Publikacje świadków Jehowy o pedofilii

    Często w odpowiedzi na zarzuty o tolerowaniu pedofilii w organizacji świadków Jehowy, członkowie ciała kierowniczego odpowiadają, że absolutnie nie. Wtedy przytaczają argumenty o tym, że w literaturze wydawanej przez Towarzystwo Strażnica było wiele pouczeń i pożytecznych informacji które są pomocne w walce z tym problemem. W których jest potępiona pedofilia i zapewniona przy ich zastosowaniu skuteczna ochrona dzieci o które organizacja z w pełni przejęta troską dba. Postanowiłem pokazać jak w rzeczywistości wyglądają te pouczenia dotyczące członków organizacji. Uważam, że tylko w ten sposób wszyscy czytelnicy bezstronnie i obiektywnie sami mogą ocenić jak jest w rzeczywistości i ile warte są te pouczenia mające zapewniać bezbronnym dzieciom ochronę przed pedofilami. Cytaty pochodzą z różnych okresów a więc z lat 90 tych XX wieku jak też z XXI wieku:

Gdy twoje dziecko jest wykorzystywane

ABY położyć kres wykorzystywaniu dziecka, trzeba wpierw ten problem dostrzec. W licznych książkach poświęconych tej tematyce specjaliści wymieniają wiele symptomów, na które rodzice powinni zwracać uwagę. Należą do nich: uskarżanie się na ból przy oddawaniu moczu lub kału, infekcje narządów rozrodczych, otarcia i zranienia w okolicach genitaliów, raptowne pojawienie się moczenia nocnego, utrata apetytu bądź inne zaburzenia związane z jedzeniem, przedwczesna zmysłowość w sposobie bycia, nagły lęk związany z przebywaniem w pewnych miejscach, na przykład w szkole lub w niektórych częściach domu, napady panicznego strachu, przesadny lęk przed rozbieraniem się, obawa przed przebywaniem sam na sam z kimś znajomym oraz skłonność do samookaleczeń.

Wystrzegaj się jednak pochopnych wniosków. Większość tych symptomów wcale nie musi oznaczać, że twoje dziecko jest wykorzystywane. Każdy z nich może sygnalizować zupełnie inny problem. Jeżeli jednak dostrzegasz u dziecka niepokojące objawy, spróbuj delikatnie poruszyć tę sprawę, mówiąc na przykład: „Gdyby cię ktoś dotykał w taki sposób, że byłoby ci niemiło, zawsze możesz mi o tym powiedzieć, a ja zrobię wszystko, żeby cię ochronić. Czy coś takiego już ci się przytrafiło?” (Przypowieści 20:5).

Jeśli dziecko ci wyjawi, że jest wykorzystywane pod względem seksualnym, na pewno będzie to dla ciebie wstrząsem. Ale pamiętaj: twoja reakcja odegra zasadniczą rolę w procesie powrotu dziecka do równowagi. Jest ono przytłoczone nieznośnym brzemieniem i potrzebuje twojej „dorosłej” pomocy, by je zrzucić. Pochwal dziecko za to, iż zdobyło się na odwagę i ci się zwierzyło. Wciąż je zapewniaj, że zrobisz wszystko, aby było bezpieczne, że całą winę ponosi sprawca, a nie ono, że wcale nie jest „złe” i że naprawdę je kochasz.

Niektórzy prawnicy radzą, żeby jak najszybciej zgłaszać odpowiednim władzom wypadki nadużyć seksualnych. W pewnych krajach jest to wymóg prawa. Z kolei w innych system prawny stwarza niewielkie szanse na ukaranie winowajcy.

A co wtedy, gdy napastnikiem jest ktoś najbliższy: współmałżonek? Niestety, wiele kobiet nie podejmuje wtedy zdecydowanych kroków. Z całą pewnością niezmiernie trudno jest stanąć oko w oko ze wstrząsającą rzeczywistością, iż partner wykorzystuje dziecko. Więzy uczuciowe bywają ogromnie silne, niejednokrotnie w grę wchodzi również zależność finansowa. Pokrzywdzona matka zdaje sobie zazwyczaj sprawę, że wydanie męża może go kosztować utratę rodziny, pracy i dobrego imienia. Ale w rzeczywistości zbierze on po prostu to, co posiał (Galacjan 6:7). Z drugiej strony niewinne dzieci mogą stracić o wiele więcej, jeśli się im nie zaufa i nie zapewni ochrony. Zagrożona jest cała ich przyszłość. Nie mają tyle sił, co dorośli. Uraz może wyryć piętno na ich psychice i spaczyć ich stosunek do życia. To one potrzebują czułej opieki i mają do niej prawo (porównaj 1 Mojżeszową 33:13, 14).

Opiekunowie powinni więc robić wszystko, co w ich mocy, żeby w rozsądny sposób chronić dzieci! Wielu odpowiedzialnych rodziców postanawia zapewnić poszkodowanemu dziecku fachową pomoc. Upewnij się jednak, czy dany specjalista uszanuje twe przekonania religijne — tak samo, jak byś postąpił wtedy, gdybyś potrzebował skorzystać z usług chirurga. Pomóż dziecku odzyskać poczucie godności osobistej, bezustannie okazując mu rodzicielską miłość.

Źródło: g93 8.10 9

Pedofile kim są? Warto zwrócić uwagę jak Towarzystwo Strażnica przedstawia kim są pedofile, warte zwrócenia uwagi pod kątem ochrony dzieci i skierowania uwagi gdzie ich mogą rodzice upatrywać.

Kim oni są?

Dorosły, który napastuje dzieci na tle seksualnym, jest często pedofilem. Odczuwa wynaturzony pociąg płciowy do dzieci. Według szwedzkiego rzecznika praw dzieci „niekoniecznie musi to być podstarzały, niechlujny mężczyzna w płaszczu albo jakiś ordynarny osiłek. Typowy pedofil jest wykształconym człowiekiem w średnim wieku, często zajmującym się dziećmi jako nauczyciel, lekarz, pracownik instytucji opiekuńczej albo ksiądz”.

Grupa Szwedów powołała się na przykład Rosario, 12-letniej dziewczynki z Filipin, którą zgwałcił lekarz, seksturysta z Austrii. Wskutek napastowania dziecko zmarło.

Komentując sprawę owej 12-letniej Filipinki, Carol Bellamy, przewodnicząca genewskiego UNICEF-u (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom), powiedziała: „Ten karygodny proceder jest tolerowany i uprawiany właśnie przez dorosłych, którym powierzono opiekę nad dziećmi. Są to nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, funkcjonariusze policji, politycy i duchowni, którzy wykorzystują swą pozycję i władzę, by seksualnie napastować dzieci

Źródło: w97 1.2 29

A jak wygląda sytuacja kiedy pedofilem jest chrześcijanin, czytaj członek organizacji świadków Jehowy?

A co z osobą napastującą dzieci?

Jak ma się rzecz z ochrzczonym dorosłym chrześcijaninem, który dopuścił się nadużyć seksualnych na dziecku? Czy jest do tego stopnia niegodziwy, że Jehowa nigdy mu nie przebaczy? Niekoniecznie. Jezus powiedział, że niewybaczalne jest ‛bluźnierstwo przeciwko duchowi świętemu’. A Paweł oznajmił, że „nie pozostaje żadna ofiara za grzechy” dla kogoś, kto mimo poznania prawdy rozmyślnie trwa w grzechu (Łukasza 12:10; Hebrajczyków 10:26, 27). Nigdzie natomiast w Biblii nie powiedziano, że nie może uzyskać przebaczenia dorosły chrześcijanin, który wykorzystywał seksualnie dzieci — swoje własne bądź cudze. Jeżeli w sercu odczuwa szczerą skruchę i zmienił swe postępowanie, naprawdę może zostać obmyty z tamtego grzechu. Niewykluczone jednak, że będzie musiał toczyć ciągłą walkę z niegodziwymi, cielesnymi skłonnościami, które kiedyś pielęgnował (Efezjan 1:7). Nie zdoła też uniknąć pewnych konsekwencji.

W zależności od praw obowiązujących w zamieszkiwanym kraju człowiek, który napastował seksualnie dzieci, może zostać skazany na pobyt w więzieniu lub ponieść inne sankcje nałożone przez państwo. Zbór nie będzie go przed tym bronił. Ponadto mężczyzna ten ujawnił poważną słabość, którą w przyszłości trzeba będzie brać pod uwagę. Jeżeli da się u niego zauważyć skruchę, zostanie zachęcony do czynienia postępów duchowych i udziału w służbie polowej. Może zapisać się do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej oraz mieć udział w zebraniu służby nie polegający na nauczaniu innych. Nie oznacza to jednak, że będzie się nadawać do sprawowania odpowiedzialnych funkcji w zborze. Jakie ma to uzasadnienie biblijne?

Po pierwsze, starszy musi ‛panować nad sobą’ (Tytusa 1:8). Co prawda nikt z nas nie czyni tego w sposób doskonały (Rzymian 7:21-25). Ale grzech oddanego Bogu, dorosłego chrześcijanina polegający na wykorzystaniu seksualnym dziecka świadczy o nienaturalnej cielesnej słabości. Doświadczenie uczy, że ktoś taki może napastować jeszcze inne dzieci. Oczywiście nie każdy pedofil popełnia ten grzech ponownie, niemniej wielu z nich tak postępuje. Zbór zaś nie potrafi czytać w sercach, nie może więc określić, kto już na pewno nie dopuści się nadużyć seksualnych na dzieciach, a kto w dalszym ciągu ma takie skłonności (Jeremiasza 17:9). Wobec tego do ochrzczonych, dorosłych mężczyzn, którzy napastowali dzieci, w sposób szczególny odnosi się rada Pawła skierowana do Tymoteusza: „Nigdy na nikogo nie wkładaj rąk pochopnie ani nie bądź współuczestnikiem cudzych grzechów” (1 Tymoteusza 5:22). Ze względu na bezpieczeństwo naszych najmłodszych mężczyzna, o którym wiadomo, że kiedyś napastował seksualnie dzieci, nie może sprawować odpowiedzialnych funkcji w zborze. Nie może też być pionierem ani pracować w żadnej gałęzi specjalnej służby pełnoczasowej (porównaj zasadę podaną w 2 Mojżeszowej 21:28, 29).

Ktoś mógłby zapytać: Czyż w wypadku innego rodzaju grzechów nie zdarza się, że ktoś na pozór okazuje skruchę jedynie po to, by później znowu popełnić to samo zło? Owszem, zdarza się, ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze inne czynniki. Na przykład jeśli mężczyzna lub kobieta robi niemoralne propozycje dorosłej osobie, nie powinna ona mieć trudności z ich odrzuceniem. Dzieci zaś o wiele łatwiej jest oszukać, zwieść lub zmusić do czegoś. Biblia wspomina o ich braku mądrości (Przypowieści 22:15; 1 Koryntian 13:11). Jezus podał je jako przykład pokory i niewinności (Mateusza 18:4; Łukasza 18:16, 17). Niewinność dziecka oznacza w szczególności całkowity brak doświadczenia. Dzieci na ogół są prostoduszne i chętnie spełniają prośby, łatwo więc mogą paść ofiarą knowań osoby dorosłej, którą znają i której ufają. Dlatego zbór musi chronić należące do niego dzieci i ponosi za to odpowiedzialność przed Jehową.

Dobrze wychowane dzieci uczą się słuchać i darzyć szacunkiem rodziców, starszych oraz innych dorosłych (Efezjan 6:1, 2; 1 Tymoteusza 5:1, 2; Hebrajczyków 13:7). Byłoby rzeczą potworną, gdyby ktoś sprawujący władzę w zborze wykorzystał niewinną ufność dziecka i podstępem bądź siłą skłonił je do uczestnictwa w jakichś praktykach seksualnych. Osoby, na których dopuszczono się takich nadużyć, często przez całe lata borykają się z powstałymi wtedy urazami psychicznymi. Zbór musi więc surowo skarcić tego, kto napastował seksualnie dziecko, i nałożyć na niego ograniczenie. A przedmiotem troski powinno być nie to, że nie będzie mógł sprawować pewnych funkcji, lecz nieskalana czystość zboru (1 Koryntian 5:6; 2 Piotra 3:14).

