Miłość w ujęciu Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy

    W Strażnicy WYDANIE DO STUDIUM na MAJ 2017 jest artykuł pod tytułem: „Nie dopuść, żeby twoja miłość oziębła” Należy zauważyć, że w tytule nie ma zawarte o jaką miłość chodzi? Do kogo lub czego? Wydawca nie silił się na precyzję. Dlaczego? Oczywiście w treści to sprecyzował o co mu chodzi? Czy jednak słusznie? Uważam, że dokonano manipulacji w treści artykułu. Zwróćmy uwagę na czym to polega i do czego zmierza? Jest jak zwykle przedstawiony specyficzny punkt widzenia wydawcy na czym owa miłość polega. Pisząc tą treść i nie tylko chce drogi czytelniku zwrócić uwagę na szczegóły, takie niby nieistotne ale ukazujące co jest celem wydawcy, a więc skoncentrowanie uwagi czytelników na sobie. Oczywiście trzeba to zrobić bardzo delikatnie i subtelnie.

Oto obszerne fragmenty artykułu:

KIEDY Jezus podawał znak „zakończenia systemu rzeczy”, zapowiedział: „Miłość większości oziębnie” (Mat. 24:3, 12). …. Proroctwo Jezusa dotyczące zaniku miłości odnosi się również do naszych czasów. Miłość do Boga jest coraz mniej widoczna ….

Przeanalizujemy teraz, jak możemy dbać o zachowanie silnej miłości do 1) Jehowy, 2) prawdy biblijnej oraz 3) naszych braci. … Zanim Jezus przestrzegł przed utratą miłości, wcześniej tego samego dnia podkreślił, kogo przede wszystkim trzeba kochać. Powiedział: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’ … Naszą wiarę i miłość do Boga może przygasić również zniechęcenie. …

MIŁOŚĆ DO PRAWDY BIBLIJNEJ

Jako chrześcijanie zgłębiamy prawdę i bardzo ją cenimy. Jej niezrównanym źródłem jest Słowo Boże. W modlitwie do Ojca Jezus powiedział: „Twoje słowo jest prawdą” (Jana 17:17). Miłość do prawdy zaczyna się od nabywania dokładnej wiedzy ze Słowa Bożego (Kol. 1:10). Chodzi jednak o coś więcej niż o samo przyjmowanie suchych informacji. Warto zwrócić uwagę, jak pisarz Psalmu 119 pomaga nam zrozumieć, na czym polega miłość do prawdy biblijnej (odczytaj Psalm 119:97-100). Czy w ciągu dnia mamy czas, żeby porozmyślać o jakimś fragmencie Biblii, chwilę się nad nim zatrzymać? Dzięki zastanawianiu się, jakie korzyści przynosi nam stosowanie się do poznawanych prawd, jeszcze bardziej je cenimy.

Psalmista powiedział dalej: „Jakże miłe dla mego podniebienia są twe wypowiedzi, bardziej niż miód dla mych ust!” (Ps. 119:103). Możemy rozsmakować się w wybornym pokarmie duchowym, który otrzymujemy od organizacji Bożej. A nieśpieszne delektowanie się nim pozwoli nam niejako zatrzymać go na dłużej na swoim podniebieniu, żeby utrwalić sobie „miłe słowa” prawdy i wykorzystywać je do pomagania innym (Kazn. 12:10).

Prawdę ze Słowa Bożego kochał również prorok Jeremiasz. Zobaczmy, jak silnie wypowiedzi Boże oddziaływały na jego serce. „Znaleziono twoje słowa i ja zacząłem je jeść; i słowo twoje staje się dla mnie radosnym uniesieniem i radością mego serca; bo jest nade mną wzywane twoje imię, Jehowo, Boże Zastępów” (Jer. 15:16). Jeremiasz „jadł” i „trawił” cenne słowa Boga przez rozmyślanie nad nimi. W ten sposób rozwijał głębokie docenianie zaszczytu reprezentowania Boga i ogłaszania Jego orędzia. Czy z miłości do prawdy biblijnej uważamy to za wyjątkowy zaszczyt, że w tych czasach końca możemy reprezentować imię Boga i głosić o Jego Królestwie?

