przestał prowadzić swego ludu krok za krokiem ku pełniejszemu zrozumieniu swoich prawd, które zawsze było osiągane we właściwym czasie i w odpowiedni, przez Niego obrany sposób. Z tego powodu świadkowie Boga Jehowy od zarania omawianego okresu stu lat zdawali sobie sprawę z faktu, że muszą być gotowi do modyfikowania i korygowania dotychczasowego punktu widzenia, jeśli chodzi o pewne nauki lub praktyki, nie wyłączając ustroju organizacyjnego, skoro tylko stanie się jasne, że duch Jehowy prowadzi ich w kierunku przeprowadzenia takich zmian. Jak się wyraził Bryan Wilson w czasopiśmie New Society, Świadkowie Jehowy „zawsze utrzymywali, iż ciągłe studiowanie Biblii może prowadzić do pogłębienia wiedzy, wobec czego już niejednokrotnie przyznali się do popełnienia błędu w interpretacji proroctw” – nigdy wydawca Strażnicy nie przyznał się do popełnienia błędu – mój dopisek.

16 Chyba największa gotowość do sprostowań wymagana jest na polu proroctw biblijnych. Większość proroctw kreśli tylko ogólny zarys wydarzeń. Potrzebna jest wiara w oczekiwaniu na ukształtowanie się szczegółów (Hebr. 11:1). Za przykład niech posłużą proroctwa wskazujące na to, że obecny niegodziwy system poddany Szatanowi będzie usunięty, a zastąpią go „nowe niebo i ziemia nowa” (2 Piotra 3:13). Niemniej jednak podano w Piśmie Świętym wystarczającą ilość detali składających się na pełny „znak” nadciągającego kresu, abyśmy nabrali pewności, że dożyliśmy obecnie „dni ostatnich”, czyli właśnie „czasu końca” (2 Tym. 3:1; Dan. 12:4, BT, wyd. I). Pobudziło to sług Bożych do wzmożonego wysiłku w pracy związanej ze spełnieniem słów Jezusa: „Dobra Nowina o królestwie będzie głoszona po całym świecie na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy przyjdzie koniec” (Mat. 24:14, Romaniuk). Zanotowali sukcesy w tej działalności i przetrwali jako organizacja pomimo ogromnych prześladowań. Udało im się nawet osiągnąć rozkwit życia duchowego, w związku z czym robią też postępy w przyoblekaniu nowej osobowości i umacnianiu jej pośród tego znikczemniałego świata. Wszystko to potwierdza, że Jehowa rzeczywiście udziela im wsparcia (Izaj. 54:17; Mat. 28:19, 20; Efez. 4:17-24, NW).

17 Czy jednak niektórzy słudzy Jehowy nie snuli błędnych wniosków na temat końca tego systemu rzeczy (po grecku: telos)? Owszem, zdarzało się to. Część z nich dotyczyła długości czasu, jaki pozostał do ostatecznego końca. Ten i ów z gorliwych sług Bożych, pełen zapału dla wywyższenia imienia Jehowy, Jego Słowa i zamierzeń, jak również spragniony nowego systemu, przedwcześnie oczekiwał jego ustanowienia. Przypomina to poniekąd przeświadczenie o bliskim nadejściu Królestwa Bożego, jakie mieli swego czasu uczniowie Jezusa (Dzieje 1:6). Czy jednak z faktu, że niekiedy nadzieje okazały się niewczesne i dlatego się nie spełniły, ma wynikać, że Bóg w jakimś sensie zmienił swoje zamierzenie? W żadnym wypadku! „Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę”, informuje nas Jehowa (Izaj. 46:10). Stąd zamierzenia Jehowy i pora wprowadzenia nowego porządku rzeczy są niezmiennie postanowione.

18 Uwypukla to nam w każdym razie konieczność rozpatrywania z największą pieczołowitością wszystkich czynników poruszonych w Biblii, aby przez zbytnie uwydatnienie jednych nie przysłaniać innych. Sam Jezus powiedział zresztą otwarcie: „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie” (Mat. 24:36, NP). Wciąż istnieje potrzeba zwracania bacznej uwagi na radę apostoła Pawła: „Nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane” (1 Kor. 4:6).

