Świadkowie Jehowy w Rosji, zapowiedź odwołania do Prezydenta Putina

    MOSKWA, Rosja – Sąd Apelacyjny w Moskwie uznał stanowisko rosyjskiej Prokuratory o dopuszczeniu do likwidacji działalności Świadków Jehowy (ŚJ) w Rosji po ustaleniu, że są grupą ekstremistyczną.

Świadkowie Jehowy odwołali się od decyzji i starali się udowodnić, że oskarżenia o „działalność ekstremistyczną” są oparte na sfabrykowanych dowodach i fałszywych stwierdzeniach, które zostały wysunięte przez władze lokalne przedstawiające szczere wielbienie jako działalność przestępczą.

Dnia 12 października 2016, podczas rozprawy, sędzia M. S. Moskalenko z Sądu Rejonowego w Moskwie nie pozwolił na zeznania lub przedstawienie filmu, ujawniające nielegalne działania władz lokalnych, które są przestawione w celu zapewnienia, że Świadkowie Jehowy nie istnieją w Rosji.

Jednakże w dniu 16 stycznia 2017 r Moskiewski Sąd Miejski oddalił apelację świadków, którzy kwestionowali legalność stanowiska Prokuratora Generalnego wydane przeciwko ich centrum narodowemu.

Skład trzech sędziów odrzucił wszystkie argumenty złożone przez adwokatów świadków i przedstawił swoją decyzję po upływie 10 minut. Decyzja podtrzymała decyzję Tverskoy sądu rejonowego z 12 października 2016 roku, który orzekł na korzyść Prokuratora Generalnego. Datowane orzeczenie na 02 marca 2016, jest obecnie wykonalne. Przemawiając przed rozprawą, prawnik międzynarodowy do spraw praw człowieka James Andrik mówił o implikacjach.

Jeśli Moskiewski Sąd Miejski oddalił apelację, Urząd Prokuratora Generalnego może zrealizować jego groźby przeciwko Centrum Administracyjnemu. To może doprowadzić do likwidacji ośrodka administracyjnego i dalej nękać społeczności religijną Świadków Jehowy i ograniczyć ich kult w całej Rosji. Jeśli, z drugiej strony, sąd podtrzymałby apel, byłby to przełom dla sprawiedliwości, powiedział.

Jednakże Świadkowie Jehowy są pokojową grupą, która w swoim wielbieniu otwarcie i potępia wszelkiego rodzaju ekstremizmem religijny. Wierzą Biblii, która również zachęca ich do szanowania władzy świeckiej. Wbrew wszystkiemu odwołają się do prezydenta Władimira Putina, aby powstrzymać tę próbę wymazania świadków z Rosji.

Źródło: http://starconnectmedia.com/2017/01/19/russia-gets-go-ahead-to-liquidate-jehovahs-witnesses-organisation/

Ostracyzm wśród Świadków Jehowy

   Często mili w obejściu i uśmiechnięci do rozmówcy. Wielu mieszkańców naszego miasta a prawdopodobnie wszyscy miało okazję w życiu mieć z nimi przynajmniej krótki kontakt. Wielu szeregowych członków ich organizacji, to bardzo porządni ludzie i właśnie tacy ukształtowali u wyznawców innych religii, pozytywne o nich zdanie. Wielu jednak mieszkańców naszego miasta i kraju nie wie jednak, że ci mili w zetknięciu z tymi którzy nie są członkami ich organizacji religijnej, popularnie mówiąc nie są ich wiary, są delikatnie to określając bardzo nieprzyjaźni wobec tych, którzy przestali się zgadzać z poglądami głoszonymi przez ich kierownictwo, zwane u nich Ciałem Kierowniczym, które sprawuje nadzór nad działalnością Świadków Jehowy na całym świecie. Należy tu zaznaczyć, że poglądy ich ciała kierowniczego się bardzo zmieniają na przestrzeni lat i często nie mają one nic wspólnego z tym co jest zapisane w Piśmie Świętym, a które jak twierdzą, uznają za autorytet w sprawach religijnych. Stąd trudno się zatem dziwić, że coraz częstsze są sytuacje kiedy jakiś członek ich religii, przestaje podzielać stanowisko kierownictwa w jakiejś sprawie. Przykładów sprzeczności w ich naukach z Pismem Świętym jest wiele, ale nie o tym jest ten artykuł, a więc ograniczmy się do szokującej ich niechęci wobec ex-Świadków Jehowy. Skąd ta niechęć, którą można śmiało określić jako nienawiść do byłych współbraci. Dlaczego współbraci? Tak się wewnątrz określają, jako bracia i siostry.