Co jeszcze oprócz czytania Biblii i opartych na niej publikacji pomoże nam rozwijać głęboką miłość do zawartej w niej prawdy? Regularne chodzenie na zebrania.Jednym z głównych sposobów, w jakie jesteśmy uczeni prawdy, jest cotygodniowe studium Strażnicy. Żeby dobrze zrozumieć omawiany temat, do każdego zebrania trzeba dobrze się przygotować. Warto przy tym przeczytać wszystkie podane w artykule wersety.

MIŁOŚĆ DO BRACI

W ostatnią noc przed śmiercią Jezus powiedział uczniom: „Daję wam nowe przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, żebyście wy też miłowali się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość”Biblia zapowiadała, że „dni ostatnie” tego niegodziwego systemu rzeczy będzie charakteryzować samolubstwo i chciwość (2 Tym. 3:1, 2). Dlatego jako chrześcijanie musimy bardzo się starać, żeby pogłębiać swoją miłość do Boga, prawdy biblijnej i do siebie nawzajem. To prawda, że czasami może dochodzić między nami do drobnych nieporozumień. Jednak niezwykłym dobrodziejstwem dla każdego członka zboru jest to, że dzięki miłości potrafimy wyjaśniać nieporozumienia w życzliwy sposób (Efez. 4:32; Kol. 3:14). Nigdy więc nie pozwólmy, żeby nasza miłość oziębła! Nadal pielęgnujmy żarliwą miłość do Jehowy, Jego Słowa i do braci.”

Warto się zastanowić gdzie Biblia mówi o miłowaniu prawdy pojmowanej jako interpretacji tej księgi przedstawionej przez Towarzystwo Strażnicy, a konkretnie przez czasopismo Strażnica. Nie ma takiego wersetu. A zatem na czym polega miłowanie prawdy i w ogóle skąd się wzięło? A mimo to jest w artykule takie zdanie: Jednym z głównych sposobów, w jakie jesteśmy uczeni prawdy, jest cotygodniowe studium Strażnicy”.Kuriozalne jest to, że nie powiedziano o miłowaniu Boga i bliźniego a tylko „miłowaniu braci” (członków ich organizacji), a miłowaniu jakiejś prawdy w przykazania  ch nie ma mowy. A wykluczonych nie muszą miłować, a nawet wolno czytelnikom nienawidzić, nawet takich którzy za nie tolerowanie niegodziwości jak pedofilia zostali wykluczeni. Szczyt zakłamania i obłudy. A żeby zostać wykluczonym wystarczy nie akceptować pseudo-prawdy w wydaniu Ciała Kierowniczego podanej w Strażnicy. To nie ma nic wspólnego z miłowaniem Boga „całym swym umysłem’. -Mateusza 22:37 wg NW

Dziewczyna były Świadek Jehowy obnaża organizację jako religię niszczącą życie

UK / 24 maj 2015 Ben Tufft

ŹRódło:  www.independent.co.uk/news/world/americas/ex-jehovahs-witness-schoolgirl-exposes-organisation-as-a-religion-that-destroys-lives-10273064.html

Uczennica która opuściła Świadków Jehowy po tym jak zapoznała się brakiem ochrony wrażliwych kobiet i niszczeniem ich przez organizację informując o tym w przemówieniu do swoich kolegów.

Powstrzymywała łzy, przypominając swoje osobiste doświadczenia jako członka kościoła o tym jak ją uczono, że wszyscy poza jej religią, w tym jej ojciec, zostaną zniszczeni w Armagedonie.

Ona również była świadoma niskiej pozycji kobiet w hierarchii organizacji, i że są one postrzegane jako gorsze od mężczyzn.

One nie mogą nauczać ludzi. Nie potrafią nawet mówić z podium przed mężczyznami, jak to robię teraz „, powiedziała.One nie są od kwestionowania decyzji podjętych przez mężczyzn. To byłoby szkalowanie”.