19 Chociaż wielu Świadków Jehowy musiało sprostować swe poglądy w tym zakresie, nie da się zaprzeczyć temu, że dożyliśmy „czasu końca”. Z pewnością dzień w dzień przybywa dowodów przemawiających za szybkim zbliżaniem się końca doczesnego systemu; widzimy pogłębiający się rozpad takich instytucji, jak: małżeństwo i rodzina bądź też rządy i religie świata, przy jednoczesnym wzroście przestępczości i przemocy, tudzież coraz większym braku szacunku dla Boga (2 Tym. 3:1-5).

20 Aczkolwiek czasu, jaki pozostał z tych „dni ostatnich”, nie da się ściśle określić, jedno jest pewne: Kto nadal kroczy naprzód w coraz jaśniejszym świetle Jehowy i gotów jest przyjąć skorygowanie, ten znajdzie się wśród członków namaszczonego ostatka lub „wielkiej rzeszy”, którzy ‛wyjdą z wielkiego ucisku’, by przejść do nowego, sprawiedliwego porządku ustanowionego przez Boga. „Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich [wielką rzeszę] pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia. A Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu” (2 Piotra 3:14, 15; Apok. 7:9-17, NW).

21 Zatem ci, co dają się prowadzić Jehowie, mogą ufnie oczekiwać ustanowienia nowego systemu rzeczy, w którym „sprawiedliwi posiądą ziemię i mieszkać w niej będą na wieki”. „Jeszcze chwila, a nie będzie złoczyńcy”. Za to pokorni i chętni do nauki „radować się [tam] będą pełnią pokoju” (Ps. 37:10, 11, 29, Poz).

22 Żywimy ufne przekonanie, że czego doznawała społeczność ludu Jehowy w ciągu minionych stu lat, to będzie trwało również przez pozostałą część dni ostatnich, ponieważ „Bóg jest naszym Bogiem na wieki, na zawsze; On nas będzie prowadził” (Ps. 48:14, 15). A gdy nastanie nowy porządek, będziemy mogli z taką samą ufnością oczekiwać od Jehowy, że dalej poprowadzi przez wieczność swoich sług, którzy nie będą nawet musieli obawiać się śmierci, bo „kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki” (1 Jana 2:17, NP).

Treść powyższa pochodzi z artykułu „Jak Jehowa prowadzi swój lud” z w 79/13

Ewidentnie widać, że wszelkie błędy i nadinterpretacje dotyczą czytelników Strażnicy i to oni się mylili. Wydawca nigdy niczego nie twierdził stanowczo, nie obiecywał, nie sugerował i nie zapowiadał. Czytelnicy świadkowie Jehowy który mogli korzystać z własnej WOLNEJ WOLI, mogli nie obiecywać sobie zbyt wiele po najbliższym czasie czasie, a skoro nie byli zbyt rozsądni, musieli korygować swój punt widzenia. To oni popełniali błędy w zrozumieniu a nie wydawca. Czy wydawca zmienił coś w tym względzie, po prawie 50 latach? Nie. Nigdy wydawca do niczego się nie przyznał i nadal lekceważy WOLNĄ WOLĘ czytelników i narzuca im swój punkt widzenia w wielu sprawach. Czy zrobi tak samo jeśli okaże się, że się pomylił i nie da się temu zaprzeczyć? Nie mam wątpliwości, że tak. Ponieważ zawsze twierdzi o sobie, że to co podaje jest zawsze dobre i podane we właściwym czasie: „Kiedy spojrzymy na to, co w minionych stu latach społeczność ludu Jehowy opublikowała na łamach Strażnicy i innych wydawnictw, stwierdzamy, że był to zdrowy i dostarczany w obfitości pokarm duchowy”.