Spróbujmy to wyjaśnić jak to się dzieje? Trzeba tu podać przykłady z ich własnej literatury poruszające ten temat, jak mają oni traktować tych którzy przestali podzielać głoszone wewnątrz poglądy ich organizacji. Trzeba tu powiedzieć, że chodzi o takich którzy to głośno mówią lub w jakiejś innej formie to uzewnętrzniają. Ci którzy „po cichu” mają inne zdanie ale zachowują to dla siebie i zachowując pozory aktywnego członka ich religii, a takich jest wielu, mogą mieć tylko wewnętrzne rozterki ale w takim stanie mogą trwać przez wiele lat. A więc nie o takich chodzi. Co się dzieje kiedy ktoś z nich głośno mówi, że ma inne zdanie niż ich ciało kierownicze (grono składające od kilku do kilkunastu osób)? Oczywiście jest to niedopuszczalne i taka osoba musi zostać wykluczona przez tzw. komitet sądowniczy składający się z co najmniej trzech osób (zwanych starszymi), który spotykają się z oskarżonym na tajnym posiedzeniu, czyli bez udziału obserwatorów i obrońcy. Ich lokalna społeczność zwana zborem złożonym z kilkudziesięciu wiernych nie ma oficjalnie żadnej wiedzy o postawionych zarzutach i czynie za który został oskarżony wykluczony. Można wspomnieć, że jest droga odwoławcza, ale w takiej sytuacji ona będzie bezskuteczna, chyba, że zostaje ktoś wykluczony nie za poglądy tylko inny czyn np. pozamałżeńskie stosunki płciowe lub pijaństwo. Co to oznacza dla wykluczonego? Zobaczmy co podają na ten temat w ich czasopiśmie Strażnicy, które zawsze zawiera aktualne wytyczne i wyjaśnienia obowiązujące wiernych tej organizacji, oczywiście zaznaczając, że kierownictwo ich organizacji twierdzi, że zna prawdę na temat całokształtu spraw dotyczących wielbienia Boga i tego co jest słuszne w jego oczach, a zatem każdy wierny to musi bezwzględnie akceptować, oto cytat:

Obecnie miliardy ludzi nie znają Jehowy. Wielu z nich nieświadomie dopuszcza się praktyk, które według Słowa Bożego są niegodziwością. Jeżeli nie zmienią swego postępowania, zostaną wytraceni wraz z innymi w wielkim ucisku. Jehowa nie ma jednak upodobania w śmierci bezbożnika, więc powinniśmy Go w tym naśladować (Ezechiela 33:11). Dopóki czas pozwala, usilnie starajmy się pomóc takim ludziom poznać drogi Jehowy i nimi kroczyć. A co zrobić, jeśli niektórzy pałają nienawiścią do Jehowy?O takich ludziach psalmista powiedział: „Czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko tobie? Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi” (Psalm 139:21, 22). Zawzięci wrogowie Jehowy budzili w Dawidzie odrazę. Zaliczają się do nich odstępcy, sprzeciwiający się Bogu. Odstępstwo (definicja: „Odstępstwo” to odstąpienie od prawdziwego wielbienia Boga, odpadnięcie, wyparcie się, bunt, porzucenie – w 15.7.11, oznacza zdradę, sprzeciw i zaplanowany, świadomy bunt.- „Wnikliwe” – tom I str 418) jest w gruncie rzeczy buntem wobec Jehowy. Osoby takie nieraz głoszą, jakoby znały Boga i Mu służyły, ale odtrącają nauki i wymagania przedstawione w Jego Słowie. Inni twierdzą, że wierzą Biblii, tymczasem nie uznają organizacji Jehowy (czyli tego co przekazuje ciao kierownicze) i za wszelką cenę próbują zahamować jej działalność. Jeżeli mimo poznania tego, co prawe, świadomie obrali tak niegodziwe postępowanie, a zło zakorzeniło się w nich do tego stopnia, że stało się nieodłączną częścią ich osobowości, to chrześcijanin musi owe przesiąknięte złem osoby znienawidzić (w biblijnym tego słowa znaczeniu). Prawdziwi chrześcijanie odnoszą się do tych przeniewierców tak jak Jehowa. Nie są ciekawi ich odstępczych poglądów. Wręcz przeciwnie, ‛brzydzą się’ tymi, którzy uczynili siebie wrogami Boga; pomstę pozostawiają jednak Jehowie (Joba 13:16; Rzymian 12:19; 2 Jana 9, 10).” – Strażnica z 1 października 1993 roku.