Odrębne zdanie od ortodoksyjnej doktryny i praktyki kościelnej jest zabronione dla Świadków Jehowy, a ci, którzy mają inne zdanie są wykluczani przez przywódców religijnych. Przestrzega się ich przed niezależnym myśleniem i uważa się, takich za wprowadzonych w błąd przez diabła.

Najbardziej szokujące zarzuty odnoszą się do kobiet, dziewczyny z którymi rozmawialiśmy, które były Świadków Jehowy, chciały pozostać anonimowe.

Jedna z nich o imieniu Jane zadzwoniła, będąc rzekomo przesłuchiwana przez starszych zboru, po tym jak została zgwałcona, podczas pracy jako sprzedawca ubezpieczeń.

Starsi podobno powiedzieli, że kusi ludzi z uwagi jak przy tej okazji się ubierała a mężczyźni są przecież „tylko ludźmi”.

Aby mogło to jej być  odpuszczone, i nie była ekskomunikowana, lub „wykluczona”, Jane musiała zacząć być bardziej być ostrożna w ubiorze, porzucić pracę i co najgorsze zrezygnować z oskarżeń przeciwko atakującemu.

Inna, o imieniu Donna, rzekomo molestowana przez mężczyznę z jej zboru, gdy była młodą dziewczyną, ale nic  nikomu nie mówiła, bo wiedziała, że nic nie można zrobić.

Donna twierdzi, że następnie była wykorzystywana fizycznie i emocjonalnie w ciągu 14 lat małżeństwa, a kiedy poszła do starszych kościelnych o wsparcie powiedziano jej, że to jej wina, i powinna być lepszą żoną.

Ostatecznie Donna rozwiodła się z mężem, ale jej męka nie skończyła. Bo została „wykluczona” z organizacji, co oznaczało, że nie mogła rozmawiać ze swoimi znajomymi lub członkami rodziny w kościele.

Co gorsza jej dzieci uczono, aby nie rozmawiały z nią, bo ona była zła, które są oddzielone od niej przez jej byłego męża, i nie wiedzą nic innego o tej religii. Są one również przerażone rozczarowane ojcem i ich bogiem ” – powiedziała dziewczyna.

Religia jest zdolną oddzielić  kochającą matka od jej dzieci. Nic nie może być bardziej niszczące dla matki.”

Kościół walczył z poprzednimi zarzutami przez uciszanie ofiar wykorzystywania seksualnego, aby uniknąć kary, to żenujące zachowanie Kościoła, ale zawsze energicznie zaprzeczali o swojej winie.

W 2015 roku kalifornijski sąd nakazał Towarzystwu Strażnica, firmie, które jest związana ze Świadkami Jehowy, zapłacenie $ 2,8 mln odszkodowania, po nieudanej próbie ujawnienia przeszłości nadużyć przez członka zboru, który doprowadził do wykorzystywania seksualnego dziewięcioletniej dziewczyny.

Po przekazaniu wszystkich informacji ukrytych przez religię przed swoimi członkami dziewczynka skończyła przemówienie, mówiąc, że nie chce „ mieć w tym udziału”.

Jest to religia, która głosi miłość i akceptację, ale w rzeczywistości to wszystko jest warunkowe. Miłość i akceptacja jest tak długo, jak członkowie są absolutnie posłuszni i nigdy pytają o nic dlaczego „- powiedziała.

„Ta religia niszczy życie, niszczy rodziny i robią to w dużej skali naznaczając … a są naprawdę dobrzy w uciszaniu tych, którzy ich opuszczają”.

Świadkowie Jehowy natychmiast odmówili komentarzy.

Wyrok WSA w Warszawie w sprawie GIODO

 

Dnia 28 lipca 2016 została rozstrzygnięta skarga jednego z byłych członków organizacji Świadków Jehowy, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Biuro Oddziału Świadków Jehowy w Polsce. Sygn. akt II SAB/Wa 222/16 – Wyrok WSA w Warszawie. Poniżej sentencja i uzasadnienie orzeczenia.