Jeżeli ktoś, kto wykorzystuje seksualnie dzieci, okaże szczerą skruchę, to dostrzeże, jak mądrze jest stosować się do zasad biblijnych. Kiedy naprawdę nauczy się odczuwać wstręt do tego, co niegodziwe, wówczas znienawidzi swe grzeszne czyny i ze wszystkich sił będzie się starał ich nie powtórzyć (Przypowieści 8:13; Rzymian 12:9). Z pewnością też będzie dziękował Jehowie za ogrom Jego miłości, dzięki której skruszony grzesznik — taki jak on — może dalej oddawać cześć naszemu świętemu Bogu i żywić nadzieję na znalezienie się wśród prawych mających zamieszkiwać ziemię po wieczne czasy (Przypowieści 2:21).

[Napis na stronie 28]

Chociaż Jehowa przebacza skruszonym grzesznikom, niewykluczone, iż nie zdołają oni uniknąć pewnych konsekwencji swych czynów

Źródło: w97 1.1 28-29

Czy zawiadomić organy ścigania? Zauważ czytelniku nie ma zalecenia, że trzeba lub powinno, czy też wskazane jest ale ofiara ma pełne prawo a rodzice mogą zawiadomić policję.

Również w naszych czasach gwałt zalicza się do ciężkich przestępstw, za które grożą surowe kary. Ofiara ma pełne prawo powiadomić o tym czynie policję. Dzięki temu właściwe organy mogą ukarać winowajcę. A jeśli zgwałcono osobę nieletnią, kroki te mogą poczynić rodzice. Źródło: w05 1.8 14

Czy pedofilia jest uleczalna? Z treści wynika, że tak.

Czy uleczalne?

Zamordowanie trzech chłopców (dwóch z nich na tle seksualnym) na zachodzie USA rozpętało burzliwą dyskusję nad możliwością wyleczenia osobników, którzy notorycznie napastują dzieci. Mężczyzna oskarżony o te zabójstwa już nieraz atakował dzieci i wyrokiem sądu był poddawany leczeniu. Trzy miesiące przed aresztowaniem za potrójne morderstwo przeszedł ośmiomiesięczną terapię pod nadzorem psychologa, który sam spędził 13 lat w więzieniu za przemyt narkotyków i rabunek z bronią w ręku. „Każdy może wywiesić szyld i podawać się za terapeutę”, ubolewa na łamach gazety The New York Times prezes stowarzyszenia zajmującego się leczeniem osób popełniających wykroczenia na tle seksualnym. Dalej napisano, iż coraz więcej specjalistów dochodzi do wniosku, że „niektórzy notoryczni gwałciciele dzieci są w ogóle nieuleczalni i do końca życia powinni być trzymani pod kluczem”.

Źródło: g90 8.7 29

Czy były pedofil może zaprzestać to czynić i nawet zostać usługującym w zborze*

Jeszcze inne konsekwencje może ponosić mężczyzna, który przed chrztem dopuszczał się nadużyć seksualnych na dzieciach. Kiedy poznał prawdę, okazał skruchę i się nawrócił, nie kala więc zboru tym potwornym grzechem. Mógł później zrobić piękne postępy i całkowicie wykorzenić niegodziwe pragnienia, wobec czego chciałby otrzymać odpowiedzialną funkcję w zborze. Co jednak, jeśli w okolicy ludzie ciągle jeszcze znają go jako dawnego pedofila? Czy w takim wypadku byłby „człowiekiem nieposzlakowanym”, mającym „bardzo dobre świadectwo od osób postronnych” oraz ‛wolnym od oskarżenia’? (1 Tymoteusza 3:1-7, 10; Tytusa 1:7). Nie. A zatem nie nadawałby się do zaszczytnych zadań w zborze.

Źródło: w97 1.1 27-29

Jak ofiarom mogą pomóc starsi? Czy będą informować zbór kto jest pedofilem?

Co mogą zrobić starsi?

Jeżeli do starszych zwróci się członek zboru, którego nękają obrazy z przeszłości lub „wyparte wspomnienia” o wykorzystywaniu w dzieciństwie, to na ogół wyznaczą oni dwóch ze swego grona do udzielenia mu pomocy. Owi nadzorcy powinni serdecznie zachęcić poszkodowanego, by najpierw skoncentrował się na opanowaniu napięcia emocjonalnego. Imiona „zapamiętanych” napastników należy potraktować z największą dyskrecją.

Starsi są przede wszystkim pasterzami (Izajasza 32:1, 2; 1 Piotra 5:2, 3). Powinni więc dołożyć szczególnych starań, by ‛przyodziać się w tkliwe uczucia: współczucie, życzliwość, uniżenie umysłu, łagodność i wielkoduszną cierpliwość’ (Kolosan 3:12). Mają życzliwie wysłuchać, a następnie nieść pokrzepienie słowami z Pisma Świętego (Przypowieści 12:18). Pewne osoby dręczone bolesnymi „wspomnieniami” wyrażają docenianie dla starszych, którzy regularnie je odwiedzają bądź telefonują, by się zapytać o samopoczucie. Takie rozmowy nie muszą trwać długo — chodzi o to, by cierpiący odczuł troskę organizacji Jehowy. Dostrzeżenie prawdziwej miłości chrześcijańskich braci może mu znacznie pomóc w odzyskaniu równowagi emocjonalnej.

A co zrobić, gdy poszkodowany zdecyduje się wystąpić z oskarżeniem? Wówczas dwaj starsi mogą mu poradzić, by w myśl zasady z Ewangelii według Mateusza 18:15 osobiście porozmawiał w tej sprawie z podejrzanym. Jeżeli czuje wewnętrzne opory przed spotkaniem twarzą w twarz, mógłby zatelefonować lub napisać list. W ten sposób daje oskarżonemu możliwość oficjalnego ustosunkowania się przed Jehową do zarzutu. Może przedstawi on dowody swej niewinności. Albo przyzna się do winy, co mogłoby doprowadzić do pojednania. Jakimż dobrodziejstwem by to było! Jeżeli dojdzie do wyznania grzechu, ci dwaj starsi pokierują dalej sprawą zgodnie z wytycznymi biblijnymi.

Jeżeli oskarżenie zostało odrzucone, starsi wyjaśnią temu, kto je wniósł, że nie można poczynić żadnych innych kroków sądowniczych. Zbór będzie nadal uważał podejrzanego za osobę niewinną. Biblia mówi, że do rozpoczęcia postępowania sądowego potrzeba dwóch lub trzech świadków (2 Koryntian 13:1; 1 Tymoteusza 5:19). Nawet jeśli więcej niż jedna osoba „przypomina sobie”, że była napastowana przez tego samego człowieka, to takie wspomnienia są zbyt zawodne, by mogły stanowić podstawę rozstrzygnięcia, gdy brak wspierających dowodów. Nie oznacza to, że owe „wspomnienia” uważa się za fikcyjne (lub za prawdziwe). Niemniej przy załatwianiu sprawy sądowniczej należy kierować się zasadami podanymi w Piśmie Świętym.

A jak postąpić, gdy oskarżony — choć się wypiera występku — naprawdę jest winny? Czy można powiedzieć, że „uchodzi mu to na sucho”? Z całą pewnością nie! Orzeczenie o winie możemy ufnie pozostawić Jehowie. „Grzechy niektórych ludzi są jawne dla wszystkich i od razu prowadzą do osądzenia, ale jeśli chodzi o innych, ich grzechy później również wychodzą na jaw” (1 Tymoteusza 5:24; Rzymian 12:19; 14:12). W Księdze Przypowieści czytamy: „Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca”. „Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja” (Przypowieści 10:28; 11:7). Jehowa Bóg i Jezus Chrystus w końcu wydadzą sprawiedliwy wyrok (1 Koryntian 4:5). Źródło: w95 1.11 28-29

Oto jak faktycznie wyglądają rady w kwestii ochrony dzieci przez pedofilami w organizacji świadków Jehowy. Czy faktycznie zapewniają one ochronę dzieci w organizacji? Czy też jednak nie prowadzą do braku dostatecznej uwagi i pochylenia się nad problemem bezbronnych dzieci? Czy nie odczuwasz czytelniku, że jest tu wiele uwagi poświęconej jak nie szkodzić pedofilom pod hasłem, że mogą się zmienić i być użyteczni dla organizacji a także Bóg wszystkim może przebaczyć. Ta treść może nasuwać wiele różnych wniosków w zależności od tego jakie serce ma czytelnik. Czy czytelnikowi bliżej do ofiar bezbronnych dzieci którym odebrano to czego nikt nie jest w stanie zwrócić, czy próbuje rozumieć pedofili – krzywdzicieli dzieci jako tych którzy popełnili grzech a nie przestępstwo.

Szczere wyznanie ofiary gwałconej przez ojca  pedofila świadka Jehowy

http://ohme.pl/lifestyle/pedofilia-wsrod-swiadkow-jehowy-dorosla-juz-ofiara-odwazyla-sie-mowic-glosno-co-jej-zrobil-wlasny-ojciec/

Ciało Kierownicze świadków Jehowy o historii swego powstania

    Działalnością Świadków Jehowy kieruje organ nadzorczy który sam się nazwał ciałem kierowniczym. Dlaczego i jak do tego doszło? Warto to wiedzieć jeśli chodzi o tych czytelników którzy nie byli i nie są świadkami Jehowy, natomiast którzy są świadkami Jehowy koniecznie powinni to wiedzieć. Dlaczego? Otóż twierdzą, że wszystkie swoje nauki oraz postanowienia organizacyjne opierają na Biblii. W książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica „Składajmy świadectwo” na str 107 wydawca podaje: Historia zboru wczesnochrześcijańskiego wyraźnie potwierdza, że lud Boży otrzymuje duchowe zrozumienie stopniowo (Prz. 4:18; Dan. 12:4, 9, 10; Dzieje 15:7-9). Obecnie słudzy Jehowy także dostosowują swoje nauki do objawianej prawdy. Nie próbują natomiast naginać Biblii do własnych poglądów. Dostrzegają to bezstronni obserwatorzy. Na przykład Jason David BeDuhn, religioznawca z Uniwersytetu Stanu Północna Arizona, napisał w swej książce, że Świadkowie Jehowy podchodzą do Pisma Świętego „ze swoistą niewinnością i opierają swój system wierzeń oraz praktyk na czystym tekście Biblii, bez zakładania z góry, co powinno się znaleźć w tej Księdze” (Truth in Translation)”. Czy tak jest w istocie w kwestii fundamentalnej dla ich organizacji? Zobaczmy jak o tym napisano w Strażnicy nr 7 z 1972 roku, a więc w czasie kiedy ten organ zaczął u nich działać:

CIAŁO KIEROWNICZE

Oddani Bogu i ochrzczeni chrześcijanie, znani dziś jako świadkowie Jehowy, posiadają na wzór apostolski z pierwszego wieku n.e. Ciało Kierownicze, o którym wyraźne wzmianki ukazują się od roku 1944. To ciało kierownicze było od lat związane z wydawcami czasopisma Strażnica i z Zarządem prawnie działającej korporacji religijnej, noszącej obecnie oficjalną nazwę: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w stanie Pensylwania korporacja ta musi odbywać doroczne walne zebrania w swych zarejestrowanych biurach w Pittsburgu (lub gdzie indziej, jeśli to w odpowiednim czasie uchwalono), gdzie obiera członków Zarządu mających zająć wakujące miejsca po poprzednich, których trzyletni okres urzędowania właśnie upływa; załatwia się też wtedy wszystkie inne sprawy istotnej wagi. Spośród uzupełnionego, siedmioosobowego grona członków Zarządu, będących bez wyjątku oddanymi Bogu, ochrzczonymi chrześcijanami namaszczonymi duchem Bożym, muszą być wyłonieni oficjalni przedstawiciele Towarzystwa.