W innym miejscu napisano: Lojalności tej należy przyznać pierwszeństwo przed wszelkimi więzami ludzkimi, nawet wynikającymi z bliskiego pokrewieństwa. Gdyby bliski krewny … wypowiadał się przeciwko orędziu Królestwa i starając się wywrzeć zły wpływ na inne osoby w zborze ludu Bożego — wówczas członkowie rodziny muszą lojalnie poprzeć wszelkie kroki sądownicze poczynione przez zbór. Takie samo stanowisko trzeba zająć wobec każdego bliskiego przyjaciela, który prorokuje kłamstwa — może się zawstydzi i poczuje w sercu żal z powodu swego złego postępowania” – „Całe Pismo” ak. 24 str 171. „Jeśli tego nie zrobią członkowie rodziny, krewni przyjaciele, mogą zostać wykluczeni. Jeżeli ktoś do was przychodzi, a nie przynosi tej nauki, w ogóle nie przyjmujcie go do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem. Ten bowiem, kto do niego zwraca się z pozdrowieniem [po grecku: chairo], staje się uczestnikiem jego niegodziwych uczynków”. – napisano w Piśmie Świętym i to się ich zdaniem odnosi do tych których ich tajny wewnętrzny sąd religijny wykluczy. Nie wolno mieć z wykluczonym, żadnych kontaktów nawet nie wolno mu powiedzieć dzień dobry. Tak pisano w Strażnicy nr 13 z roku 1986. W tej kwestii nic się nie zmieniło.

Podają też: „Próby obalania argumentów odstępców lub osób mających krytyczne zdanie o organizacji Jehowy nie przyniosą nam pożytku. Zgłębianie upowszechnianych przez nich informacji — czy to w formie drukowanej, czy elektronicznej — jest złe i stanowi duchowe zagrożenie”. w12.15.5. Czytanie tego co piszą odstępcy jest podstawą do oskarżeń i może doprowadzić do wykluczenia i w konsekwencji utraty kontaktów z rodziną i przyjaciółmi w organizacji. Pozdrawianie odstępców i kontaktowanie się z nimi jest naganne i może być podstawą wykluczenia. Wiąże to się to z całkowitym traktowaniem wykluczonych przez wiernych w sposób pogardliwy, lekceważący, chłodny i bardzo niechętny. Przejawia się to np. odwracaniem się tyłem przy spotkaniu na ulicy, przechodzeniem na drugą stronę ulicy aby się nie spotkać wzrokowo. Znane są przykłady witania się w zakładzie pracy z pracownikami nie będącymi świadkami Jehowy i z demonstracyjnym pominięciem wykluczonego lub takim mówieniem: „dzień dobry” osobie idącej z wykluczonym, aby nie odebrał tych słów jako skierowanych też do niego i innych wiele podobnych szokujących sytuacji. Wszystko po to aby zrozumiał jak źle zrobił i co stracił.

Takie stanowisko wiernych wiąże się bezwzględnie z tworzeniem podziałów w rodzinach i okropnym cierpieniem byłych Świadków Jehowy, wtedy kiedy wiedzą, że nic złego nie uczynili, a mimo to muszą znosić dowody niechęci od rodziny będącej nadal w ich organizacji. Szczególnie bolesne jest to i nie do pojęcia kiedy dochodzi np. do wykluczenia ofiary pedofilii lub ona sama rezygnuje z członkostwa widząc pobłażliwość starszych dla przestępcy seksualnego, taki aby został wykluczony musi nie okazać skruchy, aby został oskarżony musi być 2 świadków jego przestępstwa a jeśli się nie przyzna, zdarza się, że ofiara może zostać wykluczona za oszczerstwo, takie sytuacje miały miejsce wśród nich w wielu krajach np. w Australii o tym społeczeństwo tego kraju mogło się dowiedzieć po publicznym przesłuchaniu przed Komisją Królewską. Nie ma tu honorowego odejścia od ich organizacji, niezależnie czy kogoś wykluczą, czy sam złoży rezygnację, będzie traktowany identycznie wrogo. Ogłoszą w zborze każdym przypadku, podając nazwisko i imię, że nie jest już świadkiem Jehowy i powiedzą: „wiemy bracia co to oznacza”, że należy wyjaśnić mają zerwać wszelkie kontakty z wykluczonym, choć przy ogłoszeniu tego się nie mówi. Powiedzmy jasno kochają każdego członka ich organizacji, tylko do chwili kiedy podziela poglądy głoszone przez ich ciało kierownicze. Panuje u nich jedność wymuszona, strachem przed wykluczeniem i zagrożeniem przed odrzuceniem przez Boga, po wykluczeniu z Jego organizacji i utratą jak twierdzą zbawienia.