                                                           Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Mierzejewska, Sędziowie WSA Andrzej Góraj (sprawozdawca), Eugeniusz Wasilewski, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 28 lipca 2016 r. sprawy ze skargi Z. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych 1. stwierdza, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Z.B. w skardze z dnia 1 marca 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucił Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych przewlekłe prowadzenie jego sprawy o ochronę danych osobowych.

W uzasadnieniu skargi wskazał, iż w listopadzie 2013 r. skierował do GIODO skargę na nieprawidłowe przetwarzanie jego danych osobowych przez Biuro Oddziału […] w P.. Do dnia złożenia skargi do Sądu, organ nie rozpoznał sprawy merytorycznie.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

W uzasadnieniu swojego stanowiska organ odniósł się do meritum skargi na przetwarzanie danych osobowych i wskazał, iż organ jest zobowiązany, zgodnie z treścią art. 77 Kpa, do wyczerpującego zgromadzenia materiału dowodowego, nadto zobowiązany jest do wykorzystywania instrumentów prawnych określonych w art. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, co tłumaczy długotrwałość postępowania.

Wyjaśnił, że wniosek inicjujący postępowanie wpłynął do organu w dniu 9 grudnia 2013 r. i pierwsze czynności w związku ze skargą strony, zostały podjęte w dniu 2 kwietnia 2014 r. kiedy to zwrócono się do wskazanego w skardze podmiotu, o zajęcie stanowiska w sprawie. Odpowiedz na ww. pytanie wpłynęła do organu 17 kwietnia 2014 r.

Dnia 13 listopada 2014 r. organ wystosował do podmiotu, którego postępowanie objęte było skargą, pismo wzywając do dodatkowych wyjaśnień. Wyjaśnienia te wpłynęły do organu 26 listopada 2014 r.

Pismem z 5 sierpnia 2015 r. poinformował strony, że został zebrany w sprawie wystarczający do rozstrzygnięcia materiał dowodowy.

Dnia 11 sierpnia 2015 r. pełnomocnik związku […] zapoznał się z zawartością akt, a 24 sierpnia 2015 r. wpłynęło stanowisko strony skarżącej.

Dnia 2 września 2015 r. organ przesłał wnioskodawcy odpisy dokumentów, o które wnioskował.

Dnia 11 lutego 2016 r. do organu wpłynęło zażalenie strony na przewlekłe prowadzenie postępowania, a 3 marca 2016 r. skarga do Sądu Administracyjnego.

W skardze do Sadu strona wniosła o stwierdzenie przewlekłego działania organu, stwierdzenie rażącego naruszenia prawa przez organ i przyznania od organu kwoty 15 000 zł.

Dnia […] kwietnia 2016 r. organ wydał decyzję w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

zgodnie z brzmieniem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości m.in. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje między innymi orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Rozwinięcie zasad orzekanie w tego typu sprawach stanowią postanowienia przepisu art. 149 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Badana, zgodnie z powyższymi przepisami, skarga jawiła się jako zasadna.

Polska procedura administracyjna wskazuje na obowiązki organu w zakresie terminowego i sprawnego prowadzenia postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 12 § 1 i § 2 Kpa i wyrażoną tym przepisem zasadą szybkości postępowania, organy administracji publicznej powinny działać wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji i wyjaśnień, powinny być załatwione bezzwłocznie. W myśl art. 35 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie zaś sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (§ 3). Z kolei artykuł 36 § 1 Kpa nakłada na organy administracji publicznej obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, a także o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w przepisie szczególnym, z podaniem przyczyny zwłoki oraz wskazania nowego terminu jej załatwienia. Z kolei strona postępowania administracyjnego może, zgodnie z przepisem art. 37 § 1 Kpa wnosić zażalenie na przewlekłość załatwiania sprawy – tu ponieważ GIODO jest organem centralnym – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w niniejszej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki formalnoprawne wniesienia skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego. W szczególności skarżący wyczerpał tryb przewidziany w art. 37 § 1 Kpa, co potwierdza m.in. sam organ.