Z uwagi na to, co latem ubiegłego roku przedstawiono podczas okręgowych zgromadzeń świadków Jehowy, odbytych na całej ziemi pod hasłem „Imię Boże”, wysunięto tu teraz kwestię: Czy można postawić znak równości między zarządem Towarzystwa Strażnica a ciałem kierowniczym świadków Jehowy, niestowarzyszonej społeczności oddanych Bogu, ochrzczonych chrześcijan, którzy wielbią Jehowę jako swego Boga? Ponadto: Czy na dorocznym zebraniu statutowym Towarzystwa Strażnica, takim jak odbywające się aktualnie w Buckingham, członkowie Towarzystwa przez wybór swego Zarządu wybierają zarazem członków ciała kierowniczego świadków Jehowy? Pytania te interesowały wszystkich obecnych.

Pamiętajmy, że ciało kierownicze musi się składać z oddanych Bogu, ochrzczonych chrześcijan, którzy zostali namaszczeni duchem Bożym i spłodzeni przez Boga /mój dopisek:twierdzenie nie poparte żadnym wersetem biblijnym/, aby być Jego duchowymi dziećmi, oraz którzy mają się przyłączyć do Jezusa Chrystusa uświetnionego w niebiańskim Królestwie. Musi tak być z tej racji, że ciało kierownicze — jak w wypadku dwunastu apostołów Chrystusa — stanowi cząstkę klasy „niewolnika wiernego i rozumnego” oraz przewodniczy jej w roli duchowych pasterzy i nadzorców. Klasa „niewolnika” składa się ze spłodzonych z ducha, namaszczonych duchem naśladowców Jezusa Chrystusa; naśladowcy ci stanowią jego zbór na ziemi, służąc jednomyślnie w roli zbiorowego „niewolnika” Bożego, podporządkowanego Głowie zboru chrześcijańskiego, Jezusowi Chrystusowi. W związku z tym, aby odpowiedzieć na wyżej postawione pytania, musimy także rozpatrzyć, kim ze względu na swą pozycję duchową są poszczególni członkowie korporacji pensylwańskiej, uczestniczący w wybieraniu członków zarządu Towarzystwa Strażnica. Kim więc są ci ludzie, którzy mają tam prawo głosu?

Na podstawie poprawki do statutu, uchwalonej w roku 1944, liczba członków Towarzystwa została ograniczona do najwyżej pięciuset osób, przy czym mają to być ludzie całkowicie oddani Jehowie Bogu, ochrzczeni uczniowie Jezusa Chrystusa. Wyznacza ich zarząd Towarzystwa Strażnica. Ale nam chodzi jeszcze o ich pozycję duchową, o ich powołanie. Dlaczego? Otóż nie wszyscy aktualni członkowie Towarzystwa są namaszczonymi duchem członkami klasy „niewolnika wiernego i rozumnego”. Według ostatnich danych było 450 członków Towarzystwa, ale tylko mniej niż połowa (czyli 200) z nich należało do namaszczonego duchem ostatka klasy „niewolnika”./kto zatem miał wpływ na treść publikacji, biorąc pod uwagę totalny bałagan w publikowanych treściach?/ Zatem większość to uczniowie Chrystusa, którzy nie żywią nadziei niebiańskiej. Są „drugimi owcami” Chrystusa i spodziewają się uzyskać życie wiecznotrwałe na rajskiej ziemi pod panowaniem jego niebiańskiego Królestwa.

Powstaje więc pytanie: Czy ta większość głosujących, którą stanowią „drugie owce”, może przez wybranie członków zarządu Towarzystwa Strażnica ustanawiać jednocześnie członków namaszczonego duchem ciała kierowniczego klasy „niewolnika wiernego i rozumnego”? W świetle Pisma świętego nie ma ona takiego prawa. I to nie tylko dlatego, że nie są to namaszczeni duchem dziedzice Boży i współdziedzice Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim dlatego, że ciało kierownicze klasy „niewolnika” nie jest mianowane przez żadnego człowieka. Zostało ustanowione przez tego samego, który powołał dwunastu apostołów w pierwszym wieku n.e., mianowicie przez Jezusa Chrystusa, Głowę prawdziwego zboru chrześcijańskiego, Mistrza i Pana klasy „niewolnika wiernego i rozumnego”./przez kogo dzisiejsze jest mianowane lub jak się ustanowiło?/ — Jana 15:16, 19.

Należy też pamiętać o jeszcze jednej okoliczności: Członkowie zarządu Towarzystwa mają obecnie trzyletnią kadencję i co roku niektórym z nich upływa okres urzędowania, tak iż członkowie Towarzystwa muszą na dorocznym walnym zebraniu wybrać kogoś innego na ich miejsce lub ponownie wybrać te same osoby. Co roku też upływa czas urzędowania trzech oficjalnych przedstawicieli Towarzystwa: prezesa, wiceprezesa i sekretarza-skarbnika (aktualnie także jego zastępcy). A czy tak samo ma się sprawa z członkami ciała kierowniczego klasy „niewolnika wiernego i rozumnego”? Nie! Członkowie ciała kierowniczego nie są mianowani na jeden rok, ale pozostają na swych odpowiedzialnych miejscach, dopóki żyją i jako uczniowie Jezusa Chrystusa dochowują mu wierności. Tak było również z dwunastoma apostołami i innymi starszymi zboru jeruzalemskiego.

Ciało kierownicze nie posiada urzędowych przedstawicieli, jacy są w Zarządzie Towarzystwa, mianowicie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza-skarbnika ani zastępcy sekretarza-skarbnika. Grono to ma jedynie przewodniczącego, tak jak go miało ciało kierownicze w pierwszym wieku. Ze sprawozdania zamieszczonego w Dziejach Apostolskich wynika, że zapewne apostoł Piotr przewodniczył ciału kierowniczemu w świątecznym dniu Pięćdziesiątnicy roku 33 n.e., zaś w późniejszym okresie jako przewodniczący pewnego razu wystąpił uczeń Jakub, przyrodni brat Jezusa Chrystusa. Fakty te, jak również inne dostępne dziś źródła historyczne, narzucają wniosek, że przewodnictwo w ciele kierowniczym podlegało rotacji i przechodziło kolejno na następnych członków, tak samo jak przewodniczący prezbiterstwa, czyli „grona starszych” poszczególnych zborów chrześcijańskich, zmieniali się kolejno, ustępując miejsca innemu spośród starszych. — 1 Tym. 4:14, NW.

Wszystko to wskazuje wyraźnie, że gdy członek zarządu Towarzystwa zostaje w danym roku wybrany prezesem Towarzystwa Strażnica, nie staje się tym samym automatycznie przewodniczącym ciała kierowniczego świadków Jehowy. Każdy członek ciała kierowniczego może być jego przewodniczącym, nie będąc jednocześnie prezesem Towarzystwa Strażnica. Przewodniczenie ciału kierowniczemu zależy wyłącznie od systemu rotacji. Tylko w wypadku, gdy z zasady rotacji wyniknie, że ktoś obejmie przewodnictwo w tym samym czasie, kiedy Zarząd obrał go prezesem Towarzystwa, może on co najmniej przez rok pełnić jednocześnie funkcje przewodniczącego i prezesa.

LICZEBNOŚĆ CIAŁA KIEROWNICZEGO

A oto dalszy godny uwagi szczegół: liczba członków ciała kierowniczego nie jest ograniczona do liczby członków zarządu Towarzystwa, mianowicie do siedmiu osób. Zbór chrześcijański, czyli klasa „niewolnika wiernego i rozumnego”, miał na początku swego istnienia w dniu Pięćdziesiątnicy roku 33 n.e. dwunastoosobowe ciało kierownicze, a następnie to ciało kierownicze z siedzibą w Jeruzalem jeszcze się powiększyło, gdyż do dwunastu apostołów Chrystusa dołączyli inni starsi zboru jeruzalemskiego. W związku z tym podczas wspomnianej już doniosłej narady w Jeruzalem ciało kierownicze obejmowało: jedenastu żyjących wówczas apostołów Chrystusa, ucznia Jakuba, który — jak się wydaje — był wtedy przewodniczącym, ponadto Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, „zajmujących wśród braci przodujące stanowisko” i nawet „proroków”, oraz niewątpliwie Pawła i Barnabę. Znaczy to, że wówczas w Jeruzalem przynajmniej szesnastu namaszczonych chrześcijan można było utożsamiać z ciałem kierowniczym (Dzieje 15:22, 32). Tak samo jest i dzisiaj: Ciało kierownicze klasy „niewolnika wiernego i rozumnego” obejmuje więcej osób niż siedmiu namaszczonych duchem chrześcijan, którzy stanowią zarząd Towarzystwa. Fakt ten dodatkowo ukazuje, że dysponujący prawem głosu członkowie Towarzystwa Strażnica nie mianują ani nie wybierają członków ciała kierowniczego klasy „niewolnika”. Podkreśla to też różnicę między ciałem kierowniczym a prawnie zarejestrowanym Zarządem Towarzystwa.

Jak więc należy sobie tłumaczyć okoliczność, że członkowie ciała kierowniczego wchodzą w skład Zarządu korporacji pensylwańskiej? Dzieje się to za wolą uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa Strażnica. Chcą oni trzymać się natchnionego Słowa Bożego. Proszą Jehowę Boga przez Jezusa Chrystusa, aby nimi kierował w sprawach wyboru członków Zarządu Towarzystwa. Z obowiązującego obecnie statutu Towarzystwa (po wniesieniu poprawek w roku 1944) wynika, że ta korporacja prawna jest jedynie „organem administracyjnym” świadków Jehowy. Tym samym jest po prostu agencją ciała kierowniczego świadków Jehowy. A uprawnionym do głosowania członkom Towarzystwa zależy na tym, aby ciało kierownicze mogło jak najbardziej bezpośrednio posługiwać się tym „organem administracyjnym” jako narzędziem pracującym w interesie dzieła przeprowadzonego przez klasę „niewolnika wiernego i rozumnego”, co zostaje osiągnięte w ten sposób, że członkowie ciała kierowniczego zasiadają w Zarządzie Towarzystwa. Zdają sobie sprawę z faktu, iż Towarzystwo nie jest ośrodkiem kierowniczym, lecz jedynie agencją wykonawczą.

Stąd też uprawnieni do wybierania Zarządu członkowie Towarzystwa nie życzą sobie, żeby powstała jakakolwiek podstawa do rozdźwięków lub konfliktów. Nie chcą się przyczyniać do zaistnienia sytuacji, która by choć w najmniejszym stopniu nasuwała myśl, że „organ administracyjny” włada i kieruje swym mocodawcą, którym jest ciało kierownicze, reprezentując całą klasę „niewolnika wiernego i rozumnego”. Inaczej mówiąc nie dopuszczają do tego, żeby ogon merdał psem, podczas gdy ma być na odwrót. Instytucja religijna, dostosowana do praw Cezara, nie powinna dążyć do tego, by wziąć górę nad swym założycielem i nim kierować; raczej założyciel takiej prawnie uznanej agencji religijnej powinien sprawować nad nią nadzór i kierować nią jako swym narzędziem. Dlatego też w harmonii ze wskazaniami świętego ducha Bożego oraz dla osiągnięcia możliwie największej skuteczności działania i doskonałej zgodności między ciałem kierowniczym a Zarządem korporacji prawnej dysponujący głosem członkowie Towarzystwa słusznie wybierają do Zarządu takie osoby, o których wiedzą, że należą do ciała kierowniczego klasy „niewolnika wiernego i rozumnego”.