Filistyni, Słowianie a Ciało Kierownicze Świadków Jehowy

    Czytając różne informacje z różnych źródeł, zastanawiam się nad tym dlaczego jedne są informacje przyjmowane za te właściwe a drugie nie i nie wiadomo dlaczego. Bywa nawet tak, że niektóre są przemilczane a nawet ukrywane. Trzeba też powiedzieć, że w kwestiach religijnych jest ogromna paleta różnorodnych poglądów i toczą się zajadłe spory stron przyjmujących, że ich stanowisko jest słuszne i prawdziwe a druga strona się oczywiście myli. Nie da się tego w sposób racjonalny wytłumaczyć. Jeśli jest zapisane 1Koryntian 8:2 nbg-pl „Ale jeśli ktoś uważa, że coś wie jeszcze nic nie wie, jak należy wiedzieć.” lub inaczej czy takie stanowisko jest słuszne wg 1Korynrian 13:12 bg nbg-pl „Gdyż teraz widzimy jakby pośród zwierciadła, w zagadce ale wtedy twarzą przy twarzy. Teraz poznaję po części ale wtedy poznam jak też zostałem poznany.” Czy dziś możemy powiedzieć, że wiemy nie „w zagadce” ale dokładnie jak jest? Przykładem może być informacja dotycząca kim są Słowianie, która winna być bardzo interesująca dla mieszkańców naszego kraju. Praktycznie historia przemilczana. A jak jest?

Zacznijmy sięgając Noego i jego potomstwa aby zacząć dociekać. W Biblii zapisano w księdze Rodzaju10:1 nwt-pl „Oto dzieje synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie zaczęli się im rodzić synowie.” i dalej 10:32: „Od nich wywodzą się narody, które rozprzestrzeniły się na ziemi po potopie.” Co możemy powiedzieć, że od synów Noego wywodzą się wszystkie narody. Na początku 10 rozdziału księgi Rodzaju zaznaczono, że „Oto dzieje synów Noego” w rzeczywistości opisane później dzieje tylko jednego synów Noego czyli jego syna Sema, chyba, że nie znamy pochodzenia narodów o których jest mowa w kolejnych księgach biblijnych. Czyli mam na myśli od którego z synów Noego się poszczególne narody wywodzą. Co działo się z potomkami Chama i Jafeta? Dlaczego nie ma nic? Jeśli chodzi o potomków Chama może da się to wytłumaczyć, ale co z potomkami Jafeta? Są podawane informacje, że od niego wywodzą się Słowianie. Oto link oto takiej informacji:

http://detektywprawdy.pl/2015/11/03/polacy-potomkami-jafeta-i-wandala/

Dlaczego jednak nic nie wiemy z Biblii o takim rozwoju wydarzeń? Przecież jest w niej zapisane i słusznie: „w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to. co prawe”. Dzieje Apostolskie 10:35. Czy potomkowie Jafeta (między innymi Słowianie) są zdaniem innych gorsi? Powrócę później do Jafeta. Wcześniej trochę wyjaśnienia w tym miejscu. Otóż tu trzeba powiedzieć, że w Biblii jest mowa i to nawet wiele o Filistynach, a kim oni byli? Oto jeden z linków do tekstu pod tytułem: „Polska opisana jest w Biblii na 1000 lat przed Chrystusem?”

https://tajemnice.robertbrzoza.pl/zagadki/polska-opisana-jest-w-biblii-na-1000-lat-przed-chrystusem/

Warto poczytać też komentarze, które są niejednoznaczne w swej treści, być może w zależności kto pisze i jakie informacje traktuje za prawdziwe. Każdy sam musi wyciągać wnioski. Jest tu cytat z Biblii z księgi Sędziów 15:9-20. Co ciekawe jest mowa, o Lechi i Filistynach, a kiedy przeczytamy na ten temat książkę Janusza Bieszka wydawnictwo Bellona z roku 2015 pod tytułem: „Słowiańscy Królowie Lechii”, dowiemy się wiele o przeprowadzonych badaniach na temat historii Słowian. Na okładce tej książki napisano tak: „Jest to pierwsza publikacja na temat organizacji władzy i funkcjonowania Lechii, czyli starożytnej Polski … autor opracował, po raz pierwszy, poczet słowiańskich królów lechickich w okresie od XVIII w. p.n.e., do X w. n.e. … Powyższe odkrycia były ściśle związane z wynikami najnowszych badań genetycznych Ariów-Słowian, przeprowadzonych w laboratoriach polskich i zagranicznych w latach 2010-2013, według których my Polacy, Ariowie-Słowianie zamieszkujemy te ziemie od 10 700 lat.”

