Nowe światło dla świadków Jehowy w sprawie odstępców.

Jednym z najchętniej podejmowanych tematów przez Towarzystwo Strażnica to straszenie odstępcami. Można zauważyć, iż już przestaje się pisać kim są ci odstępcy licząc na to, że czytelnik i tak będzie sam wiedział o kogo wydawcy chodzi. Przecież to jest oczywiste dla świadków Jehowy. W niżej podanym tekście jest jednak pewna nowość, odnośnie jakich osób świadkowie Jehowy mają się trzymać z dala? Na czym polega trzymanie się z dala i o jakie „nowe światło” chodzi? Zobaczmy poniżej – Strażnica z 15 maja 2012 roku str 26 akapit 13

13Jehowa nienawidzi grzechu i my powinniśmy odczuwać to samo. Od niegodziwego postępowania musimy trzymać się tak daleko, jak się tylko da. Nie chcemy eksperymentować, na jak odległość można się zbliżyć do zła, nim grzech zdoła nas pokonać. Na przykład powinniśmy się strzec odstępstwa—grzechu, który czyniłby nas niegodnymi wychwalania Boga (Powt. Pr.13:6-9). Dlatego nie zadawajmy się z odstępcami ani z nikim, kto twierdzi, że jest bratem, a ściąga niesławę na Jehowę. Trwajmy w tym postanowieniu, nawet gdyby chodziło o członka rodziny (1 Kor. 5:11). Próby obalania argumentów odstępców lub osób mających krytyczne zdanie o organizacji Jehowy nie przyniosą nam pożytku. Zgłębianie upowszechnianych przez nich informacji—czy to w formie drukowanej,czy elektronicznej—jest złe i stanowi duchowe zagrożenie (odczytaj Izajasza 5:20; Mateusza 7:6).

Pojawia się rozgraniczenie od kogo czytelnicy mają się trzymać z dala: to „odstępcy i osoby mające krytyczne zdanie”. W następnych akapitach są podane znane sformułowania i zarazem niebezpieczne. (podaje z jakich akapitów z art. „Czy odzwierciedlasz chwałę Jehowy?”) Zastosowanie się w życiu do tych myśli, może mieć tylko nieobliczalne skutki. Jakie? Proszę się zapoznać.

14Miłość widoczna między nami identyfikuje nas jako uczniów Jezusa i sług Jehowy (Jana 13:34, 35).

15Miłość do chrześcijańskich starszych, idąca w parze z szacunkiem dla ich pracy, pomoże nam okazywać im posłuszeństwo i uległość.

17Dzisiejszy świat nie pojmuje, czym tak naprawdę jest grzech. Ale z nami jest inaczej. (…) Uzmysłowienie sobie własnej grzeszności pozwala nam szkolić sumienie, tak by pobudzało nas do właściwego postępowania, gdy w umyśle i sercu zaczyna kiełkować jakaś zła myśl (Rzym.7:22, 23).

16.Ponadto miłość winna się uwidaczniać w służbie. (…) nie uznamy działalności ewangelizacyjnej za uciążliwy obowiązek. Będziemy raczej tę służbę uważać za wyjątkowy zaszczyt i pełnić ją z radością.(Mat.10:7)

19Postanówmy sobie niezależnie od okoliczności dalej wysławiać Jehowę.

To skrajny fanatyzm. Najlepsi i wszystko najlepiej rozumiejący. Dlaczego Ciało Kierownicze nagle zaczyna czynić rozgraniczenie na dwie grupy ludzi od których czytelnicy mają się trzymać z dala? Chodzi o odstępców i jakąś bliżej nie określoną grupę osób mających krytyczne zdanie. Kim są krytycznie usposobieni? Co to za nowa grupa? W jakim celu to rozgraniczenie? „Próby obalania argumentów odstępców lub osób mających krytyczne zdanie o organizacji Jehowy nie przyniosą nam pożytku.” Dlaczego? Czytelniku pomyśl argumentów a nie zarzutów. „…choćbyśmy my albo anioł z nieba oznajmił jako dobrą nowinę coś poza tym co wam oznajmiliśmy jako dobrą nowinę, niech będzie przeklęty” Przekład świadków Jehowy NW Galatów 6:8. Czas pokaże jakiemu celowi służy to subtelne rozgraniczenie.