JAK POWSTAŁO OBECNE CIAŁO KIEROWNICZE

W jaki sposób pojawiło się to ciało kierownicze w czasach nowożytnych? Doszło do tego z całą pewnością pod kierownictwem Jehowy Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Fakty wskazują,/jakie fakty?/ że owo ciało kierownicze związało się z Towarzystwem Strażnica. W ostatnim ćwierćwieczu dziewiętnastego stulecia do ciała kierowniczego najpewniej należał C.T. Russell. Będąc człowiekiem całkowicie oddanym Bogu poprzez Chrystusa, poświęcił wszystek swój czas, energię, zdolności, majątek i wpływy obronie natchnionego Słowa Bożego i krzewieniu znajomości jego treści. W tym celu zaczął w lipcu roku 1879 wydawać Strażnicę Syjońską, wierząc — jak oświadczył na łamach tego czasopisma — że cieszy się ono poparciem Jehowy i dlatego nigdy nie zajdzie potrzeba dopraszania się o datki pieniężne na cele wydawnicze. C.T. Russell odznaczał się kwalifikacjami wymaganymi od nadzorcy, wyłuszczonymi w Liście 1 do Tymoteusza 3:1-7 i do Tytusa 1:5-9; właśnie z tej racji zbór chrześcijańskich badaczy Pisma świętego w Allegheny poprosił go, aby usługiwał mu jako jego pastor, czyli duchowy pasterz. Pięć lat później została prawnie zarejestrowana korporacja Zion’s Watch Tower Tract Society, która odtąd służyła w roli „organu” dostarczającego pokarm duchowy tysiącom szczerych ludzi, którzy pragnęli poznać Boga i zrozumieć Jego Słowo oraz przybliżyć się do Boga za pośrednictwem Chrystusa.

Współpracę z tym Towarzystwem, którego główna siedziba znajdowała się w Pensylwanii, nawiązali dalsi oddani Bogu, ochrzczeni i namaszczeni (pomazani) duchem chrześcijanie. Bez względu na to, czy weszli w skład Zarządu Towarzystwa, czy nie, stawiali siebie do dyspozycji, podejmując się specjalnych zadań na rzecz klasy „niewolnika wiernego i rozumnego”. Pomagali w karmieniu klasy „niewolnika” i przewodzeniu jej, i tak pojawiło się ciało kierownicze. Stało się to w sposób oczywisty dzięki oddziaływaniu niewidzialnej, czynnej mocy Jehowy, czyli ducha świętego. Było w tym też kierownictwo Głowy zboru chrześcijańskiego, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Prawda, że członkowie tego ciała kierowniczego nie zostali zamianowani bezpośrednio przez Pana Jezusa Chrystusa./Jaki dowód jest, że byli zamianowani choć nie bezpośrednio zamianowani?/ Ale jeśli już o to chodzi, również nie wszyscy członkowie ciała kierowniczego, które w pierwszym wieku współpracowało ze zborem jeruzalemskim, byli ustanowieni w sposób bezpośredni. Jakże więc weszli w skład ciała kierowniczego ci „starsi” zboru jeruzalemskiego, którzy się nie zaliczali do dwunastu apostołów? Widocznie na podstawie zamianowania dokonanego przez dwunastu apostołów, działających pod kierownictwem świętego ducha Jehowy. /domysły i zgadywanie aby upozorować funkcjonowanie organizacji w oparciu o Biblię, bo w niej nie ma terminu ciało kierownicze/

Przykładem tego jest tok postępowania tych dwunastu apostołów przy zamianowaniu Szczepana i Filipa oraz pięciu dalszych mężów, którzy mieli się troszczyć o pewne sprawy zboru jeruzalemskiego (Dzieje 6:1-8). Podobnie apostoł Paweł w swoich uwagach do starszych zboru w Efezie wskazał, że nadzorcy Bożej trzody duchowych owiec mają nominację od świętego ducha Bożego (Dzieje 20:28). Chociaż więc w dziewiętnastym stuleciu nie było już przy życiu żadnego apostoła Chrystusowego, tak samo święty duch Boży musiał współdziałać przy utworzeniu ciała kierowniczego dla namaszczonego duchem ostatka klasy „niewolnika wiernego i rozumnego”. Zresztą fakty mówią same za siebie. Na scenie wydarzeń pojawiło się grono namaszczonych duchem chrześcijan, które wzięło na swe barki i poniosło odpowiedzialność za kierowanie sprawami oddanych Jehowie, ochrzczonych pomazańców, idących śladami Jezusa Chrystusa i starających się wykonywać pracę zapowiedzianą w proroctwie Jezusa z Ewangelii według Mateusza 24:45-47. Fakty mówią głośniej niż słowa. Ciało kierownicze istnieje. Z wdzięcznością wobec Boga i przekonaniem chrześcijańscy świadkowie Jehowy oświadczają, że ich społeczność nie jest organizacją religijną z jednoosobowym kierownictwem, ale posiada ciało kierownicze złożone z chrześcijan namaszczonych duchem Bożym”.

Na zakończenie mój komentarz:

     Wszystkie problemy opisane w treści że Strażnicy wynikają z faktu nie istnienia i nie zapowiadanego w Biblii ani nawet w przyszłości pojawienia się Towarzystwa Strażnica, ani też zapowiadanej aktywnej działalności Świadków Jehowy, ponieważ nie da się w żaden sposób uzasadnić tego zapowiadanym głoszeniem ewangelii ani też zapowiadanym nauczaniem tego co, „przykazał” Jezus. Rezygnacja w stopce redakcyjnej Strażnicy do studium z eksponowania głoszenia ewangelii od stycznia 2013 roku, na rzecz prowadzenia „działalności edukacyjnej” potwierdza, że głoszenie ewangelii nie było celem i nim nie jest. Co do ciała kierowniczego, po wpisaniu do wyszukiwarki biblijnej słów „ciało kierownicze” w odpowiedzi otrzymujemy:Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: ciało kierownicze. Nie ma w Biblii takiego zwrotu. W związku z powyższym odpowiedź na pytanie czy Świadkowie Jehowy opierają się na Biblii jest oczywista i ile jest warte wyjaśnienie o tym jak powstało ciało kierownicze. Na zakończenie zacytuję werset z listu do Rzymian 8:9 Przekład Nowego Świata,Jednakże wy nie jesteście w zgodzie z ciałem, lecz z duchem, jeśli duch Boży istotnie w was mieszka”.

Królestwo Boże to zdaniem ciała kierowniczego rząd Boży

   Zobaczmy co „niewolnik wierny i roztropny” rozumie pod pojęciem „Królestwo Boże”. Zdaniem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, pod terminem „Królestwo Boże”, należy wiedzieć Jezusa Chrystusa i 144 000 tych którzy z nim będą współrządzić. Słownik PWN podaje tak, co mieści się pod tym terminem „królestwo”:

królestwo

1. «państwo, w którym król sprawuje najwyższą władzę»

2. «teren czyjejś działalności, władzy, czyichś wpływów»

STRAŻNICA (WYDANIE DO STUDIUM) na LUTY 2017 w temacie do studium „Okup — doskonały dar od Boga” wyjaśnia to zagadnienie w taki sposób w akapitach 7,8:

NIECH PRZYJDZIE TWOJE KRÓLESTWO”

7.Dalej w modlitwie wzorcowej Jezus powiedział: „Niech przyjdzie twoje królestwo”. Jaki związek ma okup z Królestwem Bożym? Umożliwia zebranie 144 000 osób, które razem z Jezusem będą królami i kapłanami w niebie (Obj. 5:9, 10; 14:1). Jezus i jego współwładcy — wspólnie tworzący Królestwo Boże — zadbają, żeby posłuszna ludzkość przez tysiąc lat  mogła korzystać z błogosławieństw ofiary okupu. Ziemia stanie się rajem i wierni ludzie osiągną doskonałość. Wtedy wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi utworzą zjednoczoną rodzinę Bożą (Obj. 5:13; 20:6). Jezus zmiażdży głowę węża i usunie wszelkie ślady buntu (Rodz. 3:15).

8. Kiedy Jezus był na ziemi, pomógł swoim uczniom zrozumieć, jak ważne jest Królestwo Boże. Zaraz po chrzcie ogłaszał wszędzie dobrą nowinę o tym rządzie (Łuk. 4:43). Tuż przed powrotem do nieba polecił uczniom, żeby byli jego świadkami „aż do najodleglejszego miejsca na ziemi” (Dzieje 1:6-8). Dzięki głoszeniu wszyscy ludzie mogli dowiedzieć się o okupie i zostać poddanymi Królestwa Bożego. Obecnie pokazujemy, że popieramy ten rząd, gdy wspieramy przebywających na ziemi braci Chrystusa w ogólnoświatowej działalności kaznodziejskiej (Mat. 24:14; 25:40).

Konsekwentnie wydawca Strażnicy nie podaje skąd wyciąga taki wniosek, że „Królestwo Boże” – to rząd Jezusa Chrystusa i 144 000 tych którzy będą z nim współrządzić. Tylko po pierwsze termin „Królestwo Boże” nawet w wydanym przez świadków Jehowy przekładzie Nowego Świata nie występuje poza czterema ewangeliami. Nigdzie w Biblii nie jest kojarzony z rządem a tym bardziej ze 144 000 współrządzących ani z Jezusem ani Chrystusem. Zatem Ciału Kierowniczemu bardzo się marzy rządzenie. Należy też koniecznie zaznaczyć, że królestwo to był zawsze jeden król i jego poddani oraz teren nad którym panował. W interpretacji wydawcy królestwem to jest jakiś rząd, to pojęcie które nigdy nie istniało.

Język hebrajski „oczami” świadków Jehowy i innych

    Dziś dwie uważam bardzo ważne przeciwstawne opinie na temat języka hebrajskiego i jego historii. Oczywiście informacji podobnych jest więcej w internecie. Wybrałem dwie aby czytelników nie męczyć ich ilością. Zaznaczam nie znam języka hebrajskiego ale bardzo mnie zaintrygowały poniższe informacje. Uważam, że każdy kto chce poznać ten temat rzetelnie i dogłębnie winien je poznać i ocenić. Ten kto chce wiedzieć jak jest, to będzie wiedział. Oto pierwsza z nich:

Językowy przekręt wszechczasów

Wielu jest przekonanych że teksty masoreckie w języku „hebrajskim” to oryginał Starego Testamentu (w tym przypadku pomijam już fakt że jest to tylko i wyłącznie interpretacja tak spreparowana przez wieki by zalegalizować Judaizm po klęsce zburzenia Jerozolimy z roku 70 n.e. ). Inni twierdzą , że po niewoli Babilońskiej Judejczycy w trzecim pokoleniu!!! zachowali język paleohebrajski (używany w mowie potocznej przez Izraelitów do czasów pierwszego zburzenia Jerozolimy w 587 roku p.n.e.) i znali go równolegle z językiem aramejskim , który wynieśli z Babilonu. W wielu religiach panuje pogląd że teksty masoreckie ST, które mamy w przekładach naszych Biblii są napisane w języku oryginału. Starają się mam wmówić, że język paleohebrajski „ewoluował” do dzisiejszego „hebrajskiego”. Tu trzeba zadać pytanie: czyżby?. Odpowiedzmy sobie na te pytania. …

Dla przykładu: w dzisiejszej emigracji drugie pokolenie które się rodzi na miejscu w kraju nowego pobytu rodziców, sporadycznie zna język rodziców. Biblijnie to tak wygląda: Ezdrasz czytał ludowi księgę Prawa Bożego z wyjaśnieniem (mepōrāš), aby lud rozumiał czytanie (Neh 8,8) – co może świadczyć o pewnym już zaniku znajomości rodzimego języka Żydów w powygnańczej wspólnocie. Nehemiasz z kolei już wyraźnie narzeka na brak w narodzie znajomości „języka żydowskiego” (Neh 13,23-24). Hebrajski zaczął wychodzić z powszechnego użycia na korzyść aramejskiego. Dlatego w Izraelu za czasów Isusa istniał swoisty dialekt aramejskiego czyli język judeo-aramejski

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_judeo-aramejski . Był to język aramejski z elementami paleohebrajskimi.

