Wykluczenie formą przemocy

   Ukazał się jak już informowałem wcześniej 4 numer Niebieskiej linii, a w nim został opublikowany artykuł Mariusza Sobkowiaka pod tytułem „Wykluczenie jako forma przemocy”. Artykuł w całości dotyczy tego problemu występującego wśród Świadków Jehowy. W ich organizacji występuje on w bardzo radykalnej formie. Niżej podaję w jaki sposób uzasadniają potrzebę stosowania wykluczenia, w ich związku wyznaniowym. Następnie odniosę się do niektórych fragmentów z treści przeczytanego artykułu w świetle zapisów prawa świeckiego. Autor artykułu szeroko opisuje jakie negatywne skutki niesie ze sobą wykluczenie w tej społeczności, jak się przejawia i jak jest uzasadniane  stosowania go w tej społeczności religijnej. W tym poście skoncentruje się wyłącznie na tym, po co jest to stosowane wykluczenie w tak drastycznym zakresie i czy jest zgodne z prawem obowiązującym w naszym kraju.

Dlaczego jest stosowane wykluczenie w drastycznej formie? Myślę, że właściwe uzasadnienie jest zupełnie niż to o którym się mówi u nich oficjalnie. Należy w tym miejscu koniecznie zaznaczyć, że poziom intelektualny „sędziów” w komitetach sądowniczych i ich umiejętności, posiadana wiedza, potrzebna lub jak kto woli doświadczenie życiowe, rozeznanie, a u nich określa się to wszystko razem jako kwalifikacje duchowe, są bardzo różne. W takiej sytuacji jeśli by dobrze sprostać zadaniu nie są w stanie i zdarza się, że lepiej byłoby zrezygnować niż komuś wyrządzić krzywdę psychiczną i moralną.. Pamiętam jak jeden z takich doświadczonych starszych powiedział, lepiej nie wykluczyć stu takich którzy powinni być wykluczeni niż jednego niesłusznie. Wcale nie funkcjonuje podejście, że grzech nie jest wynikiem złej woli, a jest „chorobą” duchową ewentualnie słabością, czy też innymi przyczynami na które nie ma wpływu grzesznik. Są społeczności w których z wykluczonym można się kontaktować, po to aby mu udzielić pomocy, nie mówiąc o tym, że to co zrobił ów wykluczony nie jest żądną tajemnicą dla innych, co ma swoje dobre strony dla niego, w postaci możliwości udzielenia skutecznej mu pomocy.

Skutkiem tego może być i jest brak właściwej oceny popełnionego „grzechu”, a nawet jego przypisanie osobie wykluczanej. Nawet jeśli ci „sędziowie” są wydawałoby się umiejętni, to często się zdarza, że wykluczony nie rozumie motywów wykluczenia, a nie rzadko wcale nie wie, za co został wykluczony, a tym bardziej lokalna społeczność wiernych. Mają ufać starszym i tłumaczyć sobie, za nic by go nie wykluczyli a zatem musiał coś złego zrobić. Tak można czynić, bo „procesy” są tajne i nie podaje się żadnych informacji wiernym.

Więc warto wyjaśnić jak się oficjalnie przedstawia cele wykluczeń. W latach 70-tych XX wieku w Strażnicy tak o tym pisano w dwóch punktach:

(1) Zachowanie zboru czystym w oczach Jehowy i uchronienie go przed zniesławieniem;

(2) udzielenie pomocy grzesznikowi, jeśli to się okaże możliwe. Każda osoba związana w jakimś sensie z daną sprawą jest zawsze traktowana życzliwie. w 71/5

Odnośnie 1 punktu jak można osiągnąć ów cel, jeśli wykluczony który został wykluczony np. za „odstępstwo” lub „oszczerstwo” z decyzją się nie zgadza i nie rozumie podstaw wykluczenia, a komitet nie jest w stanie niczego uzasadnić na podstawie Biblii, ponieważ starsi nie chcą, bo nie potrafią z nim rozmawiać na podstawie Biblii i literatury wydawanej przez Towarzystwo Strażnica. Nie można wówczas mówić o ochronie czystości zboru. Może być widać, że dla własnych interesów pilnują aby zbór nie był czysty. Widząc tak jawną niesprawiedliwość może w niektórych przypadkach posunąć się do samobójstwa lub być leczony przez wiele lat przez specjalistów od zdrowia psychicznego na koszt podatnika.

Odnośnie 2 punktu jak można mówić, że wykluczenie jest tez formą pomocy grzesznikowi skoro może się czuć jako traktowany nieżyczliwie przez „sędziów”, niekiedy arogancko i z góry.

Nie chce powiedzieć, że wszystkie wykluczenia są niesłuszne. Jednak pisze się zdecydowanie tylko o słusznych lub zdaniem wydawcy o takich, a o niesłusznych jest zmowa milczenia.

Po ponad 40 latach napisano tak w Strażnicy o celach wykluczenia:

1, Wykluczanie winowajców przysparza chwały imieniu Jehowy

2. Wykluczanie chroni czystość zboru chrześcijańskiego

3. Wykluczenie może skłonić winowajcę do opamiętania.

Członkowie rodziny okazują miłość zborowi i osobie błądzącej, gdy respektują decyzję o wykluczeniu

Wszyscy w zborze mogą dać wyraz miłości opartej na zasadach, unikając kontaktów i rozmów z wykluczonym w15.4.2015

Jak widać uzasadnienie się zasadniczo nie zmieniło. Należy zaznaczyć, że za kontakty z wykluczonym można zostać również wykluczonym i dotyczy to nawet członków najbliższej rodziny.