W książce zawarto informacje o poczcie królów lechickich z okresu od 18 wieku przed naszą erą, czyli w czasie kiedy jeszcze nie było królestwa Izraela, mało tego nie było jeszcze Rzymu, Babilonu i być może Egiptu (Izraelici wychodzą z Egiptu w XVI w. p.n.e.), a w/w księga Sędziów zdaje się opisywać Filistynów jako królestwo dobrze zorganizowane. Kim byli Filistyni, nieprzychylnie opisywani w Biblii jak wrogi naród dla Izraelitów.

Oto informacja na ten temat:

Pochodzenie i natura Filistynów jest zagadką dla współczesnych badań historycznych. Pojawiają się oni po raz pierwszy zasiedlając obszar Morza Egejskiego, a następnie jako ogromny naród, około 1200 roku p.n.e. osiedli południową część obecnego Izraela. Niedawne wykopaliska Harvard Leon Levy z wyprawy w rejon portu starożytnego filistyńskiego Aszkelon uzyskano 18 uchwytów słoika i jeden z napisem na ostraku wykonanego z lokalnej gliny. Ostraku, sklasyfikowany jako RN 9794, z gospodarczym napisem 4.5, który jest szczególnie pouczający na temat pochodzenia i charakteru Filistynów. Analiza wszystkich możliwych 27 ortografii napisu ujawniała jedno z nich, w porównaniu z obecnie istniejącymi w językami słowiańskimi, co wydaje się mieć szczególne znaczenie: Ludzie przychodzą, widzimy, albo w luźnym tłumaczeniu: Chodź i zobacz. Napis i rozumowanie w tym napisie wskazują, że Filistyni starożytnego Aszkelon lub Filistyni w ogóle, byli prasłowiańskim plemię lub ludźmi, którzy mówili nieistniejącym językiem prasłowiańskim, którzy osiedlili się w południowej części ówczesnego Izraela w epoce żelaza, czyli na długo przed VII w.n.e ogólnie przyjęte okres przybyciem Słowian do Europy Wschodniej.”

 

http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=69428

Zgodnie z powyższą informacją da się wytłumaczyć dlaczego Filistyni mogą być Słowianami. Jest interesujące w zestawieniu z odwiedzinami Samsona w kraju Filistynów i występującymi tam nazwami miejscowości z użyciem słowa Lechi, co prawda nie Lechii ale ww książce: „Słowiańscy Królowie Lechii”, możemy przeczytać, że wśród Słowian imię Lech lub Leszek było niezwykle popularne i wielu królów posiadało takie imię, mogąc nazywać miejscowości od swego imienia.. Po za tym informacja o dobrym zorganizowaniu Filistynów jako królestwa da się zestawić i pasuje do tego, że królestwo Słowian w tym czasie miało już długą historię.

Inny link o połączeniu historii Słowian i Filistynów:

http://www.slowianieiukrytahistoriapolski.pl/narody/filistyni/index,pl.html

Gdzie podano między innymi tak:

Filistyni

Filistyni są ludem dobrze znanym z Biblii. Ostatnio coraz więcej danych wskazuje, że byli ludem indoeuropejskim, Aryjsko-Słowiańskim. Przełomowa wydaje się być informacja z roku 2016 (Giancarlo T. Tomezzoli, Reinhardt S.Stein) mówiąca, że na kawałku ceramiki z pismem filistyńskim, naukowcy odczytali tekst, który da się zrozumiale odczytać tylko używając słów współczesnego języka słowiańskiego”.