Bezbronne dzieci świadków Jehowy w Australii

Oto dramatyczna relacja, która znalazła swój bieg w sądzie a dotyczy  zdarzeń mających związek z dzieci. Dzieci są ufne i nie spodziewają się, iż dorośli mogą im zrobić krzywdę na całe życie.

W 2005 roku została wprowadzona ustawa dotycząca, tych którzy zajmują się dziećmi i organizacja świadków Jehowy jej się nie podporządkowała.

W Melbourne w Australii napisano Sunday Herald Sun  10 kwietnia 2011 roku:

Były świadek Jehowy ma wnieść prywatne postępowanie karne przeciw światowej centrali tej religii.

Jego działanie jest w proteście za odmowę, aby starsi kościoła pracujący z dziećmi rejestrowali się na policji w Wiktorii.

Steven Unthank  który był ofiarą napadu na tle seksualnym przez starszego kościoła w Queensland – mówi – podejmuje drastyczny krok, by ochronić dzieci tej religii w domach tam gdzie są Świadkowie Jehowy.

Pan Unthank z Toongabble w Gippsland mówi, że jest sfrustrowany przez bezczynność policji i departamentu sprawiedliwości, gdy religia zdecydowała, że jej pastorzy nie potrzebują, poddać się policyjnym kontrolom.

Spodziewa się, że państwo przejmie dalsze prowadzenie potem sprawy jak w sądzie, będą 19 kwietnia złożone dokumenty. 

Pan Unthank lat 43, nim opuścił tą religię w 2009 przedsięwziął długą kampanię, by przekonać Stowarzyszenie Strażnicy organ administracyjny w ręku tej religii, że starsi i podróżujący kaznodzieje muszą podawać się policyjnym kontrolom zanim będą mogli pracować z dziećmi.

„Typowo nie pracujemy z dziećmi, nie mamy szkół, żeby to prawo odnosiło się do nas,” powiedział rzecznik.

Pan Unthank powiedział, że dorośli Świadkowie Jehowy często dobierają sobie nieletniego do pary kiedy głoszą, dużo czasu spędzają  z nimi w samochodach i w domach. Starsi również dziećmi i nastolatkami skrupulatnie chodzą od domu do domu.

Powiedział, że starsi nie podlegali żadnym wcześniejszym kontrolom jedynie ustalono wymaganie, aby dobrowolnie zadeklarowali, iż nie byli skazani za jakieś za przestępstwa seksualne.

„Bez policyjnych kontroli, jakim sposobem człowiek wiedziałby, że ten kto puka do jego drzwi i rozmawia z jego dziećmi nie jest przestępcą na tle seksualnym?” powiedział

Policja w Wiktorii utrzymuje, że bada skargi o naruszeniach Ustawy, ale źródła rządowe utrzymują, że stanowisko Towarzystwa Strażnica jest niepokojące”.

„Dużo jest tu i tam o zapewnieniach skierowanych do rodziców i społeczeństwa, więc ich nastawienie nie jest pomocne,” podało jedno źródło.”

O przestępstwach wśród świadków Jehowy pisze Steven Unthank „poświęciłem 3 lata i 8 miesięcy swego życia i kilkaset tysięcy dolarów stając w obronie dzieci, choć nie mam żadnych własnych dzieci….. Ostatnio w Latrobe Szpital Okręgowy wezwał Policję w Wiktorii, by zbadać nadużycie na 3 letnim dziecku w zborze Traralgon Świadków Jehowy. Starszy Świadek Jehowy, ze zboru Traralgon został złapany w prywatnym pokoju szpitala, stojącego przy młodej dziewczynce. Dziewczynka była zupełnie naga. Starszy uzyskał dostęp do sali pediatrii w szpitalu. Nie został tam zaproszony przez szpital, ani też przez rodziców. Faktycznie rodzice napisali do kościoła, pouczono ich, że ten starszy nie miał żadnego kontaktu z ich dzieckiem wg opinii rodziców, starszy skrzywdził ich dziecko.