Jak zatem ten stan ma się do prawa świeckiego? Moim zdaniem nie jest bardzo źle, ale też nie jest dobrze. Mogłoby być w tym względzie znacznie lepiej. Z jednej strony organy państwa ustawowo nie mają a nawet nie mogą ingerować w to co się dzieje w kościołach i związkach wyznaniowych. Ten zapis jest eksponowany. Jednak warto zaznaczyć, że organy państwa wg zapisów prawa nie mogą być bezczynne kiedy działalność tychże jest naruszeniem przepisów ogólnie obowiązujących chroniących bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie lub moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób – art 27 ust 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Także też w kwestii stosowania ograniczeń praw jednostki, co do swobodnego realizowania czynności religijnych, które co do zakresu i możliwości wykonywania określonych ściśle czynności religijnych mają się różnie w poszczególnych kościołach i związkach wyznaniowych. Dla przykładu co mam na myśli w jednym związku sama obecność podczas uroczystości lub obrzędów czy praktyk religijnych jest udziałem w nich. Natomiast u świadków Jehowy obecność nie jest udziałem, a branie w nich aktywnego udziału w postaci wypowiadania, czyli uzewnętrznianie swego stanowiska.

Ograniczanie tych czynności przez starszych w zborze, może być traktowane jako uniemożliwianie realizacji praktyk religijnych przez jednostkę zgodnie z art 6 ust 2 w/w ustawy, może też oznaczać dyskryminowanie jednostki i świadczyć o naruszaniu podstawowych praw i wolności innych osób. Prawo stanowi wg art 151 kk, że przestępstwem jest namawianie lub nakłanianie do targnięcia się na życie przez określoną jednostkę. Natomiast już nie jest przestępstwem stwarzanie zagrożenia u jednostki przez okazywanie jej braku szacunku wywoływanie u niej poczucia braku własnej wartości i wzbudzenia w niej nawet drastycznie krytycznej samooceny i wyniku tego utraty chęci do życia, powstania myśli samobójczych a nawet pośrednio doprowadzenie do popełnienia samobójstwa. Takie zachowanie jednostek w trakcie realizacji życia wspólnoty religijnej nie jest karalne, nawet jeśli sprawca wie, że jego zachowanie mogło wywołać takie skutki w psychice jednostki. Należy zaznaczyć przy tym, że osoba przystępująca często nie wie co ją czeka w określonej wspólnocie religijnej, a więc w tym przypadku nie można mówić o jej świadomym wyborze. W tej kwestii prawo nie działa. W innych krajach prawo reaguje kiedy występuje wywołanie samobójstwa przez inne przestępstwa podejmowane w stosunku do pokrzywdzonego w grę wchodzi zastraszanie (Gruzja, Kazachstan), użycie gróźb (Armenia, Azerbejdżan, Kirgistan, Rosja), okrutne traktowanie (Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Gruzja, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rosja, Ukraina) brutalne traktowanie (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny, Federacja Bośni i Hercegowiny), agresywne traktowanie (Kazachstan), systematyczne znęcanie się (Albania, Mołdowa), systematyczne lub regularne naruszanie godności pokrzywdzonego (Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Łotwa, Mołdowa, Rosja, Ukraina), nieludzkie traktowanie (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny, Federacja Bośni i Hercegowiny, Macedonia), poniżające traktowanie (Litwa), systematyczne poniżanie (Kirgistan, Mołdowa), szantaż (Ukraina), stosowanie przemocy (Kirgistan), zmuszanie do zachowania sprzecznego z prawem (Ukraina).

Drugi model to karanie za podżeganie lub pomocnictwo w popełnieniu samobójstwa i prezentują go Anglia, Irlandia, Białoruś, Czechy, Czarnogóra, Francja, Holandia, Malta, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria,Turcja, Węgry. A trzeci łączący elementy obu modeli. – źródło opracowanie Instytutu Ministerstwa Sprawiedliwości z roku 2016 prof. dr hab.. Marek Mozgawa i Paweł Bachmat.

 

Fałszywa prośba o pomoc w Szkocji!

    Rok temu podano taką informację. Zamieszczam ją ku przestrodze aby wszyscy czytający jakiekolwiek sensacyjne informacje byli ostrożni w ich przyjmowaniu za wiarygodne. Ponieważ w organizacji świadków Jehowy są osoby, nie dotyczy to absolutnie wszystkich członków organizacji które są gotowe do prowokacji i puszczania w obieg wiadomości nieprawdziwych, w celach o których czytelnik może nie mieć pojęcia. Jest całkowicie możliwe wypuszczenie informacji nieprawdziwej, aby następnie zarzucać byłym świadkom szerzenie kłamstw, oszczerstw na temat organizacji i odpowiedzialnych „braci”. Usilnie proszę, o szukanie potwierdzenia podawanych informacji w kilku różnych źródłach. Podam przykład: informacja z Finlandii była zamieszczona na stronie Towarzystwa Strażnica i jednocześnie w prasie. Więc jest prawdziwa. Informacja o zastrzeleniu świadka Jehowy Whitney Heichel przez świadka Jehowy Jonathana Daniela Holt w USA była prawdziwa, bo  podana na portalach internetowych i o pogrzebie informowano na stronie świadków Jehowy.

Poniżej znaleziona przeze mnie  historia w internecie:

TL: DR: Jeśli mieszkasz w Szkocji lub w innej części Wielkiej Brytanii i nie masz nic przeciwko podróżowaniu, możesz być w stanie pomagać innym ex-JW, przybywając na salę sądową, na której sama musi stawić czoła więcej niż dwudziestu JW, którzy zrujnowali jej działalność. Skontaktuj się ze mną bezpośrednio, aby dowiedzieć się, kiedy i gdzie ma się odbyć sprawa sądowa (wkrótce dowiesz się tych szczegółów).