Zatem wszystkie te informacje prowadzą do wniosku, że historia dotycząca potomków Jafeta została ukryta w jakimś celu. Dlaczego? Skoro Jafet nie był wg Biblii w niczym gorszy od Sema a wg Towarzystwa Strażnica wynika to z książki: „Wnikliwe” był prawdopodobnie jego pierworodnym synem na co miałby wskazywać werset z Rodzaju 10:21 Jafet „najstarszy” lub „starszy”.A co wówczas znaczyło pierworodztwo? W związku z powyższym są ciągle aktualne słowa: „Gdyż teraz widzimy jakby pośród zwierciadła, w zagadce ale wtedy twarzą przy twarzy. Teraz poznaję po części ale wtedy poznam jak też zostałem poznany.” – 1Korynrian 13:12. Nadal nie wiemy jak jest ze wszystkim pod niebem. A mimo to wielu twierdzi, że wie i zna prawdę o wszystkim. Na koniec ciekawostka zdaniem Ciała Kierowniczego Filistyni mieli być tymi którzy zastąpią w przewodnictwie nad ziemską organizacją bożą pomazańców którzy wstąpią do nieba – „Z proroctwa Zachariasza nie wynikało, że przejęty skruchą Filistyn rzeczywiście zostanie w Izraelu szejkiem. Nie byłoby to stosowne, gdyż Filistyni nie należeli do rodowitych Izraelitów. Mieli być raczej niczym szejkowie, pełniąc podobne funkcje. I w takiej roli istotnie występowali. Ponieważ grono ostatka namaszczonych chrześcijan stale się zmniejsza, a możliwości wielu z nich ogranicza podeszły wiek, zatem dobrze wyszkoleni członkowie drugich owiec niejako ich wyręczają”.- Strażnica 1.7.1995. Dlaczego na taki pomysł wpadli członkowie Ciała Kierowniczego i dlaczego został on porzucony? Też nie wiedzą nic i zgadują. To jednak inny temat.

Ciało Kierownicze i kwestia ponownego narodzenia

    Jest pewna kwestia nierozstrzygnięta, czy mamy Ojca w niebie, czy też Stwórcę. Kwestia o której niektórzy powiedzą, że to nie ma żadnego znaczenia. Czy naprawdę? Zobaczmy jakie powstają w tej kwestii niejasności lub problemy z wyjaśnieniem różnych aspektów pojawiających przy próbie wytłumaczenia szczegółów. Jednym z nich jest tzw. „ponowne narodzenie”. Zobaczmy co o tym  twierdził jeden z buddyjskich uczonych jak to podaje książka wydana przez Towarzystwo Strażnica „Człowiek poszukuje Boga” Oto cytat poniżej:

Jeżeli chodzi o ponowne narodziny, buddyjski uczony dr Walpola Rahula wyjaśnia:„Człowiek to nic innego jak tylko kombinacja sił fizycznych i duchowych. To, co nazywamy śmiercią, jest całkowitym ustaniem funkcjonowania ciała fizycznego. Czy wszystkie owe siły, owe energie, przestają działać razem z ciałem? Buddyzm odpowiada przecząco. Niebywałą siłą ożywiającą wszelkie byty, egzystencje, wręcz cały świat, jest wola, postanowienie, pragnienie, żądza istnienia, trwania i rozrastania się liczebnie. To najpotężniejsza siła, najpotężniejsza energia na świecie. Według buddyzmu nie przestaje ona działać wraz z przerwaniem funkcjonowania organizmu — ze śmiercią — lecz przejawia się w innej formie, co prowadzi do powstania nowego życia, do ponownego narodzenia”. – Książka „Człowiek poszukuje Boga” str 152

Jak zatem widać kwestia :”ponownych narodzin” występuje w buddyzmie i w nauce Jezusa. Czy w podobnym ujęciu? Jak napisano w cytowanej wyżej książce o wędrówce dusz? Zobaczmy cytuję:

W II wieku n.e. taoizm przybrał formę zorganizowaną. Niejaki Czang Ling albo Czang Tao-ling, zajmujący się alchemią i uzdrawianiem za pomocą magii, utworzył w zachodnich Chinach tajne stowarzyszenie taoistyczne. Ponieważ od każdego członka pobierał składkę wysokości pięciu miarek ryżu, ruch ten nazywano taoizmem „pięciu miarek ryżu” (wu-tou-mi tao). Czang Tao-ling, który w myśl własnych zapewnień otrzymał objawienie od Lao Tzu, stał się pierwszym „niebiańskim mistrzem”. Legenda głosi, że zdołał w końcu sporządzić eliksir życia i wstąpił do nieba, dosiadłszy tygrysa na górze Lung-hu (Góra Smoków i Tygrysów) w prowincji Kiangsi. Od Czang Tao-linga zaczyna się długa, wielosetletnia linia „niebiańskich mistrzów”, z których każdy podawał się za jego wcielenie”.