Inne dziecko, wniosło opłatę, składając dokumenty, prosząc mnie o pomóc w tej sprawie, a zrobiło tak dlatego, iż wiele lat temu jego młodsza siostra została zgwałcona przez członka religii Świadków Jehowy bardzo młodego chłopca, była zbyt słaba, by mu się przeciwstawić. On ją zgwałcił. Podczas gwałtu wsadził klocek Lego i figurkę do pochwy jego małej siostry. Ten młody chłopiec zesztywniał ze strachu. Później musiał usunąć klocek Lego. Gwałciciel pozostaje „czystym” członkiem religii Świadków Jehowy i regularnie wygłasza wykłady z podium kościoła w miejscowym zborze Świadków Jehowy, chociaż przyznał się do kilku gwałtów pastorom (starszym-dopisek mój) Świadków Jehowy.”

Prowadziłem sprawę w 5 oddzielnych zbiorowych procesach karnych  i 35 oskarżeniach prywatnych wniesionych przeze mnie.

Pozwy skierowane były przeciw:

Oskarżenie zbiorowe: GOVERNING BODY OF JEHOVAH’S WITNESSES
Sprawa nr..:B12083527

Oskarżenie zbiorowe: FAITHFUL AND DISCREET SLAVE

Sprawa nr.: B12083367

Oskarżenie zbiorowe: CHRISTIAN CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES
Sprawa nr..B12083108

Oskarżenie zbiorowe:WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, INC.
Sprawa nr..:B12083833

WATCHTOWERBIBLE AND TRACT SOCIETY OF AUSTRALIA AUSTRALIA
Sprawa nr..:B12082206

W 35 prywatnych oskarżeniach:

JACKSON. GEOFFREY (Australijczyk)

HERD. SAMUEL (Amerykanin)

LOSCH. GERRIT (Austriak)

LETT.M. STEPHEN (Amerykanin)

DAVID.H. SPLANE (Kanadyjczyk)

MORRIS. ANTHONY (Amerykanin)

GUY.H.PIERCE (Amerykanin)

Postępowanie karne przeciwko Ciału Kierowniczemu Świadków Jehowy – Sąd zakończył proces. – 21 luty 2012 r. 

Cierpią małe dzieci – pozwanym nie zakazano dalszego zadawania cierpień. Wiktoria, AUSTRALIA ….

To jest wolne tłumaczenie, jeśli ktoś chce mieć wgląd w oryginalną wersję. Informacje pochodzą stąd  kliknij tu

oraz tu

Powód

Steven Unthank

Dzisiaj, jutro i dla wszystkich na wieczność słońce wschodzi się każdego dnia nad dobrym i nad złym. W tym nie ma żadnej stronniczości. Wielu jest nieszczęśliwych, że stawałem się w obronie dzieci w religii Świadków Jehowy głównie przeciw Ciału Kierowniczemu Świadków Jehowy a dlatego, że popełniono naprawdę zbrodnicze czyny. Wielu z was wolało brać stronę sprawców, głównie z powodu pozycji, którą oni posiadali w społeczności. To jest stronniczość” –

Steven Unthank

Krótko mówiąc: Dla dbałości o image organizacji wielu woli chronić pospolitych przestępców, niż pomóc skrzywdzonym dzieciom w australijskim zborze. Dylematem dla wielu jest, na ile milczenie i utrzymywanie w tajemnicy czynów karalnych jest ochroną przyszłości skrzywdzonego dziecka a na ile obroną łamiących prawo. Co jest ważniejsze dobro dziecka, czy pięknie opisywany obraz organizacji w publikacjach Watchtower Society? Czy ochrona praw człowieka się kończy, kiedy zaczyna się obrona funkcjonowania struktury która rzekomo ma go wspierać, aby czuł się dobrze i bezpiecznie? Gdzie jest sumienie? Czy brak u wielu odwagi  w zdemaskowaniu i osądzeniu sprawców jest dowodem na to, że przestępstw nie ma? Tak niektórzy uważają. Piętnują nawet ofiary za brak milczenia. Wiem, jak trudno jest znaleźć tych którzy odważnie wskażą winnych. Strach, powiązania i dbałość o tzw. dobro organizacji „działa”. To nie ludzkie, nie chrześcijańskie a co najważniejsze nie z Boga. Cdn.