Główna opowieść

Więc wszystko zaczęło się od siostry z Polski i obecnie mieszkającej w Szkocji, matki małoletnich z mężem, która właśnie ochrzciła się około roku temu. Była zakochana w Świadkach – uważała, że ​​są mili, przyjaźni i uczciwi, więc kiedy utworzyła niewielką firmę hotelarską (tylko kilka pokoi, nic wielkiego), zatrudniała 24 JW. Było tam niewielu pracowników spoza JW.

Pewnego dnia postanowiła zaprosić tam na kolację kilku JW. Bracia szkoccy poprosili ją, aby zagrała polskie pieśni królestwa, więc otworzyła YouTube i przeszukiwała. Ale zamiast pieśni królestwa znalazła film o komitecie sądowniczym w Berlinie (mocno potępiający JW, ale tylko polskich, przepraszam). Oni wszyscy go obejrzeli, a większość gości powiedziała, że ​​jest to oszustwo, że nie może być prawdą. Otworzyła oczy, że coś jest w tym nagraniu i zaczęło się „kopać”. Po trzech miesiącach była pewna, że ​​już nie chce być JW,  została zaproszona na komitet sądowniczy, po przesłaniu listu do innych JW o swoich wątpliwościach, wysłała właśnie ten list odstępców. Więc to wszystko, koniec historii, prawda?

Źle. Nawet nie wiedziała, że ​​zostanie ogłoszone tego dnia, więc wyobraź sobie, że była zdziwiona, kiedy następnego dnia otrzymała telefon od zainteresowanego klienta, mówiącego, że jej hotel jest zupełnie pusty! Nikogo nie ma w recepcji, kuchnia jest zamknięta, nikt nie rozdaje śniadań i nikt nie pyta, co się dzieje. Chwyciła za telefon i próbuje zadzwonić do wszystkich swoich pracowników, ale nikt nie odbiera telefonu. Więc pojechała do ich domów, ale znowu – nikt nie otwiera drzwi, chociaż widziała ludzi w tych domach. Wreszcie poprosiła męża nie JW, aby zadzwonił do nich, a jedna osoba odpowiedziała. Powiedziała mu, że ta kobieta jest teraz „duchowo martwa dla nich”, więc nie mogą się z nią duchowo łączyć.

Więc wyobraź sobie, co musiała przez to przechodzić – wyjaśniając ten bałagan swoim gościom, nie zmusiła ich do płacenia czegokolwiek za swój pobyt jako zwrotu poniesionych kosztów i w zasadzie stała się bezrobotna przez noc, bo musiała zamknąć firmę. W tym momencie była w kontakcie z nami i radziliśmy jej nie pozwolić JW na to, więc poszła do sądu. Prokurator usłyszał historię i nie mógł w to uwierzyć, co usłyszał, ale ustalił datę przesłuchania w sprawie.

Znowu wyobraź sobie niespodziankę w sądzie, gdy w tym dniu sala była pusta – żaden z 24 JW, którzy mieli nakaz przyjść, nie pojawił się. Wysłali tylko list do sądu, że nie pojawią się, ponieważ ich chrześcijańskie sumienie zabrania im się tam pokazać! Sędzia był rozgniewany, powiedział, że jest to zniewaga dla sądu i wyznaczył nową datę dla sprawy, mówiąc, że jeśli będzie to konieczne, ci ludzie zostaną eskortowani przez policję na salę sądową. Więc nasza siostra opuszcza sąd. Tuż za drzwiami widzi miejscowego starszego i jego żony, obaj to byli pracownicy. Starszy krzyczy do niej – „jak śmiesz mówić przeciwko organizacji!”, A żona zapytała po raz pierwszy: „Gdzie są teraz nowi przyjaciele?” (czyli ludzi, które oglądała na YouTube), a potem zbliżyła się i … splunęła siostrze na twarz. Była zszokowana. Ludzie, o których naprawdę myślała, że są jej przyjaciółmi, nie tylko byli nieprzyjaźni, ale byli agresywni. Wróciła do sądu i wyjaśniła, co się właściwie stało, na co prokurator odpowiedział, że jest kamera na zewnątrz i całość prawdopodobnie jest nagrana. Nagranie będzie dostępne dla niej później. Co więcej, duża lokalna gazeta opisała tę historię i właśnie tam siostra udzieliła wywiadu, w jaki sposób ta „kochająca” organizacja wystąpiła przeciwko niej i zrujnowała jej działalność.

Teraz, jeśli mieszkasz w pobliżu możesz jej pomóc. Jeśli mieszkasz w innym terenie (nie wiesz dokładnie, w którym mieście to miało miejsce, będziesz wiedział w najbliższych dniach) zachęcam do myślenia o tym, będę ją wspierać, bo ona jest sama w sobie tam, nie zna żadnych ex-JW w okolicy, a jeśli nikt nie przyjdzie, ona będzie sama w stosunku do 24 wilków, którzy będą próbować ją jeszcze bardziej zastraszać. Co więcej, jest tak, że nawet w tym przypadku pojawi się nadzorca obwodu, więc jest możliwe, że oddział w Wielkiej Brytanii już wie o sprawie. Więc proszę, daj nam znać, czy będziesz w stanie to zrobić w ciągu najbliższych 1-2 tygodni. Jeśli tego nie zrobisz, przekaż to innym, tym których znasz w Szkocji. Nie zostawiaj tej odważnej kobiety w tym trudnym czasie, zwłaszcza po tym, jak ciężko walczyła do tej pory!