alfabet paleohebrajski

Wielu jest przekonanych że teksty masoreckie w języku „hebrajskim” to oryginał Starego Testamentu (w tym przypadku pomijam już fakt że jest to tylko i wyłącznie interpretacja tak spreparowana przez wieki by zalegalizować Judaizm po klęsce zburzenia Jerozolimy z roku 70 n.e. ). Inni twierdzą , że po niewoli Babilońskiej Judejczycy w trzecim pokoleniu!!! zachowali język paleohebrajski (używany w mowie potocznej przez Izraelitów do czasów pierwszego zburzenia Jerozolimy w 587 roku p.n.e.) i znali go równolegle z językiem aramejskim , który wynieśli z Babilonu. W wielu religiach panuje pogląd że teksty masoreckie ST, które mamy w przekładach naszych Biblii są napisane w języku oryginału. Starają się mam wmówić, że język paleohebrajski „ewoluował” do dzisiejszego „hebrajskiego”. Tu trzeba zadać pytanie: czyżby?. Odpowiedzmy sobie na te pytania. …

Dla przykładu: w dzisiejszej emigracji drugie pokolenie które się rodzi na miejscu w kraju nowego pobytu rodziców, sporadycznie zna język rodziców. Biblijnie to tak wygląda: Ezdrasz czytał ludowi księgę Prawa Bożego z wyjaśnieniem (mepōrāš), aby lud rozumiał czytanie (Neh 8,8) – co może świadczyć o pewnym już zaniku znajomości rodzimego języka Żydów w powygnańczej wspólnocie. Nehemiasz z kolei już wyraźnie narzeka na brak w narodzie znajomości „języka żydowskiego” (Neh 13,23-24). Hebrajski zaczął wychodzić z powszechnego użycia na korzyść aramejskiego. Dlatego w Izraelu za czasów Isusa istniał swoisty dialekt aramejskiego czyli język judeo-aramejski

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_judeo-aramejski . Był to język aramejski z elementami paleohebrajskimi.
Z tego dialektu wywodzi się dzisiejszy język zwany hebrajskim, jego podwaliny powstały własnie za czasów Heroda. Natomiast diabelska propaganda lansuje kolejną bzdurę i twierdzi że dzisiejszy „hebrajski” to produkt ewolucji języka paleohebrajskiego a dialekt aramejski zwany „judeo-aramejskim”…wymarł (sprytne).
A to oficjalny blef przekazywany przez hebraistów:

1)MATKA JĘZYKÓW SEMICKICH
Z niej powstały języki : a) semickie wschodnie
b)semickie zachodnio-północne
c) semickie południowe
a) Z semickiego wschodniego pochodzi akadyjski.
Z akadyjskiego pochodzi 1) babiloński i 2) asyryjski
b) Z semickiego zachodnio-północnego pochodzą:
1)hebrajski starożytny (kananejski)
(z języków kananejskich przetrwał tylko hebrajski)
2)aramejski starożytny
* Z hebrajskiego starożytnego pochodzą:
– hebrajski biblijny
– moabicki
– fenicki – ugarycki
Z hebrajskiego biblijnego pochodzi misznaicki
misznaicki –
język Miszny (zmieniona składnia i nowe słownictwo)
Z misznaickiego pochodzi:
hebrajski średniowieczny– język tekstów rabinicznych, istniał jedynie w formie pisanej
Z hebrajskiego średniowiecznego pochodzi: hebrajski współczesny – od 1881 roku.
Z aramejskiego starożytnego pochodzą:
aramejski wschodni
* z aramejskiego wschodniego pochodzą:
– aramejski Talmudu Babilońskiego – syryjski
* z syryjskiego pochodzi : 1) nestoriański
2) jakobicki

aramejski zachodni
* z aramejskiego zachodniego pochodzą:
-samarytański
– aramejski biblijny – nowoaramejski
c) Zsemickich południowych pochodzą:
– arabski
– etiopski
Z etiopskiego pochodzi amharski (język urzędowy Etiopii)

Najciekawsze w tym wykresie jest to że język „miszniacki”, nagle zmienił…składnię i….słownictwo (to w nawiasie) : to jest ten moment w którym paleohebrajski propagandowo „ewoluował” do ….aramejskiego i tak jest do dzisiaj a propagandyści „pomiotu żmijowego” pilnują tego przekrętu.
Wszyscy mają uwierzyć że starohebrajski/paleohebrajski jest ….dzisiejszym hebrajskim.

(1). Tu chodzi o ukrycie faktu że dzisiejszy „hebrajski” to tak naprawdę jest dialektem języka aramejskiego.
(2) Druga rzecz to ukrycie faktu że „Izraelici” „zapomnieli języka w gębie” i stracili język narodowy na rzecz aramejskiego.

Zobaczmy na wersety żeby zobaczyć jak różnił się język palohebrajski od języka aramejskiego używanego przez Asyryjczyków (Babilon to ta sama strefa języka aramejskiego):

2Krl 18:26 bw „Wtedy Eljakim, syn Chilkiasza, i Szebna, i Joach rzekli do Rabszaka: Zechciej rozmawiać ze sługami swymi po aramejsku, gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który tu jest na murze.”
2Krl 18:28 bw „Po czym Rabszake stanął i donośnym głosem zawołał
po judejsku: Słuchajcie słowa wielkiego króla, króla asyryjskiego:”
2Krn 32:18 bw
„Wołali także głośno po judejsku na lud jeruzalemski, który stał na murze, żeby ich przestraszyć i przerazić, aby w ten sposób dostać miasto w swoje ręce;”
Iz 36:11 bw „Wtedy rzekł Eljakim i Szebna, i Joach do Rabszake:
Zechciej rozmawiać z twoimi sługami po aramejsku gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który jest na murze.”
Iz 36:13 bw „Potem Rabszake stanął i zawołał głosem doniosłym
po judejsku, i oświadczył: Słuchajcie słów wielkiego króla, króla asyryjskiego!”.

Jak widac język aramejski do paleohebrajskiego ma się jak „pies do jeża”. Trzeba tłumacza by było zrozumiałe. Tylko elity Izraelskie znały aramejski a prosty lud znał tylko paleohebrajski.

alfabet paleohebrajski:

(3)Trzecia rzecz którą trzeba ukryć to fakt że język paleohebrajski ma samogłoski wpismie a dzisiejszy „hebrajski”…ich nie ma. To dla propagandystów „narodu wybranego”, stanowi poważny cios. To zdjęcie na górze to kolejny dowód na istnienie samogłosek w piśmie. Tu na marginesie wytłumaczę jak to jest z samogłoskami: jeśli mamy pismo „spółgłoskowe” (alfabet bez samogłosek) to nie przeczytasz takiego tekstu bez znajomości samogłosek-to jest w dzisiejszym „hebrajskim” (do wstawiania samogłosek wymyślono tzw. system Tyberiadzki), jeśli samogłoski są pisane w alfabecie i stosowane w piśmie to nie trzeba się domyślać. To jest horrendalna różnica miedzy tymi językami dlatego jeden do drugiego ma się jak „pies do jeża”.

Kiedy Judejczycy wrócili z Babilonu to sytuacja się odwróciła i znali przede wszystkim tylko aramejski. Niewielu znało już, swój język narodowy. 500 lat pózniej królował w Izraelu już miejscowy dialekt aramejskiego. Co się więc stało z językiem narodowym?, i tu się zaczyna „ostra jazda bez trzymanki”.

Teksty masoreckie Kodeksu leningradzkiego z 1008 roku z tego mamy ST w naszych Bibliach. – widać na okładce…diabelską gwiazdę.(kabalistyczny heksagram) http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Leningradzki Na razie mamy ważny wniosek że ci co twierdzą że są „narodem wybranym”, „zapomnieli języka w gębie” a ich język „hebrajski” nie jest ich językiem narodowym a teksty masoreckie nie są napisane w języku oryginalnym i nie mogą , chociażby z tego powodu nazywać się „tekstem oryginalnym”.

Źródło tekstu: https://redoctobermsz.wordpress.com/2013/01/12/jezykowy-przekret/

Towarzystwo Strażnica ma zgoła odmienny pogląd w kwestii języka hebrajskiego, a wiele z podanych powyżej informacji traktuje jako nie potwierdzone, uznając je za opinie. Jedną z takich informacji jest to, że starożytny język hebrajski czyli paleohebrajski zawierał samogłoski. Taka informacja jest bardzo ważna przy rzetelnym ustaleniu czy np. tetragram JHWH jest współcześnie wymawiany prawidłowo, czy też nie i chodzi o zupełnie inne jego znaczenie. Oto treść przeciwstawna, art jest obszerny a więc przedstawiona treść pomija tekst od słowa Charakterystyka:

Druga informacja:

HEBRAJSKI, JĘZYK

Po hebrajsku spisano większą część natchnionych Pism — w sumie 39 ksiąg (wg podziału spotykanego w licznych przekładach), co stanowi ok. trzech czwartych całej Biblii. Fragmenty niektórych tych ksiąg napisano po aramejsku (zob. ARAMEJSKI, JĘZYK).

W samych Pismach Hebrajskich nie ma określenia „język hebrajski”, choć występują tam słowa „Hebrajczyk” i „Hebrajczycy”, odnoszone do poszczególnych osób albo do całego ludu izraelskiego. Spotyka się natomiast wzmianki o mówieniu „po żydowsku” (2Kl 18:26, 28; Neh 13:24) oraz „językiem Kanaanu” (Iz 19:18), którym w owym czasie (VIII w. p.n.e.) był przede wszystkim hebrajski. Z kolei w Chrześcijańskich Pismach Greckich język, którym się posługiwali Żydzi, z reguły jest nazywany „hebrajskim” (zob. HEBRAJCZYK, HEBRAJSKI).

Pochodzenie języka hebrajskiego.Historia świecka nie wyjawia pochodzenia tego języka podobnie zresztą jak żadnego innego z najstarszych znanych języków, np. sumeryjskiego, akadyjskiego (asyryjsko-babilońskiego), aramejskiego czy egipskiego. Otóż nawet w najdawniejszych znalezionych zapisach owe języki pojawiają się w całkowicie rozwiniętej postaci (zob. MOWA, JĘZYK). Dlatego wyrażane przez uczonych rozmaite poglądy na temat początków i rozwoju hebrajszczyzny — np. że wywodzi się ona z aramejskiego albo z jakiegoś dialektu kananejskiego — pozostają jedynie przypuszczeniem. To samo można powiedzieć o próbach wyjaśnienia, skąd pochodzą liczne słowa napotykane w Pismach Hebrajskich. Uczeni często twierdzą, że wiele takich wyrazów wywodzi się z języka akadyjskiego lub aramejskiego. Jednakże dr Edward Horowitz zauważył: „W dziedzinie etymologii [studiów nad pochodzeniem wyrazów] istnieją ogromne różnice zdań między uczonymi, nawet tymi o najwyższych kwalifikacjach”. Następnie dla przykładu przytacza objaśnienia etymologiczne do pewnych słów hebrajskich, opracowane przez wybitnych znawców, i za każdym razem zaznacza, że inni uznani naukowcy mają odmienne zdanie. Potem dodaje: „Jak widać, zachodzą niekończące się rozbieżności pomiędzy równie cenionymi autorytetami” (How the Hebrew Language Grew, 1960, ss. xix, xx).

Jedynym źródłem historycznym, które podaje wiarygodne informacje o pochodzeniu języka znanego jako hebrajski, jest Biblia. Mową tą posługiwali się izraelscy potomkowie „Abrama Hebrajczyka” (Rdz 14:13), który z kolei był potomkiem Sema, syna Noego (Rdz 11:10-26). A ponieważ z proroczej wypowiedzi dotyczącej Sema wynikało, że Jehowa będzie mu błogosławił (Rdz 9:26), nasuwa się logiczny wniosek, iż jego język nie został zmieniony, gdy Bóg wystąpił przeciw budowniczym wieży Babel i ‛pomieszał ich język’ (Rdz 11:5-9). A zatem Sem dalej posługiwał się tym „jednym językiem”, który istniał od czasów Adama (Rdz 11:1). Wynika stąd, że język nazwany potem hebrajskim był pierwotnym językiem ludzkości. Historia świecka nie potrafi wskazać innego.