Ciało kierownicze świadków Jehowy o ich wolnej woli

   Kiedy uważnie przeczytamy poniższą treść ze Strażnicy powstają pytania czy WOLNA WOLA  jest czymś cennym czy też nie? Czy też jeszcze inaczej jest darem czy też nie? Czy zdaniem wydawcy to właściwie nigdy albo bardzo rzadko czytelnicy potrafią z tego daru korzystać? Z jednej strony jest wydawca porównuje wolną wolę do daru od Boga, z drugiej jednak strony jeśli czytelnicy korzystają z niego nie tak jak wydawca, sobie wyobraża, że powinni, to oznacza, że tego zaznaczam z punktu widzenia wydawcy, daru nie szanują. Czy miałoby to oznaczać , że należy wprowadzić kontrolę jego używania lub pozbawić tego daru? „Wskazówki organizacji Jehowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydać niepraktyczne. Wszyscy MUSIMY BYĆ GOTOWI USŁUCHAĆ każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono ROZSĄDNE, CZY TEŻ NIE”. – Strażnica listopad 2013 art.: „Co oznacza dla nas proroctwo o siedmiu pasterzach i ośmiu książętach” ak. 17. Pamiętajmy darem jest WOLNA WOLA. Poniżej na temat niewłaściwego używania WOLNEJ WOLI, cytat ze Strażnicy ze stycznia 2017:

UNIKAJ NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z WOLNEJ WOLI

Wyobraź sobie, że dałeś przyjacielowi drogi prezent. Byłbyś zapewne bardzo rozczarowany, gdybyś się dowiedział, że go wyrzucił lub co gorsza, zrobił nim komuś krzywdę. Pomyśl, jak musi się czuć Jehowa, gdy obserwuje, że tak wielu ludzi niewłaściwie korzysta z wolnej woli, nawet szkodząc innym. Jest tak, jak zapowiedziano w Biblii: w „dniach ostatnich” ludzie mieli być niewdzięczni (2 Tym. 3:1, 2). Ale my nigdy nie nadużywajmy wolnej woli ani nie traktujmy jej jako czegoś oczywistego. Jak możemy unikać niewłaściwego korzystania z tego daru?

Każdy z nas ma swobodę wyboru towarzystwa, rozrywki oraz ubioru i fryzury. Jednak nasza wolność mogłaby stać się „osłoną dla zła”, gdybyśmy niewolniczo podążali za cielesnymi pragnieniami lub przyswoili sobie świeckie trendy (odczytaj 1 Piotra 2:16). Nie  chcemy używać wolności jako „bodźca dla ciała”, ale dokonywać wyborów, które pomogą nam działać zgodnie z radą: „Wszystko czyńcie ku chwale Bożej” (Gal. 5:13; 1 Kor. 10:31).

Ponadto żeby właściwie korzystać z wolnej woli, powinniśmy zaufać Jehowie i pozwolić, by kierował nami w granicach, które wyznaczył. To On ‛uczy nas, byśmy odnieśli pożytek, sprawia, że idziemy drogą, którą powinniśmy kroczyć’ (Izaj. 48:17). Musimy pokornie zgodzić się z natchnionymi słowami: „Do ziemskiego człowieka jego droga nie należy. Do męża, który idzie, nie należy nawet kierowanie swym krokiem” (Jer. 10:23). Nigdy nie lekceważmy ograniczeń, którym podlegamy, ani nie opierajmy się na swoim zrozumieniu. W taką pułapkę wpadli Adam i buntowniczy Izraelici. Powinniśmy raczej ‛zaufać Jehowie całym sercem’ (Prz. 3:5).

SZANUJMY WOLNĄ WOLĘ INNYCH

Musimy też szanować prawo innych do podejmowania osobistych decyzji. Dlaczego? Wszyscy mamy wolną wolę, więc nasze decyzje się różnią — nawet te dotyczące postępowania i wielbienia Boga. Pamiętajmy o zasadzie zawartej w Liście do Galatów 6:5 (odczytaj). Kiedy uwzględniamy to, że każdy chrześcijanin „poniesie swój własny ciężar”, będziemy szanować prawo innych do korzystania z wolnej woli.