AKTUALIZACJA

Cała sprawa miała miejsce w polskim zborze w Dundee w Szkocji. Naprawdę zatrudniła 29 osób (niewielu z nich to byli nie-świadkowie Jehowy), mogła sobie na to pozwolić w małym hotelu, ponieważ miasto przyznawało pomoc pracodawcy, jak mi powiedziano, zapłaciło połowę rachunków. Większość z nich pracowała w kuchni, i oczywiście były przesunięcia. Gazeta, która miała opisać historię, to albo The Daily Telegraph czy Sunday Telegraph (najwyraźniej nie zdecydowała się wczoraj, i nie wiadomo która się do tego zabierze). Jak tylko się stanie, zamieszczę to w internecie.

Dwa miesiące temu opublikowałem informację o byłej kobiecie z Szkocji i obiecałem aktualizację, gdy tylko znajdę więcej informacji. Więc przede wszystkim przepraszam, że tak długo, chciałem tylko upewnić się, że mam wszystko w porządku.

AKTUALIZACJA: Niestety, okazało się, że ta historia jest z pewnością fałszywa,

Okazuje się, że niestety zostałem oszukany przez tę kobietę, a większość, jeśli nie całość, została wymyślona. Nasze wątpliwości (nie byłem jedyną osobą, która z nią rozmawiała) zaczęło się, gdy odmawiała w kółko, przekazania nam artykułu z gazety, który podobno się ukazał o jej historii. Zawsze miała jakieś usprawiedliwienie, aby nam tego nie dać (jakoby była bardzo chora, czeka na operację w szpitalu, i tak dalej). Inni zaczęli podejrzewać, więc zaczęli pytać z JW w tej okolicy, a niektórzy powiedzieli, że historia jest fałszywa. Dla mnie nie był to zdecydowany dowód, ponieważ wszyscy wiemy, że JW mogą czynić wszystko tylko po to, aby utrzymać nazwę organizacji w czystości, ale sprawiło to, że miałem podejrzenia, postanowiłem skontaktować się z gazetą. Ku mojemu zdziwieniu, powiedzieli, że nigdy nie było żadnego artykułu o byłej kobiecie z Dundee w Szkocji. Wtedy skonfrontowałem to z tą kobietę, ale natychmiast zajęła stanowisko obronne, a wkrótce potem zablokowała mnie Facebook / Whatsapp. Tym samym był zdecydowany dowód, że była nieuczciwa i zasadniczo potwierdziły się nasze wątpliwości dotyczące całej historii. Następnie próbowaliśmy skontaktować się z nią, aby przynajmniej dowiedzieć się, co zmotywowało ją do wymyślenia tego oszustwa, ale nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi. W końcu możemy tylko podejrzewać, że była to część planu, dzięki któremu exJW wyglądaliby źle przez rozpowszechnianie fałszywych informacji, była  to przynęta, którą niestety wzięliśmy.

Chcę przeprosić wszystkich tutaj za to, że opublikowałem tę historię, nie próbując sprawdzić, czy to prawda, czy nie. Czuję się strasznie, ponieważ niektórzy z was zaangażowali się w tę historię w jakiś sposób :(Zwykle uważam, że informacje są ważne, czy jest to poprawne, czy nie, ale w tym przypadku zdecydowałem się wierzyć słowom tej kobiety bez żadnych właściwie dowodów, może dlatego, że wydawała mi się prawdziwą osobą, matką kilku dzieci, z problemami zdrowotnymi, a także stale te  informacje aktualizowała, a historia była bardzo skomplikowana, niemal zbyt szczegółowo, żeby myśleć o oszustwie. ludzie, którzy byli źle traktowani przez swoich współpracowników JW, kiedy tak zrobili, więc to nie było tak niewiarygodne.

Moje główne wyjście z tego jest prawdopodobnie trzymać się tylko faktów, które mogą być zweryfikowane na podstawie dostępnych dowodów i nie interesować się osobistymi opowieściami, chyba że są bardzo dobrze udokumentowane. Towarzystwo Strażnica ma wystarczająco dużo grzechów, które możemy łatwo sprawdzić. Życzę wszystkim szczęśliwych wakacji :).

Źródło:

W Finlandii zginęła tragicznie kobieta świadek Jehowy

  W spokojnej Finlandii został dokonany atak uznany za terrorystyczny, w którym zginęła jedna kobieta będąca świadkiem Jehowy. Nie znalazłem informacji pozwalających jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci akurat tej kobiety. Nie da się jej śmierci powiązać z wyznawanym przez nią światopoglądem. Zdaje się, że był to atak o podłożu terrorystycznym i stała się przypadkową ofiarą, choć brała udział w tym czasie w działalności związanej z tą grupą religijną. Poniżej podaję  informacje zaczerpnięte ze strony Towarzystwa Strażnica i innych źródeł:

HELSINKI: W piątek 18 sierpnia 2017 roku po południu nastąpił atak uznany za terrorystyczny w którym zostało zranionych osiem osób i zginęła tragicznie kobieta która była świadkiem Jehowy. Policja, która prowadzi dochodzenie, podejrzewa, że zbrodnia ta była aktem terroru wymierzonym przeciwko kobietom. Atak miał miejsce na rynku w Turku — mieście położonym na południowo-zachodnim wybrzeżu Finlandii. Zaraz po napadzie przedstawiciele Biura Oddziału w Finlandii, miejscowy nadzorca obwodu oraz starsi zboru otoczyli opieką osoby, które zostały dotknięte tą tragedią.

Veikko Leinonen, rzecznik Biura Oddziału w Finlandii, mówi: „To bardzo tragiczne i wstrząsające wydarzenie. Szczególnie zasmucające jest to, że ofiarą ataku jest pionierka, która brała w tym czasie udział w specjalnym świadczeniu na terenie wielkomiejskim. Zdajemy sobie sprawę, że mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, nie zawsze można uniknąć ‛nieprzewidzianych zdarzeń’, takich jak akty przemocy czy terroru.