Ponadto zdążyliśmy się dowiedzieć, że Jezus Chrystus ‛narodził się ponownie’ z chwilą chrztu w Jordanie. Jehowa Bóg sprawił wówczas, iż na Jezusa zstąpił duch święty w postaci gołębia; zarazem poświadczył, że jest to w Jego oczach Syn zrodzony z ducha. Zrozumieliśmy również, jaką rolę w zamierzeniu Bożym grało ‛ponowne narodzenie’ Jezusa: mianowicie po śmierci i zmartwychwstaniu miał on zostać chwalebnym, potężnym władcą w Królestwie Bożym. Ponadto dowiedzieliśmy się, że było wolą Jehowy, by Jezus Chrystus miał u boku współwładców, którzy także muszą przejść ‛ponowne narodzenie’ (Mat. 3:13-17; Jana 1:12; 3:3; Hebr. 10:5-10; Obj. 20:6)… . Niemniej jednak ‛ponowne narodzenie’ jest sprawą osobistą pomiędzy Bogiem a poszczególnym chrześcijaninem. Nikt nie powinien z tego względu wydawać sądu o drugim”. w 82/3 „Rola człowieka i rola Boga w ponownym narodzeniu”

Co ci przypomina punkt widzenia Towarzystwa Strażnica porównując z poglądem niejakiego Czanga Linga albo Czanga Tao-linga o którym napisano:Od Czang Tao-linga zaczyna się długa, wielosetletnia linia „niebiańskich mistrzów”, z których każdy podawał się za jego wcielenie”?. Towarzystwo Strażnica przecież podaje: „Jezus Chrystus miał u boku współwładców, którzy także muszą przejść ‛ponowne narodzenie”’. Warto zauważyć, że ci władcy mający być u boku Jezusa w niebie w liczbie 144 000 są również już wybierani przez setki lat.

Współudział w spełnianiu wraz z nim tych mesjańskich proroctw będą mieć stworzenia, które tak jak on były kiedyś ludźmi mieszkającymi na ziemi. Ale przed objęciem rządów w Królestwie u boku Chrystusa, będąc jeszcze tu na ziemi, muszą one na wzór Mistrza przejść ‛ponowne narodzenie’. Pod działaniem ducha Jehowy rodzą się jako synowie duchowi, mający widoki na życie wieczne w niebie…. W powszechnym przekonaniu ‛ponowne narodzenie’ jest jednoznaczne z osobistym zobowiązaniem się do służenia Bogu i Chrystusowi. Tak przynajmniej to ujmują czołowi kaznodzieje”.w 82/3 „Rola człowieka i rola Boga w ponownym narodzeniu”

Wczytanie się w słowa Jezusa pozwala zrozumieć, że decyzja o ponownym narodzeniu nie należy do człowieka. Skąd taki wniosek? Grecki zwrot przetłumaczony na ‛narodzić się ponownie’ można też oddać jako ‛narodzić się z góry’. Zgodnie z tym alternatywnym tłumaczeniem ponowne narodzenie pochodzi „z góry”, czyli z nieba, „od Ojca” (Jana 19:11; Jakuba 1:17). I rzeczywiście, to Bóg sprawia, że ktoś dostępuje ponownego narodzenia” – Strażnica 1.4.2009 „Ponowne narodzenie — kwestia osobistego wyboru?”

Podsumowując te kilka wywodów. nie sposób zadać szereg pytań do analizy. A zatem: Skoro mowa o „ponownym narodzeniu” to mamy do czynienie z Ojcem a nie Stwórcą, czy nie tak? Skąd zatem pojęcie, że Bóg jest Stwórcą? Jeśli jest Ojcem, to dlaczego „ponowne narodziny” i do tego takie zdaniem Ciała Kierowniczego na które człowiek wpływu nie ma? Czy to jest sprawiedliwe, obserwując niegodziwe postępowanie i zachowanie tych tzw. „ponownie narodzonych”? Dlaczego z jednej strony „ponowne narodzenie” jest czymś szczególnym dostępnym dla nielicznych, a z drugiej strony 1Tm 2:4 bw „który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.”, przy tym jednocześnie 1Kor 15:50 nwt-pl „… ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego….” Czyli zbawienie zależy od „ponownego narodzenia” a te nie jest kwestą osobistego wyboru. A czym się różni wędrówka dusz od ponownych narodzin? Czy tylko tym, że „wędrówka dusz” to wielokrotne narodziny a ponowne narodziny to akt jednorazowy? Czy taki chaos myślowy jest od naszego Ojca w niebie? Czy wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi czy nie? Bo jeśli nie, to skąd są i dokąd zmierzają?