Rozważmy biblijny przykład pokazujący, dlaczego musimy szanować prawo naszych braci do podejmowania decyzji w sprawach pozostawionych sumieniu. Chrześcijan w Koryncie podzieliła kwestia jedzenia mięsa, które było ofiarowane bożkom, a później sprzedawane. Niektórzy uważali: „Skoro ‚bożek jest nicością’, można z czystym sumieniem jeść takie mięso”. Jednak osoby, które wcześniej czciły bożki, twierdziły, że jedzenie go oznaczałoby akt wielbienia (1 Kor. 8:4, 7). Była to bardzo delikatna kwestia, która zagrażała jedności zboru. Jak Paweł pomógł chrześcijanom w Koryncie spojrzeć na tę sprawę z Bożego punktu widzenia?

Na początek przypomniał obu grupom, że jedzenie nie przybliży ich do Boga (1 Kor. 8:8). Następnie ostrzegł, żeby „prawo [wyboru] nie stało się dla słabych zgorszeniem” (1 Kor. 8:9). W dalszych słowach polecił osobom mającym wrażliwe sumienie nie osądzać tych, którzy decydują się jeść wspomniane mięso (1 Kor. 10:25, 29, 30). W tej ważnej kwestii związanej z wielbieniem Boga każdy chrześcijanin mógł podjąć decyzję zgodną ze swoim sumieniem. My również powinniśmy uznawać prawo naszych braci do podejmowania osobistych decyzji, zwłaszcza w mniej istotnych sprawach (1 Kor. 10:32, 33). – pytanie czy wydawcy szanują prawo czytelników?

Jehowa dał nam wolną wolę, a wraz z nią prawdziwą wolność (2 Kor. 3:17). Ten cenny dar pozwala nam podejmować decyzje pokazujące, jak bardzo kochamy Jehowę. W dalszym ciągu okazujmy za niego wdzięczność, przynosząc chwałę Bogu i szanując wolną wolę innych”.

Zatem drogi czytelniku sam odpowiedz sobie na pytanie czy ciało kierownicze świadków Jehowy szanuje dar jakim jest WOLNA WOLA wiernych czytelników publikacji wydawanych pod ich nadzorem czy nie? Trzeba jasno i stanowczo powiedzieć, że nie można z jednej strony strony twierdzić, że WOLNA WOLA to dar,  prezent dany dzieciom od kochanego Ojca Niebiańskiego, a z drugiej strony twierdzić, że jakoby większość ludzi a może wszyscy poza ciałem kierowniczym nie umie z niego korzystać. Czy Ojciec się pomylił?

Włochy – Świadek Jehowy popełnia samobójstwo na stadionie Olimpico w Rzymie

   Na stronie włoskiej znalazłem ciekawy przypadek, choć niewątpliwie smutny i tragiczny w swej wymowie. W trakcie trwania kongresu Świadków Jehowy na stadionie olimpijskim w Rzymie pewna uczestniczka tego zgromadzenia popełniła samobójstwo. Dlaczego do takiej dramatycznej sytuacji doszło? Czy to jest normalne? Czy możliwe było uniknięcie takiej tragedii? Jeśli tak, to dlaczego nic nie zrobiono? Jakie były przyczyny? Bo wręcz niemożliwe jest aby nie można było temu zapobiec.