Kwiaty i świece umieszczono na placu w Turku, a fińskie flagi obniżono do połowy w całym kraju.

„Musimy trzymać się razem, nienawiść, że nie ma być odpowiedzią na nienawiść”, powiedział Juha Sipila w rozmowie z premier Finlandii.

Jego biuro zapowiedziało, że rząd zaplanował konferencję prasową w sobotę o godzinie 1300 GMT.

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, napisał na Twitterze, że „Europejczycy łączą się Turku i nazywał to” kolejnym tchórzliwym atakiem terrorystycznym na niewinnych„.

Źródło informacji:

https://www.jw.org/en/news/releases/by-region/finland/jehovahs-witnesses-offer-comfort-after-attack-turku/

http://www.cbc.ca/news/world/finland-stabbing-1.4254190

List z Biura Oddziału Świadków Jehowy w Polsce do wszyskich gron starszych

   Poniżej list do wszystkich gron starszych Biura Oddziału świadków Jehowy w Polsce  w sprawach dotyczących w szczególności nadużyć seksualnych na nieletnich w zborach co mają robić starsi. Warto zwrócić uwagę, że nie ma tu mowy, o zawiadamianiu, o czynach karalnych organów ścigania przestępstw a także informowania innych o zagrożeniach od osoby o skłonnościach do seksualnego wykorzystywania nieletnich:. 

 LIST 1List 2

List 3List 4List 5List 6  

Dziwne związki Jahwe (Jehowy) i Baala

   Warto się bliżej przyjrzeć związkom Baala z Jahwe lub Jehowy jak kto woli. Otóż w różnych źródłach na ten temat występuje cały szereg szczegółów, które zdają się być nieprzypadkowe ale ściśle ze sobą związane. Informacje pochodzą z różnych źródeł i oczywiście można je odrzucać, nie przywiązywać do nich większej wagi. Niemniej one są i właściwie trzeba mieć jakieś rozsądne ich wyjaśnienie. Dlaczego, po co i skąd te związki, podobieństwa. Także pochodzenie różnych zwyczajów i używanych rekwizytów w niby nie mających ze sobą nic wspólnego świętach dotyczących bardzo różnych bóstw. Przykładem nich będzie choćby skąd się pojawia wino podczas obchodzenia Wieczerzy Pańskiej, skoro podczas obchodzenia święta Paschy go nie używano. Skąd pochodzą różne zwyczaje wprowadzone do praktyk narodu izraelskiego. Czy pobyt ojca tego narodu Abrahama w Kanaanie i pochodzenie innych narodów ma jakieś znaczenie? Jaki związek ma ze sobą Bachus, Baal, Tammuz, czy też Dionizos i Jezus. Może nie ma. Możesz tak uważać, ale czy na pewno? Oto kilka niektórych cytatów z różnych źródeł, jeśli popatrzymy na nie obiektywnie, zdają się zawierać elementy które mogą się ze sobą łączyć:

Poniżej o kananejskich korzeniach podłożu religii Izraelitów.

Zbadanie tekstów z Ras Szamra nasunęło niektórym uczonym wniosek, że pewne fragmenty Biblii są adaptacją ugaryckiej poezji. André Caquot, członek Instytutu Francji, wspomina o „kananejskim podłożu kulturalnym leżącym u podstaw religii Izraelitów”.

Mówiąc o Psalmie 29, (polecam przeczytać wg Przekładu Nowego Świata):

Cytuję jego treść: „(1) Psalm Dawidowy. Oddajcie Panu, synowie Boży, Oddajcie Panu chwałę i moc! (2) Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego! Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie! (3) Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi. (4) Głos Pana potężny, Głos Pana wspaniały. (5) Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu. (6) Sprawia, że Liban skacze jak cielę, A Syrion jak młody bawół. (7) Głos Pana krzesze płomienie ogniste. (8) Głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz. (9) Głos Pana wykorzenia dęby I obnaża lasy, A w świątyni jego wszystko woła: Chwała! (10) Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki. (11) Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!”

Mitchell Dahood z Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie nadmienił: „Psalm ten jest jahwistyczną adaptacją starszego kananejskiego hymnu ku czci boga burz Baala (…) Niemalże każde słowo z tego psalmu można znaleźć w starych tekstach kananejskich”. Czy taki pogląd jest słuszny? Absolutnie nie!w03 15.7 ss. 24-28 Ugarit — starożytne miasto w cieniu Baala

Podobieństwo językowe mowy Izraelitów i mieszkańców Ugarit, przypadek?

Teksty z Ugarit spisano nieznanym przedtem alfabetycznym pismem klinowym (innym od akadyjskiego). Litery w tym alfabecie są ułożone w tej samej kolejności co w hebrajskim, lecz jest ich więcej, bo aż 30.it-1 s. 106-s. 114 ak. 4 Archeologia

Prawdą jest jednak, że samo sprawozdanie biblijne zdaje się wskazywać, iż Abraham i jego potomkowie porozumiewali się z mieszkańcami Kanaanu bez korzystania z usług tłumacza. it-1 s. 1058-s. 1064 ak. 4 Kanaan

 Poznanie Ugaritu pomogło lepiej zrozumieć Biblię. Czy to nie zaskakujące?