Skoro zostały spełnione przesłanki do wywiedzenia skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego organu, to w dalszej kolejności zważyć należało czy skarga ta jest zasadna, czyli – czy organ rozpatrując niniejszą sprawę działał przewlekle.

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.

Jak wynika z materiału sprawy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych po wpłynięciu do niego w dniu 9 grudnia 2013 r. skargi w przedmiocie przetwarzania jego danych osobowych, dopiero po trzech miesiącach, bo dopiero w dniu 2 kwietnia 2014 r. dokonał pierwszych czynności w sprawie, to jest wezwał wskazany w skardze podmiot do złożenia wyjaśnień. Zatem już chociażby tak długa reakcja organu wskazuje, że organ prowadził sprawę w sposób przewlekły, uchybiając przepisom K.p.a.

O kolejnym naruszeniu podstawowej zasady szybkości postępowania świadczy fakt, że od dnia otrzymania odpowiedzi od badanego podmiotu, tj. od 17 kwietnia 2014 r. do dnia wezwania tego podmiotu o dodatkowe wyjaśnienia, upłynęło kolejne siedem miesięcy.

Nadto od dnia 26 listopada 2014 r. kiedy to wpłynęły do organu dodatkowe wyjaśnienia od badanego podmiotu, do dnia 5 sierpnia 2015 r. gdy powiadomiono strony o ukończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy, organ nie działał w sprawie. Organ nie działał też od 2 września 2015 r. gdy przesłał stronie żądane odpisy, aż do kwietnia 2016 r., gdy wydał merytoryczne rozstrzygnięcie.

W ocenie tutejszego Sądu, w materiale sprawy brak jest usprawiedliwienia w braku działania organu w powyższych okresach. Także w odpowiedzi na skargę nie wskazano przekonywujących przyczyn opieszałego prowadzenia postępowania administracyjnego.

Nadto podczas całego postępowania organ nie udzielił skarżącemu informacji w trybie art. 36 Kpa o nowym terminie załatwienia sprawy, mimo, że sprawy nie załatwił w terminie przewidzianym w przepisach art. 35 § 3 Kpa.

Zatem pasywność organu w załatwieniu sprawy administracyjnej skarżącego jest tu oczywista. Podkreślić przy tym należy, iż sam fakt wydania decyzji administracyjnej przez GIODO w kwietniu 2016 r. nie ma wpływu na ocenę przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działania organu w aspekcie przewlekłości prowadzenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Reasumując, taki stan rzeczy, przy uwzględnieniu obowiązków organu wynikających z art. 35 i 36 w zw. z art. 12 Kpa oraz zasady pogłębiania zaufania uczestników postępowania do organów władzy publicznej, wyrażonej w art. 8 Kpa, uzasadnia stanowisko, iż przewlekłość organu w zakresie procedowania w sprawie omawianej skargi była oczywista.

Rozpoznając niniejszą sprawę tutejszy Sąd nie dopatrzył się zaś w stwierdzonej przewlekłości znamion rażącego naruszenia prawa. Przewlekłość organu nie wynikała bowiem lekceważenia strony, czy chęci odsunięcia w czasie obowiązku rozstrzygnięcia sprawy. Należy mieć na uwadze to, że organ, którego przewlekłe działanie było skarżone, jest jedynym urzędem działającym na całą Polskę. Nie posiada on jednostek pomocniczych ani oddziałów zamiejscowych. Liczba skarg wpływających do organu rośnie zaś w tempie lawinowym i w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła o 100%. Powyższe okoliczności obiektywne i niezależne od organu, wpłynęły więc na długość trwania niniejszego postępowania. W takiej zaś sytuacji nie zachodziła konieczność karania organu stwierdzeniem rażącego naruszenia prawa, grzywną, czy przyznawaniem od organu na rzecz strony zadośćuczynienia. Przewlekłość wyniknęła bowiem z przyczyn niezależnych od organu.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 149 § 1 pkt 3 i § 1 lit. a, a w sprawie kosztów na podstawie art. 200 cytowanej już wyżej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec, jak w sentencji wyroku.

Orzeczenie określone w pkt 3 wyroku wydano na podstawie art. 151 P.p.s.a.