Informację podano 8 grudnia 2001 roku w gazecie La Republica

 RZYM – brutalnie przerwana modlitwa dziewięćdziesięciu tysięcy Świadków Jehowy zgromadzonych na stadionie olimpijskim. Samobójstwo, miało miejsce w ostatnim dniu, oczekiwanego od 23 lat międzynarodowego zgromadzenia. Berrero Eloy Perez, Walencja dwudziestoośmioletni Hiszpan , zdecydowała się odebrać sobie życie skacząc w dół z najwyższej krzywej stadionu tuż przed rozpoczęciem wielkiej uroczystości chrztu 626 nowych braci: spadał 25 metrów w dół, tuż nad altanką rusztowania, które zostało przygotowane, aby pomieścić uczestników. „Eloy cierpiał od lat na depresję i schizofrenię”, mówili przybysze z delegacji hiszpańskiej. „Staraliśmy się go  powstrzymać,” rozpaczało dwóch młodych Pescarów: „Był świadomy i zdecydowany”.. Po czym wspiął się nad siatkę dwóch metrów wysokości, postawił nogę na dół i wystrzelił w kosmos.” Gdy o 9,30 delegacje były na schodach Olympico do porannej modlitwy. Eloy Walencja Berrero niedawno przybył  ze swymi towarzyszami kościoła już w piątek, pierwszego dnia Kongresu, wspiął się na północnym rogu „Olympico. „Wydawał się być zdenerwowany – powiedział jej współlokator na policji – ale myśleliśmy, że był tylko trochę „zmęczony”. Teraz wygląda na to, że młoda osoba traktował ten dzień jak każdy dzień w Hiszpanii, matka Eloy poprosiła aby sprawdzić, czy jej dziecko nie spożywa niebezpiecznych połączeń leków, nawet w sposób niezamierzony. Rzymski prokurator wszczął dochodzenie i zabrał butelki znalezione w jej pokoju. Historia marginalizacji Eloy w Hiszpanii. „Jak wiele innych osób w jego stanie, przybyła do naszego kościoła, choć jego rodzina była katolicka: „u nas była mile widziany i traktowany  z solidarnością”, mówi Fabio Leonardi, z „biura public relations Świadków Jehowy”: Byliśmy pewni, jego stanu zdrowia, został niedawno zatrudniony przez firmę po przejściu bez żadnych problemów testu psychologicznego.” Dziś dramat – ostatni dzień Kongresu – dokonał Eloy nowego symbolu .

 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/08/12/testimone-di-geova-suicida-allolimpico.html

 Studiowanie Biblii z pomocą Świadków Jehowy uratowało mi życie. Dowiedziałem się, że Bóg zamierza ustanowić pokojowy świat, a także jak mogę ‚przyoblec się w nową osobowość’. Dzięki temu odczułem wewnętrzny spokój, a moje zdrowie wyraźnie się polepszyło” (Efezjan 4:22-24; Izajasza 65:17; Micheasza 4:1-4). Sporo innych ludzi osobiście się przekonało, że pielęgnowanie pokojowego usposobienia korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe (Przysłów 15:13). Przebudźcie się 5/06 str. 28-29 „Czy warto być pokojowo usposobionym?”

 W czasie obowiązywania przymierza Prawa kapłani nie tylko reprezentowali Izraelitów wobec Boga przez składanie ofiar, lecz także dbali o ich zdrowie fizyczne, np. dokonywali oczyszczenia i oceniali, czy ustąpiły oznaki trądu (Kpł 13-15). Prócz tego troszczyli się o zdrowie psychiczne i duchowe narodu i nieśli mu pokrzepienie (Pwt 17:8-13; Mal 2:7). Ponieważ Prawo ‛zawierało cień mających nadejść dóbr’, należałoby oczekiwać, że takie same zadania przypadną niebiańskim kapłanom usługującym pod przewodnictwem Chrystusa podczas jego tysiącletnich rządów (Heb 10:1; it-1 str 483-489 – Wnikliwe poznawanie Pism, tom 1  Obj 20:4-6).

 Oto mocno kontrastujące z tym zdarzeniem wypowiedzi pochodzące z publikacji Towarzystwa Strażnica. Z tych wypowiedzi, gdyby je potraktować w pełni poważnie, to takie zdarzenia nie powinny się zdarzać a nawet nie mają prawa. Zobaczmy też na ciekawy aspekt sprawy z jednej strony współuczestnicy z Hiszpanii mówili, że „Eloy cierpiał od lat na depresję i schizofrenię”, z drugiej strony matka prosiła aby sprawdzać syna jakie leki bierze i w jakich ilościach w czasie trwania zgromadzenia. Mówiono też, że był traktowany przez braci mile i z solidarnością ponieważ był źle traktowany przez rodzinę katolicką i mimo wiedzy, że nosi się z zamiarem popełnienia samobójstwa nikt temu nie zapobiegł. To nie pierwszy podobny przypadek samobójstwa o którym pisałem. O czym to świadczy?