O rażącej niemoralności związanej z kananejskim kultem religijnym dowiedziano się wiele ze źródeł świeckich, zwłaszcza z dokumentów odnalezionych w roku 1929 w Ras Szamra (starożytnym Ugarit) na wybrzeżu syryjskim. Baal jest tam przedstawiony jako najważniejszy spośród bogów, zaś Asztarte, [inaczej: Astarot], jako najwybitniejsza bogini, co w pełni odpowiada danym zaczerpniętym ze sprawozdań biblijnych. — Sędz. 2:12, 13; 6:25-32; 10:6; 1 Sam. 7:3, 4….. Czciciele Baala oddawali się pijaństwu i wyprawiali niczym nie pohamowane orgie seksualnego wyuzdania, w przekonaniu, że przez obcowanie płciowe przyczyniają się do pełnego rozbudzenia Baala i do jego połączenia się z małżonką.w71.6

Wkrótce natknięto się na napis, który pozwolił zidentyfikować odkopywane ruiny. Otóż natrafiono na Ugarit, „jedno z najważniejszych miast starożytnego Bliskiego Wschodu”. Zdaniem publicysty Barry’ego Hobermana „żadne inne odkrycie, nawet Zwojów znad Morza Martwego, nie miało tak wielkiego wpływu na nasze zrozumienie Biblii” (The Atlantic Monthly).w03 15.7 ss. 24-28 Ugarit — starożytne miasto w cieniu Baala

Skąd pojawienie się wina podczas Paschy i jego akceptacja do obchodzenia Wieczerzy Pańskiej?

Podczas Paschy w Egipcie nie używano wina, nigdzie też Jehowa nie nakazał go pić w trakcie tego święta. Zwyczaj ten został wprowadzony później. Jezus go nie potępił i sam pił wino, gdy z apostołami spożywał posiłek paschalny, a potem podał im kielich, gdy ustanawiał Wieczerzę Pańską (Pamiątkę) (Łk 22:15-18, 20).

Nauczyciel mówi do ciebie: „Gdzie jest pokój gościnny, w którym mógłbym z moimi uczniami zjeść posiłek paschalny?”’. A on pokaże wam urządzony duży górny pokój. Tam przygotujcie. Odeszli więc i zastali wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali posiłek paschalny”. Według tradycji żydowskiej w czasie Paschy podawano sobie cztery kielichy czerwonego wina, choć nie musiano się ograniczać tylko do czterech.it-2 s. 304-s. 307 Pascha

Wino uznawane za napój bogów, a czy jego akceptacja do obchodzenia ostatniej wieczerzy przez Jezusa nie ma związku?

Wino, napój bogów

Wino jest doskonałym trunkiem,napojem bogów. Istnieją setki odmian, smaków i rodzajów wina.  Jego  bukiet zapachowy i smak zależy od rodzaju szczepów winogron, sposobu ich uprawy, klimatu oraz ziemi i sposobu

winifikacji.http://www.delimano.pl/artykuly/wino-napoj-bogow

W domu (świątyni) Baal-Berita w Szechem najwyraźniej był jakiś skarbiec (Sdz 9:4). Wygląda też na to, że z okazji winobrania Szechemici urządzali ku czci tego boga święto, które kończył posiłek ofiarny w jego świątyni. Pewnego razu, gdy tam jedli i pili, i — prawdopodobnie pod wpływem wina — złorzeczyli królowi Abimelechowi, it-1 s. 169 Baal-Berit

Kiedy zaszła w ciążę przez promienie słońca-boga Baala, jej syn został nazwany Tammuza. Tammuz, syn boga słońca, bardzo lubił królików, stając się świętym w starożytnej religii.

http://detektywprawdy.pl/2014/12/25/demoniczna-trojca-rzadzi-swiatem/

Jeśli przeanalizujemy to wszystko bez uprzedzeń i dokładnie. Również dokonamy własnych poszukiwań, to możemy odkryć, że to są elementy układanki tworzące większą spójną całość. Można być zaskoczonym ale warto szukać i analizować. Nie ma tu w krótkim tekście wszystkich potrzebnych informacji, ale jeśli ktoś chce to znajdzie. Czy związek Baala i Jahwe lub Jehowy jest,, czy go nie ma? Każdy sam może sobie odpowiedzieć. Czy pojawienie wina podczas Paschy jest nic znaczącym szczegółem i zupełnie przypadkowym. Czy pobyt Abrahama w Ur Chaldejskim i Egipcie też jest niczym nie znaczącym tylko szczegółem. Który później w przyszłości nie miał znaczenia w historii Izraela? Czy pobyt Izraelitów w Egipcie a później w Babilonie nie miał żadnego znaczenia w ukształtowaniu się ich religii, tradycji i zwyczajach? Czy wywarł wpływ na zwyczaje i obrzędy wierzenia chrześcijan i świadków Jehowy? Pomyśl czytelniku.

Podejmowanie decyzji u świadków Jehowy

  Zauważyłem już wiele lat temu, że podejmowanie decyzji w organizacji świadków Jehowy jest poważnym problemem. Dlaczego? Mówiąc jednak precyzyjnie jest to problem o szerszym zasięgu. Dotyczy on wielu ludzi nawet poza organizacją. Dlaczego? Daje się zauważyć, że przy podejmowaniu ważnych decyzji ale nie tylko tych ważnych, wielu bardziej bierze pod uwagę jak postępuje większość. Niekoniecznie chodzi o większość w znaczeniu dosłownym wszystkich ludzi. Bardziej chodzi o zbiorowość w której dana jednostka tkwi, czyli jeśli chodzi o wspólne cele poglądy na życie łączące jednostkę z innymi. Daje się zauważyć, że decyzje są bardziej związane z akceptacją w grupie w której ktoś tkwi, niż miały by być odzwierciedleniem marzeń i pragnień tej jednostki. Szukając akceptacji dla swojej postawy u innych świadków Jehowy podejmuje wymuszone decyzje, które nie są zgodne z sumieniem i wewnętrzną świadomością. Obawiając się odrzucenia przez innych godzi się z życiem w wewnętrznym konflikcie. Czy do czasu?