Kwestia stabilności języka. Historia dowodzi, że na przestrzeni dziejów języki bardzo się zmieniają. Polszczyzna z okresu Mieszka I (X w.) byłaby dziś dla większości Polaków niezrozumiała. Możliwe więc, że do czasu, gdy Mojżesz zaczął spisywać Pisma Hebrajskie, pierwotny język, którym się posługiwał Adam, uległ poważnym przeobrażeniom. Jednakże w tym okresie — trwającym ok. 2500 lat — istotnym czynnikiem powstrzymującym tego typu zmiany była długość życia ludzi. Między Adamem a osobami, które ocalały z potopu, było zaledwie jedno ogniwo łączące — Metuszelach. Z kolei Sem, żyjący przez szereg lat przed potopem równocześnie z Metuszelachem, żył także wiele lat współcześnie z Izaakiem. Potem między śmiercią Izaaka (1738 p.n.e.) a narodzinami Mojżesza (1593 p.n.e.) upłynęło niespełna 150 lat. Chociaż więc od zarania ludzkości pojawiały się kolejne pokolenia, okresy życia niektórych ludzi zachodziły na siebie, co przyczyniało się do jednolitości języka. Rzecz jasna nie zawsze wiadomo, jak blisko siebie takie osoby mieszkały (np. Sem i Abraham), a utrzymywanie kontaktu ma duży wpływ na stabilność języka.

Nie wszyscy potomkowie Sema zachowali w czystej postaci ten „jeden język” z czasów przedpotopowych. Wskazują na to różnice powstałe między językami semickimi, np. hebrajskim, aramejskim, akadyjskim oraz rozmaitymi dialektami arabskimi. W XVIII w. p.n.e. (ok. 1761) wnuk Abrahama i wnuk jego brata odmiennymi słowami nazwali pamiątkowy kopiec kamieni, który usypali, by służył za świadka między nimi. Jakub, praojciec Izraelitów, posłużył się słowem „Galeed”, natomiast Laban, mieszkający w Syrii, czyli Aramie (choć sam nie był potomkiem Arama), użył aramejskiego terminu „Jegar-Sahaduta” (Rdz 31:47). Rozbieżność ta jednak nie musi sugerować dużych różnic między ówczesnym językiem aramejskim i hebrajskim, gdyż Jakub najwyraźniej nie miał większych trudności z porozumiewaniem się na terenie Syrii. A ponieważ ludzie wyrabiali coraz to nowe przedmioty i pojawiały się nowe okoliczności i sytuacje, niewątpliwie trzeba było tworzyć kolejne przydatne wyrazy. Chociaż mogły one różnić się od siebie, zależnie od miejsca pobytu użytkowników języka, to nie zmieniały znacząco samej struktury tego języka.

Drobne różnice w wymowie pojawiły się nawet wśród Izraelitów. Na przykład za czasów sędziów (1473-1117 p.n.e.) Efraimici inaczej wymawiali słowo „szibbolet” (Sdz 12:4-6). Jednak na tej podstawie nie można twierdzić (jak to robią niektórzy), że Izraelici posługiwali się wtedy odmiennymi dialektami.

W VIII stuleciu p.n.e. hebrajski i aramejski dzieliły już tak istotne różnice, że można było mówić o odrębnych językach. Uwidoczniło się to wtedy, gdy przedstawiciele króla Ezechiasza powiedzieli rzecznikom asyryjskiego króla Sancheriba: „Zechciej rozmawiać ze swymi sługami po syryjsku [aramejsku], bo my rozumiemy; a nie rozmawiaj z nami po żydowsku, gdy słyszą to uszy ludu, który jest na murze” (2Kl 18:17, 18, 26). Wprawdzie aramejski był wtedy na Bliskim Wschodzie językiem międzynarodowym i posługiwano się nim w kontaktach dyplomatycznych, ale większość mieszkańców Judy go nie rozumiała. Najstarsze znane pozabiblijne dokumenty napisane po aramejsku pochodzą mniej więcej z tego właśnie okresu i potwierdzają odrębność tych języków.

Czy hebrajski i aramejski zatraciły czystość pierwotnego „jednego języka”, czy może któryś ją zachował? Wprawdzie Biblia nie wypowiada się na ten temat, niemniej daje do zrozumienia, iż język, w jakim Mojżesz zaczął spisywać natchnione święte Pisma, był tym samym językiem, którym władał pierwszy człowiek.

Gdyby dzieje świata zaczęto utrwalać na piśmie jeszcze przed potopem, to takie relacje ogromnie by się przyczyniły do zachowania czystości pierwotnego języka. Ale nawet gdyby przekazywano je w formie ustnej, i tak sprzyjałoby to stabilności prajęzyka. Po wielu stuleciach Żydzi z niezwykłą pieczołowitością dbali o utrzymanie świętych Pism w oryginalnej postaci, co dobrze ilustruje troskę, jaką zapewne okazywano w czasach patriarchalnych, by dokładnie przekazać najstarsze doniesienia o postępowaniu Boga z ludźmi.

Kolejną podstawą do przeświadczenia, iż biblijny język hebrajski to „jeden język” z czasów poprzedzających budowę wieży Babel, jest godna uwagi niezmienność hebrajszczyzny w ciągu tysiąca lat, podczas których powstawały Pisma Hebrajskie. The International Standard Bible Encyclopedia (red. G. W. Bromiley, 1982, t. 2, s. 659) podaje: „Do nadzwyczajnych faktów związanych z hebrajszczyzną S[tarego] T[estamentu] należy okoliczność, że chociaż ta literatura obejmuje ponad tysiąc lat, to język (gramatyka i słownictwo) najstarszych części niewiele się różni od najnowszych”.

Niekompletność wiedzy o języku hebrajskim. Wiedza o starożytnej hebrajszczyźnie nie jest pełna. Profesor Burton L. Goddard napisał: „Język hebrajski S[tarego] T[estamentu] w dużym stopniu musi sam siebie objaśniać” (The Zondervan Pictorial Bible Dictionary, red. M. Tenney, 1963, s. 345). Otóż znaleziono bardzo mało innych zapisów hebrajskich z tamtego okresu, które by pomogły lepiej zrozumieć sposób używania wyrazów. Do tych ważniejszych zabytków należy „kalendarz z Gezer” (proste zestawienie prac rolnych, pochodzące przypuszczalnie z X w. p.n.e.; ILUSTRACJA, t. 1, s. 960), niektóre ostraki (pokryte pismem skorupy gliniane) z Samarii (głównie zamówienia na wino, oliwę i jęczmień lub pokwitowania ich odbioru, ogólnie datowane na pierwszą część VIII w. p.n.e.), inskrypcja z Siloam (znaleziona w Jerozolimie, w tunelu dostarczającym wodę, datowanym na okres panowania króla Ezechiasza [745-717 p.n.e.]) oraz „listy z Lakisz” (prawdopodobnie z końca VII w. p.n.e.).

Ponadto istnieje fenicka inskrypcja na sarkofagu króla Achirama w Byblos (biblijnym Gebalu). Jej język bardzo przypomina hebrajski, a pochodzi ona przypuszczalnie z początków I tysiąclecia p.n.e. Znaleziono też tzw. stelę Meszy, powstałą zapewne pod koniec X lub na początku IX w. p.n.e. Pismo na steli jest bardzo podobne do hebrajskiego, czego można się było spodziewać, skoro Moabici wywodzili się od Lota, bratanka Abrahama (Rdz 19:30-37).

W sumie jednak informacje zawarte we wszystkich tych inskrypcjach to zaledwie niewielka cząstka tego, co się znajduje w Pismach Hebrajskich.

Same Pisma Hebrajskie, choć omawiają szeroki wachlarz tematów i zawierają rozbudowane słownictwo, bynajmniej nie obejmują wszystkich słów ani wyrażeń starożytnej hebrajszczyzny. Na przykład inskrypcja z Siloam oraz „listy z Lakisz” zawierają pewne wyrazy i konstrukcje gramatyczne nieobecne w Pismach Hebrajskich, a jednak są to najwyraźniej sformułowania hebrajskie. Słownictwo ludzi mówiących w starożytności po hebrajsku niewątpliwie zawierało znacznie więcej rdzeni słowotwórczych niż znanych jest dzisiaj, a do tego jeszcze tysiące wyrazów pochodnych.

Oprócz fragmentów Biblii, o których wiadomo na pewno, że zostały napisane po aramejsku, występuje w Pismach Hebrajskich sporo słów i wyrażeń, których pierwotne rdzenie są nieznane. Leksykografowie twierdzą, że wiele z nich hebrajski zapożyczył z innych języków semickich, takich jak aramejski, akadyjski czy arabski. Jest to jednak tylko domysł. Wspomniany już Edward Horowitz słusznie nadmienił: „Niekiedy zapożyczenie jest tak starodawne, że uczeni nie wiedzą, który język zapożyczył, a który był pierwotnym źródłem” (How the Hebrew Language Grew, ss. 3, 5). Wydaje się bardziej prawdopodobne, iż takie kwestionowane terminy są autentycznie hebrajskie i stanowią kolejny dowód niepełnej dziś wiedzy o zasobie wyrazów tego języka w starożytności.

Do dowodów potwierdzających leksykalne bogactwo starożytnej hebrajszczyzny należą teksty z początków naszej ery. Chodzi np. o pozabiblijne pisma znalezione wśród Zwojów znad Morza Martwego, a także o Misznę, zbiór hebrajskich pism rabinicznych zajmujących się tradycją żydowską. W dziele The Encyclopedia Americana (1956, t. XIV, s. 57a) zamieszczono opinię prof. Meyera Waxmana: „Biblijna hebrajszczyzna (…) nie wyczerpuje całego zasobu słów, co potwierdza Miszna, zawierająca setki wyrazów niewystępujących w Biblii”. Oczywiście niektóre z nich mogły być późniejszym dodatkiem bądź nowo utworzonymi wyrazami, lecz wiele zapewne należało do tego języka, gdy spisywano Pisma Hebrajskie.

Kiedy hebrajszczyzna zaczęła zamierać? Powszechnie uważa się, że gdy Żydzi przebywali na wygnaniu w Babilonie, zaczęli przechodzić na język aramejski. Nie ma jednak na to mocnych dowodów. Przykłady z nowszych czasów wskazują, iż podbite ludy lub imigranci potrafią zachować i rzeczywiście zachowują swój język ojczysty przez okres znacznie dłuższy niż 70 lat. Ponadto Żydzi otrzymali od Boga obietnicę, iż powrócą do rodzinnego kraju. Dlatego należało się spodziewać, że nie będą skłonni porzucić języka hebrajskiego i przejść np. na akadyjski (asyryjsko-babiloński) czy też aramejski, który był wtedy językiem międzynarodowym. Owszem, w księgach z czasów wygnania i późniejszych, takich jak Daniela, Ezdrasza i Estery, spotyka się słowa i całe fragmenty aramejskie, ale nic w tym dziwnego. Przecież zawierają one doniesienia o wydarzeniach z krajów, gdzie mówiono po aramejsku, jak również korespondencję urzędową. Dotyczą spraw ludu podległego obcym mocarstwom, dla których językiem dyplomatycznym był aramejski.

Nehemiasza 8:8 donosi, że przy czytaniu Prawa „wykładano jego sens” i podawano, „jak rozumieć to, co czytano”. Niektórzy sugerują, iż po powrocie z niewoli wygnańcy nie rozumieli już dobrze hebrajskiego, więc główne myśli streszczano im po aramejsku. Jakkolwiek było, werset ten kładzie szczególny nacisk na objaśnianie sensu i zastosowania tego, czego uczyło Prawo (por. Mt 13:14, 51, 52; Łk 24:27; Dz 8:30, 31).