Nadzorca obwodu odwiedza zbór Świadków Jehowy w Australii

30 stycznia 2012 JW NEWS OPINIA
www.jwnews.net artykuł Stevena Unthanka

„Wczoraj nadzorca obwodu zakończył trwającą tydzień wizytę w zborze Świadków Jehowy Traralgon (Australia). Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, Ciało Kierownicze Świadków Jehowy powołuje nadzorców obwodu jako ich bezpośrednich przedstawicieli podróżujących ze zboru do zboru.

Nadzorca obwodu nie spotkał się z dziećmi w zborze Traralgon które napisały ‚List otwarty do Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy (12 stycznia 2012 roku). Nie zaoferował przeprosin dla tych dzieci w imieniu Ciała Kierowniczego. Nie wyjaśnił, dlaczego religia Świadków Jehowy odmawiała przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie dzieci przez całe 3 lata. Nie odpowiedział on na żadne z pytań, postawionych przez dzieci.

Dzieci ze zboru Traralgon Świadków Jehowy napisały list do Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, ponieważ zostały skrzywdzone przez grzechy starszych. W ‚liście otwartym „dzieci napisały:

„To sprawia, że jesteśmy smutne, ponieważ Wy łamaliście prawo przez długi czas i nie powiedzieliście przepraszam, a zamiast tego ukrywaliście to co zostało zrobione. To nie jest miłość. Jeśli powiecie, przepraszam, nam dzieciom i okażecie to, wtedy my Wam wybaczymy. To jest miłość. „

Nadzorca obwodu również nie zaoferował pomocy dla dzieci w zborze Traralgon, które były ofiarami przestępstw, zbrodni popełnionych przez swoich przywódców religijnych, ich starszych. Nie zaoferował on żadnych słów pocieszenia dla dzieci w zborze, które to zostały zgwałcone (pedofilia). Nie zaoferował on gwarancji, że religia Świadków Jehowy rzeczywiście opiekuje się, kocha te dzieci, pomoże im, ochroni je i dopilnuje, żeby sprawiedliwości stało się zadość.Zamiast tego nadzorca obwodu przypomniał wiernym że powinni zbliżać się do Jehowy.”

Informacja zamieszczona za zgodą Stevena Unthanka 

Oto z życia wzięty, udokumentowany przykład traktowania przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, problemu wewnątrz organizacji dotyczącego krzywd zaznanych przez dzieci.  Najłatwiej zachęcać marketingowo do zbliżania się do Jehowy a dowodem tego ma być jak rozumiem aktywność w głoszeniu i uczestnictwo na zebraniach. Nie ma miejsca na zwykłe przepraszam i przeciwdziałanie złu jakim było krzywdzenie dzieci.

Sprawa już toczy się  od wielu miesięcy w sądzie w stanie Wiktoria w Australii wniesiona przez Stevena Unthanka . 21 lutego 2012 jest zaplanowany kolejny termin rozprawy przeciw Ciału Kierowniczemu, WTS i „niewolnikowi wiernemu i roztropnemu”. c.d.n

Świadkowie Jehowy muszą „bronić” nauk „niewolnika”

Zastanawiać może dlaczego świadkowie Jehowy  mają tak poważny  problem w obronie tego, co twierdzi ich Ciało Kierownicze. Próbując to czynić na wszelkie możliwe sposoby, Starają się jak tylko mogą, bronić ich zdaniem słusznej sprawy. Chociaż trzeba przyznać, że zasób potrzebnych informacji jest wyraźnie ograniczony. Dlaczego? Ponieważ im ich  nie podano. A najczęściej ich nie ma. Taka jest prawda. Dlaczego? Otóż właśnie. Jak uzasadnić, że pokarm podaje i miał podawać „niewolnik wierny i roztropny”? Jak wyjaśnić na podstawie Biblii, że trzeba się zgadzać ze stanowiskiem tegoż „niewolnika” mimo, że jest ono wg Biblii nie do przyjęcia? Przykładów podobnych jest wiele. Oto jaką odpowiedź podano w  książce dlaczego trzeba „bronić” nauk „niewolnika” „Trwajcie w miłości Bożej” str 61 akapit 22:

     „BĄDŹ GOTOWY BRONIĆ SWEJ WIARY
22 Jezus rzekł: „Ponieważ nie jesteście częścią świata, (…) świat was nienawidzi” (Jana 15:19). Z tego powodu chrześcijanie muszą być zawsze gotowi bronić swej wiary, oczywiście łagodnie i z szacunkiem (1 Piotra 3:15). Zadaj więc sobie następujące pytania: „Czy rozumiem, dlaczego Świadkowie Jehowy zajmują w niektórych sprawach niepopularne stanowisko? Czy kiedy sam muszę zająć takie stanowisko, jestem głęboko przekonany o słuszności tego, co mówi Biblia i klasa wiernego niewolnika?” (Mateusza 24:45; Jana 17:17). „Gdy mam uczynić coś zgodnego z wolą Jehowy, czy jestem nie tylko przygotowany na to, że będę się różnić od ogółu, ale też z tego dumny?” (Psalm 34:2; Mateusza 10:32, 33).”

Pamiętam sam tak właśnie starałem się bronić jak tylko mogłem, myśląc tak: „z całą pewnością po naszej stronie (byłem wówczas śj)  są na pewno argumenty przemawiające za stanowiskiem podanym w literaturze WTS, tylko ja ich jeszcze nie znam”. Szukałem i zdarzało mi się coś znaleźć. A jaka była satysfakcja. A kiedy nie znalazłem. Myślałem również tak: a jeśli nawet ich nie ma, z pewnością w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób zostaną one „niewolnikowi” objawione. A dziś trzeba niewolnikowi zaufać tak jak  Bogu. I w ten sposób można było mi podać wszystko a byłbym gotów czekać, na zrozumienie przeze mnie tej czy innej kwestii.


Władza starszych w organizacji świadków Jehowy

Jezus powiedział:  „Królowie narodów panoszą się wśród nich, a mający władzę nad nimi są nazywani Dobroczyńcami ” – NW Ew. Łukasza 22:25 i dalej w wersecie 26; „Wy jednak nie macie być tacy jak oni (NW), lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący.” – Biblia Warszawska. Czy Jezus  mówi  o sprawowaniu władzy i panowaniu jednych Jego uczniów nad drugimi? Nie. Wśród Jego uczniów nie miało tak być. A jak jest u świadków Jehowy? Najpierw o nazizmie a później o władzy w zborze. W  PRZEBUDŹCIE SIĘ! — ROK LXVI, NR 11 napisano:

William L. Shirer opisuje w książce (…) (Rozkwit i upadek III Rzeszy) „Trudno byłoby wprost uwierzyć w tę niesamowitą historię grozy, gdyby nie została w pełni udokumentowana i poświadczona zeznaniami samych oprawców”. Oczywiście również ofiary dostarczyły mnóstwa dowodów potwierdzających dokonywanie tych okropności. Słowo Boże trafnie mówi o władzy ludzkiej: „Człowiek panował nad człowiekiem, z jego krzywdą”. „Do człowieka, który idzie, nie należy nawet pokierowanie swoimi krokami. Skoryguj mnie, Jehowo”. Dlatego Biblia radzi: „Nie pokładajcie ufności w szlachetnie urodzonych ani w synu ziemskiego człowieka, do którego wybawienie nie należy” (Kazn. 8:9; Jer. 10:23,24; Ps. 146:3).

PODPORZĄDKOWANIE SIĘ WŁADZY W  ZBORZE 
książka „Trwajcie w miłości Bożej” str 43 akapit 15
15 Władzę nad zborem chrześcijańskim Jehowa powierzył swemu Synowi (Kolosan 1:13). Jezus zaś wyznaczył „niewolnika wiernego i roztropnego”, który ma się troszczyć o potrzeby duchowe ludu Bożego na ziemi (Mateusza 24: 45-47). Tę klasę niewolnika reprezentuje Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Podobnie jak to było w I wieku n.e., Ciało Kierownicze przekazuje wskazówki starszym w zborach — bezpośrednio albo przez swoich przedstawicieli, na przykład przez nadzorców podróżujących. Gdy podporządkowujemy się władzy zamianowanych starszych, jesteśmy posłuszni samemu Jehowie (Hebrajczyków 13:17).”