Oto cytaty z różnych źródeł o podejmowaniu decyzji:

W pierwszym cytacie jak podejmować właściwe decyzje, skoro nie wolno myśleć, analizować, nie rozwiązywać problemów i wyciągać wniosków? Ponieważ decyzje mają być zgodne z zaleceniami ciała kierowniczego, ale już ich skutki ponosi każdy świadek Jehowy osobiście. Czy to jest rozsądne? Oceń sam czytelniku.

Podejmowanie decyzji, czyli dokonywanie wyborów, wiąże się z takimi zjawiskami, jak: myślenie, rozumowanie, argumentowanie, rozwiązywanie problemów, wnioskowanie, testowanie hipotez czy dochodzenie do konkluzji. Wszystkie te procesy są przedmiotem badań psychologii poznawczej. Proces podejmowania decyzji to – obok planowania, organizowania i motywowania – jedna z funkcji zarządzania, która polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przyszłym działaniu. Co to są algorytmy i heurystyki? Jak podejmować słuszne decyzje? Jak unikać pochopnych decyzji? Jak nie działać w sposób intuicyjny?

https://portal.abczdrowie.pl/podejmowanie-decyzji

Szczególne znaczenie przy wyborze strategii podejmowania decyzji ma określenie modalności sensorycznych (czyli jaśniej: wyróżnia się trzy podstawowe modalności sensoryczne: Wzrokowa, Słuchowa, Czuciowa (kinestetyczna)), którymi posługuje się dana osoba, aby zobrazować cele i przeprowadzić testy w celu zdecydowania się na daną opcję.

Inny kluczowy aspekt strategii podejmowania decyzji to schematy Kryteriów i Meta Programu każdej jednostki. Przykładem kryteriów jest „sprawiedliwość” i „bezstronność”. Ta sama struktura myślenia może być zastosowana w odniesieniu do kryteriów „oportunizmu” i „wykorzystania szansy” i dać całkiem odmienne rezultaty.

Niektóre kluczowe schematy Meta Programu wiążące się z podejmowaniem decyzji zależą od tego, czy dana osoba:

a) unika negatywów i kieruje się ku pozytywom,

b) ocenia sytuację poprzez dopasowanie lub niedopasowanie, lub

c) bierze pod uwagę długo– czy krótkofalowe konsekwencje. W zależności od kombinacji, którą kieruje się dana osoba, może ona podejmować decyzje z perspektywy „marzyciela” lub „krytyka”.
Innymi słowy: Największe ograniczenia, jakim człowiek podlega, tkwią w jego własnym umyśle.

https://mikroporady.pl/zarzadzanie/item/1134-czy-znasz-3-elementy-podejmowania-skutecznej-decyzji?.html

Tego co jest napisane poniżej nie zauważyłem, ale jestem ciekaw może ktoś ma inne spostrzeżenia.

ORGANIZACJA JEHOWY CORAZ PIĘKNIEJSZA

Niezależnie od tego, jak długo jesteśmy w prawdzie, powinniśmy mówić innym o organizacji Jehowy. Istnienie raju duchowego w tym niegodziwym, zepsutym i pozbawionym miłości świecie jest nowożytnym cudem!

Na przestrzeni lat starsi wiekiem członkowie … widzieli … zmiany, które upiększyły ziemską część organizacji Jehowy. Pamiętają czasy, gdy w zborach zamiast grona starszych był sługa zboru, w poszczególnych krajach zamiast Komitetu Oddziału — sługa oddziału, a kierunek działalności był wytyczany nie przez … Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, ale przez prezesa Towarzystwa Strażnica. Chociaż wszyscy… bracia korzystali ze wsparcia … współwyznawców, to za podejmowanie decyzji w zborach, Biurach Oddziałów czy w Biurze Głównym odpowiadała w zasadzie jedna osoba. W latach siedemdziesiątych XX wieku … sprawowanie nadzoru przeniesiono z poszczególnych osób na grupy starszych. w15.7.2015

To poniżej jest czymś co jest zaskakującym stwierdzeniem ale prawdziwym. Ponieważ ubezwłasnowolnienie w organizacji świadków Jehowy w podejmowaniu decyzji jest ogromne. Prawie w najdrobniejszej sprawie nie ma komu podjąć decyzję i dotyczy właściwie wszystkich i starszych również.

Niełatwo jest być starszym, pasterzem, nadzorcą lub sędzią. Podejmowanie mądrych decyzji z pożytkiem dla ludu Bożego wymaga wnikliwości, wiedzy i rozeznania (Prz. 2:3-5). Ponadto z różnych względów czysto ludzkich nie z każdym człowiekiem można prędko dojść do ładu. Być może ty sam, czytelniku, należysz w większej lub mniejszej mierze do ludzi, którym jest trudno przyjąć czyjąś radę. w72/24

Nadzorcom przypada w udziale podejmowanie ważnych decyzji. Od postanowień takich może zależeć życie poszczególnych osób lub sprawa kontynuowania najważniejszego dzisiaj dzieła — głoszenie dobrej nowiny. w75/23

Pomimo tej pomocy od Boga i ze spisanego Słowa starsi czasami zwracają się do biura oddziału Towarzystwa Strażnica albo do Ciała Kierowniczego z prośbą o zadecydowanie za nich w jakiejś kwestii… Przed powzięciem ostatecznej decyzji starsi mogą tam w razie konieczności zwracać się z pytaniami, otrzymywać odpowiedzi … Poza tym właśnie na nich Bóg nałożył odpowiedzialność za podejmowanie takich decyzji i dlatego nie powinni tym niepotrzebnie obarczać drugich. w76/3

Jak tu postępować aby nie mieć umysłu przeciążonego troskami. Kiedy latami ciągną się nierozwiązane problemy, bo nie ma komu podjąć decyzję. Jedna osoba 6 lat zgłaszała starszym, że mąż ją bije i nic, więc co miała czynić oddała sprawę do organów ścigania przestępstw. Wtedy jest ich zdaniem źle. Przecież trzeba sprawy załatwiać wewnątrz organizacji.