W samej Biblii nie ma żadnej wzmianki o tym, by język hebrajski wyszedł z codziennego użycia. Co prawda Nehemiasz spotkał Żydów, którzy pojęli za żony Aszdodytki, Ammonitki lub Moabitki i których dzieci nie umiały „mówić po żydowsku”. Ale sam fakt, że o tym wspomniał, gdy z oburzeniem wypowiadał się o małżeństwach Żydów z nie-Izraelitkami, świadczy o tym, iż takie lekceważenie języka hebrajskiego było ostro potępiane (Neh 13:23-27). Należało się tego spodziewać, ponieważ przykładano wielką wagę do czytania Słowa Bożego, utrwalonego wtedy głównie po hebrajsku.

Biblia nic nie mówi o okresie trwającym od skompletowania kanonu hebrajskiego (prawdopodobnie za czasów Ezdrasza i Malachiasza w V w. p.n.e.) do początków naszej ery. Świeckie dokumenty z tych lat także są nieliczne i nie wynika z nich, jakoby ludność żydowska przeszła z języka hebrajskiego na aramejski. Istnieją dowody na to, że wiele ksiąg apokryficznych, np. Judyty, Mądrość Syracha, Barucha i 1 Machabejską, napisano po hebrajsku. Na ogół przyjmuje się, iż powstały one w ostatnich trzech stuleciach p.n.e. Jak już wspomniano, niektóre z pozabiblijnych dzieł znalezionych wśród Zwojów znad Morza Martwego również napisano po hebrajsku. W tym też języku tworzono żydowską Misznę po rozpoczęciu się naszej ery.

Ze względu na te i podobne fakty dr William Chomsky oświadczył, iż teoria wysuwana przez pewnych uczonych żydowskich i nieżydowskich, jakoby aramejski całkowicie wyparł hebrajski, nie ma podstaw i została obalona. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że Żydzi stali się ludem dwujęzycznym, ale w dalszym ciągu woleli mówić po hebrajsku. Doktor Chomsky tak się wypowiada na temat hebrajszczyzny Miszny: „Język ten ma wszelkie znamiona typowej mowy chłopów, kupców i rzemieślników. (…) Na podstawie dostępnych świadectw można chyba wnioskować, iż w okresie Drugiej Świątyni — zwłaszcza pod koniec — Żydzi na ogół dobrze znali oba języki [hebrajski i aramejski]. Czasem posługiwali się jednym, czasem drugim” (Hebrew: The Eternal Language, 1969, ss. 207, 210).

Najmocniejszym dowodem na poparcie poglądu, że w I w. n.e. hebrajski wciąż pozostawał językiem żywym, są wzmianki o nim napotykane w Chrześcijańskich Pismach Greckich (Jn 5:2; 19:13, 17, 20; 20:16; Obj 9:11; 16:16). Wprawdzie liczni uczeni utrzymują, iż występujące tam wyrażenie „po hebrajsku” należy rozumieć „po aramejsku”, jednak istnieją dostateczne racje przemawiające za tym, że chodzi tu naprawdę o język hebrajski, co wykazano pod hasłem ARAMEJSKI, JĘZYK. Lekarz Łukasz pisze, że Paweł przemówił w Jerozolimie do ludu „w języku hebrajskim”. Wydaje się nieprawdopodobne, by miał na myśli aramejski, czyli syryjski (Dz 21:40; 22:2; por. 26:14). Przecież wcześniej w Pismach Hebrajskich odróżniano mówienie „po syryjsku [aramejsku]” od mówienia „po żydowsku” (2Kl 18:26). Ponadto Józef Flawiusz, żydowski historyk z I w., przy rozważaniu tego fragmentu Biblii wyraźnie rozróżnia mowę hebrajską i syryjską (Dawne dzieje Izraela, X, I, 2). Toteż bezpodstawne wydaje się założenie, jakoby pisarze Chrześcijańskich Pism Greckich używali określenia „hebrajski”, mając na myśli aramejski, czyli syryjski.

Trzeba przyznać, że w owym czasie język aramejski istotnie był w Palestynie powszechnie znany. Występowanie w wielu imionach aramejskiej cząstki „Bar” („syn”) zamiast hebrajskiej „Ben” (np. Barnabas, Bartłomiej czy Bartymeusz) poświadcza popularność języka aramejskiego. Oczywiście niektórzy Żydzi, jak Andrzej i Filip, mieli też greckie imiona, ale samo to nie dowodzi, że na co dzień mówili po grecku, podobnie jak łacińskie imię Marka nie oznacza, iż w jego domu rodzinnym rozmawiano po łacinie. Najwyraźniej jednak w Palestynie w I w. n.e. były w obiegu cztery języki: trzy wymienione w Biblii jako języki, w których sporządzono napis umieszczony potem nad głową Jezusa zawieszonego na palu (hebrajski, łaciński i grecki; Jn 19:19, 20), oraz czwarty — aramejski. Najmniej rozpowszechniona niewątpliwie była łacina.

Jezus mógł niekiedy posługiwać się aramejskim, np. gdy rozmawiał z Syrofenicjanką (Mk 7:24-30). Niektórym wyrażeniom utrwalonym jako jego wypowiedzi na ogół przypisuje się aramejskie pochodzenie. Ale nawet w tym wypadku potrzebna jest ostrożność, ponieważ ich aramejski źródłosłów też bywa kwestionowany. Na przykład słowa, które Jezus wypowiedział na palu męki: „Eli, Eli, lama sabachtani?” (Mt 27:46; Mk 15:34), zazwyczaj uważa się za aramejskie, być może w dialekcie galilejskim. Jednakże w dziele The Interpreter’s Dictionary of the Bible (red. G. A. Buttrick, 1962, t. 2, s. 86) podano: „Opinie są podzielone, jeśli chodzi o pierwotny język tej wypowiedzi i o to, czy dla samego Jezusa bardziej naturalne byłoby posłużenie się hebrajskim, czy aramejskim. (…) Z dokumentów wynika, iż w Palestynie w I w. po Chr. mogła być w użyciu jakaś postać hebrajskiego, pozostająca poniekąd pod wpływem aramejskiego”. W rzeczywistości grecka transliteracja powyższych słów w postaci zapisanej przez Mateusza i Marka nie pozwala jednoznacznie orzec, z którego języka zostały wzięte.

Jeszcze jednym potwierdzeniem, że w czasach apostolskich wciąż posługiwano się hebrajskim, jest świadectwo, iż w tym języku pierwotnie została spisana Ewangelia według Mateusza.

Wydaje się zatem, że hebrajski zaczął zanikać dopiero po r. 70 n.e., gdy zburzono Jerozolimę wraz z tamtejszą świątynią i gdy pozostali mieszkańcy ulegli rozproszeniu. Ale Żydzi, gdziekolwiek się udali, dalej używali tego języka w synagogach. Mniej więcej od VI w. n.e. gorliwe starania o zachowanie czystości hebrajskiego tekstu Pisma Świętego podejmowali żydowscy uczeni zwani masoretami. Zainteresowanie starożytną hebrajszczyzną ponownie ożyło zwłaszcza od XVI w. W następnym stuleciu rozpoczęto intensywne badania nad innymi językami semickimi. Dzięki temu lepiej zrozumiano języki starożytne i w rezultacie powstały dokładniejsze przekłady Pism Hebrajskich.

Alfabet i pismo hebrajskie. Alfabet hebrajski składał się z 22 znaków spółgłoskowych. Niektóre z nich najwidoczniej miały dwojaką wymowę, toteż w sumie było jakieś 28 głosek. Samogłoski dodawał czytelnik, kierując się kontekstem. Podobnie użytkownik języka polskiego potrafi uzupełnić niezaznaczone w piśmie dźwięki, jeśli napotka skrótowo zapisane słowa, np. „mgr” (magister) czy „dr” (doktor). Istnieje przekonanie, że nad zachowaniem i przekazywaniem tradycyjnego brzmienia Pism Hebrajskich czuwali ci, którzy dla pożytku ludu specjalizowali się w odczytywaniu Prawa, Proroków i Psalmów. Później, w drugiej połowie I tysiąclecia n.e., masoreci obmyślili system kropek i kresek zwany punktacją lub wokalizacją, którymi uzupełnili spółgłoskowy zapis tekstu. Ponadto dodano kilka innych znaków diakrytycznych, by zaznaczyć akcenty, pauzy, połączenia wyrazów i zdań oraz notację muzyczną.

Najdawniejsze ze znanych inskrypcji hebrajskich są zapisane starożytnym pismem znacznie różniącym się od kwadratowego, którym spisano późniejsze dokumenty, choćby te z pierwszych stuleci naszej ery. Styl kwadratowy bywa też nazywany „aramejskim” lub „asyryjskim”. Przyjmuje się, że zmiana z pisma starożytnego na kwadratowe nastąpiła podczas niewoli babilońskiej. Niemniej Ernst Würthwein zauważa: „Przez dłuższy czas dawne pismo hebrajskie było w użyciu obok kwadratowego. Na monetach z okresu powstania Bar Kochby (132-135 po Chr.) widnieją litery w dawnym stylu. Również niektóre spośród tekstów znalezionych w jaskiniach nad Morzem Martwym są utrwalone pismem starohebrajskim” (The Text of the Old Testament, 1979, s. 5).

Orygenes, pisarz chrześcijański żyjący na przełomie II i III w. n.e., nadmienił, iż w bardziej poprawnych kopiach greckich przekładów Pism Hebrajskich tetragram — czyli święte imię Jehowy — był zapisywany starożytnymi literami hebrajskimi. Znalazło to potwierdzenie, gdy odkryto fragmenty skórzanych zwojów datowanych na I w. n.e., a zawierających księgi tzw. proroków mniejszych w języku greckim. W zwojach tych tetragram jest zapisany literami starohebrajskimi (Dodatek 1C w NW, punkty 2-4). Pochodzące z końca V lub początku VI w. n.e. fragmenty greckiego przekładu Akwili również zawierają imię Boże utrwalone starożytnym pismem hebrajskim (Dodatek 1C w NW, punkty 7, 8).

Doktor Horowitz oświadczył: „Grecy zapożyczyli ten starożytny alfabet hebrajski, a potem przekazali go łacinie; ich grecki alfabet jest najbardziej podobny właśnie do starożytnego hebrajskiego” (How the Hebrew Language Grew, s. 18).

Źródło:http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200001953

Zatem w powyższych tekstach różniących się w kwestii współczesnego języka hebrajskiego są pewne podobieństwa przy całkowicie innej ich ocenie, dotyczące języka hebrajskiego i aramejskiego. Zastanawiające jest, że fakt pobytu Izraelitów w Egipcie przez setki lat, a później 70 lat w Babilonie jest  jakby bez znaczenia dla Wydawnictwa Strażnica w kwestii kształtowania się języka hebrajskiego. Każdy czytelnik może przeczytać oba teksty i wyciągnąć własne wnioski. Zastanawiająca jest też taka informacja: „Nie wszyscy potomkowie Sema zachowali w czystej postaci ten „jeden język” z czasów przedpotopowych.” Czyli Biblia jest historią Semitów a innych pomija. Choć co ciekawe książka „Wnikliwe” tom I str 863 podaje tak pod hasłem Jafet „Syn Noego; brat Sema i Chama. Choć na ogół jest wymieniany jako ostatni, był chyba najstarszym z trzech synów, gdyż w Rodzaju 10:2 ……… Od Jafeta wywodzą się ludy indoeuropejskie ”. Powstaje pytania a co w tym czasie działo się w tym czasie z potomkami Jafeta? Czy jest to bez znaczenia? Dzisiejsze odkrycia w różnych  dziedzinach dostarczają wielu informacji, istotnych też dla historii naszego kraju.

Jeszcze o sprawie lidera świadków Jehowy który opuscił organizację w Polsce

      Podałem dnia 26 stycznia 2013 roku. informację o opuszczeniu organizacji świadków Jehowy w Krakowie przez jednego z liderów tej religii.

Do niektórych dotarła informacja o opuszczeniu Organizacji Świadków Jehowy przez starszego i jego żonę na południu Polski.

Oto kilka informacji w tym temacie.

Wyjście z organizacji dotyczy koordynatora jednego z krakowskich zborów i jego żony.

Miało to miejsce 2 września 2012 r. /niedziela/.