Ciało kierownicze twierdzi, że działa wg biblijnego wzoru

    W. Strażnicy z listopada 2016 roku zamieszczono artykuł pod tytułem: „Zorganizowani w zgodzie ze wzorem biblijnym”. Wiele lat temu byłbym usatysfakcjonowany takim tytułem i czytałbym z zainteresowaniem spodziewając się kogo treść artykułu będzie utożsamiać tymi którzy są tak zorganizowani. Dziś czytam treść Biblii w taki sposób aby zauważać tam to co jest tam faktycznie zapisane, a nie to co mi się wówczas wydawało lub bezkrytycznie przyjmowałem za tam występujące. Wydawca pisze tak, że jak nawet nie potrafi tego uzasadnić, to wywołuje w czytelniku przeświadczenie, że wie o czym pisze i tak jest z pewnością myśli wierny czytelnik. Przecież oni (ciało kierownicze) więcej wiedzą lepiej ode mnie. Poniżej ciekawe fragmenty z wspomnianego artykułu:

Kiedy stosujemy zasady biblijne i wskazówki organizacji Bożej, przyczyniamy się do zachowania w zborach czystości, pokoju i jedności”. – akapit 2

Należy napisać prawdę o powyższym stwierdzeniu ciała kierowniczego. Jaką? Kiedy stosujemy się do wskazówek pseudo-organizacji bożej szerzy się nienawiść do byłych członków organizacji, ostracyzm obcy wśród z ludzi spoza organizacji, stąd zdarza się, że bliscy członkowie rodziny odbierają sobie życie z tego powodu, a także tolerowani są w organizacji pedofile. To zachowanie czystości.

Zorganizowany był również zbór chrześcijański w I wieku n.e. Jego członkowie korzystali ze wskazówek ciała kierowniczego, początkowo składającego się z apostołów (Dzieje 6:1-6). Z czasem do tego grona zaczęli dołączać też inni bracia (Dzieje 15:6). Ponadto rady i wskazówki były przekazywane w natchnionych listach pisanych przez członków ciała kierowniczego lub przez ich bliskich współpracowników (1 Tym. 3:1-13; Tyt. 1:5-9). Jaki pożytek zbory odnosiły z przewodnictwa ciała kierowniczego? – akapit 9

Nie ma w Nowym Testamencie słowa ciało kierownicze. Skąd miałoby wynikać, że listy biblijne były pisane przez członków ciała kierowniczego? A więc o jakim dostosowaniu się do wzoru biblijnego mówi w tytule wydawca? To jest oszustwo. Nie ma takiego wzorca w Biblii. W podanych przez wydawcę powyżej wersetach nie ma pojęcia ciało kierownicze.

Odczytaj Dzieje Apostolskie 16:4, 5. Przedstawiciele ciała kierowniczego „przekazywali miejscowym do przestrzegania postanowienia powzięte przez apostołów i starszych, którzy byli w Jerozolimie”. Kiedy zbory wprowadzały te postanowienia w życie, „utwierdzały się w wierze i dzień w dzień wzrastały liczebnie”. Czego uczymy się z tej relacji? – akapit 10

Jeśli przekazywali postanowienia „apostołów i starszych, którzy byli w Jerozolimie” to nie postanowienia ciała kierowniczego. Wydawca wyczytuje to czego tam nie ma.

Co powinni robić członkowie Komitetów Oddziałów, nadzorcy obwodów i starsi w zborach, gdy otrzymują wskazówki od organizacji Jehowy? W Słowie Bożym czytamy, że wszyscy powinniśmy być posłuszni i ulegli – akapit 11

Dlaczego wydawca stosuje zamiennie różne zwroty: „postanowienia apostołów i starszych, którzy byli w Jerozolimie”, „ciała kierowniczego” i „wskazówki od organizacji Jehowy”. Tak jakby to miało być to samo. Przecież zwrot organizacja Boża również w Biblii nie występuje. Zatem tytułowe stwierdzenie, że świadkowie Jehowy są zorganizowani według wzoru biblijnego jest tylko zwrotem czysto marketingowym ale skoro w stopce wydawca do tego wydania podaje, że „Publikowanie Strażnicy wchodzi w zakres ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej”, to reklama jest potrzebna, tylko, że wówczas nie ma to nic wspólnego z biblijnym wzorem. Apostołowie nie prowadzili działalności edukacyjnej a głosili ewangelię.