W „Przebudźcie się” wydawca słusznie zauważa negatywne strony nazizmu. Tylko w książce  wydawca nie dostrzega, że panowanie starszych w organizacji świadków Jehowy jest też  ludzkie i nie może być dobre. A w Biblii  wyjątków w tej materii nie ma. Więc jak można stawiać znak równości między bezwzględnym posłuszeństwem człowieka  (członka organizacji), człowiekowi ( CK i starszym) a posłuszeństwem samemu Bogu? Przecież CK zna  konsekwencje panowania człowieka. Wydawca informuje o tym wielokrotnie na łamach literatury świadków Jehowy.
W tejże literaturze pisze się o negatywnych skutkach braku pokory.  I słusznie. Tylko jak ma przejawiać pokorę władca – starszy? A jak władca zborowy – starszy ma być jednocześnie pasterzem? To nie możliwe. Istne godzenie wody z ogniem. O prawdziwości słów Jezusa „Królowie narodów panoszą się” przekonali się ci którzy mieli kontakt z niepokorną władzą pasterską.

Świadek Jehowy popełnia samobójstwo w Brooklynie

Pamiętam jak pod koniec ub roku przyszło mi do głowy, by napisać o Świadkach Jehowy w kontekście wpływu nauk WTS na zdrowie psychiczne tychże wyznawców. Ciekawi mnie to, jak zdarzenie opisane poniżej, ostatnio często występujące w tej wspólnocie, będzie odebrane przez wielu ŚJ. O tym incydencie, i jemu podobnych, członkowie organizacji ŚJ szybko się nie dowiedzą lub wcale. Czy nasuną się refleksje owym wyznawcom odnośnie kwestii tego, czy sprawy idą we właściwym kierunku? Czy nadal będziemy mieć do czynienia lekceważeniem i przemilczaniem w tej dziedzinie?  kliknij tu

„Świadek Jehowy skoczył wczoraj (informacja z 29.12.2011) po śmierć z dachu w Brooklynie. Według policji – Dwayne Fagan lat 48, skoczył ze szczytu swej kamienicy w domach Linden we wschodniej części Nowego Jorku tuż przed 13 w środę po południu jak zauważyli postronni obserwatorzy . „Myślałem, że ktoś zrzucił klimatyzator z dachu. Krzyczałam i krzyczałam tak z minutę,” powiedziała świadek zdarzenia  Antoinette George, która również mieszka w tym budynku.
Zanim Fagan spadł i uderzył o ziemię zaczepił o daszek nad wejściem do budynku. „Zobaczyłam go na ziemi-to było tak głośne” dodała. „Wszystkie członki miał połamane. Był martwy. „Policja twierdzi, że Fagan był znany jako gorliwy Świadek Jehowy, ostrzegał członków rodziny, iż planuje się zranić  w serii komunikatów przed  śmiercią. Według  Centrum zajmującego się badaniem kultów, oraz innych sprawozdań. Świadkowie Jehowy popełniają samobójstwo w tempie znacznie przekraczającym (5-10 razy większą)  ogólną populację.”

Zachęcam do przebudzenia i uświadomienia sobie wreszcie jak poważna jest to sprawa. Co jeszcze jest potrzebne by wzruszyć nieczułe serca? Choć nie znamy bezpośredniej przyczyny, która wpłynęła na decyzje DF, to nie sposób nie zauważyć faktu, iż tenże człowiek wcześniej informował o swoich planach (15 komunikatów – informacja tu).  Jaką dokładnie postać miały te informacje, nie wiemy. Zapewne był to człowiek dalece zdesperowany i zrozpaczony, mimo że był gorliwym ŚJ. Dramat rozegrał się niedaleko siedziby centrali (…), nie doczekaliśmy się jednak żadnej reakcji ze strony liderów Watchtower, ani w prasie, ani opublikowanej na łamach Strażnicy. Centrala skupiona przede wszystkim na wynikach w „służbie dla królestwa” czyli w służbie dla organizacji, jest całkowicie znieczulona na tego typu aspekty życia członków wspólnoty – ich życia psychicznego i emocjonalnego.Ta śmierć to kolejny dowód na istnienie owej znieczulicy pośród przywódców duchowych ŚJ i nieskuteczności ich przewodzenia w trzodzie. Niestety, i tym razem nie doczekamy się przyznania do błędów za które odpowiada Ciało Kierownicze ŚJ.