 

Dziwna lub niebezpieczna lalka w książce dla dzieci świadków Jehowy

    W książce wydawnictwo Świadków Jehowy „Ucz się od wielkiego nauczyciela”  na stronach  251, 171 i 121 są zdjęcia lalki, które mogą budzić emocje a nawet obawy i pytania skierowane do wydawcy w rodzaju: Dlaczego? Po co? Jakiemu celowi ma służyć ukazywanie tej lalki w książce która jest skierowana do dzieci? Po co akurat lalka? Mogłoby się wydawać, że przecież lalka dla dziewczynki jest naturalną zabawką. Zdaniem niektórych czytelników lalka może nie, ale akurat ta budzi bardzo niezdrowe emocje.. Faktycznie mógłby występować też chłopiec i z inną zabawką. Ktoś mógłby powiedzieć i co w tym szczególnego? Jeśli tak to zobaczmy trzy ryciny ze wspomnianej książki i porównajmy z podobną lalką występującą w internecie:

Mapa linia 171Mapa linia 170

Mapa linia 169Rysunek2

 Annabelle 2annabelle z netu

Rysunek1

Czy dostrzegasz podobieństwo do u góry pokazanych lalek z internetu? Wiesz jak ta lalka się nazywa i jaką ma historię? Niestety ale związaną z napaścią demonów na tych którzy ją posiadali. Warto się bliżej zainteresować historią lalki Annabelle. Czy to tylko przypadek pokazanie właśnie takiej lalki w książce „Ucz się od wielkiego nauczyciela”. Obejrzałem film w internecie o pewnym młodym małżeństwie, on lekarz a ona krawiec. Ona zachodzi w ciążę, on kupuję jej lalkę Annabelle, jest nieco inna niż ta z książki ale w internecie występuje też podobna jak ta z książki i natychmiast w ich domu zaczynają się dziać dziwne rzeczy, horor i do oglądania tylko tym o mocnych nerwach. Tu link 

https://www.cda.pl/video/25122847a

Jeśli ktoś jest ciekawy, może obejrzeć. Jednak przestrzegam, film jest straszny. Ona spotyka dzieci na klatce schodowej dziewczynkę i chłopca. Chłopiec rysuje lalkę również z czerwonymi włosami, podobnymi do tych z książki. Po własnej dokładnej analizie przyznam, że niektórzy uważam będą kwestionować związek demonicznej lalki z tą w książce. Rozumiem. Trzeba jednak przyznać, że jeśli nawet nie jest pewna ta ocena. Dlaczego, zapytam w ogóle została wprowadzona ta lalka do książki i to właściwie identyczna w trzech różnych miejscach? Tego nie rozumiem. Czy da się to racjonalnie wytłumaczyć? W raju lalka jako jeden z motywów? Czy może to kogoś razić? Może z całą pewnością. W książce została umieszczona lalka nawet jeśli uznać , że nie demoniczna, to z pewnością nie biblijna. Każdy sam niech ocenia co o tym myśleć. Stosunek do demonizmu Towarzystwa Strażnica: „Okultyzm to domena nie tylko starożytnego Babilonu, lecz także Babilonu Wielkiego — światowego imperium religii fałszywej (Obj. 18:21-24). Pewien leksykon wyjaśnia: „Babilon [Wielki] to coś więcej niż jedno imperium czy jedna kultura. Określają go nie granice geograficzne czy czasowe, ale raczej dominujące w nim bałwochwalstwo” (The Interpreter’s Dictionary of the Bible, tom 1, strona 338). Przesiąknięty okultyzmem, bałwochwalstwem i innymi grzechami, Babilon Wielki wciąż istnieje, ale jego dni są policzone (odczytaj Objawienie 18:1-5)” – Strażnica z 15 lutego 2014 roku. . Co Biblia na to? Jeśli nawet coś nasuwa wątpliwości co należy zrobić? Rz 14:21 nwt-pl „Dobrze jest nie jeść mięsa ani nie pić wina, ani nie czynić niczego, czym twój brat się gorszy.”