Przeciążenie umysłu troskami, zbytnie przejmowanie się nimi, na pewno utrudniłoby nam podejmowanie właściwych decyzji. Moglibyśmy nawet stracić równowagę psychiczną. Mało natomiast jest prawdopodobne, żeby to się nam przytrafiło, gdy cieszymy się „pokojem Bożym”, ponieważ wtedy serca mamy pod kontrolą, a umysły spokojne. w81/14

Biblia, zawiera sporo rad, które mogą cię uchronić od wielu kłopotów. Księga ta nie podaje w najdrobniejszych szczegółach, co i kiedy masz zrobić, ale w licznych wypadkach po prostu wyłuszcza pewne zasady. Są to prawdy ułatwiające człowiekowi podejmowanie decyzji, a znając je, sam potrafisz ocenić, czy coś jest dobre i słuszne. w82/14

Najczęściej starsi nie słuchają, co im mówi współwyznawca. On wiedzą często lepiej mówią mu: przebacz, zapomnij, wyrzuć złe emocje, nie prowadź rachunku krzywdy, cierp itd….

Starsi muszą uważnie słuchać, gdy współwyznawca otwiera przed nimi serce. ‛Bóg nie gardzi sercem skruszonym i złamanym’, więc i oni nie powinni tego robić (Psalm 51:19, Bp). Być może sedno problemu tkwi w braku emocjonalnego wsparcia ze strony partnera małżeńskiego. Głęboka i długotrwała depresja potrafi nadwątlić czyjeś siły psychiczne, których dotąd mu nie brakowało, lub niezwykle utrudnić podejmowanie mądrych decyzji. w15.11.1992

To co napisane poniżej  jest poważnym problemem, bo członek organizacji nigdy do końca nie wie jak powinien postąpić aby było to zaakceptowane w organizacji. To wszystko u nich tak się zmienia, a poza tym nie jest w stanie za tym nadążać i to nawet bez złej woli.

Chcąc zatem ustalić prawdę, na ogół trzeba uczciwie i pokornie przebadać fakty. Nie jest to jednak równoznaczne z pozwalaniem, by nasz umysł i serce opanowały bezpodstawne, szkodliwe wątpliwości, pod wpływem których nasze mocno ugruntowane przekonania i więzi mogą legnąć w gruzach. Według pewnego słownika wątpienie to „brak pewności co do przekonań lub sądów, nierzadko utrudniający podejmowanie decyzji”. w1.7.2001

Ludzie nie mają się czym pochwalić, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. w1.9.2001

Spotykałem się wielokrotnie z pytaniem będąc jeszcze w organizacji świadków Jehowy np: „Czy u nas to można postąpić tak a tak?”

WĘDROWIEC dochodzi do rozwidlenia dróg. Ponieważ nie jest pewien, która z nich doprowadzi go do celu, pyta o to napotkanych ludzi, ale słyszy od nich sprzeczne informacje. Zdezorientowany, nie wie, jak dalej iść. Podobnie mogłyby na nas wpłynąć wątpliwości dotyczące naszych wierzeń. Taka niepewność może utrudnić podejmowanie decyzji i podążanie właściwą drogą. w15.7.2005

Jehowa może nas — jak niegdyś Dawida — pokrzepiać „na łożu boleści” (Ps. 41:3). Chociaż w naszych czasach nikogo cudownie nie uzdrawia, naprawdę udziela wsparcia. W jaki sposób? Zasady zawarte w Jego Słowie ułatwiają nam podejmowanie mądrych decyzji dotyczących leczenia i innych spraw. w15.9.2008

Ze względu na wszczepione nam przez Boga poczucie sprawiedliwości niektóre decyzje człowieczych rządów mogą godzić w nasze przekonanie o tym, co jest słuszne i sprawiedliwe. w15.1.2015

Jednocześnie trzeba na koniec powiedzieć, że w organizacji wierni  są uczeni o tym, że mają najlepszy pokarm i najlepsze rady a przy tym widzą po latach jak wiele decyzji jednostek i organizacyjnych było głupich i pozbawionych rozsądku. Jak wobec tego brzmi tekst: ORGANIZACJA JEHOWY CORAZ PIĘKNIEJSZA, można zapytać w czym? Czy nie warto się uczciwie zastanowić, czy mają mądrego Ojca, czy kogoś innego który z nim Ojcem nie ma nic wspólnego? Jest przecież wyraźny kontrast między otaczającym światem przyrody a tym co się dzieje w ich organizacji. Jest pytanie powiedział lub powiedzieli  Elohim: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo” Rodzaju 1:26 – PNŚ Czy Elohim potrafi lub potrafili  podejmować decyzje, skoro na „obraz i podobieństwo” stworzyli człowieka? Co myślisz?

Ważna informacja  podana w komentarzu do poprzedniego postu przez Danutę Kubik:

 ZA POŚREDNICTWEM TWOJEGO BLOGA ZAPRASZAM NA SWOJĄ SPRAWĘ 20 PAŹDZIERNIKA 2017r. NA GODZ. 9.00, SALA nr 108 DO LEGNICY W SĄDZIE OKRĘGOWYM NA SPRAWĘ CYWILNĄ O NARUSZENIE MOICH DÓBR OSOBISTYCH PRZEZ STARSZEGO ZBORU.