Świadek Jehowy a czynienie dobra

Treść poniższa ukazuje jak świadkowie Jehowy powinni rozumieć na czym polega naśladowanie Jezusa i czynienie tego co On polecił swoim naśladowcom. Warto to uważnie przeczytać aby wiedzieć czym jest  „czynienie tego dobre”  w życiu chrześcijanina z punktu widzenia wydawcy  WTS. To może być całkiem inne stanowisko niż w  religiach odwołujących  się do nauki Jezusa  Chrystusa. Oto dla zilustrowania skąd się bierze u świadków Jehowy, przekonanie o potrzebie intensywnego  głoszenia. Strażnica  z 15 kwietnia 2012 roku str. 15 i 16 akapity 9-14.                      

                ZAWSZE BĄDŹMY CZUJNI!
9 Niedługo po tym, jak Jezus zachęcił swoich naśladowców do „szukania najpierw królestwa”, wydarzyło się coś, co wskazuje, że o stanie serca człowieka rzeczywiście świadczą jego priorytety. (…) Stawiając swoje sprawy na pierwszym miejscu—przed sprawami Królestwa—pokazali, że nie są gotowi służyć Bogu sercem niepodzielnym.
10 (…) Ale nawet jeśli aktywnie działamy w zborze, musimy uważać na pewien czynnik mogący zagrażać naszemu sercu. Wskazał na niego Jezus, gdy w rozmowie ze wspomnianymi niedoszłymi uczniami oświadczył: „Żaden człowiek, który przyłożył rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa Bożego” (Łuk. 9:62). Czego uczymy się z tego przykładu?

     CZY LGNIEMY DO TEGO, CO DOBRE”?
(…)12 Spróbujmy teraz znaleźć tu analogię do naszych czasów. Do wspomnianego oracza można by przyrównać każdego chrześcijanina, który na pozór dobrze sobie radzi, lecz w rzeczywistości jest w duchowym niebezpieczeństwie. Wyobraźmy sobie na przykład, że jakiś brat chodzi na zebrania głosi, lecz nieustannie go pociągają pewne aspekty życia w tym świecie. W głębi serca za nimi tęskni.(…)
13 Płynie z tego wyraźna lekcja dla nas. Oczywiście zasługujemy na pochwalę, jeśli angażujemy się w budujące i pożyteczne zajęcia teokratyczne, takie jak zebrania czy służba kaznodziejska. (…) Kto chce „nadawać się do królestwa Bożego”, musi „mieć wstręt do tego, co niegodziwe, a lgnąć do tego, co dobre” (Łuk. 9:62; Rzym. 12:9). Dlatego wszyscy powinniśmy dbać o to, by nic w szatańskim świecie—bez względu na to, jak pożyteczne czy przyjemne by się wydawało—nie powstrzymywało nas od gorliwego zajmowania się sprawami Królestwa (2 Kor. 11:14; odczytaj Filipian 3:13, 14).

                ZAWSZE BĄDŹMY CZUJNI!
14 Pobudzani miłością do Jehowy, oddaliśmy Mu swoje życie. Wielu z nas od lat dowodzi, że szczerze pragnie służyć Jehowie sercem niepodzielnym. Jednak Szatan nie daje za wygraną. Wciąż bierze nasze serca na cel (Efez. 6:12). Rzecz jasna, zdaje sobie sprawę, że nie odstąpimy od Jehowy w jednej chwili. Przebiegle posługując się „tym systemem rzeczy”, usiłuje stopniowo osłabić naszą gorliwość w służbie dla Boga (od czytaj Marka 4:18, 19). Dlaczego ta metoda Szatana okazuje się skuteczna?

Jak widać w poniższym tekście jest tu bardzo subtelnie pokazana, potrzeba traktowania działalności, głoszenia jako priorytet w życiu świadka Jehowy. Nawet wydawca określa czym jest to „co dobre” w życiu chrześcijanina.  Więc „dobre” jest wszystko co mu nie przeszkadza a ułatwia uczestniczenie w głoszeniu i uczęszczaniu na zebrania organizowane przez starszych w poszczególnych zborach. Proszę zauważyć priorytetem nie jest jakim jest człowiekiem. Świadek Jehowy powinien czuć się źle, jeśli zaniedbał głoszenie a poświęcił zbyt dużo czasu rodzinie, sobie i na inne zajęcia nie związane z przynależnością do organizacji. Powinno się w nim obudzić poczucie winy. Ponieważ dał się zwieść i „lgnie do tego co niegodziwe”, kosztem tego „co dobre”.