W tym dniu w godzinach dopołudniowych ów starszy wygłosił wykład biblijny „Żywisz urazę czy przebaczasz?” i jak jest w zwyczaju na tych zebraniach, mówca zakończył je modlitwą.

Zaraz po modlitwie, gdy stał jeszcze na podium, a przed sobą miał włączony mikrofon poprosił o uwagę.

W związku z tym, że usługiwał właśnie w tym zborze zapewne myślano, że chce podać jakiś komunikat.

Oto co brat powiedział w ciągu około 4 min:

Oto treść listu i odpowiedź która spowodowała wystąpienie z powyższymi słowami po wykładzie:

Zbór Kraków- ********** Kraków- **********, dnia 04.03.2012

Do Strażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe

Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce

******************

Dotyczy: Rejestracji w DPI korporacji Towarzystwa Strażnica (którą posługuje się Ciało Kierownicze) jako organizacji NGO przy ONZ.

Drodzy Bracia !

Dotarły do nas zaskakujące informacje, które pobudziły nas do napisania do Was tego listu.

Pragnęlibyśmy umieć wyczerpująco wyjaśnić poniższy temat, dlatego gorąco Was prosimy o podanie wyjaśnień na poniższe pytania:

1. Czy Towarzystwo Strażnica wystąpiło z prośbą w roku 1991 o rejestrację i czy było zarejestrowane w latach od 1992 do 2001 w Departamencie Spraw Publicznych (DPI) jako organizacja pozarządowa (NGO) przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ?

2. Jeśli Towarzystwo wystąpiło o rejestrację, a DPI zarejestrowało taki wniosek, to czy Towarzystwo Strażnica zgodziło się na zobowiązania, które wynikają z rejestracji organizacji pozarządowej w DPI, a wynikają one z Rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej o symbolu 1296 (XLIV) z 27 maja 1968r ?

Przy odpowiedzi na to pytanie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Rezolucję Rady Gospodarczej i Społecznej 1296 część I punkt 2 i 3, która mówi:

2. Cele i zadania organizacji powinny być zgodne z duchem, celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.

3. Organizacja zobowiązuje się do wspierania prac Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz promowanie wiedzy na temat jej zasad i działań, zgodnie z jej własnymi celami i potrzebami oraz charakteru i zakresu jej kompetencji i działalności.

Prosimy także o połączenie informacji z w/w rezolucji ze znowelizowanym tekstem tejże rezolucji występującej pod symbolem 1996/31 z datą 49 posiedzenia plenarnego czyli 25.07.1996.

Oto jej fragment:

  2. Cele i zadania organizacji powinny być zgodne z duchem, celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.

  3. Organzacja zobowiązuje się do wspierania prac Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz promowania wiedzy na       temat jej zasad i działań, zgodnie z jej własnymi celami i potrzebami oraz charakteru i zakresu jej kompetencji i działalności.

Z porównania w/w rezolucji z lat 1968 i 1996 widać, że się nic nie zmieniło w kwestii zobowiązań wobec organizacji pozarządowych względem ONZ. Prosimy zatem o wyjaśnienie tego problemu, ponieważ z zestawienia tych faktów wynika, że w momencie składania wniosku o rejestrację przez Towarzystwo Strażnica w DPI (1991r) obowiązki te:  „Cele i zadania organizacji powinny być zgodne z duchem, celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych” oraz „Organizacja zobowiązuje się do wspierania prac Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz promowania wiedzy na temat jej zasad i działań…….”  musiały być wzięte pod uwagę z racji obowiązujących przepisów, a przecież one jawnie łamały zasady chrześcijańskiej neutralności.

3. Chcielibyśmy Was zapytać także, jak w tym kontekście ma się treść „Przebudźcie się !” z 8 października 1991 pod tytułem „ONZ a pokój światowy” ?

A w szczególności prosimy o ustosunkowanie się do pierwszych artykułów w w/w Przebudźcie się! o działalności ONZ, uwzględniając przy tym fakt starania się w tym czasie o członkostwo w DPI i biorąc przy tym pod uwagę wspomniany wcześniej wymóg  „ Organizacja zobowiązuje się do wspierania prac ONZ oraz promowania wiedzy na temat jej zasad i działań,……..”.

W materiale w/w Przebudźcie się! zauważa się brak jasnego i sprecyzowanego stanowiska w kwestii ONZ, szczególnie jest to widoczne na stronie 10, ostatni akapit, oto cytat:

Biblia wyraźnie wskazuje, iż ONZ już wkrótce otrzyma moc i władzę. Dokona wtedy zadziwiających rzeczy, które wprawią cię w zdumienie. Na pewno zachwyci cię wiadomość, że bardzo bliskie jest naprawdę skuteczne rozwiązanie problemów świata, dające gwarancje wiecznego pokoju i bezpieczeństwa.”

Z powodu braku (w podsumowaniu tych artykułów) zwrócenia uwagi, iż to Jehowa dokona tak zdumiewających zmian, czytelnik tego materiału mógłby mieć inny obraz roli, jaką odegra ONZ, niż przedstawia to Biblia, a urzędnik ONZ może odczytać ten materiał, jako materiał propagandowy dla ONZ.

Rozumiemy, że są potrzebne materiały w naszej literaturze, które poszerzają światopogląd czytelników, tak właśnie pragniemy tłumaczyć ten materiał, który znalazł się w tym PŚ!, niemniej celem tegoż czasopisma jest, jak czytamy w stopce tego numeru: „…….. Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914 nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo. „

Właśnie takiego jasnego stanowiska w tej kwestii zabrakło w końcowej części tego materiału.

4. Jeśli Towarzystwo Strażnica zrezygnowało z członkostwa w DPI w 2001 roku jako NGO, pragniemy Was zapytać, dlaczego Towarzystwo Strażnica nadal występuje na różnych konferencjach pod szyldem NGO?

Oto przykłady:

a/ OSCE HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING – Warsaw, 19 – 30 September 2005

                  NGO – European Association of Jehovah’s Christian Witnesses

b/ OSCE Conference on Anti-Semitism and on Other Forms of Intolerance – Cordoba 8 and 9 June 2005

                  NGO – Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (845-306-0711)

                              ALLEN, Gregory

c/ OSCE HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING – Warsaw, 2 – 13 October 2006 

                  NGO – European Association of Jehovah’s Christian Witnesses

                              Rue d’Argile, 60; B-1950 Kraainem; Belgium

                              Mr. Marcel GILLET – Chairman of the Religious Freedom Subcommittee

                              Mr. Paul GILLIES – Press Officer

                  NGO – European Association of Jehovah’s Christian Witnesses

                              IBSA House, The Ridgeway; London NW7 1RN; United Kingdom

                              Mr. Luca TOFFOLI – Member of Religious Freedom Subcommittee

                  NGO – Watchtower Bible and Tract Society – Poland

                              ul. Warszawska 14; 05-830 Nadarzyn; Poland

                              Mr. Michal HOSZOWSKI  – Public Information Desk Coordinator

d/ OSCE HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING – Warsaw, 24 September – 5 October 2007  

                  NGO – European Association of Jehovah’s Christian Witnesses

                              Rue d’Argile, 60; B-1950 Kraainem; Belgium

                              Mr. Marcel GILLET – Chairman of the Religious Freedom Subcommittee

                              Mr. Paul GILLIES – Press Officer

                  NGO – European Association of Jehovah’s Christian Witnesses

                              IBSA House, The Ridgeway; London NW7 1RN; United Kingdom

                              Mr. Luca TOFFOLI – Member of Religious Freedom Subcommittee

                  NGO – Watchtower Bible and Tract Society – Poland

                              ul. Warszawska 14; 05-830 Nadarzyn; Poland

                              Mr. Michal HOSZOWSKI  – Public Information Desk Coordinato

e/ OSCE SUPPLEMENTARY HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING – ON FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF  –      

    Vienna, 9 – 10 July 2009

                 
NGO – European Association of Jehovah’s Christian Witnesses

                              Rue d’Argile, 60; B-1950 Kraainem; Belgium

                  NGO – Office of General Counsel for Jehovah’s Witnesses

                              100 Watchtower Drive; Patterson, NY 12563; U.S.A.

f/ OSCE HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING – Warsaw, 24 September – 5 October 2009 

                  NGO – European Association of Jehovah’s Christian Witnesses

                              Rue d’Argile, 60; B-1950 Kraainem; Belgium

                              Mr. Marcel GILLET – Chairman of the Religious Freedom Subcommittee

                              Mr. David Danthine – Counsel for Religious Freedom

               NGO – Religious Center of Jehovah’s Witnesses in the Republic Kazakhstan

                              187 Auezova Street, Kalkaman-2; 050006 Almaty; Kazakhstan

                              Mr. Vladimir Voyevodin – Staff  Attorney

                  NGO – Watchtower Bible and Tract Society – Poland

                              ul. Warszawska 14; 05-830 Nadarzyn; Poland

                              Mr. Michal HOSZOWSKI  – Public Information Desk Coordinato

Bardzo prosimy o pomocne wskazówki, które pomogą nam właściwie reagować i odpowiadać na te zarzuty.

Zdajemy sobie sprawę, że może nie będziecie w stanie odpowiedzieć od razu wyczerpująco na niektóre z tych pytań, które postawiliśmy w tym liście.

Dlatego uprzejmie prosimy Was o przesłanie naszych pytań do Biura Głównego.

Będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o postępach w tej sprawie.

Z góry Wam bardzo dziękujemy za odpowiedź na nasze pytania.

Grono usługujących przesyła Wam braterskie pozdrowienia.

Wasi bracia

W lewym rogu widnieją podpisy sześciu starszych z tego zboru.

Odpowiedź na list:

Rezultat po odpowiedzi biura oddziału z Nadarzyna poniżej:

Oto co na ten temat jest napisane na stronie Rozpoznacie ich po ich owocach

http://rozpoznacieichpoichowocach.blogspot.com/2014/06/cz1-informacja-o-opuszczeniu-religii.html

http://rozpoznacieichpoichowocach.blogspot.com/2014/06/cz3-informacja-o-opuszczeniu-religii.html

http://rozpoznacieichpoichowocach.blogspot.com/2014/06/cz2-informacja-o-opuszczeniu-religii.html

Do niektórych dotarła informacja o opuszczeniu Organizacji Świadków Jehowy przez starszego i jego żonę na południu Polski.

Oto kilka informacji w tym temacie.

Wyjście z organizacji dotyczy koordynatora jednego z krakowskich zborów i jego żony.

Miało to miejsce 2 września 2012 r. /niedziela/.

W tym dniu w godzinach dopołudniowych ów starszy wygłosił wykład biblijny „Żywisz urazę czy przebaczasz?” i jak jest w zwyczaju na tych zebraniach, mówca zakończył je modlitwą.

Zaraz po modlitwie, gdy stał jeszcze na podium, a przed sobą miał włączony mikrofon poprosił o uwagę.

W związku z tym, że usługiwał właśnie w tym zborze zapewne myślano, że chce podać jakiś komunikat.

Oto co brat powiedział w ciągu około 4 min.

http://jedrusiowy53.blog.onet.pl/2013/01/26/w-polsce-lider-swiadkow-jehowy-publicznie-opuszcza-organizacje/

Ciekawe tu o neutralności kolejnych prezesów Towarzystwa Strażnica

http://jedrusiowy53.blog.onet.pl/2013/12/16/prezesi-towarzystwa-straznica-a-neutralnosc/

Po przeczytaniu powyższej treści i innych informacji zamieszczonych na stronie, można ocenić samemu czy do tego aby korzystać z informacji podawanych przez ONZ, czy było konieczne zarejestrowanie się Towarzystwo Strażnica w latach od 1992 do 2001 w Departamencie Spraw Publicznych (DPI) jako organizacja pozarządowa (NGO) przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i czy z tego nie wynikały skutki naruszenia neutralności przez  zarejestrowanie, przedstawione w Rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej o symbolu 1296 (XLIV) z 27 maja 1968r? Czyli prościej, czy taka rejestracja była neutralna politycznie?